You are on page 1of 26

Ylmaz Dndar

FATHA ile Feth-1 13 Rabiulahir 1434 / 23 ubat 2013

GR

VARAKAYA GD Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir gn mbarek elerine yle dedi: Ya Hatice, ben tenhada yalnz kaldm zaman bir sesleni iitiyorum, bir ses duyuyorum. Vallahi, bu bir emirdir diye, onun emir olmasndan korkuyorum. Hazreti Hatice radyallahu anh dedi ki: Allaha snrm, Allah korusun. Allahtan sana korkulacak bir ey geleceini sanmyorum. nk Sen; emaneti sahibine verirsin, akrabana iyilik yaparsn, doru ve gvenilir szlsn. Daha sonra oraya Hazreti Ebu Bekr radyallahu anh efendimiz geldi. O anda Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem orada deildi. Hazreti Hatice radyallahu anh, bu olay Hazreti Ebu Bekr radyallahu anh efendimize anlatt ve Muhammedle beraber Varakaya gidin dedi. Sonra yanlarna Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem geldi. Hazreti Ebu Bekr radyallahu anh, Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin mbarek ellerini tuttu ve haydi bizimle Varakaya gel, bizimle Varakaya yr dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem sana kim syledi? diye sordu. Hazreti Ebu Bekr radyallahu anh Hatice dedi. Daha sonra beraber Varakaya gittiler, meseleyi Varakaya anlattlar. Anlatrlarken Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Varakaya yle dedi: Tenha bir yerde yalnz kaldmda arkamdan ya Muhammed, ya Muhammed diye seslenildiini iitiyorum, iitince de hemen koup kayorum, uzaklayorum, kalabala karyorum. Bunun zerine Varaka; bu kez yle yapma. Seslenen tekrar geldiinde syleyeceini tamamlayncaya kadar kama, dur ve sonra bana gel ve haber ver dedi. SRENN NZAL OLUU Bunlardan sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem yine bir tenhada yalnz kaldnda o sesi iitti ve bekledi bu sefer. O ses yle diyordu: Ya Muhammed, de ki: Bismillahir Rahmanir

Euz Billahi mine eytanir Raciym, Bismillahir Rahmanir Rahiym Bismillahir Rahmanir Rahiym ElHamd Lillahi Rabbil lemin. erRahmnir Rahiym. Maliki Yevmid Diyn. yyaKE nabudu VE iyyaKE nestaiyn. hdinas Sratal mstakym. Sratelleziyne enamte aleyhim, ayril madubi aleyhim Ve laddaaalliyn. min Mealen: Rahman ve Rahiym olan Allah adyla Hamd lemlerin Rabbi olan Allaha aiddir. Rahman ve Rahiymdir. Ceza Gnnn Mlik-Melikidir. Sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardm isteriz. Bizi srat- mstakime hidayet et. Ki o, inamda bulunduklarnn yoluna. Gazabna urayanlarn Ve saparak irk koanlarn yoluna deil. MN

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

Rahiym ElHamd Lillahi Rabbil lemin. erRahmnir Rahiym. Maliki Yevmid Diyn. yyaKE nabudu VE iyyaKE nestaiyn. hdinas Sratal mstakym. Sratelleziyne enamte aleyhim, ayril madubi aleyhim Ve laddaaalliyn. O ses ayrca la ilahe illallah dedi. Hadis rivayetlerinden anlyoruz ki, tam bir sure olarak inen ilk sure Fatiha Sresidir. lk inzal olan ayetler ise kra Sresinin ilk ayetleridir. lk vahy ile gelen ayetler kra Sresinin tamam deildir. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, doruca Varakaya giderek olanlar ona anlatt. Varaka bu durumu yle aklad: Mjde, mjde! Ben ahitlik ederim ki sen Meryem olu sann mjdeledii Zatsn! Sen Musann Namusu gibi bir Namus zerindesin! Ve Sen mrsel nebilerdensin! Ve Sen cihad yapmakla emr olunacaksn! Eer o gne yetiirsem muhakkak ki senin yannda cihada katlrm. Varaka byle dedi! Varaka, cahiliye artlarndaki o gnlerde hristiyanl kabul etmi bir zat idi. branice biliyor ve ncilden baz konular branice kaleme alyordu. Ancak bu olaylar srasnda ok ihtiyarlam ve m olmutu. Aradan ok gememiti ki Varaka vefat etti. O vefat ettiinde Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin yle syledii rivayet edilir: Andolsun ki, o keii zerinde ipek elbiseler olduu halde cennette grdm. nk o bana iman etmi ve tasdik etmiti. Varaka, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin Allah Rasul olduunu bilmiti. Nasl bildiinin ipularn Kurandan renelim: Bakara 146: O kendilerine Kitab verdiklerimiz Onu, Rasulullah oullarn tanr gibi tanrlar. Onlardan bir frka bilerek Hakk gizler. Enam 20: O kendilerine Kitab verdiklerimiz var ya, Onu, Rasulullah kendi oullarn tandklar gibi tanrlar. Nefslerini hsrana uratanlar, ite onlar, iman etmezler. Saaf 6: Hani Meryem olu sa dedi ki; ey srailoullar, muhakkak ki ben size Allah Rasulym. Tevrattan, nmde olan iin bir tasdikleyici ve benden sonra gelecek ismi Ahmed olan bir Rasul mjdeleyici olarak

irsal olundum. Onlara beyineler ile gelindiinde bu apak bir sihirdir dediler. Ayetlerden reniyoruz ki; o gnn artlarnda ncili iyi incelemi drst, sadk bir hristiyan, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemi olunu tand gibi tanr. Bu yzden o gnn artlarnda, Varakann Efendimizi tehis etmesi hi alacak bir ey deildir. Bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin u hadisine de bakalm. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyurmulardr ki: Tevrattaki ismim Ahyeddir; nk ben mmetimi ateten uzaklatrrm. Zeburdaki ismim elMahydir; nk Allah benimle, putlara kulluk yapanlar silmitir. ncildeki ismim Ahmed ve Kurandaki ismim Muhammeddir; nk ben, sema ve arz ehli arasnda Mahmdum. SURENN SMLER Fatihatl Kitab Bu sure, ilk inen sure Kurandaki ilk sure olmasndan dolay surenin bir ismi Fatihatl Kitabdr, Kitabn Ba mnsnda Fatihatl Kitab diye isimlendirilmitir. Ayn mnda el-Fatiha da denilmitir ki bunu biz Fatiha diye biliyoruz. Fatiha Sresinin ayet ve hadislerden kaynaklanan baka isimlendirilileri de vardr ki, bunlarn her biri surenin bir zelliini ifade eder. Es-Salt Fatiha Sresine verilen bu isimlerden birisi de es-Salttr. Es-Salt! Bu konudaki bir hadisi Hazreti Ebu Hureyre radyallahu anh anlatyor ve biz Fatiha Sresinin bir isminin de Es-Salt olduunu bu hadisten reniyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem buyurdular ki: Kim Fatiha-y erife Sresini okumadan salt ikame ederse bilsin ki, bu salt noksandr, noksandr, noksandr. Ebu Hureyre radyallahu anh byle sylediinde dinleyenlerden birisi soruyor: Biz, mamn arkasnda bulunuyorsak ne yapacaz? Ebu Hureyre radyallahu anh u cevab veriyor: Yine de sen iinden oku, yine de oku! nk ben Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin yle dediini iittim: Allah Tel Hazretleri bir kudsi hadisde buyurdu ki: Ben

Ylmaz Dndar

salt Kulumla Kendi aramda iki ksma bldm. Yars bana ait, yars da ona. Salt kelimesinin buradaki mns Fatihann kraatidir, Fatiha mnsndadr, Es-Salt ismini de buradan karyoruz zaten. Salt; Fatiha kraati! Hadisin devamn okuyacam, hadisteki mnlar derinlemesine de greceiz. Hadisteki cmleler o kadar anlayabileceimiz basitlikte ki! Ama o basitliin arkasnda o kadar derin ve ok mnlar var ki! nceleyeceiz inaAllah: Ben salt kulumla kendi aramda iki ksma bldm; yars bana ait, yars da ona. Kul ElHamd Lillahi Rabbil lemin deyince, Allah; kulum Hamdn bana ait olduunu bildi der. erRahmnir Rahiym deyince, Allah; kulum bana senada bulundu der. Maliki Yevmid Diyn deyince, Allah; kulum beni azametim ve nmla bildi der. yyaKE nabudu VE iyyaKE nestaiyn deyince, Allah; bu benimle kulum arasndadr, kuluma istediini verdim der. hdinas Sratal mstakym. Sratelleziyne enamte aleyhim, ayril madubi aleyhim Ve laddaaalliyn deyince, Allah; bu da kulumundur kuluma istedii verilmitir der. Hadis byle. imdi, normal yaantmzda konuma srasnda ok sk yaptmz hatalardan birisiyle ilgili dipnot gibi bir ey sylemek istiyorum. Konuma srasnda ok sk yaplan bir hatadr, ilerin nasl? diye sorulduunda hamd olsun diye cevap verilir. Byle bir cevap aslnda yoktur! ok dikkat edin, nk bu azmza, dilimize ok yerleiktir. Ama hamd olsun diye bir cevap yoktur. Ltfen dikkat ediniz! Hamd olsun demenin bir mns yoktur! Bu yzden, hadisin Trkeletirilmiinde dzeltme yapmak zorunda kaldm. ElHamd Lillahi Rabbil lemin deyince oray, Allah; kulum Hamdn bana ait olduunu bildi der eklinde Biiznillah dzelttik. Hamd olsun yanl bir cevaptr. Hamd olacak bir ey deildir. Gemi olsun der gibi bir ey deildir o! Ap btn Kuran meallerine bakabilirsiniz, hamd olsun diye bir meal de yok! ElHamd Lillahi Rabbil lemin; Hamd lemlerin Rabbi olan Allaha aiddir, Hamd Allaha aiddir demektir. Bu yzden, hamd olsun ifadesi

mnszdr, Trkeye yanl evrilmitir, kullanmamak lazmdr. Gnlk yaantda kendimize unu sormak nemlidir: Hayatmda, konumamda ne kadar Kuran ayeti kullanyorum? Eer buna dikkat edersek ve iinde olduumuz olayla ilgili ayeti kullanrsak bu hatay dzeltmi ve yaantmzda kullandmz ayetleri artrm oluruz. Hamd ile ilgili olarak da, eer yaarken kullanacanz ayetler artsn istiyorsanz, hamd olsun demektense orijinalini syleyin, ElHamd Lillahi Rabbil lemin deyin, ElHamd Lillah deyin. Hem hata yapmam, hem de orijinal nuruyla ayeti sylemi olursunuz. nk orijinallerinde Kendi Nuru var; o Allahn sz! Allahn sznn kendine has bir nuru vardr. Siz bir eye Allahn sz olarak bakar, onu o niyetle sylerseniz onun nuru ayrdr. Ayn ekilde, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin sylediinin nuru ayrdr, insanlarn normal konumalarndaki nurun ekli ayrdr. Dolaysyla, ayetin orijinalini kullann, hata yapmayn; ElHamd Lillah deyin. Trkesini syleyecek olursanz veya cmlenizde hamd kelimesini kullanacaksanz Hamd Allaha aittir deyin. Hamd olsun demeyin, o doru deildir. Onu onarmak gerekiyor. Hamd Allaha aittir diye meallendirmek ve byle sylemek uygundur. Salt; Fatiha Sresinin bir amel boyutudur. Salt ikamesini yalnzca seccadeye mahsus yapmayp bir hayat tarz olarak deerlendirebilirsek, saltn; Fatihann bir amel boyutu olduunu grebiliriz. Fatiha Sresinin bir amel boyutudur salt. Bir gr, bir fikri canl tutacak ve srdrlebilir yapacak ey, o fikre uygun davranlar ortaya koymaktr. Fikir ve davran birliktelii, yani bir fikrin o fikre uygun davranlarla birlikte olmas o fikre ait bir disiplin oluturur. Peki, bizim burada canl tutmaya altmz fikir nedir? O fikri bilmeliyiz ki, o fikre uygun davranlar ortaya koyalm. Bizim canl tutulmaya altmz fikir Ament Billahidir, ana fikrimiz odur, iin esas odur. Ltfen ok zen gsterelim, ana fikrimiz Ament Billahidir. Bu

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

yzden, Ament Billahiyi nak gibi ileyeceiz, birka konuyla bir araya getirip onu etraflca ele alacaz. Bu ana fikre uygun davran ele alrken, aslnda ameli de tarif etmi olacaz. Sizin bir fikriniz var ve siz o fikri anlamak, canl tutmak, ykseltmek istiyorsunuz. O fikrinizle ilgili olarak bu amala yaptnz ilere, fiillere amel denir, amel budur: Bir fikri canl tutacak, srdrlebilir klacak o fikre uygun davranlar ameldir. O fikre uygun fiiller yapmalsnz ki, o fikir hayat bulsun. O fikir, ancak o zaman canl kalr. Bu nedenle, biz de Fatihay ve onun bir amel boyutu olan salt bu erevede birka rnekle ele alalm. nk: Fatihay canl tutacak amel salttr, onu anlamamz salayacak amel salttr. Billahi man ve Salih Amel Ayrlmazl Nisa Suresi 136. ayet. Euz Billahi mine eytanir Raciym, Bismillahir Rahmanir Rahiym: Ya eyyhelleziyne amenu, Amin Billahi. Ey iman edenler! Amen Billahi ile iman edin, Amen Billahi eklinde iman edin. Bu hitabyla ayet, iman edenleri uyaryor. Ey iman edenler: Yani; ey iman etmek isteyenler, iman ettim diyenler, iman ettiini zannedenler, Amenna Billahi diyerek inann. Fikir bu: Ament Billahi! Bu fikri canl tutacak amelleri de greceiz, onlara salih amel diyeceiz. Billahi anlamndaki iman srdrlebilir ve ykselebilir yapacak ey salih ameldir. Onu ykseltecek, onu canl yapacak ey salih ameldir. Billahi iman ile kii doru yola girmi olur. Ancak bu yolda ilerlemek salih amelledir. Amin Billahi ve Amilus Salihati birlikteliinden maksat nedir? Ama, kader bilincinin radyAllahu anhum ve rad anHU; onlar Allahtan raz, Allah da onlardan razdr [Radye ve Mardye] noktasna ulamasdr. Buray amaya alalm: Salih amel araba srmekse, arabann doru yolda olmas Amen Billahi ve RasuliHdir. Siz eer Ament Billahi ve RasuliH idrakyla iman ederseniz arabanz doru yola, doru caddeye karm olursunuz. Doru cadde, doru adres bu: Ament Billahi ve RasuliH. Eer caddeye dikkat etmez de yalnzca araba srmeye odaklanrsanz, onu yanl yolda, yanl

yerde sryor olabilirsiniz. O zaman gayretleriniz boa gider. nce doru caddeye girecek, arabanz doru yere getireceksiniz, sonra bu caddede araba kullanacaksnz! Doru caddede olduundan emin olmalsn. Doru yol, doru cadde Hakk yoldur. Oraya giri yalnzca Ament Billahi iledir! Girdin. Peki, orada nasl ilerleyeceksin? O yolda ilerlemek salih amelle mmkndr. Yola girmek ancak Ament Billahi ile mmknken, ilerlemek, mesafe kat etmek amelledir. Bu yzden ayetlerde ikisi beraberdir: Amen Billahi ve Amilus Salihati! Bu ayrlmazlk nedendir, ikisinin birlikteliindeki ama nedir? Ama, Kader Bilincini bir yere tamaktr! Bizim iin ok ncelikli olan, anlamamz ve idrak etmemiz gereken bir nemli ey Kelime-i Tevhide yklenen mndr, dier nemli ey ise Kader Bilincidir. Bu yzden Amen Billahi ve Amilus Salihati, sizin Kader Bilincinizi bir yere tayacaktr. Nereye? O iman ve salih amel bu bilinci nereye, hangi noktaya gtrr? RadyAllahu anhum ve rad anHU noktasna! Bu nokta zellikle Beyyine Sresinde geer ve u noktadr; Radye ve Mardye! Bu yle bir noktadr ki; onlar Allahtan raz, Allah da onlardan raz! te, iman ve salih amel, kiiyi Radye ve Mardye Noktasna gtrecektir. Seyri sluka girdiiniz zaman, yolun bir duradr Radye ve Mardye! Ama bu duraklar, bu noktalar doru yoldadr! Yanl caddede o duraklar yok! O caddede arabay istediin kadar gzel sr, ulaamazsn, o duraklar orada gremezsin! Hal byle olunca, ite bu sebeple, kii ncelikle Ament Billahinin tanmn ok nemsemelidir. Ament Billahi ne demektir, ben bunu doru biliyor muyum, ben bunu doru uyguluyor muyum? Bu nedir, ben ne durumdaym? sorularn tatmin oluncaya kadar, mutmain oluncaya kadar aratrmalsnz! Mutlaka! yle duymutumla olmaz! inde kck ikilemler varsa olmaz! Neden olmaz? ayetle greceiz. Hibir ikilem olmamal, ikilem brakmayacaksnz! nk ikilem; cehenneme bilet demektir. Her tr ikilem bir cehennem riskidir, her biri sizin cehenneminizi artrr. Ne kadar ikilem, o kadar cehennem bileti! O yzden,

Ylmaz Dndar

o biletlerin hepsini yrtacaksnz, ikilemleri yok edeceksiniz, onlar yok etmek iin gayret edeceksiniz, bu gayrette olacaksnz. Bu gayrette olmak isteyen kii ne yapmaldr? nce Ament Billahinin tanmn ok nemsemelidir. nk Ament Billahi dndaki inan biimleri irk kapsamndadr, girilen dier yollar yanl yoldur. Yol yanlsa amel ile ilerleme salamak mmkn olmaz. Nisa Sresi 48: Muhakkak ki Allah kendisine irk koulmasn mafiret etmez. Ondan bakasn diledii kimseler iin mafiret eder. Kim Allaha irk koarsa, gerekten azim bir gnah olarak iftira etmi olur. Kime iftira ediyor? Allaha! nsanlara deil! Bu i zaten Allah ile ilgilidir, insanlarla ilgili deil ki! Hedefin iyi kul olmaksa Allaha iftira etmeyeceksin! Dieri zaten o kapsamdadr. Yani, Allaha iftira etmemek altnda on adet konu bal varsa, onlardan birisi zaten insanlara iftira etmemektir! Bu yzden senin hedefin Allaha iftira etmemek olmaldr! nk Nisa 48; irk koarsan Allaha iftira etmi olursun diyor! Nisa 116: Muhakkak ki Allah irk koulmasn mafiret etmez. Ondan bakasn, diledii kimseler iin mafiret eder. Kim Allaha ortak koarsa, gerekten uzak bir sapkla dmtr. Enam 88: Bu Allah hidayetidir. Kullarndan kimi dilerse onunla hidayet eder. Eer onlar dahi irk koarlarsa yaptklar ameller boa gider. Eer onlar dahi irk koarlarsa, elbette yaptklar tm amelleri hi olur, boa gider! Zmer 65: Andolsun ki, sana ve senden ncekilere vahyolundu ki; yemin olsun ki, eer irk koarsan kesinlikle amelin boa gidecek ve hsrana urayanlardan olacaksn. Allah, yemin olsun diyor. Yemin eden, uyaran Allah: Yemin olsun, eer irk koarsan amelin boa gidecek ve kesinlikle hsrana urayanlardan olacaksn. Bunu duydun, imdi Ament Billahiyi nasl nemsemezsin? Ament Billahinin ne demek olduunu nasl nemsemezsin! Mutlaka, mutlaka bunu renmelisin! Bunu sana retecek eyi bulmal,

bunu sana retecek kiiyi yakasndan tutmalsn! Dnn ki rahatszsnz, bir hastalnz var ve aresi, ilac da birisinde. Ama o, ilac arkasna saklam, vermiyor, ne yaparsnz? Yakasna yaprsnz, leceim, ver o ilac bana! dersiniz. Bu, bu geici dnya iin byle! Senin sonsuz hayatn iin reete Ament Billahiyi bilmektir! O zaman ne yapacaksn? Onu bulacaksn! Aksi halde amellerin boa gider deniyor. Ve u ayetleri de dikkate alalm: Mmin 84: Besimizi grdklerinde, Allaha Onun Teklii ile iman ettik ve Ona ortak kotuumuz eyleri kfrettik dediler. Mmin 85: Fakat besimizi grdklerinde iman etmeleri onlara fayda vermedi. Bu, Allahn kullar hakknda gemi snnetidir. Ve kfirler orada hsrana urad. Ayetteki besimiz; iddetimiz, Emrimiz, geri dnlmez uygulamamz demektir. Artk geri dnlmez uygulamamz grdklerinde iman etmeleri onlara fayda vermedi! Bunun tipik rnei Firavundur. Hazreti Musa aleyhisselamn peinden ben de denizden geerim deyip yryor. Tam yrrken denizin iki yakas kavuunca iman ettik diyor. Ama o iman edi saylmamtr, kabul edilmemitir! Hakikati apak grdkten sonraki kabul saylmyor. unu da bilin ve nemseyin ltfen: man ettim dedikten, kabul ettikten sonra uygun fiiller ortaya konulmaynca da iman veya kabuln bir deeri kalmamaktadr. mann salih amelle byle byk, byle nemli ilikisi var. Ki salih amelsiz iman geersizdir! Evet, Ament Billahi ok nemlidir. Ama onu geerli klacak ey salih ameldir. Kurandan renmeye devam ediyoruz: Hucurat 14: Bedeviler iman ettik dedi. De ki, iman etmediniz, fakat mslman olduk deyin! man henz kalblerinize dhil olmamtr. Eer Allaha ve onun Rasulne itaat ederseniz Allah amellerinizden hibir ey eksiltmez. Muhakkak ki Allah afurun Rahiymdir. Hucurat 15: Mminler ancak u kimselerdir ki, ament Billahi ve RasuliH derler, sonra da pheye dmezler. Ve Allah yolunda

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

mallaryla ve nefsleriyle de mcahede ederler. te bunlar sadklarn ta kendileridirler. Bu iki ayeti, konumuzla ilgili sonular kararak grmeye alalm. Ayetlerin o dneme ait ykleri de var, ancak konumuz genilemesin diye imdi onlar paylamyoruz, yalnzca konumuzla ilgili cmleler zerinde duruyoruz. Siz ayetlerin o dneme ait yklerine baknca, olay daha mnl anlar, grrsnz. Hucurat Sresi 14. ayet amenn; iman ettik dediler derken, Hucurat Sresi 15. ayet mminlere hitaben, onlarn Allaha ve Rasulne Ament Billahi ve Rasulihi imannda olduklarn sylyor. Bu iki ayet bize, inandm demekle Billahi kapsamnda inanmann farkn gsteriyor! Ayetler, aslnda bu ikisinin birbirinden ne kadar farkl olduunu anlatyor. Zaten hep bunu konuuyoruz. nk Amin Billahi, Ament Billahi bizim iin o kadar nemli ki! O yzden hep bunu, ayetlerle bunu anlamaya alyoruz. Bu iki ayette unu da gryoruz: Amenn diyenler, inandk diyenler cemaatle birlikteler. Mslman olmular nk. Cemaatle amellere katldklar halde, birlikte ameller yaptklar halde onlarn amelleri kabul edilmiyor, geersiz oluyor. Ve uyarlyorlar; siz inandk demeyin! Siz mslman olduk deyin. nk siz, amellerle megulsnz ama inanmadnz! Peki, inananlar kimler? Onlar; Ament Billahi ve RasuliH diyenlerdir, byle [bu idrakla] inananlardr! Onlar byle, bu mnda inanrlar ve hi pheleri de yoktur! Bu konudaki ikilemlerini yok etmilerdir, ikilem yoktur onlarda. nk bulduklar ikilemleri yok etmilerdir. Burada fark ettiimiz bir baka sonu daha var: Ament Billahi demekle ne demi olacan aratrmalsn ve seni tatmin edecek net tanma ulamalsn, sana bunu tanmlayacak eyi ve kiiyi bulmalsn. Ahireti nemsemekte sadk isen, Srat- Mstakime talib isen byle! Fatr 10: Kim izzet irade ediyorsa, izzet btnyle Allahndr. Tayyib kelimeler ona sud eder, urc eder. Salih amel onu ref eder. Seyyiat mekr yapanlara gelince, onlar iin

iddetli bir azab vardr. Bunlarn mekri boa kar. Meallerine baktmzda kelimelerin daha Trkeletirilmi olduunu greceksiniz. Ama daha Trkeletirilmi olan o mnlarn yanl anlalmasndan korktuum iin burada sylerken o kadar Trkeletirerek sylemedim. Sebeplerini syleyeceim. rnein: Seyyiat mekr yapanlara gelince mealinin ktlkleri mekr yapanlara gelince eklinde yazldn grrsnz. Orijinalinde seyyiat geiyor. Eer siz ona mn olarak ktlk yazarsanz anlalmaz. Gnlk dilde seyyiat ktlk diye tercme edildii iin, kii byle bir meal okuduunda onu hayatnda bildii ktlkle ilikilendirir, yle mnlandrr. Bylece, ayetteki seyyiat ile ne kastedildiinden perdelenir, yeterince anlayamaz, kavrayamaz, hatta ayeti teler! Ben bir ktlk yapmyorum ki, ben ktlkle megul deilim ki der, teler. Konunun ak iinde yaplacak aklamalarla bu daha anlalr hale gelecek, inaAllah. Biz ayetteki seyyieden u anlama ulamalyz: Seyyie batl davranlardr, yalnzca budur. Ona ktlk dendii zaman kii onu bu hayat ve insanlarla ilikilendiriyor, ben kimseye ktlk yapmyorum ki diyor, ktl insani ilikilerle, normal davranlaryla ilikilendiriyor. Hayr, onun esas batl davranlardr. Yani senin Allaha kar, Allah Yokmu Gibi yaptn davranlarn ismi seyyiedir. Fatr 10. ayetteki; kim izzet irade ediyorsa, izzet btnyle Allahndr nasl anlamalyz? Esfele Safiliyn artlarnda izzet, kudret peinde komak seni feth-i zulmaniye ulatrr. Eer sen izzet ve kudret peinde koarken esfele safiliyn artlarnla kouyorsan elde edecein ey feth-i zulmanidir. Bu durumda, sen yakalayacan kudreti btl hkim klmak iin kullanrsn. Byle davranmann karl da iddetli azab olur! Ayet ifade ediyor: Onlar iin iddetli azab vardr. Ve bir de mekrin boa kar! Yani Hakk iin kurduun tuzak, Hakk yolundaki saptrma gayretlerin boa kar. Vel Asr Sresi bu hali nasl tanmlyordu, hatrlayalm: Onlar zamanlarn boa harcam olurlar! Bu yzden uyarlyoruz: Bilmelisin ki izzet, kudret tamamen Allahndr, Allahn elindedir, birimsellikle buna

Ylmaz Dndar

ulalamaz, fark et! Bu gerei fark edersen La havle ve la kuvvete illa Billh dersin. Byle der de gereini yaama gayretine girersen senin tanmlann farkl olur: La havle ve la kuvvete illa Billh diyen bu durum tesbiti, bu idrak ve bu idrakta bulunan nefs bir tayyib kelimedir. Ayetin orijinalinde tayyib kelime getii iin yle yazdk. Meallerde tayyib kelimeyi gzel sz diye eviriyorlar! Nasl seyyie yerine ktlk yazldnda olmuyorsa, tayyib kelime yerine gzel sz yazlrsa da olmaz, anlalmaz. Tayyib Kelimeyi tarif ettik, gzel sz ondan baka bir eydir. Siz ona gzel sz derseniz, kii normal yaantsndaki gzel [ssl] szleri, edebi[yata uygun] szleri, iirsel szleri aklna getiriyor. Oysa deil! Tayyib Kelime baka bir eydir. te, bir Arap da Kuran okurken, ayetlere kendi normal hayatnda kulland mnlarla bakarsa o da ayn byle dnr. nk onlarn hayatndaki mnlar da ayndr. O da normal hayatnda, hangi inanta olursa olsun, kt davranlara seyyie diyor, gzel szlere tayyib kelime diyor. Normal hayatndaki mny alr buraya koyarsa, o da kendi dilinde olan Kuran anlayamaz. Kuran Arapa harf ve kelimelerledir. Ama Vahy o kelimelerin mnsn Raba yapar. Harfler eklen Arapadr, ama mnlar Allaha aittir, normal yaadn hayattaki mnlar deildir. Anlayabilmek iin bunlara dikkat etmek gerekir. Tayyib kelime neymi anlald, deil mi? Tabi unutmayalm, biz tayyib kelimenin bu ayetle ilgili mnsn sylyoruz, onu bu ayet meali erevesinde tanmlyoruz. Kii La havle ve la kuvvete illa Billh diyerek g ve kuvvetin Allaha ait olduunu itiraf eder, byle bir durum tespiti yaparsa; ite bu sz ve bu sz syleyen, bu durum tespitini yapan idrak ve bu idrakta bulunan nefs bu ayette anlatlan tayyib kelimedir! te bu tayyib kelimeyi Allaha ykseltecek olan ey ise Salih Ameldir. Yani, La havle ve la kuvvete illa Billh tespitini yapan idrakn bulunduu nefsin Allaha ykselmesini salayacak ey salih ameldir, harekettir. Sadece bu sz sylemen, bu tespiti yapman yetmiyor, yetmez! La havle ve la kuvvete illa Billh

sznn yerine ulamas iin bu tespite uygun amel yapmak zorundasn, bu sze uygun yaayacaksn! O fikre uygun davranacaksn! Tayyib kelimeyle ilgili mn daarcmz zenginlesin diye, onun getii iki ayete daha bakalm ve birlikte meallendirelim. brahim Suresi 24 ve 26. ayetler tayyib kelime ve habis kelimeden bahseder. O ayetlerde de Allah mesel verir, misal/rnek verir, anlayabilelim diye. brahim 24: Grmedin mi, Allah nasl mesel yapt? Tayyib kelime asl sabit, feri -st, dal, hslas- semada tayyib ecere gibidir. Bu ayetin i ie mnlar var. Biz imdiki konumuzla ilgili u mnsna bakalm. Tayyib kelimeyi bir de nefs-i levvame sreci ile ilikisi zerinden aklayalm. Nefs-i levvame, Kurann stne yemin ettii hal olup bir mslman iin ok nemlidir. Levvameyi Sen Tanr msn? kitapnda detayl anlattk, merak edenler oradan incelesinler. Nefs-i levvame srecine girmi bir nefs dnn. Nefs-i levvameye girmi olan nefs, Ament Billahi ve RasuliH demi nefstir! Ament Billahi ve RasuliH demi bu nefsin kk kalbtedir, bu yzden kk sabit ve salamdr. Byle bir kalb marazdan temizlenmitir, yani hastalktan kurtulmutur, kalbten hastalk gitmitir. Marazdan temizlenmi, rahatlam bu kalbin ismi Kalb-i Selimdir, o artk kalb-i selim olmutur. Bu nefsin kk bu selim kalbtedir ve salamdr, orada sabit ve salamdr. Byle bir kalbin fikirleri ve fiilleri ise beyinden hayata dnr, gzkr. Ayette Tayyib ecere denilen aac grdnz m, fark ettiniz mi? Bu aacn kk kalbtedir! Ayet diyor ki, tayyib kelime, tayyib ecere gibidir, gzel bir aa gibidir. Allah bize bununla bir mesel/misal veriyor ki anlayalm. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor: Her ayetin i ie yedi mns vardr, yedi batn vardr. Biz konumuza ve duruma gre bunlardan birini alp inceliyoruz. Mesela imdi Fatihay konutuumuz iin, Fatiha ile ilgili ksmn/mnsn alyoruz. Ayet, tayyib kelimeyi anlamamz iin bir aa tarif ediyor, diyor ki, onun asl, kk, yeri salamdr, st de

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

semaya kmtr ve meyveleri, rnleri vardr. O byle temiz bir aatr, tayyib eceredir. Bir nefs dnn ki, Ament Billahi ve RasuliH demi, buna uygun da fiiller ortaya koymu. Kii o imana uygun fiiller ortaya koyuyor, gayret ediyor. Gayret eden bu nefs nefs-i levvamededir. Daha nce sylemitik, bir kii nefs-i levvameyi, anlar, kavrar, idrak eder ve oraya girerse kartvizitinde Veli Gibidir yazar! O, veli gibi muamele grr. Onun yle halleri vardr ki veliden stndr!! Veli Gibi olduu iin veliden stn halleri olur! te bu ayet o nefsin aacn tarif ediyor: O nefsin ilhamn ald aacn kk kalbindedir, bu yzden kk salamdr. Kalb-i Selim haline gelmi kkten gelen suyla beslenen o aacn fikirleri beyinden [semadan] hayata dnr, fiile dnr. te size bir aa: Tayyib ecere! Fark ederseniz, nirah kitap hep bunu anlatr, orada hep bu konu anlatlr. brahim Suresi 26da Yaradanmz bize, renelim diye, bu kez habis kelimeyi rnek veriyor. Zor gnde korkanlardan olmayalm diye, bu dnyada tedbirimizi alalm diye merhametiyle retiyor. Ayetin konumuzla ilgili mnsna bakalm: brahim 26: Habis Kelimenin meseli de arzn fevkinden kesip koparlm, kk yok, istikrar, sebat olmayan habis ecere gibidir. Biraz nce tayyib kelimeyi tarif ettik: Ament Billahi ve RasuliH deyip nefs-i levvameye girmi, aklad bu imana gre fiiller ortaya koymaya alan, kendini slah eden, slah etmeye alan nefs tayyib kelimedir. Peki, habis kelime nedir, onun zellii nedir? Bir nefs dnn, Varm ve Muhtarm diyen Szde Tanrlk ddiasndaki idrak yznden kalbi maraz kapl! Kalb marazla kapl olduundan, bu nefs kalbten beslenemiyor, bu yzden o nefs kk olmayan aa gibidir. Habis ecerenin; o aacn kk yok! Ayetten anlyoruz ki, kalb onunla ilikisini kesmi, o aacn kalble ilikisi yok. Niye? nk o Allahla ilikisini kesti. Bu aacn kalble ilikisinin olmas iin, senin Allahla ilikinin olmas lazm! Ama sen Allaha dedin ki, ben Varm ve Muhtarm! Ben de varm! Varm ve Muhtarm! Ben zgrm! Senden ayr ben de

varm! Byle deyip Szde Tanrlk ilan ettin. Bylece Allah seninle, kalble olan ilikisini kesti. nsanlar birbirlerine seni kalbimden sildim derler, bilirsiniz. yle bir davran yapt ki, onu kalbinden sildi. te bu kul da yle bir davran yapt ki; Allah onu kalbinden sildi, Allah kendisini onun kalbinden sildi. Bylece aacn kk yok denilen hal olutu! Aacn kk olmaynca ne olur? Aacn kk olmaynca kurur. Bu aa sadrda nefsin erri rzgrna kaplmtr; artk onun beyninden batl davranlar, batl meyveler kyordur. Bu durum beyinden Hakk davranlar karamayan bir aa manzarasdr, yani habis eceredir; meyvesiz, pis kokulu kuru bir aa gibidir ki, bu habis kelimeye benzetilmitir.. Ayette geen tayyib kelimeyi, tayyib ecereyi ve habis kelimeyi, habis ecereyi biraz fark ettik. Ament Billahi ve RasuliH kapsamndaki btn durum tespitleri ve bu durum tespitini yapan nefs tayyib kelimedir. Fatr Sresi 10. ayetten anlyoruz ki, bu tayyib kelimenin kle alnmas [Allaha ulamas] salih amelle olur, onun ykselmesi, kle alnmas ancak salih amellerle gerekleir. Bu sebepten ayetlerde amen ve amilus salihati art daima birlikte geer. Tayyib kelime gruplar, Vel Asr Sresi gerei zaman doru kullanp, hsrana uramayanlar grubunu olutururlar. Bu vesileyle, Asr Sresini burada dua amacyla zikredelim: Euz Billahi mine eytanir Raciym, Bismillahir Rahmanir Rahiym. Vel Asr! nnel nsane le fiy husr! llelleziyne amenu ve amilus salihati ve tevasav Bil Hak! Ve tevasav Bis Sabr. Tur Sresi 21: Her kii kazandklarna kar bir rehindir. Pekl, bu kazan, bu rehin olu nasl olur? Yine ayetlerden renelim: Alu mran 30: O gn her nefs hayr kapsamnda ne amel yaptysa ve hayr d ne amel yaptysa onu hazr bulacaktr. Alu mran 136: Amel edenlerin ecri ne gzeldir. Necm 39: Bilsin ki, insan iin kendi almasndan baka bir ey yoktur. Hakka 24: Gemi gnler ierisinde, dnya

Ylmaz Dndar

gnlerinde, amelden takdim ettiklerinize mukabil yiyin iin. nsan 22: Muhakkak ki, bu sizin iin bir cezadr. Saynz, imannza uygun gayretleriniz, karln bulmutur. Murselat 43: Yaptnz almalardan dolay, afiyetle yiyin ve iin. Naziat 35: O gn insan yaptklarn hatrlar. aiye 9: almalarnn karlndan honut olmutur. Zilzal 7: Kim zerre arlnda bir hayr yaparsa onu grr. Zilzal 8: Kim zerre arlnda bir er yaparsa onu grr. Fecr 24: Keke buradaki hayatm iin bir eyler yapp gnderseydim der. ncelemeye altmz bu ayetlerin nemli ortak noktas; ahiretteki muamelenin insann amellerinin karl olarak cereyan ettiidir. Ahiret muamelesi insann amellerinin karl olarak cereyan eder. Bu ayetler ve benzerlerinde bu sizin amellerinizin karldr denir. Bu, sizin doru dnyor, doru anlyor olmanzn karldr denmiyor, dikkat edin, size bunlar, doru dndnz iin veriyoruz denilmiyor. Doru yaptnz iin veriyoruz!, nk doru inanmak zaten nkouldur! Ancak, nkoulu gerekletirmisen grecein karlk ameline baldr, grecein karlk amelinle ilgilidir! Eer imannz Ament Billahi eklinde deilse ameliniz boa gitmitir kural ayetlerde vurgulanmaktadr. Eer bir kii; ayetler, grecekleriniz amellerinizin karldr diyor diyerek yalnzca amel snfna giren davranlar ok sk takip edip, en ince noktasna kadar yalnzca onlara nem verip, uygulayp, Amin Billahi n artn telerse perdelenir. Amin Billahi n ve olmazsa olmaz art olmasna ramen, ben bu konuda naslm, acaba ben doru inanyor muyum, bunun dorusu nasldr? deyip, konunun hak ettii aratrmay yapmamak kiiyi gerekten perdeler, perdelenmesiyle sonulanr. Amel iin

gsterilen gayreti, ayn titizlii Ament Billahi kapsamnda iman etme noktasnda da gstermek, uygulamak gerekiyor. man ve amel ayrmazln ayetlerle ele alyoruz. Bu kapsamda, gnmzde de nemini koruyan bir amel eidini, o halden korunmak ve snmak iin, bir dua olarak paylaalm. Enfal 35: Onlarn El-Beytin indindeki saltlar slk almak ve el rpmaktan baka bir ey deildir. O halde, gerei inkr etmenizden tr tadn azab! Bu, gnmzle ilgili de bir tablodur, bugn de yaanan bir haldir. O gnlerde Kbeyi tavaf eden bir grup var ki, onlar bu ii alklarla, el rpmayla yapyorlar. Gnmzde, cenazelerini alkla defnedenleri dndnzde, o gnk kfrn gnmzdeki bu izleri insan korkutmaktadr: Ayn uygulama, ayn insan tipi gnmzde de var! O zaman u mjdeyi de arayalm, bu korkunun yannda u mjde de vardr. Ltfen, ltfen u mjdeye dikkat ediniz. Nasl o gnk o kfrn, o ii yapan insanlarn izi bugn var ise, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin yanndakilerin de izi vardr! naAllah yleyizdir naAllah yleyizdir Demek ki; Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin bize tebli ettii Risalet ve Nbvvet birlikte ele alnmaldr. Birisi ihmal edilmeksizin ve dorusu nedir? diye ayet ve hadislerle bu ok iyi aratrlmal, ok gayret sarf edilmelidir. Risalet ve Nbvvetten ok bahsettik, ancak yine de, bu tabirlerle neyi kast ettiimizi bir iki cmleyle syleyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Rasuld ve Nebi idi. Yani bize hem Risalette hem Nbvvette bulundu. Risalette bulundu; nasl inanacamz retti. Nbvvette bulundu; nasl yapacamz retti. Eer bunlardan yalnzca birini renir, nemser ve dierini brakrsak Efendimizin rettiklerinin bir ksmn nemsiyor ve yapyor oluruz! Yalnzca nasl yapacamz veya yalnzca nasl inanacamz renmekle yetinirsek olmaz. Risalet ve Nbvvet birlikte ele alnmaldr. Bu adan una dikkat edilmelidir: Bu konularda ok farkl kitaplar okuyabilir, farkl yerlere gidebilir,

10

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

farkl dini aklamalar dinleyebilirsiniz. Ama mutlaka u sorular srasyla sorunuz: Nasl inanacam? nce bu nemli! Sonra nasl yapacam? deyin. Eer bir yerde daima bunlardan birisi konuuluyorsa olmaz! Mesela, hep nasl yapacan konuuluyorsa, bu arabay srmekle ilgilidir. Oysa nce doru caddede olman gerekiyor, nce doru caddeyi, doru adresi bilmen gerekiyor, orada olduumuzdan emin olmalyz. Aramamz ve bulunmamz gereken adres Ament Billahi ve RasuliHdir. Bu yzden, Risaleti ve Nbvveti Kurandan, hadislerden renmeliyiz. alacamz ey bu, bunu aratracaz! Mslman daima alr, aratrr. Dikkat edin, mslmanl nemsediiniz gnden bu yana okur, yazar olmaya baladnz. Daha nce o kadar ilgilenmiyordunuz, ama imdi? imdi bir snavnz varm gibi alyorsunuz. M gibiyi kaldralm, bir snavnz var, elbette: Maliki Yevmid Diyn snav var! Nasl unuturuz? Bu almalar yaparken, ayetleri ve hadisleri okurken, incelerken uygulayacamz teknikler var, nemli iki tanesinden bahsedelim. Kuran ve slamiyeti anlamakta, Tevhid idrakn yakalamakta dikkat edilecek eylerden birisi udur: Bir ayete verilen bir mn Kuranda bir baka ayetin mnsyla tezat tekil etmemelidir. Bunu yapabilmek iin bir ey gerekir, bu bir eyi gerektirir: Kuran manzarasnn tamamn doru ve tam grebilmeyi gerektirir. Herhangi bir ayete bir mn verildiinde, baka bir yerde, bir baka ayete bununla tezat tekil eden bir mn verilmemelidir. Mnlar aktrma Yntemi Bunun dnda uygulanacak dier nemli teknik ise mnlar aktrmaktr. Bu yntem, ilhamn Tevhid anlayndan alr. Bu yzden, normal dnya yaantsnda olmayan bir tekniktir. Kurana ait bir tekniktir, beeri deildir. lham Tevhid anlayndan gelir, Tevhidden ilham alr. Ve siz bu teknii uyguladka, ona altka sizi Tevhid idrakna balar, Tevhid idrakn size ok kolaylatrr. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin Kuran ayetlerinin i ie yedi batn

mns vardr hadisi erevesinde bakarsanz, bu teknii renmek o zaman ok nemli hale gelir. Peki, biz bu teknii uygulayabilir miyiz? Evet. Hem de ok kolay uygularz! Kuranda insana zor bir ey yoktur ki! Kuranda ve slamda insan iin zor hibir ey yoktur. Size zormu gibi, karkm gibi gelse de, deildir! Sadece biraz gayret, biraz sevmek yeterlidir. Bu teknii nasl uygularz? Her birimiz yle bir olay yaamzdr: Bir ayetin okuduunuz, bildiiniz bir meali vardr. Ama birisi size gelir; o ayetin mns yle deilmi, hocamz onun mnsn yle aklad der. Bakarsnz, hakikaten doru, syledii de ok anlaml. imdi, ne yapacaksnz, dorusu hangisi, yanl olan hangisi? Yanl olan; yeni bir mn grldnde dier mny yanl zannetmektir! Asl yanl budur! nk o mnlarn ikisi de dorudur. rendiiniz yeni mn, sizi bir nceki mn yanlm sonucuna gtrmemelidir. Yeni bir mn renmeniz, ncekinin yanl olduu anlamna gelmez ki! Bu ok nemlidir. Bu yzden, her iki mny veya ne kadar mns varsa onlarn hepsini aktrmay reneceiz! Tevhid aktrmaktr! Mesela, tm evreni aktrrsan yok olur; Tevhid olur. Bu yzden Kurana ait bu aktrma tekniini renmeliyiz. Bu teknii bilmeyen kii, yeni bir mn ile, meal ile karlatnda biz onu yle sanyorduk, meer yle deil byleymi haline der! Yeni mnlar karsnda, hepsini kabul eden ve aktran bu duruumuz sadece ayetler iin deil, hadisler ve snnet ehli olan zatlarn aklamalar iin de geerlidir, onlarda da mnlar, yorumlar, yaklamlar aktrmak Tevhide en uygun itir! nk ikisi de, de, hepsi de dorudur! Sen onlar aktracak ve hepsini ieren, hepsine uygun yeni bir mn oluturacaksn. Diyelim ki, hepsi de snnet ehli olan farkl limlerin, zatlarn bir konudaki dncelerini okudun, hepsini anlamaya al ve aktr. Sadece birisi doru sanma. Dierini de bir lim sylemi, niye yanl olsun ki! Ancak yeri gelmiken syleyelim, Kuran meallerinde ayrca parantez iinde yazlanlar tehlike oluturur. Kii ayetin mealini verip, yanna da parantez

Ylmaz Dndar

11

ierisinde baka bir mn yazyor ya, o sakncal olur. Sanki meal deil de parantez iine yazlan doruymu gibi sanlrsa olmaz! Mnlar aktrma Teknii uygulanrken, bir ayetin en zahiri mnsndan derinliine doru olan dier mnlar aktrlarak hepsini ieren bir mana oluturulmaldr. Yani, en zahiri mndan itibaren dier mnlar aldka veya kii farkl derinlikteki mnlarla karlatka, en zahir olandan itibaren hepsini aktrp her bir mny da ieren bir mnya ulamaldr. Bir st mn nceki mnlar ierir, en azndan o mnlar reddetmeyen bir durumu vardr, yle olmas gerekir. Bu teknik uygulanrken, bir ayetin derinlemesine mnlarnda aktrma yaplabilecei gibi, farkl ayetlerin mnlar da aktrlarak bir st mnya ulalabilir. Ancak u hep geerlidir: Bu yeni mn aktrdmz mnlar yok saymaz! Durum tespitlerinde veya keif bilgilerinde de mnlar aktrlarak st ve kavrayc mnlara ulamak, Tevhid ile ufku snrszlam kalb ve beyinler urasdr. Konunun daha iyi anlalmasna yardmc olmak zere, klasik rneimiz olan nsan-29 ve nsan 30u burada tekrarlayalm, Ulhiyet gereiyle kesret gereini aktralm. nsan-29 ve nsan-30 ayetinde yaptmz gibi, Ulhiyet gereinin ifade ediliiyle kesret gereinin ifade edilmesini aktrmak ok nemlidir. Bu iki ayeti daha nce o kadar konutuk, o kadar inceledik ki, imdi anlamak kolay gelecektir. nsan-29 ayeti kesret diliyle bir aklamayken, nsan-30 ayeti Uluhiyet diliyle bir aklamadr. Beeri gzle bakarsanz onlar zt zannedersiniz, oysa ayn eylerdir. Onlar cem etmeyi, ikisini birden kabul etmeyi reneceksiniz. Konumuzun bu ksmnda [Fatihaya Girite] bunu bu kadar syleyip geiyoruz ama somut rneklerini yyaKE nabudu VE iyyaKE nestayni ele alrken greceiz. imdi bahsedip geiyoruz, ileride konular anca rnekleriyle greceiz. nsan-29 ve nsan-30 ayetlerinin mnlarn aktrrken dikkat ettiyseniz; her bir ayet kendi kulvarnda derinlikli mnlarnn akmasyla bir noktaya gelmiti. Bu ayetlerin her biri iin ulatmz mnlar

aktrmakla, zellikle kader anlaynda ve onun uygulanmasnda yeni bir ufuk oluturmu oluyoruz. Ulatmz bu yeni hali sindirebildiimizde, bu, yeni mnya bir nc boyut alarak bir derinlik kazandrr ki, bu boyut ise, Muhtariyeti Tercih Gcnn mekanizmasn aklar. Size kark gibi gelen bu cmleleri ileride hep aklayacaz. Bu mana aktrma tekniinden neden bahsediyoruz, hedefimiz ne? Konumuz Fatiha olduuna gre, biz Mnlar aktrma Tekniini Fatihada, Fatiha Suresinin her bir ayetinde ve Surenin tamamnda uygulayarak derin mnlar edinip, bu derin mnlar inaAllah saltlarmzda deerlendirmeye, yaamaya alacaz. yle bir mn oluturacaz ki, Fatihay 15 saniyede okusan bile o mnlarn hepsini bir seferde yaayabilecek bir zihin elde edeceksin. Ama o bir seferde yaayacan o zihni elde edebilmek iin birok bilgiyi yan yana getirip tek mn yapacaksn. Neden onlara mn diyoruz? nk mnlar cmlelerle yazamazsnz. Zihninizde yle mnlar oluturursunuz ki, onlar cmleye dklmez, nk mndr onlar! Onlar mndr; sizin beeriyetinizin [vehim yapnzn] stndedir. Mnlar vehim yapnzla cmle yapamazsnz, onlar sizin vehmi yapnzla cmle olmaz, nk mndr. Aslnda, ayetlerdeki beeri cmleler, o mnya ulaabilmek iin bize birer ipucudur. O ipucunu son durak sanmaynz! Onlar bir ipucudur, onlarla manaya, o mnlara ulalr. Neden hep mn diyoruz? Kendini Hissetme Duygusu var ya, Kendini Hissetme Duygusunun esas yaants mndr. Mn! imdi size, bilgilerden kan mnlarn aktrlmasna dair bir rnek vereceim. Bu rnek Talib iin ayrca ok nemli bir ipucudur, nemli bir tefekkr konusudur. Ancak, henz Fatihaya Giri ksmndayz, bu nedenle, imdi bu bilgileri kulamzn bir kenarnda kalsn diye, not edelim diye veriyoruz. Bunlar imdi sadece bu kadar konumu olalm. Onlar imdi geniletmeye kalkarsak, sadece birisiyle bu paylam toplantsn tamamlam oluruz. Daha sonra aklayacamz bir rnek cmle, onu sonra genileteceiz:

12

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

Yaratlanlarn Birbirlerine Kar Var olduklar u lemde, tefekkr ile bu var dediklerinin aslnda yok olduunu tam kavradn dndnde, hatta grdnde, birden hepsi var olur! Bu kez var olduklar ile yola karsn, yok olur! Sen yok ile yok olurken birden var olursun. Oysa var olarak ulatn mny, yok olarak ulatn mn ile aktrp, varn aslnda yokluu mnsn, yokun aslnda varl mnsn karabilirsen Ksr Dng biter, Fikirde dinginlik, Doruda Birlik zuhur eder. slamiyeti ve Sistemi Sahibinden ren slamiyeti ve aklad sistemi eer Sahibinden renmezsen ok yanl bir yoldasn demektir. Veya Sahibinin aklamalar sana avam gelir de inanc ve yaants Muhammed olmayanlarn akladklar fikirlerle yol bulmaya ve tatmin olmaya alyorsan, baka felsefelerle amel etmek iin urayorsan; ook yanl bir yolda olduunu ve slamiyetten nasibinin olmayacan bil! Bunu Kuran bize retiyor. Gnmzde, baka felsefelerden yardm arayan, merakla onlar okuyanlar var! u yle demi, yle aklama yapm, u kii yle bir ey yaam gibi Muhammedi olmayan dnce tarzlaryla gndem oluturan, onlar kendisine daha cazip gelen ve slamiyeti hatr iin varm gibi gren zihniyetlere sesleniyoruz: Zihnimizde o tr eyler varsa onlar yok edelim. Ayete bakn: Enam 153: Bu benim Mstakym Sratmdr, ona tabi olun! Baka sebillere tabi olmayn. nk sizi Allahn yolundan elde edeceinizden ayrr. te bilfiil korunasnz diye Allah size onu vasiyet etti! Ne kadar nemli bir ey; Allah vasiyet etti! Allahn vasiyet etmesi! Allah vasiyet etti ki: Benim yolumdan baka yollara bakma! O yollarda fayda var zannedersin, o faydalar seni Allah yolunun faydasndan keser, mahrum eder! Araf 3: Rabbinizden size inzal olunana tabi olun. Ondan Gayr Velilere tabi olmayn. Ne kadar da az tezekkr ediyorsunuz! Kendine bir bak: Onlar sana daha popler geliyorsa ve bu kitaplar da ayn eyleri anlatyor,

orada yazlan uyguladm, ok faydasn grdm diyorsan, bu tuzaa dyorsun demektir. Eer, insanlara "ayet ve hadis okuduumda, ayette byledir" dediimde dinlemiyorlar, ama "u dnr yle diyor, u felsefecinin bak byle" diye slamiyet dnda inanlara sahip kiilerin cmlelerini sylediimde daha dikkatli dinliyorlar diyorsan, zaten o tuzaa dmsn demektir. O felsefelerde faydal gibi grlen bilgiler olsa da, onlarn tanrsal faydas sana Allah yolunun faydasnn yolunu kapatr. Allahn rettiinin [nerdiinin] dndaki bilgiler, dnceler sana faydal gibi grnyorsa, dikkat et o faydalar tanrsaldr, Varm ve Muhtarm erevesinde faydalardr. Onlara sarlrsan, Hakk yolun faydasndan perdelenir, uzak kalrsn, o yol sana kapanr! Ayet ve hadislerde Hakikatin aklannn da bir format vardr. Hakikati aklayacak cmleler ve yntem, imanszlarn takdirini kazanmay hedeflemez! Ltfen ok dikkat ediniz. Kuranda ve hadislerde Hakikati aklayan cmleler ve yntem, imanszlarn takdirini kazanmak gibi bir hedef iermez! Eer imanszlara da ho grnmeyi hedefliyorsa, bu sunu, bu yntem Kurann anlat tarz deildir. Baz anlatlar vardr, rastlarsnz: nananlar daima knayan, aradakileri okayan, uzaktakilere de glmseyen! Bu, Kurann anlat tarz deildir. Kurann anlat tarz, imanlnn imann artrr, kfirin kfrn artrr. nanmayanlara ho gelecek cmleler kurmak Kurana uygun tarz deildir. Onlardan aferin almaya almak, inanmayanlara slamiyeti gzelmi gibi gstermeye almak tamamen bo ilerdir. Enerjini, gcn inanana harcayacaksn. Tvbe 124: Bir sure inzal edildiinde onlardan kimisi, bu hanginizin imann artrd? der. man edenlere gelince, onlarn imann artrmtr, onlar mjdeleip seviniyorlardr. Enam 2: Mminler u kimselerdir ki, Allah zikredildiinde onlarn kalbleri korkar ve onlara Onun ayetleri tilavet edildiinde

Ylmaz Dndar

13

onlarn imanlarn artrr ve onlar Rablerine tevekkl ederler. Tvbe 125: Kalblerinde hastalk olanlara gelince, onlarn pisliine pislik katp artrm ve onlar kfir olduklar halde lmlerdir. Maide 68: Andolsun ki, Rabbinden sana inzal olunan, onlardan ounun kfr ve tuyann artrr. Yunus 101: De ki, semavatta ve arzda ne oluyor bir bakn! O ayetler ve uyarmalar, iman etmeyen kavme fayda vermez. Bu erevede u hadisleri de paylaalm: Her kim Kuran okur da, baka birine kendisine verilenden daha stn bir ey verilmi olduunu dnrse, Allahn byttn kk saym olur. Bir dier hadis: Allah katnda Kurandan daha stn bir efaati yoktur; ne rasul, ne nebi, ne de melek! Bir tefekkr molas verip devam edelim. slama uygun hayat tarz ierisinde amel kavramna bir de u tanm ile yaklamak gerekir. Amel; bir kula Allah ne vermise, ne veriyorsa, kulun bunlar karln Allahtan bekleyerek, Allah iin vermesidir. Ameli byle de tanmlayabiliriz. Tabi, ayrca Allah iin verme nedir, bunun da tanmlanmas gerekiyor. Allah, EhadusSameddir; bir eye ihtiyac yoktur ki, ihtiyac olmayandr. O halde, bir eye ihtiyac var da sen veriyorsun, olabilir mi? O zaman, Allah iin vermek nedir, anlayabilmek iin onu tanmlayalm ve birka rnekle grelim. Allah iin vermek; Allahn verdiklerini kullanarak Allahtan uzaklamamandr! Allahn verdikleriyle, varm ve muhtarm iddiasn salamlatrmamandr. Allahn verdikleriyle, insanlar Allahn yolundan engellememendir. Allahn verdikleriyle, Allahn yoluna ve yolundakilere ters bakmamandr, onlara buz etmemendir. nirah kitapnda bunu ll olarak detayl grdk. llle cennete girilmez. Yani Allahn yoluna ve Allah yolundakilere buz ederken, ters

bakarken cennete giremezsin. Siz, size ters bakan evinize almak istemezken, Allaha ters bakarak, Allaha inananlara ters bakarak, kalbinizde bununla nasl cennete gireceksiniz? Girilmez, bu lldir, ll ile cennete girilmez. ll kelimesi de, meal yaplrken normal hayattaki mnsna gre yazlyor, kalbte kin ve nefret olursa diye yazlyor. Deil! Kin ve nefreti bir inansz da silebilir, o da kinsiz olabilir. O zaman bunu da Allahla ilikilendireceksin. Eer sen Allaha ters bakyorsan, Allahtan [Allahn kurallarndan] rahatsz oluyorsan, Allaha inananlar grnce bir rahatszlk hissediyorsan sende ll var demektir. O silinmeden cennet olmaz! O, Allah iin vermemek demektir. llin varl bu manaya gelir: Sen Allahn verdiklerini kullanarak, Allaha ters bakyorsun, bu demektir. te amelin byle de bir tanm vardr: Allahn verdiklerini Allah iin, karln da Allahtan bekleyerek vermek hali ameldir. Amelin bu tanmyla birlikte Talib iin ok nemli bir ipucu oluur ki, udur: lk Adm Atmal, Kendindeki Esmay hsa Etmelisin Mutlaka ilk adm atmalsn! ok, ok farkl bir noktaya geliyoruz arkadalar. Bu, Fatihada fethi yakalamada ok nemli bir ipucudur. Mutlaka ilk adm atmalsn, yani mutlaka kprdamalsn. O zaman kendine unu sormalsn; doruyu yapacak irade yok, ama yanl yapacak cesaret oklardan mym? Mutlaka ilk adm atmalsn! Bu kapsamda, bir ii yaparkenki hedefin neyse mutlaka unu yapmalsn: Hedefinle, hedefine ulamanla ilgili esmalar kendinde tespit edip onlar kullanmal ve tketmelisin. Diyelim ki hedefin bir gnahtan kurtulmak, tespit ettiin bir batl davranndan, bir gnahndan kurtulmak istiyorsun veya bir takva amel tespit ettin, onu yapmak istiyorsun. Hedefin ne ise, onunla ilgili esmalar kendinde tespit edip onlar kullanmal ve tketmelisin. zah edeceim, nk bu, tahmin edemeyeceiniz kadar nemli! Sen o esmalar kullanmaya balamadan, kullanmadan, hatta tketip zorlanmadan o esmalarla ilgili destek gelmeyebilir. Bu zellikle zikrullah almas

14

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

yapan talib iin ok nemlidir. imdi, ok nemli bir tarif yapyoruz: Demek istiyorum ki, ncelikle yapman gereken zikrullah, senin sahip olduun esmay ihsa etmendir, yani onu maksimum deerlendirmendir. yle aklayalm. Herhangi bir konuda bir hedefiniz vardr, onunla ilgili esma zikirleri nerilir, yaparsnz. Ama esas zikrullah bu deildir! Zikrullahn byle olmadn Sen Tanr msn? kitapnda anlatmtk. Bunun neden faydas olmaz? nk: A Takdim Formu inancyla, idrakyla, yani varm ve muhtarm iddiasyla, Szde Tanrlk ddiasyla yaplan zikrullah kiinin Allahtan uzaklamasna yol aar, onun o yanlarn kuvvetlendirir. Ament Billahi ve RasuliHi bilinciyle zikrullah faydaldr. Bu ne demektir ve zikrullah bu idrakla nasl yaplr? onu ayr bir konu olarak geni greceiz, inaAllah. u hadisi ok iyi anlayarak ilerleyelim: Allahn yzden bir noksan doksan dokuz ismi vardr. Onlar ihsa eden cennete gider. Burada geen doksandokuz, tane, adet, say demek deildir. Ve kitaplarda rastladnz, bazen bu hadise eklenmi olarak grdnz doksan dokuz esma hadiste yoktur, onlar hadis kaynakl deildir, sonradan yanyana getirilmitir, sonradan dzlmtr. Hadisin orijinali bu kadar; bu isimleri ihsa eden cennete gider. Bu yzden hadisteki doksandokuz birok mny ierir. O mnlar bulup aktracaksn. Rasuller, Nebiler ve zellikle Rasulullah bir cmle sylemise o cmle birok mny ierir. Onu bir tek mnya balar kalrsan olmaz. Buradaki doksandokuz, hem halifetullahn ana dosyalar diye bilinen o doksandokuz isim iin geerlidir, hem de sonsuz snrsz demektir. O ifadeyi biz de benzer ekilde kullanrz. Mesela binlerce deriz, binbir surat deriz. Binbir tane mnsnda mdr? Hayr, saylamayacak kadar ok demektir. Hadiste, doksandokuz ismi ihsa eden cennete gider denilince, bunu okuyunca kii eline tesbihi alyor, oturup bu isimleri saymaya balyor. Faydas yok mu? Elbette var. Evinizdeki bir kp altn dkp her gn saymanz gibi bir faydas var, eliniz altna demi olur. Ama o altn kullanmadka bir fayda elde etmi yaslmazsnz. hsa etmek yalnzca saymak

deildir. Aslnda ihsa etmek; onu deerlendirmek demektir, kymetini bilerek saymak demektir. Bir esmay saymak onu arayp bulmaktr, sonra da onu deerlendirmektir, kullanmaktr ki, ite esas zikrullah odur. Peki, bu nasl olacak? Bir hedef koyduunuzda, o hedefinizle ilgili esmay kendinizde buldunuz mu onu saydnz demektir. Sizin onu bulmanz, kullanmanz, sizdeki o esmay kprdatmanz zikrullahtr ve gerek sayma, gerek ihsa budur, bir yerde oturup da onlar saymak deil! Kprdamak gerekiyor, kprdamadan olmaz! O esma hareket etmeden sevap kazanamazsnz. Allah, esmalar hareket etsin diye dnyaya gnderdi. Zaten onlar kprdamadan duruyorlard. Fark ettiniz mi, onlar zaten kprdamadan duruyorlard! Hareket etsinler diye gnderildii halde onu niye hapsediyorsun? Esas zikrullah, zikrullahn esas balama noktas, sendeki esmay ihsa etmen, deerlendirmen, maksimum kullanmandr, hem de Sanki Muhtarmsn Gibi! Onlar Sanki Muhtarmsn Gibi sonuna kadar kullanmandr! Ondan sonra, zorlandn yerde takviyeyi Allah verir. imdi derinlemesine greceiz bunlar. Bunu derinlemesine greceiz, bir baka konuyla ilikilendirerek devam edeceiz. Her An Tercihtesin Dnya hayatnn her an, kesintisiz her an nedir? Dnya hayatnn her an, her en kk an nedir biliyor musunuz? Dnya hayatnn her an Hakk veya batl ynnde bir tercihtir, dnya hayat tercih zerine kuruludur. Buna ok dikkat ediniz, her an bir tercihtesiniz, her an! Makine srekli alyor; ne tercih ettin, ne tercih ettin alan bir tercihmatik var! Her an! Tercih ettiin ey ya Hakkdr, ya Batldr! Ya Hakk, ya Batl! Ya zerre kadar Hakk, ya zerre kadar Batl! Zilzal Suresi 7 ve 8. ayet diyor ki; zerre kadar Hakk, karln greceksin, zerre kadar Batl, karln greceksin! Her dncenle, her fiilinle, yani her halinle Hakk yolu tercih etmi, Rabbine ynelmi olman gerekiyor. Srekli Rabbine ynelik olman gerekiyor. Bir sefer ynelmekle bitmiyor, bir kere ben Rabbime yneldim demenle i bitmiyor! Her an, her an yneleceksin! Srekli! Bunu ayetlerle renelim.

Ylmaz Dndar

15

nsan Suresi 29: Muhakkak ki bu bir ttr. Dileyen Rabbine bir yol edinir. Zmer 54: Rabbinize ynelin. Ve size azab gelmeden nce Ona teslim olun. Sonra yardm olunmazsnz. nsan-29 ve benzer manadaki ayetleri birlikte deerlendirdiimizde, seni tercih durumunda brakan an ve olaylar senin iin nsan-29 Kavaklardr. Ad nsan-29 Kavaklar olan bir Tefekkr Sayfamz var, biliyorsunuz. Srekli bir kavaktasn, srekli! Kim? Muhammed olan! Fark budur ve bir bakas bunun farknda deildir. Neden? nk o batla dnm, yanl rotaya girmi ve otomatik pilota da balam, srekli o tarafa uuyor, yeni bir tercih yapmyor! Onun ii bitmi! Rotay cehenneme ayarlam, otomatik pilota da balam, yaayp gidiyor Onun ii bitti artk. O tercihini bir kere yapt, otomatie de balad! Ama Muhammed olan yle deil ki. O her an yeni tercihte. Her an! Her an ok nemli bir eydir. Bu yzden her an korkun! Her an! Her an! Ve bu yzden lm an ok nemlidir! Her an! Her an! Az nce tercih etmi olabilirsin, onu hemen sonra yine tercih etmezsen kaybedersin. Her an o tercihte olmalsn! nk her an tercihtesin ve hayat bunun zerine kurulmutur. Bu hayat tercih stne kuruludur ve bu tercihi nasl kullandn nemlidir! Tercih ve infak ilikisine geleceiz, ama nce infak tarif edelim. Allahn sana verdii esmalar Hakk Yolu tercih iin ihsa etmen, deerlendirmen Allah yolunda infaktr. Onlar infak ederler ayeti o kadar nemli ki! Ama Allah yolunda infak nedir? Allahn sana verdii esmalar Hakk Yolu tercih iin ihsa etmen, kprdatman, vermen, deerlendirmen Allah Yolunda infaktr ve bu, salih amel iin elzemdir. Bu bir zikrullahtr, hatta esas zikrullahtr. Alu mran 142: Yoksa Allah, iinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya karmadan cennete gireceinizi mi sandnz? Ankebut 2: nsanlar fitneye drlmeksizin, iman ettik demeleriyle braklverileceklerini mi sandlar? Bu iki

ayetten, konumuzla ilgili u sonular karyoruz: 1) Sistem sizi tercihe zorlamaktadr. Sistem sizi daima tercihe zorluyor! 2) Tercihiniz belli olmadan, Rabbinize olan yneliinizde sebatnz grlmeden, yalnzca inanyorum demekle cenneti kazanamazsnz. Alu mran 135: Onlar bir fah ilediklerinde yahut nefslerine zulmettiklerinde hemen Allah hatrlayp dnrler, bylece gnahlar iin mafiret isterler. Kim mafiret eder gnahlar? Ancak Allah. Ve yaptklar yanllarda bile bile srar etmezler. Ayetten kardmz sonular: Batl bir davrann hemen akabinde tercihini belirtmen gerekiyor, af dilemen gerekiyor. Ayet byle retiyor: Onlar bir fahia ilediklerinde [yani utanlacak bir i yaparlarsa] yahut nefslerine zulmettiklerinde [yani batl bir davranta bulunurlarsa, Allah Yokmu Gibi davranrlarsa] bunu fark ettiklerinde hi vakit geirmeden hemen Allah dnrler, hemen Allah hatrlarlar. Ve bu yaptklar iin af, mafiret isterler. Merhameti izleyin, ltfen merhameti izleyin! Niye yapyorsunuz? demiyor, yapmamalsnz demiyor! nk dnyadasn, yapmak zorundasn. Dnyadasn, gnah ileyeceksin. Ancak, gnah ilediin zaman Allah unutma diyor. abuk dn, abuk dn, abuk ol, vakit geirme! En alt snr bu: Gnah iledin, hemen Allah hatrla, vakit geirme! Hemen! nk ayet hemen diyor: Onlar vakit geirmezler, hemen tercihlerini yaparlar. Allahm derler, Allaahmm Hemen af isterler. Sonra? Sonra da, yanllarn tesbit etmilerse, bile bile onda srar etmezler. Kendindeki esmay tesbit edeceksin, onu ihsa edeceksin dedik. Aslnda bu ve dierleri hep birer ana balk, bu yzden derinlemesine gidemiyoruz. Konular ana balklar halinde bir iki cmleyle geiyoruz, ayetlerin de yalnzca konumuzla ilgili ksmlarna bakyoruz. Mesela esmay nasl tespit edeceiz? Kendindeki esmay tesbit edeceksin, onu ihsa edeceksin tamam. Ama nce unu fark et, sen sendeki esmalara baka isimler veriyorsun!

16

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

Olsun, sen imdilik esmalar o isimlerle de olsa tespit et, hi nemli deil. Peki, o isimler [esmalar] senin hayatndaki nelerdir, onlar nasl tespit edeceiz? u karakterdeyim, yleyim diye kendini tarif ediyorsun ya, o tarif ettiklerinin hepsi bir esmadr! Bu durumda, eer sen kendinde tespit ettiin esmaya mesela Mrid diyemiyorsan, orijinal ismini veremiyorsan bile kendi verdiin ismi syle; iradem de, irademi kullanacam de! Yani nce kendini zorla, iradeni zorla! Kendindeki Halmin orijinal ismini kullanamyorsan, kaderle didimemeye Halm diyemiyorsan hogr de, imdilik yle de, fark etmez. Balangta yle de, sonra asl ismini kullanrsn. Siz kendi isminizin farkl veya yanl sylenmesinden raz olmuyorsunuz deil mi? O yzden sonra asl ismi, o esmann orijinal ismini kullan. Ama imdilik ho grlrsn. Bu neye benzer? Yeni birisiyle tanrsnz. arr ve arada bir isminizi farkl syler. Glersiniz, renecek dersiniz, renecek der kabul edersiniz. O sonra sizi iyi tanynca artk adnz sylerken armaz. Siz esmalara imdi baka isimler verebilirsiniz, ama nemli olan, farkl isimle de olsa onlar tespit edip kullanmak iin zorlamanzdr, zorlayn. Onlar kullanmak nedir biliyor musunuz? nfaktr! Zikrullahtr! nce var olan vermelisin, son noktada destek istemelisin. Yine [elbette] onu da vermek iin! Muttakilerin, yani btla dmemek iin korunanlarn bir zellii ayette yle bildirilir. Bakara 3: Ve kendilerine rzk olarak verdiklerimizden infak ederler. Ki bu mealde birok ayet vardr. Bu sylediklerimizi sca scana, hemen yerine oturtabilmek iin imdi normal hayatmzdan bir rnek verelim. Hatta bu rnek, para olursa ok daha iyi anlalr! Bir miktar paranz var, hayr yapmak istiyorsunuz ama kendi paranza hi dokunmuyorsunuz. Diyorsunuz ki, Allahm bana para ver de infak edeyim, hayr yapaym! Komik geldi deil mi? Hayr yapacaksnz, cebinizde paranz var, ama siz elinize tesbihi almsnz, Allahm bana para ver, Allahm bana para ver tesbihatyla megulsnz. Cebinizde para da duruyor! Byle zikrullah olur mu hi! Cebindeki paray

kullanacaksn, esas zikrullah o! nk sen verirsen, Allah diyor ki, daha ok veririm. Neyinin artmasn istiyorsan onu ver diyor. Sen cebindeki paray verirsen daha ok verecek! Ama sen onu cebinde tutarken, Allahm, hayr yapmak istiyorum, bana para ver diyorsun. Yani yaptn u: Zikrullah yapp esmadan yardm istiyorsun, ama sendekini kullanmyorsun! Kendesin, kprdamyorsun, ver de yapaym Allahm diyorsun. in kural byle deil! Nasl? nce tercihini belirteceksin. Ve tercihin dorultusunda da sendeki esmay kprdatacaksn ki, esas zikrullah budur. Zorlandnda, o bittiinde, tkendiinde sana gerekli destek gelecektir. Tabi, zor bir snav! Elbette bu zor snavn yaayanlarndan birisi bir rasuld; Hazreti Eyyub aleyhisselam. Hep gayret etti, hep dayand, hep dayand. Nihayet dilinde bir yara olutu ki, Allahm, Seni zikredemiyorum dedi. Son noktasyd, o son noktaya kadar hep gayret etti. O son noktada destek geldi ve ifa buldu, hibir eyi kalmad. nk; hastal veren de, kaldran da Sahibi! Ol dedi hasta oldu, Ol dedi hastalk kalkt, bu kadar! Hepsi Allah iin ok kolaydr: nneHU Aziyzn Hakiym. Normal hayattan bir rnekle bu hali anlamaya alalm. Normal tanrsal hayatta birisi size geliyor ve bir konudan bahsedip, o konuda ne yapmas gerektiini soruyor. Siz ona otur unu syle mi diyorsunuz? Yoksa o ile ilgili zelliini kullanp gayret etmesini mi neriyorsunuz? Gayret et, yap diyorsunuz. Ders almaksa al, yrmekse yr, komaksa ko diyorsunuz deil mi? Ona yapaca bir fiili tlyorsunuz, git kene ekil, git yat demiyorsunuz. ok zor bir snavm var, ne yapacam? diyene, git yat demiyorsunuz ki! Git al, gayret et, kendini zorla diyorsunuz! Tam almaya oturunca uykum geliyor dedi, zorla kendini, zihnini aacak bir eyler i diyorsunuz, yle deil mi? Ama i Allah yoluna gelince ayn neriyi yapmyorsanz olmaz. Eline tesbihi al, zikir ek, otur bekle diyorsanz olmaz! Bu bir nevi bir ironi deil mi? Olmaz! Normal hayatla ilgili bir i olduunda davran, gayret et

Ylmaz Dndar

17

diyorsunuz, bu yolda olana otur zikir ek, olur mu? Esas gayret Allah yolu iindir ve onun ad salih ameldir! Ayetlerde grdk, hatrlayn; siz gayretinizin karln bulacaksnz! Yatmanzn karln denmiyor! Ancak yatmak yanl anlalmasn. Bazen yatmak da gayrettir, kii gayretin iine girdiinde yatmas da gayrettir. Bu yoldaysan, limin uykusu nafile ibadetten hayrldr. Onlar birbirlerinin yerine kullanrsanz yanl olur. Yani gayret yerine uyku, uyku yerine gayret olursa yanl olur. Onlar birbirlerinin yerine deil de, yerli yerinde kullanlrsa uyku da gayret olur. Sistem nasl alyor? Parayla ilgili rnekte akladk; kendi paranz verdiinizde paranz tkenince para istersiniz. Esmalar da yle! Sizdeki esmalar kullanacaksnz. Byle yapnca siz yrm olursunuz. O zaman, Allah da size koar: Kulum bana yrrse, ben ona koarm mjdesi imdi anlald m? Ama hi yrmeden, Allaha ko bana diyorsunuz. Unutmayn, sistem siz yrdkten sonra alyor. Tercih, Tvbe, Hicret Nisa 17: Allahn kabuln zerine ald tvbe, ancak cehalet ile btl bir davran yapp, sonra da ok gemeden tvbe edenler iindir. te Allah bunlarn tvbesini kabul eder. Ve Allah almen hakmdir. Nisa 18: Yoksa btlda srar eden, nihayet onlardan birine lm gelip attnda ite imdi tvbe ettim diyenlerinki deildir. te onlar iin elm bir azab hazrladk. Bu ayetlerde una dikkat ediniz. Ayetleri amele evirebilmemiz iin ok basit bir mn dikkati gerekiyor. Bu ayetlerdeki tvbe ne demektir? Tvbe, Rabbine dn demektir, Hakk Yolu tercih demektir. Eer byle bakarsanz, Rabbine dn ok kolay zmlersiniz. Nisa Suresi 17, tvbeyi aklyor: Allahn kabuln zerine ald tvbe, ancak cehalet ile btl bir davran yapp, sonra da ok gemeden tvbe edenler iindir. Yanl bir ey yaptnda ok gemeden Rabbini tercih edenlerin dnn kabul eder. Demek ki, tvbe etmek tercihini belirtmektir. Tvbe cmleleri; tercih belirten, tercihini belirten cmlelerdir. Estafirullah; Allahm yanl

yaptm, sana dndm, sana yneldim demektir, tercihini belirtiyorsun. Allahummafirliy; beni bala Allahm demektir. Demek ki, nce af dileyeceksin! nce; Allahummafirliy; beni bala Allahm deyip, sonra da tercihini belirteceksin. Estafirullah; sana dndm demektir. Bu yzden onu sylemekle tercihini belirtmi oldun, bir tercih yapm oldun. Nahl 110: Muhakkak ki Rabbin, fitneye maruz brakldktan sonra hicret edenlerin, sonra mcahede edenlerin ve sabredenlerin yanndadr. Onlardan sonra da Rabbin muhakkak ki, afurun Rahiymdir. Bu ayeti konumuz kapsamnda deerlendirebilmek iin oradaki fitne, fitneye drlmek tabirlerine bakalm. Fitne ikilem demektir, bir konuda ikilem olmas demektir. Neden ikileme drlyorsun, bu konu baka ayetlerde de geer: kileme drlmek doruyu bulabilmen iindir! Eer phedeysen de sapman iindir, o ikilem yznden kayp gitmen iindir! Yani bir elek sallanyor, denler ve kalanlar olacak! Elek sallandnda, onlara ikilem sunulduunda, tercihini belirtsin de gerek tercih grlsn, gerek tercih anlalsn. Bu okluk leminin dilidir, bizim anlamamz iindir, Allah anlasn diye deil, kul rensin diyedir, Allah bilmiyor da renecek deil ki! Kesret diliyle bu byle sylenir. nirah kitapndan hatrlayacaksnz, fuad analiz ve sentez yapar. Bir fitne olutuunda, yani Hakk yolla ilgili ikilem olutuunda Fuad devreye girer. Lb sayesinde, Tevhid Nuru sayesinde, Lbn gsterdii k sayesinde, Hakk yolu o ikilemden syrr alr, ikilemi yok eder, bylece kazanr. kilemden syrld zaman kii ne yapm olur? Ayette geer; hicret! Kii hicret yapm olur! Hicret te bir tercihtir. Tvbe de bir tercihtir, ama hicret tvbeden farkldr. Hicret tvbenin ilerisidir, geri dnsz tercihtir. Kii kalkt, tand, hicret etti, gitti! Geri dn yok! Hicret geri dnsz tam tercihtir. Eer hicreti tam ve geri dnsz tercih olarak grrseniz, hayatn nasl bir tercih zerine kurulu olduunu, bu ayetlerin bizi nasl uyardn daha bir fark edersiniz. Ve btn bunlardan sonra ayet diyor ki: Allah afurun Rahiymdir. Yani sen Fuadla analiz

18

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

sentez yaptn, gayret ettin ve doruyu buldun, sonra da hicret ettin, yani yrdn. Artk sana verilecek eyler var, ikramlar lutfedilecek. Allah afurun Rahiymdir demek, sana verileceklere hak kazandn, imdi sana verilecek demektir! Bu erevede bir iki cmleyle de olsa Asr Suresini hatrlayalm: Hakk tavsiye ederler. Ve Sabr tavsiye ederler. Yani, birisine tavsiyede bulunurken diyorsun ki, tercihini Hakk yol iin yap! nk Hakk tavsiye budur: Tercihini Hakk Yol iin yap! Aksi halde tanrsal yaant dnyasnda insanlarn oluturduu hak hukukla, onlarn koyduklar kurallarla ilgili bir tercihi sunmak deildir. Tercihini Hakk yol iin yap ve bu tercihinde de Rabbinin hkmn bekle; sabret! Hud 3: Ve mafiret isteyin Rabbinizden. Sonra ona tvbe edin ki, ecel-i msemmaya kadar sizi gzel bir faydalanma ile faydalandrsn ve her fazilet sahibine karln versin. Eer yz evirirseniz sizin iin Byk bir Gnn azabndan korkarm. Rad 27: O kfir olanlar, Ona Rabbinden bir ayet, bir mucize inzal edilmeli deil miydi? derler. De ki muhakkak ki Allah dilediini saptrr. Kendisine dnp yneleni de hidayet eder. Furkan 70: Ancak iman eden, tvbe eden ve salih amel yapan mstesna. te Allah onlarn seyyiatn hasenata tebdil eder. Allah afuran Rahiymdir. Rad 18: Rablerine icabet edenlere Hsna vardr. Ona icabet etmeyenlere gelince, eer ki; arzdakilerin tamam ve onunla beraber bir misli daha onlarn olsa, elbette onu fidye verirlerdi. Hesabn kts ite onlar iindir. Onlarn barnaklar cehennemdir. Ne kt yataktr o! imdi tercihle ilgili okuduum bu drt ayeti deerlendireceiz. Dikkat ederseniz hepsi tercih zerine; tercih edenler ve etmeyenler! imdi drdne birden konumuzu ilgilendiren pencereden bakarak deerlendirmeye alalm. Eer Hakk yolu diler ve tercih ederseniz

Allah sizi dnya hayatnda gzel yaatr, btldan korur. Burada geen gzel yaatr doru ve iyi anlamak gerekir! Bu, size dnyann servetini verecek mnsna deildir. Gzel kelimesini, Gzel ve irkinle ilgili emamzdaki gibi anlamalyz. 22. Tefekkr emasna bakabilirsiniz. Allah indinde gzel; Billahi anlamnda iman ve bunun gerei davranlar ieren yaama biimidir, hayat tarzdr. Allah, Hakk yolu diler ve tercih ederseniz sizi dnya hayatnda gzel yaatr! Fazilet sahibi olursanz, yani daha fazlasn da yaparsanz, yani tvbeyi hicrete evirirseniz, amel yaparken yetenin fazlasn, nafilesini de yaparsanz, bu durumda karln da size fazlasyla verir. Hakk yolu tercih iin kendilerine iman yetmeyenler, sanki bir mucize grrlerse inanacaklarm gibi, olaanst olaylar isteyenleri, Allah dilerse saptrr. Ve hibir yardmc bulamazlar. Oysa Hakk yolu tercih edene hidayetini ulatrr. Burada hidayetle ilgili ok nemli bir tespit reniyoruz: Hidayetin ulamas iin tercihini Hakk yola yapman lazm! Hakk yol tercihini yapar da Rabbine ynelirsen, diyor ki; Rabbine ynelenlere hidayetini ulatrr. Oysa sana hidayetini ulatrd iin Rabbine yneliyorsun, i aslnda byle. Nasl bir merhamet, rahmet! Pe pee, birbirini tetikleyen Sana bir ey verdi, sen onu Allah iin harcadn iin sana ok byn, hazinesini veriyor. Sen Rabbini tercih ediyorsun, sana hidayetini ulatryor. Sana hidayet gelince sen Rabbini daha kuvvetli tercih ediyorsun; byle bir dngye giriyorsun. Sonra ne oluyor? Sonra Furkan Suresi 70: Rabbini tercih edenlerin, yani iman eden, tvbe eden ve salih amel yapanlarn A Takdim Formu formatn B Takdim formatna evirir. Yani senin seyyiatn, seyyielerini; gnahlarn, gnah ileyen yapn olan A Takdim Formu formatn B formatna evirir, hasenata evirir. cabet eden; iman eden, tvbe eden ve salih amel yapanlar byle, ama ya icabet etmeyenler? cabet etmeyenler o Byk Gnn azabn grnce yle bir azab yaayacaklar ki! cabet etmeyenler; tercihini Hakk yoldan yana yapmayanlardr. Bunlar, Byk Gnn azabn grnce yle bir dehet yaayacaklar ki!

Ylmaz Dndar

19

Yaayacaklar o deheti eer imdi bilselerdi, dnyadaki herey onlarn olsa ve bir o kadar daha olsa, hepsini kurtulmak iin vermek isterlerdi! ayet daha okuyup deerlendirelim: Muhammed 7: Ey iman edenler, eer siz Allaha yardm ederseniz, O size yardm eder ve ayaklarnz sabit klar. Kassas 54: te onlara, sabrettikleri iin ecirleri iki kere verilir. Bunlar seyyieyi hasene ile yok ederler. Ve kendilerini rzklandrdmz eyden infak ederler. Furkan 67: Ve onlar ki, infak ettiklerinde israf etmezler, cimrilik de etmezler, onun arasnda bir kavamdr. Bu ayete de konumuzla ilgili pencereden bakyoruz. Ama ayetleri yalnzca konumuzla ilgili mnsyla snrlamyoruz. Ey iman edenler! Eer siz, Allahn size verdiklerini Allah yolunda, karln Allahtan umarak, Allah iin verirseniz, O size destek verir, daha ounu verir; nnzdeki engelleri kaldrr ve batla geri dnnz engeller, Hakk yoldaki kararllnz artrr. Allahn verecekleri iin Allahn hkmn bekleyin ve bu amala sabredin. Bu davrannzdan dolay, Allah size karln iki kere verir; hem dnyada, hem ahirette! Ayrca bu kullar, esfele safiliyn hallerini Hakk yolun kurallaryla, tleriyle ve Szde Tanrlk ddias iermeyen fiillerle slah ederler. Bu amala, kendilerini rzklandrdmz eyleri onlara Allahn verdii bilinciyle infak ederler. Bu rzklar, kesinlikle, Szde Tanrlk ddiasna fiil tekil edecek ekilde kullanmaz. Ayet diyor ki, onlar Bil kst davranrlar. Bu ayetlerde geen seyyieyi hasene ile yok ederleri biraz amamz gerekiyor. Rabbini tercih edenler; Rabbine ynelenler, yani mafiret isteyip, tvbe edip tercihini Hakk yolda belirtenler, seyyieyi hasene ile yok ederler. Bu kavramlar bir kez daha hatrlayalm ki, konuyu yakalayabilelim. Seyyie; Varm ve Muhtarm drakl her trl haldir. Varm ve Muhtarm drakl, Szde Tanrlk ddias ieren her trl hal seyyiedir. Bunlar, Allah

indinde ktlktr, erdir. Biz onlara, hepsine btl da deriz, Vehmin Zulmeti de deriz, Nefsin erri de deriz. Hep ayn eyi ifade ederler. una kar dikkatli olmalyz: Seyyie, seyyie ile de onarlabilir. Bakn ayet diyor ki, seyyieyi hasene ile yok ederler, onlar bu yolu tercih ederler! Rablerine ynelenler, seyyieyi hasene ile yok ederler. Yani kendilerindeki A Takdim Formundan kaynaklanan duygu, dnce ve davranlar kendi bildikleri gibi yok etmeye almazlar. Onlar Allahn ve Rasulnn rettii ekilde yok ederler; hasene ile yok ederler! nk seyyie, seyyie ile de szde arndrlabilir, onarlabilir. Hatta biz ona, normal tanrsal yaant ierisinde bir isim veririz; ehveni er deriz. Birisi bir erri onarr, onu daha az erli bir eye dntrr ve o ehveni er olur, az erli olur! nk tanrsal hayatn ierisindeki herey Kurana gre erdir. Siz onu, dnyann kurallaryla onardnz zannettiinizde, ok erli bir eyden az erli bir eye gelmi olursunuz, ehveni ere gelirsiniz. Oysa Rabbine ynelenler byle yapmazlar! Onlar, bu btl davranlar Hakk yolun kurallaryla yok ederler. Btl davranlar btl yolun kurallaryla yok etmeye, onarmaya almazlar. Onlar seyyieyi hasene ile yok ederler. Meal yaplrken, eer seyyieye ktlk, haseneye de iyilik denirse ve ayete onlar ktl iyilikle yok ederler mns verilirse, elbette insanlar bunu normal yaantlar ierisinde mnlandrr ve birbirlerine iyilik yaparak ktlkleri yok ettiklerini zannederler. Deildir! Birisi size bir ktlk yaptnda, sizin gidip ona iyilik yapp, ktl iyilikle yok ediyorum demeniz deildir burada kastedilen. Sizdeki btl hali, btl fiilleri, btl davranlar Hakk yolun kurallaryla yok etmeniz isteniyor, nerilen odur! Bylece seyyienin nasl yok edilecei ayet ve hadislerle bildirilmitir. Dier yntemler Hakk yolun faydasn kaldrr. Sen aslnda seyyieyi hasene ile yani Hakk yolun kurallaryla yok etmeye almakla ne yapyorsun? Sendeki zellii altrdn, onu kprdattn, sendeki esmalar bu konuda deerlendirmeye baladn, onlar ihsa ediyorsun. Sen sendeki seyyieyi, yani

20

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

btl davranlar Hakk yolun kurallaryla orada retildii ekilde yok etmeye, fonksiyonsuz klmaya altnda esmalar ihsa etmi olursun, sana verilenleri, sendekileri infak etmi olursun, zikrullah yapm olursun. Bylece bir eyi hak edersin: Furkan 70le verilen mjdeyi! Bylece Allah, senin A Takdim Formunda olan halini bir anda B Takdim Formuna evirir. Seni, artk kendisi iin hibir korku ve mahzunluk olmayan nefse evirir. Senin seyyieni hasenata dntrr. Yani yle: Sendeki seyyieleri hasenata evirirken gayret eden sensin, sonra senin iin gayret edilir, senin seyyie formatn hasenata evirirler, bunu senin iin yaparlar. Yani sen senin iin yaparken, senin iin yaplmasn hak edersin. Ama senin iin yaplmasn hak etmen iin, senin yapman gerekiyor, esas zikrullah, infak senin yapman gerekiyor. Rad 22: Ve yine onlar; Rablerinin vechini taleb ederek sabredenler, salt ikame edenler, kendilerini rzklandrdklarmzdan gizli ve aleni olarak infak edenler ve seyyieyi hasene ile yok edenler, ite yurdun sonu onlarndr. Btn hepsini srayla, tek bir ayette bize saym oldu. Az nce okuduum ayette de belirtilen infak yaparken onlar israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Orta yolu takip ederler, orta bir kavam tuttururlar. imdi hayatmza farkl bir pencere aacak bir rnekle, orta yol, cimrilik ve israf nedir? bunu bize hissettirecek bir ayet ve hadisi birlikte grelim: Mcadele 8: Grmedin mi u kimseleri ki, fsldamaktan nehy olundular. Sonra kendisinden nehy olunduklar eye dndler. Gnah, irk, dmanlk, fke ve Rasule isyan etme ile ilgili fsldayorlar. Yahudiler sana geldiklerinde, Allahn seni selamlad ekilde selamlamyorlar. Ve kendi nefslerinde ise, dediimiz dolaysyla Allah bize azab etmeli deil miydi derler. Cehennem yeter onlara! Ona maruz kalacaklar! Ne kt dn yeridir o! Bu ayet yle bir olay zerine nazil oluyor. Yahudiler ve onlar taklid eden kfirler, Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme kelime oyunu

yapyorlar. Efendimizi grnce, ona selam veriyormu gibi davranp, o dilde bir kelime oyunu yapyorlar. Selamn Aleykm veya es Selam Aleykm diyeceklerinde seslerini deitiriyorlar, es Sm Aleyke diyorlar. Bunu yle hzl ve kelimeyi yuvarlayarak sylyorlar ki, es Selam Aleyke sanlacak ekilde es Sm Aleyke diyorlar. Birinin mns Allahn Selam senin zerine olsun demekken, kelime oyunuyla syledikleri sana lm olsun demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme selm veriyormu gibi yapp alay ediyor ve bir kelime oyunuyla lm sana diyorlar. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem ne yapyor? Karlk olarak yalnzca Aleykm diyor. Birisi size Selm verdiinde cevap verirsiniz, en azndan Ve Aleykm selam dersiniz. Bylece bu Selam hem bana hem sana olsun demi olursunuz, o Ve kelimesine dikkat etmek gerekir, rendiimize gre. Eer Ve demezseniz, dili bilenler dilbilgisine gre sana olsun mns oluur diyorlar. Siz sana olsun demekle Selam almam oluyorsunuz. Ama Ve Aleykm Selam dersen, Selam sana da olsun, bana da olsun diyerek karlk vermi olursunuz. O yzden Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Ve demeden cevap veriyor, Aleykm diyor. Ve Aleykm deil, Aleykm diyor, yani bu temenniniz size olsun diyor, Allahn Rasul bu kadar sylyor. Ancak bu durumu fark eden Hazreti Aie radyallahu anha validemiz byle syleyenlere dnyor Aleykms Sm ve leanekmullah ve adbe aleykm diyor. Mns yle: lm size olsun, Allah size lanet ve gadab etsin. Dedii de bu, o hrsla byle cevap veriyor. Bunu fark eden Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, Hazreti Aieye buyuruyor: Ya Aie, Allah gereinden fazla syleyeni sevmez. Nasl bir ders! Bir yanda Rasulullah, bir yanda Onu alaya alanlar ve Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemi korumak iin ei! Rasulullah sallallahu aleyhi veselleme anlayamayacamz ekilde kuvvetle k ve o akyla Onu o kadar kskanan bir ei Hazreti Aie radyallahu anha validemiz, kzarak iki kelime daha ekliyor. Ve Efendimiz diyor ki; Allah

Ylmaz Dndar

21

gereinden fazla syleyeni sevmez! Normal yaantmz ierisinde ok nemli bir izgi! E ilikilerinde, ocuk ilikilerinde gl olann, sz sahibi olann, o anda hakl olann birka sz syledikten sonra, yani ne syledii kardaki tarafndan anlaldktan sonra devam etmesi doru deildir. Syledii ey anlald halde kardakini ufalayacak tarzda hala devam etmesi Dinimizce yasaktr: Allah gereinden fazla syleyeni sevmez! Bylece Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem orta yolu tavsiye ederken, arlktan, israftan men etmitir! Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme yaplan bu hakareti gren bir bakas da vurdumduymaz davransayd, iinden memnun olmasa bile sesini karmasayd o da cimrilik yapm olurdu. Fazla syledi; israf etti, hi sylemedi; cimrilik yapt! Anlalyor mu? Ve bu yalnzca konumayla ilgili bir rnek! Bunu hayatmzn her eyine yayacaz. Vermede, infak etmede ele aldmzda bunu hayatn tmne yayacaz! Haklsn, Hakkla ilgili bir ey sylyorsun, Hakk bir aklama yapyorsun, yeteri kadar syleyeceksin. Gereinden fazla syleyeni Allah sevmez! Ama sustun hi sylemedin, Hakk sakladn. imdi de cimrilik yaptn. Olmaz, o da yok, orta yolu yakalamak lazm. Gnlk yaantmzda dikkat etmemiz gereken bir hususu daha buradan gryor ve reniyoruz: Hakk olan doruyu syle. Ama szlerin ve tavrnla, onu sylediin kiinin Zatn teleme! ki ey var: Birisine Hakk olan cmleyi syledin. Ama yle sylyorsun ki, kardakinin Zatn da teliyorsun, onu hi ediyorsun, eziyorsun! Byle yapma! diyor. Hakk syle, ama insan teleme, insan teleyen bir hale dme! nsanlar, belli etmeseler de doru syleyeni tasdik ederler ama kendilerini teleyenlere tepki duyarlar. te, tasdik ettikleri alan orta yol iken, tepki duyduklar davran israf olur. Doruyu saklar isen de cimrilik yapm olursun. Doruyu saklamayacam diye gereksiz klar yapmak da israf snfna girer.

Kii telenmeye tepki gsterirken, kar taraf o tepkiyi sylenen doruya bir tepki sanar, kendisine dorunun sylenmesinden rahatsz oluyor diyebilir. Dorunun sylenmesi esfele safiliyne yneliktir, teleme Zata yneliktir ve tehlikelidir. teleme sessiz de yaplabilir. O gzlerden okunur! Bu yzden, halk arasnda, gzler kalbin aynasdr denmitir. Ama gzler beynin aynasdr denmemitir. Kii israf gzleriyle de yapabilir; baklaryla kiiyi teler! telemek, hidayet ve gazap Allaha aittir. Bunu sen yapmak istersen Szde Tanrlk ddiasnda bulunmu olursun. Ament Billahi ve RasuliH ile Hakk yola giren mslman bu yolda ilerletecek sebep salih ameldir, onu bu yolda salih amelleri ayakta tutacaktr. Ve salih amelleri ayakta tutmann olmazsa olmaz art ise salt ikamesidir. ok nemli, ltfen dikkat edelim. Ament Billahi ve RasuliH diyerek Hakk yola giren Mslmann bu yolda ilerlemesine sebep olan salih amelleridir, onu bu yolda salih amel ayakta tutacaktr. Bu iin olmazsa olmaz art salt ikamesidir, salt ikamesinin olmazsa olmaz ise Fatiha Sresidir. Nisa 103: Muhakkak ki salt, mminlerin zerine vakitlenmi bir yazdr. Evet, mmin iin salt, belirli vakitlerde ikame edilmek zere, ayet ile farz olunmutur. Ayetlerden aslnda bir eyi daha grp reniyoruz; salt btn insanlara farz deildir, mminlere farzdr. Mminlere! Greceiz. Evet, Nisa 103. ayet diyor ki, muhakkak ki salt, mminlerin zerine vakitlenmi bir yazdr; vakitlerle ilgili bir farzdr. Salt Ykaycdr Saltn imdiki konumuzu ilgilendiren bir boyutuna daha bakacaz: Salt ykaycdr! Salt, mminin esfele safiliyn yapsndan kaynaklanan kirlerini devaml temizler. Dnya yaantsnda olmak demek, ister istemez, Esfele Safiliyn Havuzunda durmak demektir, o kirli havuzda yaamak demektir. nsan bu kirden, iyi insan olmak temizlemez! nk saltsz iyi insan hali bile Hakk yol iin kirlidir. Saltszsa, iyi insan bile Hakk yol iin kirlidir! Dnyada olmak Esfele

22

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

Safiliyn Havuzunda durmaktr. Yzmesen bile kirli havuzdasn, bunu fark et! Kprdamasan bile, stnde havuzun kiri var. Seni bu kirden temizleyecek ey salttr! Hud 114: Gndzn iki tarafnda ve geceden zlfelerde salt ikame et. Muhakkak ki, hasenat seyyiat giderir. Bu, Allah zikredenler iin bir hatrlatmadr. Ayetten aldmz bir mjde var: irk iermeyen amellerinden oluan sevab, irk ieren davranlarndan oluan gnah giderir. Saltla birlikte, yani sen salt ikame ederken oluan sevab senin gnahlarn giderir, temizler. Ankebut 45: Kitaptan sana vahyolunan eyi tilavet et ve o salt ikame et. Muhakkak ki, salt fahadan ve mnkerden men eder. Elbette ki, Allah Zikr-i Ekberdir. Allah ne i ettiinizi bilir. Bu mnda bir de hadis okuyalm: Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem bir gn sordu; birinizin evinin avlusunda bir nehir aksa da, o kii de onun iinde gnde be sefer ykansa, acaba bedeninde hi kir kalr m? Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin muhatab cevap verdi; hibir ey kalmaz ya Rasulallah! Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem de; ite salt ikamesi de byledir. Suyun kiri pas gidermesi gibi o da gnahlar giderir buyurdular. Mearic Suresi 19, 20, 21, 22, 23. ayetlerinin meallerini topluca ve ayet numaras zikretmeden okuyacam ki, kolay anlalabilsin: Muhakkak ki, insan ok hrsl, aceleci, cimri ve sabrsz yaratlmtr. Ona bir er dokunduunda, sabrsz davranp feryad edip barandr. Ona hayr dokunduunda ise, hayrn yerini bulmasna ziyadesiyle mani olandr. Ancak! Salt ikame edenler byle deildir. Ki onlar saltlarnda da daimdirler. Grdnz m, salt ikame edenlerin, saltla megul olanlarn ok nemli bir yanlar aklanyor: Salt ikame edenler byle deildir! Salt srecinde temizlenmemize vesile olan hallerden birisi, Allahu lem, tahyyatta EtTahyyat okurkendir. es Selam aleyna ve ala badillahis salihyn derken, dnya ve ahiret

hayatmzda bizim iin ok deerli bir rzk olan Allahn Selamndan infak yapyor olmamzdr! Burada hi farknda olmadmz ok nemli bir ey var. Farknda olmadmzn ltfunu yayoruz! Farknda olsak belki de vermeyeceiz! Selamn ne olduunu bilmediimiz iin Nasl bir rzk? Onun nasl bir dnya ve ahiret rzk olduunu bilmiyoruz. Selam ne demektir, Allahn Selam ne demektir bir dnnz. imdi Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Mirata. Ve Rabbi Onu Selamlyor. Selamlannca, es Selam aleyna ve ala badillahis salihyn diyor, orada infak yapyor, o noktada! O noktada Rabbinden gelen Selam hemen infak ediyor, Allahm, ayn zamanda Salih Kullarna da olsun diyor. Biz de tahyyatta infak yaparz ve ite bu infak [Allahu lem] saltta temizlenme vesilelerinden birisidir. Biz normalde dnya mallarna, bunlarn saklanmasna ve bunlarn infakna alk olduumuz iin Selam nimetini ve onun infakn fark edemiyor olabiliriz. Ve sonra, tahyatta Kelime-i ehadet okurken de [Allahu lem] temizleniyoruz. Saltta, tahyatta okuduumuz Kelime-i ehadet, bizim iin en deerli Kelime-i ehadetlerdendir. Onu fark etmek, onun deerini bilmek lazm! Bu yzden, baz mereplerde kii fark etsin, oray fark etmeden gemesin diye, oraya baz hareketler getirilmitir! Okuyup geip gitmesin diye! Kelime-i ehadette u hareketleri yapacaktm der de o farkndala brnr diye! Tahyyatta okuduumuz Kelime-i ehadet, bizim iin en deerli Kelime-i ehadettir [Allahu lem]. Bu yzden tahyyatta, hem oradaki infakn, hem o Kelime-i ehadetin farknda olarak dikkat edersek ok faydalar yakalarz inaAllah. Buraya kadar anlattklarmz Fatihann es Salt ismiyle ilgili tefsirdi, es Saltla ilgili aklamalard. lmle Yzleme Evet, onun bir ismi de es Salt! Ve bu kapsamda bir davran daha paylaacaz inaAllah. Salt ikamesi grevinizi tamamladnz, bitti. Seccadeden kalkacaksnz. O an, eer secdeye gitmenin tehlikeli olduu bir an deilse,

Ylmaz Dndar

23

yani gne henz domu ve henz batm deilse, gne tam tepede deilse, secde iin vakit uygunsa, serbestse ltfen secdeye gidiniz. Ve af dileyiniz, tvbe ediniz, Allahtan merhamet isteyiniz, sonra deyiniz ki: Allaahmmm, eer Emr geldiyse hazrm canm vermeye! Bunu her saltn sonunda yapn. Dolaysyla namaz iin, salt iin seccadeye giderken, sonras iin bir plan yapmaynz! nk lmek iin gittiniz! Bunu normal tanrsal hayatta anlatsak, psikologlar ve psikiyatrlar bunlar motoru syrmlar derler. Tabi herkesin dnyasnn bir motoru var, o da onlarn dnyasnn motoru! Bizle ilgili deil! Brakn onlar, lmden tanrsal olarak korksunlar! Korkmakta hakllar! Ama inananlar, lmden tanrsal korkularn yenmek iin lmle yzleirler. Ve nihayet geldiinde, lm onlar iin kavumak ve bayram olur. Bu yzden, her saltn peine, namaznz bittiinde secdeye gidin. O an emr gelmise leceinizi dnerek secdeye gidin. Bunu dnn, korkmayn. Eer lm emri gelmise ne geri gidebilir, ne ileri gidebilir; korkmayn. Ben bunu yapyorum, ya lrsem diye dnp korkmayn! lm emri gelmise salam burlarda olsanz da sizi bulur. Nisa 78 bunu sylyor: Salam burlarda olsanz, salam kalelere de saklansanz lm gelir sizi bulur! O yzden, bu syleneni yapp da kendi kendime lm arm olmayaym demeyin! Emr gelmise zaten lrsnz! Dolaysyla siz, o anda gelecekmi gibi hazr olun, davrann! te onun iin secdeye gidin, af dileyin. lm annda ne sylemek istersiniz? Kelime-i ehadet! Syleyin. Allahmm, hazrm deyin ve Kelime-i ehadette bulunun: Ehed en la ilahe illallaaah ve ehed enne Muhammeden abduHU ve rasuluHU deyin. Ve bekleyin, emr gelmi mi bekleyin. Gelmise hayrl olur inaAllah. Biraz beklediniz, anladnz ki o an gelmemi, ite o zaman deyin ki: Al hazihi ahadeti nahya ve aleyha nemtu ve aleyha nbas inaAllah. Trkesini de syleyebilirsiniz. Yakar/Sn adl cep dua kitapnda bu dua var, oradan da kolayca renebilirsiniz. Diyorsunuz ki: Allahmm, ben hazrdm. Kelime-i ehadetini de lutfettin getirdim. Ama emr gelmemi. Biiznillah hayata emrin gerei hayata devam ediyorum. Biraz nce

Biiznillah bir ehadette bulundum ya, beni yle yaat ve beni o ehadet zere ldr ve beni o ehadet zere yeniden dirilt ite o duann mns budur: Al hazihi ahadeti nahya ve aleyha nemtu ve aleyha nbas inaAllah de ve kalk. Hayata, tercihine devam et, Rabbine ynelerek tercihine devam et. Bunu yaptnda ne olur? Bir kere bu bir duadr. Yani demek istiyorsunuz ki; Allahmm, ne olursun, emrin gelince beni secdede alver. Bu yaptnz bir fiili duadr! Rabbin kabul buyurur, olur inaAllah. Tertemiz bir ekilde o secdedeyken, salt tamamlamken, tvbeni yapmken, Kelime-i ehadetli, abdestli Bu halin, byle lmenin sayfalarca mjdesi var Byle lrsn inaAllah. Kt m? Bu dua ve hal senin saltn da olumlu etkiler, saltn dosdoru ikame etmene yardmc olur. Ve buna altn zaman, her seferinde lm iin hazrlk yapm olursun. nk her salt yeni bir lm antrenman olduundan, geride bir i brakmamaya alrsn, hazr olmaya alrsn. Baka ne olur? nann ki, bu davran sizi ok gzelletirir Ve lmn tanrsal korkularndan syrlr kurtulursunuz. Ayrca bir hadisi de uygulam olursunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor ki; lm ok hatrlaynz. Onu da uygulam olursunuz. Saltlarmzda Fatiha Suresini okurken nelere dikkat etmeliyiz? Bu sorunun cevabn Fatihay konuacamz bu paylam toplantlarna yayarak, yerleri geldike maddeler halinde greceiz. imdi ilk maddesini oluturuyoruz. Sonra dierlerini ekleyeceiz ve daha sonra da hepsini aktracaz inaAllah. 1. lk madde Fatihann okunuuyla ilgilidir. Birinci madde, yani ilk iimiz onun yznden okunuuyla ilgilidir. Hani Kuran, bir sureyi yznden okuruz ya, bu kural onunla ilgilidir. Kurann tane tane okunmasna ok zen gstermeliyiz. Dolaysyla Fatiha Suresi de tane tane okunmaldr; her harfine zen gsterilmelidir, okurken acele etmemelidir. Dorunun abuk yaplmas baka eydir, acele yaplmas baka eydir ve ikisini kartrmamak gerekir. Bir arkadan senin iin para sayarken ok acele saysa, rakamlar

24

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

gremesen, anlayamasan yrein daralr, ya karde acele etmeden say, yanl sayacaksn dersin. Doru, tamam, haklsn ama bu titizlik daha fazlasyla salt iin olmaldr, bunun daha fazlas salt iin gsterilmelidir. Yani yaptn tm ileri en titiz yaptndan itibaren srala denildiinde salt son sraya gelmemelidir, en uyduruk yaptn ey salt olmamaldr! Allah diyor ki, siz bunun ne kadar muhteem bir ey olduunu bilmiyor musunuz? Onun en st srada olmas iin gayret etmeliyiz, en titiz yaptmz ey o olmal! Biz ilerin arasna salt sktryoruz. Hayr! leri saltlarmzn arasna sktracaz! Dikkat et de, en uyduruk yaptn ey salt olmasn! Dolaysyla, salt ikamesi, hibir dnya iinin yaplma titizliinden geri olmamaldr. Tane tane okumakla birlikte batan sona bilincinde olmaya da zen gsterilmelidir. min dediimizde, haa, demek ki Fatiha bitti diyorsak bu noktadan kurtulmak gerekir. Salt ikamesini o kadar rutinletirmisiniz ki, saltta bir yandan zihniniz normal hayat dnrken min dediniz, ha, Fatiha bitmi, imdi zammi sure okuyacam diyorsanz, bu halden kurtulmak lazm, bilincinde olmak lazm, bunun iin gayret etmek lazm. Evet, ilk kural bu; Fatihay tane tane okumak ve bilincinde olmak! ncelikle bu kural zorlanmadan yapyor olmay baarmalyz. Dierlerini de yeri geldike konuup, sonra hepsini birletireceiz Fatiha Suresinin Fatihatl Kitab ve es-Salt gibi isimleri dnda isimlendirilileri de vardr. Onlar da ok ksa grerek bu paylam tamamlayalm. Sretl Hamd Bu surenin dier bir ismi Sretl Hamddr. Bu ismin basitletirilmi ekli ElHamddr. ElHamdu Lillah veya ElHamd Lillahi Rabbil lemin de denilmektedir. Dier isimleri ise syle sralanabilir: mml Kuran

mml Kitab Sure-i Dua Sure-i kr El-Vfiye El-Vfiye tam mnsna gelmektedir. El-Kfiye El-Kfiye ismi de tam olan mnsnadr. El-Esas Fatihann bir ismi de Esasdr. Kenz Fatiha Suresinin bir ismi de Kenzdir, Hazinedir. inde ok nemli, ok deerli bilgiler bulunduran bir sure olduu iin onun ad Kenzdir! Es-Sebul Mesn Fatihann bu ismini Hicr Suresinden reniyoruz. Hicr 87: Andolsun ki, biz sana Sebi Mesaniyi; Sena edilen Yediyi ve Kuran Azimi verdik. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemden rivayet edilen bir hadise gre, bu Tekrarlanan Yedi, Sena edilen Yedi, saltlarn her rektnda tekrar edilen Fatiha Suresidir. Talimul Mesele Talimul Mesele; neyi nasl isteyeceini renme demektir! te, neyi nasl isteyeceimizi reten Sure Fatihadr. Seyyieyi hasene ile yok etmek yntemini Esfele Safiliyn format bilemez. Bu sebeple yeni bir bilgi gerekmektedir. Bu yeni bilgi nedir, nasl istenir bilgi ve yntemi Talib iin Fatiha Suresidir. Sure-i ifa Fatiha ifa Suresidir, yani fiyedir. Fiziksel hastalklar iin, zellikle kalb dokusu hastalklar, kalb rahatszl iin, ifa niyetiyle tavsiye edilen bir suredir. Ancak, zellikle ve nemle, A Takdim Formunun hayatta oluturduu kaoslar, ki onlar psikolojik hastalklar diye bilinir, ite o kalb maraznn giderilmesi ve Kalb-i Selime kavuabilme amacnda olan iin Fatiha Suresi bir reetedir. Bu yzden, Fatiha Suresini ocuklarnza sevdiriniz, okutunuz, onlar

Ylmaz Dndar

25

altrnz ve tevik ediniz. Farz saltlarmzn nc ve drdnc rektlarnda zammi sure okunmaz. Bu rektlarda zammi sure yok diye Fatihay hzla okuyup gememek lazm ve bunu ok nemsemek lazm! Oralarda zammi sure yok, sadece Fatiha okunuyor diye dnp, psikolojik olarak hzl geiyor olabiliriz. Oralar zellikle nemlidir! Srf Fatiha olan o rektlarda srf Fatiha ile konsantre olarak oralar deerlendirmek lazmdr. El-Fatiha diyen, Fatiha okumaya davet edildiimiz yerler, davetler ok nemsenmelidir. nk o anlar ok nemli frsatlardr. Hayatta krk bin adet Fatiha okumak, Bilenler tarafndan nemsenmitir. Sabah saltlarndan nce krk bir adet Fatiha okumak, Fatihann faydalarn grmek, iindeki bilgilerin kendinizde almasn salamak asndan tavsiye edilmitir. Bir hadis paylap, dua ederek tamamlayalm inaAllah. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, Hazreti Aliye buyurmulardr ki: Ya Ali, u be eyi yapmadan yatma. Kuran- Kerimin hepsini okumadan, drt bin dirhem sadaka vermeden, Kbeyi ziyaret etmeden, cennette yerini hazrlamadan, ks olduun biriyle barmadan yatma! Hazreti Ali radyallahu anh, bunlar duyunca ya Rasulallah, bu nasl olabilir? diye merakla sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem devam etti: kez hls Suresini okursan Kuran- Kerimi hatmetmi gibi olursun. Drt kez Fatiha Suresini okumakla drt bin dirhem sadakaya eit bir i yapm olursun. On kez La ilahe illallahu vahdehu la erike leh, Lehl mlk ve lehl hamd yuhyi ve ymit, Hve Hayyn la yemut, ebeden bi yedihil hayr ve Hve ala klli eyin kadir demen de Kbeyi ziyaret gibidir. On kez Ve la havle ve la kuvvete illa Billhil aliyyil aziym dersen, bu cennette yerini hazrlamana vesile olur. On kez Estafirullah elAziym elleziy la ilahe illa HU, elHayyul Kayym ve etbu ileyh deyince de dargn bir kimseyle barma mkfatn elde edersin. Fatiha Suresinin giri ksmn bylece tamamlam oluyoruz. Fatiha ayetlerinin

incelendii ksmlara, Allah nasib ederse, ksmetse, Rabbim lutfederse devam ederiz. Konumuz Fatiha ve hedefimiz Fatihada Feth: Fatiha ile Feth! Byle olunca, bu bak as, bu pencere bizim Feth Penceremiz olur, inaAllah. naAllah ok ksa bir duayla tamamlayalm. min: Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Cezallahu anna seyyidena Muhammeden ma huve ehlh. Ya HU, ya men HU, la ilahe illa HU, ya men HU! Allahm, Allaahm; Senin indinde makbul olmayan, raz olmadn honut olmadn ne tr hallerimiz varsa, ne tr davranlarmz varsa, ne tr fiillerimiz varsa, Senin raz olmadn ne tr heva ve heveslerimiz, arzu ve isteklerimiz varsa, Senin raz olmadn ne tr fikir ve inanlarmz varsa, bunlarn hepsinden korunmak ve kurtulmak iin Sana snrz Allahm. Ltfen btn bunlardan bizi kurtarver, btn bunlardan bizi koruyuver, btn bunlar bizden uzak tutuver Allahm. Douyu batdan ayr tuttuun gibi, raz olmadn bu halleri bizden uzak tutuver. Bizlere Senin indinde makbul olan, raz olduun, honut olduun halleri lutfediver, bizleri o hallerle hallendiriver Allahm. O halleri bize daim eyleyiver. Allahm bizlere dorular ilham ediver, dorular kolaylatrver Allahm. Allahm, bizde yanl ve btl ne varsa, bizden onlar uzaklatrver. Hidayetini bize acilen ulatrver ve daim eyleyiver. Srat- Mstakymini bize ok kolaylatrver Allahm. Senin indinde makbul olan, raz olduun, honut olduun bir ekilde inanm ve salih amel ileyen kullarndan eyle bizi Allahm. Senden raz olmu, Senin de raz olduun kullarndan eyle bizi Allahm.

26

Fatiha ile Feth-1 Giri 13 Rabiulahir 1434 / 22 ubat 2013

Salih kullarna lutfetmi olduun en yksek mertebeleri bizlere de lutfediver Allahm. Merhametin ve nurunla ebeden ve daimen bizleri sarp sarmalayver Allahm. Allahm bize akl fikir gzellii, akl sal, ruh sal, beden sal lutfediver. Allahm, bizlerin zerinde cinn ve eytan ne tr bask, tesir, etki, sihir ve by var ise bizden onlar uzaklatrver, bizleri bunlardan kurtarver, byle eylerden bizi daim koruyuver Allahm. Allahm, vcudumuzda ne tr hastalk, rahatszlk, ar sz ve iltihap var ise bizden onlar uzaklatrver, yok ediver. Bizlere salk shhat afiyet, rahatlk, ferahlk, huzur lutfediver Allahm. Allahm, kalbimizde ne tr maraz varsa temizleyiver. Kalbimizden lli skp atver. Kalbimizi ve sadrmz nurunla ykayp temizleyiver Allahm. Allahm kalbimizi ve sadrmz nurunla dolduruver, bu hali bize daim eyleyiver. Senin huzuruna Kalb-i Selim ile gelenlerden eyleyiver bizi. Allahm bize merhamet ediver, balayver, affediver. Bizleri koruyuver, kurtarver, yardm ediver Allahm. Allahm, inanan din kardelerimizin hastalarna acil ifa, dertlerine acil deva, borlarna acil eda, yolcularna acil selametlik, isizlerine acil i, aresizlerine acil are, gelirsizlerine acil gelir lutfediver Allahm. Allahm, onlara ok kolay olacak, ok gzel olacak, ok hayrl olacak ekilde lutfediver Allahm. Ya Zel Celali vel kram, ya Vahhab, ya Latyf; Onlara lutfunla ihsan ediver Allahm. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve brahime ve Musa ve sa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murseliyn. Salavatullahi ve selamuHU aleyhim ecmayn. Birahmetike ya ErhamerRahmiyn Ve kefa Billahi Veliyyen ve kefa Billahi Nasyra.

Ve kefa Billahi Veliyyen ve kefa Billahi Nasyra. Ve kefa Billahi Veliyyen ve kefa Billahi Nasyra. Birahmetike ya Erhamer Rahmiyn, Birahmetike ya Erhamer Rahmiyn, Eslemt vechiye lillahi, eslemt li Rabbil alemiyn. Birahmetike ya Erhamer Rahmiyn, VelHamdu Lillahi Rabbil lemiyn. EL FATHA

naAllah hakknz helal ediniz. Hayrlsyla nasibse inaAllah grrz