MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI
FACULTATEA RADIOELECTRONICI TELECOMUNICAII
CATEDRA RADIOCOMUNICAII
LUCRARE INDIVIDUAL
la disciplina: Comunicaii Mobile
Tema: Proiectarea reelei celulare de comunicaii mobile
A efectuat
st. gr. TLC-065 Pdure Dmitrii
A verificat
conf. univ., dr. Avram Ion
CHIINU 2009
2
Scopul lucrrii: S se proiecteze o reea celular de comunicaii mobile.
I Datele iniiale
i =2
j =2
R =9 km
Sistem – DCS1800
Banda de frecvene – 1760÷1785/1855÷1880 MHz
Canal duplex, set canale 3
II Sarcina
se calculeze:
1 Numrul de canale într-o celul;
2 Numrul de celule în cluster;
3 S se repartizeze canalele în seturi pe celule;
4 S se reprezinte celulele în cluster si în afara lui;
5 Distana de reutilizare a setului de canale dup 2 metode;
6 S se reprezinte planul de frecvene, canalul duplex i setul de canale
corespunztor.
III Rezolvare
Verificm îndeplinirea egalitii
2 1
F F A = A :
MHz F F
MHz F F
MHz F F
25
25 1880 1855 1880 1855
25 1785 1760 1785 1760
2 1
2 2
1 1
= A = A ¬
¦
)
¦
`
¹
= ÷ = A ¬ ÷ =
= ÷ = A ¬ ÷ =
Calculm numrul total de canale în sistem:
canale 125
2 . 0
25
2 1
= =
A
A
=
A
A
=
MHz
MHz
f
F
f
F
N
C C
C
Pentru sistemul DCS1800 MHz f
C
2 . 0 = A .
3
Calculm numrul canalelor de transmitere:
canale 124 1 125 1 = ÷ = ÷ =
C Ctr
N N
În formula de mai sus „1” reprezint canalul de protecie utilizat înDCS1800.
1 Calculm numrul de celule într-un cluster
Procedura de repartizare a seturilor de canale în celule de forma hexagonal
utilizînd 2 factori: ii j, care se numesc parametri de deplasare.
Calculm cîte celule sunt în cluster:
celule 12 2 2 2 2
2 2 2 2
= + · + = + · + = j j i i k
2 Calculm numrul de canale într-o celul
canale 33 . 10
12
124
= = =
k
N
M
Ctr
DeoareceM este numr fracionar, atunci unele celule vor conine cîte10 canale,
iar altele vor conine cîte11 canale.
3 Formarea setului de canale
Tabelul 1 Repartizarea seturilor de canale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
37 38 39
49 50 51
61 62 63
73 74 75
85 86 87
97 98 99
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124
Setul de canale duplex 3 conine urmtoarele canale:
3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 111, 123
4
4 Repartizarea celulelor în cluster i în afara lui:
Procedura de repartizare a seturilor de canale const din:
Se alege o celul oarecare de pe teritoriul ce trebuie acoperit i acestei celule
iniiale i se atribuie un oarecare set de canale.
Cele mai apropiate 6 celule care vor utiliza acelai set de canale se determin
deplasîndu-se din centrul celulei iniiale perpendicular pe fiecare din laturile acesteia
cui uniti (sub unitate se subînelege distana dintre 2 celule vecine).
Sub un unghi pozitiv în sens geometric (de la o linie contra acelor de ceasornic)
de 60° se deplaseaz cuj celule.Celulei obinute i se atribuie setul iniial de canale.
Se alege o oarecare celul ce se afl între celulele ce au primit deja un set de
canale i se repet principiul de repartizare.
Procedura se termin atunci cînd toate celulele conin cîte un set de canale i nu
exist spaii libere între celule.
Pe teritoriul acoperit se formeaz grupul de celule numite clustere (ce const în
cazul studiat din 12 celule, i se indic cu o linie mai groas).
Alctuirea clusterului ce conine k =12 celule
Figura 1 Amplasarea celulelor în zona de acoperire
5
5 Calculm distana de reutilizare a a setului de canale dup 2 metode
Distana minim dintre centrele a dou celule ce utilizeaz acelai set de canale
este numit distan de reutilizare i se noteaz prin D, se calculeaz conform
formulelor:
km 54 12 3 9 3 = · · = · = k R D
t
¸ [
¸ [ km 54 ) 4 6 ( ) 4 6 ( ) 7 3 ( ) 7 3 ( 3 9
) ( ) ( ) ( ) ( 3
2 2
2
2 1 2 1 2 1
2
2 1
= ÷ + ÷ · ÷ + ÷ · · =
¬ ÷ + ÷ · ÷ + ÷ · · =
p
p
D
y y y y x x x x R D
km 54 = =
p t
D D
unde: R – raza celulei;
x
1
, y
1
, x
2
, y
2
– coordonatele celulelor P
1
i P
2
.
Figura 2 Sistemul de coordonate specific sistemului de celule de form hexagonal
6
6 Reprezentm planul de frecven, canalul duplex i setul de canale
corespunztor
Planul de frecvene are urmtoare form:
Figura 3 Formarea canalului duplex 3
Concluzii: În aceast lucrare individual am proiectat o reea celular de
comunicaii mobile. Am determinat c:
Sistemul conine 125 de canale;
Fiecare cluster conine cîte 12 celule;
Celulele 1÷4 conin cîte 11 canale, iar celulele 5÷12 conin cîte 10 canale;
Distana de reutilizare a seturilor de canale esteD = 54 km.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful