Археолошки налази као извор за историју Израела и Јудеје

Небиблијски извори за Израел и Јудеју су ретки. Постоје огромни археолошки остаци
на простору Самарије, коју је Омри основао као нову и трајну престоницу Израела.
Откривено је неколико градова на простору Леванта и јужне Турске који су се састојали од
цитаделе која је окруживала краљевску палату и административне зграде. За праћење развоја
институције краљевске власти значајни су печати направљених од племенитих метала, као и
њихови отисци. Налазимо и печаћене ћупове за вино на којима се налази име винара из чијих
је винограда потекло вино. Остракони који су пронађени у Самарији омогућавају нам увид у
краљевски двор (бележе рачуне за неке луксузне предмете). Из ових остракона сазнајемо да
су краљеви дворани држали земљу која је била њихово власништво, али и земљу коју су
добили на дар од краља. Битно је напоменути да производи са ових имања (вино, уље) били
су намењени за потребе двора.
Натпис Меше из Моаба који сведочи о сукобу краља Моаба, Меше против израелског
владара Омрије.
Натпис на југу Јудеје КУНТИЛЕТ АЈРУД сведочи да је Јехова можда имао
божанску супругу.
На простору Амона пронађен је натпис на арамејском на зиду светилишта у Диер Али
који сведочи о видовњаку Баламу који се помиње у Књизи о бројевима.

34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful