Corpul eteric, Solteris, 2002 Vol. 1: Fluidele corpului eteric. Autor: Alexiada Pentru tine, Omule!

Mulţumesc Creatorului şi Creaţiei Sale

INTRODUCERE
Ignoranţa întunecă raţiunea. Pe măsură ce ne adâncim în întuneric, puterea acestuia devine tot mai mare, raţiunea tot mai opacă, afundându-ne astfel într-un neant din care nu mai putem ieşi. Coarda de salvare este cunoaşterea. Când devii conştient de întreaga creaţie şi de locul tău în cadrul acestei creaţii divine, de puterea infinită a Creatorului, reuşeşti să aduci lumina în întunericul propriei tale raţiuni. Setea de cunoaştere, dorinţa de a înţelege mecanismul creaţiei, atrag entităţi de lumină care sunt gata să ne acorde ajutorul. Dar nimic nu se face împotriva propriei voinţe, pe Pământ funcţionând legea liberului arbitru. Primul pas pe drumul cunoaşterii este aflarea locului şi rolului pe care îl are fiecare în această alcătuire divină. Şi totul începe cu cunoaşterea de sine, dorind propria evoluţie spirituală. Cei care nu ştiu nimic despre alcătuirea subtilă a fiinţei umane pot afla câte ceva din această lucrare. Cei care au mai citit despre corpurile subtile şi doresc să îşi completeze cunoştinţele, pot căuta în paginile următoare. Voi vorbi despre primele trei corpuri subtile ale omului: eteric, astral şi mental, care sunt ajunse în stadiul final de dezvoltare în această etapa de evoluţie a Pământului. Corpurile subtile superioare: cauzal, budic şi atmic, urmând să fie dezvoltate în stadiile următoare de evoluţie ale omului, nu fac obiectul cărţii de faţă. Conectându-va la vibraţia proprie acestei cărţi, lectura vă va fi mai uşoară şi înţelegerea imediată. Sperând ca toţi cei ce o veţi citi veţi primi Lumina Divină în mental, vă rog să vă urmaţi drumul cunoaşterii de sine pentru a vă regăsi pe voi înşivă şi a contribui la instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ.

CAPITOLUL I Alcătuirea corpului eteric
Extras din Eterul Universal ca o infimă părticică creatoare, corpul eteric este dublura corpului fizic, realizând structura completă şi învelişul acestuia. Oferindu-i protecţie şi hrană, corpul eteric filtrează transmisiile corpului fizic emiţând spre celelalte corpuri subtile esenţa lor energetică şi informaţională. Structura sa este foarte complexă, fiind formată dintr-o multitudine de fluide (sau curenţi). Câmpurile magnetice specifice fiecăruia dintre curenţi alcătuiesc prin suprapunere şi amestecare corpul eteric. La baza osului sacru, în chakra Muladhara, se află matricea energetică şi informaţională, sufletul vegetativ (sau embrionar) care coboară în momentul concepţiei fiecărei fiinţe pentru a forma corpul fizic. Sufletul vegetativ este sufletul corpului eteric, căci fiecare corp subtil are sufletul său. Înainte de crearea corpului fizic, toate informaţiile şi energiile necesare sunt depuse în matricea corpului eteric. Conform structurii proprii fiecărei celule, ţesut, organ, glandă, aparat şi sistem, după arhetipul formei fizice, corpul eteric creează trupul fizic, pornind de la embrionul primar. Trupul va corespunde perfect arhetipului său, evoluând conform proceselor naturale de creştere, maturizare şi îmbătrânire înscrise în informaţiile iniţiale. Corpul eteric şi corpul fizic devin un tot, materiile din care sunt create fiind opuse. Dacă elementele ce compun corpul fizic tind în permanenţă spre dezagregare, spre descompunere, substanţa eterică este cea care-l menţine în viaţă, împiedicând descompunerea organismului. Când corpul eteric se desprinde de corpul fizic, survine moartea fizică.
1

Menţinerea în stare de sănătate a organismului este determinată de puritatea, integritatea, activarea şi încărcarea energetică maximă a corpului eteric. Structura eterică este alimentată de energia eterică a hranei (în proporţie de aproximativ 80%) şi prin încărcare energetică directă sau de la structurile superioare. Daca hrana este preponderent moartă, constând în carne şi alte alimente preparate la foc, însoţită de o ingerare rapidă, lipsită de atenţie, corpul eteric absoarbe foarte puţină energie, putându-se produce chiar o descărcare a sa. Pentru o încărcare echilibrată cu energie vitală este optim consumul de hrană vie, fără alcool, ingerată în linişte, pe fondul unei respiraţii profunde, regulate, care să permită absorbţia energiei furnizate de hrană în corpul eteric. Gândurile de mulţumire adresate entităţilor care au contribuit la creşterea şi dezvoltarea cerealelor, legumelor şi fructelor pe care Ie mâncăm, amplifică energia benefica asimilată. Masticaţia uniformă, pe ambele părţi ale danturii, determină încărcarea echilibrată (stânga-dreapta) a organismului. Transmiterea energiei eterice asimilată din hrană se face prin canale existente la nivelul fiecărei celule. . Energia eterică primită din exteriorul corpului eteric circulă prin fluidele ce alcătuiesc cordonul de argint. Acesta menţine legătura permanentă între corpurile subtile şi Sinele Sacru, fiind legat la corpul fizic pe toată durata întrupării. Chakrele au rol de transformare a energiei primite la parametrii corespunzători fiinţei întrupate. Fiecare fluid eteric este conectat la cel puţin o chakră. Pe traseul cordonului de argint, la intrarea sa în corpul eteric, există o doză eterică de unde pleacă fiecare fluid spre chakra transformatoare, apoi fiind conectat Ia corpul fizic. Fluidele corpului eteric formează structurile organelor, asigură funcţionarea lor, a întregului organism şi prin circuitele structurii eterice menţin legătura dintre corpul fizic şi Eu-l Superior. Circuitele eterice sunt vizibile doar în a doua treaptă a clarvederii. În prima treaptă a clarvederii, corpul eteric este perceput ca o formă luminoasă, care coincide aproape perfect cu corpul fizic. Curenţii eterici funcţionează ca nişte conductori de alimentare, formând circuite cu dublu sens. După încărcarea corpului eteric se întorc la Sursa Divină cu informaţii preluate de la nivelul fiinţei întrupate. Fluidele eterice sunt de mai multe tipuri: fluide primare, care asigură funcţionarea corpului fizic, fluide speciale aflate în legătură cu natura astrală a fiinţei şi fluide de conectare ce fac conexiunea între corpurile subtile la nivelul chakrelor. În acest volum voi trata subiectul fluidelor primare, celelalte tipuri de fluide vor forma conţinutul volumului următor.

CAPITOLUL II Fluidele corpului eteric la minerale, plante şi animale
Omul este format din şapte corpuri subtile. Numai patru dintre acestea - corpul eteric, corpul astral, corpul mental şi Eu-l alcătuiesc, împreună cu corpul fizic, fiinţa întrupată. Sunt numite, din această cauză, corpuri inferioare. Celelalte trei corpuri superioare - cauzal, budic şi atmic - corespund spiritului aflat în Înalt. La regnurile inferioare omului întâlnim doar corpuri inferioare. La animale întâlnim doar trei corpuri subtile - eteric, astral şi mental, plantele au numai corp eteric şi corp astral, iar mineralele doar corp eteric. Deci, singurul corp subtil existent la toata Creaţia este corpul eteric, alcătuit diferit pentru fiecare nivel evolutiv. Corespunzător acestui nivel, fluidele primare ce intră în componenţa corpului eteric se clasifică astfel: - fluide de gradul IV, specifice mineralelor; - fluide de gradul III, specifice plantelor; - fluide de gradul II, specifice animalelor; - fluide de gradul I, specifice oamenilor.
2

1. FLUIDELE DE GRADUL IV
Fluidele specifice mineralelor sunt de următoarele tipuri: 1.1 Fluid de protecţie Înconjoară fiecare conductor electric, la fel cum sunt protejate cablurile electrice de un înveliş protector; 1.2 Fluid de structură Este vizibil ca un filigran auriu; interconectează toate moleculele, împiedicând dezagregarea lor; 1.3 Fluid de reglare a vibraţiilor Se suprapune peste fluidul de structură şi asigură menţinerea armoniei vibraţiilor tuturor moleculelor; 1.4 Fluid arhetipal Înfăşoară la exterior mineralul şi corespunde formei şi proprietăţilor fizice ale acestuia, conţinând informaţiile specifice (culoare, strălucire, etc); 1.5 Fluid de circulaţie a energiei cosmice Întreţine viaţa mineralului, fiind conectat la Eterul Universal; 1.6 Fluid de circulaţie a energiei telurice Stabileşte legătura mineralului cu Pământul; 1.7 Fluid de emisie-receptie Realizează legătura tuturor mineralelor de acelaşi tip, legătura lor cu lumea Eu-lui mineral, Devachanul Superior, precum şi legătura cu celelalte regnuri superioare regnului mineral.

2. CIRCULAŢIA ENERGIEI ETERICE LA NIVELUL MINERALELOR
Alimentarea fluidelor eterice la minerale nu se realizează prin sistemul cunoscut de şapte chakre, ci printr-un singur „punct" de alimentare ce funcţionează ca o chakră. Această chakră se află în centrul mineralului şi este legată printr-un cordon energetic la Devacheanul Superior şi la Pământ. Cordonul eteric principal este conectat la toate fluidele ce formează structura eterică a mineralului, alimentându-le energetic, transmiţând şi preluând informaţii. Prin partea superioară a centrului energetic cordonul transmite Energie Eterică Universală care pătrunde în fluidele eterice după ce este transformată corespunzător mineralului şi emite informaţiile ce pornesc de la mineral spre Devachanul Superior. În partea inferioară sunt transmise informaţii spre Pământ şi captată energia telurică necesară mineralului. Circulaţia energiei telurice este supravegheată şi impulsionată de către Spiritele Elementale cunoscute sub numele de Gnomi. Informaţiile primite prin energie eterică de la celelalte minerale şi sisteme vii sunt depuse în memoria eterică aflată în câmpul magnetic al mineralului.

3. CÂMPURILE MAGNETICE ALE MINERALELOR
Curentul eteric, la fel ca şi curentul electric, generează un câmp magnetic propriu. Acest câmp magnetic este perceput ca o luminiscenţă în jurul structurii fizice. Mineralul apare înconjurat de un strat luminos de grosime variabilă. Luminiscenţă acestui strat confundat de mulţi clarvăzători cu corpul eteric, dar fiind numai o parte a acestuia, este diferită de la un sistem la altul. În câmpul magnetic se acumulează toate informaţiile primite de mineral. „Citind" în câmpul magnetic, se poate afla toată viaţa mineralului, începând de la formarea sa, influenţele pe care le-a suportat, chiar şi trecerea unei fiinţe prin corpul eteric al mineralului înregistrându-se prin impregnarea cu energia eterică a acestuia. Influenţele asupra mineralelor lasă amprente aproape sensibile, transmise la scanarea cu palma, în
3

funcţie de perceperea fiecăruia, prin senzaţii de căldură sau de răceală, de umiditate, de arsură, chiar şi de durere fizică, ce pot fi decodificate. Dacă sunt de provenienţă pur naturală, şi materialele de construcţie emit. Trăim permanent în câmpurile magnetice ale mineralelor, acestea percepând prin interacţiune toate stările vibraţionale ale câmpului nostru magnetic. La cristale, câmpul magnetic este înzestrat cu o putere de amplificare a energiilor pe care le primesc şi, în special, a celor pe care le transmit. Compatibilitatea unor cristale cu oamenii născuţi în anumite zodii se explică prin beneficitatea emisiilor câmpului magnetic al cristalului pentru persoanele ale căror fluide eterice speciale sunt conectate la anumite zone energetice din înalt. Influenţa energetică a cristalului nu se înregistrează numai la nivelul câmpului magnetic uman, ci şi la nivelul mentalului şi al aurei energetice.

4. CONVIEŢUIREA ÎN COMUNIUNE CU MINERALELE
Vi se pare absurd să trăiţi în comuniune cu pietrele? De ce, dacă ele sunt însăşi esenţa fizică a planetei pe care trăim? Câţi dintre dumneavoastră nu aţi colecţionat pietricele când eraţi copii, mirându-vă de forma unora şi admirând culoarea sau strălucirea altora? Poate copilul încerca să înţeleagă, încerca să iubească... Ce transmit pietrele, rocile, munţii, casele noastre, drumurile? Ne dau stabilitate, încredere, putere. În minerale găsim forţa şi echilibrul. Ele sunt factorul solid, indestructibil al lumii în care trăim. Ne ancorează în realitate. Prin ele păstrăm legătura cu Pământul. Aşa cum căutăm scânteia divină din noi în înalt rugând-o să coboare, trebuie să ne căutăm şi rădăcinile energetice în planeta care ne găzduieşte vieţuirea. O parte din energia telurică cu care ne alimentăm prin chakra „cea mai de jos" a fiinţei noastre, chakra telurică aflată la 30 cm sub tălpile picioarelor, provine de la mineralele aflate în pământ şi pe suprafaţa acestuia. Deci, chiar dacă ştim sau nu, corpul nostru fizic preia şi energia pietrelor. Iubind întreaga creaţie, această energie ne poate fi benefică, folositoare. Nu uitaţi că pietrele trăiesc şi au memorie chiar daca nu au suflet şi inteligenţă. Poate unele dintre ele contribuie la evoluţia Pământului mai mult decât oamenii care nu s-au trezit.

5. FLUIDELE DE GRADUL III
Fluidele de gradul III sunt specifice plantelor, clasificându-se astfel: 5.1 Fluid de protecţie Este acelaşi la toate structurile eterice, cu rol de izolare a fluidelor; 5.2 Fluid de structură Fiind vizibil ca un filigran de luminiscenţă variabilă, interconectează toate celulele plantei, împiedicând dezagregarea lor; 5.3 Fluid de reglare a vibraţiilor Interconectează toate celulele plantei, reglând ritmul vibraţiilor specifice fiecărei părţi componente (rădăcină, tulpină, frunze, flori, fructe) şi menţinând armonia vibraţiilor la nivelul întregii structuri; 5.4 Fluid arhetipal Corespunde formei plantei, cu toate caracteristicile ei fizice (forma fiecărei părţi componente, culoare, parfum, etc); 5.5 Fluid de circulaţie a energiei cosmice Întreţine viaţa plantei şi toate procesele de înmulţire şi rodire, fiind conectat la Eterul Universal; 5.6 Fluid de cireulatie a energiei telurice Asigură creşterea plantei, începând de la răsărirea ei din sămânţă; 5.7 Fluid metabolic
4

Conţine energiile şi informaţiile necesare proceselor de fotosinteză, de transformare, producere şi asimilare a hranei; 5.8 Fluid respirator Asigură respiraţia plantei, transformând la nivel energetic bioxidul de carbon în oxigen; 5.9 Fluid senzorial Transmite corpului fizic impulsurile corpului astral şi preia senzaţiile fizice conducându-le pentru decodificare în corpul astral; 5.10 Fluid de comunicare (de emisie-receptie) de nivel 1 Realizează legătura plantelor din aceeaşi specie şi conexiunea lor energetică cu sufletul-grup aflat în Lumea Eu-lui Plantelor, Devachanul Inferior; 5.11 Fluid de comunicare (de emisie-receptie) de nivel 2 Realizează legătura cu plantele din alte specii şi cu toate celelalte regnuri; 5.12 Fluid curativ Menţine starea de sănătate a plantei, fiind conectat la Energia Divină.

6. CIRCULAŢIA ENERGIEI ETERICE LA PLANTE
Informaţiile şi energiile pe care plantele le primesc de la Soare prin fluidul de circulaţie a energiei cosmice, sunt transmise apoi prin fluidul de circulaţie a energiei telurice. Toată această transmitere continuă este impulsionată şi realizată de către Spiritele Elementale (Gnomi, Silfe, Ondine şi Salamandre)* (♦Rudolf Steiner - „Omul în raport cu Spiritele Elementelor") a căror existenţă este direct implicată în viaţa regnului vegetal. Orice disfuncţie în funcţionarea corpului eteric al plantei atrage după sine îmbolnăvirea ei. Prin fluidul curativ planta transmite semnale specifice către sufletul-grup înainte de apariţia îmbolnăvirii. Energiile curative îşi intensifică atunci circulaţia şi prin Spiritele Elementale se încearcă înlăturarea cauzei disfuncţiei. Planta moare doar dacă acestea nu pot interveni pentru restabilirea circulaţiei normale a fluidelor eterice. Alimentarea fluidelor eterice se face prin cordonul principal (corespunzător Cordonului de Argint) conectat Ia Sufletul Grup, fluidele fiind filtrate de cele şapte chakre. Chakrele au rol de transformare a energiei primite prin cordonul principal conform parametrilor specifici fiecărei plante. Fluidul de protecţie şi fluidul arhetipal intră în structura eterică direct din cordonul principal. Fluidul de circulaţie a energiei telurice este filtrat de chakra nr. 4 (numărătoarea începe de jos în sus), iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice de chakra nr. 7. Fluidul metabolic este conectat la chakra nr. 1,2 şi la chakra nr. 3, fluidul respirator şi cel senzorial la chakra nr. 4, fluidele de comunicare la chakra nr. 5 şi 6, iar fluidul curativ, fluidul de structură şi cel de reglare a vibraţiilor la chakra nr. 7. Culorile fluidelor parcurg întregul spectru: fluidul metabolic are diverse nuanţe de roşu, portocaliu şi galben, fluidele respirator, senzorial şi de circulaţie a energiei telurice au nuanţe de verde, fluidele de comunicare sunt albastre şi indigo, fluidele de structură şi de reglare a vibraţiilor sunt mov, iar fluidul curativ şi fluidul de circulaţie a energiei cosmice sunt alb-argintii.

7. COMUNICAREA PRIN CÂMPUL MAGNETIC AL PLANTELOR
Câmpul magnetic al plantelor, format din câmpurile magnetice ale curenţilor eterici specifici, determină o formă a corpului eteric cu totul diferită de cea a corpului fizic. Forma eterică este mult mai mare în zona rădăcinilor, datorită vibraţiilor foarte ridicate ale celulelor acestora. Datorită forţei energetice a rădăcinilor, planta captează foarte puternic energia telurică, fluidul de circulaţie e energiei telurice fiind vizibil ca cel mai luminos. Planta percepe schimbările de mediu, ale solului, prin modificarea vibraţiilor energiei telurice. Orice
5

simt toate plantele aparţinând aceleiaşi specii. Compatibilitatea dintre plante se explică prin armonia existentă între vibraţiile lor. creşterea sau scăderea ritmului vibraţional fiind simultană. Prin corpul eteric se realizează doar schimburi energetice. Gândurile benefice amplifică vibraţiile şi accelerează alimentarea cu energie. perturbând circulaţia fluidelor eterice. Dacă ar putea comunica între ei aşa cum comunică plantele.1 Fluid de protecţie Este fluidul izolator al fiecărui traseu eteric. Întreaga lor existenţă este bazată pe senzaţii transmise vibraţional şi transformate în sentimente ce rămân înscrise în memoria Sufletului Grup. modificându-şi unul altuia câmpurile magnetice. cu sufletele. FLUIDELE DE GRADUL II Fiind specifice animalelor (prin acest termen mă refer la toate organismele aparţinând regnului animal). În cadrul aceleiaşi specii există o comuniune. păsările şi oamenii pot provoca prin mentalul lor. Plantele nu comunică prin corpul eteric. Ondinelor şi Salamandrelor. de respiraţie sau de alimentare cu energie eterică a plantei. Dizarmonia vibraţională duce la incompatibilitate. tot ce simte o plantă dintr-o specie. Stările de mulţumire şi de fericire sunt transmise de către corpul astral plantei printr-o intensificare a vibraţiilor corpului eteric. o activare mai puternică a fluidului curativ al unei plante putând provoca dezactivarea fluidului curativ al plantei vecine. Puteţi accepta ideea că plantele ne sunt superioare prin capacităţile de percepere şi emitere ale corpurilor lor eterice şi astrale? Ele simt mai intens şi se dăruiesc cu toată puritatea lor.2 Fluid de structură Interconectează toate celulele organismului animal. 8. Câmpul magnetic transmite informaţiile şi energiile prin vibraţii ce ajung până la nivel celular. Plantele comunică cu universul prin intermediul Silfelor. s-ar putea înţelege mai uşor pe ei înşişi. plantele nefiind separate ca individualităţi. Un gând negativ poate produce dereglări metabolice. Astfel. îmbunătăţind starea de sănătate şi vitalitate a plantei. Despre iubirea pe care o primesc şi o transmit plantele. Ele nu trăiesc ca entităţi separate una de cealaltă. despre capacitatea lor de a se dărui şi de a amplifica toate sentimentele voi vorbi în acea parte a cărţii consacrată corpului astral. Comunicând prin sufletul grup. Orice modificare a vibraţiilor se propagă până la nivelul câmpului astral. Stările de nemulţumire. Putem fi şi noi la fel de sensibili şi de puri ca o floare? Ne putem dărui sentimentele. şi oamenii se influenţează. modificări ale stărilor vibraţionale ale plantelor. de frustrare. Transferul de energie se face prin câmpurile magnetice ale plantelor. Dacă oamenii ar înţelege plantele. într-o măsură mai mare sau mai mică. o plantă mai puţin viguroasă poate fi impulsionată de energia unei plante mai puternice. împiedicând dezagregarea. percepute fizic prin ofilirea sau pălirea frunzelor. Comunicarea plantelor cu mineralele se face în special cu ajutorul Gnomilor. prin transmiterea informaţiilor de la rădăcinile plantelor la minerale. fluidele de gradul II sunt următoarele: 8. 8. conştienţi sau nu. multe cuvinte ar deveni inutile şi lipsite de sens.schimbare a vremii îi este transmisă la nivel eteric prin câmpul fluidelor de circulaţie a energiei cosmice. ele transmit toate datele corpului astral. transformându-se în senzaţii. Animalele. iubind întreaga Creaţie? Putem fi. printr-o scădere a ritmului vibraţiilor. chiar aceeaşi specie cu ea. necondiţionat. neavând mentalul care să le influenţeze în mod negativ celelalte structuri. Starea de boală poate fi molipsitoare. Oameni? 8. La fel cum plantele îşi transmit stările vibraţionale. Sau o plantă viguroasă poate fi descărcată energetic (demagnetizată) de o plantă aparţinând unei specii diferite. provocând astfel îmbolnăvirea ei sau moartea fizică. influenţându-i evoluţia.3 Fluid de reglare a vibraţiilor 6 . intervenind în buna funcţionare a organismelor celor lângă care trăiesc.

transformarea şi asimilarea hranei.13 Fluid auditiv Parcurge urechea internă. 8. în ansamblu. asigurând circulaţia sângelui şi toate procesele de la nivelul celulelor sanguine. 8.6 Fluid de circulaţie a energiei telurice Stabileşte conectările sufletului întrupat cu mediul.12 Fluid optic Traseul acestui fluid în interiorul organismului începe de Ia nivelul pupilei. 8. aparat şi sistem şi menţine armonia vibraţiilor la nivelul întregii structuri eterice. previne îmbolnăvirea organismului. 8. începând cu masticaţia şi continuând cu prelucrarea. 8.21 Fluid de zbor Este întâlnit la insectele zburătoare şi la păsări. 8. mergând până la creier.17 Fluid imunitar Fiind conectat la sistemul imunitar. la glandele sudoripare şi la aparatul digestiv. 8. glandă. 8.20 Fluid de orientare Este specific animalelor.7 Fluid metabolic Fiind conectat la tot aparatul digestiv. 8. unor reptile şi insectelor evoluate (furnici. conectând ochii la creier.11 Fluid sanguin Este conectat la întregul aparat circulator. cu toate caracteristicile ei fizice. 8. prelungind fluidul metabolic pentru eliminarea reziduurilor din organism.14 Fluid olfactiv Există doar la animale. 8. 8. păsărilor. 8. nu există la păsările domestice.5 Fluid de circulaţie a energiei cosmice Întreţine viaţa fiinţei prin alimentarea cu Energie Universală. activarea acestui fluid asigurând protecţia împotriva contaminării. întreţine procesele digestive şi metabolice.9 Fluid respirator Asigură toate procesele de respiraţie ale fiinţei. 8. 8. fiecărui ţesut. atmosfera şi toate condiţiile de viaţă ale planetei. 8.10 Fluid genital Fiind conectat la Sufletul Grup. transmite creierului informaţiile legate de gust. 8. la corpul astral şi la cel mental. 8.8 Fluid de eliminare a reziduurilor Este conectat la aparatul urinar. nu şi la celelalte specii inferioare lor şi face posibilă perceperea şi decodificarea mirosurilor la nivelul creierului. menţine armonia între ritmurile animalului şi ritmurile planetei. transmite toate energiile şi informaţiile necesare proceselor de înmulţire în perioadele optime determinate în Lumea Astrală.19 Fluid de termo-reglare Reglează temperatura internă a tuturor organismelor ce aparţin regnului animal.15 Fluid gustativ Fiind legat la papilele gustative.22 Fluid instinctual Corespunde fluidului de comunicare de nivel 1 la plante şi uneşte toate fiinţele aparţinând aceleiaşi specii între ele şi cu Sufletul Grup.16 Fluid neuronal Asigură conectarea şi funcţionarea tuturor celulelor neuronale. în toate etapele de creştere şi de dezvoltare.24 Fluide de absorbţie 7 . 8. etc). albine.18 Fluid curativ Susţine toate procesele de vindecare şi refacere. 8.4 Fluid arhetipal Corespunde formei corpului.Reglează ritmul vibraţiilor specifice fiecărei celule. 8.23 Fluid de comunicare Realizează comunicarea între animale şi fiinţele aparţinând celorlalte regnuri prin conectare la organele de simţ. a sistemului nervos central şi a celui periferic. organ. făcând posibilă şi realizabilă întruparea.

fluidele sunt multicolore. Fluidul metabolic are culoarea galbenă.25 Fluid senzorial Face legătura între corpul fizic şi corpul astral. a sunetelor (prin urechi). 8 . 6 sunt conectate fluidul de zbor. fluidul respiraţiei. La aceste fluide eterice de gradul II se adaugă şi câteva fluide de tip astral. în special la feline. cel de absorbţie energetică este galbenverzui. CIRCULAŢIA ENERGIEI ETERICE LA ANIMALE Corpul eteric este alimentat energetic prin cordonul eteric principal (Cordonul de Argint). sanguin. a parfumurilor sau a mirosurilor plăcute fiecăruia (prin nas) şi a hranei (prin cavitatea bucală). chakrele funcţionând ca transformatoare ale energiei primite şi filtre ale energiei emise prin Cordonul de Argint şi direct prin chakra cosmică şi chakra telurică. există fluide de absorbţie şi la nivelul blănii. iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice şi fluidele astrale sunt de culoare albargintie. 8.26 Fluid mental Conectează corpul fizic şi corpul astral cu corpul mental. existente doar la unele animale mai evoluate: 8. Chakra nr. 1 este conectat fluidul de eliminare a reziduurilor.28 Fluid de conectare la Voinţa Divină. fluidul de structură şi cel de reglare a vibraţiilor. transformă energia telurică. de preluare şi transmitere a energiei eterice. curativ şi de zbor au diferite nuanţe de verde. în culorile spectrului. fluidul de zbor şi cel senzorial. 2 este conectat fluidul genital. Toate fluidele eterice au circuite duble. Chakra nr. respectiv pe cea cosmică. 6 filtrează fluidul de comunicare. Fluidul de protecţie şi cel arhetipal sunt alimentate numai prin cordonul eteric principal. cel de orientare. Fluidul de structură şi cel de reglare a vibraţiilor sunt mov-argintii. fluidul neuronal. Indigo de diferite nuanţe. 9. inferioară şi superioară. imunitar. După ramificarea în doza eterică. Astfel. fiind legate prin cele două fluide de circulaţie a energiilor. cel de orientare. Fluidul senzorial este turcoaz (verde-albastru). fluidele imunitar şi curativ. Fără a fi dotat cu aceste ultime două fluide. cel instinctual şi fluidul mental. La chakra nr. 5 este traversată de fluidele organelor de simţ şi de cel senzorial. la unele animale. La chakra nr. animalul nu poate convieţui în comuniune cu omul. de termo-reglare. împreună cu chakra nr. Prin chakra nr. fluidele sunt conectate la chakre: La chakra nr. 4 filtrează fluidul de absorbţie. prin chakra inferioară (chakra telurică) ce sigură legătura fiinţelor din regnul animal cu planeta pe care se află în evoluţie şi prin chakra superioară (chakra cosmică) ce face conectarea cu Divinitatea. pe cel de termo-reglare. fluidul de eliminare a reziduurilor are culoarea roşie. Din acest fluid se desprind alte două fluide specifice animalelor domestice: 8. prin cele şapte chakre ce au rol de transformare a energiei în energie specifică fiecărui organ şi sistem şi de filtrare a acestei energii. în energie optimă sistemului viu. cel al organelor de simţ este albastru şi fluidul de comunicare este albastru-indigo. Prin chakra nr. până la mov. 7 trec fluidele de tip astral filtrate mai întâi de chakra cosmică. 3 trec fluidul metabolic şi cele de absorbţie energetică. cel genital este portocaliu.30 Fluid al ascultării sau supunerii. fluidul sanguin. După vibraţiile specifice funcţiilor pe care le au şi ale chakrelor prin care trec. Fluidele respirator. sunt şi fluidele senzorial şi neuronal.27 Fluid de respectare a ierarhiilor superioare: 8. cel instinctual şi cel mental. Fluidul de circulaţie a energiei telurice are culori diferite pentru fiecare specie. 8.Pornesc de la nivelul organelor de simţ şi absorb energia luminii (prin ochi). Cele două chakre exterioare corpului fizic.29 Fluid al iubirii sau ataşamentului: 8.

la om fiind mai eterate datorită conectării cu celelalte structuri. fiind încărcat doar cu informaţii de protecţie. 9 . intrând din nou în Cordonul de Argint. apoi absorbite şi dizolvate în Eterul Universal. Transparenţa sa nu influenţează vizualizarea luminiscentei şi a culorii fluidului ce traversează canalul eteric. Primul tip de curenţi eterici. A. A. de relaţiile cu celelalte fiinţe şi cu entităţile superioare. Primul „se duce" pe interior şi apoi se întoarce pe deasupra. fiecare fiind alimentaţi din surse diferite prin Cordonul de Argint şi prin chakrele exterioare corpului fizic. Alimentarea sa se realizează direct din învelişul de protecţie al cordonului principal. de conştientizarea Divinităţii şi a Legilor Universale. învelişul este dublu. Voi descrie în amănunt traseul şi caracteristicile fiecărui fluid în parte. înfăşurate unul peste celălalt. Curenţii de tip astral definesc structura emoţională. fluidele de tip astral au forme geometrice sau simbolice şi sunt mai luminoase. traversând întreaga structură eterică. cu două sensuri. fluidele de gradul I sunt vizualizate sub forma unor benzi luminoase colorate ce străbat corpul fizic. forma lor fiind aceea de spirală. Particulele ce intră în componenţa acestui fluid sunt permanent reînnoite. de activităţile zilnice şi implicarea emoţională în aceste activităţi. Cordonul de Argint. nu perturbă consistenţa informaţională şi energetică a fluidului pe care îl înconjoară. iar fluidele de interconectirc sunt vizibile numai în structurile chakrelor. Dacă nu este alterată consistenţa fluidului de protecţie. un dar primit de la Creator. mergând până Ia auriu strălucitor. de gradul I. eventualele impurităţi nu pot ajunge până la învelişul interior.CAPITOLUL III Fluidele corpului eteric uman În alcătuirea corpului eteric uman intră curenţi de forţe. Aceşti curenţi sunt activaţi la maxim sau nu. Consistenţa acestui fluid care îmbracă toate circuitele fluidice din corpul eteric este cea mai fină. Fluidele de conectare intra-structurală facilitează funcţionarea în siguranţă a tuturor structurilor subtile. ele fiind transportate de învelişul exterior în afara structurii.1 Fluidul de protecţie Prin structura sa. întreţin buna alcătuire şi funcţionare a organismului fizic. încărcaţi cu energie eterică diferită. de mediu. fluidul de protecţie dă siguranţă şi invulnerabilitate întregii alcătuiri eterice a fiinţelor. Prin natura sa specială. percepute vibraţional. sentimentală şi morală a entităţii la nivelul eteric. Prin clarvedere. Fiecărui fluid îi corespunde o calitate. Circuitul închis este dat de stratificarea în două fascicule. conectat la Sursa Divină. de la energia captată din Eterul Universal până la transformarea acesteia într-o energie de tip emoţional-afectiv de provenienţă divină. Alimentarea fluidelor eterice umane este influenţată de hrană şi de somn. însă perturbarea oricăruia dintre sistemele de fluide eterice produce perturbări celorlalte. interconectându-le şi permiţând circulaţia energiilor şi a informaţiilor. Între cele trei tipuri de curenţi nu există legături. în funcţie de modul de a simţi. putând fi chiar inexistenţi. Există o mare asemănare între fluidele de gradul II ce compun structurile eterice ale animalelor şi fluidele de gradul I din structurile eterice umane. alimentaţi din Eterul Universal. determinând neutralitatea întregului. de sentimente şi gânduri. Cele două fascicule au polarităţi diferite. poziţionaţi pe mai multe straturi. Diferă prin consistenţă. Astfel. o virtute. de a gândi şi de a acţiona al fiinţei umane. asemănătoare celofanului. FLUIDELE DE GRADUL I Fluidele de acest tip sunt similare cu cele întâlnite la corpurile eterice inferioare ca alcătuire a corpului eteric uman. orice afecţiune a lor durând foarte puţin.

chisturi. evitând alimentele ce au în componenţă substanţe chimice. Astfel. medicamente. A. Îţi mulţumesc că mi-ai creat un corp eteric invulnerabil şi indestructibil până la sfârşitul acestei vieţi pământeşti închinată slujirii Tale. Toate reziduurile rămase în urma prelucrării toxinelor (E-uri. ci o afirmare a unei stări de fapt. Eliminaţi alcoolul şi luaţi medicamente numai când sunt necesare. alimentându-se cu Lumină Divină din zona Creaţiei Primordiale. 10 . Devenind din ce în ce mai grosiere.Orice vibraţie dizarmonioasă sau disfuncţie a unui fluid eteric este transmisă prin fluidul de protecţie în matricea informaţională a corpului eteric.2 Fluidul de structură Fluidul eteric de structură înfăşoară toate celulele corpului uman pe exteriorul membranei. Apoi. ea nefiind o cerere. cu sau fără ştirea lor. fluidul de structură poate fi văzut ca o reţea de globuleţe strălucitoare prinse uneie de altele cu mici fire aurii. natural. Nucleul corpului mental citeşte matricea informaţională şi acţionează partea subconştientă a mentalului pentru rezolvarea problemelor de la nivelul fizicului şi partea inconştientă pentru rezolvarea disfuncţiilor din corpul eteric. negi şi alte excrescenţe. menţinându-le consistenţa şi invulnerabilitatea. Pentru prevenirea aglomerării cu impurităţi a spaţiilor intercelulare. Fluidul intră şi iese prin chakra Sahasrara. îngrăşăminte chimice care au fost folosite la hrănirea legumelor. fără ca eu să ştiu. făcând „minuni". Energia specială folosită în chirurgia de lumină pătrunde în spaţiile intercelulare. aflată în creştetul capului. mărit la o scară foarte mare. reducând la minim consumul de carne. alcool). Eliminarea lor se face fără leziuni. tumori. Adevărata chirurgie de lumină nu se poate realiza decât de către entităţi superioare foarte evoluate aflate în misiune pe Terra. Înfăşurarea este dublă. a unei împliniri atrase de certitudinea realizării. Astfel. fluidul de structură se poate reface. Datorită modului de viaţă actual. sau lucrează prin intermediul unor terapeuţi. prin chirurgie de lumină. aceste depuneri distrug fluidul de structură şi înglobează în masa lor celulele. fără a interfera în structura lor arhetipală. Vibraţiile fiecărui fluid eteric pot creşte şi pot fi armonizate prin citirea sau rostirea unor invocări adresate Divinităţii. aflată în chakra Muladhara de la baza coloanei vertebrale. Ieşiţi cât mai mult în natură. Puterea invocării este mai mare decât puterea rugăciunii. acest fluid a devenit foarte vulnerabil. polipi. substanţe chimice ingerate de animale. schimbaţi-vă modul de viaţă şi mai ales modul de viaţă al copiilor dumneavoastră Hrăniţi-i. Ele intervin fără conştientizarea bolnavului. îţi mulţumesc pentru protecţia pe care mi-o oferi permanent. Invocare pentru refacerea si energizarea fluidului de protecţie Doamne Dumnezeule Atotputernic. căci fumul creează depuneri în spaţiile intercelulare ale aparatului respirator. pe cât este posibil. Toate organismele vii sunt formate din celule şi spaţiile dintre celule. a cărnii. Chakra filtrează Lumina şi o optimizează corespunzător organismului. formaţiuni canceroase. a noxelor din mediu se acumulează în spaţiile interceluîare. fibroame. într-un cuvânt: trăiţi sănătos! Înainte de purificarea fluidului de structură este necesară curăţarea spaţiilor intercelulare cu lumină din Zona Divină a creaţiei Primordiale. desprinde corpul străin şi îl dezintegrează. varice. se creează noduli. Toată creaţia materială este formată din atomi şi spaţiile dintre atomi. Renunţaţi la fumat şi evitaţi atmosfera îmbâcsită.

Fie ca Lumina ta să protejeze flecare celulă a trupului meu. fluidul de structură deteriorat se poate reface. Doamne Dumnezeule Atotputernic. vibraţiile sunt în armonie. organul se îmbolnăveşte. Alimentarea fluidului se intensifică până la restabilirea armoniei. Menţinerea stării de sănătate este în corelaţie cu păstrarea armoniei întregului organism. Invocare pentru refacerea fluidului de structură Îţi mulţumesc. trimite Lumina Ta să purifice toate spaţiile intercelulare ale corpului meu. de acum şi până la sfârşitul acestei vieţi pământeşti închinată Slujirii Tale. Fluidul de reglare a vibraţiilor este conectat la nucleul fiecărei celule. A. 11 . devenind opac. bioterapeuţii. În zona aflată în dizarmonie. fluidul de reglare a vibraţiilor îşi reduce pulsaţiile şi intensitatea în acele zone. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Capacitatea de refacere a corpului eteric este determinată de alimentarea cu mai multă energie decât este necesar pentru funcţionarea lui. Revenind la normal. Invocare pentru purificarea spatiilor intercelulare Te rog. Disonanţa. Când fluidul de structură este deconectat pe porţiuni prin acumulare reziduală. primind impulsuri informaţionale şi transmiţând energie din Zona Divină a Armoniei Vibraţionale. Dacă ritmul vibraţiilor celulelor unui organ este perturbat. duce la apariţia bolii. de mai multe ori pe zi. fluidul îşi pierde strălucirea. Aspectul său este acela al unor faguri de luminiscenţă argintiu-aurie. pentru ca eu să pot fi aşa cum Tu m-ai creat. O viaţă trăită în armonie cu întreaga creaţie se reflectă în armonia interioară. lipsa de armonie a vibraţiilor. în funcţie de zona pe care o parcurge. are efect terapeutic asemănător. Repetarea următoarei invocări. o perioadă îndelungată de timp.3 Fluidul de reglare a vibraţiilor Fiecare celulă a organismului uman are propria ei vibraţie şi fiecare ţesut are o vibraţie specifică. La nivelul întregului organism. Orice perturbare a vibraţiilor este transmisă informaţional bazei de date aflată în chakra Muladhara. Acolo unde spaţiile intercelulare sunt pure. îşi recapătă aspectul iniţial. pentru desăvârşita alcătuire a fiinţei mele. Chakra Sahasrara filtrează energia de alimentare a acestui fluid.Cu capacitatea dea curăţa aceste spaţii sunt înzestraţi. în general. optimizând-o conform necesităţilor.

Acolo. A. Ieşirea din arhetip produce dereglări funcţionale ale glandelor şi organelor. de schimbări bruşte de temperatură (ex.Invocare pentru armonizarea vibraţiilor Doamne Dumnezeule Atotputernic. îngrăşare sau operaţii estetice) provoacă dizarmonii vibraţionale înregistrate atât de fluidul arhetipal. de consumul de droguri sau substanţe halucinogene şi de unele maladii mentale. Fluidul arhetipal este vizibil ca o membrană foarte fină ce acoperă toate organele şi întregul corp fizic. Informaţiile transmise prin acest fluid corespund evoluţiei corpului fizic. de şocuri psihice sau spaime. cât şi de fluidul de reglare a vibraţiilor. În aceste date este înscrisă forma iniţială şi evoluţia formei fiecărui organ. a fiecărei părţi a organismului separat şi în cadrul întregului. . Membrana este transparentă şi penetrabilă (celelalte fluide eterice pot trece prin ea). Creator a tot ce exista. încă dinainte de naştere. Arhetipul fiecărei fiinţe întrupate există. de suferinţe prelungite. unde fluidul este conectat. Orice situaţie care duce la ieşirea din arhetipul original (schimbarea formei fizice a unui organ în urma unui accident sau a unei operaţii chirurgicale. maturizării şi îmbătrânirii funcţionează continuu prin acest fluid. mergând până la nucleul fiecărei celule. 12 . Datele primare sunt depozitate în Banca de Date din chakra Muladhara de la baza osului sacru. corespunzător karmei şi evoluţiilor lor. Forma fluidului arhetipal (consistenţa membranei) poate fi deteriorată de unele eforturi fizice mari. de lovituri şi dureri puternice. de căzături de la înălţime. aviatorilor şi alpiniştilor). glandele. Fie ca toate celulele. că trupul meu fizic corespunde perfect arhetipului său. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Sufletelor mai puţin evoluate li se creează viitoarele trupuri fizice arhetipale de către entităţi superioare. de la stadiul embrionar până la creştere şi formează matricea sufletului embrionar (sau vegetativ). corpul fizic nu mai corespunde formei arhetipale originale. Ele conţin informaţii despre evoluţia farului. alimentat din Zona Divină a Arhetipurilor prin Cordonul de Argint. organele. aparatele şi sistemele corpului meu sa fie în armonie unele cu celelalte. Forma arhetipală este conectată permanent prin energie mentală la nucleul corpului mental şi prin fluidul eteric arhetipal la nucleul corpului eteric aflat în chakra Muladhara. schimbarea aspectului fizic prin slăbire. aşa cum Tu le-ai creat pentru Slava Ta. De foarte mult ori. de administrare de anestezice foarte puternice sau medicamente timp îndelungat. respectând veşnic Voia Ta. în diverse faze evolutive.îngheţarea membrelor) şi de presiune (în cazul scafandrilor. în Zona Divină a Arhetipurilor. alimentarea cu informaţiile necesare creşterii şi dezvoltării. ţesuturile. Invocare pentru refacerea fluidului arhetipal Îţi mulţumesc. Din momentul naşterii.4 Fluidul arhetipal Fluidul arhetipal este fluidul formei. sufletele evoluate îşi creează viitoarele trupuri fizice. sufletul corpului eteric. îţi mulţumesc pentru armonioasa alcătuire a fiinţei mele.

spre deosebire de persoanele sedentare. Persoanele care merg mult pe jos. fiinţei mele întrupate. conectat doar la energia Sfanţului Duh ce menţine viaţa în trupul fizic.energia vieţii (energia Sfanţului Duh). În diverse stadii de evoluţie a conştientei.5 Fluidul de circulaţie a energiei universale Fluidul de circulaţie a energiei universale este alimentat cu energie divină din Absolut. Lumina verde-fosfor ce pătrunde prin Chakra Telurică îşi schimbă strălucirea şi nuanţa. aflată la aproximativ 30 cm sub tălpile picioarelor.A. Chakra Divină (aflată la aproximativ 30 cm deasupra capului) şi Chakra Christică (aflată la aproximativ 15 cm deasupra capului). 13 . reglând la parametrii corespunzători fiinţei întrupate. realizânduse astfel comunicarea cu planeta. Prin chakra Astrului Teluric este trimisă în organism energia ce constituie suportul mineralelor asimilate din hrană prin fluidul metabolic şi fluidul de absorbţie energetică. strălucitor. rogu-vă. Cele trei chakre filtrează fiecare. apoi prin chakra Sahasrara din creştetul capului. Fluidul de circulaţie a energiei telurice are culoare verde. Iubirea şi Viaţa pentru a putea face mai bine voia Sfintei Treimi pe acest Pământ. Ajuns în inimă. transmiţând informaţiile energetice ale fiinţei spre Pământ. trimiteţi. energia primită: Chakra Divină . aducându-l la parametrii fiinţei. Lipsa de credinţă în Divinitate este cauza reducerii alimentării fluidului. Fluidul străbate organismul pe circulaţia venoasă. Se întoarce în Plexul Solar de unde este preluat în Cordonul de Argint. Chakra Christică energia cosmică (energia Fiului) şi Sahasrara . la care fluidul este puţin activat. Lumina.6 Fluidul de circulaţie a energiei telurice Chakra care filtrează acest fluid. rugăciunea şi meditaţia atrag amplificarea conectării. Coloana alb-argintie a fluidului capătă nuanţe violet la trecerea prin chakra Sahasrara. care stau mult în natură au acest fluid foarte activat. A. Doamne Isus Christos şi Sfinte de viaţă făcătorule Duh. Informaţiile şi energia transmise de minerale sunt preluate din fluid prin chakra Anahata. mărind astfel alimentarea cu Energie Divină. Poate ajunge de grosimea unui fir de aţă.energia divină (energia Tatălui). Energie Christică şi Energia Sfântului Duh. în funcţie de nivelul de evoluţie al fiinţei şi de tot ce ea transmite pământului. iese prin chakra Anahata şi apoi prin Chakra Telurică. Traseul energiei telurice este complementar traseului energiei universale. Pătrunde în corpul eteric prin chakrele superioare. Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei universale Doamne Dumnezeule Atotputernic. este Chakra Telurică. Iubirea şi grija faţă de natură dau fluidului o nuanţă de verde intens. Traseul său străbate întregul organism pe circulaţia sanguină. cu energie cosmică din Zona Iubirii Materializate şi cu energia vieţii din Zona Creaţiei Divine. postul. în timp ce fluidul universal e conectat la circulaţia arterială. de nuanţe diferite.

determină apariţia diabetului şi a altor boli de nutriţie. fluidul metabolic este conectat la fluidul ritmului. După irigarea întregului aparat digestiv. pentru hrana pe care o dai tuturor corpurilor mele în fiecare zi. La intrarea în chakra Manipura. pentru buna asimilare şi folosirea optimă a energiei din hrana vie. deci ieşirea din ritmul propriu într-un sens sau în celălalt. Planetă Vie. Printr-o alimentaţie echilibrată se poate menţine starea de sănătate. Un aparat digestiv sănătos va modifica foarte puţin strălucirea fluidului. răspunzătoare de toate procesele digestive. Fluidul pur. Îţi dăruiesc iubirea mea.8 Fluidul de eliminare a reziduurilor Fluidul eteric de eliminare a reziduurilor intră prin chakra Manipura şi iese prin chakra Muladhara. denumit şi fluid al vieţii. Planeta răspunde. Slaba conectare la fluidul ritmului provoacă arderi lente sau rapide. portocaliului şi roşului. A. galben-verzui pentru afecţiuni hepatice sau ocru în cazul unui colecist bolnav. Culoarea sa la ieşirea din organism reflectă starea de sănătate a individului. dăruind iubirea şi energia ei fiinţelor cu care se află în comuniune. care mă găzduieşti. lipsite de strălucire: muştar în cazul afecţiunilor stomacului. aflată în dreptul ombilicului. chiar în cazul unui organism aparent sănătos. Afecţiunile colonului şi rectului dau fluidului culoarea grena. parcurgând aparatul digestiv. fluidul se întoarce în chakră Manipura. este de culoare aurie. Culorile acestui fluid parcurg gama de vibraţie specifică galbenului. Deteriorarea acestui filtru energetic simultan cu crearea de breşe în filtrul din ficatul eteric. Invocare pentru activarea fluidului metabolic Îţi mulţumesc.Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei telurice Îţi mulţumesc. mă hrăneşti şi mă sprijini pentru a-mi îndeplini misiunea. aparatul urinar şi ajungând până la glandele sudoripare. În splina eterică există un al doilea filtru prin care se fac schimburile între fluidul metabolic. Doamne Dumnezeule. Nuanţa pe care o primeşte după trecerea prin chakră este dată de caracteristicile proprii fiinţei. fluidul circulator şi fluidul respirator. mă ocroteşti. pentru Slava lui Dumnezeu şi instaurarea împărăţiei Sale pe Pământ. puritatea fiinţei mele şi viaţa mea.7 Fluidul metabolic Culoarea galbenă a fluidului metabolic corespunde chakrei Manipura. în timp ce starea de boală se va imprima prin nuanţe pale. deci şi strălucirea fluidului. printr-un filtru energetic. iar afecţiunile renale fac ca fluidul să 14 . Fiecare organism are propriul ritm metabolic. Distrugerea parţială a acestui filtru cauzează îmbolnăvirea pancreasului şi a vezicii biliare. A. Alimentaţia bazată pe carne transformă culoarea fluidului în maro deschis. La nivelul ficatului eteric are loc un transfer de energii şi informaţii între fluidul metabolic şi fluidul circulator (sanguin).

există filtre circulare ce menţin elasticitatea bronhiilor fizice. urmează o conexiune a fluidului transformat cu fluidul ritmului în plexul solar. În plexul solar. concentrare şi meditaţie ca urmare a exerciţiilor de respiraţie. A. rezultate din combinarea culorilor verde. 15 . Dacă fluidul capătă nuanţe închise. Deteriorarea acestor filtre creează afecţiuni renale. purificăndu-le în fiecare zi pe care o trăiesc în armonie cu tine şi cu întreaga Creaţie. Energia binefăcătoare a apei de băut are efect de stimulare a acestui fluid. Menţinerea ritmului respirator propriu facilitează racordarea corpurilor inferioare la corpurile superioare ale fiinţei. Legătura energetică directă a aparatului respirator cu plexul solar determină uşurarea activităţii corpului eteric şi creşterea capacităţilor de deconectare. Invocare către planeta Pământ (Geea) Îţi mulţumesc. albicioase. La fel şi energia vindecătoare a unor plante medicinale. Astfel. purifîcându-se astfel plămânii. denotă îmbolnăvirea plămânilor. Plămânii eterici sunt dotaţi cu canale eterice de preluare a reziduurilor. poluaţi. ce transformă particulele eterice ale aerului. Planetă Vie. distrugerea lor provocând blocaje renale.Anahata şi Vishudda.fie maro-roşcat la ieşirea prin chakra Muladhara. În medii foarte pure (la munte sau în atmosferă salină) aceste canale sunt curăţate. plămânii sunt îmbâcsiţi. în bronhiile eterice. În rinichii eterici există doua filtre energetice prin care se face transmiterea între fluidul de eliminare a reziduurilor şi fluidul circulator (sanguin). recomandate în afecţiunile aparatului digestiv şi ale aparatului urinar. Sursa de alimentare a acestui fluid este însăşi elementul pur Aer din descompunerea substanţei divine dătătoare de viaţă în cele cinci elemente primordiale. iar supraenergizarea fluidului pentru vindecarea unor răceli provoacă micturiţie (nevoie frecventă de a urina). ele pierzând doar din strălucire. Distrugerea filtrelor duce la lipsa elasticităţii şi provoacă la nivel fizic bronşite sau astm. fluidul preluat din Aerul Universal este încărcat cu particule solare. Slaba energizare a fluidului în vezica urinară duce la lipsa de control a micţiunilor. albastru şi galben-auriu. Energizarea slabă a fluidului provoacă în cele mai multe cazuri colite sau constipaţii.Lipsa de continuitate a fluidului pe traseul rectului favorizează apariţia hemoroizilor. înseamnă că aparatul respirator este sănătos. Supraenergizarea fluidului provoacă diaree la digerarea unor alimente nebenefice. Dacă aceste nuanţe sunt neschimbate la ieşirea fluidului din organism. Ritmicitatea respiraţiei este întreţinută de conectarea la fluidul ritmului. După trecerea prin cele două chakre. aducându-le la nivelul vibraţional propriu fiinţei. Culorile pale. Lipsa conectării celor două fluide este cauza unor boli în plan fizic şi a legăturii sporadice cu Şinele Superior. a reglării sau încetinirii ritmului respirator. pentru Slava lui Dumnezeu şi instaurarea împărăţiei Sale pe Pământ.9 Fluidul respirator Fluidul respirator este alimentat prin două chakre . Pe traseul fluidului respirator. pentru că preiei toate reziduurile eliminate de corpul meu fizic şi de corpurile mele subtile. culoarea lui are diferite nuanţe.

spun şi fac Menţin Puritatea Universală. abstinenţa fără un suport temeinic. Activitatea sexuală negativă perturbă. plini de iubire necondiţionată. În absenţa iubirii dintre parteneri. Actul sexual practicat cu iubire este un schimb benefic de energii. ignoranţă sau înţelegere eronată a vieţii spirituale (nu se poate ajunge la abstinenţă sexuală decât la un anumit nivel de evoluţie spirituală ce permite folosirea în alt mod a acestor energii). Culoarea sa devine grialbicioasă în caz de stagnare a energiilor sexuale. duc la deteriorarea calităţilor fluidului genital. precum şi o viaţă sexuală dezorganizată. dezamăgite sau frustrate sexual. Fiind puri. Funcţionarea optimă a acestei chakre contribuie la armonizarea energiei întregului organism. mai mult sau mai puţin benefice. consumată inutil. Risipa de energie sexuală are ca efect insatisfacţia. îţi mulţumesc pentru aerul pe care îl respir şi pe care Tu l-ai creat ca sursă a vieţii mele închinată Slujirii Tale. la rândul nostru. încărcat cu ceea ce a preluat din organism.Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului respirator Doamne Atotputernic. prin transmitere fluidică. energia sexuală este distribuită haotic. genital şi cel al maternităţii. risipită. Sursa de încărcare este Zona Purităţii Divine. prin chakra Swadhisthana au loc schimburi de energie între parteneri. influenţând funcţionarea chakrelor. fluidul genital pătrunde din nou în fluidul sexual şi se întoarce în Zona Purităţii Divine. izvorâtă din teamă. A. simt. Fluidul genital care două polarităţi. fluidul îşi păstrează culoarea şi luminiscenţa. fluidul genital feminin se conectează la fluidul ritmului. Aşa cum Tatăl mi le-a creat Prin tot ce gândesc. (Este vorba despre fluidele genitale ale 16 . Mantră pentru menţinerea Purităţii Universale Toate corpurile mele sunt pure. Slaba conectare a celor două fluide este cauza perturbărilor ciclului menstrual. sunt activate la maxim şi primesc încărcare din Zona Creaţiei Divine în momentul conceperii unui copil. Culoarea fluidului este portocaliu-aurie. frigiditate. La ieşirea din corpul eteric. fluid de tip astral. În timpul actului sexual. insuficienţa şi dependenţa de sex. transmiţându-se astfel ritmurile ciclice ale Lunii. Sefira Purităţii. deci la îmbolnăvire. Cele două fluide eterice. aflată în zona organelor genitale. În chakra Swadhisthana. Ele este masculin sau feminin. exagerată. La oamenii care folosesc benefic energia sexuală. în special a celor superioare. de împlinire. Puritatea Universală. ruginiu sau maro la persoanele agresate. în funcţie de organismul la care este conectat. la organismele feminine acţionează fluidul maternităţii. Desprins tot din fluidul sexual şi combinat cu fluidul genital. din care se desprinde la intrarea în corpul eteric. Lipsa de satisfacţie.10 Fluidul genital Fluidul genital este filtrat de chakra Swadhisthana. întreţinând un aparat genital sănătos. Eliminarea în exces a energiei sexuale creează dizarmonie. ale Sefirei Iesod. portocaliu-reflectorizant la cei care au o activitate sexuală excesivă şi portocaliu-ocru. Sefira Purităţii. menţinem. Fluidul genital este o parte a fluidului sexual. generator de satisfacţie şi împlinire sexuală. Iesod.

fluidul maternităţii este activat în perioada pubertăţii. În cazul gemenilor. devenind opaca pe circulaţia venoasă.Consumul de ouă. gri sau bej sunt cauze ale dezenergizării fătului. Conectarea la Zona Maternităţii din Sfera Mamei Divine se face tot prin chakra Swadhisthana. Lipsa de strălucire. nuanţele roz şi bleu ale fluidului placentar protector se combină Vizualizând acest fluid.11 Fluidul maternităţii Ca şi fluidul genital. de sexe diferite. de consistenţă şi transformarea culorii violet în alb. Energiile primite prin acest fluid de culoare violet-auriu se amplifică şi îşi schimbă compoziţia pe toată perioada maternităţii. Făgăduiesc să nu îi perturb misiunea şi să respect înţelegerea făcută între noi înainte de naşterea mea. Structura sa este variabilă. Din luna a patra de sarcină. Dacă entitatea feminină nu va fi mamă şi nici nu va creşte copii. Apariţia altor culori suprapuse celei violet semnifică existenţa unor afecţiuni la nivelul eteric corespunzător culorii respective. Cu cât acest fluid este mai puternic. la nivel eteric. după tipul de circulaţie pe care îl străbate (arterială sau venoasă). însă o activare parţială a sa încă din copilărie explică tendinţele de comportament matern ale fetiţelor faţă de fraţii mai mici sau în joaca cu păpuşile. denumită fluid placentar. Existenţa acestui fluid este determinată karmic şi conform planului vieţii stabilit înainte de întrupare. Fluidul placentar este îmbrăcat de un fluid de tip astral protector. tripleţilor.părinţilor şi fluidul maternităţii existent deja la viitoarea mamă). Rugăciune pentru femeile care îşi doresc copii Doamne Dumnezeule Atotputernic. Pe circulaţia arterială culoarea este strălucitoare şi luminoasă. Tot aici se realizează şi conectarea la fluidul ritmului. trimite rogu-Te o entitate de lumină ca să-mi fie copil în viaţa aceasta. care îl transformă conform vibraţiei proprii fiinţei. respectiv a celui placentar. în întruparea respectivă fluidul maternităţii nu se activează. A. de culoare bleu pentru băieţi şi roz pentru fetiţe. sistemul circulator. având un organism perfect sănătos. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! Starea de sănătate a fătului se poate determina prin studiul acestui fluid placentar. legume şi fructe în perioada sarcinii contribuie la activarea fluidului maternităţii.12 Fluidul sanguin Fluidul sanguin sau circulator formează o reţea ce dublează. din care se va forma placenta fizică. A. fluidul maternităţii este conectat la chakra Manipura. etc. clarvăzătorii ştiu care este sexul viitorului copil. lactate vii. Culoarea sa este verde intens la pătrunderea în chakra Anahata. fluidul maternităţii deja îmbracă uterul. Energia trimisă din Sfera Mamei Divine creează placenta eterică. Fluidul se colorează în albastru şi iese prin chakra Vishuddha după ce preia şi informaţiile de la nivel 17 . în timpul sarcinii. În momentul conceperii. Legătura cu corpul eteric al viitorului copil este făcută deja prin acest fluid. ce imprimă pulsul fluidului circulator. punctul de conectare a fluidului străbate zona abdominală dintre chakra Swadhisthana şi chakra Manipura. (Pe abdomenul gravidei apare o dunga maronie). cu atât fătul va fi mai protejat.

organismul se îmbolnăveşte de afecţiuni specifice membrelor inferioare (varice. Prin acest fluid suntem în concordanţă cu ritmurile zodiacale din momentul naşterii ca fiinţe întrupate.„Fluidele de tip astral"). Fluidul ritmului are culoare alb-argintie. fie ca viaţa. deci ale Zodiacului. deci va fi o inmă sănătoasă. suntem în armonie cu Universul. fluidul sanguin ce străbate o inimă pură va fi luminos şi încărcat energetic. cu atât mai strălucitoare cu cât parametrii proprii sunt mai aproape de parametrii universali (vezi capitolul următor . fluidul ritmului influenţează creşterea organismului şi încetarea creşterii. Invocare pentru refacerea. Lipsa conectării la glandele de creştere produce perturbări în dezvoltarea fizică a copiilor. Exerciţiile de respiraţie pot produce o activare a fluidului ritmului. 18 . invidie. afectând astfel întregul Univers.pulmonar. Inima eterică este străbătută de două ori de fluidul sanguin şi o dată de fluidul ritmului. A. Alegerea aparţine fiecăruia dintre noi. prin interferenţă cu fluidul genital în chakra Swadhisthana. gelozie. devenim o sursă de dizarmonie. deci putem primi influenţa lor benefică sau malefică. apar îngrăşarea exagerată. Prin acest Tiuid primim paşaportul de integrare în Creaţie. În plexul solar e conectat la fluidul respirator. în ea nu mai au loc acnrimente negative (egoism. activând prin plexul solar acea parte a sa conectată la fluidul respirator. favorizează menţinerea greutăţii corporale prin glanda tiroidă. Dacă traseul fluidului circulator este incomplet. ca Lumina Ta să circule prin arterele şi venele mele după cum inima mea este plină de iubire pură şi necondiţionată. acţionând asupra hipofizei şi epifizei. Primind iubire divină pe măsura purităţii inimii. obezitatea. 13 Fluidul ritmului Fluidul ritmului este conectat la Ritmul Universului. în Anahata la aparatul circulator. Fiind în armonie cu ritmurile Lunii. Prin menţinerea ritmurilor. Tensiunea arterială este reglată prin conectarea la inimă a acestui fluid. prin conectare la parametrii universali. Conectându-ne la vibraţii joase. ce perturbă ritmurile fiinţei. flebite. sănătatea şi puritatea să străbată întregul meu organism. etc). Fluidul Ritmului Universal din care provine fluidul ritmului fiecărei fiinţe este conectat la fluidele emisive ale tuturor planetelor sistemului nostru solar. aşa cum fluidul vieţii străbate întreaga Ta Creaţie. Pătrunde în corpul eteric prin mai multe chakre: în Vishuddha se conectează la sistemul endocrin. Dacă inima ne este inundată de iubire. Dacă legătura la glanda tiroidă nu este perfectă. Bolile cardiace sau circulatorii dau fluidului culoarea roşu-vânăt la ieşirea din corpul eteric. în Manipura la organele digestive şi în Swadhisthana la cele genitale. purificarea şi activarea fluidului sanguin Doamne Dumnezeule Atotputernic. Putem a fi în armonie sau nu cu ritmurile planetelor. fluidul determină perioada ciclului menstrual la femei. transmiţând în tot corpul sănătate şi puritate. tromboze sau arterită în cazul în care fluidul nu parcurge membrele inferioare). Prin legătura cu sistemul endocrin.

în absenţa îmbolnăvirii corpului fizic. provocând starea febrilă. După trecerea prin chakra Anahata. Deteriorarea cristalului curativ provoacă apariţia febrei fără explicaţii medicale. A. este posibilă infestarea cu virusul HIV şi declanşarea SIDA. parcurge toată circulaţia sanguină. Funcţionarea optimă a fluidului imunitar menţine organismul sănătos. Toate cele trei fluide au o zonă de transfer a informaţiilor la nivelul diafragmei. Orice alarmă din fluidul imunitar este transmisă prin cristal fluidului de termo-reglare care îşi intensifică vibraţiile. Această zonă este un cristal eteric vibratoriu. nici o faptă. de căldură sau de febră a fiinţei. Este conectat la Soarele Divin şi dă o particularitate proprie animalelor. Disfuncţiile acestui fluid fac ca unele persoane să nu poată suporta căldura excesivă sau frigul mai mult decât altele. Nici un gând. nici un cuvânt şi nici un sentiment al meu nu perturbă Armonia Universală. 16 Fluidul curativ Fluidul curativ însoţeşte fluidul imunitar ca şi fluidul de termo-reglare de-a lungul circulaţiei sanguine. Ridicarea temperaturii corpului sau a unei zone rănite ori bolnave a organismului. Invocare pentru activarea fluidului imunitar Doamne. Când fluidul este distrus în totalitate. fluidul de termo-reglare dă semnalul începerii luptei cu bolile infecţioase.14 Fluidul de termo-reglare Culoarea fluidului de termo-reglare este bleu-auriu. A.15 Fluidul imunitar Este fluidul care ne protejează împotriva îmbolnăvirilor. Fluidul curativ funcţionează doar când este necesar. Prin legătura sa cu fluidul imunitar. păsărilor şi omului: starea de căldură interioară. alertează fluidul curativ care începe procesul de vindecare şi refacere. reglând temperatura internă şi asigurând adaptarea organismului la condiţiile de mediu. îţi mulţumesc că sunt sănătos în această zi a vieţii mele şi în toate zilele ce vor urma. A. rezistent la îmbolnăviri contagioase.Mantră pentru integrarea în Ritmul Universal Ritmul fiinţei mele este integrat în Ritmul Universului. cristal curativ. având diverse nuanţe imprimate de starea de frig. Culoarea sa galbenă devine transparentă şi foarte deschisă dacă apar disfuncţii în sistemul imunitar al corpului fizic. Este conectat la Zona Sănătăţii Divine şi filtrat prin chakra Manipura. fiind inactiv când organismul este într-o stare de 19 . Funcţionarea foarte slabă a acestui fluid se reflectă prin îmbolnăviri dese şi repetate. făcând să crească temperatura corpului. Toate celulele afectate sunt conectate la acest fluid.

viaţa şi lumina ta învăluie toate celulele trupului meu. fluidul sanguin sau fluidul metabolic. prin corpul mental 20 . apoi la Anahata şi la plexul solar. Mantră (către Soare) Căldura trupului meu provine din căldura ta. fiind alimentat din Zona Sănătăţii Divine. fluidul imunitar.galben. întâi la Manipura. parcurge coloana vertebrală. de termo-reglare . Este conectat la sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic. de unde se ramifică în plexuri.bleu). de vindecare în caz de boală. Din ramura centrală pornesc trasee colorate diferit spre toate celulele neuronale. Culoarea sa este verde intens. prin conectarea la fluidul de eliminare a reziduurilor. Fluidul curativ se activează în aer liber şi la soare. Este responsabil de secretarea calusului în cazul fracturilor şi de refacere a oaselor. corespunzătoare fiecărei disfuncţii. intrând în toate chakrele. în funcţie de informaţiile primite de la celelalte două fluide (imunitar. făcând conectarea cu fluidul ganglionar. de restabilire a funcţiilor glandelor şi organelor afectate în orice fel. Dar. Prin fluidul neuronal se face legătura între creierul eteric şi creierul fizic. ca şi fluidul imunitar. A.sănătate perfectă. fluidul curativ emite semnale de vibraţie joasă. scurtarea traseelor secundare duce la paralizii. Fluidul neuronal este alimentat din Mentalul Universal. În chakra Manipura. perioadele de pauză sunt destul de puţine. Sănătatea trupului meu din lumina razelor tale. căpătând nuanţe albastre sau galbene după trecerea prin cristalul curativ. Culoarea fluidului este roşu-aurie. activând fiecare neuron. Este conectat la două chakre. Viaţa trupului meu. din viaţa ta. mergând pe învelişul canalului Sushumna. Ajunge apoi în chakra Muladhara. se acţionează fluidul de termo-reglare.17 Fluidul neuronal Structura sa este cea mai complicată dintre toate structurile fluidelor eterice. acţiunea razelor solare grăbind procesele de refacere. În caz de îmbolnăvire sau de rănire a corpului fizic. dat fiind că fluidul este activat şi la o mică zgârietură sau la o înţepătură de insectă. Căldura. aflată în partea din spate a capului şi. fluidul curativ este conectat la fluidul metabolic şi provoacă greţuri sau vărsături atunci când organismul a ingerat ceva nebenefic şi diaree la digerarea alimentelor nesănătoase. De starea vibraţională a cristalului curativ depind toate procesele de vindecare (despre toate cristalele din corpurile subtile voi scrie în acea parte a cărţii consacrată CORPULUI CHRISTIC. Ramura sa centrală porneşte din chakra mentală. Rolul fluidului curativ este de refacere a celulelor şi ţesuturilor organismului. unde depozitează toate informaţiile acumulate. CORPULUI DE CRISTAL). Ruperea legăturii superioare provoacă maladii psihice. Prin rezonanţă.

Din plexuri se ramifică spre fiecare ganglion.18 Fluidul ganglionar Fluidul ganglionar conectează creierul eteric la sistemul simpatic. FLUIDELE SIMŢURILOR Aceste fluide corespund celor cinci simţuri fizice: văz. mergând de-a lungul coloanei vertebrale de unde conectează plexurile ca şi fluidul neuronal. Disfuncţiile sale produc perturbări în plan psihic. A. Fluidul are culoare indigo-argintiu. A. Toate procesele psihice şi reflectarea lor în corpul fizic se desfăşoară conform Voinţei Divine şi a Sinelui meu Superior. în cazul în care cristalinul eteric nu funcţionează. Fluidul capătă o culoare galben-cenuşie în cazul bolilor psihice. Fiind legat şi de sistemul arterial. transformă stările psihice în senzaţii fizice prin conectarea vaselor sanguine. ochii se îmbolnăvesc de miopie. Sănătatea psihică şi fizică este direct influenţată de buna funcţionare a fluidului neuronal (prin legătura la creier. Cristalinul are rol de filtru eteric. gust şi pipăit. 21 .Mantră Corpul meu mental are o sănătate perfectă. Face legătura între ochii eterici şi creierul eteric. Dacă retinele sunt energizate diferit pentru fiecare ochi apare astigmatismul (dioptrii diferite). miros. Fluidul optic este alimentat de Soarele Divin. Fluidul are culoarea galbenă şi este filtrat tot la chakra mentală. presbitism şi hipermetropie. Discontinuitatea fluidului optic se manifestă prin dureri de cap. pentru a fi adus la parametrii optimi fiinţei. inexplicabile medical. Poate fi nativă sau posterioară naşterii. Afecţiunile dau fluidului culoare întunecată şi opacă la ieşirea din chakra Ajna. ochiul face cataractă. auz. conectat la corpul meu mental. Lipsa fluidului înseamnă lipsa vederii. fiind dublat de un cristal energetic. Pentru activarea acestui fluid este suficientă activarea plexului solar prin băi fierbinţi la picioare sau prin alte metode.19 Fluidul optic Se desprinde din cordonul eteric principal. energizând retina şi cristalinul. unind în traseul său plexurile şi cele 26 de perechi de ganglioni. Dacă retina nu este energizată la parametrii optimi. la aparatul locomotor şi la organele de simţ) şi a fluidului ganglionar. de către chakra Ajna.

Refuzul de a percepe lumea înconjurătoare. Culoarea sa este verde-albastru. fiinţa nu aude. duc la blocarea fluidului auditiv şi a fluidului vorbirii. Aceste filtre energetice acustice protejează urechea internă fizică de vibraţiile zgomotelor foarte înalte. Timpanele sunt dublate de filtre eterice. farmacii sau fabrici de medicamente. morgă) sau care se ocupă de salubritate. vibraţiile zgomotelor. în special copiii. A. dacă fluidul se dezactivează prin dezenergizări foarte dese (se întâmplă şi la cei care lucrează permanent în zgomot). Persoanele care lucrează cu substanţe chimice (în laboratoare. la nivelul sinusurilor. Invocare pentru activarea fluidului auditiv si a clarauditiei Îţi mulţumesc. Lumina ochilor mei este reflectarea luminii sufletului meu. Culoarea lui este albastru-intens. blocaj care se transmite karmic în viaţa următoare. insuportabile produc dezenergizarea bruscă a fluidului. deparazitare. închiderea în sine şi neacceptarea comunicării. Ochii mei primesc de la Soare lumina Îmi hrănesc cu ea toate corpurile. la nivel eteric. În caz de dezenergizare. oamenii care refuză comunicarea într-o viaţă. mergând până la alb. benzinării. cosmetice. fetide. Lipsa filtrelor afectează timpanul. este un filtru energetic. Doamne Dumnezeule. vibraţiile notelor muzicale devenite muzică. dacă fluidul nu există în structura eterică a fătului. urechea internă la creier. Astfel.20 Fluidul auditiv Este alimentat de Eterul primordial prin care se transmit sunetele devenite cuvinte. că pot auzi manifestările lumii fizice înconjurătoare. În nasul eteric. fiind filtrat de chakra Vishudha şi de chakra de vibraţie aflată între Vishudha şi Anahata. pot fi surdo-muţi în viaţa următoare pentru a înţelege necesitatea dialogului şi comunicării între fiinţe. Sursa de alimentare este Zona Divină a parfumurilor.21 Fluidul olfactiv Fluidul olfactiv este adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra Vishudha. 22 .Mantră (către Soare) Lumina sufletului meu provine din Lumina Divină Solară. dezinsecţie au fluidul olfactiv foarte slab energizat. aceştia fiind puri în primii ani de viaţă întrupată. Surzenia poate fi nativă. Mirosurile grele. detergenţi. Afecţiunile aparatului auditiv dau fluidului culoarea bleumarin. rafinării. Eu sunt Lumină. Dacă fluidul auditiv nu există. Acest filtru olfactiv protejează împotriva mirosurilor grele. după cum este Voia Ta. culoarea devine bleu-deschis. Fie ca şi sufletul meu să audă vibraţiile lumii în care trăiesc. Lipsa de încărcare a fluidului creează hipoacuitate. A. Fluidul conectează. sau căpătată ulterior.

Persoanele care au distruse aceste filtre gustative pot mânca alimente neobişnuite (combinaţii de gusturi) sau foarte iute. De aici. dulceaţă şi altele exagerate. tare. acru. îşi pierde strălucirea dacă nu este activat. Orice senzaţie de gust este asociată alimentului şi această asociere făcută la nivel cerebral activează stomacul. stomacul şi glandele salivare. umed. îngheţat. Transmiterea de la filtrele tactile prin fluid are loc doar dacă filtrele sunt intacte.Invocare pentru activarea fluidului olfactiv şi a clar-mirosului îţi mulţumesc. Palmele au filtre eterice pe toată suprafaţa pielii. neted. Alimentele dulci (nu mierea. etc). Doamne Dumnezeule Atotputernic. ca pot mirosiparfumurile vii cu care ai înzestrat entităţile de lumină din regnul vegetal şi că mă protejezi de toate mirosurile urâte emanate în lumea fizică. în măsura în care acest lucru este în destinul meu. Invocare pentru activarea fluidului gustativ si a clargustului Doamne Dumnezeule Atotputernic. Senzaţiile preluate la nivel energetic ajung întâi la filtrele eterice din palme. fierbinte. Fie ca această senzaţie să se extindă şi la nivelul sufletului meu. îţi mulţumesc că ai materializat în fiinţa mea întrupată capacitatea de a simţi gustul hranei pe care o dai trupului meu. ieşind din corpul eteric prin chakra Manipura. Culoarea fluidului este verde-gălbui. după cum este Voia Ta. Condimentele (naturale) ca ceapa. înţepător. tăios.23 Fluidul tactil Fluidul tactil conectează palmele şi tălpile picioarelor la chakrele Anahata şi Vishudha care transformă energia venită din Zona Divină a Senzaţiilor Fizice Materializate. moale. acreală. usturoiul şi ardeiul iute consumate în cantităţi fireşti energizează fluidul gustativ. rezultat din combinarea albastrului din chakra Vishudha cu galbenul din chakra Manipura. Acesta secretă sucul gastric odată cu secretarea salivei de către glandele salivare.22 Fluidul gustativ Fiind activat în Zona Divină a Senzaţiilor Fizice Materializate (ca şi fluidul tactil). este filtrat de chakra Vishudha. aspru. după Voia Ta şi a Sinelui meu Superior. ce le transformă în senzaţii fizice (cald. Fluidul tactil are culoare turcoaz-auriu. rece. sunt transmise prin fluidul tactil la creierul eteric. lipicios. Stimulează papilele gustative. fiind legătura acestora cu creierul. A. în aşa fel încât să pot simţi gustul fără să ingurgitez. amar. Deteriorarea pielii duce la deteriorarea filtrelor. dulce. 23 . ci numai zahărul) sau sărate dezenergizează fluidul. Fie ca sufletul meu să perceapă parfumurile lumii subtile. sărat. A. În papilele gustative eterice există filtre energetice ce protejează împotriva gusturilor nefireşti sau de usturime. uscat. amăreală.

nemaifîind folosit până ce a dispărut din structura eterică umană timp de mai bine de 2000 de ani. alimente. clar-gust. A. Invocările de la fluidele auditiv. a tot ceea ce se vede. Acest fluid nu poate fi activat decât la fiinţe cu vibraţii înalte.24 Fluidul de activare a extrasimţurilor Cele cinci simţuri corespund celor cinci simţuri fizice: clarvedere. gustă şi simte corpul astral. Fluidele de activare a extrasimţurilor au rol de transmitere în conştient. Aşa cum Dumnezeu dă fiecăruia ceea ce atrage. începând cu corpul fizic. Energia apei este 24 . Ida şi Pingala. clar-auz. el s-a dezactivat. miroase. ele văzând şi auzind în subtil. Ele sunt simţuri ale corpului astral. apă.Invocare pentru activarea fluidului tactil şi a psihometriei Îţi mulţumesc. o vibraţie înaltă ne va atrage deschiderea spre ceea ce merităm fiecare. olfactiv. hrăneşte corpul astral. dacă fiinţa a ajuns la parametrii corespunzători. fiind înzestrată cu capacitatea de a purifica. gustative din papilele gustative şi tactile din palmele eterice. Deşi iniţial toţi oamenii au avut acest fluid activat. că ai materializat în fiinţa mea întrupată capacitatea de a simţi cum este tot ce ating cu palmele mele. A. clar-miros şi chiar clar-gust. Marea majoritate a celor care trăiesc în România. atât cât este benefic pentru fiecare dintre noi. rogu-Te. Din acest punct de vedere. hrănind corpul eteric şi corpul fizic. clar-miros şi psihometrie. majoritatea animalelor ne sunt superioare. conştientizarea a ceea ce percep palmele mele astrale atât cât este in Voia Ta şi a Sinelui meu Superior. gustativ şi tactil au rol şi de activare a extrasimţurilor corespunzătoare. clar-auz. lumină. însă foarte puţini le conştientizează datorită vibraţiilor joase în care se află şi a propriilor vibraţii joase. singura formă de energie care hrăneşte toate corpurile. Datorită energiilor care învăluie acum planeta. precum şi cristalul optic care este al treilea ochi din chakra Ajna. Prana pătrunde în cele două canale care pornesc din nări. Fluidul de activare a extrasimţurilor are culoarea aurie şi pătrunde în corp prin chakra Sahasrara. aude. prin corpul mental. prin Plexul Solar. Energia aerului este prana. Este filtrată de chakra Vishudda şi. Dă-mi.25 Fluidele de absorbţie energetică Corpurile subtile şi corpul fizic se hrănesc absorbind prin aceste fluide energia din aer. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Deschiderea celui de-al treilea ochi pentru a avea clarvedere necesită operaţii făcute de entităţi de lumină. contribuind la trezirea a tot mai multor oameni. olfactive din sinusurile eterice. activând cristalele energetice auditive din timpanele eterice. Câinele şi pisica lângă care trăiţi au clarvedere. au în structura lor eterică fluidul de activare a extrasimţurilor. Ca să putem activa acest fluid cu care suntem dotaţi în structuri arebuie să avem puritate mentală şi eterică precum şi alimentaţie vie. Fluidul de absorbţie a energiei aerului este alimentat prin partea superioară a tubului pranic. sunete şi parfumuri. percepând hrana înainte de a se apropia de ea. acest fluid a fost din nou introdus în structurile corpurilor eterice umane încă din stadiu embrionar. Apa are o energie cu totul specială.

Fluidul de absorbţie a parfumurilor conectează acest cristal la Plexul Solar.26 Fluidul emisferelor cerebrale Fluidul pătrunde în structura eterică prin chakra Ajna. Acesta direcţionează undele sonore după vibraţia specifică spre chakreie acordate pe acea vibraţie. de unde pleacă în hipotalamus şi creierul mic. Lumina solară precum şi muzica de vibraţie înaltă încarcă. corpurile. cu atât se consumă mai mult din energia furnizată de alimente. având ca efect paralizia unei părţi a corpului. Pentru digerarea hranei prelucrate termic se consumă din energia organismului. Mirosurile grele. Energia parfumurilor acţionează direct asupra corpului astral prin legătura acestuia cu corpul eteric. apoi pe cea stângă. pareza se va produce pe partea dreaptă a corpului. fasciculele luminoase se descompun în unde cu intensităţi diferite. prin cristalele ce alcătuiesc ochiul eteric. cu vibraţii specifice. Aici. a luminii. ca şi muzica de vibraţie joasă şi zgomotele puternice. a muzici şi a parfumurilor. La fel. lipsa de energie a emisferei drepte va afecta partea stângă a corpului. Lipsa totală a fluidelor este cauza bolilor mentale congenitale. Fluidul de absorbţie a energiei hranei este activat de cristalele eterice din papilele gustative. prin chakre. Transmite şi preia informaţii prin chakra mentală şi se întoarce în chakra Ajna. deci fluidul este activat mai puternic). Dacă traseul este incomplet. Parcurge în sensuri opuse rmisferele cerebrale. Culoarea sa este violet-auriu. 25 . persistente pot distruge fluidul de absorbţie a energiei parfumurilor. Fluidul de absorbţie a energiei apei este conectat la rinichii eterici. Energia hranei este absorbită în cea mai mare parte în timpul mestecării. Energia luminii este absorbită de pupilele eterice şi este transmisă. a hranei. a apei. Cu cât procesul de digerare este mai lung. în armonie cu alcătuirea divină a sufletului meu nemuritor. Energia sunetelor este transmisă prin cristalele din urechea eterică. fiind filtrată de cristalul eteric de la baza sinusurilor. descarcă energetic corpul eteric. cu atât mai strălucitoare cu cât omul este mai inteligent (îşi foloseşte mai mult celulele creierului.absorbită de fiecare celulă a corpului atunci când ne spălăm. întâi pe cea dreaptă. Energie eterică au doar alimentele vii. care alimentează chakreie corespunzătoare lor. creând disfuncţii fluidelor de absorbţie specifice. Dispariţia acestui fluid este un din cauzele îmbolnăvirii aparatului urinar. ca urmare a folosirii unei mici zone a creierului pentru rrocesele mentale şi psihice. Este parţial activat. trecând prin glanda pineală şi glanda pituitară. se pot produce congestii sau comoţii cerebrale. Culoarea fluidului emisferelor cerebrale devine neagră în cazul emisiilor mentale negative şi maro dacă sunt afecţiuni ale creierului fizic. A. creierului eteric. Traseul acestui fluid este spiralat. alimentând creierul eteric din zona Mentalului Divin. Dacă fluidul este incomplet pe emisfera stângă. Invocare pentru buna funcţionare a fluidelor de absorbţie energetică Toate corpurile mele absorb în voia Tatălui Ceresc energia aerului. creând în timp o sensibilizare a simţului mirosului. Semiobscuritatea. urâte. creierului eteric.

pozitivă. Prin tot ceea ce gândesc împlinesc voia Sfintei Treimi. iubirea nu este transmisă prin cuvinte. Dificultăţile în exprimare sunt percepute din nuanţa alb-gri a fluidului sau după lipsa acestuia din structura eterică. aprimarea nu este inteligentă. Culoarea fluidului este auriu-luminos la fiinţele care transmit abirea şi compasiunea prin cuvinte. din chakra Vishudda spre Plexul Solar.27 Fluidul vorbirii Fluidul vorbirii este alimentat de Logosul Divin. conectată la Mentalul Divin. Dacă traseul fluidului nu este prelungit în jos. Este filtrat de chakra Vishudda. Gura mea pronunţă corect şi cu blândeţe cuvintele. 26 . discuţii fără sens şi goale de conţinut. Fluidul vorbirii are un traseu spiralat ce leagă Plexul Solar cu chakra inimii. ulterior. după voia Tatălui Ceresc. Lipsa conectării pentru alimentarea specifică acestui fluid este reflectată printr-o exprimare incoerentă. precum şi prin logoree. Atunci când vorbim nu ne găsim srvintele. prin întârzierea comunicării verbale la copii. A. Activitatea mea mentală este din ce în ce mai intensă. Anahata şi cu chakra Ajna.Invocare pentru activarea fluidului emisferelor cerebrale Lumina divină purifică toate celulele creierului meu eteric. Sentimentele rămân în suflet. Devine galben-mat la persoanele ce nu comunică. fara a le putea comunica celor dragi. Mantră Sufletul meu se exprimă prin cuvinte dăruite oamenilor de Logosul Divin. Spiritul meu dă sens şi claritate exprimării. singura entitate din Sistemul nostru Solar înzestrată cu darul vorbirii. sunt închise în ele însele. bâlbâită la adulţi. Mintea mea desăvârşeşte forma cuvintelor. Inima mea este izvorul iubirii şi compasiunii pe care le transmit în tot ceea ce spun prin cuvinte. fiind specific omului. Dacă fluidul nu urcă din chakra Vishudda spre chakra Ajna. La muţi. în urma unui şoc). sufletul nu se exprimă prin logos. fluidul lipseşte din structuri (din stadiul embrionar sau.

A. este consecinţa firească a lipsei acestui fluid. fluidul osos îşi reface traseul. izolându-şi sufletul şi purtând măşti ce le creează înfăţişarea dorită. fiind transformat la parametrii proprii fiinţei de către chakra Muladhara. A. ci şi prin fiecare nişcare a corpului său: prin mimică. de tren. prin dans.28 Fluidul exprimării corpului Omul nu se exprimă numai prin cuvinte. Orice afecţiune a sistemului osos este semnalată prin intensificarea culorii şi luminiscenţei acestui fluid. pură şi liberă a corpului meu în fiecare zi pe care mi-o dăruieşti în această dimensiune fizică. Fluidul exprimării corpului este alimentat din Ritmul Universal. ridicarea greutăţilor foarte mari.30 Fluidul muscular Ca şi fluidul osos. Fluidul muscular este conectat la fluidul ritmului în Plexul Solar. Un corp rigid. fluidul este întrerupt în zona respectivă. Activarea maximă a acestui fluid facilitează atingerea jerformanţelor sportive. Invocare pentru funcţionarea firească a fluidului exprimării corpului Doamne Dumnezeule Atotputernic. fluidul osos capătă o nuanţă deschisă. Slaba activare permanentă este cauza unei constituţii fragile. Culoarea sa este verde şi devine neagră la persoanele care nu doresc să arate celor din jur ceea ce simt. fiind conectat la fluidul ritmului. aproape alb. Orice întindere musculară este semnalată la nivel eteric printr-o luminiscenţă intensă în acea zonă. Rănile produc dezactivarea locală a fluidului. Fiecare celulă osoasă a trupului uman este conectată la acest fluid alimentat din zona Formării. Aici se întâlnesc şi cu fluidul echilibrului. care nu se poate exprima. În cazul fracturilor. Culoarea sa este roşu intens. Schimbul de informaţii între aceste cinci fluide are loc într-un filtru eteric aflat în urechea internă. A.A. precum şi la fluidele osos. având culoare roşu-grena. urmată de o pauză produce dureţi fizice (febră musculară). Odată cu începerea procesului de refacere a calusului prin activarea fluidului curativ. rezistenţa la eforturi îndelungate. de avion sau rău de mare. puţin rezistentă la eforturi fizice. Deteriorarea acestui filtru (numit al echilibrului) provoacă rău de maşină. îţi mulţumesc că sufletul meu se poate exprima prin fiecare mişcare firească. Activarea bruscă a fluidului muscular. prin gestică. la cei care nu iubesc dansul ca formă de exprimare. Fluidul este vernil. Fluidul exprimării corpului este filtrat de chakra mentală. nu corpul fizic. muscular şi articular.29 Fluidul osos Fluidul osos susţine energetic scheletul corpului fizic. Disfuncţiile acestui fluid afectează sufletul. fluidul muscular este transformat la parametrii proprii tot de către chakra Muladhara. Dacă în structura osoasă a organismului cantitatea de calciu existentă este mai mică decât ar fi normal. devenind contiuu.31 Fluidul articular 27 .

deplasa şi manifesta în această dimensiune. Fiecare celulă a serului limfatic este o infimă părticică din elementul apă ce alcătuieşte. rigiditatea a se va amprenta asupra corpului.aerul. A33 Fluidul elasticităţii Nivelul de activare al acestui fluid se reflectă în elasticitatea corpului fizic. regenerându-mi şi revitalizându-mi toate celulele. a întregii structuri eterice şi reflectarea elasticităţii structurii eterice m structura fizică (elasticitatea corpului fizic). îţi mulţumesc. fiind filtrat tot de chakra Muladhara. Doamne. Fluidul articular conectează toate capsulele eterice între ele. Dezenergizarea le face rigide şi provoacă înţepenirea încheieturii. focul şi pământul (la care se adaugă şi al patrulea element . muscular si articular Fiinţa mea întrupată te slăveşte pe Tine. Fluidul limfatic este adus la parametrii specifici fiinţei de către chakra Anahata. Culoarea sa este verde deschis la intrarea în chakră şi devine bleu-auriu după ce se conectează la Plexul Solar şi chakrele Vishudda şi Manipura. Fiecare celulă a corpului este alimentată de acest fluid. Elasticitatea are mai multe aspecte: elasticitatea fiecărui fluid. Numai datorită Ţie.32 Fluidul limfatic Fluidul este alimentat cu energia divină a vieţii. Cel mai frecvent sunt dezenergizate capsulele dintre vertebrele coloanei. împreună cu celelalte trei elemente . Fiecare fluid este elastic datorită proprietăţilor învelişului format de fluidul de protecţie. Invocare pentru activarea fluidelor osos. Doamne Dumnezeule Atotputernic. în special cele dintre vertebrele lombare. după cum este voia Sfintei Treimi.lumea materială. Culoarea sa este roşu-deschis.Traseul acestui fluid este asemănător celui al fluidului osos. Capsulele eterice sunt ca nişte tampoane armonice între terminaţiile cartilaginoase ale oaselor. Dacă structura eterică nu este elastică. având în plus conectări prin capsule eterice în fiecare articulaţie. trupul meu se poate mişca. A. acesta devenind rigid.eterul) . pentru desăvârşita alcătuire a trupului meu. prin fiecare mişcare a trupului meu. Retenţia de apă în ţesuturi dă fluidului culoarea albastru închis. 28 . Aceste capsule se comprimă şi se dilată la fiecare mişcare a articulaţiei. Invocare pentru activarea fluidului limfatic Lumina divină purifică apa din toate ţesuturile trupului meu.

Elasticitatea structurii eterice în ansamblu este dată de un fluid special al elasticităţii. Bolile schimbă culoarea pielii (se înroşeşte. Dacă pielea este murdară. Respiraţia pielii este conectată la ritmul fiinţei mele şi conform Voinţei Divine toate celulele au capacitatea continuă de a se reface şi regenera. Celulele bolnave se refac. suprafaţa exterioară a structurii tip fagure este astupată şi pielea nu respiră. porii sunt închişi. care este conectat la toate tendoanele organismului uman. fiind conectate la fluidul curativ. la fel şi petele de pe dosul palmelor. Invocare pentru activarea fluidului elasticităţii Toate mişcările corpului meu fizic sunt elastice. Fluidul elasticităţii intră în structura eterică prin doză şi apoi este filtrat de chakra Muladhara. Invocare pentru activarea fluidului pielii Mulţumesc Tatălui Ceresc pentru pielea mea sănătoasă şi pentru puritatea spaţiilor dintre celulele ei. fluidul pielii preia informaţiile de la organele bolnave şi transmite semnale vizibile în exterior. Se contractă şi se dilată.35 Fluidul părului Fluidul părului este filtrat tot de către chakra Sahasrara şi are culoarea argintie. Ritmul respiraţiei pielii este acelaşi cu ritmul fiinţei. Acest fluid este 29 . Orice disfuncţie a fluidului pielii (slaba energizare sau întreruperea traseului) afectează regenerarea celulelor. determină apariţia petelor în anumite zone şi modifică aspectul pielii. deci provoacă îmbătrânirea (ridarea sau cutarea) zonei respective. respirând. Sunt frecvente pungile sub ochi sau cearcănele. Are o luminiscenţa cristalină. Elasticitatea corpului fizic este conferită de acest fluid al elasticităţii. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Pielea este oglinda organismului. Spaţiul dintre celulele pielii are o structură de fagure. pentru desăvârşita alcătuire a fiinţei mele. Culoarea sa este specifică fluidelor filtrate de chakra Sahasrara . la baza osului sacru. A. Prin pori au loc schimburi energetice între piele şi mediul înconjurător. se închide la culoare sau devine palidă). A. În toate aceste cazuri. celulele se regenerează conform informaţiilor preluate de fluid din matricea energetică-informaţională aflată în chakra Muladhara. transpirată.34 Fluidul pielii Fiecare celulă a pielii este energizată de acest fluid. Devine gri-opac dacă este slab activat sau în cazul afecţiunilor tendoanelor corpului fizic. despre care voi vorbi în capitolul despre fluide de tip astral. se îngălbeneşte. Îţi mulţumesc. Zonele în care fluidul nu este conectat la toate celulele pielii pot fi afectate la nivel fizic de eczeme sau erupţii.alb-argintiu. Odată cu refacerea traseului fluidului şi activarea sa.

Invocare pentru activarea fluidului părului Îţi mulţumesc. nemaifiind în armonie cu vibraţia proprie. Ascultaţi-vă. datorită vibraţiei 30 . pentru sănătatea. Afecţiunile nu se transmit. A36 Fluidul unghiilor Fluidul unghiilor are diverse nuanţe de auriu sau argintiu. neprelucrate. Această scădere de vibraţie va afecta şi părul de pe cap. Starea de sănătate a părului este afectată de consumul de carne. conform arhetipului. Prin uscarea părului la Soare. Vibraţia fluidului unghiilor este joasă dacă acestea sunt neîngrijite. supleţea şi frumuseţea părului meu. fluidul se activează. Este filtrat. cu cât încărcarea părului cu energie masculină este mai mare. rapănul) se transmit în structura energetică umană fiind cauza unor boli de piele sau a căderii părului. ci şi barba. vibraţia fluidului se schimbă pentru o perioadă scurtă de timp. fiind adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra Sahasrara. unghiile degetelor de la picioare sunt reflectarea activităţii sistemului osos şi muscular. al pielii şi al unghiilor. făcând unghiile să devină casante sau moi. natural. Dacă în arhetipul propriu imaginea bărbatului este cu barbă sau mustaţă. Dacă el trebuie să fie ras. vibraţia fluidului scade în toată perioada adultă în care el se rade. Culoarea lacului pentru unghii poate schimba. precum şi părul de pe corp.polarizat diferit. Bolile specifice animalelor (de ex. Scade. ca şi fluidul genital. iar datorită lipsei conectării pe anumite porţiuni apare calviţia. Acesta are rolul de a proteja celulele pielii. Energia alimentelor influenţează fluidul părului. alimentarea unghiilor degetelor de la mâini nu interferează cu alimentarea unghiilor degetelor de la picioare. Schimbarea vibraţiei poate fi cauzată şi de o tunsoare sau de o coafură ce nu este pe placul sufletului. Slaba activare a fluidului este cauza căderii părului. care este cu atât mai rezistent cu cât încărcarea cu energie feminină este mai mare. fluidul părului trebuie să fie alimentat cu energie optimă pentru fiecare individ. murdare sau tratate cu produse cosmetice nocive. Fluidul unghiilor are două trasee distincte. Polarizarea creează o structură diferită a părului femeilor. în funcţie de starea de sănătate a unghiilor şi de vibraţia lor. Atunci când părul de pe corp este epilat. în special al cărnii de porc. Datorită polarizării diferite a fluidului numai bărbaţii au păr pe anumite zone ale feţei şi corpului. ieşind din arhetip. Doamne Dumnezeule Atotputernic. elasticitatea. Tratamentele chimice sau termice la care este supus părul dezenergizează fluidul. întâi sufletul şi apoi ţineţi cont de cerinţele modei! Fluidul părului încarcă energetic nu numai părul de pe cap. Unghiile foarte tari la degetele mâinilor sau picioarelor denotă asimilarea neuniformă a calciului şi o lipsă de calciu în structura dinţilor şi a oaselor. lipsa unor minerale din organism se reflectă în puncte albe şi striuri ale unghiilor. chiar dacă este determinată de o altă zonă alimentată de fluid. Fluidul este activat de energia alimentelor vii. Culoarea fluidului devine opacă şi cu diverse nuanţe închise dacă părul este vopsit. vitalitatea. fiind pozitiv (masculin) pentru bărbaţi şi negativ (feminin) pentru femei. Consumul exagerat de sare dezactivează fluidul. Structura lui eterică este afectată şi vibraţia originară i se schimbă. Estetica trupului meu va corespunde perfect arhetipului momentan al fiinţei mele şi dorinţei sufletului meu nemuritor. de proastă calitate. Bolile aparatului digestiv influenţează culoarea unghiilor. deci. La bărbaţi. orice ieşire din arhetip (chiar şi pentru câteva zile) modifică vibraţia fluidului părului. Dacă unghiile degetelor de la mâini sunt o reflectare a activităţii organelor digestive. apoi revine la normal. cu atât părul este mai puţin rezistent. Astfel.

prin chakra Vishudda. Gingiile sunt sănătoase dacă fluidul este permanent activat. cu atât ritmul de creştere este mai rapid. fiind totuşi diferit la fiecare individ. Ritmul de creştere al unghiilor şi al părului este influenţat de frecvenţa tăierii (scurtării) lor. Dimensiunea unghiilor. A. dinţii apar târziu sau se schimbă târziu. Felul în care mestecăm influenţează vibraţia fluidului. prin conectarea fluidelor specifice la nivel celular. Afecţiunile maxilarelor şi ale gingiilor dau fluidului culoarea gri metalic. Doamne Dumnezeule Atotputernic. superioare corpului eteric. parcurge toate chakrele interioare corpului fizic. 31 . este stabilită conform arhetipului. pentru sănătatea. îţi mulţumesc pentru sănătatea maxilarelor şi gingiilor mele. Fluidul danturii este adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra Sahasrara. Nu este conectat la dantură decât în perioada de creştere şi de schimbare a dinţilor (din primele luni de viaţă până în jurul vârstei de opt ani. ca şi fluidul părului. Culoarea sa este argintie. Invocare pentru activarea fluidului danturii Doamne Dumnezeule Atotputernic. Alimentaţia bazată pe carne influenţează felul în care cresc unghiile (apar unghii încarnate. Alimentele mestecate energizează sau dezenergizează fluidul. Mamele care au copii sub şapte ani pot mulţumi Bunului Dumnezeu pentru dantura sănătoasă. perfectă şi rezistentă a copiilor lor. Cu cât se taie unghiile şi se tunde părul mai des. În rest. ieşind. încovoiate sau cu mai multe straturi. frumuseţea şi rezistenţa unghiilor mele.sale (fiecare culoare are o anumită vibraţie). depinzând de încărcarea energetică a altor corpuri subtile. ca şi a părului. comunică cu fluidul ritmului care le imprimă un anumit ritm de creştere şi regenerare. mai groase decât este normal). Starea de sănătate a dinţilor nu este influenţată de acest fluid. mergând până la chakra telurică şi se întoarce. unghiile se vor îmbolnăvi. Orice ieşire din arhetip va schimba vibraţia unghiilor şi a fluidului specific. Dacă în perioada de creştere a dinţilor fluidul este slab energizat şi nu este conectat perfect la fluidul ritmului. Fluidul unghiilor. Invocare pentru activarea fluidului unghiilor Îţi mulţumesc. Acest ritm este transmis fiecărei celule a unghiilor. respectiv a părului. în funcţie de tipul lor (vii sau nevii).37 Fluidul danturii Fluidul danturii activează maxilarele şi osul parietal.38 Fluidul adaptării Fiind legat la Sinele Sacru. la fel ca toate celelalte fluide care vor urma. lipsite de strălucire. A. fluidul adaptării pătrunde în structura eterică prin chakrele superioare exterioare (Chakra Divină şi Chakra Christică) şi apoi trece prin chakra Sahasrara. specific fiecărei fiinţe. Ca urmare. vibraţia fluidului şi culoarea fluidului unghiilor în cea opusă ca frecvenţă vibraţională. conectarea se rezumă la alimentarea gingiilor cu aiergie specifică. la intervale neregulate. Unghiile sunt mate.

manifestarea fără inhibiţii a emoţiilor. Ajna. Fluidul activează funcţia chakrei de a mări puterea rugăciunii. În chakra Vishudda. etc. activând chakrele superioare exterioare (Chakra Divină şi Chakra Christică) şi chakrele superioare interioare structurii fizice (Sahasrara. fluidul adaptării integrează fiinţa întrupată în condiţiile de viaţă ale Terrei. fluidul activează funcţia chakrei de a transmite iubirea către întreaga creaţie. Toate informaţiile specifice pe care fluidul le preia din chakrele prin care trece. fluidul realităţii activează funcţia de conectare la realitate şi fluidul libertăţii. Mantră Trupul meu fizic este perfect integrat în condiţiile planetei pe care sunt întrupa. gândirea spontană. De activarea optimă a fluidului depinde comunicarea firească a sentimentelor. Dacă fluidul adaptării nu este conectat la chakra Swadisthana. cu atât gândurile adresate Divinităţii sunt mai clare.Acest fluid dă fiinţei umane capacitatea de a se adapta. fluidul de adaptare activează funcţia de adaptare a tuturor chakrelor. Conectarea fluidului în chakra Muladhara creşte posibilitatea corpului fizic de a se adapta la alte condiţii decât cele în care este obişnuit: la altă temperatură sau umiditate. conform energiilor informaţionale cu care sunt alimentate. raţiunea devine flexibilă. fluidul adaptării dă calm interior şi stăpânire de sine în situaţii critice. făcând faţă în orice situaţie. la orice loc de muncă. la alt fus orar. funcţiile chakrelor la care sunt conectate. Dacă 32 . Cu cât fluidul comunicării este mai mult activat. Astfel. răspunsul este afirmativ sau negativ. Fluidele eterice legate la Eu-l Superior activează. fluidul activează funcţia chakrei de a comunica (verbal. prin conectarea fluidului la chakra Ajna. Aici este înscris energetic răspunsul la întrebarea: suntem sau nu adaptabili? În funcţie de conectarea la Eu-l Superior şi la chakre. În Anahata. prin scris sau prin imagine) raţionamentele. lipsa de implicare în viaţa erotică. Astfel. În chakra Ajna. A. le depozitează la nivel emoţional în chakra Vishudda.39 Fluidul de comunicare Fiecare chakra are funcţiile ei specifice. Fluidul de comunicare activează funcţia de comunicare a chakrelor superioare. legume sau mâncăruri specifice). Prin chakra telurică. survine frigiditatea. Capacitatea de comunicare cu semenii este cu atât mai dezvoltată. sufletul lor nu se poate adapta la viaţa pe Terra şi se întoarce în alte dimensiuni. Folosind chakra Vishudda comunicăm emoţional. Vishudda şi Anahata). Toate structurile şi corpurile mele subtile sunt perfect adaptate la condiţiile vieţii pe care o trăiesc acum din Voinţa Divină şi după planul Sinelui meu Superior. Prin chakra Manipura. funcţia de manifestare a libertăţii pe fiecare structură corespunzătoare chakrelor. în orice zonă sau locuinţă. corpul fizic se adaptează la alimentaţia specifică locului în care s-a născut sau în care trăieşte (la fructe. cu cât fluidul este mai mult activat. de regulă. Prin chakra Sahasrara omul comunică cu Divinitatea. ne manifestam sentimentele. de continuitatea traseului şi de activarea fluidului adaptării. la linişte dacă a fost obişnuit în zgomot sau invers. Prin legarea la chakra Anahata. Dacă traseul fluidului nu ajunge până în chakra telurică. de a se exprima gândurile. Fluidul de comunicare leagă Eu-l superior de Eu-1 inferior. La fel. bebeluşii mor fizic. sentimentele devin stabile şi creşte posibilitatea de a ne adapta în condiţii noi.

cu oamenii şi cu întreaga creaţie exprimându-mi sufletul nemuritor. capacitatea de a mânca pentru a trăi (şi nu invers). fiinţa este ancorată sau nu în realitate.40 Fluidul realităţii În funcţie de gradul de activare al acestui fluid. cu entităţile superioare. animalele şi plantele. A. Datorită legăturii în chakra Ajna a fluidului realităţii. cu atât capacitatea specifică lui este mai mare. răceală în relaţiile cu semenii. întorcându-se la Sinele Sacru cu informaţii despre perceperea realităţii preluate din fiecare chakra. Orice disfuncţionalitate a fluidului se reflectă prin dificultăţi de comunicare.fluidul este optim activat şi traseul său este complet. fluidul activează funcţia chakrei de a exprima real (nu fals şi nu exagerat) sentimentele. neexprimare a sentimentelor. Nu este nici imaginativă. nici iluzorie. În chakra Muladhara. normal. ca şi a celui de adaptare. Mantră Eu-l meu Superior se manifestă în fiinţa mea prin capacitatea de a comunica cu Dumnezeu. fluidul activează funcţia chakrei de a da măsura a ceea ce mâncăm conform parametrilor proprii. Prin legătura fluidului la chakra mentală devenim conştienţi de noi înşine ca entitate întrupată. Prin conectarea fluidului în chakra Anahata iubirea primeşte adevărata măsură. În Vishudda. În Manipura. pe unde iese din structuri. 33 . este alb-argintie. indiferenţă faţă de creaţie. Culoarea fluidului. până la Muladhara şi se întoarce în chakra mentală. de a conştientiza emoţii sncere. Legătura fluidului la chakra Sahasrara dă fiinţei conştienta Divinului. fluidul pătrunde în structuri prin chakrele superioare exterioare şi prin chakra Sahasrara. fluidul realităţii activează acea stare de a fi conştienţi de felul cum arătăm. Cu cât fluidul este mai strălucitor. Fiind conectat tot la Sinele Sacru. este sau nu „cu picioarele pe pământ „cu capul în nori". ne putem manifesta iubirea. ajungând în chakra Anahata. apoi parcurge toate chakrele interioare. toate raţionamentele au logică. putem comunica afectiv cu oamenii. Mantră Prin conectarea permanentă la Sinele meu Sacru percep corect realitatea sub toate aspectele ei. Prin conectarea fluidului la chakra Swadisthana. vieţii sexuale i se imprimă un ritm firesc. de cum suntem în realitate. înţelegând aspectul real şi abonai al hranei. închidere în sine.

În chakra Sahasrara.41 Fluidul echilibrului Culoarea fluidului este alb-argintiu strălucitor. În chakra Anahata. fluidul activează funcţia specifică de conectare permanentă la Divinitate. fluidul activează funcţia chakrei de a mânca cu iubire.A. Prin chakra Muladhara. entitatea întrupată transmite iubirea către Divinitate. chakra iubirii. care îl filtrează. Pătrunde prin Chakra Christică. alimentată de acest fluid. fiind activată de fluidul specific. 34 . Menţinerea echilibrului corpului fizic este o funcţie a chakrei Muladhara. În Vishudda. corespunzător capacităţii fiecăruia de a iubi. fluidul imprimă manifestarea iubirii în viaţa sexuală. Prin legătura fluidului în chakra Ajna. culoarea devine gri-cenuşiu sau neagră în cazul dezechilibrelor psihice. energia Iubirii Divine. Prin conectarea în Manipura. apoi în Anahata. conştienţi de faptul că fructele şi legumele ni se dăruie nouă. În chakra Swadisthana. creează stabilitate emoţională. emoţiile devin pozitive.42 Fluidul de transmitere a iubirii Fiind alimentat cu energie christică. fluidul activează funcţia chakrei de a transmite iubire către întreaga creaţie. activând funcţia ei de menţinere a echilibrului psihic. gândirea devine echilibrată. Întorcându-se în chakra Anahata. Prin acest fluid. Prin chakra Sahasrara. fluidul se întoarce în chakra mentală. A. Fluidul parcurge apoi în sens descendent chakrele inferioare ajungând până în chakra telurică şi se întoarce în chakrele superioare ieşind spre Sinele Sacru prin chakra Sahasrara. După trecerea prin chakrele interioare. aducându-1 la parametrii specifici fiinţei. fluidul are culoarea argintie strălucitoare. iubirea se manifestă la nivel emoţional. Mantră Toate structurile şi corpurile mele sunt permanent echilibrate din Voinţa Divină a Sfintei Treimi. oamenilor. În chakra telurică fluidul activează transmiterea iubirii pentru planeta pe care locuim. fluidul dă sentimentelor echilibru şi adevărata lor valoare. Funcţia de echilibru a chakrei Swadisthana se manifestă în echilibrul vieţii sexuale. Funcţia Ajnei de a transmite iubirea prin gânduri este activată la nivel mental de fluidul de transmitere a iubirii. activează funcţia chakrei de echilibrare a emoţiilor. Fiind conectat la Manipura. alimentaţia devine echilibrată. toate gesturile corpului fizic capătă blândeţe şi gingăşie. Prin legarea în chakra Vishudda. Dacă apar disfuncţii. Sinele Superior transmite corpurilor fizice şi corpurilor subtile inferioare echilibrul specific fiecăruia.

Capacitatea de a ne manifesta ca fiinţe libere depinde de gradul de activare a fluidului şi de conectările sale în chakre. Toate gândurile. Libertatea vieţii sexuale este o funcţie a chakrei Swadisthana. A. Pământul ne va simţi grei sau uşori. Prin acest fluid circulă de la Eu-1 superior la Eu-1 inferior energiile şi informaţiile specifice libertăţii. Prin chakra mentală alegem să nu fim folosiţi de ceilalţi. fluidul activează funcţia chakrei de a da libertatea de alegere în relaţia cu Divinitatea. Vom primi astfel energie telurică ce va corespunde parametrilor evolutivi ai fiinţei noastre. Dacă fluidul libertăţii este conectat în această chakra. ne vom conduce singuri. fluidul activează libertatea raţională. prejudecăţile. Fluidul părăseşte corpul eteric prin chakra telurică. Mantră Ca fiinţă întrupată din Voinţa Divină îmi manifest libertatea sub toate formele ei. Fluidul libertăţii pătrunde în structura eterică prin chakra Sahasrara. activând funcţia libertăţii în fiecare chakra. având libertatea psihică. Fluidul alimentează energetic aceste funcţii. modelele educaţionale îngrădesc această libertate. fluidul activează libertatea de a alege ceea ce mâncăm. Libertatea de mişcare a corpului fizic este activată în chakra Muladhara. fluidul dă fiinţei libertatea de a-şi exprima voinţa pe toată durata existenţei întrupate. sentimentele. Are culoarea alb-albăstrui strălucitoare. Toate structurile mele transmit iubire întregii creaţii. specifică chakrelor în care ajung. Omul alege liber experienţele pe care le trăieşte în planul fizic. sufletul îşi exprimă liber sentimentele. alimentată energetic de fluidul specific. 35 . În chakra Sahasrara. să fim noi înşine. Dogmele. transmiţând pământului informaţiile despre fiinţa noastră. în toate alegerile pe care le fac călăuzit de Eu-l Superior. fără constrângeri. gândirea Liberă. În chakra Ajna. Prin Ajna.Mantră Sufletul meu este iubire. Fiecare dintre aceste fluide în care fluidul libertăţii se descompune capătă altă nuanţă. La intrarea în structura eterică se ramifică spre toate chakrele interioare şi spre chakra mentală. Ne va da „replica" la toate informaţiile pe care i le trimitem prin fluidul de circulaţie a energiei telurice. îşi alege modul în care comunică cu Dumnezeu şi calea pe care merge spre (sau se îndepărtează de) Dumnezeu. acţiunile şi cuvintele mele sunt pline de iubirea din sufletul meu. Omul are liber arbitru. Chakra Vishudda are funcţia de a exprima liber emoţiile.43 Fluidul libertăţii Fiind legat la Sinele Superior. pastelată. În chakra Manipura. în funcţie de cât de înlănţuiţi sau cât de liberi suntem.

a liberului arbitru şi a iubirii necondiţionate. am intrat sub acţiunea legilor universale. Din momentul desprinderii noastre ca entităţi separate. cu atât fluidele de tip astral sunt mai eterate. Fluidele speciale sunt măsura şi oglinda evoluţiei noastre ca entităţi întrupate în legea karmei. Dacă chakra este activată (activarea ei depinde de evoluţia fiecăruia) şi fluidul este alimentat de către Sinele Superior cu energia necesară desfăşurării planului vieţii. Braţul orizontal urmează linia braţelor având terminaţiile în podul palmelor. chakrele exterioare şi chakra Anahata. sentimentele şi acţiunile mele. Intersecţia celor două braţe este în chakra de vibraţie a Sfântului Duh.44 Fluidul de manifestare a Sinelui Gradul de activare a fluidului depinde de nivelul de conştientă al entităţii întrupate. Fluidele de tip astral sunt specifice sufletului coborât la întrupare. se spune că Sinele Sacru coboară în fiinţa întrupată. Cu cât ne aflăm într-un stadiu de evoluţie mai avansat. devenind una cu Sufletul. Fiecare virtute are propria ei codificare energetică şi informaţională şi pentru fiecare fiinţă are o anumită valoare. individuale. mai strălucitoare. începând din creştetul capului până la tălpile picioarelor. altele alimentează punctiform corpul astral. fiind una cu Sufletul meu nemuritor. Mantră Sinele meu Sacru se manifestă permanent prin toate gândurile. fiind o reflectare energetică a virtuţilor sau a legilor universale raportate la entitatea întrupată.A. al echilibrului. cât şi fluidului de transmitere a iubirii şi celui al libertăţii. B. ea nemaifiind vizibilă prin clarvedere. Luminiscenţa acestui fluid este determinată de credinţa omului în Divinitate. Este crucea de lumină eterică ce canalizează curenţii eterici reprezentând virtuţile din care Dumnezeu a creat omul. Fluidul de manifestare a Sinelui Superior este conectat la chakra exterioară.l Crucea Toţi purtăm permanent propria noastră cruce. toate fluidele care intră în structuri prin Chakra Divină sunt acordate conform nivelului evoluţiei entităţii întrupate. al realităţii. În Chakra Divină există un cristal eteric prin care fluidul de manifestare a Sinelui transmite energiile specifice manifestării în trup fluidelor de adaptare. cuvintele. Grosimea braţelor crucii este determinată de calitatea fiinţei umane. Prin acest cristal. Toate fluidele speciale au culoare aurie. FLUIDELE SPECIALE (DE TIP ASTRAL) Fluidele speciale fac legătura între corpul eteric şi corpul astral prin Plexul Solar. Energia eterică cu care sunt încărcate este mai subtilă decât cea a fluidelor eterice de gradul I ce alimentează corpul fizic. raportată la valoarea originară cu care ne-a înzestrat Tatăl Creator. Braţul vertical al crucii urmează linia coloanei vertebrale. Chakra Divină. de intensitate diferită şi pot depăşi structura corpului eteric. B. fiind cu atât mai luminos cu cât fiinţa este mai aproape de Dumnezeu şi virtuţile sale sunt mai pure. Lipsa de credinţă produce întunecarea crucii. Unele dintre ele au forme geometrice. Cu cât omul are virtuţile mai 36 . de comunicare.

Dacă omul nu obişnuieşte să se roage. virtuţile divine în fiinţa mea pentru ca eu să pot redeveni aşa cum Tu m-ai creat şi crucea eterică a fiinţei mele să fie completă şi luminoasă ca lumina sufletului meu ce vine din Lumina Ta. curaj. numai Bunătatea ta este Adevărata Bunătate. încredere. responsabilitate. spirit critic. de care suntem sau nu conştienţi că le avem. etc). Crucea eterică este formată din mai multe fluide (câte douăzeci şi şapte pe fiecare braţ) ce corespund virtuţilor umane. integritate. Coborârea în material conduce la scurtarea braţului vertical în partea inferioară. duioşie. Invocare pentru activarea crucii eterice Doamne Dumnezeule Atotputernic. puritate. demnitate.este vorba de braţele eterice). perseverenţă. discernământ. onoare. Fluidele virtuţilor sunt legate la zona din înalt specifică (Zona Iubirii Divine. supunere la Voinţa Divină. credinţă. a Purităţii Divine. a Sfinţeniei. capacitatea de a face bine. 37 . memorie. capacitatea de a percepe frumosul. a Adevărului Absolut. braţul vertical al crucii se scurtează în partea superioară. ordine şi armonie interioară. tenacitate. pe care o manifest faţă de întreaga Creaţie.dezvoltate. exigenţă. capacitatea de a comunica. răbdare. imaginaţie. că m-ai făcut din iubire. rogu-Te. deşi există în fiecare dintre noi: iubire. Conştientizarea existenţei acestor virtuţi în fiecare dintre noi şi apoi manifestarea lor conştientă prin toate gândurile. Activarea fiecărui fluid în parte se poate realiza prin lucru cu sine însuţi. autodepăşire şi linişte interioară. autocontrol. . toleranţă. speranţă. Invocări pentru activarea fluidelor ce alcătuiesc braţul vertical al crucii Invocare pentru activarea fluidului iubirii Inima mea este plină de iubirea ce o dăruiesc întregii Creaţii. optimism. echilibru. Nesupunerea la Voinţa Divină micşorează braţul orizontal al crucii. fermitate. altruism. bunătate. Virtuţile ce definesc braţul orizontal sunt dezvoltate de-a lungul întrupărilor: dreptate. Îţi mulţumesc. că m-ai făcut din bunătate. statornicie. adevăr. compasiune. Doamne.ed. inteligenţă. calmitate. canalizează. Numai Iubirea Ta este Iubirea Adevărată. blândeţe. voinţă. Îţi mulţumesc. Virtuţile ce alcătuiesc braţul vertical sunt cele dăruite de Tatăl Creator. fraternitate. modestie. Invocare pentru activarea fluidului bunătăţii Sufletul meu este plin de bunătate. bun simţ. nobleţe. corectitudine. pace interioară şi capacitatea de a ierta. Fiecare fluid care intră în componenţa crucii eterice este alimentat proporţional cu felul în care entitatea întrupată manifestă virtutea corespunzătoare lui. spirit de sacrificiu. cu atât braţele crucii sunt mai groase (n. devotament. Doamne. manifestând acea virtute şi prin conectarea la Zona Divină a virtuţii respective. sfinţenie. capacitatea de a admira. înţelepciune. cuvintele sau faptele noastre au ca efect activarea totală a crucii şi apoi extinderea ei în exteriorul fiinţei.

Îţi mulţumesc. Domnul Dumnezeul meu Atotputernic. Invocare pentru activarea fluidului încrederii Îţi mulţumesc. Lumina Divină purifică permanent inima mea Invocare pentru activarea fluidului supunerii la Voinţa Divină În tot ceea ce fac sunt inspirat de Divinitate. respectând mereu Voinţa Divină. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a face bine Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului devotamentului Sufletul meu este plin de devotament faţă de Divinitate şi de toţi semenii mei. că eşti Izvorul compasiunii din inima mea. Invocare pentru activarea fluidului curajului Inima mea este plină de curaj pe care îl dovedesc în toate acţiunile mele. nu mă tem de nimic. făcând prin aceasta numai Voia Ta. 38 . ştiind că Tu eşti permanent cu mine. Invocare pentru activarea fluidului altruismului Toate gândurile. Invocare pentru activarea fluidului statorniciei Sufletul meu Te slăveşte pe Tine. Invocare pentru activarea fluidului purităţii Inima mea este pură. Doamne. cuvintele şi faptele mele au ca ţel binele cel mai înalt al semenilor mei pentru a contribui cu toţii la instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. Doamne. Puritatea inimii mele se revarsă către întreaga Creaţie. pentru gândurile mele pozitive şi pentru Lumina cu care îmbraci permanent viaţa mea închinată Slujirii Tale. Gândurile şi acţiunile mele sunt benefice şi constructive. Numai Compasiunea Ta este Compasiunea Absolută. Este o cale pentru a mă cunoaşte. Doamne Iisuse Christos. Doamne. că mă ajuţi sa văd partea bună a fiecărei situaţii şi să împlinesc Lucrarea Ta în tot ceea ce fac eu pe Pământ. că manifeşti prin fiinţa mea Binele Absolut. Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului demnităţii Fruntea mea nu se pleacă decât în faţa singurului Stăpân pe care îl recunosc. Doamne. Numai Sfinţenia Divină este Sfinţenia Adevărată. Îîţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului compasiunii Inima mea este plină de compasiune pe care o manifest faţă de întreaga Creaţie. pentru încrederea în mine însumi pe care ai sădit-o în sufletul meu. că îmi dai puterea de a Te sluji şi de a-i ajuta pe toţi cei care au nevoie de ajutorul meu. Simţind protecţia Ta. fără să uite vreodată de unde a venit şi unde trebuie să se întoarcă. Doamne Dumnezeul meu Atotputernic.Invocare pentru activarea fluidului sfinţeniei Toată fiinţa mea este plină de sfinţenie. Invocare pentru activarea fluidului optimismului Toate gândurile şi cuvintele mele sunt pline de optimism. pentru Scânteia Divină pe care ai sădit-o în sufletele tuturor făcând ca noi toţi să fim Unul. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Tată Creator. Invocare pentru activarea fluidului fraternităţii Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului speranţei Îţi mulţumesc. cunoscându-Te prin mine pe Tine.

Invocare pentru activarea fluidului credinţei Credinţa mea în Tine. Invocare pentru activarea fluidului iertării Sufletul meu iartă orice greşeală cu înţelegere. pentru memoria cu care m-ai înzestrat şi pentru capacitatea de a accesa memoria spiritului meu. Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului spiritului critic Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului păcii interioare Sufletul meu este plin de pacea care se revarsă din el către toate fiinţele . pentru blândeţea pe care mi-o dai. Doamne..Îţi mulţumesc. Doamne. simt şi fac din Voinţa Divină a Tatălui Creator.Invocare pentru activarea fluidului fermităţii Calea mea este dreaptă. Invocare pentru activarea fluidului integrităţii Integritatea îmi caracterizează comportamentul corespunzător sufletului meu şi acţiunile supuse VoinţeiDivine. Numai Pacea Ta este Pacea Adevărată. Invocări pentru activarea fluidelor ce alcătuiesc braţul orizontal al crucii Invocare pentru activarea fluidului dreptăţii Dreptatea se manifestă în toate gândurile şi acţiunile mele. Doamne Iisus Christos. că m-ai făcut 39 . Doamne. Invocare pentru activarea fluidului adevărului În toate gândurile şi acţiunile mele se manifestă adevărul. Căci numai Tu ştii să ierţi greşelile Oamenilor. Numai Dreptatea Ta este Adevărata Dreptate. că pot vedea aşa cum vezi Tu tot ceea ce este Creaţia Ta. Doamne Iisus Christos. eu nu trebuie să dovedesc nimănui credinţa mea în Tine. Arde în sufletul meu şi dacă Tu îi vezi lumina. atât cât este în Voia Ta. Doamne. că îmi dai din Puterea Ta de a ierta. Doamne Dumnezeule Unic şi Atotputernic. Invocare pentru activarea fluidului blândeţii Sufletul meu este plin de blândeţea pe care o manifest în toate cuvintele şi gesturile mele. că mi-ai dat infinita putere creatoare a gândului. Invocare pentru activarea fluidului memoriei Îţi mulţumesc. Fie ca eu să o folosesc conştient şi pozitiv. că eşti Izvorul păcii din sufletul meu. Tată Creator. Invocare pentru activarea fluidului inteligenţei Îţi mulţumesc. Tată Creator. că sunt permanent conştient de greşelile mele şi că mă ajuţi să nu mai repet ceea ce conştientizez ca nerespectând Legile Tale. Sunt ferm în tot ceea ce gândesc. Doamne. că m-ai făcut din dreptate. pentru inteligenţa cu care m-ai înzestrat şi fie ca eu să o folosesc la capacitatea maximă pentru a putea îndeplini lucrarea spiritului meu în această viaţă întrupată. Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a percepe frumosul Îţi mulţumesc. iubire şi compasiune. Invocare pentru activarea fluidului imaginaţiei Îţi mulţumesc. este nestrămutată şi la fel de puternică precum o flacără vie. Îţi mulţumesc. Doamne Iisus Christos. Numai Blândeţea Ta este Blândeţea Adevărată. spun. Îţi mulţumes. Îţi mulţumesc.

Invocare pentru activarea fluidului armoniei Armonia fiinţei mele se reflectă în armonia vieţii mele. că m-ai înzestrat cu capacitate. Invocare pentru activarea fluidului voinţei 40 . Doamne. Invocare pentru activarea fluidelor perseverenţei si tenacităţii Îţi mulţumesc. Doamne Iisus Christos. Doamne Iisus Christos. că toate gândurile şi acţiunile mele sunt echilibrate. Ea se reflectă permanent în ordinea din mediul în care trăiesc. şi părinţilor mei. că eşti Izvorul permanent al modestiei mele manifestate. angajamentele şi promisiunile făcute Ţie. Tată Creator. că dai gândurilor mele înţelepciune. Invocare pentru activarea fluidului discernământului Îţi mulţumesc. Sfântă fecioară. Doamne. că ai dat sufletului meu capacitatea de a înţelege că flecare fiinţă se manifestă conform nivelului său evolutiv. că m-ai înzestrat cu calitatea de a-mi respecta hotărârile. că eşti Izvorul duioşiei din sufletul meu. pentru calmitatea pe care o dăruieşti mereu sufletului meu. Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului calmitătii Calmul sufletului meu se reflectă în cuvintele şi în gesturile mele. pentru ordinea din sufletul meu. că m-ai înzestrat cu calitatea de a nu mă abate din drum şi de a atinge scopul în toate acţiunile mele inspirate de Tine. cuvintele. Doamne. Invocare pentru activarea fluidului duioşiei Duioşia sufletului meu se reflectă în toate cuvintele şi gesturile mele. mie însumi şi semenilor mei. Doamne. Doamne. Invocare pentru activarea fluidului echilibrului Îţi mulţumesc. Doamne. Invocare pentru activarea fluidului onoarei Îţi mulţumesc. intenţiile şi faptele mele. Îţi mulţumesc Ţie. pentru că mă ajuţi să iau decizii corecte şi alegerea mea să fie întotdeauna după Voia Ta. că sunt în armonie cu întreaga Creaţie şi cu mine însumi. Invocare pentru activarea fluidului ordinii Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului bunului simt Bunul simţ originar al sufletului meu se reflectă în comportamentul meu firesc. de a-mi asuma şi a fi răspunzător de toate gândurile. Invocare pentru activarea fluidului responsabilităţii Îţi mulţumesc. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Doamne. Doamne. Îţi mulţumesc. Numai Adevărul Tău este Absolut. Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului tolerantei Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. gesturile. Numai Duioşia ta este Adevărata Duioşie. Invocare pentru activarea fluidului modestiei Modestia sufletului meu se reflectă în relaţiile cu semenii mei.din Adevăr. Echilibrul din sufletul meu se reflectă în toate structurile şi corpurile mele. Invocare pentru activarea fluidului înţelepciunii Îţi mulţumesc. sentimentele. în respectul pe care îl manifest faţă de ceilalţi şi faţă de mine însumi. Numai înţelepciunea Ta este Adevărata înţelepciune.

că m-ai înzestrat cu corectitudinea pe care o manifest în relaţiile cu semenii mei şi faţă de mine. Invocare pentru activarea fluidului spiritului de sacrificiu Îţi mulţumesc. văzându-Te în toate pe Tine. că mi-ai dat capacitatea de a comunica semenilor mei ceea ce simt. Devenim conştienţi de raportarea acestei legi universale la noi înşine doar dacă dorim să ne schimbăm în bine. B. Invocare pentru activarea fluidului nobleţei Îţi mulţumesc. 2001). Doamne. Invocare pentru activarea fluidului liniştii interioare Liniştea sufletului meu se reflectă în liniştea fiinţei mele. Invocare pentru activarea fluidului autodepăsirii Îţi mulţumesc. a gândurilor. Doamne.(Kybalion Editura Solteris: 1997. Prin fluidul polarităţii. Invocare pentru activarea fluidului răbdării Răbdarea sufletului meu se reflectă în toate gesturile. cuvintele şi acţiunile mele. Doamne Iisus Christos. sentimentele şi gesturile în fiecare zi a vieţii mele. pentru capacitatea de a-mi controla toate gândurile. Numai Liniştea Ta este Liniştea Adevărată. emoţiile. că îmi dai dorinţa de a evolua permanent. Invocare pentru activarea fluidului exigenţei Exigenţa sufletului meu este imprimată în toate acţiunile mele. Doamne Dumnezeule Atotputernic. Îţi mulţumesc. pentru nevoia de a atinge perfecţiunea cu care m-ai înzestrat. Doamne Iisus Christos. că eşti Izvorul nobleţei sufletului meu. Numai Nobleţea Ta este Nobleţea Adevărată. pentru spiritul de sacrificiu pe care l-ai sădit în sufletul meu şi se manifestă în toate situaţiile în care este nevoie de ajutorul meu. Invocare pentru activarea fluidului admiraţiei Îţi mulţumesc. Îţi mulţumesc. pentru voinţa pe care o manifest în tot ceea ce fac în această viaţă închinată Ţie Invocare pentru activarea fluidului corectitudinii Îţi mulţumesc. Invocare pentru activarea fluidului de comunicare a sufletului Îţi mulţumesc. că eşti Izvorul răbdării mele. Invocare pentru activarea fluidului stăpânirii de sine Îţi mulţumesc. 2000. 41 . să evoluăm în această dimensiune fizică. Numai Răbdarea ta este Răbdarea Adevărată. Energia şi informaţiile specifice fluidului ne dau capacitatea de a schimba conştient toate sentimentele noastre negative în sentimente pozitive şi defectele în calităţi. cuvintelor şi gesturilor mele.2 Fluidul polarităţii Conform legii universale a polarităţii „orice lucru are doi poli. această lege acţionează asupra fiinţelor umane. că ai sădit în sufletul meu capacitatea de a admira întreaga Ta Creaţie. Tată Creator. Doamne. Îţi mulţumesc. sub orice formă ar fi acesta.Îţi mulţumesc. că eşti Izvorul liniştii mele. Doamne. fără să mă complac în mulţumirea de sine a Eu-lui meu inferior. Doamne Iisus Christos. Doamne Iisus Christos. totul are două extreme" . Doamne.

conform legii cauzei şi a efectului. Atât sufletul. Acest fluid special este conectat în cinci puncte la corpul eteric şi la corpul astral: chakra Ajna şi Manipura.3 Fluidul protecţiei divine Fiecare om cu credinţă în Dumnezeu activează acest fluid ori de câte ori îşi face cruce.5 Pentagrama Pentagrama (steaua în cinci colţuri) reprezintă fluidul special esenţial din alcătuirea corpului eteric uman. Invocare pentru activarea fluidului polarităţii Îţi mulţumesc.4 Fluidul karmic (al cauzei şi al efectului) Conform legii universale a cauzei şi a efectului. orice efect are o cauză şi orice cauză are un efect. Putem să ne îmbunătăţim karma gândind şi acţionând pozitiv. nu oblic!). Fluidul este conectat la crucea eterică în chakra Sfântului Duh. Fluidul karmic este activat în momentul naşterii. Iubirea şi Iertarea Ta mă ajută să transform toate defectele mele în calităţi şi sentimentele mele negative în sentimente pozitive pentru a redeveni aşa cum Tu m-ai creat B. corespunzător nivelului de conştientă al entităţii întrupate. nimic nu este întâmplător . transformând vibraţiile joase ale fluidelor ce alcătuiesc crucea eterică în vibraţii înalte. a gândurilor pe care le emitem şi a faptelor noastre. Nu există hazard. unde se întâlnesc braţele crucii. a karmei conform căreia tot ceea ce emitem se va întoarce la noi în această existenţă sau într-o existenţă viitoare. Doamne Dumnezeule Atotputernic. că sunt conştient de toate calităţile şi defectele mele. fluidul activează funcţia chakrei Sfântului Duh de polarizare a vibraţiilor. cât şi chakrele superioare se acoperă cu lumina Sfintei cruci. Fluidul protecţiei divine are forma crucii: braţul vertical începe din mijlocul frunţii până la ombilic (nu până la mijlocul pieptului. corespunzător felului în care ea manifestă acea virtute. Prin activarea fluidului primim protecţia Divinităţii. vom atrage situaţii benefice şi viaţa ne va fi plină de lumină. În funcţie de nivelul lui de alimentare. imprimând fiecărui fluid propria lui vibraţie.Fiecare virtute din componenţa crucii eterice este transformată la intrarea în structura eterică (prin chakra Sahasrara pentru braţul vertical şi prin chakra secundară din podul palmei drepte pentru braţul orizontal) la parametrii specifici entităţii întrupate. Nu avem nici o influenţă asupra lui. fiind întâlnit numai la oameni. Prin conectare în chakra mentală asigură îndeplinirea în structurile noastre a legii cauzei şi a efectului. 42 . Astfel. cum greşit se închină mulţi!) şi braţul orizontal urmează linia umerilor (drept. B. B. fiind protejate împotriva energiilor negative. Acest fluid asigură verticalitatea omului prin dispunerea ei spaţială (tridimensională). chakrele secundare de pe umeri şi chakra de vibraţie a Sfântului Duh. având numai sentimente pozitive.(Kybalion). Ceea ce trăim acum este efectul felului în care am trăit într-o existenţă anterioară. Prin fluidul polarităţii putem transforma vibraţiile joase ale defectelor şi sentimentelor negative în vibraţii înalte ale calităţilor şi sentimentelor pozitive. vom primi ceea ce vom da.

Atunci când cele cinci virtuţi nu sunt la parametrii maximi. Pentagrama este completă şi luminoasă când toate cele cinci virtuţi sunt manifestate pe deplin. Universul este Mental" (Kybalion). dreptate şi înţelepciune. Doamne Dumnezeule Atotputernic. coboară în talpa piciorului drept şi apoi urcă pe partea din spate a corpului până în palma stângă. apoi în palma dreaptă. spirala nu permite pătrunderea formelorgând negative în structura eterică. Prin emisia ei specifică. este supus legii ritmului prin conectare la fluidul ritmului astral. crucea) nu poate exista în afara pentagramei. B. că m-ai făcut din iubire. dreptate şi înţelepciune. Mişcarea pentagramei duce la mişcarea altor curenţi eterici corespunzători zonei respective. apoi degenerează (Kybalion). bunătate. Fluidul este legat la Eu-1 Superior şi parcurge circuitul chakrelor: Chakra Divină. Dacă fluidul ritmului studiat anterior conecta structura eterică (şi prin ea. bunătate. fluidul corespunzător se reduce. adevăr. Această lege acţionează în structurile noastre prin fluidul mental. Fie ca eu să-mi manifest conştient aceste virtuţi faţă de întreaga Creaţie.7 Spirala Spirala este fluid de tip astral de protecţie a întregii structuri eterice. totul evoluează. ca entitate spirituală întrupată. „Totul este Spirit.8 Fluidul mental Prima lege universală este legea mentalismului. vizualizându-i traseul şi forma. făcând numai Voia Ta. înfăşoară pe exterior corpul eteric în sens lesogir (spre stânga). pornind „cronometrul" vieţii fără a putea fi influenţat din exterior sau de către noi înşine. B. determinând reducerea pentagramei. Invocare pentru activarea pentagramei Îţi mulţumesc. corpul fizic) la ritmul Universului. atunci când este activată la maxim. Chakra Christică. Devenim conştienţi de lege dacă suntem conştienţi de forţa creatoare a gândurilor noastre. Nici un alt fluid eteric de tip astral (de ex. formând o spirală conică (crescătoare). apar disfuncţii la nivel biologic în zona unde fluidul lipseşte. Putem activa mental acest fluid special. Fluidul ritmului astral este conectat la structura eterică în momentul coborârii sufletului la întrupare. fluidul ritmului astral armonizează corpul astral cu Ritmul Universal. Omul. Este legată la Eu-1 Superior şi conectată în Chakra Divină.6 Fluidul ritmului astral Legea universală a ritmului spune că orice lucru are durata sa. închizând circuitul în talpa piciorului stâng.Curenţii ce alcătuiesc pentagrama corespund celor cinci virtuţi: iubire. Dacă pentagrama nu este completă un timp mai îndelungat. până la mijlocul frunţii. Fluidul porneşte din talpa piciorului stâng pe partea din faţă a corpului. ştiind că Voinţa Divină este învelişul protector al corpului nostru eteric. pentru a contribui la instaurarea Împărăţiei Tale pe Pământ B. adevăr. 43 .

Înainte de orice este gândul. Fluidul de armonizare cu parametrii universali este activat în momentul întrupării şi transmite Eu-lui Superior datele din Arhiva Energetică Informaţională. B. Prin fluidul cauzalităţii. Fluidul mental se conectează la structura eterică în jurul vârstei de 21 de ani (la tinerii iniţiaţi chiar mai devreme). Accesând informaţiile. adaptate astfel perceperii dimensiunii fizice. în timpul conştientizat şi în afara trupului. pe cât este posibil conştientizată. creând trăiri imaginative traduse prin boli psihice. Supraactivarea fluidului poate cauza pierderea contactului cu realitatea. trebuie să păstrăm legătura permanentă. în dimensiunea a treia. întorcându-se cu informaţiile preluate din corpul mental.9 Fluidul cauzalităţii (al legii întrupării) Fluidul cauzalităţii acţionează asupra tuturor fiinţelor întrupate din momentul naşterii în această dimensiune fizică. Începând de atunci devenim responsabili de toate gândurile noastre. precum şi parametrii evoluţiei momentane. ne manifestăm ca fiinţe spirituale ce trăiesc în trup. El leagă Eu-l Superior de Eu-1 inferior prin chakra mentală şi Plexul Solar. Funcţia sa este de a face legătura între corpul mental şi corpul eteric. putem înţelege mesajele care ni se transmit în timpul somnului. B. se transmit mentalului imagini codificate (vise). rugându-ne mereu la Dumnezeu sau meditând regulat. În chakre face joncţiunea cu fluidele organelor de simţ. Vibraţia fluidului este determinată de nivelul de conştientizare a puterii noastre mentale şi folosirea ei numai în sens pozitiv. Prin activarea fluidului. B. O alimentare mai slabă are ca efect lipsa spiritului de observaţie şi a spiritului de orientare sau creează confuzii între stânga şi dreapta. B.chakra Sahasrara. precum şi la Arhiva Energetică Informaţională din subconştient. Devenind conştienţi de puterea constructivă sau distructivă a gândurilor şi gândind numai pozitiv şi constructiv. din această trăire neconştientizată.ll Fluidul de conectare la realitatea tridimensională Prin acest fluid activat în timpul formării fătului. Activarea fluidului depinde de nivelul de conştientă. Fluidul este conectat la chakrele Ajna şi Vishudda şi în Plexul Solar.10 Fluidul de armonizare cu parametrii universali Fluidul leagă Eu-1 Superior de Eu-1 inferior. În Arhiva Energetică Informaţională a corpului mental sunt depuse toate datele despre evoluţia ca entitate în plan terestru. Eu-1 Superior stabileşte nivelul momentan de evoluţie al Eu-lui inferior. ridicaţi vibraţia fluidului mental. fiind conectat la corpul eteric în toate chakrele interioare şi exterioare structurii fizice. în dimensiuni superioare. în timpul neconştientizat. Aici sunt înscrişi toţi parametrii specifici fiinţei umane. Pentru a ne menţine în limitele activării normale a fluidului. Sufletul (corpul astral) păstrează senzaţiile din timpul petrecut în a patra dimensiune şi le asociază viselor. raportând parametrii evolutivi momentani la parametrii universali. entitatea spirituală întrupată este conectată la realitatea tridimensională. Timpul neconştientizat este acela în care omul doarme şi corpul său astral călătoreşte în dimensiunea a patra. Deţineţi adevărata forţă creatoare când vă puteţi stăpâni şi controla gândurile. raportaţi la parametrii proprii Eu-lui Superior şi la parametrii universali. chakra mentală şi chakra Ajna. Decodificând visele. cu Sinele nostru Sacru (Eu-1 Superior).12 Fluidul iubirii christice 44 .

B. Sufletul nostru primeşte compasiunea Domnului nostru Iisus Christos de câte ori ne manifestăm compasiunea faţă de o altă fiinţă. după nevoia sa şi după cum cere. entitatea este conectată la Planul Divin de Evoluţiei. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile vibraţionale (de exemplu. Activaţi-vă fluidul. Nu uita! Mila nu este compasiune. B. cerând Domnului nostru Iisus Christos să vă umple Inima cu iubire. Fiecare conjunctură are propriile ei vibraţii specifice. Nu putem dărui iubire dacă Vasul Inimii noastre nu este plin cu iubire. Şi veţi dărui iubire. de a-i simţi aşa cum sunt în realitate. copii. Fluidul activează în chakra divină tendinţa omului de a păstra obiceiurile. în acel registru specific întrupărilor şi prin activarea lui devine posibilă funcţionarea alianţelor stabilite anterior. Fluidul de reglare a vibraţiilor (de gradul I) armonizează vibraţiile celulelor între ele şi cu vibraţia specifică fiinţei. Căutăm mereu iubirea la cei din jur şi nu o găsim sau nu ne ajunge. fiecare atom din corpul nostru fizic. Fluidul este activat în momentul întrupării şi alimentat la maxim în momentele stabilite conform planului anterior. prin fluidul iubirii christice. în cazul conceperii copiilor. Cereţi să vă dea Domnul Iisus Christos Adevărata Compasiune. tradiţiile şi specificul fiecărei naţii. o veţi primi. Compasiunea adevărată este capacitatea de a înţelege nevoile sufletului celorlalţi. conform legii cauzei şi a efectului. „totul vibrează" -(Kybalion).16 Fluidul adamic Prin fluidul adamic. la care entitatea trebuie conectată prin acest fluid. Are polaritate diferită. iubirea necondiţionată a Domnului nostru Iisus Christos. Sufletului nostru îi este sete de iubire. Fluidul este conectat la Banca de date a Universului. înţelegerea nu mai poate fi respectată. Fiecare celulă a organismului uman.15 Fluidul înţelegerii anterioare întrupării Înainte de a se întrupa. Materia are vibraţie foarte joasă. Formele înalte de existenţă au vibraţii înalte. entităţilor li se stabileşte un anumit plan al vieţii. vibraţia corpului eteric al mamei trebuie să fie foarte apropiată de vibraţia corpului astral al viitorului copil). Dacă vă doriţi iubire necondiţionată. Între grupurile ce se vor întâlni în planul fizic în anumite conjuncturi (soţi. O veţi recunoaşte şi vă veţi bucura înţelegându-i şi ajutându-i pe ceilalţi. Căutaţi-o în sufletul vostru. fiind încărcat cu energie masculină (pozitivă) pentru bărbaţi şi cu energie feminină (negativă) pentru femei. Activarea fluidului permite citirea acestui cod de către Entităţile Superioare. în care omul trebuie să-şi reamintească (conştient sau nu) înţelegerile. fără a le impune nimic prin propria noastră voinţă. fluidul compasiunii christice este conectat în Plexul Solar. credinţa. în inima voastră. Prin acest fluid.Prin fluidul iubirii christice sufletul nostru primeşte.14 Fluidul de conectare vibraţională Conform legii universale a vibraţiei. de a şti ce doresc şi a-i ajuta numai atunci când au nevoie de ajutor. Veţi primi Iubire Adevărată. Din preaplinul lui dăruim iubire necondiţionată întregii Creaţii. colaboratori) se încheie înţelegeri anterioare naşterii lor în trup. 45 . B.13 Fluidul compasiunii christice Ca şi fluidul iubirii christice. Fluidul special de conectare vibraţională integrează vibraţional entitatea întrupată în Univers. împotriva voinţei lor. Divinitatea asigură perpetuarea speciei umane. învăţând să iubiţi fără condiţii. Fluidul este conectat la chakra divină în care este înscris printr-o amprentă vibraţională energetică informaţională codul entităţii. B. are propria lui vibraţie.

Dacă în destinul său este ca el să locuiască în mai multe ţări sau să se mute dintr-o regiune în alta. ceea ce este Jos este ca şi ceea ce este Sus" (Kybalion). al pielii. entităţi sau cu Divinitatea) şi putem decodifica sentimentele ce ne sunt transmise la nivel emoţional din exterior. fluidul este activat numai la foarte puţini oameni. Masculin şi Feminin. fiind conectat în Chakra Divină. vibraţia fluidului se schimbă după vibraţia locului. de reglare a vibraţiilor. În Chakra Christică fluidul este conectat la un cristal eteric al genului. B. Mesajul poate fi mental (percepere telepatică a gândurilor) şi atunci sunt activate chakra mentală şi chakra Ajna. al elasticităţii. reprezentarea materializată a Divinităţii. Suntem creaţia Tatălui. Vibraţia fluidului este în armonie cu vibraţia ţării şi a regiunii în care entitatea se întrupează. imprimând fiecăruia caracteristicile genului entităţii întrupate. omul este reprezentarea microcosmică a Macrocosmosului Divin. al ritmului. entităţi superioare sau de la îngerul păzitor pentru care a fost activată chakra Sahasrara. animale. Fluidul corespondenţei activează respectarea acestei legi în toate corpurile noastre subtile şi în corpul fizic. Structurile şi corpurile fiinţei întrupate corespund alcătuirii Cosmosului şi primesc energiile planetelor Sistemului nostru Solar.17 Fluidul telepatic Deşi există în structura eterică a tuturor entităţilor întrupate. corespunzător sexului fiinţei.Fluidul adamic se activează încă din momentul conceperii fătului. prin care transmite fluidelor de gradul I . B. Se activează astfel funcţia chakrelor de a se muta pe frecvenţe telepatice. după Chipul şi Asemănarea Lui. al maternităţii. Ajna. B. mentală. Prin fluidul genului. suntem capabili să auzim gândurile transmise nouă (să comunicăm mental cu oameni. Neadaptarea la condiţiile dintr-o anumită regiune este determinată de dizarmonia vibraţională a fluidului adamic. adamic şi cu fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fizic. al părului.18 Fluidul genului Legea universală a genului spune că „totul are principiile sale. Astfel se explică de ce bărbaţii şi femeile au caracteristici fizice şi estetice diferite. Fluidul telepatic pătrunde prin Chakra Divină în structura eterică şi transmite impulsuri specifice în chakrele superioare: Sahasrara. poate fi emoţional sau afectiv (putem percepe o anumită stare de nelinişte. entităţii întrupate i se stabileşte încă din momentul concepţiei sexul pe care îl va avea în întruparea respectivă. Vishudda şi Anahata.20 Fluidul rezonantei 46 . al unghiilor şi de transmitere a iubirii. B.genital. nervozitate. muscular. al înţelegerii anterioare întrupării. Dacă fluidul telepatic este activat. Toate Regiunile Divine din înalt îşi regăsesc reprezentarea materializată în fiinţa umană. Fiecare chakră are o funcţie de emisie şi o funcţie de recepţie. poate fi de la Divinitate.19 Fluidul corespondenţei „Ceea ce este Sus este ca şi ceea ce este Jos. informaţii cu specific masculin sau feminin. Prin legea universală a corespondenţei. al vorbirii. îşi manifestă diferit sentimentele şi au moduri distincte de comportament. Pentru a putea emite şi recepţiona telepatic este necesară reglarea în care este transmis mesajul. frică sau bucurie interioară) şi atunci sunt activate chakrele Vishudda şi Anahata. În Chakra Divină fluidul face joncţiunea cu fluidele speciale -al ritmului astral. genul se manifestă pe toate planurile" -(Kybalion). al iubirii şi al compasiunii christice.

posibilitatea lor de a percepe circumstanţele în care ne aflăm este cu totul diferită de a noastră.în chakra Vishudda.în chakra Swadisthana. la sufletul christic. . fluidul transmite energie sacră fluidelor arhetipal. organismul copilului creşte şi se dezvoltă armonios. Prin acţiunile. Evoluţia îngerilor este în strânsă legătură cu evoluţia noastră. verbal. chakra Sfanţului Duh. metabolic. din punct de vedere subtil. . mental sau comportamental. activând funcţia de reacţie a corpului fizic la intrarea în rezonanţă cu vibraţiile mai joase decât vibraţia proprie. a anumitor locuri.22 Fluidul angelic Fluidul angelic este activat în momentul naşterii şi reprezintă legătura noastră permanentă cu îngerul păzitor. în unele locuri? Explicaţia. corpul fizic reacţionează negativ emoţional. Astfel. C. la sufletul creativ. părului. devenind din ce în ce mai luminoase. la nivelul chakrelor. . . filtrată la parametrii specifici condiţiilor de întrupare de către Chakra Divină. Dacă fluidele primesc cantitatea necesară de energie sacră. unghiilor şi al danturii. Prin acest fluid.Prin activarea fluidului rezonanţei. 47 . toate celulele primesc prin fluidul de reglare a vibraţiilor energie sacră. la sufletul emoţional. Prin această chakră. la sufletul intelectual. la sufletul divin. Fluidele au formă de spirală luminoasă şi sunt dispuse astfel: . o găsim în dizarmonia vibraţională dintre vibraţia noastră şi vibraţia celorlalţi sau a discuţiilor. corpul fizic evoluează pe diverse trepte vibraţionale.21 Fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fizic Fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fizic este alimentat de Sinele Divin cu energia sa proprie. fără nici un motiv.în chakra Anahata. sentimentele şi gândurile noastre. pe care o percepem prin activarea de către acest fluid a funcţiei de intrare în rezonanţă a chakrei de vibraţie. Dacă omul este conectat la Şinele său Divin. într-un ritm normal.în chakra Manipura. îi putem ajuta sau le putem opri sau încetini evoluţia. Este o legătură energetică prin care îngerului i se aduc la cunoştinţă toate manifestările din planul fizic ale fiinţei ce o are în grijă. muscular. Creşterea vibraţiei fiecărei celule şi umplerea cu lumină pură a spaţiilor dintre celule fac posibile levitaţia. Datorită stării mai înalte de conştientă a îngerilor. După alimentarea acestei funcţii specifice chakrei de vibraţie. schimbându-şi alcătuirea energetică şi vibraţia în raport cu evoluţia în trup a entităţii. . fluidul urcă în chakrele Vishudda. sufletul vegetativ (embrionar). B. articular. osos.în chakra Sahasrara. corpul eteric este conectat la Matricea Energetică Informaţională şi la sufletul său. prin sufletele corespunzătoare fiecăruia. Prin aceste fluide se face transmiterea de energie informaţională între corpuri. la sufletul voluntar. al pielii. omul având astfel o alcătuire omogenă. îi putem auzi dacă fluidul telepatic este conectat în chakra Sahasrara. conform evoluţiei corpurilor subtile. Ajna şi în chakra mentală. propria noastră vibraţie intră în rezonanţă cu vibraţii mai joase. . B.în chakra Muladhara.în chakra Ajna. ieşirea conştientă cu dublul astral în afara trupului fizic (decorporalizarea) şi bilocaţia. a situaţiilor. Suntem compatibili sau nu cu alte fiinţe? Ne sunt simpatice sau antipatice? Ne enervăm în discuţii contradictorii cu unele persoane? Ni se face rău. FLUIDELE DE CONECTARE INTERSTRUCTURALĂ Fluidele de conectare interstructurală fac legătura între corpul eteric şi corpurile superioare lui.

conştiinţa divină. în timp. astral şi mental) sunt perisabile şi fac parte din natura primară a omului. Chakra (sanscrită) = se numesc chakre . în plan îndepărtat sau în apropierea lor. se adaugă: Chakra Sfântului Duh (chakra de vibraţie) aflată la jumătatea distanţei dintre chakrele Anahata şi Vishudda. permiţând să se vadă entităţile astrale sau eterice în prezent. Există un corp fizic. acţionând prin intermediul creierului asupra vehiculelor superioare. la baza craniului.plexul solar. Chakra Divină aflată Ia aproximativ 30 cm deasupra creştetului.capacitatea de a menţine fixate asupra unui subiect determinat toate facultăţile mentale şi emoţionale. un Maestru. entităţi ale spaţiului sau diferite întâmplări. se numeşte concentrare. Facultatea pe care o posedă anumiţi mediumi de a vedea. Chakra Ajna . Chakra Vishuddha . Chakra Telurică aflată la aproximativ 30 cm sub tălpile picioarelor. 2. un corp mental. Clarvedere = perceperea imaginilor fără ajutorul ochilor fizici. Cristal eteric = formă densificată emisivă de energie eterică. un corp eteric. Există şapte chakre: Chakra Muladhara . astrală sau mentală. Primele patru (fizic. ceea ce percepi tu în prezent ca realitate. un corp astral. în starea lor normală. Clar-auz (claraudiţie) . pe orice plan.plexul faringian corespunzător epifizei. permiţând să se prevadă viitorul sau să se reconstituie trecutul şi în spaţiu. în zona ombilicului. cum = cu. un corp cauzal (mentalul superior).plexul frontal corespunzător hipofizei. Ea poate fi simplă.capacitatea de a percepe gusturile fără ajutorul organelor de simţ fizice. Corpurile fiinţei umane = ansamblu de materie organică. Chakra Manipura . Simţurile fizice. capacitatea de a resimţi vibraţiile luminii astrale sau a valurilor luminoase ale planului astral. Conştientă ~ capacitatea maximă de a fi atent la clipa prezentului. conştiinţa primară. la baza coloanei vertebrale. 48 . Clar-gust . conştiinţa umană. are în principal trei trepte: 1. în centrul frunţii. cu diferite funcţii în corpul eteric. la 2 cm sub ombilic. dau naştere la o serie de gânduri şi emoţii. Cordonul de Argint = fascicul de materie eterică foarte fină prin care fiinţele umane primesc energie întreţinătoare de viaţă din Planul Divin. Clarvederea poate fi eterică. primesc fara încetare impresii care. centrele vitale ale corpului astral care corespund unor centre eterice aflate în legătură cu marile plexuri nervoase.vortexuri sau lotuşi.plexul branhial aflat la baza gâtului. Când omul atinge conştiinţa divină trece la perceperea Eu-lui superior. eteric. un corp buddhic şi un corp atmic. Chakra Sahasrara . 3. spre exemplu. Când conştienta este egală cu treptele superioare ale conştiinţei divine. Concentrarea (lat. în funcţie de planul pe care se exercită. Chakra mentală aflată în partea din spate a corpului. în creştetul capului. acestei trăiri i se mai spune în ezoterism a doua naştere.perceperea sunetelor fără ajutorul urechii fizice. spre partea dreaptă. parte a corpului eteric. această percepere este realizată de conştiinţa ce funcţionează pe plan hiperfizic.plexul cardiac. care serveşte vieţii unui individ. centrare = a centra) înseamnă restrângerea continuă a cercului asupra zonei în care se manifestă aceste facultăţi. La acestea. format din cristale eterice şi emisiile lor radiante. Conştiinţă = forma cea mai înaltă de reflectare a realităţii omului.roţi .plexul sacru. corpurile au tendinţa de a reacţiona la solicitările mediului lor exterior. ultimele trei subzistă de la o încarnare la alta. însuşirea de a menţine corpul într-o stare de echilibru absolut în aşa fel încât acesta să nu mai fie sensibil la avalanşa de impresii ce vine din exterior. survine moartea fizică. până când acestea se fixează doar asupra subiectului ales sau asupra unuia din aspectele sale. în zona inimii. Chakra Swadhisthana -plexul hipogastric. atunci eşti o entitate iluminată. Chakra Christică aflată la aproximativ 15 cm deasupra creştetului. Chakra Anahata .DICŢIONAR DE ENUNŢURI ŞI CUVINTE RARE Ain Suph = esenţa Divinului. când Cordonul de Argint se întrerupe. Corpul de cristal = corp subtil. permiţând vederea la mare distanţă. Concentrare .

ebr. o persoană poate. principiul permanent. salamandre ale focului. coloranţi. în Kabbală. Involuţie . trăit în corp mental după parcurgerea fiecărui ciclu de viaţă fizică şi astrală. întregul sistem simpatic pare să răspundă conştiinţei de pe planul astral. Spiritualitate = domnia fiinţei superioare sau a conştiinţei în om. Invocare = apelarea Divinităţii pentru a-i mulţumi sau pentru a conştientiza unele aspecte ale fiinţei. prezintă o importanţă deosebită. adică unirea Ego-ului nostru cu Şinele universal prin vălul de materie care ne separă. Meditaţia propriu-zisă constă în examinarea atentă a subiectului dat sub diferitele sale aspecte şi raporturi. zâne. prin clarviziune. silfi ai aerului. Spiritul. ruperea de Eu-1 Superior. apoi corpul astral prin respingerea voluntară a Fluidele corpului eteric senzaţiilor şi sentimentelor şi care concentrează mentalul mai întâi asupra obiectelor. aflată în osul sacru. Sephira este Inteligenţa divină (la fel ca Sophia). Şinele Sacru = Spiritul aflat în înalt. se află în servirea umanităţii. Puritate intercelulară = puritatea spaţiilor dintre celulele corpului uman. elfi. care au o existenţă foarte scurtă. care există ca entităţi pe plan astral sau eteric. Sefîra (Sephira. astral şi perisabil. Mantră = afirmare a unor Adevăruri Absolute folosind cuvinte-cheie ce definesc şi atrag acele adevăruri. Plexurile corespund unor centri de forţă astrali (chakre). prin posturi şi printr-un tip special de respiraţie. şi în sfârşit asupra Ego-ului sau Vieţii universale pentru a trezi acest Ego la supra-conştiinţă. scânteia divină care se află în el: Atma sau Atma-buddhi. Elementali = forţe semi-inteligente ale naturii.Devachan (sanscrită . care au o existenţă permanentă şi o acţiune utilă asupra naturii. Entitate de lumină = fiinţă care a atins conştiinţa divină graţie căreia iradiază lumină prin iubire necondiţionată şi energii benefice pentru natura înconjurătoare. e vorba însă de un cer temporar. substanţe de îngroşare. Sefîra Iesod = una din decadele principiilor divine formative emanate de esenţa divinului (Ain Suph). Plex (plexus) = ţesut format dintr-un anumit număr de fibre nervoase sau de vase sanguine înfăşurate care depind de sistemul cerebro-spinal (plexus brahial) sau mai degrabă de sistemul simpatic a cărui caracteristică este dispunerea în plexuri. ondine ale apelor. situat în abdomenul superior. Există două categorii de elementali: a) naturali sau Spirite ale Naturii (gnomi ai pământului. Meditaţie = metodă de cultură spirituală care începe prin disciplinarea corpului fizic. Părintele şi sinteza celor zece Sephiroth atunci când se află în vârful arborelui acestora. etc). 49 . Intre aceşti elementali şi Devas nu există decât o diferenţă de grad. prin simpla pipăire a unui obiect. Fluid eteric (nadis) = curent de energie eterică ce alimentează prin conectare la chakre organismul uman. rătăcirea de Divinitate. Psihometrie = ramură a psihismului care constă în reconstituirea. şi unii şi alţii ajută la înfăptuirea proceselor naturale. ale vieţii sau unele situaţii. etc). Eu-1 Superior sau Şinele Divin. energii ce au fost acumulate în cursul existenţei terestre. conservanţi. în acelaşi timp. E-uri = totalitatea aditivilor alimentari (amelioratori. în acest fel. Spirit = partea cea mai înaltă a omului. Halucinogen = substanţă care provoacă halucinaţii (perceperea unui obiect iluzoriu sau inexistent pentru alte persoane aflate în aceleaşi condiţii). afanatori. Printre marile plexuri simpatice ale corpului. plexul solar. dar pentru cei mai mulţi oameni acest lucru se realizează în mod inconştient. Devachan aduce o stare de fericire inexprimabilă care durează până la completa epuizare a energiilor spirituale înmagazinate în corpul mental. spre Divinitate. Evoluţie = drumul ascendent al sufletului către spiritul ce 1-a emanat.ţara zeilor) = Devachan reprezintă pentru teosof ceea ce înseamnă Cerul pentru creştin. a unor scene din trecut. trebuie deosebit de suflet. Matricea Energetică Informaţională = Banca de date a corpului eteric.) = o emanaţie a divinităţii. Meditaţia practicată în mod corespunzător poate să devanseze şi să înalţe la un nivel considerabil procesul obişnuit. principiu psihic. din care este desprinsă Scânteia Divină ce însufleţeşte corpul fizic. care constă în a învăţa prin intermediul experienţelor vieţii exterioare.dezlegarea sufletului de spirit. de altfel. să facă din acesta o trăsătură a caracterului său cu minimum de experienţă practică. stare de conştiinţă şî ţinut. emulgatori. Spiritualitatea se confundă adesea cu unirea divină. prima emanaţie a lui Ain Suph. meditând asupra curajului. b) artificiali sau forme gânduri create de gândirea umană.

care evoluează în cursul încarnărilor succesive. 50 . noţiune pe care o dobândim graţie fiinţei superioare din noi (Ego-ul ce funcţionează în corpul cauzal). la baza bulbului. Sushumna (sanscrită) = nadi sau curent nervos care trece prin canalul central al măduvei spinării (nadi primar) sau care merge (Sushumna secundar) de la inimă la al treilea ventricul cerebral (Brahmarandrasemnul lui Brahma) este punctul de încrucişare. anima) = termen occidental ce desemnează monada. a tuturor Ego-urilor ce fac parte din acelaşi bloc divin. In Pranayama. principiul nemuritor imaterial. Vibraţie = frecvenţa pe care emite orice particulă eterică sau ansamblu de particule eterice. se numeşte Sushumna o respiraţie care se execută alternativ pe nara dreaptă şi pe nara stângă.Spiritualitatea înseamnă înainte de toate noţiunea de unitate a tuturor cunoştinţelor. curenţii nervoşi drept şi stâng. pozitiv şi negativ. a celor două nadi Ida şi Pingala. Suflet (lat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful