A 1. GESTIUNE MIJLOACE FIXE A 1.1.

Obiectivele lucrării
a) Definirea structurilor tabelelor care fac parte din baza de date GESTIUNE MIJLOACE FIXE. b) Crearea legaturilor dintre tabelele bazei de date. c) Introducerea de date in tabele.

A 1.2. Desfasurarea lucrarii
A 1.2.1Crearea bazei de date GESTIUNE MIJLOACE FIXE Baza de date, cu numele Gestiune Stocuri , va fi salvată pe calea C:\STUDENTI\AN
2\GRUPA 2xx\Nume_student.

A 1.2.2Crearea tabelului CATEGORII
Tabelul Categorii va avea structura din tabelul de mai jos:

Field Name

Data Type

Field Decimal Size / Places Format 20

Validation Rule <>””

Look Up

Obs

Cod categorie Descriere

Text

Cheie primara

Text

30

<>””

A 1.2.3Crearea tabelului FURNIZORI
Tabelul Furnizori va avea structura din tabelul de mai jos:

Field Name

Data Type

Field Size / Format Long integer 20

Decimal Places

Validation Rule >0

Look Up

Obs

Cod furnizor Denumire furnizor Adresa

Number

Cheie primara

Text

<>””

Text

30

<>””

2.4Crearea tabelului FACTURI Tabelul Facturi va avea structura din tabelul de mai jos: Field Name Data Type Field Size / Format Long integer Short Date Long integer Decimal Places Validation Rule Look Up Obs Numar factura Data factura Cod furnizor Number >0 Cheie primara Date/Time >#01.2002# Number >0 Tabel FURNIZORI Cheie externa A 1.2.furnizor A 1.2002# Currency 0 >0 .01.01.5Crearea tabelului NRINVENTAR Tabelul Nrinventar va avea structura din tabelul de mai jos: Field Name Numar inventar Data achizitie Valoare Data Type Field Size / Format Long integer Short Date Currency Decimal Places Validation Rule Look Up Obs Number >0 Cheie primara Date/Time >#01.

01.2.2002# Currency 0 >0 .7Crearea tabelului CASARI Tabelul Casări va avea structura din tabelul de mai jos: Field Name Data Type Field Size / Format Long integer Short Date Currency Decimal Places Validation Rule Look Up Obs Nr PVB Number casare Data casarii Valoare casare Date/Time >0 Cheie primara >#01.2002# A 1.achizitie Durata amortizare Descriere Cod categorie Numar factura Number Byte >0 Text Text 30 20 <>”” <>”” Tabela CATEGORII Tabela FACTURI Cheie externa Cheie externa Number Long integer >0 A 1.2.01.6Crearea tabelului AMORTIZARE LUNARA Tabelul Amortizare Lunară va avea structura din tabelul de mai jos: Field Name Data Type Field Size / Format Long integer Currency Decimal Places Validation Rule Look Up Obs Numar inventar Valoare amortizata Data amortizarii Number >0 Tabela NRINVENTAR Cheie externa Currency 0 >0 Date/Time Short Date >#01.

2.2002# Cheie primara A 1.Numar inventar Number Long integer >0 Tabel NRINVENTAR Cheie externa A 1.2.01.9Crearea tabelului REEVALUARI Tabelul Reevaluări va avea structura din tabelul de mai jos: Field Name Data Type Field Size / Format Long integer Short Date 30 Decimal Places Validation Rule Look Up Obs Nr decizie Number reevaluare Data reevaluare Comentarii Date/Time >0 Cheie primara >#01.10 Crearea tabelului VALORI REEVALUARE Tabelul Valori Reevaluare va avea structura din tabelul de mai jos: Field Data Type Field Size Decimal Validation Look Up Obs .01.8Crearea tabelului DATA AMORTIZARE Tabelul Data Amortizare va avea structura din tabelul de mai jos: Field Name Data Type Field Size / Format Short Date Decimal Places Validation Rule Look Up Obs Data amortizare Date/Time >#01.2.2002# Text <>”” A 1.

Name Numar inventar Valoare reevaluata Durata reevaluata Number / Format Long integer Currency Places Rule >0 Tabel NRINVENTAR Cheie externa Currency 0 >0 Number Byte >0 Nr decizie Number reevaluare Long integer >0 Tabel REEVALUARI Cheie externa A 1.2.11 Crearea legăturilor dintre tabele MASTER 1 ∞ Cheia externa DETAIL 1 ∞ Cod furnizor Furnizori Facturi Categorii 1 Cod categorie ∞ Nrinventar .

Facturi 1 Numar factura ∞ Nrinventar Nrinventar 1 Numar inventar ∞ Amortizare lunara Nrinventar 1 Numar inventar ∞ Casari Nrinventar 1 Numar inventar ∞ Valori reevaluare 1 ∞ Reevaluari Valori reevaluare Nr decizie reevaluare .

A 1.2. de aici rezultând această ordine de introducere a datelor: FURNIZORI  CATEGORII  REEVALUARI  FACTURI  NRINVENTAR  CASARI  AMORTIZARE LUNARA  VALORI REEVALUARE  DATA AMORTIZARE (aceasta tabelă nu este în legătura cu nici o altă tabelă).12 Introducerea datelor in tabele. apoi în tabelele detail. . Se introduc înregistrări întâi în tabelele master.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful