ENTRANCE - RECESSIONAL ANG GINOO NABANHAW NA (Fernandez) 2/4 Intro: E7 Am D7 G D7 G Am 1.

Ang Ginoo nabanhaw na ngadto sa kinabuhi, D7 nabuntog Niya ang kasal-anan ug G D7 G kamatayon. Ang Ginoo nagmadaugon. G7 C Gibalik kita ngadto sa kinabuhi, Ginoong G Em Am D7 G Jesus, o Hari gayud, allelu, allelu—ia. Koro: G Am D7 G Daygon ta ang Ginoo, daygon si Jesukristo. E7 Am D7 G (D7) Salamat, Ginoo, sa gugma Mo. (same chords) 2. Alleluia, nabanhaw na ang atong Manunubos. Ug sa ngatanan manlalaban sa katarungan, ang Ginoo sa kagahuman, ang bugtong kaluwasan sa kanasuran, Ginoong Jesus o Hari gayod! Allelu, alleluia. (Koro) AWIT SA HIMAYA (Fernandez) 2/4 Intro: D - D7 – G - D - A7 – D - A7 D G D A7 Awiton nato karon, ang mga awit sa himaya D Mamakpak kita ug maninggit kita, sa E E7 A A7 kalipay’ng hilabihan. D D7 G Kay ang Ginoo nagtultol kanato, sa hustong D A7 D A7 dalan adlaw’ng tanan. Koro: D A7 Himaya, awit sa himaya, himaya sa D A7 D A7 Amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa D Amahan. (same chords) Lig-onon nato karon ang paghigugma ug pagsalig: kaya ng matinud-anon tang Amahan, ang nagpangga natong tanan. Ug magpuyo ta sa buhing pagtuo, atong awitan ang Ginoo. BAYAN UMAWIT NG PAPURI (Himig Heswita) 3/4
Intro: Am7 D7 Bm7 Edim E7 Am7 D7 G C/G G C/D D7

Gm7 Gm/F C C7 D4-D7 Bayan umawit ng papuri Gm7 Gm/F C C7 F F7 Bayan umawit ng papuri Verse 1 BbM7 F/A Gm C7 F Mula sa ilang ay tinawag ng diyos BbM7 F/A G/B C Bayang lagalag inangkin ng lubos C G/B Am D7 G Pagkat kailan may di pababayaan Am D7 G D7 Minamahal nyang kawan Verse 2 Panginoon aming manliligtas Sa kagipitan syang tanging lakas Pagka’t sumpa nyay laging Iingatan, minamahal Nyang bayan DAYGON TA ANG GINOO (Fernandez) 4/4 Intro: C D7 G Em Am D7 G D7 G D7 Daygon ta ang Ginoo Em B7 uban sa mga bag-ong awit C G Em Ang kalipay ta isinggit A7 D7 Ang Ginoo labing hingpit G D7 Daygon ta ang Ginoo Em B7 uban sa mga instrumento C G Em Ang kalipay ta isangyaw C D7 G O bulahang adlaw Koro: Am D7 G Tugtuga na ang gitara Am D7 G Ipalanog na ang trumpeta B7 Em A7 D7 Ang Ginoo sa gugma pasalamatan ta Am D7 G Tugtuga na ang gitara Am D7 G Ipalanog na ang trumpeta C D7 G Em Am D7 G Salamat Ginoo sa imong kaayo. DIOSNONG MAGTUTUDLO (Villanueva) 4/4 Intro: C G C C G/B F/A C Diosnong magtutudlo ani-a kami karon E7 Am Binuksan ang kasing-kasing F7 E7 G7 C sa imong pulong. Dinhi ni-ining tigum G G7 C C7 imo kaming gitawag. F G C Am Dm G7 C C7 Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag F G C Am Dm G7 C Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag

Koro: G C/G D/F# G Bayan umawit ng papuri Em Am7 D7 Sapagkat ngayon ikay pinili Gm7 C7 Cm F7 BbM7 Bbm6 Iisang bayan, iisang lipi, iisang diyos Am D7 Iisang hari

GIVE THANKS (Henry Smith) 4/4 Intro: E A (2X) E B Give thanks with a grateful heart. C#m G#m Give thanks to the Holy One. A E Give thanks because He’s given F#m B Jesus Christ, His Son (2x) Chorus: G#m C#m F#m And now, let the weak say I am strong. B E Let the poor say I am rich C#m D B7 because of what the Lord has done for us. G#m C#m F#m And now, let the weak say I am strong. B E Let the poor say I am rich C#m D B7 because of what the Lord has done for us Coda: E A Give thanks (3x) (last chord: E) I WILL SING FOREVER (Francisco) 4/4 Intro: F-C/F-Bb/F-C/F- F-C/F-Bb/F-C7 Verse 1: F C/F Bb/F I will sing forever of your love oh lord Csus C7 F I will celebrate the wonder of your name Dm C/D BbM7 C for the word that you speak is a song of F BbM7 Am7 Forgiveness and a song BbM7 Csus F C/F Bb/F C7 of gentle mercy and of peace. Verse 2: F C/E Bb/F Let us wake in the morning and be filled with your Csus C7 F Love and sing songs of praise all our days Dm C/D BbM7 C F for your love is a high as the heavens above us BbM7 Am7 BbM7 Csus C7 F and your faithfulness as certain as the dawn Verse 3: D7 G D/G C/G I will sing forever of your love oh Lord Dsus D G for you are my refuge and my strength Em D/E CM7 D4 G you fill the world with your life-giving spirit CM7 Bm7 CM7 D4 that speaks your word, your word of mercy D7 CM7 Bm7 and of peace Am D4 D7 and I will sing forever of your love CM7 Bm7 Am oh lord Ending D4 D7 G yes, i will sing forever of your love, oh lord.

PURIHIN ANG PANGINOON (Isidro-Ramirez) 3/4 Intro: G A7 D Bm Em A7 F# B7 Em A7 D Refrain: D A7 Bm D7 G B7 Em Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan G A7 D Bm Em A7 F# B7 At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira Em A7 D Hipan ninyo ang trumpeta. Verse 1 Am D7 G Em Am D7 G Sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo’y tumawag Bb C7 F Dm Gm A A7 Sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. MAGLIPAY KITA, MAGKANTA KITA 2/4 Intro: G C G D7 G Koro: G C Maglipay kita ug magkanta kita, G D7 kay nabanhaw na Siya G C Sa kahayag Niya nalamdagan kita, G D7 G sa tanan tang pagalaktan D7 G 1. Ang tanan nga kadalanan paingon sa D7 G C kahitas-an, huyohoy sa kahanginan, G D7 G magtudlo sa kalangitan. (Koro) (same chords) 2. Kay daghan sa katawhan naghulat nga pahiyuman, dali mo mga kahigalaan, adtoon ta silang tanan. (Koro) SING TO THE MOUNTAINS (Dufford) 3/4 Intro: C…F G F G C F-C Refrain: C F G Sing to the mountains, sing to the sea. C Am Dm7 G Raise your voices, lift your hearts. G7/F C/E Em A This is the day the Lord has made. D G C F-C Let all the earth rejoice. Verse 1 F C I will give thanks to you, my Lord. G G7 C E E7 You have answered my plea. You have saved my Am Am7/G Dm G G7 soul from death. You are my strength and song. Verse 2 2. This is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice. Death has last and all is life. Sing of the glory of God.

2

Kyrie – gospel acclamation

ISUGID KO (Villanueva) Intro: G - C/G - G – C/G G C/G G GM7 Isugid ko ang akong kasal-anan; Sa C D7 G G7 wala’y paglimod, isugilon ko. C D/C G/B Bb Sayud ka man nga kining alaut misalig Gm D D7 E A Dsus D7 lamang sa kaayo, kaayo mo. G C/G G Kaloy-an mo na, O Ginoo wagtanga GM7 C D/C Bm Em Ang akong kasal-anan; ug ang kaluwasan Am D7 G C/G G nga akong gipaabot, Ipakanaog mo. PANGINOON, MAAWA KA (Hontiveros) 2/4 Intro: Em – Am – B7 – Em Em Am B7 Em Panginoon, maawa ka, Am Em B7 Em Panginoon, maawa ka. Am Em B7 Em Panginoon, maawa ka. B7 Em B7 Em Kristo Maawa ka. Kristo Maawa ka. E7 Am B7 Kristo, Kristo, Maawa ka. Em Am B7 Em Panginoon, maawa ka, Am Em B7 Em Panginoon, maawa ka. Am Em B7 Em Panginoon, maawa ka. Am Em B7 Em Panginoon, maawa ka. PRAYER FOR MERCY 4/4 Intro: C F G7 C C F G7 C As we prepare for the coming of the Lord, Em Am F G G7 We recall our faults and beg His mercy. C Am F G7 C Am F G7 Lord, have mercy. Lord, have mercy, C Am F-G7 C C7 Lord, have mer—cy. F G7 C Am F G7 C Am Christ, have mercy. Christ, have mercy. F G7 C Am D7 G G7 Christ, have mer – cy. C Am F G7 C Am F G7 Lord, have mercy. Lord, have mercy, C Am F-G7 C Lord, have mer—cy. PRODIGAL SON Intro: C#m C#m7/B A B7 E A (pause)

E A E A 1. Father, I have sinned; help me find my way. E F#m B7 Remember not my sins, just let me hear you say: Refrain: E A E I forgive you, I love you. You are mine, A/B B7 take my hand. C#m C#m7/B A B7 E Go in peace, sin no more, beloved one. A (pause) 2. Father, I have turned my back and walk away; depended on my strength and lived life my own way. (ref.) 3. Father, I’ve returned, I’m home with You to stay; standing by Your door, knowing that You’ll say: (ref.) HIMAYA SA DIYOS (Fernandez) 4/4 Intro: D F#m G A D D F#m GA D Koro: Himaya sa Diyos didto sa langit. Verse 1: Em Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. A7 Ginoong Dios, langitnong Hari, Dios D A7 Amahan makagagahum sa tanan. D Nagasimba kami Kanimo, B7 Em nagapasalamat kami Kanimo. A7 Nagadayeg kami Kanimo D A A7 tungod sa imong himaya (Koro) Verse 2: D Ginoong Jesu-Kristo, Em bugtong Anak sa Amahan. A7 D A7 Ginoong Dios, Kordero sa Dios. D Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, B7 Em A7 kaloy-I kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among D A A7 pangamuyo. (Koro) Verse 3: D Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang Em A7 ang Ginoo, ikaw lamang ang labing D A7 halangdon, O Jesu-Kristo, D B7 Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Em A7 D A A7 Dios nga Amahan. Amen. Amen. (Koro)
3

ALLELUIA, PURIHIN ANG DIYOS (Francisco) 4/4 Intro: F C/E BbM7 C C7 F F7 Alelu, Alelu, Aleluya. Alelu, Alelu, Aleluya. BbM7 C Am7 Dm7 Gm7 C7 F Pu – ri - hin ang D’yos, Alelu - - - - ya. (2x) ALLELUIA, WIKAIN MO (Francisco) 4/4 Intro: E G#m A B7 E G#m A B7 C#m F# B B7 Alleluia, alleluia, wikain mo Poon nakikinig G#m C#m F#m B Ako sa iyong mga salita G#m C#m F#m B E Allelu--ia, allelu – alleluia. ALLELUYA, LAMDAG KA (Fernandez) Intro: Am – G - Am - F - E Am F E7 Am G Am F E Koro: Aleluya, aleluya, aleluya, ale-aleluya. Am G Am F E7 Lamdag ka, O Ginoo, sa gilaktan ko. Am G Am F E7 Ang pulong Mo, ang iwag sa dalan ko. (Koro) Am G Am Lamdag ka (pause) ALLELUYA 4/4 Intro: E B C#m G#m A E F#m B7

SING ALLELUIA, SING (Gary Ault) 4/4 Refrain: F#m A E F#m Sing Alleluia, Sing Alleluia, Sing Alleluia to the Lord! F#m A E F#m Sing Alleluia, Sing Alleluia, Sing Alleluia to the Lord! F#m-F#m-C#7 C#7-C#7-F#m A E F#m Sing His praise, sing His praise. Sing alleluia to the Lord! verse F#m C#7 C#7 F#m Let my soul rejoice in the King as to Him our praises we bring, A E F#m A E singing of His mighty deeds above all. He is Lord, He is Lord D F#m D C#7 and by all creation adored. He chose us as the people of His own. (ref.) Coda: A E F#m A E F#m Sing alleluia to the Lord. Sing alleluia to the Lord. LENTEN GOSPEL ACCLAMATION 4/4 Intro: Em D C D Em Em D C D Em Ref. Glory and praise to You, O Lord Jesus Christ. Em D We have stilled our hearts and C D Em now we listen to Your Word. Ref. ANG TINIG NG POON 4/4 Intro: C Dm7 C G C G7 C Dm7 C G Kapag ngayo’y napakinggan ang tinig C F C G7 ng ating Poong Mahal, Am Am7 F G h’wag na sanang hadlangan C Cm Dm7 F C A – A7 ang katuparan ng mithi N’ya’t kalooban. D Em7 D A Kapag ngayo’y napakinggan ang tinig D G D A7 ng ating Poong Mahal, Bm Bm7 G A h’wag na sanang hadlangan D Dm Em7 G D ang katuparan ng mithi N’ya’t kalooban.

E B C#m G#m A E F#m B7 Alleluya, alle--luya, Alleluya, alleluya, E B C#m G#m A E F#m B7 E Alleluya, alleluya, Alleluya, alle--luya, (Change Key…) C7…F C Dm Am Bb F Gm C Alleluya, alle--luya, Alleluya, alleluya, F C Dm Am Bb F Gm C Alleluya, alle--luya, Alleluya, alleluya, SEEK YE FIRST 4/4 Intro: Dm – C – G – C C Em F C/E Seek Ye first the kingdom of God F C Gsus G7 And His righteousness, C Em F C/E and all these things shall be added unto you. F C G C Allelu, alleluia. C Em F C/E Ask and it shall be given unto you F C Gsus G7 Seek and you shall find C Em F C/E Knock and it shall be opened unto you F C G C Allelu, alleluia.

4

Songs for the presentation of the gifts

I OFFER MY LIFE (Don Moen) Intro: A - B - E/G# - C#m7 - G#m - F#m - A - B - E E F#m All that I am, all that I have, B A E I lay them down before You, O Lord. C#m7 A All my regrets, all my acclaim, F#m7 E/G# A F#m7 B7 The joy and the pain, I'm making them Yours. Refrain: E C#m7 Lord, I offer my life to You. F#m7 E/G# Everything I've been through, A B use it for Your Glory. E C#m7 Lord, I offer my days to You, F#m7 E/G# Lifting my praise to You, A B E/G# C#m7 G#m7 as a pleasing sa—cri--fice F#m A B E Lord, I offer You my life. (same chords) Things in the past, things yet unseen, Wishes and dreams that are yet to come true, All of my hopes, all of my plans, My heart and my hands are lifted to You. TAKE AND RECEIVE (Ramirez) 4/4 Intro: C Am7 Dm7 G7 D#M7 Cm Fm7 Bb C C/E Gsus G7 Verse 1 C Am7 Dm7 G7 Take and receive, O Lord, my liberty; CM7 Am7 Dm G7 take all my will, my mind, my memory. D#M7 Cm Fm7 Bb C C/E Gsus G7 All that i have you have given all to me. Verse 2 C/B Am7 D7 G Now i return it to be governed by your will; Gm7 C7 F just say your word to me, at once i will obey. Bm7 E7 AM7 Your love is wealth enough for me; Am7 D7 Gsus G7 all else will i forego. (Verse 1) UNANG ALAY (Magnaye) 3/4 Intro: C G F C Bb G7 Koro 1: C G F C Kunin at tanggapin ang alay na ito F C Dm G7 mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo. F Em E7 Am Tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo, C G7 C ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo.
5

ANG TANGING ALAY KO Intro: D - Em7 – A – D – Dsus – D (Pause) Em7 A D Dsus D Salamat sa iyo, aking panginoong jesus Em7 A D D7 ako’y inibig mo at inangking lubos G A koro: Ang tanging alay ko sa ‘yo aking ama F#m Bm ay buong buhay ko puso at kaluluwa Em7 A Di ko makayanang makapgkaloob D D7 mamahaling hiyas ni gintong nilukob G Ang aking dalangin A O Diyos ay tanggapin F#m Bm ang tanging alay ko nawa ay gamitin Em7 A ito lamang ama wala nang iba pa D aking hinihiling Same chords Di ko akalaing ako ay bigyang pansin ang taong tulad ko’y di dapat mahalin aking hinihintay ang iyong pagbabalik jesus ang makapiling ka’y kagalakang lubos. Koro BLESSED BE GOD 4/4 Intro: Bb – A7 – Dm Dm Gm 1. Blessed are You Lord God of all creation, C F Thanks to Your goodness this bread we offer Dm Bb Fruit of the earth, work of our hands Bb Gm A D7 It will become the bread of life… Gm C F Refrain: Blessed be God, Blessed be God Bb Gm A7 Dm D7 Blessed be God forever Amen. Gm C F Blessed be God, Blessed be God Bb Gm A7 Dm Blessed be God forever Amen. (same chords) 2. Blessed are You Lord God of all creation, Thanks to Your goodness this wine we offer Fruit of the vine, work of our hands, it will become the cup of joy. (Ref.)

Am Em F C 1. Tinapay na nagmula sa butil na trigo, Am Bb G G7 pagkaing nagbibigay ng buhay mo; Am Em F C at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, Am Bb G G7 inuming nagbibigay lakas. (koro 1) (same chords) 2. Lahat ng mga lungkot, ligaya’t pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko. Inaalay kong lahat buong pagkatao, ito ay isusunod sa ‘Yo. (koro 1) 3. Ang bayang inibig Mo ngayo’y umaawit, sa Iyo ay sumasamba’t nananalig. Umaasang diringin ang bawat dalangin Am Bb G A7 sa alay na ito nakalakip. (koro 2) Koro 2: D A G D Kunin at tanggapin ang alay na ito G D Em A7 mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo. G F#m F#7 Bm Tanda ng bawat pusong pagkat inibig Mo, D A7 ngayo’y nananalig, nagmamahal Bm F#m G Gmhold sa ‘Yo. Koda: D A D Ngayo’y nanalig, umaasa, dumudulog, A D A sumasamba, umaawit, nagmamahal G D Em A7-D sa iyo. WE OFFER OUR LOVE (Benitez) 3/4 Intro: G G A D D G A7 D We offer our lives to the Lord up above G A7 D we offer our hearts for it's Jesus we love G A7 and now as we pray D B7 may the lord come and say Em A7 D that we'll share in his glory one day. (same chords) We offer our hopes for each day that we live we know without christ we have nothing to give (coda:) //: So now as we pray may the lord come and say that we'll share in his glory one day://

SANCTUS – AGNUS DEI
SANTO (Francisco) 2/4 Intro: Am – D/F# - G – C/E – F – D/F# - G C G/B F/A C Santo, Santo, San-to, D’yos G/B Am D/F# G Makapangyarihan F C/E Dm C Puspos ng l’walhati ang langit at lupa Am D/F# G C/E F D/F# G Osana, Osana sa kai-ta----asan! C G/B F/A C Pinagpala ang narito sa ngalan ng C G/B Panginoon Am D/F# G C/E F D/F# G E Osana, osana sa kaita----asan! Am D/F# G C/E F G G7 C Osana, osana sa kai--ta--asan! HOLY (Bob Dufford) Intro: D G Em A G A D

D G Em A G A D E E7 Holy, Holy, Holy Lord God of pow’r and A A7 D F#m Bm Bm4/A might. Heaven and earth are filled with Your G Em A G Em Bm Bm7 E A glo – ry. Hosanna, hosanna on high. D F# Bm Bm4/A G Em Blessed is He who comes in the name of A D G Em A D G the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna Em A F# Bm Bm4/A G A in the high – est, Hosanna, hosanna on D D9 D high. SANTOS (Villanueva) 3/4 Intro: G Bm C D G Bm C D Santos, santos, santos nga Ginoo Em A7 D D7 Dios sa kagahuman Em A7 D Bm Puno ang langit ug yuta Em A7 D D7/C Sa imong himaya Bm Em Am D G Husana sa kahitas-an Em A7 D Bm Daygon ang nagaanhi Em A7 D D7 Sa ngalang sa Ginoo Bm Em Am D7 G Husana sa kahitas-an

SI KRISTO AY GUNITAIN (Ramirez) 3/4
6

Intro: G – A – Dsus – D D G/D D G D E A Si Kristo ay gunitain sarili ay inihain Em A F#m Bm7 Bilang pagkai’t inumin Em Asus A pinagsasaluhan natin G A F#m Bm Hanggang sa Siya’y dumating Em A7 D Hanggang sa Siya’y dumating. HE HAS COME 4/4 Intro: D G D Dsus D D F#m He has come that we may live D C A and live our lives to the full Bm F#m so the sons of God should have no fear of living G A D G Dsus D when the Son of God has shown the way. D F#m He has died and He has risen D C A And for certain He will come again Bm F#m So the sons of God should have no fear of living G A D G D A7-D When the Son of God has shown the way. LORD BY YOUR CROSS 4/4 Intro: D F#m G A7 D F#m G A7 Lord, by Your cross and resurrection, G A Bm F#m You have set us free. G A D You are the Savior of the World. AMEN 1 (Dufford) 4/4 Intro: Em A D D9 D D F# Bm Bm7/A G Em A A – men, allelu - ia, DG Em A A for-e-ver and e - ver. D G Em A F# For – e – ver, allelu - ia, Bm Bm7/A G A D forever and ever, Amen. AMEN 2 4/4 Intro: F G C Csus C C G/B Am Am7/G F Gsus G7 C A----men! A—men! Amen! A--------men! AMEN 3 (Arboleda-Francisco) 3/4 Intro: Esus E7 Am D GM7 CM7 Am B7 Esus-E7 Amen! A—men! A--------men! Am D GM7 CM7 Am B7 Esus-Em Amen! A—men! A--------men! AMEN, DUNGGA 4/4

Intro: G D A D Dsus D D D7 Amen, Amen. Dungga ang among pangamuyo G D A7 D G D A7 D Dsus D Amen. Amen. Amen. Amen. DAKILANG AMEN (Francisco) 3/4 Intro: D G/D D D G/D D Bb C D Amen, Amen, Amen, Amen, Aleluya. Bb F C Dm Purihin ang D’yos, purihin ang D’yos. Gm C7 Asus A7 Amen, Alelu – ya. D G/D D Bb C D Amen, Amen, Amen. Amen, Alelu – ya. AMAHAN NAMO (Fernandez) 4/4 Intro: C G C G7 C Am Bb Amahan namo, nga anaa sa mga langit. Dm Pagdaygon ang Imong ngalan, G7 E umabot kanamo ang Imong gingharian. C C7 F Fm Matuman ang Imong pagbuot C G7 C Dinhi sa yuta maingon sa langit C C7 Ang kalan-on namo sa matag adlaw F C G7 ihatag kanamo karong adlawa, C C7 Ug pasayloa kami sa among mga sala F C G7 Ingon nga nagapasaylo kami sa mga C nakasala kanamo. C F G C Ug dili Mo kami itugyan sa panulay, C C7 F C A7 C Hinonoa luwasa kami, luwasa kami sa dautan. G G7 C F C Kay imo man ang gingharian ang gahum G F G G7 C ug ang himaya, hangtud sa kahangtu----ran. AMAHAN NAMO (Villanueva) 4/4 Intro: C D/C Fdim/C C D/C Fdim/C C Amahan namo, nga ana - a sa mga langit. D Bm7 Em D7 Pagdaygon ang Imong ngalan, moabut kanamo G Em F ang imong gingharian, Matuman ang Imong Esus E7 Am D7 Gsus G7 pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. C D/C Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag Fdim/C C
7

kanamo karong adlawa, Am D G A7 D Ug pasayloa kami sa among mga sala, Bm C Cm Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala Bm G kanamo C Am G/B F/A E/G# Ug dili Mo kami itugyan sa mga panulay, Am D7 Bm Em Am D G Hinonoa luwasa kami sa da ----u-tan. C D/C Fdim/C Kay Imo man ang gingharian, ang gahum C D G Em ug ang himaya, Hangtud sa kahangturan. F Esus E7 Dm G7 C A - men. A ---- men. OUR FATHER 4/4 Intro: C Em F G C Em F G Our Father who art in heaven C Em F G Hallowed be Thy name C Em Thy kingdom come F G C Em F G Thy will be done on earth as it is in heaven C Em F G Give us this day our daily bread C Em F G And forgive our trespasses C Em F G C Em As we forgive those who trespass against us Dm G O-oohh… C Em F G And lead us not into temptation C Em F G C Em But deliver us, deliver us from evil Dm G C Em Dm G C O-oohh… O-oohh… O-oohh… C Em F For the kingdom the power G C Em F G C and the glory are yours now and for—e—ver Em F G C forever, and ever. OUR FATHER (Buzon) 4/4 Intro: D9 – D – D9 D Cdim Em A Em Our Father, Who art in Heaven, hallowed be A7 D Bm F#m Bm Thy Name. Thy Kingdom come. F#m G C Asus A7 Thy Will be done, on earth, as it is in Heaven. D A G F#m Give us this day our daily bread and forgive us Bm Bm7/A G

our trespasses as we F#m G Asus A7 forgive those who trespass against us; D A7 G F#m Bm and lead us not, lead us not into temptation, G F#m Bm G F#m Em Asus A D but deliver us from evil. Oohh… Interlude: A Bm F#m Bm F#m G C Asus A7 D For thine is the kingdom, A G F#m Bm and the power, and the glory forever. G# F#m Bm G F#m Em A D Forever and ever. Amen. KORDERO NG DIYOS (Francisco-Arboleda) 3/4 Intro: AM7 – Bm7 (2X) Esus E7 AM7 Bm7 AM7 Bm7 AM7 Kordero ng Diyos na nag-aalis ng A7 DM7 E C#m F#m Mga kasalanan ng sanlibutan Bm Bm7/A Esus E7 maawa ka (2x) DM7 E C#m7 F#m7 DM7 Kordero ng Diyos na nag-aalis E C#m7 F#m7 ng mga kasalanan Bm C#m DM7 Ipagkaloob mo sa amin Bm7 C#m DM7 E AM7 Bm7 AM7 ang ka----pa----ya----paan. KORDERO NG DIYOS (Francisco) 4/4 Intro:E EM7/G# AM7-G#m7-F#m-F#m7-Bsus B7 E EM7/G# AM7 F#m7 Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga B E EM7/G# kasalanan ng mundo, G#m C#7/F F#m D#dim G#7 C#m maawa Ka sa amin. Korde - ro ng D’yos, F#/Bb Bsus (C7) maawa Ka. (ulitin) F FM7/A BbM7 Gm7 C Kordero ng D’yos na nag-aalis ng mga kasalanan Cm7 F7 Bb Bbm ng mundo, ipagkaloob Mo sa Dm-Dm7/C-G/B Gm C7 F amin ang kapayapaan. LAMB OF GOD (Marianmino) 4/4 Intro: G D C D (2X) G D C D G D C Lamb of God, you take away the sins of the world D GDCD have mercy on us. (2X) Bm C B7 Em Lamb of God, you take away the sins of the world C D (pause) G D C D Grant to us your peace. C D (pause) G D C D G Grant to us your peace.
8

COMMUNION SONGS
ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL 4/4 Intro: C G/B Am Am7/G F Dm Dm7/C G7 Koro: C G/B Am Am7/G Ang Panginoon ang aking Pastol F Dm Dm7/C G/B G7 Pinagiginhawa akong lubos. G/B C (last chorus: lubos) Verse 1 C Em F G7 Handog Niyang himlaya’y sariwang pastulan C Em Dm G Ang pahingahan ko’y payapang batisan F G Em Am Hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan Dm Dm7/C G G7 Sa tumpak na landas Siya ang patnubay. (koro) Verse 2 (same chords) Madilim na lambak man ang tatahakin ko Wala akong sindak Siya’y kasama ko Ang hawak Niyang tungkod ang siyang gabay ko Tangan Niyang pamalo sigla’t tanggulan ko. (koro) ANIMA CHRISTI (Arboleda) 4/4 Intro: D DM7 GM7 (2x) D DM7 GM7 D Soul of Christ, sanctify me. Body of D7/C G/B A7sus A7 Christ, save me. Water from the Am7 D7 G side of Christ, wash me. F#m-Bm Em A7sus-A7 D DM7 Passion of Christ, give me strength. Am7 D D7 GM7 F#m Hear me Jesus, hide me in Thy Bm CM7 wounds that I may never leave Thy A7sus A7 D DM7 side. From all the evil that surrounds me, G/D A7 D defend me. And when the call of death DM7 G/D arrives, bid me come to Thee that I may GM7 F#m Em A7 D DM7 praise Thee with Thy saints forever. Am7 D7 GM7 F#m Hear me Jesus, Jesus, hide me in Thy Bm CM7 wounds that I may never leave Thy A7sus Bb7 F side. From all the evil that FM7 BbM7 surrounds me, defend me. And when F FM7 BbM7 the call of death arrives, bid me come Gm7 Am7 to Thee that I may praise Thee with Gm7 C7 F FM7 BbM7 F FM7 BbM7 F Thy saints forever. AS THE DEER 4/4 Intro: D F#m Bm7 Bm G A D

C Em Am Am7/G As the deer panteth for the water F G C So my soul longeth after Thee C Em Am Am7/G You alone are my heart’s desire F Gsus G C And I long to worship Thee. Am Am7/G F C/E You alone are my strength my shield F Dm E To you alone may my spirit yield C Em Am Am7/G You alone are my heart’s desire F Dm G G7 C And I long to worship Thee. DEEP IN YOUR HEART(Lapid) 4/4 Intro: F G FM7 GM7 G D/F# Em 1. I walked away from you coz I wanted D C Bm something new. I wandered far to taste C D7 G D/F# what’s life about. But my illusions Em D turned up and disappeared C C#dim and my dreams began to crumble Dsus D7 and fall into emptiness. Refrain: C D But I was deep in Your heart and Your love was Bm Em just too strong for me. C D Bm You called me back and showed what’s life about. C/D D CM7 D For it’s deep in Your heart where humanity finds Bm Em C dignity. With You, my dreams won’t C#dim D crumble and fall into emptiness. C For I was deep in Your heart and D Bm Em I know my heart won’t find it’s peace C D F G FM7 GM7 until it finally rests in You. (same chords as 1.) 2. I walked away from you ‘coz I thought I would be free. I gave up my own dignity away but all went empty when friends left me alone and my dreams began to crumble and fall into emptiness.

HERE I AM TO WORSHIP (Hillsong) 4/4 Intro: E - B - F#m7 - E - B - A2
9

E B F#m7 I. Light of the world You stepped down into darkness E B A2 Opened my eyes let me see E B F#m7 Beauty that made this heart adore You E B A2 Hope of a life spent with You Chorus: E B/D# Here I am to worship Here I am to bow down E E/G# A Here I am to say that You're my God E B/D# You're altogether lovely Altogether worthy E/G# A2 Altogether wonderful to me E B F#m7 II. King of all days Oh so highly exalted E B A2 Glorious in heaven above E B F#m7 Humbly You came to the earth You created E B A2 All for love's sake became poor. (Chorus) I LOVE YOU (Lapid) 4/4 Intro: G C (2X) G D/F# 1. I love you ‘cause that’s just what I am. Em G I could never turn away from you C Am and leave you all alone. G D/F# Yes, I love you though you have gone your way. Em G C I could never leave you all alone and leave you D7 way behind. Chorus: C D/C Though you weigh no more than dust, Bm7 Em7 placed on the scale you rise. C D/C Though your worth is much as sand Bm7 Em7 I love you just the same. Am Am/G F D7 I am love, I am love. G Though your sins be dark as scarlet, B7 Em I will turn them white as snow. Though your sins G C be red as crimson, they mean nothing more to D7 G me. For I made you and you’re meant for me B7 Em Em7/D for all eternity. I have loved you, yes, I love you. C Am/D C Interlude: G – Am – D7

I always will love you. (same chords as 1) 2. I love you ‘cause that just what I am. I could never show you greater love than lay my life for you. Yes, I love you, what more proof do you ask? Show me any love that’s greater than the love I’ve shown to you. (chorus) I NEED YOU LORD (Lapid) 4/4 Intro: Bb A7 Dm…Bb C7 F Bb C/Bb 1. All the pains and sorrows make me Am Dm wonder what’s life for. Bb C/Bb Am And I begin to question is this what I’m looking Dm7 Bb C/Bb Am for. I just can find the reason for all harsh Dm7 Gm7 Cm7/Eb realities. I need someone else to tell me Gm7/C C7 why all this. Chorus: Bb C/Bb Am Dm I need You, Lord, just stay here by my side. Bb C/Bb Am I need your love; I know I have no chance against Dm Bb A all odds. I need you, Lord, for all the pain and Dm Bb C7 sorrow now… There’s no other love I think I’m F sure about. 2. Man is like a flower that is here and gone today. Yesterday he had power but today it is nowhere. Can he ever measure the realities of life. He needs someone else to tell him why all these. (chorus) JESUS MY FRIEND (Nielo Canlilado) 4/4 Intro: A C#m F#m F#m/E Bm C#m D Esus E7 A C#m F#m F#m7/E 1. He is my friend, a man yet a God, He is my D E E7 friend, a servant yet a King. A C#m F#m F#m7/E Who stays with me every moment of my days Bm C#m whose love’s a lamp to my feet, D Esus E7 a light to my path. Chorus: A C#m F#m F#m7/E Jesus, my friend, you are a friend to me; D E in sadness, joy, you stay close to me. A C#m F#m F#m/E You poured your love and now I know you more D E F#m F#m7/E Bm E7 Jesus, my Lord, my God, my friend. (same chords) 2. You touched my heart and taught me what is right of all my friends, you’re really different. You
10

shaped my heart to love as You have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. (chorus) Coda: A C#m D E A Jesus, my friend. Jesus, my friend. LEAD ME, LORD (Arnel A. de Pano) 4/4 Intro: E - EM7 – A9 (2X) E EM7/Eb C#m7 1. Lead me, Lord, Lead me by the hand and B A E/G# make me face the rising sun. F#m B7 B/A Comfort me through all the pains that life may G#m G# G#7 C#m bring. There’s no other hope that I can lean upon. A A/B B-B7 Lead me, Lord, lead me all my life. (same chords) 2. Walk by me, walk by me across the lonely roads of every day. Take my arms and let Your hand show me the way. Show the way to lead inside Your heart. Lead me, Lord, all my life. Chorus 1: F#m B7sus B7 E B7/D# A Am You are my light; You’re the lamp upon my E A B/A G#m feet all the time, my Lord, I need You there. F#m B7sus B7 E B7/D# A Am E You are my life; I cannot live alone. A B/A G#m7 Let me stay by Your guiding light. C#7 F#m F#m7/E B7 E All through my life, lead me, Lord. Intro to 3rd stanza: G – G – F#m – B7 (same chords) 3. Lead me, Lord, even though at times I rather go along my way. Help me take the right direction, take Your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. Chorus 2: F#m B7sus B7 E B7/D# A Am You are my light; You’re the lamp upon my E A B/A G#m feet all the time, my Lord, I need You there. F#m B7sus B7 E B7/D# A Am E You are my life; I cannot live alone. A B/A G#m7 Let me stay by Your guiding light. C#7 F#m7… C7 – C7sus All through my life, Coda: Gm C7sus C7 F C/E Bb Bbm You are my light; You’re the lamp upon my F Bb C/Bb Am feet all the time, my Lord I need You there. Gm C7sus C7 F C/E Bb Bbm F You are my life; I cannot live alone. Bb C/Bb Am D Let me stay by Your guiding light. All through my Gm7 Am

life, all through my days, D Gm Gm7 C7 F C/E Bb C7 F lead me, O Lord, all my life. ONE MORE GIFT (Francisco) 4/4 Intro: E – AM7 (2X) Refrain: E B/Eb If there is one more gift C#m B I’d ask of you lord AM7 B7 E B It would be peace here on earth. AM7 G#m C#m As gentle as your children's laughter DM7 Bsus B7 All around, all around. 1. AM7 E Your people have grown weary AM7 E From living in confusions AM7 DM7 When will we realize S C#m F#/Bb F#7 That neither heaven is at peace Bsus B7 When we live not in peace. (refrain)

2. Grant me serenity,within For the confusions around Are mere reflections of What's within,what's within me. (refrain) POWER OF YOUR LOVE (Hillsong) 4/4 Intro: C D G D7 G D/F# Em Lord I come to You Bm Em Let my heart be changed, renewed C Flowing from the grace D7 Em D That I've found in You G D/F# Em Lord I've come to know Bm Em The weaknesses I see in me D C D7 Will be stripped away G G7 By the power of Your love Chorus: C D C/G G Hold me close let your love surround me C D G Am Bm7 G7 Bring me near draw me to your side C D C/G G And as I wait I'll rise up like an eagle Em And I will soar with You D C Your Spirit leads me on D G
11

In the power of Your love Verse2: (Same chords on verse 1) Lord unveil my eyes. Let me see You face to face, The knowledge of Your love as You live in me. Lord renew my mind as Your will unfolds in my life In living every day by the power of Your love... WHO AM I (Casting Crowns) 4/4 Verse 1: F C Dm Who am I, that the Lord of all the earth C Bb Would care to know my name Bb Would care to feel my hurt Verse 2: F C Dm Who am I, that the bright and morning stars C Bb Would choose to light the way Bb For my ever wandering heart Bb C Not because of who I am Dm C But because of what You've done Dm C Not because of what I've done Bb C But because of who You are Chorus: F C/E Dm I am a flower quickly fading C Bb Here today and gone tomorrow C Bb A wave tossed in the ocean C F A vapor in the wind C/E Dm Still You hear me when I'm calling C Bb Lord, You catch me when I'm falling C Bb And you've told me who I am F I am Yours YOU’RE ALL I’VE HAVE (Lapid) 4/4 Intro: C G/B Am Am7/G F C/E Dm-Em-F G G7 C G/B You’re all I’ve got, and all I’ve wanted Am Am7/G F C/E In this land of time. I’ve left the things I treasure Dm Em F G-G7 Most ‘cause all I want is you. C G/B You’re worth than gold or any silver Am Am7/G F You’re just beyond compare. Leaving all the C/E Dm Em F G

things I have is something I could dare. Chorus: F G/F You’re all I have in this land of time Em Am There’s nothing I want more F G/F You’re all I have in this land of time Em Am Then why should I ask more F G/F You’re all I have in this land of time Em E/G# Am… I’ll soar up high and sing: Dm Em F G C You’re all I have in this passing world. (same chords) There’s nothing else that really matters than your guiding hand. You know my thoughts, my words, my actions. You’re just a part of me. And in the times when I get troubled you’re always there to stay. There’s no illusion, no confusion, I know you are the way. (Chorus) HOW LOVELY IS YOUR DWELLING PLACE 4/4 Intro: G - D/F# - Em - C2 - G2 Refrain: G D/F# Em How lovely is Your dwelling place O Lord C2 G2 Mighty God, Lord of All. D/F# C/E Em 1. Even the lowly sparrow finds a home D/F# C/E for her brood And the swallow, a nest for herself Em Bm C2 where she may lay her young; Am FM7 C/E Dsus -D7 in Your Altars my King and my God. (Refrain) D/F# C/E Em 2. Blessed are they whose dwelling is Your own, D/F# D/F# C/E Lord of Peace. Blest are they refreshed by springs Em Bm C2 and by rain when dryness daunts and scathes. Am FM7 C/E Dsus - D7 Behold my shield, my King and my God. (Refrain) D/F# C/E Em 3. I would forsake a thousand other days D/F# C/E Anywhere If I could spend one day in Your courts, Em Bm C2 belong to You alone. Em Bm7 C2 My strength are You alone. Am F C/E Dsus - D7 My glory, my King and my God. (Refrain) Finale: CM7 G/B Am How lovely Your dwelling place O Lord mighty D D7 G2 God Lord of all. MARIAN SONGS
HAIL MARY 4/4 12

Intro: G D G G D G Hail Mary, full of grace. Em Am D The Lord is with you . Am D G Em Blessed are you among women, C Am D and blessed is the fruit of thy womb, G Jesus. D D7 G Holy Mary, Mother of God, D D7 G Em G pray for us sinners, now and at the C D D7 G hour of our death. Amen.

IMMACULATE MOTHER 3/4 Intro: G…D…G G D G 1. Immaculate Mother, we come at thy call G D G An low at thy altar before thee we fall. ref C G D G Ave, ave, ave, Maria! C G D G Ave, ave, ave, Maria! (same chords) 1. In grief and temptation, in joy and in pain we’ll see thee, our Mother, nor see thee in vain. 2. We pray for our Mother, the church upon earth And bless, sweetest Lady, the land of our birth.
MARY MAKES THE DIFFERENCE (Lapid) 4/4 Intro: C D Bm Em Bb A F Asus A (pause) C D She’s the light that scatters the darkness; C D The glorious Mother of God. Bm Em She’s the woman humble and pure. BM7 She’s the cause of our joy C D She’s the guide that leads to that heaven C D When men forget about heaven Bm Em She’s the shining mirror of truth. BM7 A7 She’s our life and our hope. Refrain: C D Bm Em Mary makes the difference in your life; BM7 A7 She is the guide of your life C D Bm Em Mary makes the difference in your life; BM7 A7 She is all that your need from the start F A In your life, in your life. MEMORARE 4/4 Intro: G Bsus B7/Eb Em D C Bm7 C D7

G Bsus B7/Eb Em D Remember, O most gracious Virgin Mary, Am Bm7 C Bm that never was it known that anyone who fled Am Bm7 C Bm7 to your protection, implored your help, BbM7 Am7 or sought your intercession Dm was left unaided. D7/F# G Bsus B7/Eb Inspired by this confidence, Em D C Bm7 I fly unto you, O Virgin of virgins, Am Bm7 C Bm7 my mother; to you do I come, Am Am7/G D D7/F# before you I stand, sinful and sorrowful. G Bsus B7/Eb Em D O Mother of the Word Incarnate, C Bm7 Am Bm7 despise not my petitions, but in your mercy C D G FG hear and answer me. O HELP OF CHRISTIANS 4/4 Intro: C G C D G D7 G Em Am G O Help of Christians, Virgin the fairest, Em Am D7 G hope of our exile, Jesus Thou bearest; G Em Am G clear star of evening, shine on our pathway, Em D A7 D D7 guide our footsteps, lest we go astray. G C Am G //: Sinful and erring, thy children on Thee call: Em C D7 B7/Eb Virgin, most powerful pray for us all. Am G/B C D G Virgin, most powerful, pray for us all.:// O MARIA, RAYNA SA PILIPINAS (Fernandez) 4/4 Intro: A E7 A E7 A E7 O Maria, Rayna sa Pilipinas, panalipdi kami A A7 sa mga katalagman. Agaka kami ngadto sa D E7 A Manluluwas, si Kristo nga Anak mo ug ang E7 A (A7) among kagawasan. D 3. Ug paminawa kining among mga pagA E7 ampo, nga gikan gayod sa kasing-kasing A A7 D namo; mga pagtuaw panlimbasug ug A F# Bm E7 pagpangaliyupo, luwasa kami sa dayong A E7 kasubo. (Koro)

TOTUS TUUS MARIA 4/4 Intro: C G7 C G7 13

Koro: C G7 C F G7 C C7 Totus Tuus Maria. Ako’y iyong-iyo aking ina. F G7 C Am Lahat ng hawak ko’t lahat ng buhay ko. F Fm G Lahat nyari’y iyong-iyo. Am Em G7 Dm G7 Ang bawat hakbang nasa buhay ko sa ‘yo Maria, C CM7 inihahabilin ko. Am Em A7 Dm Munting pangarap ng buhay ko ang tanging alay Fm sa sa’yo, Em A7 Dm Fm ngayon ay tanggapin mo, sa ‘yo matatagpuan G7 Em C ang kaligayahan. (koro) C Fm C Koda: Iyong-iyo, totus tuus! TO MARY 4/4 Intro: D F#m G A7 D F#m G A7 O how I long to sing you a song of love D F#m To describe the warmth of your smile Em A7 D The pureness of your heart. O Mary D7 G Gm our Queen of love, our way to the loving Son D Asus A7 D Our beautiful way to the loving Son. D D7 G When I’m happy you are there to share it with me Em E7/G# A7 When I’m grieving I can call and you’d console me D F#m G A7 O how I long to sing you a song of love D F#m Em To express the happiness that’s deep A7 D within my heart. O Mary D7 G our Queen of love, our way Gm to the loving Son D Em A7 D Oh teach us to follow you. STELLA MARIS (Francisco) 3/4 Intro: D DM7 G (2X) D DM7 GM7 Kung itong aming paglalayag D DM7 GM7 Inabot ng pagkabagabag Em A Nawa'y mabanaagan ka F#m CM7 A7 Hinirang na tala ng umaga

Di alintana sapagkat naro'n ka Em A7 Ni unos ng pighati F#m Bm Em E7 CM7 A7 At kadiliman ng gabi KORO: D F# Bm Am7-D7 Maria sa puso ninuman G Gdim D Am7-D7 Ika'y tala ng kalangitan G Gdim F#m Bm7 Ningning mo ay walang pagmamaliw Em A D Inang sinta, Inang ginigiliw (same chords) Tanglawan kami aming ina Sa kalangitan naming pita Nawa'y maging hantungang Pinakamimithing kaharian (KORO) WOMAN OF LIGHT (Lapid) 4/4 Intro: D A/C# Bm Bm7/A G D/F# Em F#m Asus A7 D A/C# 1. You’re the glorious woman of light Bm Bm7/A You’re the star that lights my way. G D/F# You’re the lovely daughter of God. Em F#m Asus A7 Full of charm and grace. D A/C# 2. You’re the one without blame Bm Bm7/A Free from sin and mankind’s stain G D/F# Em F#m A A7 Incorruptible, loveable, a brilliant shining star F FM7 Ref. You are the one Bb C F The promise of the liberating mourn F FM7 You hold the sun Bb C Asus A7 And bring Him for a mankind to behold. (Same chords) 3. You’re the glorious woman of light You’re a candle in the dark; You are captivating in His eyes; You’re chosen from of old. Ending: D A/C# 4. You’re our guide in this valley of tears; Bm Bm7/A You’re our hope, our life, our love; G D/F# O most holy one, O clement one, Em F#m Asus A7 D Listen to our cries today.

D DM7 GM7 Kahit alon man ng pangamba D DM7 GM7

HAIL HOLY QUEEN (Vilbar) 4/4 Intro: F C/E Dm Dm7/C Gm Bb/C C7 14

F Eb/F Hail, holy Queen, Dm Dm7/C Bb Mother of Mercy! F/A Gm C7 Hail, our life, our sweetness, and our hope! F F/A Bb To thee do we cry, poor banished Bbm F/C C children of Eve, to thee do we send F/A Csus C7 up our sighs, mourning and weeping F C/E Bb/D C O where can we turn to, how to find the way F C/E Dm Dm7/C G/B Csus C7 As we travel into this valley of tears F C/E Bb A/C# O where can we find you show us now the way Dm Dm7/C G/B G O gracious advocate. Bb F/A Am Turn your eyes of mercy to us and after Dm Bb C this our exile, show unto us the fruit of A/C# Dm Dm7/C Your womb, Jesus Bb Gm7 O clement, O loving, Bb/C C7 F O sweet virgin Mary. BEAUTY COMING BY (Gustilo) 4/4 Intro: E EM7 A9 (2X) E EM7 A9 Genuine beauty lies up above the skies so bright. E EM7 Lady dressed in white and blue, A9 My queen, my love, my guide. F#m G#m As I raised my head up high A G#m F#m G#m I see a vision of beauty coming by. A Bsus B7 Guiding my hand. Refrain: E A9 E A9 Maria……Maria…

G D/G C/G Bm All that I am sings of the God who brings new life Emsus Em Am G/B to birth in me. My spirit soars C Dsus D G (D/G C/G) on the wings of my Lord. Verse 1 G G/B C My soul gives glory to the Lord, Dsus D G rejoicing in my saving God, G/B C who looks upon me in my state, Dsus D Em and all the world will call me blest; Em7/D C For God works marvels in my sight, Dsus D G and holy, holy is God's name. Verse 2 God’s mercy is from age to age, on those who follow in fear; Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart; Who casts the mighty from their thrones, and raises up the lowly ones! Verse 3 God fills the starving with good things, the rich are left with empty hands; Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy, the promise known to those before, and to their children for ever!

MAGNIFICAT (Haas) 4/4 Intro: G D/G C/G (2X) Refrain: 15