Aplikasi Model Disiplin Canter dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Model Disiplin Asertif membantu guru mengajar dan menguruskan bilik darjah secara efektif sekaligus memastikan setiap murid dihormati di dalam kelas tersebut. Model ini merupakan sebuah model penegasan pengurusan tingkah laku dan merupakan salah satu model yang sangat diminati oleh ramai guru kerana mudah difahami dan diamalkan di dalam kelas serta amat berkesan.Menurut Marlene Canter, “guru mempunyai hak untuk menentukan dan mengamalkan peraturan dan mengarahkan murid untuk mematuhinya”. Model ini memberikan garis

panduan kepada guru untuk memberi pengukuhan dan tindakan yang wajar bagi menangani masalah tingkah laku murid-murid. Hal ini kerana tanggungjawab merupakan nadi disiplin asertif dan guru harus bersifat asertif ketika mengawal kelas.

Guru boleh merangka sistem ganjaran dan dendaan yang boleh dijadikan rujukan murid mengenai tingkah laku yang baik dan buruk. Setiap ganjaran dan peneguhan mempunyai impak tersendiri bergantung kepada tindakan guru tersebut. Contoh peneguhan positif adalah seperti pemberian hadiah kecil manakala peneguhan negatif muncul dalam bentuk dendaan. Canter juga memberi pandangan beliau terhadap guru asertif. Menurut Canter, “guru asertif menggangap murid mereka sebagai pesalah”. Oleh itu, jika guru ingin mengawal kelas tersebut dan mengajar dengan berkesan mereka hendaklah sentiasa bersifat tegas walaupun perbuatan guru seperti ini memberi rasa tidak tidak selesa kepada murid-murid di dalam kelas yang diajar oleh mereka. Oleh itu, guru boleh mengalihkan perhatian murid-murid dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang baik sebagai

Guru asertif akan menjadikan bilik darjah di bawah kawalan guru yang tegas adalah yang terbaik untuk murid-murid mereka. Guru boleh mengeluarkan kenyataan seperti “ Saya yang berkuasa di kelas itu dan semua akan mengikut cara saya”. oleh itu. Guru juga perlu mengelakkan daripada timbulnya situasi tegang apabila perlu menghukum murid kerana guru dan murid mempunyai hak masingmasing. maka mereka juga akan jujur dengan guru mereka. Apabila guru tegas dalam hal disiplin tetapi dengan berpandukan peraturan yang adil lambat laun murid-murid akan menurut apa yang guru hasratkan. Seperkara lagi. murid perlu memilih dalam bertingkah laku. Dengan adanya disiplin asertif. Ini kerana jika guru itu jujur dengan murid-muridnya.mengimbangi ketegasannya terhadap murid supaya mereka selesa dengan guru tersebut. Dengan ini guru dapat memperlihatkan sikap kebertanggungjawaban terhadap murid disebalik ketegasannya. model Canter member panduan kepada guru untuk mengekalkan persekitaran pembelajaran yang positif. . Murid juga dapat menilai rasional tindakan guru mereka itu yakni bukanlah bertujuan untuk mendera mental dan fizikal mereka melainkan untuk mendidik mereka. Guru mengamalkan ciri disiplin asertif ini apabila menetapkan peraturan dalam kelasnya sendiri. interaksi di antara guru dengan murid adalah positif dan secara berhormat apabila tindakan diambil terhadap tingkah laku yang sesuai dalm bilik darjah. Seorang guru akan gagal menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif sekiranya mereka gagal mengambil tindakan ke atas tingkah laku yang mengganggu pembelajaran. Hak tersebut adalah seperti hak guru untuk mengajar tanpa gangguan. Jadi. guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran positif yang membantu murid memilih tingkah laku yang sesuai. Hak murid pula memilih unutuk belajar dalam persekitaran kondusif .

Hal ini berikutan sikap ibu bapa masa kini yang lantang .Salah satu elemen penting dalam memupuk disiplin yang baik adalah pengiktirafan. guru harus mengusahakan supaya murid yang berkenaan menyedari tingkah lakunya sebelum perlakuan murid tersebut sebelum murid-murid lain terpengaruh dengannya. Berhadapan dengan murid-murid yang bermasalah disiplin sememangnya tidak dapat dielakkan. Apabila berlaku salah laku dalam darjah. Oleh itu. Guru boleh mengambil langkah membuat hierarki disiplin mengikut keutamaan beserta tindakan pembetulan yang akan dikenakan. memberikan komen yang membina serta memaklumkan tingkah laku murid yang baik kepada ibu bapa semasa hari menandatangani buku rekod pencapaian murid. Begitulah sebaliknya jika murid menjukkan tingkah laku yang tidak diingini. Pengiktirafan merujuk kepada perhatian khusus yang diberikan oleh guru apabila murid menunjukkan tingkah laku yang diingini. Ia perlu digunakan dengan kadar yang kerap untuk meningkatkan keyakinan diri murid dan memastikan konsep kendiri murid berada di tahap yang sewajarnya. Pengiktirafan juga bertindak sebagai mangkin yang menggalakkan tingkah laku yang diingini disamping menjadi rencah dalam membina persekitaran pembelajaran yang positif. Hal ini penting sebagai rujukan untuk tindakan yang bakal dikenakan sama ada ringan atau berat. guru perlu menyimpan rekod kesalahan murid. Untuk menjalankan hierarki disiplin secara berkesan. Setiap tindakan pembetulan semakin serius mengikut aras kesalahannya yang terdahulu. imbuhan yang diterima adalah berbentuk tindakan pembetulan khas bagi muridmurid yang mengganggu hak murid-murid lain untuk belajar dengan selesa. Selain itu. hal ini perlu ditangani dengan segera. Bentuk pengiktirafan adalah pelbagai mengikut pilihan guru. rekod ini berfungsi sebagai bahan bukti. Terdapat guru yang memberikan pengiktirafan dalam bentuk galakan. Berlawanan dengan pengiktirafan.

Oleh . Kehadiran rekod disiplin murid dapat dijadikan sebagai bahan bukti utama sekiranya kesalahan murid perlu dirujuk kepada pihak atasan dan tiada sesiapa dapat mempertikaikannya.bersuara di dada akhbar dan membawa tindakan guru ke muka pengadilan dek kerana tindakan guru menghukum anaknya walhal murid itu sendiri sememangnya bersalah. Murid-murid terutama sekali yang berada di sekolah rendah sukar memahami apa yang guru mereka inginkan. Matlamat pengurusan disiplin yang cemerlang tidak dapat dicapai dengan hanya membaca peraturan kepada murid-murid atau memaparkannya di papan kenyataan sahaja. Berikut merupakan contoh bagaimana Hierarki Tindakan Pembetulan Canter berfungsi : Rajah : Hierarki Tindakan Pembetulan Canter Canter turut menekankan bahawa pengurusan disiplin yang berkesan bermula dengan bimbingan kepada murid-murid tentang pelan pengurusan disiplin yang dibentuk.

memerlukan perhatian dan tidak bemotivasi. model Canter mewujudkan persekitaran yang bersifat autoritarian di mana pelajar hanya akur kepada kehendak guru dan murid perlu bertanggungjawab atas sebarang salah laku yang timbul. tegas. model ini mudah difahami dan diamalkan di dalam kelas serta amat berkesan tambahan pula teknik-teknik yang diberikan dapat membantu hampir keseluruhan murid untuk bertanggungjawab terhadap tigkah laju mereka.itu. Berikutan itu. mengganggu murid lain. guru harus menyalurkan hasrat yang diinginkan dengan jelas. guru perlu menerangkan pelan-pelan pengurusan disiplin seperti berikut : Penerangan peraturan Cara tindakan pembetulan Semak kefahaman murid Cara pelaksanaan peraturan Penerangan tentang tindakan pembetulan Semak kefahaman murid Malumkan tentang ganajaran Rajah : Langkah-langkah pelan pengurusan bilik darjah Kesimpulannya. Model ini juga jelas. Walaubagaimanapun. teguh dan tidak merumitkan murid-murid di dalam bilik darjah. terdapat segelintir murid yang sukar dibimbing selalunya terdiri dalam ketegori gemar memberontak. Kelompok ini seringkali mencabar kewibawaan guru dan sengaja menaikkan kemarahan guru degan melanggar peraturan. Namun begitu. guru haruslah bijak menangani kemarahan dan mengawal stress apabila berhadapan dengan . Oleh itu.

Teknik yang boleh diaplikasikan dalam model Kounin adalah “withitness” . Guru harus berkebolehan mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh semua .murid seperti ini. Menurut Kounin faktor utama dalam menguruskan disiplin di dalam bilik darjah berkait dengan kebolehan guru mengekalkan keharmonian bilik darjah sepanjang sesi P&P berlangsung. Oleh itu. pengajaran pula bererti usaha membantu pelajar memperoleh maklumat dan kemahiran. Manakala. Aplikasi Model Disiplin Kounin dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Model pengurusan kelompok Kounin yang diasaskan oleh Jacob Kounin (1971) seorang pakar Psikologi Pendidikan menyatakan dua fokus utama iaitu a) Disiplin b) Pengajaran Disiplin di sini membawa maksud usaha guru untuk mengekalkan tingkah laku yang baik dalam bilik darjah. Kounin telah berusaha dengan cuba untuk mengubah corak pemikiran dengan mengintegrasi nilai pengajaran dan disiplin. guru sebagai pendorong dalam darjah boleh mengamalkan teknik-teknik pengurusan bilik darjah berpandukan model Kounin. Sikap putus asa harus dielakkan kerana mereka inilah yang memerlukan perhatian dan pertimbangan yang maksima daripada guru. Guru bolehlah mencari jalan untuk berkomunikasi dengan lebih kerap bersama mereka agar dapat menanamkan kepercayaan mereka terhadap guru mereka sekaligus memberi ruang kepada guru untuk mendekati mereka.

model Kounin juga membantu meningkatkan kebolehan guru untuk menangani dengan berkesan dua peristiwa pada satu masa yang sama . Sambil menumpukan perhatian kepada satu kumpulan. guru harus sentiasa peka terhadap bunyibunyian dalam bilik darjah supaya tidak ada sebarang perlakuan yang tidak diingini berlaku di luar pengetahuan guru. misalnya gerak-geri murid yang duduk di barisan belakang. Meja murid pula sebaiknya menghadap ke arah guru. mudah bagi guru untuk menentukan pelan tempat duduk murid-muridnya.murid yang nakal dan suka bercakap akan ditempatkan di barisan hadapan bagi membolehkan kawalan guru terhadap kumpulan murid jenis ini berada di tahap maksima. murid-murid di bahagian belakang kelas akan . guru perlu juga prihatin terhadap apa yang berlaku di sekeliling. Hal ini menghalang pandangan guru dan murid terdorong untuk tidak menumpukan perhatian kerana guru tidak dapat mengawasi perbuatannya. Kaedah ini menguji kecekapan guru dalam mengendalikan situasi bilik darjah kerana seorang guru biasanya perlu mengawasi bukan seorang dua murid tetapi puluhan orang murid yang tiap seorang dariapda mereka mempunyai karekter yang berbeza. Selain itu. Murid yang berbadan kecil tidak septutnya berada dibelakang kerana dikhuatiri terlindung oleh rakan-rakannya yang berbadan besar. Oleh itu. Guru juga perlu menyusun atur kerusi dan meja murid supaya tiada yang terselindung daripada pandangannya. Semasa memberi bimbingan peribadi terhadap murid pula guru perlu memastikan dirinya tidak membelakangkan murid yang lain. Biasanya. Oleh itu. Dalam konteks ini. Oleh itu. susun atur perabot di dalam kelas memainkan peranan yang penting. saiz badan murid juga boleh dijadikan panduan untuk menyusun tempat duduk murid. meja guru biasanya diletakkan dihadapan kelas. Selain itu.murid pada setiap masa. Murid. Seorang guru yang baik sudah pasti mengenali sikap murid-muridnya dengan terperinci.

guru merancang setiap langkah-langkah penyampaian bagi mengelakkan mengulang sesuatu yang telah diajar itu berulang kali kepada murid-murid. Di samping itu. “ . Guru juga telah bersiap bersedia dengan latihan penggayaan yang dikhususkan sebagai aktiviti tambahan untuk murid-murid yang telah berjaya menguasai sesuatu tahap pembelajaran . Melalui tindakan ini murid-murid tahu dan sedar bahawa mereka sentiasa berada dalam kawalan guru tersebut dan mereka akan menjaga tingkah laku mereka supaya tidak menaikkan kemarahan guru tersebut Kelancaran pula merujuk kepada kebolehan guru menjalankan P&P tanpa sebarang gangguan. sebaik sahaja terdengar bunyi-bunyian yang mengganggu di dalam kelas. Teruskan kerja kamu “. Guru bolehlah membuat perancangan awal agar dapat proses P&P berjalan dengan lancar. Dengan ini. Hal ini berkaitan dengan teknik “overlapping” . murid-murid yang telah menyiapkan kerja yang diberikan boleh mendapatkan latihan yang lain dengan aras yang berbeza tanpa mengganggu guru menjalankan kegiatan pemulihan terhadap murid –murid yang memperlihatkan pencapaian yang tidak memuaskan dalam pelajaran. Oleh itu. keadaan kelas terkawal kerana guru membuat persiapan rapi terhadap aktiviti untuk murid-muridnya mengikut tahap. mugkin ada beberapa orang yang tidak dibernarkan pulang kerana tidak menyiapkan latihan yang saya beri . “malangnya. Sebagai contoh.terdapat kajian Kounin yang menarik mengenai pengurusan “Bagus! Saya dapati ramai murid dalam kelas ini sudah menyiapka kerja yang saya berikan. guru meneruskan perbincangan dengan murid lain. guru akan bertindak pantas dengan memberi amaran kepada murid yang berkenaan dan minta murid tersebut menghentikan perbuatannya. Kemudian.mengambil peluang ini untuk berbual-bual dan bermain sesama rakan. Sambil memandang ke arah beberapa orang murid yang berbual kosong tidak menyiapkan tugasan yang diberikan guru menyambung.

disiplin iaitu Kesan Gelombang (Ripple Effect). guru harus mempunyai tiga ciri semasa menjalankan tidakan disiplin terhadap murid seperti berikut : Serius Jelas Tegas Rajah : Tiga ciri guru dalam disiplin efektif Kesan Gelombang Selain itu. Hal ini bukan sahaja . maka murid-murid yang lain mengambil iktibar dariapada peristiwa tersebut. Contoh Kesan Gelombang yang boleh diaplikasikan : Kesan Gelombang boleh dimaksimumkan supaya berupaya untuk diserap dengan efektif. Oleh itu. hal ini kerana penerangan yang meleret –lerat hanyalah membuanga masa dan tidak menyumbang kepada perkembangan intelek murid-murid. Disiplin murid-murid akan terkawal kerana apabila terdapat murid yang melakukan salah laku disiplin dalam kelas mendapat teguran atau dendaan. Guru tidak perlu mengulang konsep kecil yang telah difahami sebaliknya guru perlu memperbetulkan kesilapan murid . kemudian teruskan dengan pengajaran lanjut. Kesan Gelombang didefinisikan sebagai tindakan guru ke atas mana-mana murid yang kemudiannya turut memberikan impak kepada murid-murid lain. model ini juga melatih guru untuk memastikan pembelajaran berlaku pada kadar yang stabil. Guru –guru juga harus membenarkan murid bergerak dari satu aktiviti lain tanpa dipaksa untuk menunggu murid yang agak lambat.

guru bertindak menyediakan laluan dengan memudahkan mereka melibatkan diri dalam aktiviti semasa P&P. model ini tidak menitik beratkan ke arah menyemai atribut-atribut keguruan seperti guru perihatin. Sebagai cadangan. Sebagai contoh. Kesimpulannya. Guru perlu mewujudkan suatu perasaan dalam diri murid itu seperti guru sangat menghargai penyertaan mereka dalam setiap aktiviti dalam kelas. guru bolehlah mengemukakan soalansoalan setelah berjaya menarik tumpuan semua murid. Model Kounin juga boleh digunakan untuk mengekalkan penglibatan aktif murid dan mewujudkan minat mereka. Namun begitu. perkara ini adalah penting sebagai insiatif bagi mengelakkan kebosanan murid. strategi pengurusan Kounin telah memberikan galakan pembelajaran yang aktif bukan sahaja dalam pendidikan formal malahan berkesan juag bagi murid bermasalah pembelajaran. Melalui amalan strategi dan teknik pengajaran Kounin. Hal ini bagi menggalakkan akauntibiliti murid.mengelakkan murid-murid ini daripada menganggu perjalalan P&P apabila mereka membuat bising kerana tiada aktiviti yang dikhaskan untuk mereka. Strategi yang syorkan Kounin digunakan secara meluas pada masa kini dalam sistem pendidikan. wujudkan minat murid melalui soalan yang bercorak suspens dan minta seluruh kelas menjawabnya. Hal ini kerana setiap murid berhak mendapat peluang sama rata untuk menyerap segala ilmu dan meningkatkan kemahiran yang dicurahkan oleh guru kepada mereka. Oleh itu. penyabar . guru dapat menitik beratkan variasi dari segi strategi dan teknik pengajaran supaya dapat mengekalkan minat dan semangat murid untuk belajar. Selain itu. Kemudian. model ini juga terdapat kekurangannya yang perlu diambil kira oleh para guru jika mengaplikasikannya.guru bolehlah menggunakan pelbagai bahan maujud semasa set induksi bagi menimbulkan perasaan ingin tahu membuakbuak dalam diri murid-murid. Seterusnya.

Sebelum pembentangan dijalankan. guru boleh memodifikasi dari segi perwatakan guru yang lebih positif dan mendekati murid supaya menjayakan usaha guru menguruskan tingkah laku dalam bilik darjah. K/P : Aminah Cendrakasih binti Suhaimee : 910502086004 Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana saya telah berjaya melaksanakan pembentangan tutorial di bawah tajuk Model Disiplin Asertif Canter. Sebagai langkah penambahbaikan. saya dan ahli kumpulan saya seramai empat orang yang . Oleh yang demikian kebijaksaan para guru amatlah dituntut dalam membuat pertimbangan semasa mengaplikasikan strategi Kounin.dan mesra kerana guru harus serius dan tegas. Refleksi Kendiri Nama No.

Oleh itu. saya dapat mengenal pasti bahawa topik ini boleh dibahagikan kepada beberapa komponen utama. saya turut memuatkan slide tentang implikasi bagi model asertif. saya dapat memahami bahawa terdapat teknik-teknik pengajaran guru yang tidak tepat. saya seringkali menganggap setiap tindakan yang dilakukan oleh guru sentiasa betul dan tidak boleh dipertikaikan. Justeru itu. Saya berasa sungguh tertarik dengan model disiplin yang disyorkan oleh Lee dan Marlene Canter ini dimana model ini menekankan Disiplin Asertif. Sebaliknya apa yang berlaku. Namun begitu. saya perlu tahu apa yang saya inginkan daripada murid-murid dan nyatakannya dengan jelas. Misalnya guru agresif mengeluarkan arahan yang keras akan membuatkan murid berasa terancam di dalam kelas. Selain itu. murid hilang rasa hormat terhadap guru. saya menyedari bahawa pendekatan terbaik untuk mengendalikan bilik darjah adalah dengan berinteraksi dengan tenang. Hal ini kerana guru tidak menyampaikan hasrat yang jelas dan konsisten. Pertama sekali adalah mengenai guru agresif. guru tidak asertif dan guru agresif. pembentangan ini juga memberikan kepada saya sebuah gambaran yang jelas tentang perbandingan antara ciri guru asertif. saya telah menetapkan matlamat saya ketika menjadi pendidik kelak dengan ciri-ciri personaliti seorang guru berpandukan model guru asertif. Selain itu. Sebagai panduan kepada diri saya dan rakan-rakan yang lain.lain terlebih dahulu mengkaji topik ini secara mendalam. saya telah mendapat banyak panduan tentang ciri-ciri guru asertif. Semasa menyediakan paparan slide Power Point bagi komponen guru asertif. serius dan konsisten dengan murid. tidak asertif dan guru agresif. Melalui pembacaan dan rujukan kepada pensyarah iaitu Encik Kanthasamy A/L Sundara Rajoo saya dan rakan-rakan telah mendapat panduan bagi melaksanakan pembentangan ini mengikut susunannya. Guru yang tegas pastinya akan berlaku adil terhadap murid-murid. setelah menilai ciri guru tidak asertif dan agresif. saya juga mendapat pengajaran yang penting dalam pembinaan personaliti guru iaitu menjadi guru yang bersikap lembut dan pasif terhadap murid-murid bukanlah jaminan bahawa kita bakal menjadi guru kesukaan murid. tidak asertif dan agresif agar penilaian boleh dibuat tentang kesannya terhadap murid-murid. Sebagai bakal guru. Jika selama ini. Setelah diteliti. .

Hal ini mustahak kerana profesion guru masa kini semakin sukar berikutan pemikiran dan cara didikan segelintir ibu bapa yang menyukarkan guru bertindak terhadap anak-anak mereka.tidak asertif dan agresif. pengalaman sebenar menjadikan kemahiran yang diperolehi semasa pembentangan mudah diingati. Aktiviti ini telah Berjaya menarik minat beberapa rakan-rakan yang pada mulanya tidak menumpukan perhatian semasa pembentangan. kumpulan saya juga turut menyediakan sesi main peranan semasa pembentangan tajuk ini. Pensyarah juga turut membimbing lakonan rakan-rakan dan saya dapat melihat dengan jelas bagaimana cara-cara untuk membina kemahiran asertif iaitu ketegasan guru . mereka memberikan kerjasama yang baik. Selain itu. Tambahan pula. Secara keseluruhannya. saya dapat mengenal pasti ciri personaliti guru yang baik dari aspek model asertif iaitu tegas tetapi tidak mengagnggap murid sebagai musuh tidak menggunakan stail kasar. Aktiviti ini memperkukuhkan lagi pemahaman terhadap aplikasi model guru asertif. . Selain itu. menyindir. penyimpanan rekod kesalahan murid dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh sekiranya tindakan guru dipersoalkan oleh ibu bapa. apabila diminta berlakon. Setiap tindakan atau dendaan juga harus berhemah dan bukanlah secara membuta tuli.Seperkara lagi. Oleh itu. beberapa situasi ditentukan dan rakan-rakan yang terpilih orang memainkan peranan yang diberi (seorang guru dan seorang murid). Antara langkah yang dicadangkan adalah menyimpan rekod kesalahan yang dilakukan oleh murid. saya juga memperlajari tentang cara-cara mengenakan tindakan pembetulan kepada murid-murid. ataupun bermusuhan dan saya pasti akan mengaplikasikannya di dalam bilik darjah kelak. pembentangan ini telah memberikan impak yang positif dimana saya mendapat garis panduan mengenai cara-cara pengurusan disiplin yang baik menggunakan pendekatan yang berkesan. Namun begitu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful