CAIET DE PRACTICĂ 2007 CUPRINS I. ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC ...........4 1.1. 1.2. Prezentarea generala a agentului economic ...............

4 Procesul de management în cadrul agentului economic: obiective, procese de munca, resurse umane............................5 Nivelurile si piramda managementului agentului economic. Organe si functii de conducere corespunzatoare fiecarui nivel de management ........6

1.3.

II. ACTIVITATEA FINANCIAR - BANCARĂ ............7 2.1. Modul de calcul al impozitelor si taxelor, termenele de plata, acte normative .............................7 2.2. Modul de calcul al salariilor, concediilor etc. ...............7 2.3. Resursele financiare ale intreprinderii ..................8 2.3.1. Finantarea ciclului de exploatare .................9 2.3.2. Metode de determinare a necesarului de finantare a ciclului de exploatare .........................9 2.3.3. Echilibrul financiar. Calculul indicatorilor echilibrului financiar si ai capacitatii de autofinantare a intreprinderii .............9 2.4. Metode de dimensionare a stocurilor .................11 III. ACTIVITATEA CONTABILĂ .................11

3.1. Documente privind evidenta operativa, întocmirea si circuitul acestora...11 3.2. Forma de contabilitate folosita ..................14 3.3. Aspecte privind contabilitatea financiara ..............14 3.4. Evidenta contabila a fondurilor proprii si a fondurilor atrase (straine) ....14 3.5. Contabilitate previzionala ......................15 3.6. Contabilitatea investitiilor, a mijloacelor fixe si a imobilizarilor financiare. Calculul amortizarii ......................15 3.7. Contabilitatea stocurilor ......................15 3.8. Contabilitatea decontarilor cu tertii ................15 3.9. Contabilitatea trezoreriei agentului economic ............16 3.10. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor ................16 3.11. Situatii financiare anuale. Bilantul si contul de profit si pierdere. Lucrari contabile de închidere a exercitiului financiar ............17 IV. ACTIVITATEA DE MARKETING ...............17 4.1. Organizarea activitatii de marketing, sfera atributiilor compartimentului de marketing ..........................17 4.2. Politica de produs a agentului economic ; gama sortimentala, alternative strategice in politica de produs ....................17 4.3. Politica de pret, strategii de preturi adoptate de agentii economici............18 4.4. Politica de distributie ; tipuri de canale de distributie adoptate de

agentul logistica marfurilor, variante de strategii de distributie........................................18

economic,

4.5. Politica promotionala; structura si modalitatile de realizare a activitatii promotionale; evaluarea acesteia ..................19 4.6. Negocierea contractelor de vânzare cumparare ............................................19 V. CONCLUZII sI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA AGENTULUI ECONOMIC .......................20 5.1. 5.2. Cresterea productiei proprii .........................20 Marirea resurselor umane ...............................21

VI. ANEXE ..........................22 I. ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC

1.1. Prezentarea generala a agentului economic.

Scurt istoric În anul 2004 a luat fiinta societatea comerciala "SC ACRON MAYA SRL" cu sediul în Eforie Nord având ca activitate principala: (5136) Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase. S.C. HONEY COMB S.R.L. este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/1858/1999. Forma de proprietate a societatii este: societate comerciala cu raspundere limitata. Obiectul de activitate

ciocolatei si produselor zaharoase .5136 .L. Componentele management-ului prin obiective cuprind experienta dobândita în realizarea conducerii.obiectivele individuale. leguminoaselor boabe .obiectivele specifice .export : .523 .obiectivele fundamentale .Cultura cerealelor.2.comert cu ridicata a produselor cosmetice si de parfumerie . Honey Comb S. Programele de actiune : decizii si actiuni ce urmeaza a fi adoptate . 1. cere restrângerea activitatii cuprinsa în actul constitutiv al societatii la codurile prevazute în actul de autentificat nr. 2.2001 si publicat în Monitorul Oficial : . si recodificarea obiectului de activitate dupa cum urmeaza : .comert cu ridicata a produselor chimice .0111-0112 .Crestere animalelor/ovinelor/porcinelor/pasarilor .S.fabricarea parfumurilor si a produselor de întretinere (de toaleta) Comert si import .02. .850/2.245 .C. resurse umane.2003 S.C.5145.2451. În cadrul Încheierii de Autenticitate Nr. .5145. detergentilor si produselor de întretinere .R. Procesul de management în cadrul agentului economic: obiective. Acestea sunt : 1.fabricarea sapunurilor.0121-0125 . sapunuri si produse de întretinere din judetul Constanta.comert cu ridicata a produselor cosmetice si de parfumerie .514 .5155.IV.Comert cu ridicata al zaharului.2452.515 .5233.R .comert cu amanuntul a produselor cosmetice si de parfumerie Obiectul principal de activitate este : 514 .L. Honey Comb S. 389/23. Sistemul de obiective : . . . este una dintre cele mai mari firme producatoare de detergenti. procese de munca.

Instructiuni .relatii de serviciu .de reprezentare .ierarhice . Pentru personalul de management si executie.indicatii metodologice emit modul de realizare a obiectivelor. autoritati .experienta . Fisele de post sunt elaborate atât pentru manageri cât si pentru executanti si cuprind: .pentru realizarea obiectivelor.se precizeaza termenele finale de realizare a obiectivelor si în cadrul lor termenele intermediare. 3.atributii.de colaborare . responsabilitati.calificare .cerinte . 5. Atributiile.misiunea postului .compartimentul . Calendarele de termen .conditii de munca .lista functii asumate .delegare catre .denumirea postului . documentele ce consemneaza sarcinile. responsabilitatile si competentele organismelor participative de management sunt evidentiate in Statutul firmei si Regulamentul de Organizare si Functionare.sunt elaborate atât la nivel de firma cât si la nivel de centre de gestiune. 4. Bugete .studii . competentele si responsabilitatile sunt fisele de post.

. . Numar Personal Total personal.3.Resurse umane Încadrarea personalului Nr.economice 6. 3.personal de management .direct productivi 44 3 41 38 27 11 7 3 3 1 12 9 1 2 5. 2.personal cu studii medii .economice . din care : .tehnice .indirect productivi .personal de executie .tehnice . .muncitori .personal cu studii superioare . Organe si functii de conducere corespunzatoare fiecarui nivel de management.alte specialitati . 1. Crt . 4.alte specialitati 1. Nivelurile si piramda managementului agentului economic.

II. termenele de plata.neta . Calcularea taxei pe valoare adaugata se face la sfârsitul lunii. Modul de calcul al impozitelor si taxelor. deci numai valoarea adaugata care este de 19% si care poate fi de recuperat sau de plata (vezi anexa numarul: 1 ).are în vedere numai diferenta dintre pretul de vânzare si pretul de cumparare. Din compararea celor doua totaluri.este echivalenta cu valoarea marfurilor la vânzare .1.BANCARĂ 2. se totalizeaza TVA deductibila din jurnalul pentru cumparari si TVA colectata din jurnalul pentru vanzari. pot rezulta doua situatii : . ACTIVITATEA FINANCIAR . acte normative.bruta . Impozit pe cifra de afaceri .

rezultând un excedent denumit "suma negativa a TVA". Salariul de baza se acorda în raport cu timpul lucrat si poate fi egal sau mai mic în raport cu salariul de încadrare. g) Avantajele în natura .TVA colectata = TVA de recuperat 2. concediilor etc. înseamna ca agentul economic a platit furnizorilor mai mult TVA decât a încasat de la clienti.TVA deductibila = TVA de plata • daca TVA deductibila este mai mare decât TVA colectata. f) Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii. ( Vezi anexa numarul: 2 ) Fondul de salarii .2. Salariul brut cuprinde urmatoarele elemente : a) Salariul de încadrare. b) Sporurile c) Adaosurile d) Indexarile e) Indemnizatiile pentru concediile de odihna Cuantumul indemnizatiei se stabileste astfel : numar de zile lucratoare din concediu x salariul mediu zilnic din luna în care este efectuat concediul Salariul mediu zilnic se calculeaza astfel : ( salariul de încadrare + sporul de vechime + indemnizatia de conducere)/ numarul de zile lucratoare din luna respectiva.reprezinta totalitatea salariilor brute suportate de angajator. diferenta respectiva urmând sa fie virata bugetului : TVA colectata .constituie o parte a salariului stabilita sub forma de bunuri sau servicii. Aceasta urmeaza sa fie compensata cu TVA de plata din perioada urmatoare. sa fie compensata cu alte impozite si taxe datorate sau sa fie rambursata de catre organele fiscale : TVA deductibila . înseamna ca agentul economic a încasat mai mult TVA de la clienti decât a platit furnizorilor. Modul de calcul al salariilor. schematic. astfel : .• daca TVA colectata este mai mare decât TVA deductibila. Stabilirea drepturilor salariale aferente angajatilor se poate reprezenta.

lucrarilor executate si serviciilor prestate. . venituri din dobânzi. Veniturile societatii sunt: .3.5% ) Contributia personalului la fondul de somaj ( salariul de baza x 1% ) Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate( salariul brut x 6.venituri financiare : venituri din imobilizari financiare. venituri din sconturi obtinute.+ + + + + = = = = = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Salariul de baza Sporuri si adaosuri Indemnizatii Stimulente si premii Avantaje în natura Indexari Salariul brut ( 1+2+3+4+5+6 ) Contributia personalului la asigurarile sociale ( salariul brut x 9.5% ) Cotizatia sindicala Contributiile facultative pentru pensii Venit net din salarii ( 7-8-9-10-11-12 ) Deducerea personala Venit impozabil.venituri din exploatare : venituri din vanzarea produselor. adica baza de calcul pentru impozit ( 13-14 ) Impozitul pe veniturile din salarii (venitul impozabil x cota unica de impozitare) Avansuri acordate personalului Alte retineri datorate tertilor Total retineri (8+9+10+11+12+16+17+18 ) Rest de plata ( 7-19 ) 2. venituri din diferente de curs valutar. . Resursele financiare ale intreprinderii. marfurilor.RON Nr Venituri Realizat .

3. Creante Alte active circulante Trezoreria neta .... folosire ce este însotita de o rigiditate în finantarea nevoilor. NFCE NFR FR Stocuri . Venituri din exploatare 2..sursele de finantare a ciclului de exploatare. Surse proprii . elastice de capitaluri.. SFCE .nevoia de finantare a ciclului de exploatare. în legatura cu utilizarea creditelor si cu garantia rambursarii lor ).3. . Finantarea ciclului de exploatare.. Venituri financiare 2004 92 067 29 2005 888 253 165 2.. Surse atrase Surse împrumutate = SFCE NFCE ..... 1.1.. O decizie optima de finantare a ciclului de exploatare poate fi aceea care echilibreaza relatia contradictorie dintre cresterea autonomiei financiare ( prin folosirea surselor proprii... mai mari decât cele minime si permanente ) si necesitatea apelarii la surse mobile... pe termene scurte de timp.. 2. Pentru finantarea ciclului de exploatare. care sa acopere nevoile temporare si sa vina în completarea surselor proprii ( apelare care este însotita de o intensificare a controlului bancar. FR ..2. crt .fondul de rulment. Metode de determinare a necesarului de finantare a ciclului de exploatare. societatea recurge la credite bancare. în functie de necesitati....

lichiditatea imediata (testul acid) Li: Li = trezorerie (casa + disponibilitati banesti + plasamente de scurta durata)/datorii pe termen scurt .stocuri/ datorii curente Li = ( 9730 .lichiditatea globala (Lg): 30.3. 2. Calculul indicatorilor echilibrului financiar si ai capacitatii de autofinantare a intreprinderii. În sinteza este vorba de rezolvarea ecuatiei NFCE = SFCE.NFR . respectiv echilibrului ce trebuie asigurat între nevoia de finantare a ciclului de exploatare si sursele de finantare ale acesteia.52 (la data de .2186 )/3858 =7544/3858=1.95 Lg = active circulante/datorii curente Lg = 9730/3858 = 2.credite sau alte împrumuturi ce se pot obtine pe baza unor contracte pâna la sfârsitul perioadei . Echilibrul financiar.nevoia neta de capitaluiri.2005) . a) LICHIDITATEA PATRIMONIALĂ .disponibilitati banesti si împrumutate I .încasari ce urmeaza a se rezolva pâna la sfârsitul datei analizate C .lichiditatea la o anumita data viitoare Lv: Lv = ( DB + I + C / PE ) x 100 DB . Decizia de finantare a ciclului de exploatare da finalitate întregii gestiuni a capitalurilor circulante.06.3.lichiditatea redusa (intermediara ) Li: Li = active circulante .

când lichiditatea L < 100%.solvabilitatea imediata (Si): Si = Db . un grad de îndatorare mare al întreprinderii si.Ob sau K = (Db/Ob) x 100 Db .disponibilitati banesti (lichide si potentiale) Ob .PE .când Sp > 30%.rata rentabilitatii economice (Re): Re = (profit din exploatare/ total active) x 100 Re = (888253/36187) x 100 = = 24.disponibilitati banesti curente Unitatea economica are o solvabilitate patrimoniala (capacitate de plata): buna .când Sp < 30%. cât mai apropiata de 100%. satisfacatoare .solvabilitatea generala (Sp): Sp = (capitaluri proprii/total pasive) x 100 . adica platile > încasarile b) SOLVABILITATEA PATRIMONIALĂ . o situatie financiara dificila.plati exigibile în perioada analizata Unitatea economica are o lichidate: buna .când lichiditatea L >sau = 100% satisfacatoare .54 x 100 =2454 rentabilitatii financiare (Rf): -rata Rf = (profit net/capitaluri proprii) x 100 . pe de alta parte. c) INDICATORI DE RENTABILITATE . iar acest lucru releva pe de o parte.

întocmirea si circuitul acestora.rata rentabilitatii capitalului social = (profit net/capital social varsat) x 100 .contabil Nr. crt.rata autonomiei sau rata generala a solvabilitatii (Raf): Raf = (capital strain/capital propriu) x 100 . III.rata rentabilitatii capitalului propriu = (profit net/capital propriu) x 100 ..rata profitului (Rp): Sf = capitaluri proprii/datorii pe termen Rp = (profit brut/CA) x 100 . Documente privind evidenta operativa.rata de finantare a capitalului circulant = (FR/active circulante) x 100 .securitatea financiara (Sf): mediu si lung . ACTIVITATEA CONTABILĂ 3.rata de acoperire a stocurilor = (FR/stocuri) x 100 .gradul de îndatorare (Gî): indicator trebuie sa fie Gî = platii exigibile/total acvtive(acest < 100% si cu cât este mai mic ( < 30%) cu atât este mai redus si gradul de îndatorare al agentului economic).rata rentabilitatii în functie de costuri = (profit net/cheltuieli totale) x 100 . Lista documentelor elaborate de compartimentul financiar . Denumirea documentului elaborat Tipul documentului Tipizat/Netipizat .1.

4. 2. materii prime 2. ate iciar de decizion Operation informa ala ala tii Nota de 2 ori de Depozit/ Mediu X intrarecâte ori contabilitate receptie este (constatare nevoie ) . Extras de cont 8.C. stat de salarii 6. Periodicit Emitent/benef Volum Utilizare Utilitate document ex. 3. Denumire Nr. Registru-inventar 11.contabil Nr. 8. Registrul. Factura fiscala 9.jurnal 12. 7. Registru Cartea mare Tipul documentului Tipizat/Netipizat Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat Tipizat Situatia documentelor informationale N r. 5. Denumirea documentului elaborat crt.E. Aviz de însotire a marfii 4. state de plata 10. 1. 6. Nota de intrare .receptie pentru materiale. Bilet la ordin Borderou de încasare Balanta de verificare sintetica lunara Bilant Tipizat Tipizat Tipizat Tipizate speciale editate de banca Tipizate speciale editate de banca Tipizate speciale editate de banca Tipizat Tipizat Lista documentelor care se îndosariaza în compartimentul financiar . Bonul de consum 3. cr t. Lista de avans chenzinal 5.1. Ordinul de plata Dispozitie de plata-încasare catre caserie Nota de contabilitate C. 1. Registru de casa 7.

Bon de consum Aviz de însotire a marfii 2 3.C. 2 1 ori de câte ori este nevoie ori de câte ori este nevoie ori de câte ori este nevoie ori de câte ori este nevoie Birou productie / contabilitate Mediu X Birou Mediu desfacere/ beneficiar produse finite Compartiment Mic financiar/ administrator Compartiment financiar/ alta societate.2. alta societate. Ordin de plata 2 ori de câte ori este nevoie X 8. 1 0. Bilet la ordin 1 ori de cate ori este nevoie Mic X 7. terta persoana Borderou 1/4 ori de Compartiment Mic de încasare câte ori financiar/banc este a nevoie (pentru încasare) Facturi 3 ori de Birou Mediu câte ori desfacere/ este beneficiar nevoie Raport de 2 ori de Birou Mediu productie câte ori productie/ este contabilitate X X X . 2 4. C . terta persoana Compartiment financiar/ alta societate. terta persoana Compartiment Mediu financiar/ Mic X X X 6.E . Dispozitie de plata/încas are 5. 9.

directorul general al Finantelor Publice. 1 5.1 1. Caserie/ Mediu compartiment financiar 1 saptamân Banca/firma Mic al/ lunar 1 lunar Mediu 2 1 1 lunar lunar anual Mediu Mare Compartiment Mare financiar/ Conducatorul firmei. verificare sintetica 1 Bilant 8. 1 3. 1 4. Forma de contabilitate folosita de societate este cu echipamente de calcul contabil: . 1 2. Forma de contabilitate folosita. 1 6.2. Fise de 1 magazie pentru tipizatele cu regim special Fise de 1 magazie pentru materii prime/prod use finite Registru de 2 casa Extras de cont nevoie ori de câte ori este nevoie ori de câte ori este nevoie zilnic Birou desfacere/ contabilitate Mediu X Birou productie/ contabilitate Mediu X stat de plata Lista de avans chenzinal 1 Balanta de 7. Registrul Comertului X X X X X X X X 3.

spre a determina rezultatul financiar al acesteia.se realizeaza dupa o schema normalizata. Contabilitatea financiara are o fundamentare patrimoniala. reprezinta totalitatea bunurilor economice detinute de catre societate/persoana juridica. registru . societatea comerciala « Honey Comb ».jurnal. Contabilitatea financiara prezinta urmatoarele caracteristici : . Patrimoniul. impusa de catre autoritatile fiscale si de cerintele de control ale statului . software realizat de: Visual Software Group. Aspecte privind contabilitatea financiara. etc. registru cartea mare.este organizata in vederea prezentarii patrimoniului organismelor si persoanelor externe . . un ciclu de un an. numit si exercitiu financiar. .prezinta patrimoniul unitatilor într-o viziune globala. .din ratiuni juridice si fiscale. a apelat la programul ContExpert. nepropunându-si furnizarea unor informatii de detaliu .presupune o serie de lucrari preliminare-codificarea documentelor justificative si stabilirea circuitului lor si a modului de prelucrare. registru de casa.inventar. Pentru tinerea evidentelor interne. Contabilitatea financiara are ca obiect înregistrarea tuturor operatiilor care afecteaza patrimoniul unitatii.4. 3. .3. Programul contine: Casa .cu documente justificative: registru .. 3. cât si drepturile si obligatiile subiectului de drept. rezultatele financiare au în vedere. Evidenta contabila a fondurilor proprii si a fondurilor atrase (straine).

a listingurilor pentru clienti si furnizori se tine foarte usor evidenta fondurilor proprii si a celor atrase.cont de intrare/durata normata de functionare = 5 000/48 (luni) = 104. Calculul amortizarii.metoda operativ contabila (pe solduri) .6.16 Vezi anexa numarul: 3 3. Contabilitatea stocurilor. Contabilitatea investitiilor. Calculul amortizarii anuale are loc astfel : Amortizarea anuala = val. a mijloacelor fixe si a imobilizarilor financiare. Pentru contabilitatea stocurilor se foloseste metoda inventarului permanent care la rândul ei are trei metode : . 3.7.- Banca Jurnale Clienti Furnizori Balanta Productie Gestiuni Configuratii Rezerva Ajutor Cu ajutorul jurnalelor de vânzare si cumparare.

CAS angajat 9..Fond sanatate angajator 7% . Datorita folosirii inventarului permanent. exista în permanenta informatia privitoare la existenta stocului.metoda cantitativ .metoda global .Carti munca 0. care consta în tinerea numai a evidentei valorice atat la nivelul gestiunii ( cu ajutorul raportului de gestiune ).Impozit 16% Decontarile cu tertii se fac prin intermediul : biletul la ordin . Contabilitatea decontarilor cu tertii.5% . .8. ele se tin pe fise de magazie (vezi anexa numarul : 4) 3.5% . În ceea ce priveste materiile prime.Fond sanatate salariati 6.somaj angajator 3% .valorica (pe fise de cont analitic) .25% b) Obligatiile angajatului: .Fond somaj 1% . cat si în contabilitate ( cu ajutorul fiselor de cont pentru operatii diverse ).valorica Societatea foloseste metoda global .CAS angajator 22% .Fond accidente si boli 0.valorica.75% . Înregistrari privind drepturile si datoriile salariilor: a) Obligatiile angajatorului: .

.fundamentarea bugetului de trezorerie . marfurilor.10.venituri din exploatare (din vânzarea produselor.efectuarea platilor si a încasarilor la termenele scadente . cum sunt : . etc.gestionarea eficienta a investitiilor financiare si a creditelor bancare pe termen scurt . Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri.bancare si fiscale. . . creditelor bancare pe termen scurt si alte valori de trezorerie. foi de varsamânt.vezi anexa numarul : 5) 3. din creante . plati.venituri financiare (din imobilizari financiare.9.respectarea legislatiei financiar . Veniturile reprezinta fie o crestere a unor elemente de activ. ordinul de plata .) . care genereaza o majorare a beneficiilor economice. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor.- cecul . fie o diminuare a unor elemente de pasiv. din variatia stocului.evidenta si controlul operativ al operatiilor de trezorerie cu si fara numerar . . . Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarilor titlurilor de plasament (actiunile si obligatiunile rascumparate si achizitionate în vederea realizarii de profit în termen scurt). din investitii financiare cedate. se tine conform operatiunilor de casa emise de BNR si al altor reglementari emise în acest scop. în registrul de casa zilnic. disponibilitatilor în conturi la banci si în caserie. adica. Organizarea contabilitatii trezoreriei se face avându-se în vedere mai multe obiective. prin compensare (societatea face compensare doar cu 2 societati) 3. unde apar toate operatiunile ce au loc prin casa (încasari. Contabilitatea trezoreriei agentului economic. din investitii financiare pe termen scurt. Casa. etc. dupa natura lor : . creditari ale societatii. lucrarilor executate si serviciilor prestate.

obiecte de inventar. Venituri totale 2. daune pretinse de detinatorii de polite în urma producerii de calamitati. crt . Lucrari contabile de închidere a exercitiului financiar. performantelor financiare si modificarilor pozitiei financiare ale unitatii.) .cheltuieli de exploatare ( cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile.11. Cifra de afaceri Realizat 2004 92 096 47 585 92 067 2005 888 418 808 819 888 253 3. publicitate. Vezi anexa numarul : 6. Bilantul si contul de profit si pierdere. în vederea fundamentarii unor decizii economice. deplasari. Obiectivul principal al contabilitatii este furnizarea de informatii care sa asigure o imagine fidela asupra pozitiei financiare. în scopul utilizarii acestor informatii de catre utilizatorii interni si externi. etc. Situatii financiare anuale. servicii bancare. care genereaza o majorare a beneficiilor economice.) .cheltuieli financiare (pierderi din creante de natura financiara. . dupa natura lor : . Cheltuielile reprezinta fie diminuari ale unor elemente de activ. etc. etc ). Cheltuieli totale 3. protocol.cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare) Nr Indicatori . etc.venituri extraordinare ( subventii pentru dezastre naturale.imobilizate. fie majorari ale unor elemente de pasiv. 1. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli.) .

. satisfacerea superioara a nevoilor de utilizare sau consum. alternative strategice in politica de produs.dupa aceste doua preocupari.apoi. crestere continua a capacitatii de adaptare a firmei la cerintele mediului de piata. Organizarea activitatii de marketing are patru etape : . urmatoarea prioritate este optimizarea productiei si a vânzarilor cu studierea nevoilor si a preferintelor clientilor. sfera atributiilor compartimentului de marketing. totul se orienteaza spre modul de gestionare a resurselor firmei ce urmareste optimizarea factorilor de productie .pentru început. atentia sa se puna pe interesul consumatorilor pe termen lung.IV. preocuparile se deplaseaza asupra actului de vânzare.ca în final. . gama sortimentala. având ca scop câstigarea unei clientele si pastrarea unei clientele cât mai numeroase. . se urmareste optimizarea structurii protofoliului de produs si adaptarea continua a strategiei de marketing. Politica de produs a agentului economic . În cadrul societatii. actul tranzational. ACTIVITATEA DE MARKETING 4. Ca principale atributii ale compartimentului de marketing avem: cercetarea pietei. . maximizarea profitului.2. Organizarea activitatii de marketing. politica de produs are trei mari obiective: a) din punct de vedere al profitului.1. 4.

castroane. pozitie si cota de piata. linguri. 1L). . asta pentru a evita blocarea în stoc a produsului si implicit a banilor materializati în produsele respective. sampon de urzica ambalate în cantitati diferite (0. clor. pahare. etc. . societatea testeaza mai întâi piata. penar. rechizite scolare (caiete: A5 de 48 de file.3.5L. naftalina. Stabilirea pretului implica în primul rând pretul de productie sau pretul de achizitie al produsului. periuta de dinti. c) crestere ca putere. Politica de pret. pentru ca exista mai multe necunoscute : reactiile clientelei .b) fluctuatiile mari ale produsului pot ridica probleme legate de obtinerea minimului de profit si minimului de performanta impusa de firma. Societatea dispune de o gama variata de produse cum ar fi: în primul rand productia proprie: detergent si sapun lichid de sortimente diferite (de lamâie.). Înaintea lansarii pe piata a unui produs. cunoasterea sezonalitatii si fluctuatiei vînzarilor pentru a se compensa si a se realiza stabilitatea vînzarii totale.). A4 de 60. spuma de ras. . În cazul lansarii pe piata a unui produs nou. strategii de preturi adoptate de agentii economici. betisoare igienice.imaginea produsului. praf de curatat. procesul de stabilire a pretului este complex. sapun lichid si solid. cere stabilirea unei game de produse. cutite. clor. asigurarea stabilitatii vânzarilor. aparate de ras. spuma de baie. cadite pentru copii. blocuri de desen. pahare de portelan. sampon. fructe de padure. lighiane de diferite dimensiuni si nuante.reactia concurentei . Niciodata nu îsi încarca stocul cu un produs care nu este testat mai întâi pe piata.costurile generale ale produsului . hârtie igienica. farfurii. detergenti. 4. solutie de geamuri. 80 de file. . în timp. etc. gel de dus. pasta de dinti. servetele de masa si nazale. ghiozdane etc. o gama larga de produse din plastic cum ar fi: furculite. borcane de diferite capacitati.

s-a recurs la încheierea unor contracte de distributie care acopera toata zona municipiului Bucuresti.societatea dispune de o gama larga de rechizite. evaluarea acesteia. în ceea ce priveste productia proprie. borcane de diferite marimi pentru conservarea zarzavaturilor).cumparare au în vedere obtinerea de avantaje pentru realizarea în final a unor costuri scazute si a unui profit cât mai ridicat pentru societate. a avantajelor si calitatilor acestora. 4. De multe ori cererea este mai mare decât oferta. Datorita cererii mari din municipiul Bucuresti a produselor fabricate de societate. 4. Manifestarea promotionala a societatii se rezuma la prezentari scurte a produselor. Politica promotionala . fiind realizate prin intermediul agentilor. tipuri de canale de distributie adoptate de agentul economic.5. Disributia este realizata de catre agentii comerciali din cadrul societatii care reusesc sa acapareze toata zona municipiului Constanta si zonele limitrofe. logistica marfurilor.cumparare. reuseste sa se mentina pe piata indiferent de anotimp sau cererile pietei si chiar sa aibe clienti diferiti din punct de vedere al dezvoltarii economice (cererile specifice fiecarui anotimp. însa în functie de cantitatea cumparata/livrata sau în cazul în care plata este facuta pe loc (« cu bani jos ») se acorda un discount între 5-10%.6. Datorita produselor pe care societatea le comercializeaza. direct la sediul clientilor.4. preturile sunt standard. Activitatea promotionala urmareste promovarea imaginii societatii. 4. structura si modalitatile de realizare a activitatii promotionale . Negocierea contractelor de vânzare . Politica de distributie . Negocierea contractelor de vînzare . pregatirile pentru iarna . a produselor si chiar de extindere a imaginii societatii. . spre exemplu: toamna când încep scolile. variante de strategii de distributie.În cadrul societatii.

ARROW S.. S. . .pentru furnizarea apei potabile îmbuteliata.L.pentru colectarea. a încheiat contracte cu diversi furnizori de prestari servicii si produse astfel: 1. 7.A . Bucuresti Contract de vânzare . S.pentru furnizare de servicii de telefonie (fixa/mobila). VODAFONE S.V.C. transportul si neutralizarea deseurilor.L. .cumparare . S.L. S. S. S.L. 8.R. S. 3. . PATRICK CONT S.L. întocmirea Situatiilor financiare si a bilantului contabil semestrial si anual.C.Pentru buna desfasurare a activitatii S. HUNGASTRO S.L.C. 4.C.C.A. OMV ROMANIA MINERAL OEL S. S. S.R. S. .R. PORSCHE LEASING ROMANIA S. întocmirea si depunerea deconturilor de T.R.C.Honey Comb S.L..C. ROMTELECOM S.A. 5.R. 6.L. .C.R.C.A. S. sub forma tichetelor de masa.C.L.pentru tinerea evidentei contabile.A. .pentru acordarea alocatiei individuale de hrana. . LA FÂNTÂNA S.R. .R. HOLDING S. ASTRAL TELECOM S.A.pentru acordarea asistentei tehnice si efectuarea lucrarilor de reparatii ori de câte ori beneficiarul o solicita.A. TELEMOBIL S.C.R.pentru " Specificatii si preturi servicii web" 2.L. Detalii asupra contractelor cu clientii: 1. MOTORACTIVE S. întocmirea statelor de plata pentru salarii si a declaratiilor lunare aferente. POLARIS M.pentru furnizarea de combustibil (benzina/motorina).ORANGE ROMÂNIA S. . întocmirea balantei de verificare lunare. 9. S. S. RAIFFEISEN LEASING S.C.un total de 5 contracte leasing (achizitionare de autoturisme).C. BLASPLAST S.R. si impozitului pe profit.C. .

R.cumpararea în regim de credit comercialal produselor Golgate Palmolive.C.cumparare Obiectul contractului: Vânzatorul se obliga sa vânda si cumparatorul sa cumpere bunurile precizate în facturile emise de vânzator. S. TOTAL DISTRIBUŢION GROUP ROMÂNIA S. Contract de vânzare .R. cantitatile.C. Constanta Contract de vânzare .L.L. PRESTIGE TRADING S. Galati Contract de disributie Obiectul contractului: Vânzatorul se obliga sa vanda produsele fabricate si importate de distribuitor. S. 2. Galati Contract de vânzare . 6. S. Bucuresti Contract de vânzare . S. LEGATO S. . iar cumparatorul sa primeasca si sa plateasca pretul convenit la termenele prevazute în factura de marfa.C.L. parte integranta a acestui contract. 5. iar distribuitorul se obliga sa desfaca produsele prevazute în contract si sa urmareasca cresterea segmentului de piata ocupat cu aceste produse. S.L.R. promovarea.cumparare cu credit comercial Obiectul contractului:Vânzarea .C.cumparare Obiectul contractului: Vânzarea.L. STERK PLAST S. Vânzatorul se obliga sa transmita proprietatea marfii. 3. si prezentarea produselor si a marfurilor.cumparare Obiectul contractului: Comercializarea de produse distribuite de vânzator.R.C. POINT DISTRIBUŢION S.Obiectul contractului: Vânzatorul se obliga sa vânda si cumparatorul sa cumpere bunurile în sortimentele.R. distributia. iar cumparatorul sa sa primeasca marfa si sa plateasca pretul negociat. Vânzatorul se obliga sa furnizeze marfa. preturile si valorile precizate în facturile emise de vânzator la cerere. 4.

POsTA ROMÂNĂ S. set spalat cu storcator. detractant. Marirea resurselor umane.detergent manual. la un profit mai mare pentru societate. Motivatia: Activitatea societatii este ingreunata datorita numarului redus de angajati. de 100g. Obiectul contractului: Furnizare . unde. unde nu tot timpul reuseste sa onoreze la timp toate cerintele clientilor. în ceea ce priveste productia proprie. Productia proprie a societatii. Motivatia: Societatea a acaparat toata zona Dobrogei. dar datorita fabricarii în cantitati reduse a produselor. la ora actuala exista destul de multe cererei. .) 8. iar marirea productiei nu poate avea loc. praf de curatat.A. întrucât aceasta implica folosirea unui numar mai mare de angajati pentru a putea face fata. Obiectul contractului: Furnizare . 2005.2.1.7. maturi PVC cu coada.cumparare. De Posta Constanta Contract de vânzare . SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ CONSTANŢA Contract de vânzare .Crestere productiei proprii. N.cumparare. Decembrie. Marirea productiei proprii ar duce la onorarea cererilor de pe piata. societatea nu poate sa-si onoreze toate cererile de pe piata la timp. a fost promovata si în municipiul Bucuresti prin intermediul unei societati de distributie. 5.sapun de toaleta (buc. C. Contractul expira la data de 31.CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA AGENTULUI ECONOMIC 5. Reg. Dir. V.

.Recrutarea unui numar mai mare de personal. ar rezolva problema ordinii interne si a maririi productiei. implicit si a onorarii cererilor de pe piata.

?????????? Date despre angajator-Deduceri si . Unitatea FIsĂ DE MAGAZIE Pagina.ANEXE Nr. .Decont de taxa pe valoare adaugata. . Nr. .Bilant. . ?????? reduceri. 2: .Foaie colectiva de prezenta..Contul de profit si pierdere 2005. .Fisa de magazie-materii prime.Registru de casa. . . 3: .Fisa mijlocului fix.Contul de profit si pierdere 2004.stat de salarii. 1: . 6: .Balanta de verificare.Lista avans chenzinal. 4: .Declaratie privind evidenta nominala a asigurarilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj. Nr. Nr. ¿???????? Nr. Nr.Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.. 5: .Date informative. .

Magazia Materialul (produsul). dimensiune U/M Pret unitar Document Intrari Iesiri Stoc Data si semnatura de control . profil. marca. calitate. sort.