You are on page 1of 269

Atlas Copco

DC15 taşıyıcılı Boomer 281/282 Bakım talimatları

PM No. 9852 2210 38 2008-07

GÜVENLİK KURALLARI
Başlamadan önce, tüm talimatları dikkatle okuyun. Bu simgenin yanındaki bilgiye özellikle dikkat edilmelidir. Sadece orijinal Atlas Copco yedek parçalarını kullanın.

© Copyright 2008, Atlas Copco Rock Drills AB, Sweden
İçeriklerin veya içindeki bölümlerin izinsiz kullanılması veya kopya edilmesi yasaktır. Bu durum özellikle ticari markalar, model tanımları, yedek parça numaraları ve çizimler için geçerlidir.

Atlas Copco Rock Drills AB SE-70191 Örebro, Sweden

İçindekiler
Güvenlik Referans ..............................................................................................................1 Bakım talimatları 1. Genel ...................................................................................................................3 Çevre ...................................................................................................................3 Bağlantı detayları ................................................................................................5 Hedef grup ve amaç ............................................................................................8 Hidrolik sistemler ...............................................................................................8 Genel ..............................................................................................................8 Hidrolik atölyeler ...........................................................................................9 Hidrolik hortumların değiştirilmesi ...............................................................9 Önerilen güç besleme kablosu ............................................................................9 COP 1638 donanımlı deliciler .......................................................................9 COP 1838 ME donanımlı deliciler ..............................................................10 Kabinli COP 1838 ME donanımlı deliciler .................................................10 Kabinsiz COP 1838 ME donanımlı deliciler ...............................................10 Kaynak ..............................................................................................................11 Elektrot önerileri ..........................................................................................12 Cıvatalı ek yerlerinde sıkma torku ...................................................................12 İşaretler ve plakalar ..........................................................................................13 Sökme ve birleştirme ........................................................................................14 Arıza bulma ......................................................................................................14 Yardımcı bir akü ile başlama ............................................................................15 2. Yağlayıcılar, soğutucular ve yakıcılar ...............................................................16 Giriş ..................................................................................................................16 Hidrolik Yağ .....................................................................................................16 Hidrolik sistemler ........................................................................................16 Yağlama yağı ....................................................................................................17 Kaya matkabı (ECL yağlama sistemi) .........................................................17 Dizel motor ..................................................................................................17 Hidrolik dişli kutusu ....................................................................................18 Tekerlek aks merkezi ve göbek indirme takımları ......................................18 Kompresör ...................................................................................................18 Makara üniteleri ...........................................................................................19 Dişli takımı ..............................................................................................19

Yağlama gresi .................................................................................................. 19 Kaya matkabı .............................................................................................. 19 Kızak ........................................................................................................... 19 Bom ............................................................................................................. 19 Sondaj-çelik destek ..................................................................................... 20 Taşıyıcı ........................................................................................................ 20 Elektrik sistemi ........................................................................................... 20 Yakıcılar .......................................................................................................... 20 Dizel motor ................................................................................................. 20 Soğutucular ...................................................................................................... 21 Dizel motor soğutma sistemi ...................................................................... 21 3. Kızak ................................................................................................................ 23 Güvenlik .......................................................................................................... 23 2000-Serisi ....................................................................................................... 23 Teknik veriler .................................................................................................. 25 2000-Serisi .................................................................................................. 25 Kaya matkabı/rotasyon ünitesinin takılması .................................................... 25 Hazırlık ....................................................................................................... 25 Montaj ......................................................................................................... 26 Dört saat sonda kontrol edin ............................................................................ 26 Kaya matkabı hortumları ................................................................................. 26 Hortumların yeri ......................................................................................... 26 Hortumların ayarlanması ............................................................................ 27 Sürme ve geri çekme halatları ......................................................................... 28 Konumlar .................................................................................................... 28 Sürme halatının değiştirilmesi .................................................................... 28 Sürme ve geri çekme halatlarının ayarlanması ........................................... 29 Geri çekme halatının gerginliği .................................................................. 29 Besleme kirişi üzerindeki yatağın ayarlanması ............................................... 30 Teleskop kızağın üzerindeki besleme kirişinin ayarlanması ........................... 31 Tutucudaki kayan parçaların ayarlanması ....................................................... 32 Kayma raylarının değiştirilmesi ...................................................................... 33 Teleskop kızak için farklı tij uzunluklarının ayarlanması ............................... 34 Besleme silindiri .............................................................................................. 35 Besleme silindirinin sökülmesi ................................................................... 35 Ara halkanın germe kovanı ......................................................................... 37 Tanım ..................................................................................................... 37 Sökme ..................................................................................................... 37 Montaj .................................................................................................... 37 Teleskop kızağı üzerindeki alt besleme silindirinin sökülmesi .................. 38 Üst besleme kirişinin sökülmesi ............................................................. 38 Silindirinin sökülmesi ............................................................................ 39 Uzun vadeli depolama ..................................................................................... 40

4. Bom ...................................................................................................................41 BUT 28 G .........................................................................................................41 Yeni bir bom kullanmaya başlama ...................................................................42 Teknik veriler ...................................................................................................42 BUT 28 G ....................................................................................................42 Cıvatalı bağlantılar ...........................................................................................42 Sıkma torkları ..............................................................................................42 Teleskop tüp flanşı üzerindeki tutma cıvatalarını sıkıştırma torku .............44 Bölme geçişi .....................................................................................................45 Hortum yeri ..................................................................................................45 Asma ve kaldırma .............................................................................................46 Güvenlik ......................................................................................................46 Kaldırma ......................................................................................................46 Asma ............................................................................................................47 Bomun sökülmesi .............................................................................................48 Güvenlik ......................................................................................................48 Kızağın sökülmesi .......................................................................................48 Bom gövdesinin sökülmesi ..........................................................................49 Genişletici miller ..............................................................................................49 Sökme ..........................................................................................................49 Montaj ..........................................................................................................50 Bom teleskopu ..................................................................................................50 Bomun teleskopunun sökülmesi ..................................................................50 Yatak muhafazasındaki kovanların kontrol edilmesi ..................................52 Kamaların kontrol edilmesi .........................................................................53 Kayma raylarının kontrolü ...........................................................................53 Rotasyon ünitesi ...............................................................................................54 Güvenlik ......................................................................................................54 Genel ............................................................................................................55 Rotari aktüratörünün işlevi ..........................................................................55 Rotari aktüratörü rektifiyesi .........................................................................57 Rotari aktüratörünün bomdan sökülmesi ................................................57 Rotari aktüatörünün ana parçaları ...........................................................59 Rotari aktüratörünün sökülmesi ..............................................................61 Rotari aktüratörünün takılması ................................................................65 Rotari aktüatörün boma takılması ...........................................................69 Besleme lokavt silindirinin ayarlanması ..........................................................73 Yönlü kumanda - açı sensörü ...........................................................................75

........................................................................................................... 78 Yakıt Sistemi ......................................................................................... 89 Alternatif akım jeneratörü ....................................................... 97 Orta dişlideki yağ seviyesinin kontrol edilmesi .................................................................................................................. 83 Yağ filtresinin değiştirilmesi ......................................... 90 Önemli .......................................................... 85 Gerginlik göstergesi ....................... 86 Soğutucu fan kayışının değiştirilmesi ............................. 100 Yağ seviyesinin kontrol edilmesi .......................................................................................................................... 91 Arıza bulma ....... 78 Yakıt deposunun tahliye edilmesi ........................................................................................................................................................................................................... 80 Filtre elemanının temizlenmesi ..................................................................................................................... 87 Jeneratör kayışının değiştirilmesi ................................................... 84 Kayışlar ................................... 95 Lastiklerin ve jantların takılması .............................. 91 Deutz talimat el kitabı ............................................ 83 Yağ seviyesinin kontrol edilmesi ........................................................... 80 Genel ............................................................................................................................................................................................................................................... 77 Güvenlik .... 85 Kayışları gerdirme .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 94 Tekerlekler .................................................................................................................................... 95 Kumanda sistemi .......................... 76 Teknik veriler ................................................ 93 6.............................................................................................. 94 Teknik veriler ................ 100 Filtre ve yağın değiştirilmesi ................................................................................................................................................................................... 94 Konumlar .............................................................................................................................. 82 Yağ değişimi .................................................................................................................... 78 Yakıt filtresinin değiştirilmesi ....................................... 76 Motor ünitesi Deutz 914 ........... 87 Valf çevresi .......................................................................................................... 100 Güvenlik .......... 99 Hidrolik dişli kutusu ................ 81 Yağ sistemi ..................................................................................................................................................................................................................................... 94 Tahrik milleri ............................................................................................................................................................ Motor ......................................................................... Şanzıman ................ 101 ............................................................................................................. 86 Jeneratör kayışı .................................................................... 81 Toz valfinin temizlenmesi ........................... 90 Kaldırma aygıtı ........................................ 79 Hava sistemi .............................................................................................. 97 Son tahrikteki yağın değişimi ................................................................................................................................................................................. 94 Direksiyon ..............................5..................................................... 82 Motor yağı ile doldurma .............................................................. 80 Filtre elemanının değiştirilmesi ......................................................................................... 95 Şanzıman .......................................... 95 Tahrik milleri ......... 97 Göbek dişlisindeki yağ seviyesinin kontrol edilmesi .............................................. 98 Göbek dişlisindeki yağın değişimi ......

........................................111 Fonksiyon kontrolü...........................................................................................................................................................106 7...........104 Güvenlik ................................................................................................ el freni ....................124 ....108 El freni basıncı ................................123 Genel ..... DCS 14 ve DCS 18 .............................................120 Hidrolik sistem DCS 12...............................122 Yağ geri dönüş filtresi ... Hidrolik sistemler ..........................................................................................................................................................................................................104 Kadran millerinin çıkarılması .................................... DCS 14 ve DCS 18 ............................................................104 Frenlerin serbest bırakılması ............................................................................119 9..........................................................................105 Çektikten sonra .........................................................107 Teknik veriler .102 Çekme ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................110 Fren disklerinin kontrol edilmesi ......................................................................................................................................................111 Frenlerin ayarlanması ...................104 Çekmeden önce ......................................................................................118 8...................................119 DCS 12.......................................122 Geri dönüş yağ filtresinin değiştirilmesi .........................................................................................................................................................................102 Şasenin merkezi yağlaması ....................................................................................................................................................................................107 Genel bakış .........................................113 Akümülatör şarj basıncının kontrol edilmesi ...........................................102 Merkezi yağlama sisteminin doldurulması ..........................................................................120 Teknik veriler ................................................................................................................................................................................................112 Fonksiyon kontrolü...................................................................................................105 Direksiyon silindirinin sökülmesi ................................................................................108 Fren basıncının kontrol edilmesi ..........................120 Filtre ..........................................106 Alınacak önlemler ....102 Kadran milleri .....................107 Güvenlik .................................... servis frenleri ............................................................ Fren sistemi ..109 Frenleri boşaltma ..................................................................................................................114 Fren basıncı kumanda valfının kontrol edilmesi .................................. Sondaj sistemi ...............................................................................122 Genel ...............................................................................................116 Bir akümülatörün sökülmesi ................................................................Şasenin yağlanması ..123 Hava filtresinin değiştirilmesi ..............................................115 Akümülatörlerin kontrol edilmesi ...................................................................................................................................................................................................................................................108 Fren sistemi ............................................................................................108 Servis fren basıncı ............................................................120 Güvenlik .......112 Yüksüzlük algılama sistemi ..........123 Hava filtresi .......

............................................................................................................ besleme basıncı .............................................................................................................................................................. 145 Maks..... 132 Ana pompa .......................... 150 Üst ve alt silindir arasındaki basınç farkı .............................................................................................................................. 144 Besleme basıncı ................................................................................................... 134 Bekleme basıncı ............................................ 141 Tam sondaj darbe basıncı .......................... 151 Besleme basıncı........................................................... 128 Pompa rotasyon yönünün kontrol edilmesi .... 129 Pompaların boşaltılması ................................. 126 Yoğuşmanın hidrolik yağ deposundan tahliye edilmesi ................................................................................................................................................................................................................... geri ............................... 132 Rotasyon hızı için basınç ayarları ve düzenlemesi ...................................................... 144 Yağlama yağının ölçülmesi ................................................................. 141 Kaya matkabı damper basıncı .................................................................... 143 ECL yağlama sisteminin ayarlanması .......................................... 126 Elle doldurma .................................................................................................................................................... 125 Tahliye ....................................................... 129 Pompayı döndürme .............................................................................................................................................................. 139 Kavrama darbe basıncı ........................................................................................... 128 Güç ünitesi pompaları ... 125 Genel ............................................... 125 Yağ değişimi ...................................................................................... 148 Giriş ..................................................................... 142 Darbe geri dönüş basıncı (COP 1532) . 151 ............................................................... 132 Konumları gösteren çizimler .................................................................................. 138 Delik düzeltme matkabı............................. 126 Genel .... 149 Maksimum besleme basıncı (üst ve alt silindir) .................................Yağdan örnek alınması ................................... 132 Güvenlik .................................... 140 Tam sondaj darbe basıncı ....................................................................... 130 Ayarlar ................................ opsiyon ........ 147 Delik düzeltmede tam sondaj besleme basıncı............................... 134 Pompa basıncı (darbe basıncı) .................................................................... 145 Kavrama besleme basıncı ........................................................................................................................................................................... 125 Doldurma .................................................................................................................................................... 127 Pompalar ................. 137 Konumlandırma basıncı ........................................ 128 Yeni ya da onarılmış bir pompanın çalıştırılması ................................................................................................................................................................................................................... 138 Küçük delik matkabı ...... 136 Konumlandırma basıncı .................... opsiyon ................................ 151 Kavrama ve tam sondaj besleme basıncı .............................................................................................. 137 Rotasyon pompası ................

......................................................................161 Hava filtresinin değiştirilmesi .............Sıkışma önleyici koruma .....................................................................................166 Boşaltma basıncının ayarlanması ..................................156 DCS 14/18'in ayarları .................................................164 Genel .............................................166 Güvenlik .....................173 Kablo işaretleme ........173 Bileşenlerin değiştirilmesi .................................................................154 Besleme geri dönüş hareketinin ayarlanması .......................164 Akış anahtarının ayarlanması ........................................................................................................................................................... LE7 (LE55)..............167 Yağlama hava basıncı .......................................................................173 Çalıştırmadan Önce ....................................................................................................................................................................................................................................152 Tanım ........161 Kompresör LE3 (LE22)...............................173 ...................159 10.......... IEC ve Avustralya ........................ Elektrik sistemi.......................166 Boşaltma ve yükleme basıncının ayarlanması ...............163 Güvenlik ............................................... LE10 (LE75) .............171 12.....................................................................................................................................................................................................................................................................................157 Fonksiyon kontrolü ...................................................................166 Yükleme basıncının ayarlanması ....................................................................................................................................................................172 Güvenlik ................................................................................153 Genel ...................................................................162 Yağ seviyesi .........153 DCS 12'nin ayarları .................................................................. LE5 (LE40)........................................................................................................162 11...................................................................................................................163 Teknik veriler ......161 Kompresör talimatları ..................................................................................................................................164 Su pompasının değiştirilmesi .....................................................................................155 DCS 12'nin ayarları ..................163 Hortum boyutları .........165 Kompresör boşaltma ve yükleme basıncı ........................................................................167 Su süzgecinin temizlenmesi ....................................................................................................................... Hava ve su sistemleri .................................172 Genel ..............................................................................................................................................................................172 Ekstra düşük voltaj devresi ...............................152 RPCF besleme kumandası ..........................................................................................161 Güvenlik ...........................................................................................................................................................169 Hava deposunun tahliye edilmesi ..........164 Su pompası ......................172 Güvenlik standardı ....................................................................................................................153 DCS 14/18'in ayarları ........................................................................................... Kompresör ...................................................169 Su sisteminin tahliye edilmesi ...152 Besleme (kaya matkabı) geri dönüş hareketi ....................168 Donmayı önleyici önlemler ............................................................................................................................................................172 Düşük voltaj devresi ................................

. Parçaların konumları ................ 182 Bileşenlerin değiştirilmesi ......................................................................................................................................................................................... 186 Genel ......................................................................................................................... 175 Gerilimölçer ve ampermetre . ABD ..................................................... 179 Nominal akımın ayarlanması ...................................................................................................................................................................... 181 Genel . 186 Ana şalter kısa devre koruması ............................................................................................................ 178 Koruma tetiklenmişse ........... 176 Topraklama hatası ekipmanı ..... 177 Motor koruması .................................................... 175 Saat sayacı ...................................... 185 Elektrik sistem koruması .............................................................................................................. 190 Hidrolik kumandalı valflar ...........................................................................................................................................................690V ................. 181 Güvenlik ................. 182 Elektrik kutusu....................... 179 Taşıyıcının sigortaları ............. 181 Ekstra düşük voltaj devresi ................ 176 Faz sıralama anahtarı ....................................................................................... 186 Faz sıralama anahtarı .......................................................................... yüksek akım ...................................................................... 187 Yumuşak marşlı kabin ......................... Yumuşak marş ....... 189 14........................................................ 183 Doğrudan marşlı iç ............................................................................................................................................... 173 Gösterge lambaları ................................................................ 186 Motor koruması ..........................Elektrik kutusu............. 181 Güvenlik standardı ................................................. 187 Hizalama formu..................................... 184 Yumuşak marşlı iç ........................................................................................................................................................................................... 176 Ana güç anahtarı ... yüksek akım ............................................................................... 176 Elektrik sistem koruması ........................... 183 Dış ........................................................................................................................................................................... 187 Termal aşırı yük koruması ......................................................................................................................................................................................................................... 190 Basınç göstergeleri............. 186 Ana güç anahtarı ..................................... 178 Elektronik motor koruma rölesi ................................................................................................................................................................... 173 IEC standardı ................. 182 Çalıştırmadan Önce ................ 180 13.............................................................. Kanada......................................... 186 Topraklama hatası ekipmanı ..................................................................................................................................................................................................................... test çıkışları ve akış monitörleri ......... 180 Arıza bulma .............................................................. 181 Düşük voltaj devresi .......... 174 İç 380V .......................................................................................... 187 Arıza bulma ................................................. 191 ...................................................................... 190 Valflar ...................................................................................................... 182 Kablo işaretleme ....................................... 177 Motor koruması .............................. 174 İç 1000V .................................... Elektrik sistemi................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................200 Donmayı önleyici önlemler ............199 Gaz temizleyici .................................................................................203 Yangın söndürme sistemleri ........................................................................................................................................209 ....15...................................................202 Katalitik konvertör ............192 Makara ünitesi RAC 611 ....... Yangın söndürme ekipmanı .....192 Genel ......................................................................................199 Su ile doldurma .....203 Ansul manuel ................202 Genel ........................................................................... isteğe bağlı ......203 Konumlar ............................................................................208 Isı dedektörü ................................................................................206 Düğmeler ...........................................................................................................202 Tahliye ...................................194 Makara ünitesi RAC 612/RAC 614 .......199 Güvenlik ...........195 Makara ünitesi kayma kavramasının ayarlanması ...........................202 17.........................................................................................................204 Tanım ..196 Toplayıcı....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................195 Makara ünitesi dişlisi ................197 Tanım ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................196 Toplayıcının kontrol edilmesi ...........................................................................203 Tanım ...................................................................................................................................................192 Giriş ................194 Makara ünitesi tahrik zincirinin ayarlanması ..........................202 Katalitik konvertörün değiştirilmesi .........................................................205 Fonksiyon ................................................... Makara üniteleri ....................................................................................206 Sinyaller ......................................................................................196 Limit svici........................................................195 Makara hızının ayarlanması .....................204 Konumlar ..........203 Giriş ..................................................204 Ansul Yangın Kontrolü ......................................................... kablo makara ünitesi ..................................197 Ayarlama ........................................................................................................ Egzoz filtreleme ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................207 Arıza bulma ...199 Genel ......205 Merkez ünite .....................................................................................197 16........................................................................

............................................... 213 Duraklama ve çalışma zamanlarının ayarlanması .................... 232 ........................................................................... 225 Sensör kalibrasyonu . 232 Eğim sensörü katsayısının ayarlanması ........................................................................................... 214 Yağlama gresinin doldurulması .................. 230 Eğim sensörünün sıfırlanması ...................................... 210 Makinenin bakımı ................... 24 V DC .............................................................................................. 210 Bakım ve kontroller ........................................................................................................................................................................................... 223 Sensör bağlantıları ............................................... 210 Servis ............................................................................................... 219 Menüler ..................................................................... 213 Test fonksiyonu .......................... 229 Kalibrasyon menüsü ............................................................................................................ Yön kontrol donanımı ........ 220 Bağlantılar ................................................................................................................................................................................................................ tetikleme ve servisle ilgili genel bilgiler ........... 212 Lincoln Quicklub 203 yağlama pompası ............................................ 226 Besleme lokavt silindirinin ayarlanması ................ 209 Güvenlik önlemleri ................................................................................................................................................................................................................................................................ 217 19................... 215 Kronometre terminali ........................................................................... 209 Makinenin modifikasyonu ..................................................................... 212 Giriş ............................................................................................................................................................................ 211 Bir yangın ya da yangın söndürme sisteminin etkinleştirilmesinden sonra alınacak önlemler ..................................................................... 219 Şifre ................................................................................................ 229 Eğim sensörünün temel ayarı ve kaba kalibrasyonu ................................................................................................................................... 211 18....................................................................................................................................................... 212 Emniyet valfi .......................................................................... 216 Devre şeması ..................................................................... 218 Teknik veriler ....Güvenlik..................................................................................................................................................................... 214 Dönüş bağlantısı ... 225 Güç kaynağı devresi.................................................... 221 Üç bomlu sistem ....................................................................................................... 229 Eğim sensörünün mekanik ayarı .................................. 221 Tek bomlu ve çift bomlu sistemler ............................................. 210 Elle tetikleme ..................... 226 Şartlar ............................................. 218 FAM ......................................................................................... 226 Kızak eğim sensörü ........... 215 Güç kaynağı ................... 219 Yön kumanda FAM'si ............................................................................................................................ Otomatik yağlama .........................

........................................................252 Su buharı ekipmanı .........................................................................................................................................249 Arıza bulma .....................delik derinliği ölçümü) .............................................................Arka ve ön yan açılar ........................................247 Kompresör V kayışlarının ayarlanması .......................................... Su buharı ekipmanı ............................................................................................247 Güvenlik ................................................................................................236 Bileşenlerin değiştirilmesi ........................................253 Ayarlar ..................................................237 Açı sensörlerinin değiştirilmesi .....247 Teknik veriler .............................................................................................................................................................. Yumuşak marş motoru ......................................................250 Soğutma yok .............................................................................................................................................248 Temiz hava filtresi ...........................................237 Eğim sensörlerinin değiştirilmesi .........................................................................................................................................243 Açı sensörleri ......................................250 Zayıf soğutma .....................255 ABB yumuşak marşın ayarlanması .............................................................................................................................................................................................................................................................240 Kaya matkabı modu .........................................................233 Arka ve ön taraf açılarının katsayılarının ayarlanması ..................................................................................240 Çözücü modülün değiştirilmesi ......................................................................................................................................252 Genel ......254 Su pompasının (CAT) kontrol edilmesi ve ayarlanması .....................................................................................................................................................................................234 Kaya matkabının konumu (opsiyon ......................................................................................................................................................................244 Eğim sensörü ..................................................................................................................254 Güvenlik ...........................255 ..............245 20..........234 Besleme uzunluğunun ayarlanması ....................................233 Kalibrasyon menüsü .........................................................250 Düzensiz soğutma .................................235 Açı sensörlerinin kontrol edilmesi .................................................................254 22.241 Arıza bulma ...........................253 Teknik veriler ........................................... Klima ...........................238 Uzunluk sensörünün değiştirilmesi ........................................................................250 Anormal gürültü ...................................................................................................................................................................................242 Fonksiyon kontrolü .............................................................................................................................................................241 Sistem ........................233 Ön taraf açısının resetlenmesi .....................................................................................................245 Uzunluk sensörü..............233 Arka taraf açısının resetlenmesi .............................................................................................. kaya matkabı ..............................................................241 Arıza göstergesi ..................................................................251 21.....................................................................................241 CAN iletişimi ........250 Isıtma yok .....242 Arıza bulma menüleri ....

.

1250 0099 89 1 .Güvenlik Güvenlik Referans Açıklama Deliciyi kullanmaya veya bakım çalışmalarına başlamadan önce Güvenlik belgesinde yer alan bilgileri mutlaka okuyun.

Güvenlik 2 .

3 . hidrolik hortumlarını ve çeşitli tipteki filtreleri değiştirmek çevre için tehlikeli olabilir. • Yağları. Genel Çevre ÇEVRE KURALLARI • Çevreyi düşünün! • Kaçak yapan hidrolik bağlantıları ve gres çevreye zararlıdır.Bakım talimatları 1. Yerel yönetmeliklere uygun şekilde işlemden geçirin. • Bakımı iyi yapılmış hava filtreleri emisyonu düşük tutarlar. • Mümkün olan her yerde Atlas Copco ürünleri için biyolojik olarak parçalanabilen hidrolik sıvıları ve yağlama yağlarını kullanın. • Artık yağları. yağlı atıkları ve atık ve dökülmüş gresi her zaman toplayın. ÇEVRE KURALLARI • Çevreyi düşünün! • Motor egzoz gazları çevre için zehirli ve tehlikelidir. • Dizel motor çalışırken iyi havalandırma gereklidir. Daha fazla bilgi için yerel Atlas Copco bürosu ile bağlantı kurun. dökülen yağları. Genel Bakım talimatları 1.

kullanılmış aküler çevre ve sağlık için tehlikeli olabilir. ÇEVRE KURALLARI • Çevreyi düşünün! • Yıkama katkıları. • Artık ve dökülen yakıtı her zaman toplayın. Bu nedenle. • Eski aküler. yerel yönetmeliklere uygun şekilde atılmak üzere gönderilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun şekilde işlemden geçirin.Bakım talimatları 1. 4 . ÇEVRE KURALLARI • Çevreyi düşünün! • Aküler asit ve ağır metaller içerirler. • İmha ve atık işlemlerinde geçerli yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. ÇEVRE KURALLARI • Çevreyi düşünün! • Bazı elektrikli bileşenler piller ve çevreye veya kişisel sağlığa zararlı olabilecek başka bileşenler içermektedir. • Kullanım ve atık imha işlemleri sırasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. diğer katkı maddeleri ve soğutma sıvıları gibi kimyasallar çevre için tehlikeli olabilir. Genel ÇEVRE KURALLARI • Çevreyi düşünün! • Yakıt döküntüleri çevreye zarar ve yangın riski taşırlar.

47 17 22 00 Faks: +54 .(0)2 .644 90 45 Telefon: +57 .705 673 67 11 Faks: + 1 . telefon numaraları ve faks numaraları Ülke Arjantin Avustralya Adres Juncal 2869 B1640 GRE Martinez.(0)1 . Bağlantı detayları Tablo: Atlas Copco şirketlerinin adresleri.769 56 72 Telefon: + 591 . Buenos Aires P O Box 6134 Teslimat Merkezi Blacktown NSW 2148 Postfach 108 A-1111 Viyana Casilla 290 Santa Cruz P O Box 12737 Sao Paulo.Conchali Telefon: + 56 .(0)1 -76 01 20 Faks: + 43 .96 21 97 00 Faks: +61 .(0)8 . SP 04744-970 200 Mumford Road Walden Industrial Park Lively. Post Code 102 00 5 . 95310 Bogotá .623 51 31 Santiago.(0)2 . Şili 6553935 Conchali Telefon: + 852 . Ontario P3Y 1L2 Telefon ve faks numarası Telefon: +54 .225 434 000 Faks: + 420 .(0)3-343 69 69 Telefon: + 55 .27 97 66 00 Faks: + 852 .47 17 02 27 Telefon: +61 .(0)8 .Kolombiya Prumyslová 10 Praha 10.A.(0)2 .(0)11 . • Atıkların taşınması ve atılmasında yerel yönetmeliklere uyun.Bakım talimatları 1.(0)11 .225 434 009 Çin / Hong Kong P O Box 1516 Shatin Central Post Office New Territories CMT International Kolombiya Çek Cumhuriyeti S-105 23 Stockholm A.419 92 00 Faks: +57 .743 80 00 Faks: + 46 .96 21 98 13 Telefon: + 43.(0)1 .56 87 88 00 Faks: + 55 .705 692 31 01 Avusturya Bolivya Brezilya Kanada Şili Panamericana Norte 5001 .419 92 22 Telefon: + 420 .(0)11 .(0)3-343 68 68 Faks: + 591 .(0)11 .(0)2-442 3600 Faks: +56 .(0)1 . Genel ÇEVRE KURALLARI • Çevreyi düşünün! • Belli tipteki çalışma ışıkları cıva içerebilir ve bu yüzden de çevreye ve sağlığa yönelik tehlike oluşturabilirler.23 41 43 13 Telefon: + 46 .55 24 23 47 Telefon: + 1 .

(0)1 .(0)20 .(0)201 .23 44 67 Telefon: +30 .296 64 41 Faks: + 358 .Herts HP2 7HA 93.(0)20 .(0)9 .(0)3 .296 42 18 Telefon: + 33 .349 96 00 Faks: +30 .(0)2 .21 89 40 00 Faks: + 82 . Seksyen 31 40460 Shah Alam Selangor Darul Ehsan Apartado Postal Box 104 54 000 Tlalnepantla Estado de Mexico Telefon: + 254 .61 79 95 20 İtalya Japonya Sumitomo Fudosan Shipa Bldg 4 IIF Telefon: + 81 .22 82 06 00 Faks: + 52 .(0)2 .(0)1 .51 23 88 88 Faks: + 60 .217 70 Faks: + 49 .66 93 77 11 Faks: +98 .345 4783 Telefon: + 852 .61 79 91 Faks: + 39 .82 52 15 Telefon: + 82 .P.51 23 89 49 Kenya Kore Malezya Meksika Telefon: + 52 .23 41 43 13 Telefon: + 91.22 21 00 Faks: + 44 .(0)21 .(0)1 .217 74 54 Telefon: + 233 .(0)1442 .780 10 08 Faks: +62 .(0)21 .(0)1 .450 5978 Faks: +353 .39 09 30 00 Faks: + 33 .55 .(0)21 77 61 47 Telefon: + 44 . Genel Ülke Finlandiya Fransa Almanya Gana İngiltere Adres Tuupakankuja 1 Fl-01740 Vantaa B P 27055 Saint Quen l’Aumône FR-95052 Cergy Pontoise Cedex Postfach 10 02 25 D-45002 Essen P O Box 10071 Accra North P O Box 79 Hemel Hempstead GB .57 65 78 90 Faks: + 81 .57 65 31 99 13-4 Shiba 2-chome Minato-Ku Tokyo 105-0014 P O Box 400 90 00100 .53 90 15 20 6 .271 459 48 Yunanistan Hong Kong Hindistan Endonezya İran İrlanda Telefon: +62 .27 97 66 00 Faks: + 852 .194 00 Koropi.522 82 39 Telefon: + 60 .(0)20 .(0)9 .Bakım talimatları 1.Nayrobi C.Dublin 12 Casella Postale 77 IT-20092 Cinisello Balsamo MI Telefon ve faks numarası Telefon: + 358 .O.(0)1 . Atina P O Box 1516 Shantin Central Post Office New Territories Sveanagar Bombay Pune Road Dapodi Pune 411 012 P O Box 7021/JKS CCE Jakarta 120 75 P O Box 13145-1311 Tahran 1345654551 Kylemore Road Bluebell IE .(0)3 .(0)21 .66 92 73 14 Telefon: +353 .(0)1 .(0)1442 .(0)20 -39 85 24 15 Faks: + 91 .(0)2 .(0)201 .(0)21 77 45 12 Faks: + 233 .39 09 30 49 Telefon: + 49 .660 50 00 Faks: + 254 .Varis Avenue GR .(0)2 .(0)3 .55 .456 7686 Telefon: + 39 .(0)3 .780 18 37 Telefon: +98 . Box 8354 Seul 26 Jalan Anggerik Mokara 31/47 Kota Kemuning. Koropiou .(0)21 .

(0)212 .Bakım talimatları 1.(0)11 .479 68 20 Telefon: + 66 . Box 7330 Jeddah 21462 Singapur Jurong Point P O Box 438 Singapur 639456 P O Box 14110 Witfield 1467 Apartado.(0)2 .(0)8 .374 14 14 Faks: + 41 .(0)216 .608 90 20 Faks: + 48 -(0)32 .(0)32 .39 Faks: + 63 .627 9239 Telefon: + 46 .60 05 22 Telefon: + 47 .60 00 40 Faks: + 212 .22 .(0)216 .(0)11 .68 63 60 98 Telefon:+ 27 .217 28 39 Telefon: + 58 . Wellgrow Industrial Estate Bangna . Genel Ülke Fas Norveç Peru Filipinler Polonya Adres P O Box 13 844 20 100 Casablanca P O Box 334 N-1401 Ski Apartado 662 Lima 100 P O Box 1373 MCPO 1200 Makati City (Satış) ul.21 .91 .(0)32 . Chungli Tao yuen Hsien 125 Moo 9.743 80 00 Faks: + 46 .581 05 81 Faks: +90 .693 33 57 Faks: + 966 .86 03 00 Faks: + 47 . Katowicka 32 PL-40-173 Katowice (Servis) ul.(0)2 .68 62 28 11 Faks: + 65 .22 . Bangpakong Chachoengsao 24180 İstasyon Arkası 34940 Tuzla İstanbul PO Box 1159 Commerce City CO 80022 ABD Apartado 76111 Caracas 1071 Güney Afrika İspanya İsveç İsviçre Tayvan Tayland Türkiye Telefon: + 90 .416 85 00 Faks: + 351 .86 03 30 Telefon: + 51 .743 92 47 Telefon: + 41 .224 01 53 Telefon: + 63 .64 .693 28 92 Telefon: + 65 .(0)8 .(0)3 .(0)1 .303 .479 68 38 Faks: + 886 . 36 Bangwua.(0)2 .(0)3 .303 .(0)38 .843 0535 . O.(0)1 .Trad Km.416 01 66 Telefon: + 966 .91 .21.256 23 11 Faks: +58 -(0)212 .374 13 00 Telefon: + 886 .257 18 10 ABD Venezuella 7 . Krzywa 3 59-100 Polkowice Telefon ve faks numarası Telefon: + 212 .845 80 99 Telefon: + 351 .821 90 00 Faks: + 27 .581 05 82 Telefon: + 1 .56 29 00 Faks: + 66 . 24 E-28820 Coslada (Madrid) SE-10523 Stockholm Büetigenstrasse 80 CH-2557 Studen/Biel P O Box 14-45.287 88 22 Faks: + 1 .224 86 80 Faks: +51 .(0)38 .56 29 01 Portekiz Apartado 14 PT-2796-953 Linda-a-Velha Suudi Arabistan P.821 92 02 Telefon: + 34 .843 0242 Satış Telefon: + 48 -(0)32 .627 91 00 Faks: + 34 .64 .608 90 20 Servis Telefon: + 48 -(0)76 845 80 90 Faks: + 48 -(0)76 .(0)2 .

• Temiz koruyucu fişler kullanın. Bu yüzden çalışma alanında hidrolik sistemi üzerinde yapılacak çalışmalar kesinlikle gerekli olanlar dışınd yapılmamalıdır. Hidrolik atölyeleri bölümüne bakın.(0)8 . ilgili ekipman için Atlas Copco'dan eğitim almalıdır. onarım ve tamiratlar gibi çalışmadaki gerekli kesilmeleri planlamak için bir ön şarttır. 42. Box CY 935.898 96 38 Faks: +84 . Kullanıcı. • Hortumlar.(0)4 . Bu bakım talimatlarının amacı arızaları erken bir safhada bulmak ve gidermek. Genel Ülke Vietnam Adres No. Bozuk hidrolik yağa bağlı olarak çalışmada oluşacak aksaklıkları ve kesilmeleri önlemek için aşağıdaki noktalara dikkat edin: • Deliciyi temiz tutun. gibi hidrolik bileşenler her zaman uygun koruyucu fişlerle birlikte yerinde tutulmalıdır. Thao Dien Ward District 2 Ho Chi Minh City P O Box 11291 Chingola P. Düzenli bakım.62 17 61 Faks: + 263 .898 96 37 Telefon: + 260 . maliyeti yükselten ikincil hasarları ve kazaları önleyebilmektir.(0)2 . • Filtreler tıkanmayı işaret ediyorsa filtre kartuşlarını hemen değiştirin. Bu da bakımın tam bir aksaklığa neden olmak yerine üretime en uygun zamanda gerçekleştirilmesini sağlar.(0)4 . 8 . vb.(0)8 . Hidrolik sistemler Genel Hidrolik sistemler yabancı maddeler ve kirleticilere karşı hassastırlar. Parçalar daha sonra uygun bir ortamda onarılmalıdır. Tercihen katkı olarak bir gres çözücü ile birlikte düzenli aralıklarla hortumla yıkayın • Herhangi bir bağlantıyı açmadan önde etrafındaki alanı temizleyin.O. Causeway Telefon ve faks numarası Telefon: + 84 . • Temiz araçlar kullanın ve temiz ellerle çalışın. motorlar. Street 37.62 17 94 Zambiya Zimbabve Hedef grup ve amaç Bakım talimatları teknisyenler ile bakım ve onarım servisindeki personel için tasarlanmıştır.31 38 77 Telefon: + 263 . Kaya sondaj donanımının çalıştığı ortam genelde hidrolik parçaların onarımına uygun değildir. valfler.(0)2 .31 12 81. bu sayede iş aksaklıklarını. • Hidrolik bileşenlerin yedek parçaları her zaman sızdırmaz plastik poşetlerde saklanmalıdır. • Daima hidrolik bağlantıları çıkardıktan sonra hemen yerlerine takın. 31 30 15 Faks: + 260 .Bakım talimatları 1.

iyi durumda ve doğru olarak sıkıldığından emin olun.Bakım talimatları 1. Önerilen güç besleme kablosu COP 1638 donanımlı deliciler Gerilim (V) 380-440 440-500 550 660-690 1000 Tip RDOT RDOT RDOT RDOT Buflex Boyut (mm2) 4×120 4×95 4×70 4×50 3×50+3G10 Çap (mm) 60 55 49 44 33 Uzunluk (m) 85 90 110 115 175 9 . Hidrolik hortumlar değiştirildiğinde. Ayrıca hortum bağlantılarının temiz. Genel Hidrolik atölyeler Hidrolik bileşenlerin onarımı için kullanılan atölyeler: • kaynak. yerlerine aşağıdaki özelliklere sahip hidrolik hortumlar takıldığından emin olun: • uygun kıvrımlı bağlantılar • doğru nitelik • doğru boyutlar Bütün basınçlı hidrolik hortumlarda kıvrımlı bağlantılar vardır ve bu nedenle hazır olarak Atlas Copco'dan satın alınmalıdırlar. • bileşenlerin onarımı için gerekli uygun yıkama ekipmanına sahip olması. • iyi eğitimli teknisyenleri olmalıdır. Nitelikler ve hortum boyutları her delicinin yedek parça katalogunda belirtilmiştir. • ortama toz bırakmayan bir havalandırma sistemi olmalıdır. hem standart hem de özel. titreşimler ve diğer mekanik enterferans hidrolik hortumlar üzerinde ciddi etkiler yaratmaktadır. gibi toz ve parçacık üreten faaliyetlerden uzak durması. Hidrolik hortumların değiştirilmesi Yüksek darbe basıncı. taşlama. araç nakliyesi vb. • sadece hidrolik atölyelerinde kullanılan. gerekli araçlara sahip olmalıdır.

Bakım talimatları 1. Genel COP 1838 ME donanımlı deliciler Gerilim (V) 380-400 440-550 660-690 1000 Tip RDOT RDOT RDOT Buflex Boyut (mm2) 4×50 4×35 4×25 3×25+3×6 Çap (mm) 44 38 34 24 Uzunluk (m) 40 60 70 145 Kabinli COP 1838 ME donanımlı deliciler Gerilim (V) 380-440 500-550 660-690 1000 Tip RDOT RDOT RDOT Buflex Boyut (mm2) 4×70 4×50 4×35 3×35+3×6 Çap (mm) 49 44 38 24 Uzunluk (m) 60 65 95 185 Kabinsiz COP 1838 ME donanımlı deliciler Gerilim (V) 380-440 440-500 550 660-690 1000 Tip RDOT RDOT RDOT RDOT Buflex Boyut (mm2) 4×120 4×95 4×70 4×50 3×50+3G10 Çap (mm) 60 55 49 44 33 Uzunluk (m) 60 65 90 100 190 10 .

sağlığa zarar verebilecek ve diğerlerinin yanı sıra egzema. • Kaynak yapılacak alan üzerindeki pas ve boyayı taşlayın ve ek yerini dikkatli bir şekilde hazırlayın. • Kuru bir alanda kaynak yapın. Açıklama Kaynak onayı ve elektrot seçimi için Atlas Copco'ya danışılması önemlidir. solunum sistemi güçlükleri ve ağır astım vakaları veya sağlık açısından tehlikeli diğer hastalıklara yol açabilecek maddeler oluşur. • Kaynak. • Kabloları jeneratör ve aküden çıkartın. • Delici. Kaynak yaparken aşağıdakilere dikkat edilmelidir: • Üniteye akım veren güç kaynağını kapatın. göz koruması ve eldiven. sağlığa zararlı olabilecek maddeler içeren polyester tozu ve oksiran ester boyayla boyanmıştır. Genel Kaynak • Bomlara kaynak yaparken termal çatlaklar meydana gelebilir. kişisel güvenlik ekipmanları da kullanın: basınçlı havayla çalışan nefes alma koruması. • Boya ısındığında. 11 . gözde tahriş. taşlama ve boyayla ilgili diğer sıcak işler sadece yeterli havalandırmanın olduğu yerlerde yapılmalıdır. • Bomlar üzerinde hiçbir şekilde kaynak YAPMAYIN ve aşağıdaki diğer gözlemleri izleyin. Ayrıca. • Ciddi kişisel yaralanma riski.Bakım talimatları 1.

temiz bir yüzey üzerine bağlayın. kabloları ve elektrik bileşenlerini koruyun. 12 . ESAB OK 48.00.1 E 7018 MIG kaynak ekipmanının kullanımı son derece uygundur. Yanıcı malzemeleri çalışma alanından uzak tutun. kesme ve taşlama sırasında.Bakım talimatları 1. valf plakası. • Önceden Atlas Copco'ya danışılmadan değişiklikler ve güçlendirmeler yapılmamalıdır. Genelde önerilen elektrot tipi ESAB-OK Autorod 12. Genel • Kaynak topraklama kablosunu. Cıvatalı ek yerlerinde sıkma torku Aksi belirtilmedikçe tüm ek yerleri Atlas Copco Standard 4369:01 K'da belirtilen tork değerlerine göre sıkılırlar. Aksi belirtilmişse söz konusu bileşenin bakım talimatlarında da bu belirtilecektir. kaynak alanının mümkün olduğu kadar yakınına. Eğer mümkünse kaynak yüzeyini de yumuşak bir şekilde zımparalayın ve astar boya uygulayın. Kaynağın yataklar ve rakorlara yakın olmasından kaçının. hidrolik yağı deposu. • Bomlar. her zaman elinizin altında yağ yangınları için bir yangın söndürücü bulundurun. • Her zaman hortumları.18: ER 70 S-6 Herhangi bir şüpheniz varsa.51 ya da aşağıdaki standarda göre eşdeğeridir: Tablo: MIG elektrotları SS: DIN 8559: AWS: 14 3403 3423 SG 2 A/SFA 5. öneri için Atlas Copco ile bağlantı kurun. • Kaynaktan sonra çapakları taşlayın. Elektrot önerileri Sadece kuru bir yerde saklanmış yeni ve temiz elektrotları kullanın. • Her türlü kaynak. sıkıştırılmış hava alıcısı veya sıkıştırılmış hava hatları üzerinde herhangi bir kaynak YAPMAYIN. Genelde önerilen elektrot tipi ESAB OK 48.30 ya da aşağıdaki standarda göre eşdeğeridir: Tablo: Elektrot önerileri ISO: SS: DIN 1913: AWS: 2560 E51 5B 120 20 H 14 3211 H10 E51 55 B10 A/SFA 5. Eğer bunlar ortamdan uzaklaştırılamadıysa topraklama kablolarını kaynağın her iki tarafına bağlayın.

25 M18 x 1.9 10.9 12. Yedek parçalar her zaman Atlas Copco'dan sipariş edilebilirler. Tablo: Atlas Copco Standard 4369:01 K.9 12.9 10.Bakım talimatları 1. Ebat M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M12 x 1.8 8.9 12.8 8.9 12.9 12.25 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 Güç sınıfı 8.9 12.8 8. Genel Açıklama Aşağıdaki tabloda belirtilen bütün civatalı ek yerleri Molycote 1000 veya 0. 13 .8 8.9 12. 9 23 44 76 120 187 365 627 114 276 460 15 38 75 128 203 315 615 1058 1 2 5 8 12 19 37 63 6 15 20 2 4 8 13 20 32 62 106 İşaretler ve plakalar İşaretler taşıyıcının daha büyük bileşenlerine yerleştirilmiştir. Taşıyıcı hakkında danışırken ya da yedek parça sipariş ederken her zaman model tipi ve seri numarasını belirtin.8 10.8 8.9 Nm cinsinden Tolerans ± tork.8 8.25 M16 x 1.Makine Tanımı) belirtilmiştir.8 8.9 12. Model tipi ve seri numarası ayrı bir belge olan MI'de (Machine Identification .11 µ sürtünme katsayılı eşdeğer bir dişli yağı ile yağlanmalıdır.

Genel Sökme ve birleştirme • Ağır cisimleri kaldırırken ve kayışla bağlarken azami dikkat gösterin. Arıza bulma işlemini belirli bir sistem ya da fonksiyon ile sınırlandırmak için her zaman arızanın yerini araştırmaya çalışın. meme ve hidrolik yağ borularını hemen yerine takın ya da başka bir şekilde kapatarak kirden koruyun. • Sökmeden önce su ve/veya gres çözücü içeren bir deterjan kullanarak bütün deliciyi hortum ile yıkayın. 14 . kaldırma ve tekrar monte etme sırasında aşağıdakilere dikkat edin. yetkililer tarafından öngörülmüş yollarla atılmalıdır. Arıza bulma Arıza bulma. çevreye zararlı olan tüm bileşenler. Açıklama Bir delici hurdaya çıktığında. hortumları. Miller ya da benzerlerinin nakliyesinden önce deliciyi küçük ya da büyük parçalara ayırmak gerekebilir. • Hidrolik. basınçlı hava ve su fışkırtma hortumlarını sökerken son derece temiz olmaya özen gösterin. • Yalnızca sağlam ve taşıyacakları yük için tasarlanmış kayışları kullanın • Uygulanabilir olan yerlerde askıları vinç kancası ile emniyete alın. • Uygun şekilde emniyete alınmış büyük boyutlu kaldırma donanımını kullanın. • Ağırlık merkezinden kaldırın.Bakım talimatları 1. boruları ve diğer bağlantıları işaretleyin. eğer hala yapılmadıysa. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. Sökme. bu nedenle bir arızayı mümkün olan en kıza zamanda giderebilmeyi sağlar. • Yeniden montajı kolaylaştırmak ve karışıklıkları önlemek için. bir arızayı saptayacak bir mantıklı işlemler sırasıdır. Bütün hortum.

şase aküsünün (2) pozitif terminaline bağlayın. 5. Önce yardımcı akünün pozitif terminalini. Şasedeki akülerin voltajı ile yardımcı çalıştırma akülerinin (1) voltajının aynı olup olmadığını kontrol edin. Motor çalıştığında. Taşıyıcının akülerinin bağlantıları.Bakım talimatları 1. tamamen boş olan birine bağlandığından aküler patlayabilir. 4. Ardından yardımcı akünün (1) negatif terminalini şasedeki topraklamaya bağlayın (şase aküsünün negatif terminaline değil). Bu nedenle aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. 1 1250 0064 41 Resim: Başlangıç asistanı 1 2 Yardımcı aküler Delicinin aküleri 2. jeneratörde arıza oluşturabilecek çalışmalarda kesinlikle kesilmelidir. Genel Yardımcı bir akü ile başlama Açıklama Akımın kesilmesinden dolayı. 15 . tam şarjlı bir akü. Ardından akülerin pozitif terminalleri arasındaki kabloyu sökün. önce şase ile yardımcı akünün (1) negatif terminali arasındaki marş kablosunu sökün. 3.

Eğer hidrolik sıvılar.Bakım talimatları 2.25 Hidrolik yağ Viskozite deposundaki derecesi (VG) (ISO 3448) maksimum sıcaklık. 100 Min. dizel yağlar ve soğutucular hakkındaki önerileri içerir. ºC + 80 + 75 + 65 + 55 + 35 ISO VG 100 ISO VG 68 ISO VG 46 ISO VG 32 ISO VG 15 Viskozite indeksi VI Min. soğutucular ve yakıcılar Giriş Bu bölüm. Yağlayıcılar. Aşağıdaki tabloda belirtilmiş viskozite derecesi (VG) ve viskozite indeksine (VI) sahip bir yağ tercih edin. sıcaklıktan daha az bağımsız olacaktır. 100 Min. ºC (viskozite 25-50 cSt) +50 ile +70 arası + 45 ile +60 arası + 35 ile + 50 arası + 25 ile + 40 arası + 10 ile + 25 arası Hidrolik yağ deposundaki minimum çalıştırma sıcaklığı. oksitlenme ve köpük önleyici özellikleri ile iyi hava ve su yalıtım yeteneklerine sahip mineral tabanlı ya da sentetik (polialfa olefin veya diester) hidrolik yağ kullanın.10 . Tablo: Önerilen viskozite derecesi ve viskozite indeksi Hidrolik yağ deposundaki normal çalışma sıcaklığı. yağlayıcılar vb. Yağlayıcılar. Aşağıdakiler bu önerilere ek olarak uygulanır: • Farklı tip ve derecedeki yağları asla karıştırmayın. yağlayıcılar. aşınma. • Artık yağı. yetkililer tarafından ön görüldüğü üzere tamamen çevreye-dost bir şekilde atın. 1000 cSt) +5 -5 . 100 16 . hidrolik sıvılar. Hidrolik Yağ Hidrolik sistemler İyi pas. Yüksek viskozite indeksine sahip bir yağ. ºC (viskozite min. 100 Min. 100 Min. soğutucular ve yakıcılar 2. ile ilgili şüphe varsa Atlas Copco temsilcileri ile bağlantıya geçin.15 .

soğutucular ve yakıcılar Yağlama yağı Kaya matkabı (ECL yağlama sistemi) Aşınma. sıcaklık ºC +25 +20 +30 +25 +35 +30 +10 +35 Viskozite SAE 5W/30 (Sentetik) 10W/30 10W/40 15W/30 15W/40 30 20W/20 40 17 . Tablo: Önerilen viskozite dereceleri Min.150 Dizel motor Motor yağları farklı özelliklere sahiptir ve farklı derecelerle sınıflandırılırlar.100 ISO VG 100 . Aşınmayı önlemek için uzun süreli limit aşımlarından kaçınılmalıdır. Aşağıdakiler API yağları için izin verilen derecelerdir. viskozite derecesinin (SAE sınıfı) seçiminde ortam sıcaklığı esastır. API (American Petroleum Institute) ya da ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) genelde kullanılan sınıflandırma sistemleridir.35 ila + 45 . sıcaklık ºC -40 -25 -25 -20 -20 +5 -15 +25 Maks. E1-96 Motor yağlarının viskozitesi sıcaklıkla değiştiği için. ancak motorda hasara yol açmayacaktır. Yağlayıcılar. buzlanma ve yağ buharını önleyici katkılar içeren mineral tabanlı bir pnömatik araç yağı kullanın. Viskozite derecesi ortam sıcaklığına aşağıdaki gibi uyumlu olmalıdır.Bakım talimatları 2.10 ile + 20 arası + 10 ile + 50 arası Viskozite derecesi (ISO 3448) ISO VG 100 Cop Yağı ISO VG 32 .30 ile 0 arası . CD Aşağıdakiler ACEA yağları için izin verilen derecelerdir.68 ISO VG 68 . Sıcaklık limitinin altına geçici bir düşüş soğuk çalıştırmayı aksatacak. Tablo: Önerilen viskozite dereceleri Ortam sıcaklığı °C .

oksidasyon. Tablo: Önerilen viskozite derecesi ve viskozite indeksi Ortam sıcaklığı °C + 25'ten fazla ± 0 ile +25 arası Viskozite derecesi (ISO 3448) ISO VG 68 ISO VG 46 Viskozite indeksi Min. 95 Min. Kompresör Kompresör yağı ya da hidrolik yağ kullanın. Yağlayıcılar. • Dexron IID yağı ya da Dexron IID eşdeğerleri Dexron IID yağı ya da Dexron IID eşdeğerleri diğer yağlarla karıştırılmamalıdır. köpüklenme ve aşınma önleyici katkılar içeren yüksek kaliteli bir mineral yağı olmalıdır. Viskozite derecesi ortam sıcaklığına uygun olmalı ve aşağıdaki gibi ISO 3448'i karşılamalıdır. sıcaklık ºC +20 +10 +20 +35 +45 Viskozite SAE SAE 0W20 SAE 10W SAE 20 SAE 30 SAE 40 Tekerlek aks merkezi ve göbek indirme takımları API GL-5 LSA derece sınıflandırmasındaki ve SAE 85W-90 viskozite derecesindeki şanzıman yağını kullanın. 95 18 . Aşağıda belirtilen yağlar birbirleriyle karıştırılabilir. Bu.Bakım talimatları 2. • CAT TO-4 ve Allison C-4 teknik özelliklerine uygun şanzıman yağları • API CD veya Allison C-4 teknik özelliklerindeki üniversal yağlar • API CD ve Allison C-4 teknik özelliklerindeki çok dereceli sınıfı yağları Tablo: Önerilen viskozite dereceleri Min. soğutucular ve yakıcılar Hidrolik dişli kutusu Hidrolik dişli kutusu için farklı tipte yağlar kullanılabilir. sıcaklık ºC -30 -20 -15 0 +5 Maks.

Yağlama gresi Kaya matkabı Tablo: Önerilen yağlama gresi.11 µm Dişli ek yerleri Molycote 1000 19 . kızak Uygulama Kızağın kayan yüzeyleri Yatak menteşesi Gres tipi Molibden disülfit EP katkılı üniversal gres NLGI no: 2 Bırakılan nokta: 180 ºC Taban yağ vizkozitesi: 150 cST/40 ºC Çalışma sıcaklığı: -30 ila +110 ºC Özellikler Bom Tablo: Önerilen gres. oksidayon ve pas önleyici katkıları olan ve suyu iyi yalıtan yüksek sıcaklık gresi. soğutucular ve yakıcılar Makara üniteleri Dişli takımı Kablo ve hortum makaraları üzerindeki dişlilerin yağlanması için motor yağı kullanın. bom Uygulama Gresörlükler Gres tipi EP katkılı üniversal gres Özellikler NLGI no: 2 Bırakılan nokta: 180 ºC Taban yağ vizkozitesi: 150 cST/40 ºC Çalışma sıcaklığı: -30 ila +110 ºC Vida dişi sürtünme katsayısı: 0. Kullanılacak yağ iyi kaliteli ve SAE 20W-40 viskozite değerine sahip olmalıdır. Özellikler NLGI no: 2 Bırakılan nokta: 250 °C Taban yağ viskozitesi: 40 ºC'de 110cSt Çalışma sıcaklığı: .Bakım talimatları 2.20 ila +150 ºC Kızak Tablo: Önerilen yağlama gresi. kaya matkabı Uygulama Kaya matkabı dişli kutusu Gres tipi NOT: Dişli kutusu içindeki sıcaklık göz önünde bulundurularak: külsüz kalınlaştırıcılı. Yağlayıcılar.

• • • • DIN EN 590 BS 2869: A1 and A2 ASTM D 975-88: 1-D ve 2-D NATO Code F-54 and F-75 20 . soğutucular ve yakıcılar Sondaj-çelik destek Tablo: Önerilen yağlama gresi Uygulama Gresörlükler.Bakım talimatları 2.40 ila +130 ºC Yakıcılar Dizel motor Dizel motor. Daha yüksek kükürt içeriği daha sık yağ değişik aralıkları anlamına gelir. kükürt içeriği %0. Aşağıdaki teknik özelliklerden birine uyan dizel yakıtı kullanın. merkezi yağlama sistemi Gres tipi EP katkılı üniversal gres Özellikler NLGI no: 2 Bırakılan nokta: 180 ºC Taban yağ vizkozitesi: 150 cST/40 ºC Çalışma sıcaklığı: . kayar yüzeyler Gres tipi EP katkılı üniversal gres Özellikler NLGI no: 2 Bırakılan nokta: 180 ºC Taban yağ vizkozitesi: 150 cST/40 ºC Çalışma sıcaklığı: -30 ila +110 ºC Taşıyıcı Tablo: Önerilen gres.30 ila +110 ºC Elektrik sistemi Tablo: Önerilen kontak gresi Uygulama Kontaklar Gres tipi Kimyasal aşınma ve oksidasyonu önleyici katkılar içeren kontak gresi Özellikler NLGI no: 1-2 Bırakılan nokta: 200 ºC Çalışma sıcaklığı: . Yağlayıcılar. şanzıman Uygulama Gresörlükler.5'ten daha düşük olan ticari dizel yakıtı ile çalıştırılmalıdır.

Bu nedenle 0 °C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında özel bir kış dizeli kullanılmalıdır.5 7. dizeldeki parafin tortuları yakıt sisteminde bozukluklarla sonuçlanacak tıkanmalara neden olabilir. Yağlayıcılar. 1013 C motor Donma noktası (ºC) -22 -28 -35 Antifiriz. konsantrasyon (% hacmen) 35 40 45 Tablo: Deutz BF6M 913.7 6. Soğutucular Dizel motor soğutma sistemi Dizel motor soğutma sistemi içinde kullanılan suyun doğru kalitede olması önemlidir.5 3 Maks. soğutucular ve yakıcılar Düşük sıcaklıklarda. Aşağıdaki tabloda yer alan değerler geçilmemelidir.5 100 100 20 Bir antifriz katkısı kimyasal aşınma. hacim (litre) 4. hacim (litre) 5. • Min = %35 hacmen • Maks = %45 hacmen Aşağıdaki tablolar farklı antifriz karışımları ve motor tiplerinin donma noktasını göstermektedir. nitrat ve fosfat içermeyen bir antifriz kullanın.4 6.8 5.3 Antifiriz. donma ve mekanik aşınmaya karşı koruyacaktır.Bakım talimatları 2. Soğutucu içindeki antifriz konsantrasyonu aşağıdaki minimum ve maksimum sınırlar içinde tutulmalıdır. Amonyak. konsantrasyon (% hacmen) 35 40 45 21 . 1013 C motor Donma noktası (ºC) -22 -28 -35 Antifiriz.1 Antifiriz. 8. Tablo: Önerilen su kalitesi Su Kalitesi 20 ºC'deki pH değeri Klor iyonu içeriği (mg/dm3) Kükürt iyonu içeriği (mg/dm3) Toplam sertlik (°dGH) Min 6. Tablo: Deutz BF4M 913.

hacim (litre) 13.Bakım talimatları 2.8 7.0 Antifiriz.1 17. Yağlayıcılar. hacim (litre) 5.9 6. konsantrasyon (% hacmen) 35 40 45 Tablo: Motor tipi Deutz TD/TCD 2013 L04/L06 Donma noktası (ºC) -22 -28 -35 Antifiriz.6 Antifiriz. konsantrasyon (% hacmen) 35 40 45 22 . soğutucular ve yakıcılar Tablo: Deutz BF6M 1013 CP motoru Donma noktası (ºC) -22 -28 -35 Antifiriz.2 15.

Kızak Güvenlik • Parçaların sökülmesi ve monte edilmesi. Kızak 3.Bakım talimatları 3. • Servis ve bakım çalışması sırasında hareket edebilecek veya düşebilecek bütün parçalar güvenli bir şekilde desteklenmeli veya kayışla bağlanmalıdır. • Kişisel yaralanma riski. 2000-Serisi 1250 0064 06 Resim: BMH 2000 23 .

üzerlerine takılı kaya matkabına bağlı olarak farklı versiyonlarda olabilirler.Bakım talimatları 3. 24 . Kızak 1250 0064 07 Resim: BMHS 2000 (yana monte hortum tamburlu) 1250 0064 08 Resim: BMHE 2000 (yana monte hortum makarası ve uzatılabilir ön çelik matkap destekli) 1250 0064 09 Resim: BMHT 2000 (teleskop kızak) 2000 serisindeki hidrolik kızaklar temelde eğimli sondajlar ve tünel içi sondajlar için tasarlanmıştır. Kızaklar. Farklı numaralar aşağıdaki anlamdadır.

İkinci rakam kızağın tasarlandığı kaya matkabı tipini ifade eder: • .Bakım talimatları 3. Beşinci ve altıncı numaralar sadece teleskop kızaklarda (BMHE ve BMHT) uygulanır ve kısa tijin dm cinsinden uzunluğunu gösterir. 25 . BMH 28XX BMHT 28XX/XX Ağırlıklar Açıklama Her besleme tipi için sadece en kısa ve en uzun standart besleme ağırlığı belirtilmiştir. BMH 2825 .= COP 1132 • 8 = COP 1638/1838/2238 Üçüncü ve dördüncü numaralar tijin dm cinsinden uzunluğunu gösterir.440kg 1587mm 1597mm Kaya matkabı/rotasyon ünitesinin takılması Hazırlık Hazırlayıcı önlemler 1. Aşağıdaki uzunluğu tijin uzunluğuna (XX) (XX/XX) ekleyerek.370kg 410 . Kızak Örnek: BMH 2337 ve BMHE 2628/21 İlk rakam kızağın tipini gösterir: 2 = 2000 serisi. Teknik veriler 2000-Serisi Uzunluklar Açıklama Beslemenin toplam uzunluğu kaya matkabı tipine ve tasarlanmış tij uzunluğuna göre değişir.BMH 2849 BMHT 2831/19 . toplam besleme uzunluğu bulunabilir.BMHT 2843/25 290 . Kızaktaki pas önleyiciyi temizleyin.

varolan hortum adları AL1 D1 HDP1 HP1 HT1 RRL1 Eski. 5. Tablo: Hortum adları Yeni. 3. 200 Nm'lik (20 kgf m) bir torka erişene kadar cıvataları değiştirerek sıkın (dört adet). boya ve diğer kaplamaları temizleyin. Halatların gerginliğini kontrol edin ve ayarlayın. Kaya matkabı hortumları Hortumların yeri Kızak üzerine yerleştirilmiş kaya matkabına bağlı olarak hortumlar. Gerekiyorsa hortumların gerginliğini kontrol edin ve ayarlayın. 5.Bakım talimatları 3. su hortumu tamburuna ve besleme hortum tutucusuna. Herhangi bir kama ile kaya matkabını yatak üzerindeki konumlandırın ve cıvataları tekrar takın. Bütün cıvatalı ek yerlerini kontrol edin ve sıkın. Kaya matkabı üzerindeki yatak ve kontak yüzeylerinden çapak. Hortumları kaya matkabı üzerine bağlayın ve yerleştirin. Dört saat sonda kontrol edin 1. 4. varolan hortum adları L1 D1 PD1 S1 TS1 R1 Açıklama Hava yağlama Tahliye Refleks damper Darbe ileri Darbe geri dönüş Sola rotasyon 26 . bu talimat el kitabı içindeki yönergelere uygun olarak ayarlayın. Kızak Montaj 1. 6. 4. Besleme kirişi üzerindeki kayma raylarının hizasını kontrol edin ve ayarlayın. 2. Kaya matkabının yerine sıkıca oturduğundan emin olun. Kayma rayları ve hortumları. 3. aşağıda anlatılığı gibi yerleştirilebilir. 2. Kaya matkabını vidalayın. Montaj cıvatalarını yataktan sökün. Bütün hortumlarda kaçak kontrolü yapın.

Kızak Yeni. varolan hortum adları R2 V1 Açıklama Sağa rotasyon Fışkırtma Tablo: Hortum yeri Su hortum tamburu Besleme hortum tutucusu HDP1/PD1 WF2/V1 HDP1/PD1 AL1/L1 D1 AL1/L1 RRL1/R1 D1 HP1/S1 WF2/V1 RRL1/R1 HP1/S1 HT1/TS1 RRR1/R2 1250 0043 31 1250 0043 32 RRR1/R2 HT1/TS1 Resim: COP 1838/1638 Resim: COP 1838/1638 Resim: COP 1838/1638 (bölme geçişli besleyici) Resim: COP 1838/1638 (bölme geçişli besleyici) Hortumların ayarlanması 1. Hortumları gerin ve kesişmediklerinden emin olun. 27 . varolan hortum adları RRR1 WF2 Eski. Hortumları ayarlarken ve gererken hortum tutucu üzerindeki cıvataları biraz gevşetin. 2.Bakım talimatları 3.

Halatlar üzerindeki gerginliği gevşeyin.Bakım talimatları 3. Açıklama Yeni halatın eskisi ile aynı deliğe tutturulduğundan emin olun. 28 . Raspa plakası C'yi ara çelik matkap desteğinden sökün. ara çelik matkap desteği kaldırılabilecek kadar gevşetin. Kaya matkabını hareket uzunluğunun yarısı kadar ilerletin. Halatı kirişin arka kısmındaki halat gerginleştirici D'den çıkarın. 4. 6. Sürme halatını kaya matkabı yatağı üzerindeki ön bağlantısından çıkarın. 3. Ara çelik matkap desteği tutucusu E'yi. Kızak Sürme ve geri çekme halatları Konumlar B F BMH BMHT B BMHE BMHS C A E D Resim: Konumlar A B C D E F Sürme halatının ayarlanması Geri çekme halatının ayarlanması Raspa plakası Sürme halatı gerginleştirici ara çelik matkap desteği tutucusu Kaya matkabı yatağında çekme halatı bağlantısı 1250 0064 88 Sürme halatının değiştirilmesi 1. 2. 5. cıvata A ve somun B.

3. 2. Kabloyu çok sıkı germeyin. 1250 0064 89 Resim: Ölçüm M1'in ayarlanması Geri çekme halatının gerginliği 1.Bakım talimatları 3. Yatağı a desteğine temas edip duruncaya kadar ileri sürün. Besleme kirişi üzerindeki yatak konumu. Besleme gücünü uygulanır konumda bırakın. 2. Ölçüm M1. Sürme halatı cıvata A ile ve geri çekme halatı da somun B ile ayarlanır. yedek parça listesinde belirtilmiştir. Kablo doğru gerildiğinde iki santimetrelik gevşeklik kalmalıdır. Halatları aşağıda anlatıldığı gibi ayarlayın. 3. Halatları matkap pimin gerisinde olacak şekilde ayarlayın. Kızak 7. Kaya matkabı yatağı ile ara tij desteği arasına bir tahta yerleştirin. Geri çekme halatını kablo tamburundan dışarı fırlama riski oluşturmayacak şekilde gerin. yatak geri konumunda olduğunda ve matkaplı tij kaya matkabına takılı olduğunda ayarlanabilir. 29 . 8. Yeni halatı takın ve raspa plakasını yerine cıvatalayın. Sürme ve geri çekme halatlarının ayarlanması 1.

Beslemenin yatay konumda olduğundan ve tijin kaya matkabına takılı olduğundan emin olun. besleme kirişi üzerinde ayarlanabilir. Yatak. Tutuculardaki cıvata delikleri açılı yarık şeklindedir. 30 . Açılı kanalların dış kısımları kızağın arka kirişine bakması için tutucuların resimde gösterildiği gibi çevrildiğinden emin olun. Kızak Besleme kirişi üzerindeki yatağın ayarlanması Kaya matkabının yatak plakaları. Tutucuları sabitleyen B cıvatalarını sökün.Bakım talimatları 3. D A C B 1250 0064 90 Resim: Yatak tutucularının ayarlanması 1. Her tutucu çifti B cıvataları ile yerine kilitlenir. ara tij desteği ve su hortumunun tamburu A tutucusu aracılığı ile besleme kirişi boyunca götürülür. tutucunun boylamasına kaydırılmasıyla.

kiriş yatay konumdayken sarkmıyorlarsa. Bu şekilde kaya matkabı adaptörü doğru yükseklikte olacaktır. Üst tutucuları. 1. B cıvatalarını sıkın. tutucular çok sıkı demektir ve yeniden ayarlanmaları gerekir. 1250 0064 91 Resim: Ayarlama ölçüleri 3. Tutucuların. Kızak 2. 6. 5. A tutucularını sabitleyen B cıvatalarını sökün. yatağın kiriş üzerinde yatay konumda ve 5-7 mm üzerinde olacağı şekilde ayarlayarak başlayın. besleme kirişi ile arasında 1 mm'lik bir boşluk oluşuncaya kadar boylamasına kaydırın. hareket uzunluğunun yarısı kadar alt kiriş üzerinde yürütün. Kızağı yatay konumda tutun ve üst kirişi. Yatağı ileri sürmek için gereken basınç. çalışma sıcaklığındaki hidrolik yağ ile maksimum 30 bar olmalıdır. açılı kanalların dış kısımlarının arkaya bakacağı şekilde döndürülüp döndürülmediğini kontrol edin. Eğer basınç 30 barı geçerse. yatak için kullanılanlara benzer tutucular aracılığı ile götürülür. 31 . Ardından alt tutucuyu. Hasarlı hortumları değiştirin ve kaçak yapan bağlantıları sıkın. Teleskop kızağın üzerindeki besleme kirişinin ayarlanması Üst kiriş alttakinin üzerinde. Hortumlar. doğru ayarlanmışlardır. 4.Bakım talimatları 3. Yatağı bütün kiriş üzerinde yürüterek kontrol edin.

Bakım talimatları
3. Kızak

2. Üst tutucuları, üst kiriş alttakinin üzerinde düz konumlandırılacak ve ölçüm 5 - 7 mm olacak şekilde ayarlayarak başlayın. 3. Ardından alt tutucuyu, besleme kirişi ile arasında 1 mm'lik bir boşluk oluşuncaya kadar boylamasına kaydırın. 4. B cıvatalarını sıkın. 5. Kirişi bütün hareket uzunluğu boyunca yürüterek kontrol edin. Kirişi ileri sürmek için gereken basınç, çalışma sıcaklığındaki hidrolik yağ ile maksimum 30 bar olmalıdır. Eğer basınç 30 barı geçerse, tutucular çok sıkı demektir ve yeniden ayarlanmaları gerekir.

A B

1250 0046 96

Resim: Teleskop kızak tutucusunun ayarlanması

Tutucudaki kayan parçaların ayarlanması
Her tutucuda değiştirilebilir bir kayan parça vardır. Kayan parça C, üç adet D kaması ile yerinde tutulur. Kayan parçaların, tutucudaki çeliğin kirişi aşındırmayacağı şekilde düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Kayan parça üzerinde 1 mm'lik bir aşınma payı oluştuysa değiştirin. Bazıları diğerlerinden biraz daha kalın olsa bile bütün kayan parçaların aynı anda değiştirilmesi iyi bir fikirdir.

32

Bakım talimatları
3. Kızak

D A C B
1250 0064 90

Resim: Kayan parçaların değiştirilmesi 1. C kayan parçalarını bir tornavida kullanarak kaldırın ve D kamalarını çıkarın. 2. Tutucu rayına yeni bir kayan parça oturtun ve yeni kamaları takın. 3. Tutucuların yatağa doğru bir şekilde takıldığından ve yönergelere göre ayarlandığından emin olun.

Kayma raylarının değiştirilmesi
Kayma rayları aşınmışsa ya da ciddi bir şekilde çizilmişse değiştirilmelidir.

A

1250 0088 36

Resim: Kayma raylarının değiştirilmesi 1. Kaya matkabı yatağını, ara tij desteğini ve su hortumu tamburunu kirişten sökün. 2. Eski kayma raylarını (A), çubukların alt kenarlarını dışarıya doğru kaldırarak sökün. 3. Kiriş yüzeyini iyice temizleyin. 4. Yeni kayma raylarını takın. Kayma rayının geniş kenarı yukarıya bakmalıdır. Raylar yerlerine elle oturtulmalıdır.

33

Bakım talimatları
3. Kızak

5. Kaya matkabı yatakları, ara çelik matkap desteği ve su hortumu tamburunu tekrar takın. Yataklar üzerindeki tutucuları talimatlarda anlatıldığı gibi ayarlayın.

Teleskop kızak için farklı tij uzunluklarının ayarlanması
Farklı tij uzunluklarının kullanılması, alt besleme silindiri üzerinde mekanik bir engel mekanizmasının kaydırılması ile mümkün olabilir. 1. Alt besleme silindirini mekanik engel mekanizmasına doğru geriye sürün. 2. Altı adet altıgen A yuva vidasını sökün ve vidalardan birini mekanik engel mekanizmasının üst tarafına taşıyın. 3. Gerekli tij uzunluğu kadar ileri ya da geri çalıştırın. B matkap ucunun kauçuk milin gerisinde kalması gerektiğini unutmayın. 4. Altıgen yuva vidalarını (A) normal konumlarına geri takın ve mekanik engel mekanizmasını sıkın.

A

1250 0020 12

Resim: Uzunluk engelinin ayarlanması

34

Bakım talimatları
3. Kızak

Besleme silindiri
Besleme silindirinin sökülmesi

• Tehlikeli hidrolik yağ basıncı. • Kişisel yaralanma riski. • Hidrolik sistemiyle çalışmak yüksek tehlike riski içerir. Çalışmaya başlamadan önce sistem basıncının alındığından emin olun.

• Tehlikeli hidrolik yağ ve su basıncı. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. • Yüksek basınç hortumlarını hiçbir zaman orijinalinden daha düşük kalitedeki hortumlarla veya ayrılabilir bağlantılı hortumlarla değiştirmeyin.
1. Kaya matkabını besleme uzunluğunun yarısı kadar sürün.

35

Bakım talimatları
3. Kızak

2. Sürme ve geri çekme halatlarının gerginliklerini alın, cıvata A ve somun B.
BMHE, BMHS

C

P

C

E

E B
BMHE, BMHS

BMHE, BMHS

B

G G H

D A N M
1250 0065 29

K

F

L I

Resim: Besleme silindirinin sökülmesi 3. Ortasındaki 4 cıvatayı sökerek ve bütün tamburu kaldırarak hortum tamburunu sökün. 4. Hortumları hortum tutucudan P çıkarın. 5. E ve F yatak plakalarındaki C ve D cıvatalarını sökün. 6. A cıvatasını tamamen sökün. Ayrıca G uç parçasını ve H uç plakasını da sökün. 7. Silindir ve çatal artık kirişten dışarıya çekilebilir. 8. Eğer gerekiyorsa, I çatalını K pimine vurarak çıkartın.

36

18 Nm'lik (1.8 kgf m) bir tork elde edene kadar N cıvatalarını dönüşümlü olarak sıkın. 1250 0065 30 Resim: Ara halka ve germe kovanı 37 . 2. M plastik tapalarını yerlerinden çıkarın. 3. Ara halkanın germe kovanı Tanım Silindirin ön tarafındaki ara halka bir germe kovanı ile yerinde tutulur. Kızak Açıklama L ara halkasını sökmekten kaçının. 2. Cıvataları yivli deliklere takın ve kovan ayrılana kadar dönüşümlü olarak çekin. Kızağın düzgün çalışması için ara halkanın SP ölçüsü doğru olmalıdır. Eğer sökülmesi gerekiyorsa önce SP aralığını ölçün. Kovanı şekildeki gibi monte edin ama cıvataları sıkmayın. Montaj 1. Bu ölçü besleme uzunluğu ve kızak tipine göre değişir. Ara halka ve kovanı rakora yerleştirin ve SP ölçüsünün önceki gibi ayarlayın. Sökme 1. SP aralığı yedek parça listesinde belirtilmiştir. N cıvatalarını kovandan çıkarın. bu sayede ara halkası aynı konumda takılabilir.Bakım talimatları 3. 3. İlgili yedek parça kataloguna bakın.

Bakım talimatları 3. • Kayışları. Eğer kızakta kayan yüzeyler için bir sulu yağlama ekipmanı varsa. alt silindirin arka bağlantısına (A) erişilebilecek şekilde ters çevirin. Üst besleme kirişini dikkatli bir şekilde kaldırın. • Ağırlık merkezinden kaldırın. su hortumları kaya matkabı yatağından çıkarılmalıdır. 4. Üst besleme kirişini. 9. Tam ağırlık merkezinden kaldırdığınızdan emin olun. 5. • Sadece yeni ve kaldıracakları yük için tasarlanmış askıları kullanın. Kızağın sallanmaya başlamadığından ya da askıların kaymadığından emin olun. Kaya matkabını üst besleme kirişinin ortasına getirin. 2. Bütün tijleri sökün. yeni ve iyi çalıştıklarından emin olun. 8. Arka silindir bağlantısını (A) üst besleme kirişinden sökün. 7. Dört adet B tutucusunu sökün. kaldırma halkalarının uygun yerlerine bağlayın. 3. Hortumları ve bağlantıları tıkayın. Kaldırma askılarını üst besleme kirişine bağlayın. 1. 38 . Önce kaldırma aygıtlarının kaldıracakları yük için uygun olduğundan. 6. Kızak Teleskop kızağı üzerindeki alt besleme silindirinin sökülmesi Üst besleme kirişinin sökülmesi • Ağır cisimleri kaldırırken ve kayışla bağlarken azami dikkat gösterin. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir.

2. Ön çelik matkap desteğini 2 alt besleme kirişinden sökün. 39 . Çalışmaya başlamadan önce sistem basıncının alındığından emin olun. İki hortumu (1) limit anahtarından çıkarın.Bakım talimatları 3. Ön silindir bağlantısındaki pimi ve cıvatayı (3) sökün. • Hidrolik sistemiyle çalışmak yüksek tehlike riski içerir. Destek vidalarını (4) sökün. 4. Hortumları ve bağlantıları tıkayın. • Kişisel yaralanma riski. 1. 3. Kızak A B 1250 0065 32 Resim: Üst besleme kirişinin sökülmesi Silindirinin sökülmesi • Tehlikeli hidrolik yağ basıncı.

2. Kızağı teniz ve kuru bir yerde saklayın. Silindirin her iki ucundaki hortumları (5) sökün. Belirtildiği gibi yağlayın. 4. Darbe saatleri başlıklı bakım aralıklarına bakın. Kızağı iyice temizleyin. 5 5 4 1 3 2 1250 0065 33 Resim: Alt besleme silindirinin sökülmesi Uzun vadeli depolama 1. Kızak 5. Hortumları ve bağlantıları tıkayın. 6. Boyasız yüzeyleri pas önleyici ile koruyun.Bakım talimatları 3. Artık silindir besleme kirişinden kaldırılabilir. 40 . 3.

Bir eğim silindiri. Rotari hareketi bir hidrolik rotari erişim düzeneği ile elde edilir ve kızağa bir flanş mili ile aktarılır. Bom BUT 28 G 1 3 6 2 4 5 7 7 1250 0142 08 2 Resim: Bom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bağlantı plakası Arka bom silindirleri Ön bom silindirleri Teleskopik ünite Bom kafası Rotari aktüatörü Besleme lokavt silindiri Besleme tutucusu Besleme uzatma silindiri 3 5 9 8 Hidrolik bom. her üç noktalı süspansiyon ünitesi çiftli seri bağlantı aracılığı ile hem dikey hem de yatay paralel besleme sağlayan iki hidrolik silindir içerir. Bom 4. arkada ve önce üç noktalı süspansiyonları vardır. 360° besleme rotasyonlu teleskopik tiptir. kızağın tavan ve çapraz sondaj için konumlandırılmasını sağlar.Bakım talimatları 4. 41 .

Diğer cıvatalı mafsallar Atlas Copco standardı K4369'da belirtilen torka sıkılabilirler. 6. 3. Bomu bakım programında anlatıldığı gibi yağlayın. Bom Yeni bir bom kullanmaya başlama Yeni ya da onarılmış veya uzun süre kullanılmamış bir bom kullanmaya başlarken aşağıdaki adımlar izlenmelidir. 42 . Yağlamanın kullanımdan hemen önce yapılması önemlidir. yüksek basınç devresinde 195-220 bar. 4. bakım talimatlarının Genel bölümüne bakın. her harekette bütün cıvatalı ek yerlerini ve genişletme millerini en azından bir kez tekrar sıkın. Aşınma önleyici malzeme uygulanmış bütün piston kollarını ve kayan yüzeyleri iyice temizleyin. Bütün hidrolik silindirlerin kendi son noktalarına kadar gittiğinden emin olmak için tüm çalışma hareketlerini kontrol edin. kaya matkabı (Cop 1238) ve montaj kiti dahil bom Uzunluk Uzatılmış teleskop 6726mm 2300kg Cıvatalı bağlantılar Sıkma torkları Aşağıdaki tabloda özel sıkma torkları gerektiren cıvatalı mafsallar belirtilmektedir. Teknik veriler BUT 28 G Ağırlık Konumlandırma hortumu. pilot basınç devresinde ise 40 bar olmalıdır. kızak (BMH 2343). 2. 1. Basınç.Bakım talimatları 4. 5. Hiçbir hortumun kıstırılmadığını ya da katlanmadığını ve yağ kaçağı olmadığını kontrol edin. Bomun kullanıldığı ilk hafta boyunca. Hidrolik devrelerdeki basıncın doğru ayarlandığından emin olun.

8 12.8 8. 20 1250 0142 09 2 5 10 15 14 19 1 4 6 7 8 12 16 18 13 5 3 9 Resim: Sıkma torkları Tablo: Tork tablosu No.8 8.Bakım talimatları 4.9 8. flanş Ön bom bağlantısı Ön bom bağlantısı Ön kaldırma silindiri Ön silindir bağlantısı Rotari aktüratörü arka mafsalı Silindir bağlantısı.teleskop.8 Tork (Nm) 304 304 156 156 63 120 263 304 156 156 156 263 63 107 522 Tolerans ± (Nm) Miktar 76 76 39 39 16 12 66 76 39 39 39 66 16 27 131 1 1 2 2 1 16 10 1 1 2 2 12 2 4 1 11 17 43 .8 8. arka Yiv M20 M20 M16 M16 M12 M12 M16 M20 M16 M16 M16 M16 M12 M12 M24 Kalite 8.8 12.8 12.9 8.8 8.8 8. besleme gözetleme silindiri Kapak Besleme uzatma silindiri. cıvatalar Bom teleskopu.11 µ'luk sürtünme katsayısına sahip bir başka diş gresiyle yağlanmalıdır.8 8. Bom Açıklama Aşağıdaki tabloda yer alan bütün cıvatalı mafsallar Molycote 1000 diş gresi ve 0.8 8.9 8. Cıvatalı bağlantılar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bom bağlantısı Bom bağlantısı Arka bom bağlantısı Arka kaldırma silindiri Bom teleskopu Yatak muhafazası .8 8.

8 Tork (Nm) 263 156 315 30 Tolerans ± (Nm) Miktar 66 39 32 3 63 12 8 1 2 18 Besleme izleme silindiri. 3128 3024 15) bulunur.Bakım talimatları 4.9 8. Bu özel aletin teleskop tüp flanşı üzerindeki tutma cıvatalarının üçüne de erişmesi gerekir. Bom No.bom braketi Yiv M16 M16 M16 M24 Kalite 12. 1250 0064 64 Resim: Teleskop tüp flanşının tutma cıvatası 44 . kilitleme vidası M10 12.8 627 Teleskop tüp flanşı üzerindeki tutma cıvatalarını sıkıştırma torku Bomda teleskop tüp flanşı üzerindeki tutma cıvatalarını kontrol etmek ve yeniden sıkıştırmak için bir allen anahtar (parça no.8 8.9 / 8.8 8. Cıvatalı bağlantılar 16 17 18 19 20 Rotari aktüratörü ön mafsalı Besleme tutucusu Fırdöndü Ataşman plakası .

Bom Bölme geçişi Hortum yeri 1 HD F2X F2X FL FR FL FR SR WC SR WAM DS DS HT LS LS F HP AF FE FE F HDP AL WF RRL RRR 2 HD F2X F2X RA FL FR FL FR SR WC SR WAM DS 1250 0064 63 AL WF M RRL RGF RRR RG F LS LS DS HT F HP HDP RA AF RGR FE FE Resim: Bölme geçişindeki hortum yeri 1 2 AF AL DS F FE FL FR F2X HD HDP HP HT LS M RA RG RAS'siz bölme geçişi RAS'li bölme geçişi Hava ile yıkama Hava yağlama Hidrolik tij desteği. seçenek Besleme Besleme uzatması Besleme lokavt silindiri Besleme dönüşü Besleme silindiri.Bakım talimatları 4. seçenek RAS Çubuk idare kolu. seçenek RAS 45 . teleskop besleyici Darbe tahliyesi Refleks damper. kaya matkabı Darbe ileri Darbe deposu Otomatik kaya matkabı geri dönüşü. seçenek Elektrik kablosu. seçenek RAS Kıskaç çenesi.

• Ağırlık merkezinden kaldırın. Kaya matkabı ve kızağı en geri konumlarına getirin. 6. 5. kaya matkabı İğne besleme kilit silindiri. çubuk idaresi. Kızak ve kaya matkabının ağırlığı hakkındaki bilgiler için. Bomun ağırlığı hakkındaki bilgiler için Teknik veriler bölümüne bakın. 46 . seçenek RAS Arka kıskaç çenesi. • Yalnızca sağlam ve taşıyacakları yük için tasarlanmış kayışları kullanın • Kayışları. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. Dikkatle kaldırın. Kaldırma 1. kaya matkabı Sağa dönüş. seçenek Sulu yağlama besleyicisi. Kızağı. seçenek Suyla yıkama Asma ve kaldırma Güvenlik • Ağır cisimleri kaldırırken ve kayışla bağlarken azami dikkat gösterin.Bakım talimatları 4. çubuk idaresi. kaldırma halkalarının uygun yerlerine bağlayın. Kızak başlıklı bakım talimatlarına ve Kaya matkabı başlıklı bakım talimatlarına bakın . seçenek Su buğusu. bom gövdesine paralel olacak şekilde konumlandırın. Askıları takın. Bomun sallanmaya başlamadığından ya da askıların kaymaya başlamadığından emin olun. 4. 2. Asma bölümüne bakın. Kaldırma işleminin ağırlık merkezinden gerçekleştirildiğinden emin olun. Bom RGF RGR RRL RRR SR WAM WC WF Ön kıskaç çenesi. 3. Kızağı. doğrudan bomun üzerine gelecek şekilde döndürün. Kaldırma aygıtlarının kaldıracakları yük için uygun olduklarından emin olun. seçenek RAS Sola dönüş.

Bom Asma L1 L2 TP L1 L2 TP 1250 0058 34 Resim: Asma ve kaldırma Tablo: Asma ve kaldırma Kızaklı bom TP L1 L2 2100 mm 2600 mm 2070 mm Kızaksız bom 2100 mm 1350 mm 1500 mm 47 .Bakım talimatları 4.

Bakım talimatları
4. Bom

Bomun sökülmesi
Güvenlik

• Parçaların sökülmesi ve monte edilmesi. • Kişisel yaralanma riski. • Servis ve bakım çalışması sırasında hareket edebilecek veya düşebilecek bütün parçalar güvenli bir şekilde desteklenmeli veya kayışla bağlanmalıdır.
Açıklama Atlas Copco Rock Drills AB'ye danışmadan bom üzerinde herhangi bir değişiklik ve güçlendirme çalışması yapılmamalıdır.

Kızağın sökülmesi

A

A

Resim: Kızağın sökülmesi 1. Sökmeden önce askıları kızağın çevresine düşemeyeceği şekilde tutturun. 2. Bütün hortumları beslenme hortum tutucusundan sökün. 3. Besleme silindirini kızaktan gevşetin. 4. Tutucuları (A) besleme tutucusundan gevşeterek kızağı bomdan çıkarın.

48

1250 0142 10

A

Bakım talimatları
4. Bom

Açıklama Sökülen hortumları, memeleri ve bağlantıları tıkayın.

Bom gövdesinin sökülmesi
Bom, teleskop tüp ve ön bom kirişine ayrılarak kısaltılabilir.

1250 0142 11

A

Resim: Bom gövdesinin sökülmesi 1. Sökme işlemine başlamadan önce ön bom kirişini bir askıyla sarın ya da ayaklarla destekleyin. 2. Hidrolik hortumları silindirlerden çıkarın ve hortumlarla bağlantıları tıkayın. 3. Sensör kablolarını sökün. 4. Ardından on adet cıvatayı (A) ve rondelaları sökün.

Genişletici miller
Silindir desteklerinin ve bağlantılarının çoğu bir genişletici mil ile sabitlenmiştir. Oynamalar bir somun sıkıştırarak önlenebilir. Ardından delikli kovanlar, ek yerlerinde oynama olmayacak şekilde konik mile sıkıştırılacaktır.

Sökme
1. Mili sökmeye başlamadan önce, bomun genişletici mili tarafından tutulan kısmını bir askı ile sarın ya da destekler üzerine oturtun. 2. Somunu (A) sökün ve cıvatayı (B) çekin. 3. Kovanlardaki (C) yivlere uygun bir cıvatayı vidalayın ve kovanlardan biri gevşeyene kadar sıkın. 4. Diğer kovan ve mili (D) çıkartın.

49

Bakım talimatları
4. Bom

Resim: Genişletici mil

Montaj
1. Mili (D) silindir çarığına ya da bağlantısına takın. Monte etmeden önce mili yağlayın. 2. İki kovanı (C) takın. Ek noktasına simetrik bir şekilde yerleştirildiklerinden emin olun. 3. Cıvatayı (B) ve somunu (A) genişletici mile takın ve sıkın. Somunu sadece artık hareket olmayana kadar sıkın. Eğer fazla sıkılırsa ek çarık kırılabilir. Sadece tork tablosunda belirtilmiş önerilen sıkma torklarını kullanın, Cıvatalı ek yerleri başlıklı bölüme bakın.

Bom teleskopu
Bomun teleskopunun sökülmesi

• Bom teleskopunu sökerken son derece dikkatli olun. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. • Bom teleskopunu sökmeden önce, döner kumandalarını ve ön bom elemanını güvenli bir şekilde destekleyin.
1. Teleskopu en ön konumuna getirin.

50

Bakım talimatları
4. Bom

2. Besleme kirişini aşağıya ve yukarıya döndürün. 3. Besleme kirişi yere oturana kadar bomu alçaltın. 4. Tekleskobu sökmeden önce destekleri rotari erişim düzeneği ve ön silindir ekinin altına sıkıca yerleştirin.
C D

B

A
1250 0142 12

Resim: Bomun teleskopunun sökülmesi 5. Cıvataları (A) ön silindir ekinden gevşetin. 6. Teleskopu en geri konumuna çekin. 7. Askıları yatak muhafazasına sarın. Üstten hareket eden bir vinç ya da kaldıraç vb. kullanın. 8. Yatak muhafaza cıvatalarını (B) gevşetin. 9. Hidrolik hortumları (C) ayırın. 10. Genişletici mili (D) çıkartın. 11. Bütün teleskop takımını, teleskop tüpünü, silindirini ve yatak muhafazasını dikkatlice çekin.

51

Bakım talimatları
4. Bom

Yatak muhafazasındaki kovanların kontrol edilmesi

Resim: Yatak muhafazasındaki kovanların kontrol edilmesi
A B C D G H Teleskop tüp Kapak Kovanlar Yatak muhafazası Rondela Conta

Teleskop aygıtı üzerindeki hasar ve aşınma izlerini iyice inceleyin. 1. Teleskop tüpü (A) uzatın. 2. Rondela (G) ve contayı (H) sökün ve ardından kapağı (B) gevşetin. 3. Teleskop tüp (A) ile iki üst kovan (C) arasındaki oynamayı ölçün. Eğer oynama (I) 1 mm'den fazlaysa yatak muhafazasını (D) sökün aşınmış kovanları değiştirin.

I

C D A

1250 0043 28

Resim: Teleskop tüp ile kovanlar arasındaki oynama

52

Bakım talimatları
4. Bom

Kamaların kontrol edilmesi
1. Kamaları (E) dikkatlice kontrol edin. Eğer kamalar deforme olmuşsa, hasarlı bölge taşlanarak ileride kayma rayları (F) ve yatak muhafazasında (D) oluşabilecek hasarlar önlenebilir.

Resim: Teleskop aygıtı
D E F Yatak muhafazası Kamalar Kayma rayları

Kayma raylarının kontrolü
1. Rondela (G) ve contayı (H) sökün ve ardından kapağı (B) gevşetin. 2. Kızağı bir desteğin üzerinde yerleştirin ve bomu yükün sadece kamaların bir tarafına bineceği şekilde döndürün.

53

Bakım talimatları
4. Bom

3. Daha sonra kayma rayları (F), yukarıdaki şekle bakın, yatak muhafazasından çıkarılıp incelenebilir. Aşınmış ya da çizilmişlerse değiştirin.

Resim: Yatak muhafazası
A B C D G H Teleskop tüp Kapak Kovan Yatak muhafazası Rondela Conta

Rotasyon ünitesi
Güvenlik

• Dönüş ünitesini sökerken son derece dikkatli olun. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. • Besleyiciyi dengeli kalacak şekilde destekleyin.

54

Bakım talimatları
4. Bom

Genel
Dönüş ünitesi bir rotari aktüratörü ile besleme tutucu ataşman miline takılı bir yatak yuvasından meydana gelir.

Resim: Rotasyon ünitesi
A B C D E Besleme tutucusu Bağlantı mili Rotari aktüatörü Yatak muhafazası Besleme lokavt silindiri

Rotari aktüratörünün işlevi
Rotari aktüratörü pistonun (B) doğrusal hareketini dönme hareketine dönüştürür. Rotari aktüratörü bir ayna dişliye (C) sahip bir yuva (A) ve iki adet hareketli parçadan oluşmaktadır: bir piston (B) ve bir mil (D). Milin üzerinde, pistonun iç kanallarına geçen kanallar bulunur. Pistonun dış kanalları ayna dişlinin kanallarına geçer. Piston yuva içinde ileri geri hareket ettiğinde kanallar mili döndürür.

1250 0109 89

55

Bakım talimatları
4. Bom

B A

C

D

1250 0058 32

Resim: Rotari aktüratörünün işlevi

56

57 . Besleyiciyi. o ve kaya matkabı bomun altına gelene kadar 90° döndürün. Resim: Kızağın sökülmesi 2.Bakım talimatları 4. Genişletici mili (11) besleme gözetleme silindirinden çıkarın. Bu konum besleyicinin altını sağlamca destekleyerek onu yerinde tutar. Bom Rotari aktüratörü rektifiyesi Rotari aktüratörünün bomdan sökülmesi 1.

iç kapağı (8) ve şimi (9) sökün. Bulonları (A). 6. Yatak muhafazasının (E) etrafından kayışlar geçirin. Cıvataları (3) ve sensörü (4) sökün. Besleyiciye giden hidrolik hortumlarını sökün. 11. hortum tutucusunu (B) ve kapağı (C) sökün. Bulonları (1) ve koruyucuyu (2) sökün. Açıklama Bu nokta yalnızca RCS elektronik kontrol sistemine ve ABC Normal veya ABC Toplam seçeneklerinden birine sahip deliciler için geçerlidir. Bulonları (7). Bütün hortumları ve bağlantıları tıkayın. 5. Bulonları (D) çıkararak yatak muhafazasını sökün. A B 13. 10. 9. Bulonları (5) ve dış kapağı (6) sökün. 58 .Bakım talimatları 4. Yatak muhafazası (E) orijinal konumuna ulaşacak şekilde döndürün. Hidrolik hortumlarını üst orta valften çıkarın ve hortum ve bağlantıları tıkayın. 8. Bom 3. 1250 0107 35 E C D Resim: Kapak ve hortum tutucusunun sökülmesi 12. Bomu. 7. yatak muhafazasındaki kızak yatakları (10) hasar görmeyecek şekilde dikkatlice yukarı kaldırın. 4.

Rotari aktüratörünün etrafından kayışlar geçirin ve cıvataları (F) çıkarmak suretiyle bom başından sökün.Bakım talimatları 4. Bom 14. Resim: Rotari aktüratörünün sökülmesi Rotari aktüatörünün ana parçaları Resim: Rotari aktüatörü. kesit resmi 59 .

kilitli somun . 01 02 03 04 05 100 105 106 109 111 60 7 01 7 48 105 109 209 208 205 206 100 201 200 202 203 200 Resim: Rotari aktüatörünün ana parçaları Tablo: Rotari aktüatörünün ana parçaları Tanım Muhafaza Mil Piston manşonu.Bakım talimatları 4. kilitli somun İç O-ring. montaj Uç kapağı Kilit somunu Kilit pimi Vidalı tapa Vidalı tapa Kilit pimi Yağlama deliği 300 301 302 304 Aşınma bileziği Aşınma bileziği Aşınma bileziği Baskı pulu Konum No. Z-keçe Dış keçe Dış O-ring. Bom 406 401 111 302 304 02 300 111 01 112 106 112 205 50 12 106 04 304 05 109 105 206 302 300 301 100 03 Konum No. 202 203 205 206 208 209 Tanım Conta Conta Ana basınç keçesi.

kanallı parçalar (mil ve piston) orijinal konumlarında geri takılmalıdırlar. Tanım Konum No. Bom Konum No.Bakım talimatları 4. Tanım 112 200 201 Gres tahliye valfi 401 Conta Conta 406 Basınç tutma valfi Hidrolik borusu Rotari aktüratörünün sökülmesi Açıklama Rotari aktüatörünün ana parçalarını birleştirirken. İki kalıcı konum işareti mevcuttur: • Piston-segman dişlisi için bir işaret • Mil-piston için bir işaret Resim: Piston-segman dişlisi kalıcı işareti 1250 0181 91 Resim: Mil-piston kalıcı işareti 61 .

2. 1250 0181 88 Resim: Tespit bileziğinin sökülmesi Açıklama Belli durumlarda kapağın takılması son derece zor olabilir. O zaman daha büyük bir kuvvet kolu oluşturmak için kapağa demir bir çubuk kaynak yapılabilir. 3.Bakım talimatları 4. kilitli bileziğin (5) dişli deliğindeki iki vidalı tapanın (105) altına takılı kilit tapalarına (109) iki adet 10x32 vida takın. Vidaları kilit halkasından (5) serbest bırakarak kilit tapalarını çıkarın. Vidalı tapaları (105) çıkarın. Rotari aktüatörü temiz bir tezgah üzerine yerleştirin. 4. 62 . Bom Demontaj sırasında ilave işaretler konursa rotari aktüatörünün montajı kolaylaşacaktır. Bütün hidrolik bağlantılarını çıkarın ve rotari aktüatörün hidrolik yağını boşaltın. 1250 0181 87 Resim: Kilit tapalarının çıkarılması 6. Üst orta valfi ve ilgili parçaları sökün. Kilit bileziğine (05) iki adet SAE-4 adaptör takın ve T çubuğu kullanarak kilit bileziğini (05) saat yönü tersine çevirerek milden (02) çıkarın. 1. kapak (04) ve milin (02) bağıl pozisyonlarını çizgi veya kalemle işaretleyin. Tespit bileziği (05). 5.

Bu cıvatalar milin T çubuğu veya benzeri bir aletle döndürülmesine olanak sağlarlar.Bakım talimatları 4. Kapağa (04) pul veya rakorlarla birlikte iki adet 5/8"-11 cıvata takın ve T çubuğu kullanarak sızdırmazlık sürtünmesinin kapağı yuvadan (01) serbest bırakmasını sağlayın ve kapağı çekip çıkarın. O zaman daha büyük bir kuvvet kolu oluşturmak için kapağa demir bir çubuk kaynak yapılabilir. İki adet M16x2 cıvatayı mil (02) flanşına takın. bir sonraki noktaya bakın. Dönerek muhafazadan çıkmaya başlayacaktır. Bom 7. 1250 0181 89 Resim: Kapağın sökülmesi Açıklama Belli durumlarda kapağın takılması son derece zor olabilir. Mil tamamen dışarı çıkarılmadan önce pistona göre olan konumu işaretlenmelidir. Resim: Milin çıkarılması 63 . 8. Mili saat yönünde çevirin. Açıklama Mili. pistondan çıkana kadar döndürmeyin.

Piston ve muhafazaya zarar vermemek için dikkat edin. önce pistonun halka dişliden tamamen serbest bırakılması gerekir. Bom 9. Mili muhafazadan tamamen çıkarın. yani milin kanallarından biriyle pistonda karşılık gelen yarığı işaretleyin. Gres delikleri (111) ve valfleri (112) çıkarın. Pistonu bu konumda tutun ve bir kalemle muhafaza (01) ve piston manşonunu (03) işaretleyin. Açıklama Pistonun yerine takılırken doğru konumda olmasını sağlamak için kılavuz işaretleri konmalıdır. 11. Aşağıdaki resimde verilen örneğe bakın. Ancak bunun mümkün olabilmesi için. 12.Bakım talimatları 4. 64 . Resim: Mil-pistonun işaretlenmesi 10. Bir kalemle. milin pistona göre konumunu işaretleyin. Plastik zımba ve çekiç kullanarak piston manşonunu (3) muhafazadan (1) çıkarın. 1250 0181 90 Resim: Muhafaza-piston eteği-pistonun işaretlenmesi İşaretledikten sonra piston muhafazadan çıkarılabilir.

048 mm'lik bir kalınlığa sahip olmalıdır.098 mm olmalıdır. Bütün parçaları iyice temizleyin ve aşınma açısından kontrol edin. 301 ve 302) maksimum kalınlığı 3. Bütün parçaları iyice temizleyin ve basınçlı hava tutarak kurutun. 14. Bom 13. Bütün conta ve yatakları sökün. Rotari aktüratörünün takılması 1. 406 401 111 302 304 02 300 111 01 112 106 112 205 50 12 7 01 7 48 106 04 304 05 109 105 206 302 300 301 100 03 105 109 209 208 205 206 100 201 200 202 203 200 Resim: rotari aktüatörünün ana parçaları 2. Bütün konum işaretlerinin net bir şekilde görüldüğünden emin olun. Pullar (304) maksimum 3. Mil (02) ve kilit bileziği (05) üzerindeki dişleri dikkatle muayene edin ve varsa çentikleri zımparayla giderin. Açıklama Aşınma segmanlarının (300. 65 .Bakım talimatları 4.

5. Muhafazayı (01) flanşı yukarı bakacak şekilde dik tutun. Piston segman dişlisine geçtiğinde muhafazayı yatay konumda yatırın ve muhafazanın öteki ucunda pistonun konumunun kalıcı işaretlerle çakıştığını kontrol edin. Contaları takarken asla keskin aletler kullanmayın. Açıklama Rotari aktüatörleri toplarken conta ve yatakları her zaman değiştirin. Kapak (04) ve kilit bileziğinin (05) mile (02) oturduğunu kontrol edin ve kapak ve kilit bileziğinin segman dişlisi ve dişine sıkışmadığını kontrol edin. Kılavuz işaretleri kullanarak doğru konumda olduğundan emin olun. Bu yüzden bunu pistonda conta yokken pratik yapmak iyi bir fikir olabilir. 6. Pulları (304) gresleyin. Keçeleri (200. Bütün conta ve temas yüzeylerini hidrolik yağıyla yağlayın. 202. Pistonu muhafazaya takın. 66 . 4. 203. rotari aktüatörü toplanmanın en zor bölümüdür. piston eteği segman dişlisine oturana kadar döndürerek sokun. Açıklama Pistonun takılması. 206) ve aşınma bileziklerini (300 ve 301) piston manşonuna (03) takın. 201. Bom 3.Bakım talimatları 4. Resim: Piston-segman dişlisi kalıcı işaretleri Pistonu. 7.

Bom 8. Kapağın (04) segman dişlisine gres sürün ve kapağı takın. Mil (02) takılırken piston contalarının zarar görmemesi için milin segman dişlisi üzerine koruyucu bant yapıştırın. 205. Resim: Mil segman dişlisi ve dişleri 10. 304) mile (02) ve keçeleri (200. 302. Ardından koruyucu maskeyi çıkarın. 11. 304) kapağa (04) takın. işareti piston eteğinin işaretinin karşısına gelecek şekilde takın.Bakım talimatları 4. Keçeleri (205. 302 304 02 300 205 12 50 83 01 39 04 304 206 302 200 205 206 Resim: Pul ve contaların takılması 9. Mili. Kapağın parlak metay yüzeylerine de gres sürün. 206) ve aşınma pullarını (300. 67 . 206) ve aşınma halkalarını (302.

Vidalı tapalara (105) sızdırmazlık bileşiği sürün ve sıkın. Gres delikleri (111) ve valfleri (112) yerlerine vidalayın. 13. Fazla gresi silin. 1250 0183 12 Resim: Kilit halkasının takılması 14. Bom 12. Kapak (04). Contaları (208. 209) kilit halkasına takın. 18. Açıklama Segman dişlisine veya kapağa zarar vermemeye dikkat edin ve pistonun segman dişlisine temas etmediklerinden emin olun. Kilit halkasını (05). Herhangi bir yabancı maddeyi uzaklaştırmak ve çalışma düzenlerinde olduklarını kontrol etmek için gres deliklerine (111) gres pompalayın. 16. takılmasını kolaylaştırmak için kapağa iki adet 5/8"-11 vida takın. Kilit halkasına birbirinin karşısına iki adet SAE #4 adaptör takın. mil (02) ve kilit halkasının (05) dişlerine ve temas yüzeylerine gres sürün. T çubuğuyla saat yönünde döndürerek kilit halkasına vidalayın ve 200ft-lbs (271 Nm) torkla sıkın. tam olarak kilit pimlerini (109) kapağa (04) takmaya yetecek kadar saat yönü tersine sıkın. Bir T çubuğu kullanarak pistonun (02) segman dişlisini saat yönünde. 17. Hidrolik bağlantıları ve üst orta valfi takın. 15. Segman dişlisini hizaladıktan sonra pistonu uç konuma çevirin.Bakım talimatları 4. 68 . kapağın (04) karşılık gelen segman dişlisine doğru döndürün. Gerekirse.

Bom Rotari aktüatörün boma takılması 1.Bakım talimatları 4. Resim: Besleme dönüşünün durma konumu A B Yatak muhafazası yatay konumda Yatak muhafazası bomun altına durma konumuna döndürülmüş 69 . Resim: Rotari aktüatörün boma takılması 2. Rotari aktüatörün etrafına şerit geçirin ve cıvataları (F) kullanarak bom kafasına monte edin. 3. Hidrolik hortumlarını üst orta valfe takın. Yatak muhafazasını takarken besleme dönüşünün durma konumunun doğru olmasını sağlamak önemlidir.

Ardından. rotari aktüatörünün mil flanşı üzerindeki delikler iki delik kayacak şekilde ters yönde çevirin. Bom a. c. b. Resim: Yatak muhafazasının takılması 70 .Bakım talimatları 4. Rotari aktüatör bu konuma döndürülmüşken dikey olarak sarkan yatak muhafazasını (E) takmak mümkündür. Rotari aktüatörü durma konumuna döndürün.

Vidaları (A) kullanarak kapağı (C) ve hortum tutucuyu (B) takın. Resim: Kapak ve hortum tutucusunun takılması 71 . Bom 4.Bakım talimatları 4.

Yatak muhafazasını 90° döndürerek kızağı takın. Kama (9) ve iç kapağı (8) takın. Bomu. Vidaları (5) kullanarak iç kapağı (6) takın. Bom 5. 8. 1250 0109 91 Resim: Kızağın takılması 6.Bakım talimatları 4. Bulonları (3) kullanarak sensörü (4) takın. besleme tutucusunun ataşman miline (12) dayanacak şekilde dümdüz indirin. 7. 72 . Yatak muhafazasındaki kayar yataklara (10) zarar vermemeye dikkat edin.

9.Bakım talimatları 4. Hidrolik hortumlarını yerlerine takın. 11. 10. Koruyucuyu (2) takın. Genleşme milini (11) kullanarak besleme gözetleme silindirini takın. Besleme lokavt silindirinin ayarlanması Açıklama Besleme gözetleme silindirini takarken. Ardından besleme gözetleme silindirine aşağıda anlatıldığı gibi ince ayar yapın: 73 . Bom Açıklama Bu nokta yalnızca RCS elektronik kontrol sistemine ve ABC Normal veya ABC Toplam seçeneklerinden birine sahip deliciler için geçerlidir. Bomu kaldırın ve kızağı 90° döndürün. genişletici mil merkezleri arasında 782 mm'lik temel ayardan başlayın.

Besleme lokavt silindirinin piston kolu tamamen silindirin içinde olduğunda. 4. Bom Resim: Besleme lokavt silindirinin ayarlanması 1. besleme lokavt silindiri ile birlikte eğilebilir. Bom bu konuma geldiğinde. 74 . Bir su terazisi kullanarak rotari erişim düzeneği yatak muhafazasını yatay konumlandırın (rotari erişim düzeneği flanşı üzerinde dikey yerleştirilmiştir). besleme tutucusunu yatay bir konuma getirecek şekilde çalıştırın. besleme tutucusu yatay olmalıdır. 5. 3. besleme tutucusu. Bomu yatay konumlandırın. Ayarlamak için kilitleme vidalarını (A) gevşetin ve piston kolunun düz kısımlarında açık uçlu bir İngiliz anahtarı kullanarak piston kolunu besleme tutucusu yatay konuma gelene kadar vidalayın. Rotari erişim düzeneğini.Bakım talimatları 4. 2.

Bom Yönlü kumanda . bkz Yön kontrolü bakım talimatları.Bakım talimatları 4. bakım talimatlarının bir başka bölümünde ele alınmaktadır.açı sensörü Yön kontrolü. 75 .

. Resim: Motor tipi plakası Açıklama Motor tipi ve motor numarası. motor numarası (B) ve motor bilgileri. Motor numarası ayrıca yağ karteri üzerine damgalanmıştır. yağ karterine tutturulmuş tip plakasında (C) gösterilmektedir. yedek parça siparişlerinde belirtilmelidir.Bakım talimatları 5. Motor 5. Motor Motor ünitesi Deutz 914 76 1250 0207 27 Resim: Motor Motor tipi (A).

Motor Teknik veriler Deutz D914 L04 2300 d/d'da maks.3dm3 700d/d Hava soğutmalı Bosch 55A 28V 4KW 24V 360Kg 58KW 270Nm 4. güç 1500 d/dak'da maks.0KW 24V 320Kg 77 .3dm3 700d/d Hava soğutmalı Bosch 55A 28V 4. tork Taranan hacim Rölanti hızı Soğutma Yakıt enjeksiyonu Jeneratör (Bosch) Marş motoru Ağırlık Deutz BF4L 914 2500 d/d'da maks. tork Taranan hacim Rölanti hızı Soğutma Yakıt enjeksiyonu Jeneratör (Bosch) Marş motoru Ağırlık 72KW 355Nm 4. güç 1600 d/d'da maks.Bakım talimatları 5.

• Bütün bakım çalışmaları süresince ve yeniden yakıt doldurmadan önce motorun kapalı olduğundan emin olun. • Sıcak yağ ve sıvıları boşaltırken dikkatli olun.Bakım talimatları 5. kıvılcımların veya çıplak alevin yakınında çalışmayın. Yakıt Sistemi Yakıt filtresinin değiştirilmesi 1250 0207 28 A Resim: Yakıt filtresi 78 . • Kişisel yaralanma riski. Motor Güvenlik • Sıcak motor parçaları. • Yanıcı sıvılarla hiçbir zaman sıcak yüzeylerin.

Bakım talimatları 5. Filtre tutucunun sızdırmaz yüzeyini temizleyin. 2. Alt tapayı yaklaşık bir tur gevşetin ve suyun akmasına izin verin. Yakıt filtresinin kaçak yapmadığından emin olun. Resim: Yakıt filtresinin değiştirilmesi 4. Resim: Yakıt filtresinin değiştirilmesi 7. 3. Fazla yakıtı bir yerde toplayın. 79 . Conta yerine oturana kadar filtreyi elle vidalayın. 6. Yeni yakıt filtresinin kauçuk contasını hafifçe yağlayın. Yakıt musluğunu kapatın. Motor Dizel motor filtresi (A) değiştirilmeli ve temizlenmemelidir: 1. Yakıt musluğunu açın. Yakıt deposunun tahliye edilmesi Yakıt deposunu her zaman temiz ve sıcaklığa uygun derecedeki dizel yakıtı ile doldurun. Fazladan yarım tur döndürerek filtreyi sıkın. 5. 8. 9. Yakıt filtresini (A) uygun bir aletle gevşetin ve döndürerek çıkarın. 1.

Bakım talimatları 5. 3. 1. Duman ve düşük motor performansı filtrelerin tıkandığının işareti olabilir. Yapışkan contayı çatlak ve diğer hasarlar açısından kontrol edin. DC15/16 taşıyıcılı Boomer 281/282 için yakıt deposu. 80 1250 0207 44 . Filtre elemanının değiştirilmesi Önemli not Emniyet kartuşu temizlenip yeniden kullanılmamalıdır. Tıkanmış bir hava filtresi operatör panelinde gösterilir. Motor 2. Kumandalar. Tapayı. Kirli filtre elemanını (3) çıkarın. Elemanı (3) temizleyin veya yenisiyle değiştirin. Tespit klipslerini (1) açarak filtre kapağını (2) gevşetin. dizel yakıtın sızamayacağı şekilde sıkın. 1. 2. 1 2 Resim: Yakıt deposunun tahliye edilmesi 1 2 Boomer S1 D için yakıt deposu. Hava sistemi Genel Egzoz gazlarının mümkün olduğunca temizlenmesi için hava filtresini ve hava temizleyiciyi her zaman iyi durumda tutun. Sürekli olarak sökme ve monte etme işlemleri filtre muhafazası ile astar arasındaki contanın zarar görmesine neden olabilir. 4. kullanım başlıklı operatör talimatlarına bakın.

Filtre elemanını yerine takın. 3. Filtre elemanının hasar görmediğinden emin olun. Hasarlı olup olmadığını anlamak için filtre elemanına fenerle ışık tutun. Toz valfini (1). Filtre elemanını (3) yerine takın. Somunu (5) gevşetin ve kartuşu (4) çekip çıkarın. yarığı ok yönünde sıkmak suretiyle boşaltın. Filtre elemanının (A) ön tarafını avucunuza veya başka yumuşak bir cisme birkaç defa dikkatlice vurun veya filtre elemanını basınçlı kuru hava püskürterek temizleyin. Ayrıca gerekirse emniyet kartuşunu da (4) değiştirin. 2. 1250 0138 00 Resim: Filtre elemanının değiştirilmesi 1 2 3 4 5 Tespit klipsi Filtre kapağı Filtre elemanı Güvenlik kartuşu Somun Filtre elemanının temizlenmesi Önemli not Filtre elemanı ve emniyet kartuşu beş defa temizlendikten sonra değiştirilmelidir. 1. 4. Emniyet kartuşları bir yıl kullanıldıktan sonra değiştirilmelidir. Toz valfinin temizlenmesi 1. Filtre gövdesini basınçlı hava püskürterek temizlemeyin. filtre kapağını (2) yerine takın ve tespit klipslerini (1) takın. 81 .Bakım talimatları 5. 6. Motor 5.

Valfi üst kısmını da sıkarak birikmiş kirleri temizleyin. Motor 2. Yarığı düzenli aralıklarla temizleyin. 3. Motor: Yağlama önerileri başlıklı bakım programına bakın. 82 .Bakım talimatları 5. 1250 0207 29 B Resim: Yağ ile doldurma C 2. Yağı dolum deliğinden (C) doldurun. Yağ çubuğu (B) üzerindeki yağ seviyesini kontrol edin. Resim: Toz valfinin temizlenmesi Yağ sistemi Motor yağı ile doldurma 1.

Yağı tahliye edin. Motoru durdurun. Çubuk üzerindeki işaretli çizgiye karşılık yağ seviyesini kontrol edin. Yağ tahliye tapasını sökün.Bakım talimatları 5. Motor: Yağlama önerileri başlıklı bakım programına bakın. 6. Motoru ısıtın. Motoru çalıştırın ve yaklaşık iki dakika rölantide çalışmasına izin verin. 3. 5. Deliciyi yatay konumlandırın. Resim: Yağ değişimi Yağ seviyesinin kontrol edilmesi 1. 2. Tahliye musluğuna bir kap yerleştirin. 83 . 4. Yağ ile doldurun. 9. 8. Yağ tahliye tapasını yeni bir conta ile vidalayın ve sıkın. 2. Gerekirse üst çizgiye kadar yağ doldurun. Yağ sıcaklığı yaklaşık 80 °C. Motor Yağ değişimi 1. 7. 3. Motoru durdurun.

Filtre tutucunun sızdırmaz yüzeyini temizleyin. Resim: Yağ filtresinin değiştirilmesi 3. Filtreyi yarım tur vidalayın. Motor Resim: Yağ seviyesi kontrolü Yağ filtresinin değiştirilmesi 1.Bakım talimatları 5. 4. 5. Conta yerine oturana kadar filtreyi elle vidalayın. Yağı toplayın. Yağ filtresini uygun bir aletle gevşetin ve yerinden sökün. 2. Yeni yağ filtresi üzerindeki kauçuk contayı hafifçe yağlayın. Yağ seviyesini kontrol edin. 84 . Resim: Yağ filtresinin değiştirilmesi 6. 7.

3. Motor 8. 85 .Bakım talimatları 5. Kolun (1) konumunu değiştirmeden göstergeyi dikkatle kaldırın. Dayanağın yatay olarak oturduğundan emin olarak kılavuzu (3) kayış (2) üzerinde iki kayış kasnağı arasına yerleştirin. 4. 1. Resim: Yağ filtresinin değiştirilmesi Kayışlar Gerginlik göstergesi Kayış gerginliğini bir gerginlik göstergesi ile kontrol edin. Yağ filtresinde kaçak olmadığından emin olun. Yağ basıncını kontrol edin. Yayın kurtulduğunu hissedecek ya da duyacak şekilde kayışa (2) doğru açılarda düğmeye (4) basın. 9. Resim: Kayış göstergesi 2. Göstergedeki kolu (1) aşağı bastırın.

Gerekiyorsa gerginliği yeniden ayarlayın. 3. Cıvataları (1.Bakım talimatları 5. 2 ve 3) sıkın. A 4 3 2 1 1250 0168 70 Resim: Jeneratör kayışı 2. Motor 5. Doğru V-kayışı gerginliği elde edilene kadar jeneratörü (4) ok (A) yönünde dışarıya doğru itin. 86 . 6. Kayışları gerdirme Jeneratör kayışı 1. 2 ve 3) hafifçe gevşetin. Ölçek (5) ile kolun (1) kesişme noktasındaki (ok) değeri okuyun. Cıvataları (1.

1 1250 0168 71 Resim: Soğutucu fan V-kayışının değiştirilmesi 2. Fan kayışını çıkarın. Değiştirmek için. Motor Soğutucu fan kayışının değiştirilmesi Kayışları sadece motor dururken değiştirin. gerdirme kasnağını (1) içeri bastırıp V-kayışını çıkarmak amacıyla uygun bir alet kullanın. Jeneratör kayışının değiştirilmesi 1. 1. B 4 3 2 1 1250 0168 72 Resim: Jeneratör V-kayışının değiştirilmesi 87 . Yeni bir V-kayışı takın.Bakım talimatları 5.

Doğru kayış gerilimini elde edene kadar jeneratörü (4) okun (A) gösterdiği gibi dışarıya doğru çekin.Bakım talimatları 5. 4. Fan kayışını takın. 2 ve 3) gevşetin. 2 ve 3) sıkın. Cıvataları (1. 88 . Cıvataları (1. Motor 2. 3. Jeneratörü (4) okun (B) gösterdiği gibi içeriye doğru itin. 7. 5. 6. V-kayışını çıkarın ve yeni birini takın.

5. Motor Valf çevresi 1. Resim: Valf ayarı ve krank mili ayarı 89 . Havalandırma valfını ayırın ve bir tarafa doğru döndürün. Valf kapağını çıkartın. 2. Krank milini ayar çizelgesine göre ayarlayın. 3. 4. Yağ sıcaklığı 80 °C'nin altında. Kalınlık mastarının az bir güçle sokulabilmesi gerekir.Bakım talimatları 5. valfları ayarlamadan önce motorun en az 30 dakika kadar soğumasına izin verir. Külbütör kolu (2) ile valf (3) arasındaki valf avansını (1) kalınlık mastarı (6) kullanarak kontrol edin.

Gerekiyorsa contayı değiştirin. Ayar vidasını (5). şasi bağlantısını doğrudan kaynaklanan parçaya bağlayın! 90 . kilit somunu sıkıldığında valf avansı doğru olacak şekilde. 9. bir allen anahtarı (7) ile ayarlayın. • Jeneratörün akü olmadan çalıştırılması ve kullanılması gerekiyorsa. Sonrasında. Bütün silindirlerdeki ayarlamaları kontrol edin. b. • Şarj lambası patlaksa derhal değiştirilmelidir! • Motoru temizlerken jeneratörün üzerine doğrudan su püskürtmeyin. Alternatif akım jeneratörü Önemli Açıklama • Motor çalışırken akü. Motor 6. 7. Havalandırma valfını konumuna geri döndürün ve sıkın.Bakım talimatları 5. fazla suyu buharlaştırmak için motoru çalıştırarak ısıtın! • Jeneratörün kontakların birini sökerek veya şasileyerek yüklenip yüklenmediğini kontrol etme yöntemine hiçbir koşulda başvurulmamalıdır! Kıvılcımlar motorun alev almasına neden olur! • Elektrik kaynağı yaparken. Valf kapağını takın. 8. Valf avansının ayarlanması a. Kilit somununu (4) sökün. jeneratör ve regülatör arasındaki bağlantıları kesmeyin. regülatör ile jeneratör arasındaki kablo motor çalıştırılmadan önce çıkarılmalıdır! • Akü bağlantılarını karıştırmayın.

2. 91 . Eğer bir problem oluşursa bütün bakım talimatlarının yerine getirilmiş olup olmadığını kontrol edin. Motor Kaldırma aygıtı 1. 2. 3. Tüm motor bağlantılarının çıkarıldığından emin olun.Bakım talimatları 5. Problemler genelde hatalı kullanım ya da bakımdan kaynaklanmaktadır. en yakın DEUTZ servis merkezi ile bağlantı kurun. 1250 0021 12 Resim: Kaldırma Arıza bulma 1. Motoru naklederken sadece uygun kaldırma aygıtlarını kullanın. Eğer problemin nedenini saptayamazsanız.

sıcaklık şalteri atar Düşük motor performansı Motor tekler Motor yağ basıncı yok (ya da düşük) Aşırı motor yağı tüketimi Motor mavi duman çıkarır Motor beyaz duman çıkarır 10 Motor siyah duman çıkarır Şunu kontrol edin. gerekirse değiştirin Yakıt sisteminde hava yok Yakıt filtresi kirli değil Yağ filtresi arızalı değil. gerekirse temizleyin Soğutma fanı arızalı (hasarlı ya da kayışsız) değil. gerekirse ayarlayın Sürüş kolu orta konumda değil. gerekirse değiştirin Enjektör arızalı değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Motor ayrılmış (mümkünse) Çalıştırma sıcaklık sınırına ulaşılmış Solenoid arızalı değil Yağ seviyesi çok düşük değil. gerekirse değiştirin X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 92 . gerekirse temizleyin ya da değiştirin Hava borusu tıkanmamış Ateşleyici buji arızalı değil. Motor aşırı ısınır. Akü arızalı (ya da boş) değil Kablo terminali gevşek ya da oksitlenmiş değil Marş motoru arızalı (dişli geçmiyor) değil. gerekirse değiştirin Hava filtre göstergesi arızalı değil Duman sınırlayıcı arızalı değil Destek hava çıkışı kaçak yapmıyor. gerekirse değiştirin Ara soğutucu kirli değil.Bakım talimatları 5.. gerekirse ayarlayın Valf avansı doğru Enjektör borusu kaçak yapmıyor. gerekirse değiştirin Doğru motor yağı sınıf kullanılıyor. gerekirse doldurun Yağ seviyesi çok yüksek. gerekirse değiştirin Doğru yakıt sınıfı kullanılıyor. Motor Tablo: Arıza bulma tablosu Arıza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Motor zor çalışır ya da hiç çalışmaz Motor çalışmaya başlar ama rahat çalışmaz ve durur.. gerekirse ayarlayın hava filtresi kirli. gerekirse azaltın Motorun eğimi çok yüksek. gerekirse değiştirin Soğutucu fanı ısınmıyor.

Talimat el kitabı Atlas Copco üzerinden sipariş edilebilir.Bakım talimatları 5. 93 . Motor Deutz talimat el kitabı Açıklama Eğer motor hakkında daha fazla bilgi gerekirse Deutz talimat el kitabına danışın.

4 cm3/rev 94 .00 x 20 X-mine D2 (Michelin) 8. Şanzıman Konumlar 3 1 2 1250 0146 28 Resim: Şanzıman 1 2 3 Bom mili Motor mili Hidrolik dişli kutusu Teknik veriler Tekerlekler Lastikler (bom ve motor bölümü) Jantlar (bom ve motor bölümü) Lastik basıncı Sıkma torku. tekerlek somunları 12.Bakım talimatları 6. Şanzıman 6.00 x 20 10 bar 570 Nm Direksiyon Kumanda valfı Dişli pompa: Piston Hacmi Danfoss OSPB 630 ON 150-0048 25.

motor tarafı Clark Hurth 176 Clark Hurth 176 15000 kg 6000 kg 400 kg 400 kg Şanzıman Şanzıman tipi Clark T12 000 long drop Lastiklerin ve jantların takılması Lastikleri ve jantları takarken şunları kontrol edin: • Lastik doğru basınçta şişirilmiş. Ayrı gövdeler tek bir çift-etkili hidrolik silindir (9) ile yönlendirilir. Tandem tip dişli pompa şanzıman üzerine monte edilmiştir. Orbitrol tipi bir servo valf (7) ile dağıtılır. tuz çözeltisi. yük. -20º C'ye kadar sıvı halde kalması için Teknik veriler uyarınca karıştırılır. motor bölümündeki hidrolik yağ haznesinden bir dişli pompa aracılığı ile sağlanır. kilitten kilide 140 bar VOAC 125/63-380 Tam sol kilitten tam sağ kilide 6. doğru sıkma torkunun elde edilebileceği şekilde temiz. bom tarafı Maks. Şanzıman Maks çalışma basıncı Direksiyon silindiri Direksiyon simidi turu. • sıvı dolu lastiklerin hacimlerinin %90'ı tuz çözeltisiyle doludur. Yağ. • Tekerlek somunları doğru tork ile sıkılmış. bom tarafı Ağırlık.Bakım talimatları 6. Denge ve güvenlik açısından lastiklerde doğru hacmin bulunması önemlidir. Kumanda sistemi Şasenin eklemli yönlendirme özelliği vardır. Yağ. • Sıvı dolu lastiklerin içindek. yük. 95 .0 tur Tahrik milleri Mil tipi bom mili Mil tipi motor mili Maks. İç pompa (2) yönlendirme için kullanılır. direksiyon silindirine. • Jant ile göbek arasındaki kontak yüzeyleri. Bu valf direksiyon simidi ile çalıştırılır. motor tarafı Ağırlık. direksiyon silindirine.

Bakım talimatları 6. Şanzıman Direksiyon hızı dizel motor/pompa d/d sayısına göre değişir. Düzgün olmayan zeminde hareket ederken sistem içindeki darbe dalgalarını minimuma indirmek ve bunların servo valf ve direksiyon simidine erişmesini önlemek için. 9 10 8 5 5 1250 0088 74 7 6 1 2 3 4 Resim: Direksiyon hidrolik sistemi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dizel motor Direksiyon pompası Konumlandırma pompası Yağ geri dönüş filtresi Test çıkışı Basınç kumanda valfı Kumanda valfı (Orbitrol) Basınç kumanda valfı (basınç darbeleri) Direksiyon silindiri Fren valfı 96 . sisteme bütünleşik basınç kumanda valfları (8) eklenmiştir.

2. 97 .Bakım talimatları 6. Resim: Tahrik mili merkezi 3. Gerektiği kadar yağla tamamlayın. Şanzıman Tahrik milleri Orta dişlideki yağ seviyesinin kontrol edilmesi 1. bakım talimatları Yağlayıcılar. Son tahrikteki yağın değişimi Açıklama Yağ. makine çalıştırıldıktan sonra yağ hala sıcakken değiştirilmelidir. Tapayı (A) çıkarın ve yağ seviyesinin deliğe kadar gelip gelmediğini kontrol edin. Delicinin yatay olduğundan emin olun. Bkz. soğutucular ve iticiler.

göbek üstündeki iki seviye işareti (A) yatay olacak şekilde döndürün. B B 1250 0020 42 B Resim: Yağ değişimi 2. Üç tapayı (B) sökün. 2. Eğer ek olarak tapa (A) da çıkarılırsa yağ daha hızlı tahliye olacaktır. Göbek dişlisindeki yağ seviyesinin kontrol edilmesi 1. 3. Şanzıman 1. Tekerleği. 5. Tapayı (A) vidalayın ve sıkın. Resim: Tahrik mili merkezi 4.Bakım talimatları 6. 6. Delicinin yatay olduğundan emin olun. Yağ deliğe ulaşana kadar tapa (A) deliğinden yeni yağı doldurun. 98 . Tapaları (B) tekrar takın ve sıkın. Yağı bir kaba tahliye edin.

Vidayı (B) sökün ve yağın deliğe ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin. Bkz. Deliği. 3. makine çalıştırıldıktan sonra yağ hala sıcakken değiştirilmelidir. Göbek dişlisindeki yağın değişimi Açıklama Yağ. bakım talimatları Yağlayıcılar. 99 . Yağı bir kaba tahliye edin. B A L VE LE OIL 1250 0020 44 Resim: Göbek dişlisi 4. tapa (B) en alt konuma gelecek şekilde döndürün. B A L VE LE OIL 1250 0020 44 Resim: Göbek dişlisi 2. Gerektiği kadar yağla tamamlayın. 1. Tapayı (B) ö. soğutucular ve iticiler.Bakım talimatları 6. Şanzıman 3.

Tapayı (B) vidalayın ve sıkın. "low" ve "full" seviye camı aracılığı ile yağı kontrol edin. göbek üstündeki iki seviye işareti (A) yatay olacak şekilde döndürün. 2. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. 6. Şanzıman 4.Bakım talimatları 6. • Bütün bakım çalışmaları için motorun kapalı olduğundan emin olun. Motor 500-600 d/d ile rölantide çalışırken. Tekerleği. Yağ deliğe ulaşana kadar tapa (A) deliğinden yeni yağı doldurun. 100 . Dolum tapasından seviye camı üzerindeki "full" işaretine kadar gerektiği kadar ekleyin. 1. • Yanmaya engel olmak için sıcak yağ ve sıvı boşaltırken dikkatli olun. Bkz Yağlama önerileri. 5. Hidrolik dişli kutusu Güvenlik • Sıcak motor parçaları. Yağ seviyesinin kontrol edilmesi Açıklama Seviyesini kontrol etmeden önce yağın normal çalışma sıcaklığına (80-95 °C) ulaşmasına izin verin.

1.Bakım talimatları 6. Şanzıman A A C Full Low 1250 0148 42 Resim: Yağ seviyesinin kontrol edilmesi Filtre ve yağın değiştirilmesi Açıklama Yağ. Filtreyi (C) çıkarın ve yeni birini takın. Tahliye tapasını açarak yağı şanzıman muhafazasından tahliye edin. 3. filtre yenilenmeden ve yağ değiştirilmeden önce normal çalışma sıcaklığına (80-95 °C) ulaşmalıdır. 101 . A A C Full Low 1250 0148 42 Resim: Şanzımandaki yağın değişimi 2. Yağ tahliye edildiğinde tapayı yerlerine vidalayın.

Kardan mafsallarının ortasındaki (A) gres memelerine gres basın. Gerekirse seviye camı üzerindeki "low" işaretine gelene kadar yağ doldurun. Yağlayıcı önerileri için bkz. bakım talimatları Yağlayıcılar. Gresin göründüğünden emin olun. Yeni yağ normal çalışma sıcaklığına (80-95 °C) ulaştığında. seviye camı üzerindeki "full" işaretine gelene kadar yağ doldurun. 7. Merkezi yağlama sisteminin doldurulması 1. Gres varilinin (c) musluğunu (D) açın. Şanzıman muhafazasına. 8. Dizel motoru çalıştırın ve tork konvertörü ile boruları doldurması için rölantide (500-600 d/d) çalışmasına izin verin. direksiyon bağlantıları ve mafsal noktasını (E) tek bir memeden (B) yağlayan merkezi bir yağlama sistemiyle donatılmıştır. Şanzıman 4. 5. Şasenin yağlanması Kadran milleri 1. 6. Şasenin merkezi yağlaması Şasi. motor mili salınım süspansiyonu. A B 1250 0148 43 Resim: Kadran mili yağlama noktaları 2. Motor rölantideyken yağ seviyesini tekrar kontrol edin.Bakım talimatları 6. seviye camı üzerindeki "low" işaretine gelene kadar yağ doldurun. 102 . soğutucular ve iticiler.

103 . manuel yağlama makara ünitesine (A) pompalanır. Manuel yağlama makara ünitesi (A) üzerindeki kolu kullanarak gres memesine (B) gres basın. 3. Şanzıman Sonuç: Gres. Bütün konumlardan (E) gres geldiğinden emin olun. soğutma sıvıları ve itici gazlar başlığı altındaki bakım talimatlarına bakın. Yağlama önerileri için Yağlayıcılar. Gres varilinin (C) musluğunu (D) kapatın. A 1250 0202 46 B Resim: Merkezi yağlama sisteminin doldurulması C 2. 1250 0202 47 E E Resim: Yağlama konumları (E) 4.Bakım talimatları 6.

104 . • Frenleri bırakmadan veya kardan millerini ayırmadan. Fren serbest kalana kadar cıvataları (B) sıkın. Açıklama Her iki cıvata da tam olarak aynı miktarda gevşetilmelidir. 2. direksiyon silindirinin sökülmesine bakın. önce delici ve traktör arasına çekme çubuğunu yerleştirin. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. Çekmeden önce • Taşıyıcı. Bu yöndeki herhangi bir deneme hidrolik dişli kutusuna ciddi hasarlar verebilir. Cıvatayı somunla birlikte gevşemeyecek şekilde sıkın. Şanzıman Çekme Güvenlik • Delici çekilirken. • Traktör aracının ve çekme çubuğunun çekilen yük için uygun olduğuna emin olun. Açıklama Dizel motor çalışmıyorsa.Bakım talimatları 6. • Çekme işleminden önce frenler serbest bırakılmalı ve kadran milleri çıkarılmalıdır. direksiyon silindirinin de hidrolik bağlantıları çıkarılmalıdır. çekme işlemi ile çalıştırılamaz. • Taşıyıcı 1 km'den fazla mesafede ve 5 km/s'den yüksek hızda çekilmemelidir. hiçbir freni çalışmaz. Aksi takdirde delicinin hareket etme riski bulunmaktadır. • Taşıyıcı sadece gerçekten gerekiyorsa çekilmelidir. Frenlerin serbest bırakılması 1. Somunları (A) sökün. • Çekme işlemi için her zaman bir çekme çubuğu kullanılmalıdır.

105 . Yeniden aynı şekilde takılabilmeleri için kadran milleri üzerindeki flanşları işaretleyin. Millerdeki bütün frenleri boşaltın. 2. Hortumları tıkayın ve silindirleri. 2. A B A 1250 0196 83 B Resim: El freninin devre dışı bırakılması Kadran millerinin çıkarılması 1. Şanzıman 3. örneğin plastik bir poşetle. pisliklere karşı koruyun. Cıvatalı ek yerlerini (B) sökün ve kadran millerini çıkartın. Direksiyon silindirine giden her iki hortumu da çıkartın.Bakım talimatları 6. A B 1250 0148 43 Resim: Kadran milini çıkartın Direksiyon silindirinin sökülmesi 1.

Çektikten sonra Alınacak önlemler 1. Bkz. silindir üzerindeki rakorları takmayın.Bakım talimatları 6. Kilitli somunları gevşetin (A) ve cıvataları (A) 37 mm dışarı çıkacak şekilde gevşetin. 106 . 4. Dört tekerleğin de frenlerini uygulayın. 3. 1250 0196 84 A B Resim: Fren vidasının ayarlanması. Kadran millerini yerine takın. Silindire pislik girmemesi için bunları koruyun ve yağın imha için uygun şekilde toplanmasına izin verin. Şase ile çekme aracı arasındaki çekme çubuğunu çıkarın. 2. Direksiyon silindirine giden hortumları takın. 5. bakım talimatları Fren sistemi: Servis fren basıncının kontrol edilmesi. Şanzıman Açıklama Yağın dışarıya akabilmesi gerektiği için. Çekme işleminden sonra frenleri kontrol edin.

Genel bakış 3 1 2 1250 0146 28 Resim: Şanzıman 1 2 3 Bom mili Motor mili Hidrolik şanzıman 107 . • Herhangi bir bakım işine başlamadan önce sistem basıncının alındığından emin olun. Fren sistemi 7. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. Sistem basıncının alındığından emin olmak için sistem kapatıldıktan sonra fren pedalına 30-40 defa basılmalıdır.Bakım talimatları 7. Fren sistemi Güvenlik • Tehlikeli hidrolik yağ basıncı.

Fren pedalına basın ve basınç göstergesinde gösterilen basıncı okuyun.Bakım talimatları 7. Aks üzerindeki fren sistemi test çıkışına (A) bir basınç göstergesi takın. Dizel motoru çalıştırın. tüm tekerleklerde yağ banyosu içindedir. Fren sistemi Teknik veriler Fren sistemi Sürüş freni Sistem Çift bağımsız devre. hidrolik basınç El/acil durum freni Sistem Maks. Basınç 80 +5/-0 bar olmalıdır. hidrolik basınç SAHR (Spring Applied Hydraulic Released) 35 bar Fren basıncının kontrol edilmesi Servis fren basıncı 1. Hidrolik disk frenler. A A 1250 0195 01 Resim: Servis fren basıncının kontrol edilmesi 2. 108 . 80 +5/-0 bar Maks. 3.

Dizel motoru kapatın ve basınç göstergesini basınç test çıkışından çıkartın. Dizel motoru çalıştırın.Bakım talimatları 7. Basınç 35 bar olmalıdır. B 1250 0020 22 Resim: El freni basıncının kontrol edilmesi 2. 109 . Basınç. Resim: El freni basıncının düzenlenmesi 4. El freni basıncı 1. Fren sistemi Basınç fabrikada ayarlanır ve değiştirilemez. Fren sistemi basınç test çıkışına (B) bir basınç göstergesi takın. Dizel motoru kapatın ve basınç göstergesini basınç test çıkışından çıkartın. Basınç göstergesinde basıncı okurken el frenini devre dışı bırakın. kumanda platformu altındaki basınç regülatörü (13) üzerinde ayarlanabilir. Bom ve motor akslarındaki servis fren basıncını kontrol edin. 5. 4. 3.

6. 5. Memelere (C) plastik hortumlar takın. Fren sistemi Frenleri boşaltma Önemli not Frenlerin tam verim ile çalışması için fren sistemindeki sıvıda hiç hava olmamalıdır. Delicinin yatay bir zeminde durduğundan ve tekerleklere takoz koyulduğundan emin olun.Bakım talimatları 7. 3. 4. 110 . Fren pedalına tamamen basın (pompalamayın). Memeleri (C) yarım tur kadar açın. Sıvıda hiç hava almadığında memeleri sıkın. C B A C 1250 0194 98 C Resim: Frenleri boşaltma A B C Bom mili Motor mili Hava alma nipelleri 2. 1. Dizel motoru çalıştırın. Dizel motoru durdurun ve plastik hortumları çıkartın.

Fren diskleri arasındaki mesafeyi ölçün. 3. Frenlerin ayarlanması Önemli not Delicinin yatay bir zeminde durduğundan ve krikoları üzerinde yükseltildiğinden emin olun. Merkezin her iki tarafında birer adet bulunan merkez dişli üzerindeki seviye tapalarını sökün.9 mm kalınlığındadır. 1. Dizel motoru çalıştırın ve el frenini devre dışı bırakın. son dişlideki yağ değişimiyle bağlantılı olarak kontrol edilebilir. 4. Her iki seviye tapası arasındaki mesafeyi ölçün.Bakım talimatları 7. 111 . 1250 0174 97 A Resim: Fren disklerinin kontrol edilmesi 2. Diskler. Fren diskleri arasındaki mesafe 4. Yeni bir disk 4. Fren sistemi Fren disklerinin kontrol edilmesi Fren diskinin aşınması kontrol edilirken frenler devreye sokulmalıdır. 1.5 mm'den azsa değiştirilmelidirler.5 mm çaplı bir alet kullanın.

2. Dizel motoru çalıştırın ve aşağıdaki tabloya göre vitese geçirin. 40Nm'lik bir tork elde edene kadar saat yönünün tersinde çevirmeye devam edin. El frenlerinin devrede olduğundan emin olun. 4. Önce herhangi bir boşluğu almak için ayar vidasını (C) saat yönünün tersinde çevirin. Fonksiyon kontrolü. Kilit plakası (B) ve cıvatayı tekrar takın. Dizel motorun devrini yaklaşık 2300 d/dak'ya çıkarın. C B - + A 1250 0020 24 Resim: Frenlerin ayarlanması 3. Motor Dişli takımı Adım 2 Adım 3. Eğer delici hareket ediyorsa frenler hemen ayarlanmalıdır. hidrolik sistemin aşırı ısınmasından dolayı dört (4) saniyeden fazla yürütülmemelidir. 4.Bakım talimatları 7. Cıvatayı (A) sökün ve kilit plakasını (B) çıkartın. Delicinin hareket edip etmediğini kontrol edin. el freni Yüksüzlük algılama sistemi Önemli not Bu test. 112 . 4 silindirli Adım 3. 1. 6 silindirli 2 3 2 3. Ardından ayarlama vidasını (C) saat yönünde üç tur sıkın. 5. Fren sistemi 2.

Dizel motoru çalıştırın. 6. 4. Bu ayrıca operatör panelindeki uyarı lambaları ile de belirtilir. Eğer delici hareket ediyorsa frenler hemen ayarlanmalıdır. El frenini devre dışı bırakın. Fren pedalına basın ve basılı tutun. Delicinin hareket edip etmediğini kontrol edin. servis frenleri Önemli not Bu test. vitese takın. Dizel motorun hızını yavaş yavaş maksimuma yükseltin. 113 . 2. Fonksiyon kontrolü. Fren sistemi Açıklama Eğer motordaki ya da hidrolik şanzımandaki yağ basıncı aşırı düşerse el freni devreye girer. 3.Bakım talimatları 7. hidrolik sistemin aşırı ısınmasından dolayı dört (4) saniyeden fazla yürütülmemelidir. 2. 5. 1.

Durdurma kumandasını çekin ve marş motorunu çalıştırın. Basınç göstergesi. Değiştirilecek akümülatörü tanımlamak için Akümülatörlerin kontrol edilmesi başlıklı bölüme bakın. Aks üzerindeki test çıkışına (A) bir basınç göstergesi takın. 3. akümülatörlerden birinde en düşük seviyeye kadar hızlı bir artış gösterecektir. Basınç boşaltılmadan sistem açılırsa yüksek basınçlı yağ fışkıracaktır. Ardından basınç çok yavaş bir şekilde artacaktır. A Resim: Servis frenlerinin kontrol edilmesi 2. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. 4. 1. • Motor durduktan sonra bile fren devresinde 150 bar'a kadar fren basıncı birikir. 6. 114 . Fren pedalına 30-40 kez basarak sistemin basıncını boşaltın. 5. Fren sistemi Akümülatör şarj basıncının kontrol edilmesi • Tehlikeli hidrolik yağ basıncı. 25 bardan düşük şarj basıncı olan bir akümülatör arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.Bakım talimatları 7. Akümülatörler 50-55 barda şarj olur.

Şarj edilmemiş ya da yetersiz şarj edilmiş akümülatörleri tanımlamak için Akümülatörlerin kontrol edilmesi başlıklı bölüme bakın. Fren sistemi Fren basıncı kumanda valfının kontrol edilmesi 1. 1250 0061 55 Resim: Fren basıncı kumanda valfının kontrol edilmesi 2. Basınç 120-130 bara düştüğünde fren sistemi kumanda valfı devreye girecek ve böylece basınç tekrar. basınç elde edildiğinde motoru durdurun. Maks. DS2'deki basınç test çıkışına bir basınç göstergesi takın. örneğin kırık bir diyafram nedeniyle hiç şarj basıncı yok ya da basınç çok düşük. 4. Motoru çalıştırın ve "düşük fren basıncı" lambasının 105-115 barda söndüğünü ve basıncın 145-155 bara kadar yükseldiğini kontrol edin.Bakım talimatları 7. • Bir akümülatörde. Akümülatör şarj basıncının kontrol edilmesi başlıklı bölüme bakın. 6. Eğer dört kez sert basıştan sonra fren basıncı 90 barın altına düşüyorsa fren sisteminde bir arıza vardır. 3. 5. Frene dört kez sert basın. 115 . fren sistemi için maksimum değer olan 145-155 bara çıkacaktır. Dizel motoru çalıştırın ve rölantide çalışırken frene arka arkaya basın. örneğin her defasında pedala tamamen basın ve bırakın. Bu aşağıdakilerden kaynaklanabilir: • fren hortumlarında hava var.

Motoru durdurun. sıvının tam olarak boşaldığı. Akümülatör bloğundaki bağlantı hortumlarını dikkatli bir şekilde çıkarın ve bütün akümülatör devresinde bunları. Bütün akümülatörler ayrı ayrı kontrol edilmelidirler. Fren sistemi Akümülatörlerin kontrol edilmesi Bir ya da daha fazla akümülatörde şarj olmadığı ya da basıncın çok düşük olduğu saptandıktan sonra her akümülatör aşağıdaki gibi basıncı boşaltılmış bir sistemde ayrı ayrı kontrol edilmelidir. 116 . Resim: Akümülatör devresi ölçüm noktaları 4.Bakım talimatları 7. 2. Fren sisteminde kalmış ola basınçlara dikkat edin. Çalışmaya başlamadan önce tüm ilgili kontak noktalarını temizleyin. Unutmayın ki fren basınç göstergesi (eğer takılmışsa) sıfır basınç gösterse bile sistemde hala basınç olabilir. 1. Fren sistemi üzerindeki tüm çalışmalarda son derece titiz olmaya özen gösterin. Akümülatör devresinin kontrol edildiği yerdeki basınç test çıkışına (17) bir basınç göstergesi takın. fren pedalına basarken gelen tıslama sesinden anlaşılabilir. Fren valfından sıvının akması durana kadar fren pedalına arka arkaya (30-40 kez) basın. 3. Önemli not Unutmayın ki fren basınç göstergesi (takıldığı yerde) sıfır basınç gösterse bile sistemde hala basınç olabilir. Hortumları ve bağlantıları çıkardığınızda tapa ve kapaklarla koruyun. ilk kontrol edilecek olan hariç tıkayın.

Akümülatörün sökülmesi bölümüne bakın. Test edilen akümülatörü çıkartın ve yerine test edilecek diğer akümülatörü takın. Fren sisteminin boşaltılması başlıklı bölüme bakın. Motoru çalıştırın ve tam fren basıncı (145-155 bar) elde edilene kadar tam hızda çalışmasına izin verin. bu basınç en az 35 bar olmalıdır. akümülatör sökülmeli ve yerine sesli bir tane alınmalıdır. 117 . 8. Fren sistemi 5. Durdurma kumandasını çekin ve marş motorunu döndürün. tekrar kontrol edilmesi gerekecek herhangi bir önlem alınmadan önce sistemin basıncı boşaltılmalıdır. 7. Ardından.Bakım talimatları 7. Resim: Akümülatör devresi ölçüm noktaları 6. Eğer şarj basıncı elde edilemezse. Fren sistemini boşaltın. Diğer akümülatörler için adım 4 ile 6 arasını tekrar edin. RECONNECT y200. Test çıkışındaki basınç göstergesi (17) önce akümülatörün şarj olacağı basınca doğru hızlı bir basınç artışı gösterecektir. Motor hızını rölantiye düşürün.

Bir akümülatör.Bakım talimatları 7. altıgen bir somun anahtarı ile tapayı (P) dikkatli bir şekilde. Ardından. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. sökün. Fren sistemi Bir akümülatörün sökülmesi • Basınçlı kap. 2. üst kısmındaki koruyucu kapak çıkarılarak yerinden sökülebilir. • Delinmemiş bir atık akümülatöre basınçlı kap gibi muamele edilmelidir. 1. • Atılmış bir akümülatör zararsız hale getirilmelidir. P 1250 0020 26 Resim: Bir akümülatörün sökülmesi 118 . herhangi bir basıncı boşaltarak. • Akümülatörü boşaltırken dikkat edin.

Sondaj sistemi bir dizi alt sistemden oluşmaktadır: • • • • Hidrolik sistemler Elektrik sistemi Su sistemi Hava ve yağlama sistemi Hidrolik sistem her kaya matkabı için bir pompa ünitesinden oluşur. elektrikli bir piston pompası aracılığı ile sondayı yağ ile besler. Su sistemi ayrıca hidrolik sistemi soğutmak için de kullanılır. su pompası. DCS 14 ve DCS 18 DCS 12. Sondaj sistemi DCS 12. DCS 12 COP 1238 ile. kızak ve bom konumlandırma ve kaya matkabı rotasyon motoru için bir dişli pompadan oluşur. sonda damperi için ayrıca bir dişli pompasına sahiptir. yağlama pompaları ve kompresörü besler. Ayrıca ışıklandırma ve akü şarjı için de kullanılır. DCS 14 COP 1432/1532 ile ve DCS 18 de COP 1838/1638 ile çalışmak içindir. DCS 14 ve DCS 18 (Doğrudan Kontrol Sistemi) manuel doğrudan kumanda valflarına sahip sondaj sistemleridir. Sondaj sistemi 8. Yağlayıcı. suyu sondaj deliğine beslemek için yeterli basıncı elde edecek şekilde basıncı artırır. aşağıdaki gibi bir dizi farklı seçenek ile donatılabilir: • • • • Büyük delik kiti Çubuk bağlantısı için ön çelik matkap desteği (açılan) Sondaj deliği hava basma ekipmanı Su buharı 119 . Her pompa ünitesi bir basınç-karşı basınç eksenel piston pompası. kaya matkabına elektrikli bir kompresör tarafından dağıtılır.Bakım talimatları 8. Su sistemi kırıntıları sondaj deliğinden dışarı atmak ve matkabı soğutmak için kullanılır. Hidrolik bir basınç artırıcı pompa. Hava ve yağlama sistemi. DCS 18. Elektrik sistemi hidrolik pompalar. Farklı sondaj sistemleri.

DCS 14 ve DCS 18 Pompalar. elektrik DCS 12 Ana pompa (konumlandırma ve darbe ünitesi) Tip Model Piston Hacmi Eksenel piston pompası RX A10VO71 71cm3/rev 120 . Hidrolik sistemler 9. • Hidrolik sistemiyle çalışmak yüksek tehlike riski içerir. • Tehlikeli hidrolik yağ ve su basıncı.Bakım talimatları 9. Teknik veriler Hidrolik sistem DCS 12. Hidrolik sistemler Güvenlik • Tehlikeli hidrolik yağ basıncı. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. • Yüksek basınç hortumlarını hiçbir zaman orijinalinden daha düşük kalitedeki hortumlarla veya ayrılabilir bağlantılı hortumlarla değiştirmeyin. Çalışmaya başlamadan önce sistem basıncının alındığından emin olun. • Kişisel yaralanma riski.

2 .bom Tip Model Yer değiştirme.bom Tip Model Yer değiştirme. damping Pompalar. su pompası kullanımı Dişli pompa Parker 620/511 50cm3/rev 11cm3/rev Pompalar. 1 .Bakım talimatları 9. rotasyon Yer değiştirme. rotasyon Yer değiştirme.5cm3/rev Eksenel piston pompası RX A10VO71 71cm3/rev Dişli pompa Parker 620/511 50cm3/rev 11cm3/rev Rotasyon ve su pompası (çift pompa) işlemleri için pompa. rotasyon Dişli pompa Parker P330 48. rotasyon Dişli pompa Parker P330 48.bom Tip Model Yer değiştirme. elektrik motoru tahrikli DCS 14 ve DCS 18 Ana pompa (konumlandırma ve darbe ünitesi) Tip Model Piston Hacmi Eksenel piston pompası RX A10VO100 100cm3 /rev Rotasyon ve damper pompası (ikiz pompa). 1 . 2 .bom Tip Model Yer değiştirme.5cm3/rev Rotasyon ve su pompası (çift pompa) işlemleri için pompa. 2 .bom Tip Dişli pompa 121 . Hidrolik sistemler Rotasyon pompası. elektrik DCS 12 Ana pompa (konumlandırma ve darbe ünitesi) Tip Model Piston Hacmi Rotasyon pompası.

Bakım talimatları 9. bütün geri dönüş yağ filtreleri hemen değiştirilmelidir. 122 . Tüpler hidrolik yağ haznesinin iç kısmına monte edilmiştir. su pompası kullanımı Hidrolik yağ haznesi DCS 12. geri dönüş yağ filtresi (2-bomlu) Açıklama Filtre kartuşları temizlenemez ama tıkandıklarında değiştirilebilirler. rotasyon Yer değiştirme. Hidrolik sistemler Model Yer değiştirme. Bir geri dönüş yağ filtresi üç filtre kartuşu içeren bir tüpten oluşur. 1 1250 0094 24 Resim: Filtre takma yeri. Filtre kartuşu (1) bakım programında açıklandığı gibi değiştirilmelidir ama eğer operatör paneli üzerindeki geri dönüş filtresi (Grf) için kullanılan basınç göstergesi "Tıkalı filtre" işareti (ölçekteki kırmızı bölge) verirse. DCS 14 ve DCS 18 Kapasite Parker 620/511 50cm3 /rev 11cm3 /rev maks 188litre Filtre Yağ geri dönüş filtresi Genel Geri dönüş yağ filtresi yağı depoya dönmeden önce temizler.

Filtre kapağının üstünü ve çevresini temizleyin ve somunları (A) sökün. 6. 3. A B E D C 1250 0020 53 Resim: Filtrenin değiştirilmesi 2. Kapağı (B) kaldırın ve eğer hasarlıysa O-ring'i (C) değiştirin. 1. Basınç boşaltma vanasını (E) aşağı bastırıp elle saat yönünün tersinde döndürerek sökün. Bütün filtre kutusunu elle kaldırın.Bakım talimatları 9. Taşma valfını ile filtre kutusunu ve kapak üzerindeki vidayı tekrar takın. Filtre kartuşlarını (D) çıkartın ve yenilerini takın. Hidrolik sistemler Geri dönüş yağ filtresinin değiştirilmesi Filtre kartuşlarını. Hava filtresi Genel Depodaki seviye değiştiğinde örneğin krikolar kaldırıldığında/indirildiğinde depoda oluşabilecek basınç farklılıklarını telafi etmek için delici üzerinde bir havalandırma filtresi (A) bulunur. 4. 5. 123 . kapaklarını kaldırıp dışarı çekilerek sökülebilir.

3. bu durumda filtre değiştirilmelidir. Filtreyi elle sıkıştırın. Yeni filtreyi takın 4. Filtrenin (A) üzerini ve etrafını yıkayın. Hava filtresinin değiştirilmesi 1. Eski filtreyi çıkartın. Bu durum depo aşırı doldurulduğunda gerçekleşir. 124 .Bakım talimatları 9. Hidrolik sistemler 1250 0021 15 Resim: Hava filtresi Havalandırma filtresi bakım programında belirtildiği gibi ve ayrıca ciddi biçimde tıkandıysa değiştirilmelidir. Açıklama Eğer havalandırma filtresi yağa bulanırsa kullanılmaz hale gelecektir. 1250 0021 15 Resim: Hava filtresi 2.

Tahliye 1. Diğer taraftan. eğer örnekler yağın oksitlendiğini ya da çok fazla su içerdiğini gösteriyorsa. Bilye valfa bir hortum takın ve hortumun diğer ucunu da boş bir yağ variline yerleştirin. Darbe saatleri başlıklı bakım aralıklarına bakın. Yağ değişimi Genel Eğer filtre değişimi talimatlara göre gerçekleştirildiyse ve yağ soğutma sisteminde sorun yoksa hidrolik yağın değiştirilmesi gerekmez. Sistemde. Bilye valf üzerinde bir tapa bulunmaktadır.Bakım talimatları 9. Hidrolik yağ deposunun altında bir bilye valf vardır. Tapayı çıkartın. Açıklama Silindir konumlarının depodaki seviyeleri etkileyeceğini de hesaba katın. yağ örnekleri almak için özel ekipmanlarla birlikte kullanılacak memeler vardır. Hidrolik sistemler Yağdan örnek alınması Bir yağ örneği. darbe pompası ve konumlandırma pompasından gelen iletim borusu üzerine yerleştirilmiştir. hidrolik sisteme ne kadar iyi bakıldığına dair iyi işaretler verir. 1250 0020 54 Resim: Hidrolik yağ deposu altındaki bilye valf 125 . Bütün silindirlerin en geri konumda olduğundan emin olun. Memeler. değişim gereklidir. 2.

3. Hidrolik sistemler 3. 6.Bakım talimatları 9. filtreleme otomatik olarak gerçekleşir. Eğer dolum pompası kullanılırsa. Yağ doldurmak için kullanılan bütün bağlantıların ve hortumların temiz olduğundan emin olun. 5. Bilye valfını korumak için tapayı geri takın. Hortumu sökün. Doldurma Genel Yeni yağ sadece makineye bağlanmış bir dolum pompası ile doldurulabilir. Bu durumda filtre değiştirilmelidir. Filtre bölümü: Geri dönüş yağ filtresi 2. 5. Bilye valfı açarak yağı depodan tahliye edin. A C 1250 0072 78 B Resim: Hidrolik yağ deposu el pompası A B C El pompası Yağ seviyesi camı Termometre 4. Açıklama Silindir konumlarının depodaki seviyeleri etkileyeceğini de hesaba katın. havalandırma filtresi kullanılmaz hale gelecektir. Eğer depo aşırı doldurulursa. Geri dönüş yağ filtresini kontrol edin. 126 . 4. Uygun seviyeye geldiğinde pompalamayı durdurun. bkz. Filtre: Hava filtresi başlıklı bölüme bakın. Elle doldurma 1. yağ seviye camının üst seviyesinde yağ görünmediği zaman ulaşılır. Bunun nedeni yağın depoya ulaşmadan önce filtrelenmesidir. El pompası (A) kullanarak elle pompalayın. Hortumdaki yağ akışı kesildiğinde bilye valfı kapatın. Yağ seviyesi camından (B) seviyeyi kontrol edin. Uygun seviyeye. Bütün silindirlerin en geri konumda olduğundan emin olun.

4. her türlü yoğuşmanın deponun dibine inmesini sağlamak için sistem yaklaşık 12 saat kadar kullanılmadan durmalıdır. Bilye valf üzerinde bir tapa bulunmaktadır. Bilye valfı açın ve suyun akmasına izin verin. 3. 2. Hidrolik yağ deposunun altında bir bilye valf vardır. 127 .Bakım talimatları 9. Hidrolik yağ deposunu boşaltmadan önce. deponun altındaki bilye valf aracılığı ile tahliye edilebilir. Bilye valfın altında yağı toplayacak bir şeyler koyun. 5. Akan su yağa dönüştüğünde valfı kapatın. Valfını korumak için tapayı geri takın. Hidrolik sistemler Yoğuşmanın hidrolik yağ deposundan tahliye edilmesi Hidrolik yağ içindeki su hidrolik sistem bileşenlerine ciddi hasarlar verebilir ve aşınmaya neden olur. 1250 0020 54 Resim: Hidrolik yağ deposu altındaki bilye valf 1. Ardından su. Tapayı çıkartın.

1-bom). 1-bom) Pompa rotasyon yönünün kontrol edilmesi Pompa bağlantı muhafazası üzerindeki bir ok doğru rotasyon yönünü gösterir. Damper besleme (sadece DCS 14/18. 128 . Su pompasının kullanımı için pompa (sadece DCS 14/18. Hidrolik sistemler Pompalar Güç ünitesi pompaları 1 2 P1 P1 P2 P2 P3 1250 0151 38 Resim: Güç ünitesi pompaları 1 2 P1 P2 P3 DCS 12'deki (2-bom) konum DCS 12'deki (1-bom) ve DCS 14/18'deki konum. 2-bom). Rotasyon pompası Damper pompası (sadece DCS 14/18.Bakım talimatları 9. hepsi Ana pompa (konumlandırma ve darbe).

Hidrolik yağ deposu üzerindeki yağ seviye camında. Pompayı sadece bir çak tur dönecek şekilde çalıştırın ve durdurun. Pompalar: Pompaların boşaltılması başlıklı bölüme bakın. Bütün hortumların pompaya bağlandıklarından emin olun. Eğer pompa yanlış yönde dönüyorsa. 3. 1250 0192 90 129 . Pompa kasasını yağ ile doldurun. 2.Bakım talimatları 9. Pompaların boşaltılması 1. Yeni ya da onarılmış bir pompanın çalıştırılması Eğer delici uzun bir süre kullanılmadan durduysa ya da sisteme genel bir müdahale yapıldıysa (örneğin hidrolik sistem bileşenlerinde değişim ya da onarım) aşağıdaki adımlar izlenecektir: 1. Sistem devridaim pompası. 2. hidrolik yağın seviyesinin kontrol edin. Açıklama Bu işlemler yetkili bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilir. Motor-pompa bağlantısının rotasyon yönünü kontrol edin. Tapayı çıkarın (B). Pompalar: Devridaim pompası başlıklı bölüme bakın. 2. Eğer doldurmak gerekiyorsa Yağ değişimi başlıklı bölüme bakın. elektrik motoru bağlantı kablosundaki faz uçlarından ikisini ters çevirin. 3. Hidrolik sistemler Resim: Pompa rotasyon yönü 1. Pompa kasasındaki yağı boşlatın.

Hidrolik sistemler Şimdi pompa muhafazasına. Tahliye hortumunu (A) biraz gevşetin. pompa ile depo arasına bağlanmış bir hortum (A) aracılığı ile yağ doldurulmuştur. 130 . rotasyon ve besleme devrelerindeki iletim ve geri dönüş borularının takılması ve yağın en azından beş dakika boyunca basınçsız olarak sistemde pompalanması ile yapılır. B 1250 0193 04 A Resim: Hidrolik pompa 4. Hiçbir hava kabarcığı olmadan sadece temiz yağ gelmeye başladığında hortumu (A) sıkın. Hava dışarı kaçarken pompa kasasının üst kısmı dolacaktır. 6. Pompayı döndürme Açıklama Yağ basıncının çok fazla yükselmesini önlemek için deliciye su kaynağı bağlanmalıdır. Bu. 5.Bakım talimatları 9. herhangi bir pisliğin filtrede toplandığından emin olmak için gerçekleştirilir. darbe. Pompa kasası şimdi yarım dolu. Devridaim pompalama işlemi. Pompa kasası tam dolu değil. Yağ tapa deliğinden dışarıya akmaya başladığında tapayı (B) yerine takın.

2. 3. Hidrolik pompayı çalıştırın.Bakım talimatları 9. Kızağın hidrolik silindirinin iletim ve geri dönüş hortumlarını uygun bağlantılarla birleştirin. 7. 5. 6. 8. 4. Hidrolik sistemler 1. Darbe ünitesinin iletim ve geri dönüş hortumlarını uygun bağlantılarla birleştirin. Hidrolik pompayı durdurun. Yağın en az beş dakika boyunca borular içinde devridaim yapmasına izin verin. Boruları önceki konumlarına yerleştirin. Rotasyon motorunun iletim ve geri dönüş hortumlarını uygun bağlantılarla birleştirin. 1250 0020 51 Resim: Pompanın döndürülmesinin prensipleri 131 . Sondaja başlayın.

132 . Besleme basıncı ayrıca aşağıdakilere bağlı olarak ayarlanmalıdır: • tij boyutları • kızak tipi • darbe basıncı Tijlerin. Her zaman çok dikkatli olun. Rotasyon hızı için basınç ayarları ve düzenlemesi Sıkışma önleyici koruma ve darbe için uygun basıncın yanı sıra kaya matkabının rotasyon hızı da şunlara bağlıdır: • kayanın durumu • matkap ucunun tipi • matkap ucunun çapı Bu nedenle sondaj koşulları değişirse basınç ve hız üzerinde düzenleme yapmak gerekebilir. Bileşen konumları başlıklı bakım talimatlarına bakın. Basınç ayarları sadece eğitimli personel ile gerçekleştirilmelidir.Bakım talimatları 9. Konumları gösteren çizimler Donanımdaki valfların. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. Tijlerin anormal yüklere maruz kalacağı ya da sıkışma riski oluşturacak kadar yüksek olmamalıdır. • Basınç ayarları her zaman basınçlı bir sistem üzerinde yapılır. bu sayede hasar görmeyecekleri ya da normalden fazla aşınmayacakları şekilde ayarlanmaları gerekir. basınç göstergesi çıkış bağlantılarının ve diğer bileşenlerin konumları. Hidrolik sistemler Ayarlar Güvenlik • Tehlikeli hidrolik yağ basıncı. ek yerlerinde hiç bir boşluk olmayacağı.

besleme basıncı Kavrama besleme basıncı Tam sondaj besleme basıncı Sıkışma önleyici koruma. RPCF DCS 12 DCS 14/18 Sıkışma önleyici koruma.Bakım talimatları 9. besleme geri dönüş hareketi DCS 12 DCS 14/18 Vdp Vdp Vdp Vhr Vfm Vfl Vfh Damper basıncının (Gdp) basınç göstergesi Basınç gösterge çıkış bağlantısı (G4) Besleme (Gf) basınç göstergesi Besleme (Gf) basınç göstergesi Besleme (Gf) basınç göstergesi Rotasyon (Gr) basınç göstergesi C5A V1a Basınç gösterge çıkış bağlantısı (G3) C5C Vaj 133 . Hidrolik sistemler Tablo: Basınç ayarları ve rotasyon hızları Ayar Valf / Valf plakası Değer Okunacak yer Kavrama darbe basıncı Tam sondaj darbe basıncı kaya matkabı COP 1238 kaya matkabı COP 1638 Kaya matkabı COP 1532 Kaya matkabı COP 1838 Konumlandırma basıncı DCS 12 DCS 14/18 V10 130-140 bar Darbe ünitesinin (Gh) basınç göstergesi Darbe ünitesinin (Gh) basınç göstergesi V11 Vhp/V11 Vhp/V11 Vhp/V11 Vsb CT4/VB1 180-220 bar 180-200 bar 180-230 bar 180-230 bar 210-230 bar 210-230 bar Basınç gösterge çıkışı (G5) Basınç gösterge çıkış bağlantısı (G1) Tij devir sayacı Rotasyon hızı V3a Matkap ucu tipine ve matkap ucunun çapına bağlıdır 40 bar 15 bar 30 bar 14-20 bar 6-12 bar DCS 12: 80 bar DCS 14/18: 100 bar DCS 12: 35 bar DCS 14/18: 40 bar DCS 12: 40-80 bar DCS 14/18: 65-100 bar Sondaj sırasında normal rotasyon basıncından 20-25 bar fazla basınç Sondaj sırasında normal rotasyon basıncından 40 bar fazla basınç Kaya matkabı damper basıncı kaya matkabı COP 1838/ 1638 Kaya matkabı COP 1432 Kaya matkabı COP 1532 Kaya matkabının (COP 1432) darbe geri dönüş basıncı Kaya matkabı COP 1532 Maks.

Normalde bekleme basıncının kontrol edilmesi ya da ayarlanması gerekmez. bekleme basıncının kontrol edilmesi ve gerekiyorsa ayarlanması iyi bir fikirdir. İndüksiyon önleyici koruma (Y156) devre dışı bırakılmalıdır. RPCF DCS 12 DCS 14/18 V6 V1b Basınç göstergesi (Gf) Basınç göstergesi (Gr) Tablo: Teleskop kızak ayarları (opsiyon) Ayar Valf / Valf plakası Değer Okunacak yer Maks. Hidrolik sistemler Tablo: Büyük delik ayarları (isteğe bağlı) Ayar Valf / Valf plakası Değer Okunacak yer Rotasyon hızı V3b Matkap ucu tipine ve matkap ucunun çapına bağlıdır 50-70 bar Sondaj sırasında normal rotasyon basıncından 20-25 bar fazla basınç Tij devir sayacı Tam sondaj besleme basıncı Sıkışma önleyici koruma. Vidayı (A) sökün ve konnektörü çekin. üst ve alt silindir arasındaki fark Besleme basıncı. A 1250 0064 76 Resim: İndüksiyon önleyici korumanın (Y156) detayları 134 . geri Vfm V8 V17 140 bar yaklaşık 45 bar 120 bar Basınç göstergesi (Gf) Basınç gösterge çıkış bağlantısı (G2) Basınç gösterge çıkış bağlantısı (G8) Ana pompa Bekleme basıncı Açıklama Bu her zaman pompa tedarikçisi tarafından ayarlanır. besleme basıncı Besleme basıncı.Bakım talimatları 9. 1. Yine de eğer pompanın sisteme yeterli akış beslemediğinden şüpheleniliyorsa.

Kilit somununu (3) sıkın. 8. Pompayı çalıştırın. Bu korumanın devre dışı bırakılması pompayı yüklemeyecektir (bekleme modu). Ayarlama vidası (1) üzerindeki koruyucu kapağı kaldırın. 16-20 bar arasındaki istenen basıncı sağlamak için soket başlı kapak vidasını (4) ayarlayın. Basıncın 16-20 bar aralığında kaldığından emin olun. Basınç test çıkışına (G1) bir basınç göstergesi takın. Basınç test çıkışına (G1) bağlanmış basınç göstergesinden basınç değerini okuyun. Ayarlama vidası (1) üzerindeki koruyucu kapağı yerine takın. 3. 3 4 1250 0067 59 2 1 Resim: Valf (Vsb) detayı 1 2 Bekleme basıncının ayarlanması Maks. Hidrolik sistemler Açıklama İndüksiyon önleyici koruma (Y156) valfa elektriksel olarak bağlıdır.Bakım talimatları 9. basıncın ayarlanması 6. A 1250 0064 76 Resim: İndüksiyon önleyici korumanın (Y156) detayları 135 . 4. 2. İndüksiyon önleyici korumayı vida (A) ile birlikte vidalayın. 10. Konnektörü yenileyerek indüksiyon önleyici korumayı (Y156) tekrar bağlayın. Açıklama Eğer basıncın ayarlanması gerekiyorsa aşağıdaki önlemleri alın. 7. Basıncı artırmak için vidayı vidalayın. 9. Kilit somununu (3) sökün. 5.

Pompayı çalıştırın. 8.Bakım talimatları 9. 3. 3 1 1250 0064 77 4 2 Resim: Valf detayı 1 2 Bekleme basıncının ayarlanması Maks. 6. Ayarlama vidası (2) üzerindeki koruyucu kapağı kaldırın. Kilit somununu (3) sıkın. 4. Operatör panelindeki bütün kolların boş konumda olduğundan emin olun. Basınç test çıkışına (G5) bir basınç göstergesi takın. Koruyucu kapağı (2) yerine takın. 7. 136 . 2. Basıncı artırmak için vidayı vidalayın. Basınç test çıkışına (G5) bağlanmış basınç göstergesinde basınç değerini okuyun. 210-230 bar arasındaki istenen basıncı elde etmek için soket başlı kapak vidasını (4) ayarlayın. basıncın ayarlanması 5. Kilit somununu (3) sökün. 1. Hidrolik sistemler Pompa basıncı (darbe basıncı) Sadece DCS 14/18'e uygulanır.

2. 6. Lh ve Lf) boş konumda olup olmadıklarını kontrol edin. Kilit somununu (3) sıkın. 4. 2. Ayarlama vidası (2) üzerindeki koruyucu kapağı kaldırın. Hidrolik sistemler Konumlandırma basıncı Sadece DCS 12'ye uygulanır.Bakım talimatları 9. Operatör panelindeki bütün kolların boş konumda olduğundan emin olun. Valf plakası (VB2) üzerindeki basınç gösterge çıkışına (G1) bir basınç göstergesi takın. Pompayı çalıştırın. Konumlandırma basıncı Yalnızca DCS 14/18 için geçerlidir 1. Sondaj kollarının (Lr. Kilit somununu (3) sökün. 1. Basınç test çıkışına (G5) bir basınç göstergesi takın. 8. Koruyucu kapağı (2) yerine takın. 3 1 1250 0064 77 4 2 Resim: Valf detayı 1 2 Bekleme basıncının ayarlanması Konumlandırma basıncının ayarlanması 5. Basınç test çıkışına (G5) bağlanmış basınç göstergesinde basınç değerini okuyun. 210-230 bar arasındaki istenen basıncı elde etmek için soket başlı kapak vidasını (4) ayarlayın. Basıncı artırmak için vidayı vidalayın. 7. 137 . 3.

Valf plakası (VB1) üzerindeki valf (CT4) için kullanılan kilit somununu sökün. Delici özel bir delik raybalama matkabıyla (isteğe bağlı) donatılmışsa. Kilit somununu sıkın. VB1 Rotasyon pompası Rotasyon hızının ayarlanması Küçük delik matkabı 1. Tij üzerindeki bir devir sayacı ile rotasyon hızını ölçün. Basınç. Açıklama Eğer rotasyon hızının ayarlanması gerekiyorsa aşağıdaki önlemleri alın. basınç göstergesinden (G1) okunur. Basıncı artırmak için vidayı vidalayın. 3. Pompayı çalıştırın. CT4 CT5 CT2 CT1 Resim: Valf plakası (VB1) 4. 4. 138 . Hidrolik sistemler 3. 5. 2. 210 barlık istenen basınç elde edilene kadar valfın (CT4) ayar vidasını sıkın. Döndürme kolunu ileri konumuna (döner sondaj) getirin. küçük delik/delik raybalama seçme kolunun küçük delik konumunda olduğundan emin olun.Bakım talimatları 9.

7. V3a A B 1250 0064 79 Resim: Valf (V3a) detayı 6. Pompayı çalıştırın. Hızı azaltmak için vidayı vidalayın. Bir tij devir sayacı kullanarak rotasyon hızını kontrol edin. opsiyon 1. 5. Hidrolik sistemler 5. Kilit düğmesini (B) sıkın. 3.Bakım talimatları 9. Döndürme kolunu ileri konumuna (döner sondaj) getirin. Delik düzeltme matkabı. Valfın (V3b) kilit somununu gevşetin. Küçük delik/delik raybalama seçme kolunun delik raybalama konumunda olduğunu kontrol edin. 4. İstenen hız elde edilene kadar ayar düğmesini (A) ayarlayın. Valf (V3a) üzerindeki kilit düğmesini (B) gevşetin. V3b Resim: Valf (V3b) 1250 0067 72 139 . Açıklama Eğer hızın ayarlanması gerekiyorsa aşağıdaki önlemleri alın. 2.

Basıncı. Basıncı 130-140 bara ayarlayın. 7.Bakım talimatları 9. 1. Pompayı çalıştırın. 140 . V10 1250 0072 89 Resim: Sınırlandırıcı (V10) 2. Hidrolik sistemler 6. Darbe ünitesinin kolunu (Lh) orta konumuna (kavrama) getirin. Kavrama darbe basıncı Basınç en iyi kavrama sırasında ayarlanır. Soket başlı bir kapak vidasını kullanarak. 4. ayar vidasını (V3b) ayarlayın. Kilit somununu sıkın. Sınırlandırıcının (V10) kilit somununu gevşetin. 3. operatör panelindeki basınç sayacından (Gh) okuyun. 5. tij devir sayacından okunabilecek istenen hızı elde edene kadar. Kilit somununu sıkın. Vidayı sıkmak basıncı azaltacaktır. Vidanın gevşetilmesi hızı azaltacaktır.

Bakım talimatları 9. Pompayı çalıştırın. 4. Vidanın sıkılması basıncı düşürür. 1. 1. operatör panelindeki basınç sayacından (Gh) okunur. Sınırlandırıcının (V11) kilit somununu gevşetin. Darbe kolunu (Lh) ileri konumuna (sondaj) konumuna getirin. Basınç. 5. V11 1250 0150 40 Resim: Sınırlandırıcı (V11) 2. Tam sondaj darbe basıncı Sadece 210 barın üzerindeki darbe basınçlarında DCS 14/18'e uygulanır. 3. Eğer daha yüksek bir darbe basıncı gerekiyorsa. Basıncı 180-220 bar (DCS 12 için) ya da 180-210 bar (DCS 14/18 için) olarak ayarlayın. Hidrolik sistemler Tam sondaj darbe basıncı 210 barın altındaki darbe basınçlarında DCS 12 ve DCS 14/18'e uygulanır. Açıklama Darbe basıncı hiçbir zaman pompa basınç ayarını (valf Vsb) geçemez. Kilit somununu sıkın. Basınç en iyi tam sondaj sırasında ayarlanır. Kilit somununu (V11) gevşetin ve ayar vidasını tamamen dışarı çıkacak şekilde vidalayın. pompa basıncı artırılmalıdır. 141 . Kilit somununu sıkın. Basınç en iyi tam sondaj sırasında ayarlanır.

Operatör paneline yerleştirilmiş darbe ünitesi (Gh) için kullanılan basınç göstergesinden basıncı okuyun. Darbe kolunu (Lh) ön konumuna getirin. Operatör paneline yerleştirilmiş damper basıncı basınç göstergesinde (Gdp) basıncı okuyun. Kilit somununu (3) sökün. 3 1 1250 0064 77 4 2 Resim: Valf (Vhp) detayı 1 2 Bekleme basıncının ayarlanması Maks. Operatör panelindeki bütün kolların boş konumda olduğundan emin olun. Basıncın 40 bar (DCS 18) ya da 30 bar (COP 1532'li DCS 14) olup olmadığını kontrol edin. 142 . 2. basıncın ayarlanması 3. 4. 4. 6. 210-230 barlık istenen basıncı elde etmek için soket başlı kapak vidasını (4) ayarlayın. 3. 5. Pompayı çalıştırın. Koruyucu kapağı (2) yerine takın. 1. Valf (Vhp) üzerindeki koruyucu kapağı (2) kaldırın. Basıncı artırmak için vidayı vidalayın. Kaya matkabı damper basıncı Bu bölüm sadece DCS 14/18 sondaj sistemine uygulanır. 8. Pompayı çalıştırın. Ayrıca bahsi geçen kaya matkabının talimatlarını da okuyun. Kilit somununu (3) sıkın. Açıklama Eğer basıncın ayarlanması gerekiyorsa aşağıdaki önlemleri alın.Bakım talimatları 9. Hidrolik sistemler 2. Kaya matkabı üzerindeki bağlantı adaptörünün tamamen dışarıda olup olmadığını kontrol edin. 7.

Açıklama Darbe geri dönüş basıncı darbe hızını belirler. Tam sondaj sırasında geri dönüş sınırlandırıcısı (Vhr) basıncı ayarlayın. Eğer darbe geri dönüş basıncı çok düşük ayarlanırsa. 143 . Bu nedenle geri dönüş sınırlandırıcısının çok fazla açılmaması şarttır. DCS 18 için basınç 40 bar. DCS 14 için ise 30 bar olmalıdır. 1. Darbe geri dönüşü üzerinde yer alan geri dönüş sınırlandırıcısındaki test çıkışına (G4) bir basınç göstergesi takın.Bakım talimatları 9. Darbe geri dönüş basıncı (COP 1532) Açıklama Bu ayar sadece. İstenen basınç elde edilene kadar ayar düğmesini (A) ayarlayın. Hidrolik sistemler 5. Valf (Vdp) üzerindeki kilit düğmesini (B) gevşetin. Basınç. Darbe geri dönüş basıncı azaldıkça hız artar. operatör paneline yerleştirilmiş damper basıncı basınç göstergesinde (Gdp) okunabilir. Kilit düğmesini (B) sıkın. Sınırlandırıcı açıldıkça basınç azalır. 1 A B Vdp 1250 0151 41 2 Vdp A B Resim: Valf (Vdp) 1 2 1-bom 2-bom 6. Darbe geri dönüş basıncı kaya tipine göre 6-12 bar arasında olmalıdır. 2. kaya matkabının akış gereksinimleri pompa ve/veya pompa motorunun kapasitesini aşacaktır. Bu da darbe basıncında bir düşüşe neden olacaktır. kaya matkabı COP 1532'ye uygulanır ve kaya matkabı değiştirilmişse ya da ana pompa basıncı (darbe basıncı) ayarlanmışsa gerçekleştirilir. 7.

ECL Carlo Gavazzi Recycler 24 V Spec 3159 1 T1 2 T2 T1 T2 1250 0067 76 Resim: ECL darbe rölesi 3. 2. Vidayı (T1). Pompayı çalıştırın. 4. Elektrik kabinindeki darbeli röle üzerinde yer alan LED'in (2). gücü açık gösterip göstermediğini kontrol edin. LED (1) yaklaşık 0.5 saniye yanacak şekilde ayarlayın. 144 . Hidrolik sistemler ECL yağlama sisteminin ayarlanması Yağlama yağının ölçülmesi 1. LED'in (1) 25 darbe/dakika gösterecek şekilde doğru yağlama yağı dozunu ayarlayın. (T2) vidasını kullanarak.Bakım talimatları 9.

Operatör panelindeki bütün kolların boş konumda olduğundan emin olun. 3. 1. sondaj sırasında ayarlanmamalıdır. Pompayı çalıştırın. Kızak içinde ön tij desteğini arkasına.Bakım talimatları 9. Operatör paneline yerleştirilmiştir. 2. Besleme basıncı Maks. 145 . anahtarın etkinleşemeyeceği şekilde ahşap bir kütük (10-20 cm genişliğinde) yerleştirin. Gl ECL Carlo Gavazzi Recycler 24 V Spec 3159 T1 T2 B A 250 0067 77 Resim: ECL yağlama sistemi A B G1 ECL darbe rölesi Yağlama pompasının indüksiyon önleyici koruması üzerindeki LED Yağlama basıncının basınç göstergesi. doğru darbe frekansının elde edildiğini ve yağın kaya matkabının ön tarafından geldiğini görmek için yağlama pompası LED'ini (B) kontrol edin. besleme basıncı Basınç. Her ayardan sonra. Hidrolik sistemler 5.

Aynı zamanda basıncın yaklaşık 120 barı geçmediğini kontrol edin ya da valfı (Vfh) ayarlamadan önce Vfm'yi dönüşümlü olarak maksimuma getirin. Valfı (Vfh) devreden çıkarmak için tamamen sıkın (saat yönünde).Bakım talimatları 9. Vfl Vfh 1250 0102 25 Resim: Valfın (Vfh) konumu 146 . Law Lr Lh Lf Lrb 1250 0102 26 Resim: Kol konumu (Lf) 5. Hidrolik sistemler 4. Kolu (Lf) kullanarak kaya matkabını ahşap kütüğe doğru ilerletin.

Kızak (Gf) için kullanılan basınç göstergesinden basıncı okuyun. Ayar vidasını doğru basınca ayarlayın. Hidrolik sistemler 6. Valfı (Vfh) resetleyin. Kavrama besleme basıncı 1. 10. 147 . Bu gösterge operatör paneline yerleştirilmiştir. Darbe kolu (Lh) orta konumda olmalı (düşük darbe basıncı) ve besleme kolu (Lf) ileri konumda olmalıdır. 1250 0067 79 Resim: Valf (Vfm) detayı 7.Bakım talimatları 9. Valf (Vfm) için kullanılan kilit somununu sökün. Pompayı durdurun. DCS 12 için basınç 80 bar ve DCS 14 ile DCS 18 için 100 bar olmalıdır. Kaya matkabını en geri konumuna getirin. 9. Ahşap kütüğü kaldırın. Kilit somununu sıkın. 11. 8. 12.

Bakım talimatları 9. opsiyon 1. Valf (Vfl) için kullanılan kilit somununu sıkın. Basınç kumanda valfı (V6) üzerindeki koruyucu kapağı kaldırın. DCS 14 ile DCS 18 için ise 40 bar olarak düzenleyin. 5. Valf (Vlf) üzerinde bir allen anahtar kullanarak basıncı DCS 12 için 35 bar olarak. Valf (Vfl) için kullanılan kilit somununu sökün. Hidrolik sistemler 2. Vfl Vfh 1250 0102 25 Resim: Valfın (Vfl) konumu 3. Kızak (Gf) için kullanılan basınç göstergesinden basıncı okuyun. 148 . 4. 2. Bu gösterge operatör paneline yerleştirilmiştir. Delik düzeltmede tam sondaj besleme basıncı. Kolun (Lrb) delik düzeltme konumunda olup olmadığından emin olun.

Bu gösterge operatör paneline yerleştirilmiştir. 149 . Koruyucu kapağı yerine takın. deliklerin düzeltilmesi için kullanılan besleme basıncını. Hidrolik sistemler 3. Teleskopik kızak besleme basıncı. Kızak (Gf) için kullanılan basınç göstergesinden basıncı okuyun.Bakım talimatları 9. Adım 2 (üst silindir) kaya matkabı kızağını üst kiriş üzerinde ileriye besler. 1250 0072 80 Resim: Teleskopik kızağın iki adımlı çalışması Safha 2 (üst silindir) besleme basıncı safha 1 (alt silindir) besleme basıncından 45 bar daha düşük olmalıdır. basınç kumanda valfı (V6) üzerinde 50-70 bar olarak ayarlayın. Basınç kumanda valfı (V6) seçim kolunun (Lrb) altına yerleştirilmiştir. 45 bar'lık basınç farkı basınç kontrol valfi (V8) tarafından kontrol edilir ve normal olarak ayar gerektirmez. Adım 1 (alt silindir) her iki direği de tam uzatılmış konumdan tam çekilmiş konuma getirir. 4. opsiyon Giriş Teleskopik kızak iki adımda çalışır. Lrb V6 1250 0062 38 Resim: Valf (V6) detayı Ayar vidasının saat yönünde döndürülmesi besleme basıncını artırır. 5. Soket başlı bir kapak vidasını kullanarak.

150 . sondaj sırasında ayarlanmamalıdır. Kızak içinde ön tij desteğini arkasına. 3. Pompayı çalıştırın. Basınç göstergesinden (G2) basıncı okuyun. Valfı (Vfh) devreden çıkarmak için tamamen sıkın (saat yönünde). anahtarın etkinleşemeyeceği şekilde ahşap bir kütük (10-20 cm genişliğinde) yerleştirin. 4. Hidrolik sistemler Maksimum besleme basıncı (üst ve alt silindir) Basınç. Aynı zamanda basıncın yaklaşık 120 barı geçmediğini kontrol edin ya da valfı Vfh'ı ayarlamadan önce Vfm'yi dönüşümlü olarak maksimuma getirin. 5. Kolu (Lf) kullanarak kaya matkabını ahşap kütüğe doğru ilerletin. 1. 1250 0067 79 Resim: Valf (Vfm) detayı 7. Vfl Vfh 1250 0102 25 Resim: Valfın (Vfh) konumu 6. Ayar vidasını 140 bar elde edecek şekilde ayarlayın.Bakım talimatları 9. Operatör panelindeki bütün kolların boş konumda olduğundan emin olun. 2. Valf (Vfm) kilit somununu sökün.

5. Basınç 120 bar olmalıdır. 3. Besleme basıncı. standart besleme ile aynı şekilde ayarlanır. geri 1. Kaya matkabı kızağı ve besleme kiriş en geri konumlarındayken basınç göstergesindeki basıncı okuyun. basınç farkını ayarlamak gerekebilir. Basınç test çıkışına (G2) bir basınç göstergesi takın. 4.Bakım talimatları 9. 12. Eğer teleskopik kızak tatmin edici şekilde çalışmıyorsa. Hidrolik sistemler 8. Basınç test çıkışına (G8) bir basınç göstergesi takın. Kolu (Lf) kullanarak kaya matkabını ahşap kütüğe doğru ilerletin. 11. Valf (V8) üzerindeki basıncı ayarlayın. 4. Sondaj kollarının (Lr. Kaya matkabını en geri konumuna getirin. Hidrolik pompayı çalıştırın. Valfı (Vfh) resetleyin. Lh ve Lf) boş konumda olup olmadıklarını kontrol edin. 9. 5. 151 . 2. Üst ve alt silindir arasındaki basınç farkı Üst silindir besleme basıncı normalde alt silindir besleme basıncından yaklaşık 45 bar kadar daha düşük olmalıdır. 3. 2. Lh ve Lf) boş konumda olup olmadıklarını kontrol edin. 10. Ahşap kütüğü kaldırın. Her bir durumda uygun bir ayar deneme yanılma yolu ile belirlenmelidir. Kavrama ve tam sondaj besleme basıncı Kavrama ve tam sondaj besleme basıncı. Sondaj kollarının (Lr. 1. Valf düğmesinin saat yönünde döndürülmesi basınç farkını artıracaktır. Ayar vidasının saat yönünde çevrilmesi basıncı artıracaktır. Pompayı durdurun. Geriye beslemeyi etkinleştirin. Kilit somununu sıkın. Kavrama besleme basıncı ve Tam sondaj besleme basıncı başlıklı bölümlere bakın. Valf (V17) üzerinde basıncı gerektiği gibi ayarlayın. Hidrolik pompayı çalıştırın.

Bu ayrıca besleme geri dönüş için de uygulanır. Artan rotasyon basıncının sebepleri aşağıdakiler olabilir: • matkap ucunun kayada sıkışmaya başlaması • kırık/aşınmış matkap ucu olduğunda • düşük hidrolik yağ sıcaklığı RPCF etkinleştirildiğinde. bir sıkışma riskinde tatmin edici bir şekilde çalışmayacaktır. Eğer valflar çok düşük ayarlanmışsa kaya matkabı ya hiç ilerlemeyecek ya da çok az bir besleme gücü ile ilerleyecektir. Hasarlı bir matkap ucu ya da düşük hidrolik yağ sıcaklığı da aynı etkiyi yapacaktır. örneğin kayadaki kırıklar nedeniyle sıkışma riski doğarsa ya da rotasyon basıncı deliğe basılan zayıf su basıncı nedeniyle yükselirse. RPCF valfının besleme basıncını düşürmeye başladığı ayar bir sondaj periyodu sırasında deneme yanılma yöntemi ile yapılmalıdır. besleme basıncı neredeyse sıfıra kadar yavaş yavaş düşer. korumanın etkinleştiği zaman ne olduğunu ve sonucun ne olduğunu gösteren bir örnek vardır. 152 . genelde "sıkışmayı önleyici koruma" olarak adlandırılır.Bakım talimatları 9. artan rotasyon basıncı ile devreye giren bir çeşit sıkışma önleyici korumadır. Eğer matkap ucu için. Sıkışma önleyici koruma. Eğer rotasyon basıncı yükselmeye devam ederse. RPCF besleme kumandası RPCF (Rotation Pressure Controlled Feed). besleme basıncı hemen ardından neredeyse sıfıra kadar düşecektir. Hidrolik sistemler Sıkışma önleyici koruma Tanım İki tip sıkışma önleyici koruma vardır: • RPCF (besleme kumandası) • Besleme geri dönüşü. Aşağıda. Eğer valf çok yüksek ayarlanırsa. Sıkışmayı önleyici koruma bütünleşiktir ve birbirini etkiler. besleme yön değiştirecek ve kaya matkabı geri çekilecektir. hem küçük delikleri hem de büyük delikleri delerken kullanılabilecek şekilde ayarlanmalıdır.

Hidrolik sistemler Besleme (kaya matkabı) geri dönüş hareketi Eğer RPCF etkinleşirse ama rotasyon basıncı hala yükselmeye devam ederse ikinci sıkışmayı önleyici koruma devreye girecektir. RPCF'yi sondaj sırasında ayarlama DCS 12'nin ayarları Açıklama Ayarlama yapılmadan önce hidrolik yağ normal çalışma sıcaklığına gelmiş olmalıdır. • RPCF'yi sondaj sırasında ayarlama • RPCF'yi bir atölyede ayarlama "RPCF'nin sondaj sırasında ayarlanması". Diğer taraftan eğer sondaj yapmak imkansızsa ama hala RPCF valfını/valflarını ayarlamak istiyorsanız. sondaj işleminde rotasyon basıncı 20-25 bar kadar arttığında etkinleşmelidir. Sondaj sırasındaki rotasyon basıncı için 50 bar normal bir değerdir. 1. Bu da beslemenin yön değiştireceği ve kaya matkabının geri çekileceği anlamına gelir. C5A Resim: RPCF ayar valfı 1250 0151 40 153 . küçük delik • RPCF'nin ayarlanması. "RPCF'nin bir atölyede ayarlanması"'na göre yerel kaya durumuna daha iyi adaptasyon sağlar. aşağıdaki ayarlamaları burada gösterilen sırayla yapmanız gerekir: • RPCF yarı. "RPCF'nin bir atölyede ayarlanması" seçeneğini tercih edebilirsiniz.Bakım talimatları 9. Bu nedenle RPCF valfı (C5A). RPCF valfı üzerindeki ayarlama vidasını tamamen sıkın. Sıkışma önleyici korumanın ayarlanması Genel Sıkışma önleyiciyi ayarlamak için. delik raybalama • Besleme geri dönüş hareketinin ayarlanması RPCF ayarı yapılırken izlenecek iki yol vardır.

sondaj işleminde rotasyon basıncı 20-25 bar kadar arttığında etkinleşmelidir.Bakım talimatları 9. 6. Diğer bir deyişle. rotasyon basıncını. ayrıca aşağıdaki ayarlar da delik düzeltme valfı (V1b) için yapılır. Bu 20-25 bar basınca karşılık gelir. Açıklama Eğer delicide özel bir delik düzeltme kiti (opsiyon) varsa. bir delik düzeltme matkabı ile sondaj yaparken besleme basıncının küçük delik matkap ucuna göre azalmaya başladığı noktada etkiler. besleme basıncının küçük delik matkap ucuna göre azalmaya başladığı noktada etkiler. 154 . Deliği kavrayın ve uygun bir besleme basıncında tam sondaj modunda ilerleyin. 3. Valf (V1a). besleme basıncı düşmeye başlayana kadar gevşetin. Ayar vidasını 1. DCS 14/18'in ayarları Açıklama Ayar yapmadan önce hidrolik yağ normal çalışma sıcaklığında olmalıdır. Sondaj ve konumlandırma panelinde yer alan rotasyon basıncı basınç göstergesindeki rotasyon basıncını okuyun. RPCF fonksiyonunun devreye girip besleme basıncını düşürmeye başlamasından önce normal sondaj sırasındaki rotasyon basıncında 20 barlık bir artış olması gerekir. Sondaj sırasındaki rotasyon basıncı için 50 bar normal bir değerdir. Valf (V1b). 4.5-2 tur sıkın. 5. RPCF valfının kilit somununu sıkın. rotasyon basıncını. Bu nedenle RPCF valfı (V1A). RPCF valfı için kullanılan ayar vidasını. Hidrolik sistemler 2.

Rotasyon (Gr) için kullanılan basınç göstergesinden rotasyon basıncını okuyun. Bu gösterge operatör paneline yerleştirilmiştir.Bakım talimatları 9. 3. kolun (Lrb) doğru konumda olduğundan emin olun. RPCF valfının kilit somununu sıkın. 8. 2. besleme basıncı düşmeye başlayana kadar gevşetin. Sondaj yapılan sahada bir miktar homojen kaya bulun. 155 . Besleme geri dönüş hareketinin ayarlanması Açıklama Ayar yapmadan önce hidrolik yağ normal çalışma sıcaklığında olmalıdır. Diğer bir deyişle. RPCF valfı için kullanılan ayar vidasını bir tur vidalayın. Hidrolik sistemler Lrb V1a V1b 1250 0102 27 Resim: Valfların (V1a ve V1b) konumları 1. 5. 4. RPCF fonksiyonunun devreye girip besleme basıncını düşürmeye başlamasından önce normal sondaj sırasındaki rotasyon basıncında 20 barlık bir artış olması gerekir. Küçük delik valfını (V1a) ayarlamak için kol küçük delik konumunda olmalıdır. Delik düzeltme valfını (V1b) ayarlamak için kol delik düzeltme konumunda olmalıdır. Eğer delicide özel bir delik düzeltme kiti (opsiyon) varsa. RPCF valfı için kullanılan ayar vidasını sonuna kadar vidalayın. 7. Bir tur yaklaşık 20 barlık rotasyon basıncına karşılık gelir. RPCF valfı için kullanılan ayar vidasını. Deliği sıkıca kavrayın ve uygun bir besleme basıncında tam sondaj modunda ilerleyin. 6.

4. operatör paneline yerleştirilmiştir. kaya matkabı yönünü çok erken değiştirecektir. Basınç göstergesinden (Gr) rotasyon basıncını okuyun. kaya matkabı yönünü gereken zamanda değiştirmeyecek ve sıkışma riski oluşacaktır. 156 . Normal sondaj sırasında rotasyon için kullanılan basınç göstergesinden (Gr) normal rotasyon basıncını okuyun. Kilit somununu sıkın. Hidrolik sistemler Besleme geri dönüş valfı (DCS 12 için C5C ve DCS 14/18 için Vaj).Bakım talimatları 9. Sondaj için normal dönme basıncı ayarları küçük delikler için 50 bar. delik raybalama içinse 40-50 bardır. 5. Valf (Vaj) için kullanılan kilit somununu sökün. Vaj 1250 0142 02 C5C Resim: Sıkışma önleyici koruma valfları 1. operatör paneline yerleştirilmiştir. 2. basınç test çıkışına (G3) bağlanan basınç göstergesinden okuyun. Basınç test çıkışına (G3) bir basınç göstergesi takın. Ayar vidasını normal basıncın 30-40 bar üstünde ayarlayın. kaya matkabının yönünü değiştireceği rotasyon basıncını ayarlamak için kullanılmalıdır. Normal sondaj sırasında rotasyon basıncını kontrol edin. Eğer delicide özel bir delik düzeltme kiti (opsiyon) varsa. RPCF'yi bir atölyede ayarlama DCS 12'nin ayarları Açıklama Ayar yapmadan önce hidrolik yağ normal çalışma sıcaklığında olmalıdır. Eğer valf çok yüksek ayarlanırsa. Basıncı. Gösterge. 3. 2. Açıklama Eğer valf çok düşük ayarlanırsa. 1. Gösterge. kolun doğru konumda olduğundan emin olun. Bu yüzden sondaj sırasında normal dönme basıncı yaklaşık 20 bar kadar yükseldiğinde RPCF valfi devreye sokulmalıdır. Eğer basınç normal değerin üzerine çıkarsa. sondaj çubuğunun sıkışma riski vardır.

RPCF valfının ayar vidasını tamamen gevşetin. delik raybalama içinse 40-50 bardır. Eğer basınç normal değerin üzerine çıkarsa. "Atölyede RPCF ayarı" için sıkışmanın taklit edilmesi gerekir. RPCF valfının kilit somununu sıkın. 12. 157 . Sıkışmayı taklit etmenin bir yolu kaya matkabı rotasyon hortumlarının (RRR4 ve RRL4) çıkartılması ve ardından hortumları bir musluk/iğne valf (A) ile birleştirin. dönme (Gr) için kullanılan basınç göstergesi 70 bar'ı gösterene kadar sıkın. kaya matkabı yatağı kızak üzerinde hareket etmeye başlayana kadar sıkın. sondaj çubuğunun sıkışma riski vardır. 9. DCS 14/18'in ayarları Açıklama Ayar yapmadan önce hidrolik yağ normal çalışma sıcaklığında olmalıdır. yatak durana kadar gevşetin. Kaya matkabını kızak üzerinde en geri konumuna getirin. Bu yüzden sondaj sırasında normal dönme basıncı yaklaşık 20 bar kadar yükseldiğinde RPCF valfi devreye sokulmalıdır. 7. İğneli valfi (A). Besleme kolunu (Lf) ileri konumuna (ileri besleme) getirin. Şimdi sıkışma önleyici korumanın (herhangi bir başka ayar yapmadan önce) çalışmasını kontrol edin. 11. RRR4 RRL4 1250 0067 73 Resim: Kaya matkabı rotasyon hortumları RRR4 A 1250 0067 74 RRL4 Resim: Rotasyon hortumlarının bir iğne valf ile birleştirilmesi 6.Bakım talimatları 9. Hidrolik sistemler 3. Sondaj için normal dönme basıncı ayarları küçük delikler için 50 bar. 4. RPCF valfı üzerindeki ayarlama vidasını. 5. Rotasyon kolunu (Lr) ileri konuma (rotasyon sondajı) getirin. Operatör paneli üzerinde bulunmaktadır. 8. Ardından RPCF valfı için kullanılan ayarlama vidasını. 10.

Eğer delicide özel bir delik düzeltme kiti (opsiyon) varsa. Delik düzeltme valfını (V1b) ayarlamak için kol delik düzeltme konumunda olmalıdır. rotasyon basıncını. besleme basıncının küçük delik matkap ucuna göre azalmaya başladığı noktada etkiler. 2. 3. operatör paneline yerleştirilmiştir. ayrıca aşağıdaki ayarlar da delik düzeltme valfı (V1b) için yapılır.Bakım talimatları 9. RPCF valfının ayar vidasını tamamen gevşetin. "Atölyede RPCF ayarı" için sıkışmanın taklit edilmesi gerekir. 5. 4. 158 . kolun doğru konumda olduğundan emin olun. Küçük delik valfını (V1a) ayarlamak için kol küçük delik konumunda olmalıdır. besleme basıncının delik düzeltme matkap ucuna göre azalmaya başladığı noktada etkiler. rotasyon basıncını. Gösterge. Açıklama Eğer delicide özel bir delik düzeltme kiti (opsiyon) varsa. Hidrolik sistemler Lrb V1a V1b 1250 0102 27 Resim: Valfların (V1a ve V1b) konumları Valf (V1a). Normal sondaj sırasında rotasyon için kullanılan basınç göstergesinden (Gr) normal rotasyon basıncını okuyun. 1. Valf (V1b). Kaya matkabını kızak üzerinde en geri konumuna getirin.

Rotasyon kolunu (Lr) ileri konuma (rotasyon sondajı) getirin. 8.Bakım talimatları 9. 2. 9. kaya matkabı yatağı kızak üzerinde hareket etmeye başlayana kadar sıkın. Operatör paneli üzerinde bulunmaktadır. 12. dönme (Gr) için kullanılan basınç göstergesi 70 bar'ı gösterene kadar sıkın. küçük delik/delik raybalama seçme kolunun küçük delik konumunda olduğundan emin olun. RPCF valfı üzerindeki ayarlama vidasını. RPCF valfının kilit somununu sıkın. Hidrolik sistemler Sıkışmayı taklit etmenin bir yolu kaya matkabı rotasyon hortumlarının (RRR4 ve RRL4) çıkartılması ve ardından hortumları bir musluk/iğne valf (A) ile birleştirin. Besleme kolunu (Lf) ileri konumuna (ileri besleme) getirin. 10. Delici özel bir delik raybalama matkabıyla (isteğe bağlı) donatılmışsa. Ardından RPCF valfı için kullanılan ayarlama vidasını. İğneli valfi (A). RRR4 A 1250 0067 74 RRL4 Resim: Rotasyon hortumlarının bir iğne valf ile birleştirilmesi 159 . RRR4 RRL4 1250 0067 73 Resim: Kaya matkabı rotasyon hortumları RRR4 A 1250 0067 74 RRL4 Resim: Rotasyon hortumlarının bir iğne valf ile birleştirilmesi 6. 7. 11. Fonksiyon kontrolü 1. yatak durana kadar gevşetin. İğne valfını (A) yavaşça açın. Şimdi sıkışma önleyici korumanın (herhangi bir başka ayar yapmadan önce) çalışmasını kontrol edin.

Hidrolik sistemler Şimdi rotasyon basıncı düşerken kaya matkabının yavaşça ileriye hareket etmesi gerekir. 6. Küçük delik/ delik raybalama seçme kolunu delik raybalama konumuna ayarlayın ve ikiden dörde kadar olan adımları tekrarlayın. 160 . Rotasyon basıncı 80 bara ulaştığında sıkışma önleyici koruma etkinleşecek ve kaya matkabı yatağı ters yöne dönecektir. İğne valfını (A) yavaşça kapatın. 5. 4. İğne valfını (A) yavaşça kapatmaya devam edin.Bakım talimatları 9. Rotasyon basıncı yaklaşık 70 bar olduğunda kaya matkabı yatağının durması gerekir. 3. Rotasyon kolunu ve besleme kolunu boş konumlarına getirerek işlemi sonlandırın.

Donanımın hidrolik pompaları çalıştığı zaman otomatik olarak çalışmaya başlar. Kompresör 10.Bakım talimatları 10. 161 . Kompresör. elektrik motoru tahrikli bir pistonlu kompresördür. Delici çalışırken asla bakım yapmayın. LE7 (LE55). LE5 (LE40). LE10 (LE75) Açıklama Önceki adı parantez içindedir. su ve hava sistemlerinin basıncının alındığından ve elektrik sisteminde akım bulunmadığından emin olun. Bu sistemler üzerinde herhangi bir işe başlamadan önce hidrolik. Kompresör Güvenlik • • • • Tehlikeli sistem basıncı ve sistem voltajı Kişisel yaralanmalara neden olabilir. Kompresör talimatları Kompresör LE3 (LE22).

Kompresör AF SG 1250 0146 09 Resim: Kompresör AF SG Hava filtresi Gözlem camı. Ayrıca Hava sistemi başlıklı bakım programına bakın. Yağ seviyesi. Yağ seviyesi Kompresördeki yağ seviyesini düzenli olarak kontrol edin.Bakım talimatları 10. yağ seviyesi Hava filtresinin değiştirilmesi 1. AF kapağını kaldırın ve filtreyi değiştirin. gözlem camının (SG) alt yarısında görülebilir olmalıdır. Gerektiği kadar doldurun. Donanım üzerindeki bütün hidrolik pompaları durdurarak kompresörü durdurun. 2. 162 .

1-bomlu delici Hortum boyutu. 2-bomlu delici 25 mm 1 inç 32 mm 1 1/4 inç DCS 14 ve DCS 18 sondaj sistemli deliciler Hortum boyutu. 1-bomlu delici Hortum boyutu. Hava ve su sistemleri Teknik veriler Hortum boyutları Gelen su borusu DCS 12 sondaj sistemli deliciler Hortum boyutu. Hava ve su sistemleri 11.Bakım talimatları 11. 2-bomlu delici 25 mm 1 inç 38 mm 1 1/2 inç 163 .

Akış anahtarının ayarlanması Akış anahtarı (B141) sondaj sırasındaki su akışını izler ve ayrıca su pompasını çalıştırır. 2. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. 164 . Su girişinin basıncı 4-6 bar olmalıdır (en az 2 bar).Bakım talimatları 11. Giriş basıncı bir güvenlik valfı tarafından maksimum 14 bara ayarlanabilir. Anahtarın tepesindeki vidayı sökün. Koruyucudaki siyah plastik kapağı açın. Hava ve su sistemleri Güvenlik • Tehlikeli su basıncı. Su pompası Genel Su pompası bir elektrik motoru ile çalıştırılır. • Herhangi bir bakım işine başlamadan önce sistem basıncının alındığından emin olun. 1250 0056 70 B141 Resim: Akış anahtarı (B141) 1.

Hava ve su sistemleri 3. Sensör gövdesini (A) ayarlama aralıklarına (B) göre ayarlayın. Ayarlandığında. • Beyaz üçgen kontak kurma ayar aralıklarını gösterir (C). 2. Açıklama Su akış anahtarı. Su pompasının değiştirilmesi 1 Resim: Su pompasının değiştirilmesi 1. 4. B C A 1250 0061 57 Resim: Akışın ayarlanması Sensör gövdesinde iki üçgen vardır: bir beyaz ve bir siyah. 165 .Bakım talimatları 11. • Kırmızı üçgen kontağı kesme ayar aralıklarını (B) gösterir. vidayı sıkın ve plastik kapağı tekrar takın. sondaj sırasında su pompasının her zaman çalışmaya başlayacağı şekilde ayarlanmalıdır. Akış anahtarı (B141) kontak kuracak şekilde ayarlanmalıdır (C). Cıvataları sökerek elektrik motorunu eski pompadan döndürerek çıkarın. Plaka korumasının (1) vidalarını çıkarın.

Boşaltma basıncının ayarlanması 1. Hava ve su sistemleri Kompresör boşaltma ve yükleme basıncı Güvenlik • Tehlikeli hava basıncı. Boşaltma ve yükleme basıncının ayarlanması Eğer delicide bir basınç deposu (örneğin hava basmak için) varsa. 1 2 3 4 1250 0072 79 Resim: Kumanda valfı (V19) 1 2 3 4 Ayarlama vidası Kilit somunu Valf yuvası Kamalar 166 . • Kumanda valfını ayarlamadan önce basınç deposunun basıncı boşaltılmalıdır. Basınç. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir. kompresörün yükleme ve boşaltma basınçlarını ayarlanması gerekebilir.Bakım talimatları 11. kumada valfı (V19) kullanılarak ayarlanır. Kilit somununu (2) gevşetin.

Önce valf yuvasını (3) sökün. normalde 9 bara kadar olmak üzere daha yüksek bir basınç üretecektir. 1 2 3 4 1250 0072 79 Resim: Kumanda valfı (V19) 2. 3. Basıncı yükseltmek için ayarlama vidasını valf yuvasına (3) vidalayın. Hava ve su sistemleri 2. Bu durumda kaya matkaplarının yağlanması için kullanılan hava basıncının ayarlanması gerekebilir. daha yüksek bir yükleme basıncı elde etmek için yükleme ile boşaltma basıncı arasındaki farkı azaltacaktır. Ayarlama vidasını (1) kilit somunu (2) ile kilitleyin. Önceden ayarlanmış bir basınç kumanda valfı. kompresörden gelen basıncı 3 bar ile sınırlandırır. Basınç. Kama sayısının artırılması. Eğer delicide bir basınç deposu varsa (örneğin hava basmak için) kompresör. Yağlama hava basıncı Hava basıncını yağlanması normalde ayarlama gerektirmez. Yükleme basıncının ayarlanması 1. 0.Bakım talimatları 11. Basıncı ayarlama vidası (1) ile ayarlayın. deliğin çapı ve derinliğine bağlı olarak 6-9 bar arasında değişmelidir.6 bar uygun bir basınç farkı değeridir. Açıklama Valf yuvasının konumunu bozmayın. Yükleme basıncını kama (4) ekleyip çıkararak değiştirin. 167 .

Hava ve su sistemleri 1. Gal 1 1250 0067 66 2 Resim: Yağlama hava basıncının regülatörü (Val) 2. Açıklama Eğer delicide varsa. 3. Kilitleme vidasını (1) sökün. Donanım üzerindeki su girişine (4) bir su kaynağı bağlayın. Açıklama Eğer delici esas olarak ya da sadece yükselen sondaj için kullanılıyorsa yağlama hava basıncının 4-5 bar olarak ayarlanması gerekir. Ayar vidasını (2) kullanarak yağlama hava basıncını 3 bara ayarlayın. Kilitleme vidasını (1) sıkın. Su süzgecinin temizlenmesi Basıncın çok fazla düşmesini önlemek için süzgeç düzenli olarak temizlenmelidir.Bakım talimatları 11. su kaynağını su hortumu makara ünitesine bağlayın. 5 3 4 2 1250 0137 14 6 1 Resim: Su süzgecinin temizlenmesi 168 . 1. Basınç göstergesindeki (Gal) değeri okuyun.

Bakım talimatları 11. 1250 0071 29 Resim: Su pompası tahliye tapası 3. Süzgeç tamburunu temizleyin ya da yeni biriyle değiştirin. uç parçayı (6) sökün. 1250 0141 83 Resim: Yağ Soğutucu 169 . Süzgeç tamburunu çıkarın. 4. Eğer su süzgeci ciddi şekilde kirlenmişse. Donmayı önleyici önlemler Su sisteminin tahliye edilmesi 1. Hava ve su sistemleri 2. 5. Elektrik kabinindeki termal bir devre kesici ile su pompasının elektrik motorunu. 6. çalışamayacağı şekilde yalıtın. Tahliye tapasını su pompasından çıkarın ve suyun tahliye edilmesine izin verin. 3. 7. Musluğu (1) açın ve suyu su süzgecinden (5) akıtın. Bağlantıların tıkanmadığından emin olun. Ana durdurma musluğunu (3) açın. 2. Tapayı yerine takın. Eğer delicide soğutkan gibi sulu bir yağ soğutucusu varsa tahliye musluğunu açın ve suyun dışarı akmasına izin verin.

Musluğu (1) açın. Hava ve su sistemleri 4. (2)'e bir hava kaynağı bağlayın. Kolu (Law) ileri itin ve suyun sistemden dışarıya verin. 6. 170 . Ardından musluğu (3) kapatın. 7. Law Lr Lh Lf Lrb 1250 0102 26 Resim: Operatör paneli bölümü 8.Bakım talimatları 11. suyu makaradan atmak için musluğu (3) açın. 5 3 4 2 1250 0137 14 6 1 Resim: Su girişi 5. Yukarıdaki işlemleri diğer bomlar için de tekrarlayın. Eğer delicinin bir su hortumu makara ünitesi varsa.

1.Bakım talimatları 11. hava basma seçeneği olan delicilerde yer almaktadır. Hava tankında yoğunlaşmış olan bütün suyu çıkarmak için delicinin yatay konumda olması gerekir. Tahliye musluğunu açarak suyu tahliye edin. 171 . Hava ve su sistemleri Hava deposunun tahliye edilmesi Hava deposu.

Elektrik sistemi. IEC ve Avustralya 12.Bakım talimatları 12. Uygulanan yönergeler ve standartlar Güvenlik belgesi. • • • • • • • • Makara ünitesi ve toplayıcı üzerindeki kablo Elektrik kutusu Hidrolik pompanın elektrik motoru Kompresörün elektrik motoru Su pompasının elektrik motoru Işıklandırma (ve ekstra düşük voltaj) Çalışma devreleri Servis çıkışı 172 . • Herhangi bir bakım işine başlamadan önce sistemde elektrik olmadığından emin olun. Genel Güvenlik standardı Elektrik sistemi akım düzenlemelerine uygundur. Elektrik sistemi yalnızca yetkili bir elektrikçi tarafından onarılabilir. IEC ve Avustralya Güvenlik • Tehlikeli voltaj • Ciddi kişisel yaralanma tehlikesi. Deklarasyon bölümünde belirtilmiştir. Düşük voltaj devresi Düşük voltaj 50 V'tan büyük ve 1000 V'tan düşük ya da eşit voltajlı bir alternatif akım anlamına gelir. Elektrik sistemi.

elektrik kabinindeki bütün yüksek akım bağlantılarının ve toplayıcının yanı sıra elektrikli motorları da kontrol edin. Yeni bileşenleri. 173 . 50 V'tan küçük ya da eşit bir alternatif akım ve 120 V'tan küçük ya da eşit bir doğru akım anlamına gelir. Elektrik kutusu. Kablo işaretleme Bütün kablolar. Elektrik sistemi. yerlerine geçtikleri bileşenlerle aynı şekilde işaretleyin.Bakım talimatları 12. operatör talimatları Elektrik sistemi. Ayrıca fişin doğru takılıp takılmadığını da kontrol edin. yüksek akım Gösterge lambaları Elektrik kutusu gösterge lambaları hakkında bilgi için bkz. IEC ve Avustralya Ekstra düşük voltaj devresi Ekstra düşük voltaj. Bileşenlerin değiştirilmesi Bileşenleri değiştirirken. yeni bileşenin eskisi ile aynı Atlas Copco parça numarasına sahip olduğundan emin olun. • • • • • Çalışma devreleri Sistemdeki korumalar Taşıyıcı için akü şarjı (ayrıca düşük voltaj) Işıklandırma (ve düşük voltaj) Elektrik kabini üzerindeki gösterge lambaları Çalıştırmadan Önce Çalıştırmadan önce. bağlantı şemasına uygun olarak kablo numaraları ile işaretlenmişlerdir.

T16 Kısa devre koruması Topraklama hatası rölesi Ammetre Saat sayacı Gerilimölçer Topraklama hatası rölesi Faz sırası rölesi Koruma düğmesi. su pompası Motor koruma düğmesi. hidrolik pompası Ana güç anahtarı 174 .Bakım talimatları 12. T50 ve T11 Motor koruması. IEC ve Avustralya IEC standardı İç 380V .690V F131 F126 F19 F20 F91 1250017435 S13 P66 F131 F126 F19 F20 F91 S13 P66 P12 K10 K26 F6 F60 Q7 P12 K10 K26 F6 F60 Q7 Motor koruma düğmesi. kompresör Koruma düğmesi. Elektrik sistemi.

T50 ve T11 Faz sırası rölesi Topraklama hatası rölesi Saat sayacı Ammetre Gerilimölçer Motor koruma düğmesi. Elektrik sistemi. IEC ve Avustralya İç 1000V F91 F6 K26 K10 P66 P13 P12 1250 0181 05 F126 F91 F6 K26 K10 P66 P13 P12 F126 F131 F60 Q7 F131 F60 Q7 Topraklama hatası rölesi Koruma düğmesi. kompresör Motor koruma düğmesi. 175 . su pompası Motor koruması.Bakım talimatları 12. S13 P12 1250 0182 32 Resim: Gerilimölçer ve ampermetre P12 S13 Gerilimölçer ve ampermetre Alan seçimi düğmesi 1000V elektrik kutusunda bir gerilimölçerle akımölçer bulunur. hidrolik pompası Ana güç anahtarı Gerilimölçer ve ampermetre 380V-690V'luk elektrik kutusunda normal bir gerilimölçer/akımölçerin yanı sıra gerilim veya akımı seçmekte kullanılan bir düğme bulunur.

Faz sıralama anahtarı Elektrik sisteminde. tetiklendikten sonra düğmeyi 0 (KAPALI) konumuna ardından da 1 (AÇIK) konumuna getirerek resetlenebilir. bkz. delici üzerindeki her kaya matkabının darbe saatlerinin sayısının kaydeden saat sayaçları bulunur. Bir faz sıralama sorunu varsa. elektrik kutusu üzerindeki bir gösterge lambası yanar. hem manyetik hem de termal koruma için ayar seçeneklerine sahip bir ana şalter bulunur. Ana şalterde. 380-690V için standart olarak şunlar bulunur: • alçak gerilim koruması • manyetik kısa devre koruması (ayarlı) • 150A'de termal koruma (sabit) 1000V sistemlerinde. Anahtar.Bakım talimatları 12. güç kaynağının faz sıralaması yanlış olduğunda elektrikli motorların çalışmasını önleyen bir faz sıralama anahtarı (K26) bulunur. IEC ve Avustralya Saat sayacı Elektrik kabininde. Elektrik kutusunun dışında. 176 . darbe saatleri P66 Kaya matkabı 1 için saat sayacı P76 Kaya matkabı 2 için saat sayacı Elektrik sistem koruması Ana güç anahtarı Ana şalter elektrik kutusunun gelen 3 fazlı devresinde bulunur. açma ve kapama için kullanılan bir düğmesi vardır. operatör talimatları Elektrik sistemi. Elektrik sistemi. P66 P76 0000h 0000h 1250 0071 24 Resim: Saat sayacı.

Motor koruması Hidrolik pompa motorları (tek bomlu delicilerde sadece tek motor). IEC ve Avustralya Eğer faz sıralama gösterge lambası yanıyorsa. bom 2 Kompresör elektrik motorunun koruması Su pompası elektrik motorunun koruması 177 . Eğer bu koruma aygıtlarından herhangi biri devreye girerse. Toprak arıza rölesi (F91) kişisel koruma sağlar. Topraklama hatası ekipmanı nitelikli bir elektrikçi tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. Elektrik sistemi. Topraklama hatası ekipman ayarları teslimattan ve ekipman mühürlenmeden önce kontrol edilir. Bu devre kesici. bom 1 Hidrolik pompanın elektrik motorunun koruması. Topraklama hatası ekipmanı Elektrik sisteminde toprak arıza röleleri (K10) ve (F91) bulunur. Elektrik sistemi başlıklı operatör talimatlarına bakın. kalifiye bir elektrikçi tarafından aşağıdaki önlemler alınmalıdır. 1. F131 F126 1250 0071 21 F60 F70 Resim: Elektrik kabinindeki motor korunması F60 F70 F126 F131 Hidrolik pompanın elektrik motorunun koruması. Giriş kablosunun ana güç anahtarını kapatın ve fişi çekin. Çalışma ışığına 230 V AC sağlar. 2. Topraklama hatası rölesinin (K10) amacı deliciyi bir ana devre yangınından korumaktır.5 saniyeye ayarlanır. Şebeke kaynağındaki iki fazı değiştirin. delicinin tedarikçisi tarafından 300mA ve 0. Su pompası ve kompresör motorlarının koruması aşırı ısınma ve kısa devrede etkinleşirler. elektrik kabini üzerindeki bir gösterge yanacaktır.Bakım talimatları 12. motorlar aşırı ısındığında devreye giren koruma sistemlerine sahiptirler. 40 ms'ye ayarlıdır. Bu röle 30 mA maks.

Bakım talimatları
12. Elektrik sistemi, IEC ve Avustralya

Eğer motor koruma gösterge lambası yanıyorsa, nitelikli bir elektrikçi tarafından aşağıdaki önlemler alınmalıdır. 1. Motor korumasını tetiklemiş olan motoru saptayın ve resetleyin. 2. Tam sondaj sırasında, gerilimölçer ve ampermetrede gösterilen gelen voltajın, elektrik motorlarının veri plakalarındaki nominal değerlerle uyumlu olduğundan emin olun. 3. Motor koruma ayarının aşağıdakilere göre uygun olduğundan emin olun: • Kompresör ve su pompası motorlarının korumasının ilgili motor veri plakasında gösterilen nominal akıma göre ayarlanması gerekir. • 380-690 V'luk hidrolik pompa motorlarının motor koruması, 0,58 x nominal motor akımına eşit olan fazdaki akıma ayarlanmalıdır. Ayrıca elektrik kutusunun akım şemasına da bakın. 4. Eğer motor korumasını tetikleyen neden adım 2 ve 3'te anlatılan ölçümlerle bulunamazsa, elektrik motoru ve motor koruması üzerinde hata tanısı gerçekleştirilir.

Motor koruması
1000V Elektronik motor koruma rölesi

1 2 3 4

6

7

5

1250 0104 15

Resim: Elektronik motor koruma rölesi
1 2 3 4 5 6 7 Aşırı ısınma göstergesi Faz kaybı ve faz hatası göstergesi Aşırı akım ve termal aşırı yük göstergesi Çalışma konumunda motor koruma göstergesi Reset düğmesi Nominal akımın ayarlanması Tetikleme süresinin ayarlanması

Her hidrolik motor pompasında, motor aşırı ısınma (termistör) ve aşırı akıma karşı koruyan bir elektronik motor koruma rölesi (F01) bulunur.

178

Bakım talimatları
12. Elektrik sistemi, IEC ve Avustralya

Motor koruması, güç beslemesinin açık ve çıkış rölesinin çalışma konumunda olduğunu gösteren yeşil bir LED'e (4) sahiptir. Motor koruması tetiklenirse LED söner. Motor koruması, korumayı ne tip bir arızanın tetiklediğini gösteren üç LED'e (1, 2 ve 3) sahiptir. LED (1), izin verilen motor sıcaklığı aşıldığında (aşırı ısınma) yanar. Aşırı ısınma durumunda elektrik motoru durur. LED (2), faz kaybı veya faz hatası durumunda yanar. Elektrik motoru durur ve çalıştırılamaz. LED (3), izin verilen motor akımı aşıldığı zaman yanıp söner (aşırı akım). Bu durum uzun süre devam ederse LED sürekli yanacak ve motoru aşırı yüklemesinden dolayı motor koruması tetiklenecektir (termal aşırı yük). Koruma tetiklenmişse 1. Hangi LED'in (1, 2 veya 3) yandığını kontrol edin ve kesintiye neden olan sorunu giderin. a. LED (1) yanar. Elektrik motoru uzun süre aşırı yüklenmişse, düzgün şekilde soğutulduğunu kontrol edin. b. LED (2) yanıyor. Giriş kablosunun ana şalterini kapatın ve fişi prizden çekin. Ardından motor devresi ve elektrik motorunun kablolarını kontrol edin. c. LED (3) yanıp sönüyorsa, bu durum motor akımının belirlenmiş nominal akımı aştığını ve motor korumasının yakında tetiklenebileceğini gösterir. LED sürekli yanmaya başlar ve motor koruması devreye girerse, gerilimin delicinin tasarlanmş olduğu gerilimin altında olmadığını kontrol edin. Delicinin tasarlandığı gerilim delici veya elektrik motoru üzerindeki veri plakasında okunabilir. Gerilim doğruysa motor devresini kontrol edin, yukarıdaki madde b'ye bakın. 2. Kesintiye neden olan sorun ortadan kaldırıldığında, (5) düğmesiyle motor korumasını resetleyin. Nominal akımın ayarlanması Motorun servis faktörü (SF) 1.0'dan yüksek olmadıkça motor koruması motorun nominal akımına ayarlanmalıdır. • Servis faktörü 1,15 ise, motor koruması nominal akımdan %15 daha yüksek bir değere ayarlanmalıdır. • Servis faktörü 1,3 ise, motor koruması nominal akımdan %30 daha yüksek bir değere ayarlanmalıdır.

179

Bakım talimatları
12. Elektrik sistemi, IEC ve Avustralya

Nominal akım ve servis faktörü motorun bilgi plakasında belirtilmiştir. Motor koruması, ayarlama sırasında dikkate alınması gereken 20 A'lik bir temel ayara sahiptir. Ayar nominal akımdan 20A daha düşük veya nominal akım x servis faktöründen (1,15 veya 1,3) 20A daha düşük olmalıdır. Ayarlar, motor koruması üzerindeki DIP düğmeleri kullanılarak yapılır.

Taşıyıcının sigortaları
Elektrik sistemi, kontrol panelinin içine monte edilmiş iki adet 10 A'lik otomaik devre kesici (a) ve üç adet 16 A'lik otomatik devre kesiciyle korunur. 50 A'lik ana sigorta (A) akü kutusu üzerinde ana şalterin yanına takılıdır. Ayrıca ana sigortanın yanında bir de 16 A'lik sigorta takılıdır. Bu sigorta, sondaj sisteminin elektrik kutusunda herhangi bir arıza meydana gelmesi halinde taşıyıcının elektrik sistemini korur.

Arıza bulma
Arıza bulma işlemine başlamadan önce şunları kontrol edin: • Bütün sigortalar sağlam ve açık. • Deliciye doğru güç kaynağı bağlanmış (gerilim ölçere bakın). • Elektrik kutusundaki bütün uyarı lambaları çalışır durumda (lamba testi).

180

Bakım talimatları
13. Elektrik sistemi, Kanada, ABD

13. Elektrik sistemi, Kanada, ABD
Güvenlik

• Tehlikeli voltaj • Ciddi kişisel yaralanma tehlikesi. • Herhangi bir bakım işine başlamadan önce sistemde elektrik olmadığından emin olun. Elektrik sistemi yalnızca yetkili bir elektrikçi tarafından onarılabilir.

Genel
Güvenlik standardı
Elektrik sistemi akım düzenlemelerine uygundur. Uygulanan yönergeler ve standartlar Güvenlik başlıklı bölümde belirtilmiştir. Güvenlik başlıklı bölüme bakın.

Düşük voltaj devresi
Düşük voltaj 50 V'tan büyük ve 1000 V'tan düşük ya da eşit voltajlı bir alternatif akım anlamına gelir. Donanımı düşük voltaj devresi yüksek akımlı bir devredir. • • • • • • • • Makara ünitesi ve toplayıcı üzerindeki kablo Elektrik kutusu Hidrolik pompanın(pompaların) elektrik motoru(motorları) Işıklandırma Çalışma devreleri Servis çıkışı Taşıyıcı için akü şarjı (ayrıca ekstra düşük voltaj) Elektrik kabini üzerindeki gösterge lambaları

181

Bakım talimatları
13. Elektrik sistemi, Kanada, ABD

Ekstra düşük voltaj devresi
Ekstra düşük voltaj, 50 V'tan küçük ya da eşit bir alternatif akım ve 120 V'tan küçük ya da eşit bir doğru akım anlamına gelir. • • • • • Çalışma devreleri Sistemdeki korumalar Taşıyıcı için akü şarjı (ayrıca düşük voltaj) Işıklandırma Yağ seviyesi anahtarı

Çalıştırmadan Önce
Çalıştırmadan önce, elektrik kabinindeki bütün yüksek akım bağlantılarının ve toplayıcının yanı sıra elektrikli motorları da kontrol edin. Ayrıca fişin doğru takılıp takılmadığını da kontrol edin.

Kablo işaretleme
Bütün kablolar, bağlantı şemasına uygun olarak kablo numaraları ile işaretlenmişlerdir.

Bileşenlerin değiştirilmesi
Bileşenleri değiştirirken, yeni bileşenin eskisi ile aynı Atlas Copco parça numarasına sahip olduğundan emin olun. Yeni bileşenleri, yerlerine geçtikleri bileşenlerle aynı şekilde işaretleyin.

182

dış MCB 1 Ana güç anahtarı 4PB Acil durdurma 55LT Gösterge lambası. Elektrik sistemi. ABD Elektrik kutusu. Kanada. yüksek akım Dış 55LT 61LT 63LT 1HM 2M 1M VM 2HM MAIN CIRCUIT BREAKER ON MCB 2AM OFF 1AM 4PB 1250 0142 15 56PB 72PBLT 25SS Resim: Elektrik dağıtım kutusu. motor aşırı yüklenme 25SS Ampermetre.Bakım talimatları 13. açık/kapalı VM Gerilimölçer 2HM Saat sayacı 2 2AM Akü şarjı 1AM Ammetre 183 . ana güç kaynağı 61LT Gösterge lambası. düşük hidrolik yağ seviyesi 1HM Saat sayacı 1 2M Pompa 2 açık/kapalı 1M Pompa 1 açık/kapalı 56PB Şasi arıza testi 72PBLT Gösterge lambası. faz sıralaması doğru 63LT Gösterge lambası.

Elektrik sistemi. elektrik motoru/hidrolik pompa 1 Termal aşırı yük koruması. elektrik motoru/hidrolik pompa 2 Kontaktör. elektrik motoru/hidrolik pompa 2 Termal aşırı yük koruması. su pompası Topraklama hatası rölesi Faz sıralama anahtarı 184 . iç MCB SEN 1M 2M 1MP 2MP 4M 4MP 5M 5MP GFR PRR Ana güç anahtarı Şasi arızası için toplu akım transformatörü Kontaktör. kompresör Termal aşırı yük koruması. ABD Doğrudan marşlı iç 1250 0142 16 Resim: Elektrik dağıtım kutusu. su pompası Termal aşırı yük koruması. Kanada. elektrik motoru/hidrolik pompa 1 Kontaktör. kompresör Kontaktör.Bakım talimatları 13.

kompresör Kontaktör. Elektrik sistemi. su pompası Topraklama hatası rölesi Faz sıralama anahtarı Yumuşak marş Yumuşak marş 185 .W 76 CR 74 CR 71 CR 70 CR 64 62 CR TDR 2SS 1SS W. elektrik motoru/hidrolik pompa 1 Kontaktör.W 2 1 C C F2 B B W. kompresör Termal aşırı yük koruması.Bakım talimatları 13. elektrik motoru/hidrolik pompa 2 Kontaktör. Kanada.W 1250 0177 74 2 T B 1 TB 2SS Resim: Elektrik dağıtım kutusu.W 6MP 5MP 4MP 2M W. ABD Yumuşak marşlı iç W. elektrik motoru/hidrolik pompa 1 Termal aşırı yük koruması.W 2CT 1CT PRR 1T 2KVA F1 W. su pompası Termal aşırı yük koruması. iç MCB SEN 1M 2M 1MP 2MP 4M 4MP 5M 5MP GFR PRR 1SS 2SS 1SS Ana güç anahtarı Şasi arızası için toplu akım transformatörü Kontaktör.W 2MP F4 F3 1MP MCB W. elektrik motoru/hidrolik pompa 2 Termal aşırı yük koruması.W 113118CR 24VDC REL A Y S 101 105 CR CR 84 CR 1M SEN GFR 6M 5M 4M 122123CR W.

Bu devre kesici. termal aşırı yük koruması ve manyetik kısa devre koruması bulunmaktadır. Anahtar. kalifiye bir elektrikçi tarafından aşağıdaki önlemler alınmalıdır. yüksek akım. Elektrik kabini. ABD Elektrik sistem koruması Ana güç anahtarı Genel Ana şalter (MCB). Bir faz sıralama arızası durumunda elektrik kabinindeki gösterge lambası (61LT) sönecektir. bkz. devre kesicinin nominal akımının (In) 10 katı olarak ayarlanmalıdır. Doğru faz sıralamasına ilişkin gösterge lambası yanmazsa. Topraklama hatası ekipman ayarları teslimattan ve ekipman mühürlenmeden önce kontrol edilir. 186 . Ana şalterde standart olarak alt-gerilim koruması. Kanada.Bakım talimatları 13. Topraklama hatası ekipmanı Elektrik sisteminde bir şasi arıza rölesi (GFR) bulunur. kullanıcının güç soketinde bir faz arızası olması durumunda elektrik motorunun çalışmasını engelleyen bir faz sıralama anahtarı (PPR) bulunur. Anahtarın bir açma ve kapama düğmesi vardır. Topraklama hatası ekipmanı nitelikli bir elektrikçi tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. elektrik kutusundaki 3 fazlı devre üzerinde bulunur. Faz sıralama anahtarı Elektrik sisteminde. Şebeke kaynağındaki iki fazı değiştirin. 2. Topraklama hatası rölesinin (GFR) amacı deliciyi ana devre yangınlarından korumaktır. tetiklendikten sonra düğmeyi 0 (KAPALI) konumuna ardından da 1 (AÇIK) konumuna getirerek resetlenebilir. delicinin tedarikçisi tarafından ayarlanır. Elektrik sistemi. 1. Ana şalter kısa devre koruması Kısa devre koruması. Giriş kablosunun ana güç anahtarını kapatın ve fişi çekin.

Eğer motor korumasını tetikleyen neden adım 2 ve 3'te anlatılan ölçümlerle bulunamazsa. hidrolik pompa motorlarının aşırı yük koruma düğmeleri olan ve dışarıya yerleştirilmiş (1M) ve (2M) düğmeleri hariç. elektrik motoru veri plakası üzerindeki nominal gerilime uygun olduğundan emin olun. Hizalama formu. Kompresör ve su pompası motorlarında ayrıca termal aşırı yük korumaları da (sırasıyla 4MP ve 5MP) vardır. her motorun ilgili nominal akımına göre ayarlanmalıdır. Yumuşak marş Açıklama In ve UIn kodları motor üzerindeki nominal plakayla uyuşmalıdır. motorun 1. ABD Motor koruması Termal aşırı yük koruması Her hidrolik pompa motorunun kendi aşırı yük koruması (sırasıyla 1MP ve 2MP) vardır.Bakım talimatları 13. Tetiklenmiş aşırı yük koruması. kalifiye bir elektrikçi tarafından aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Örneğin. Kanada. 1. Bunlar. Kompresör ve su pompası motorlarının koruması. her ilgili motorun veri plakasındaki nominal akımlarına göre ayarlanmalıdır. Voltmetrede gösterilen gelen gerilimin. elektrik kabininin içine yerleştirilmişlerdir. Motor koruma ayarının yukarıda belirtildiği gibi olduğundan emin olun. ilgili aşırı yük korumasının düğmesi kullanılarak resetlenir. motor korumasının özel bir değere (nominal motor akımının 1. Motor korumasını tetiklemiş olan motoru saptayın ve resetleyin. elektrik motoru ve motor koruması üzerinde hata tanısı gerçekleştirilir. Yumuşak marşlı kabin Yumuşak marş parametre ayarları ekrandan yapılır. Elektrik sistemi. Nominal akın ve servis faktörü motor veri plakasında belirtilmiştir.15'lik bir servis faktörüne (SF) sahip olmasında ortaya çıkar. 440 V'luk bir 60 Hz sistemin 55 kW'lık elektrik motoruyla karşılanması. 2. Aşırı akım koruma gösterge lambası yanarsa. 187 . 4.15 katı) ayarlanması gerektiğinde. Bir istisna. Yapılması gereken ayarları içeren bir form verilmiştir. 3. Hidrolik pompa motorunun koruması.

Standart ayar parametreleri. Gelişmiş ayar parametreleri: drC Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı tLI bSt dLt SSt CLP Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık LSC tlG CSC Uln FrC 50% 40% Kapalı (1) AUt 50% 460 AUt Tablo: Menü.0 10 Kapalı PHr tbS PHL PtC no 2S 10% Kapalı Kapalı no no 2S 10% Kapalı Kapalı no Kapalı Kapalı ArS rtH Tablo: Menü.Bakım talimatları 13. ABD Tablo: Menü. Elektrik sistemi. SEt Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı İç ILt ACC T90 Sty (1) 400% 15S 20% -F- 88 300% 10S 20% F dEC EdC brC EbA 15S 20% 50% 20% Tablo: Menü. Kanada. Giriş ve çıkışların fonksiyon tahsisleri: IO Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı L 13 L 14 IPr tPr L 01 L 02 LIA LIL 0% 5S tA1 rn1 LIA LIL R1 R3 AO 04 rll rn1 OCr 020 200 rIF rn1 OCr 020 200 tA1 rn1 ASC 188 . Koruma parametreleri PrO Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı tHP ULL LUL tUL tLS Yağ LOC tOL 10 Kapalı 60% 60% Kapalı Kapalı 80% 10.

Elektrik sistemi.2 kBit/s 8n1 tLP PCt 10S Kapalı 5.Bakım talimatları 13.2 kBit/s 8n1 0 19. ABD Tablo: Menü. • Elektrik kutusundaki bütün uyarı lambaları çalışır durumda (lamba testi).0S Kapalı Arıza bulma Arıza bulma işlemine başlamadan önce şunları kontrol edin: • Bütün sigortalar sağlam ve açık. 189 . İletişim parametreleri: COP Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı Kod Fabrika ayarı Müşteri ayarı Ekle tbr FOr 0 19. • Deliciye doğru güç kaynağı bağlanmış (gerilim ölçere bakın). Kanada.

Vfm Vaj V3b V6 V8 Val V17 V10 1250 0072 85 Vhp. farklı delicilerde. o deliciler için seçilmiş opsiyonlara göre değişebilir. Parçaların konumları Valflar Hidrolik kumandalı valflar Açıklama Bileşen konumları. Vsb Vdp V3a Vfl Vfh V1a V1b Resim: Valfların konumu 190 . Parçaların konumları 14.Bakım talimatları 14.

G8 Resim: Donanım üzerindeki yeri 191 . G3. G8 Gal G2. Parçaların konumları Basınç göstergeleri. G2.Bakım talimatları 14. G8 G1. G5 1250 0072 83 G1. B141 G2. G5 G1. o deliciler için seçilmiş opsiyonlara göre değişebilir. G4. G4. G3. G4. farklı delicilerde. G5. G3. test çıkışları ve akış monitörleri Açıklama Bileşen konumları.

2 1 Resim: Makara ünitesi RAC 611 1 2 Hidrolik motor Kablo makara toplayıcısı 192 1250 0 148 54 . genelde sadece kablo makara ünitesi olan delicilerde kablo makara ünitesi olarak kullanılır. İkinci tip makara olan RAC612/RAC 614 ise daha çok hem kablo makara ünitesi hem de hortum makara ünitesi olan delicilerde kablo ve hortum makara ünitesi olarak kullanılır. Makara üniteleri Genel Makara ünitesi bir hidrolik motor ile kontrol edilir. Kayma kavraması. Makara üniteleri 15. Hareket sırasında makaranın boşalması makara dişlisinin kayması ile sağlanır. Birinci tip makara olan RAC 611.Bakım talimatları 15. Giriş Delicide iki farklı tip makara kullanılmaktadır. Boşaltma kumandası solda nötr konumda olmalıdır. kablo/hortumun hidrolik olarak sarılabilmesini ancak hareket halindeyken de boşalabilmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Sarma bir hidrolik motorun yardımı ile yapılır.

Makara üniteleri 1 2 1250 0148 55 3 Resim: Makara ünitesi RAC 612/RAC 614 1 2 3 Hidrolik motor Dişli takımı Kablo makara toplayıcısı 193 .Bakım talimatları 15.

Hidrolik motoru ayar kanalları (B) üzerinde hareket ettirin. Hidrolik motoru (A) sabitleyen iki cıvatayı (C) sökün. Makara üniteleri Makara ünitesi RAC 611 Makara ünitesi tahrik zincirinin ayarlanması 1. 3. 194 . Hidrolik motoru ayarlanan yerde tutma cıvataları ile sıkın. A 1250 0 148 56 C B D Resim: Tahrik zincirinin ayarlanması A B C D Hidrolik motor Ayar kanalı Tutma cıvataları Tahrik zinciri 2.Bakım talimatları 15. Zincir boşluğu 1-2 mm olmalıdır.

Bakım talimatları 15. Gerekirse dolum ağzından (C) yağ doldurun. Dişlinin yağ seviyesini gözle camından (A) düzenli olarak kontrol edin. Ayar anahtarını delik içinde baş aşağı koyun. C A D 1250 0148 52 B Resim: Makara ünitesi RAC 612/RAC 614 üzerindeki dişliler 2. yağ seviyesi Yağ tahliye tapası Yağ dolum deliği ve kayma kavramasının ayarlanması için ayar anahtarı 1. 1. Kavramayı aşağıda anlatıldığı şekilde ayarlayın. 2. Makara üniteleri Makara ünitesi RAC 612/RAC 614 Makara ünitesi dişlisi C A D 1250 0148 52 B A B C Resim: Makara ünitesi RAC 612/RAC 614 üzerindeki dişliler Gözlem camı. 3. Anahtar kilitli konuma düşene kadar tamburu yavaşça döndürün. Kavrama. Önerilen yağlar için Makara üniteleri başlıklı bakım programına bakın. Makara ünitesi kayma kavramasının ayarlanması Makara ünitesinde aşırı yüklemeyi önlemek için bir kayma kavraması vardır. 195 . Ayar anahtarını (C) gevşetin. delici hareket ederken kablonun ya da hortumun makaraya sarılacağı ya da makaradan boşalacağı şekilde ayarlanmalıdır.

Diğer delicilerde ise toplayıcı kablo ünitesinin dışına monte edilmiş koruyucu bir kutu içine yerleştirilmiştir. 5. Tamburu saat yönünde ya da saat yönünün tersinde çevirerek. 2. tork artırılabilir ya da azaltılabilir. makara ünitesinin kumandalarının yanına yerleştirilmiş olan iki sınırlandırıcı valf ile ayarlayın. Toplayıcı muhafazasının ve toplayıcı halkalarının kuru. yeni ya da onarılmış bir toplayıcı üzerinde yer alan bütün kablo terminalleri üzerindeki somunlar tekrar sıkılmalıdır. Elektrik sistemi yalnızca yetkili bir elektrikçi tarafından onarılabilir.Bakım talimatları 15. Bir haftalık bir kullanımdan sonra. Temizlik için bir elektrik süpürgesi. yağsız. 1. 196 . Eğer daha fazla ayarlama gerekiyorsa işlemi tekrarlayın. temiz bir bez ve fırça kullanın. kablo makara ünitesi Toplayıcının kontrol edilmesi • Tehlikeli voltaj. temiz. Bir kerede 1/4 tur ayarlayın. Dişli muhafazası üzerindeki oka (D) bakın. Makara üniteleri 4. Makara hızının ayarlanması Makara ünitesinin sarma ve boşalma hızını. Ayar vidasını geri vidalayın 6. Bazı delicilerde toplayıcı. Toplayıcının konumu delicinin tipine göre değişir. • Ciddi kişisel yaralanma tehlikesi. Toplayıcı. inceleme yaparken çıkarılması gereken bir kapak ile korunan kablo makarasının içine yerleştirilmiştir. bakır artıkları ve diğer pisliklerden arındırılmış olduğundan emin olun. • Herhangi bir bakım işine başlamadan önce sistemde elektrik olmadığından emin olun.

4. Ayarlama Makara üzerindeki kablo değiştirilmişse veya ayarları istenmeden değiştirilmişse. limit svici kontaktörlerini ayarlayın.Bakım talimatları 15. Hasarlı bileşenleri yenileri ile değiştirin. 1. 3. Limit svici. Limit svici kapağını (1) çıkarın. isteğe bağlı Tanım Limit anahtarının fonksiyonu şudur: • kablo makara ünitesinin tamburunda yalnızca üç tur kaldığında uyarmak. Makara üniteleri Açıklama ASLA SU YADA BASINÇLI HAVA KULLANMAYIN. Koruyucu kablo donatısının doğru takıldığından emin olun. • kablo makara ünitesinin tamburunda yalnızca bir tur kaldığında park frenini devreye sokmak. Resim: Limit anahtarları 197 .

Kablo sarma ünitesinin tamburunda üç turluk kablo kalana kadar kabloyu uzatın. kontrol paneli tarafından gösterilir. A D E 1250 0113 97 B C Resim: Kilit vidası. 8. vida ve kontaktörleri ayarlayın 3. Limit svici kapağını (1) yerine takın. 6. H24 1250 0198 03 T15 Resim: Kapama seçeneği Limit sviçleri 5. Kilit vidasını (A) gevşetin. 4. Kontaktör (D) kablo sarma ünitesinin kontrol paneli üzerindeki uyarı lambasını (H24) harekete geçirene kadar vidayı (C) ayarlayın. 198 . El freninin devreye girdiği. Makara üniteleri 2. Tamburda bir turluk kablo kalana kadar kabloyu uzatın. Kilitleme vidasını (A) sıkın. Kontaktör (E) el frenini harekete geçirene kadar vidayı (B) ayarlayın. 7.Bakım talimatları 15.

• Sıcak yağ ve sıvıları boşaltırken dikkatli olun.Bakım talimatları 16. Gaz temizleyici Genel F E 1250 0146 21 A B D Resim: Egzoz filtreleme A B C D E F Seviye musluğu Tahliye musluğu İnceleme musluğu Egzoz çıkışı Su doldurma ağzı Egzoz girişi C 199 . Egzoz filtreleme Güvenlik • Sıcak motor parçaları. Egzoz filtreleme 16. • Bütün bakım çalışmaları için motorun kapalı olduğundan emin olun. • Kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Musluğu (A) açın. Su ile doldurma 1. ardından bağlantıya (4) bağlanacak şekilde makaraya bağlayın. 5 3 4 2 1250 0137 14 6 1 Resim: Su girişi 2. Su musluktan (A) akana kadar musluğu (B) açın. Açıklama Eğer delicide bir hortum makarası varsa. 200 . Egzoz filtreleme Sık sık su ile doldurarak gaz temizleyici içindeki su seviyesinin yeterli olmasını sağlayın. Vana (1)'in kapalı ve vana (3)'ün açık olduğundan emin olun. (4)'e bir su beslemesi bağlayın.Bakım talimatları 16. F E 1250 0146 21 A B D Resim: Gaz temizleyici C 4. suyu. 3.

6.Bakım talimatları 16. Bu nedenle 1 musluğunu açın ve 3 musluğunu kapatın. 5 3 4 2 1250 0137 14 6 1 Resim: Su girişi 8. su ile bu makaranın bağlantısını kesin. 9. 7. Çıkarılmadan önce su hattı bağlantısı içindeki basınç alınmalıdır. B musluğu ardından da A musluğunu kapatın. Su kaynağını (4)'ten çıkartın. Egzoz filtreleme 5. Açıklama Eğer delicide bir hortum makarası varsa. Vana (1)'i kapatın. 201 . Suyu kapatın.

Tahliye musluğunu (B) ve inceleme musluklarından (C) birini ya da her ikisini de açın. 202 . C Katalitik konvertör Genel Katalitik konvertör yalnızca motor ısındıktan sonra temizlikte etkilidir. Katalitik konvertörü değiştirin. Katalitik konvertörün değiştirilmesi 1. Sistemi boşaltın. Su musluklarını (B ve C) kapatın. F E 1250 0146 21 A B D Resim: Gaz temizleyicinin tahliye edilmesi 2. Egzoz filtreleme Donmayı önleyici önlemler Tahliye 1.Bakım talimatları 16. 2. Katalitik konvertörün etrafındaki kelepçeleri gevşetin.

Her türlü motor yangınını söndürmekte kullanılan söndürücü madde Ansul 101'dir (toz). Parçalar: • tetikleme sistemi • N2 kartuş • söndürücü madde kabı • motor ve hidrolik şanzıman üzerindeki memeler 203 . park freni uygulanır ve 24 V'luk sistem kapatılır. B ve C tipi yangınlarda etkilidir. Ansul 101'deki kimyasal madde Foray iken. Bu söndürücü maddeler A. Yangın söndürmenin başlaması dışında aktivasyon gerçekleştiğinde. Motor kapatılır. Kullanılan farklı sistemler aşağıdaki gibidir: • Ansul manuel • Ansul Yangın Kontrolü Sistemler aşağıda anlatılmıştır.Bakım talimatları 17. mevcut çok sayıda manuel veya otomatik yangın söndürme sistemlerinden biri takılabilir. Yangın söndürme ekipmanı 17. çok sayıda fonksiyon otomatikman gerçekleşir. Ansul manuel Tanım Yalnızca bir yangın söndürme sisteminden meydana gelir ve yangın durumunda yangın söndürme sisteminin elle çalıştırılması gerekir. yakıt akışı kesilir. Forrex'te su bazlı bir ortam bulunur. Yangın söndürme ekipmanı Yangın söndürme sistemleri Giriş Deliciye.

Parçalar: • tetikleme sistemi • N2 kartuş/kartuşlar • söndürücü madde kabı • motor ve hidrolik şanzıman üzerindeki memeler 204 . yakıt akışı kesilir. söndürme işleminin başlaması dışında pek çok fonksiyon otomatikman meydana gelir. Yangın söndürme ekipmanı Konumlar A D A C B 1250 0068 39 Resim: Yangın söndürme ekipmanının yeri A B C D Ansul çalıştırma kartuşu Ansul memeleri Yangın söndürücü Ansul toz haznesi ve yakıcı kartuş Ansul Yangın Kontrolü Tanım Yangın durumunda yangın söndürme sistemini otomatikman devreye sokan sensörlere sahip bir sistemden oluşur. Aktivasyon gerçekleştiğinde. ancak sistem elle de çalıştırılabilir. park freni uygulanır ve 24 V'luk sistem ve akü anahtarı kapatılır.Bakım talimatları 17. Motor kapatılır.

Bakım talimatları 17. Yangın söndürme ekipmanı Konumlar A D E G A C 1250 0185 81 B Resim: Yangın söndürme bileşenlerinin yeri A B C D E G Uyarıcılar Memeler Yangın söndürücü madde kabı Tahrik gazı kartuşu Detektör kablosu Merkez ünite Merkez ünite Bu merkez ünite Ansul Yangın Kontrol tipi sistemde kullanılır. Resim: Merkez ünite 1250 0177 09 205 .

Dedektör bobini ve tetikleme devresi sürekli olarak izlenir ve herhangi bir arıza merkez üniteden bir sinyal gönderilmesine yol açar. Sinyaller 5 6 2 1 3 4 Resim: Sinyaller Tablo: LED sinyaller Konum Tip Yorumlar 1 2 3 4 5 1250 0177 66 Sarı LED on saniyede bir yanıp sönüyor Kırmızı LED yanıp sönüyor Sarı LED sesli sinyalle birlikte on saniyede bir yanıp sönüyor Sarı LED sesli sinyalle birlikte on saniyede bir yanıp sönüyor Sesli sinyal Akü seviyesi düşük Dedektör bobininde alarm veya sistem manuel olarak çalıştırılmış. Dedektör bobininde arıza Tetikleme devresinde arıza. 206 .Bakım talimatları 17. Yangın söndürme ekipmanı Fonksiyon Merkez ünite otomatik modda çalışır.

bkz aşağıdaki paragraf. • "DELAY" düğmesi arıza arama için de kullanılabilir.Bakım talimatları 17. Bu süre içinde "DELAY" düğmesine basılırsa beş saniyelik süre baştan başlar. 1250 0177 65 "DELAY" (1) 207 . akü arızası. kabloda açık devre. Düğmeler 1 2 Resim: Merkezi ünite düğmeleri 1 2 Gecikme düğmesi ("DELAY") Sıfırlama düğmesi ("RESET") • Tespit/alarm ile sistemin aktivasyonu arasında beş saniyelik bir gecikme vardır. Arıza arama. Yangın söndürme ekipmanı Konum Tip Yorumlar 6 6 Yeşil LED üç saniyede bir yanıp sönüyor Yeşil LED yanmıyor Yangın söndürme sistemi devrede Güç beslemesinde arıza.

Bir arıza giderilip "DELAY" düğmesine tekrar basıldığında. bu sorun sıfırlama düğmesi kullanılmadan önce giderilmelidir.Bakım talimatları 17. Arıza bulma Merkez ünitenin LED'leri bir soruna işaret ederken ünitenin "DELAY" düğmesine basılırsa. birden fazla arıza meydana gelmişse bir sonraki arıza kodu gösterilir. örneğin bir arıza meydana geldiğini gösterdiğinde merkez üniteyi sıfırlamak için kullanılır. LED'lerde arıza kodu gösterilir. düğmeye doğru şekilde basıldığını onaylamak üzere üç adet kısa sesli ve ışıklı sinyal verilir. • Bir arıza meydana gelmişse. Birden fazla arıza varsa. Farklı arıza kodlarının ne anlama geldiği aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. 5 6 2 1 3 4 Resim: Sinyaller 208 1250 0177 66 . Yangın söndürme ekipmanı "RESET"(2) • Sıfırlama düğmesi. merkez ünite gösterilmesi gereken arıza kodunu önceden belirlenmiş bir öncelik sırasına göre seçer. • Sıfırlama düğmesine basıldığında.

manifoldlar ve fren sistemi . elektrik sistemi. Yağ. Bu da sistemin aktive olmasına yol açar. tetikleme ve servisle ilgili genel bilgiler Güvenlik önlemleri Yağ kalıntısı ya da yakıt gibi. Güvenlik. Yangın söndürme ekipmanı Tablo: Arıza kodları Kod Arıza Sarı LED (1) yanıp sönüyor Sarı LED (1) ve kırmızı LED (2) yanıp sönüyor Sarı LED (4) yanıp sönüyor Sarı LED (4) ve kırmızı LED (2) yanıp sönüyor Sarı LED (3) yanıp sönüyor Dahili akü bağlantısı kesilmiş Harici akü bağlantısı kesilmiş Tetikleme devresi açık Sistem aktive edilmiş Dedektör bobininde arıza Isı dedektörü Resim: Isı dedektörü Sistem dedektörü iki adet ayrı yaylı çelik telden meydana gelir. gres.motor bölümü. 180 ºC'de kablolar arasındaki izolasyon erir ve kablolar birbirine temas eder. olmamaları durumunda kendi kendine bir yangın tehlikesinin oluşmayacağı yerlerde yangını güçlendirecek ya da yayılmasını sağlayacak yanıcı maddelerin birikmesini önlediğinizden emin olun.periyodik inceleme ve önleyici servisler. 1250 0177 68 209 . turbo. Makinedeki yangının önlenmesi için hepsinden önemlisi: Yangının kolayca çıkabileceği noktalarda . hidrolik sıvılar ve yanıcı diğer atık maddelerin toplanabileceği her yerin periyodik temizliği.Bakım talimatları 17.

Yangın söndürme ekipmanı Makinenin modifikasyonu Eğer makine modifiye edildiyse. Zararlı akımlar oluşabilir. Elle tetikleme 1. 210 . meme ve boruların gerektiği şekilde temizlenmesi veya değiştirilmesi önemlidir. Makinenin bakımı Ansul Auto ve Forrex Auto tipi otomatik sistemler. • Basınçlı suyla yıkama. 2 1 1250 0100 30 Resim: Uyarıcılar Servis Yangın sistemini yılda en az bir kere yetkili bir servis şirketi tarafından incelenmesi şarttır. • Buharlı temizleme. modifikasyondan sonra yetkili bir tesisatçı yangın söndürme sistemini kontrol etmelidir.Bakım talimatları 17. • Akü şarjı ve takviye kablosuyla çalıştırma. şanzıman ve elektrik kutusuna dağıtılır. aşağıdaki tip çalışmalarda istinasız surette devre dışı bırakılmalıdır. Bu yetkili servis şirketleri hakkındaki bilgiler için ülkenizdeki Atlas Copco satış firması ile bağlantı kurun. Pim (1) dışarı çekilmek ve düğmeye (2) basılmak suretiyle yangın söndürme sistemi devreye sokulur ve söndürücü madde memeler vasıtasıyla gerektiği şekilde motor. Yüksek toprak akımları elektronik sisteme zarar verebilir. • Elektrik kaynağı. Parçalar veya kablolar tazyikten hasar görerek sistemi tetikleyebilirler. Isı dedektörleri 120 °C'de tetiklenir ve buhar yüzünden çalışabilirler. 2. Sistem kullanılmışsa.

Sigorta yeniden takıldığında. Makineyi tekrar kullanmaya başlamadan önce yangın söndürme sistemini doldurun. 211 . Yangının nedeni tespit edilip ortadan kaldırılana kadar da makineyi çalıştırmamalısınız. akünün yanında FS1/FS2 kablosunda bulunur. Açıklama Daha ayrıntılı bilgi için Atlas Copco satış şirketiyle temasa geçin. Bir kere ihtiyacınız oldu. Bir yangın ya da yangın söndürme sisteminin etkinleştirilmesinden sonra alınacak önlemler 1. Bakım ve kontroller Günlük kontrol • Basınç göstergesi varsa. Meme ve boruları gerektiği şekilde temizleyin ve değiştirin. Yangın söndürme ekipmanı Sistemler. Makineyi temizlenip servis görene kadar çalıştırmayın. Yıllık kontroller • Sistem yılda bir defa Atlas Copco tarafından yetki verilmiş bir servis şirketi tarafından kontrol edilmelidir. kabın basınç göstergesinin ibresinin yeşil bölgede olduğunu kontrol edin. tekrar da olabilir.Bakım talimatları 17. 3. Haftalık kontroller • Merkez ünite üzerindeki LED'lerin test etme ve sıfırlamaya uygun şekilde çalıştığını ve test sırasında sistem alarmının devreye girdiğini kontrol edin. 2. yangın söndürme sisteminin FSB1 sigortası çıkarılarak deve dışı bırakılabilir. • Merkez ünitenin yeşil LED'inin yandığını ve arıza göstergesi olup olmadığını kontrol edin. haftalık kontrollerle ilgili talimatlara uygun şekilde fonksiyonları kontrol edin. Sigorta.

Otomatik yağlama Giriş Merkezi yağlama sistemi arka bom gövdesindeki bütün mafsalları yağlayan bir yardımcı donanımdır.Bakım talimatları 18. Sistem bir basınç sviciyle çalıştırılır (hidrolik konumlandırma devresindeki B186). Otomatik yağlama 18. Lincoln Quicklub 203 yağlama pompası 1 2 4 3 1250 0063 61 5 Resim: Yağlama pompası 1 2 3 4 5 Hazne Pompa elemanı Emniyet valfi Dolum nipeli Tapa (duraklama ve çalışma zamanı için kronometre) 212 .

. Yağlama pompasındaki tapayı açmak suretiyle bu süreleri ayarlamakta kullanılan iki döner düğmeye ulaşabilirsiniz. 6. 4. Duraklama süresinin ön ayarı 6 saattir.. Valf 350 bar'lık basınçta açılır... 1250 0168 99 213 .30 dakika) ayarlanabilir.15 saat) ayarlanabilir. 3. Çalışma süresinin ön ayarı 6 dakikadır. duraklama süresi (mavi) Döner düğme... Emniyet valfinden gres sızması halinde muhtemelen bir hortum veya gresörlük tıkanmıştır. Duraklama ve çalışma zamanlarının ayarlanması 1 2 1250 0169 02 Resim: Kronometre 1 2 Döner düğme. Duraklama süresi mavi döner düğmeyle 15 adımda (1... Otomatik yağlama Emniyet valfi Resim: Emniyet valfi Sistemdeki basıncı sınırlamak için emniyet valfi kullanılır. çalışma süresi (kırmızı) Yağlama pompasına entegre halde duraklama ve çalışma sürelerini kontrol eden bir kronometre bulunur..Bakım talimatları 18. 2.. Çalışma süresi kırmızı döner düğmeyle 15 adımda (2.

Otomatik yağlama Test fonksiyonu 1250 0169 04 1 1 2 3 4 5 2 5 3 4 Resim: Kronometre Akü gerilimi açık/kapalı göstergesi Duraklama süresini ayarlayan döner düğme Çalışma süresini ayarlayan döner düğme Yağlama pompası açık/kapalı göstergesi Test düğmesi Kronometre üzerinde yağlama sistemini test etmekte kullanılan bir düğme (5) bulunur. 1.Bakım talimatları 18. 214 . Yağlama pompasını çalıştırmak için düğmeyi yaklaşık 2 saniye süreyle basılı tutun. Pompanın kendisi bomun/bomların altındaki kasanın ön tarafında bulunur ve doldurma işlemini kolaylaştırmak için pompadan sol taraftaki çalışma ışıklarının üzerindeki doldurma ağzına bir hortum bağlanabilir. Açıklama Yağlama pompasını çalıştırmak için delicinin aküsü açılmalı ve delici üzerindeki hidrolik pompalarından birisi çalıştırılmalıdır. soğutma sıvıları ve itici gazlar başlığı altındaki bakım talimatlarına bakın. Gres pompası kullanarak haznenin üzerindeki "MAX" işaretine kadar yağlama yağı doldurun. 3. 2. Dolum ağzının tepesindeki koruyucu kapağı çıkarın. Koruyucu kapağı yerine takın. Aksi takdirde doldurma işlemi dolum nipelinden doğrudan pompa üzerinde gerçekleşir. Yağlama gresinin doldurulması Yağ öneriler için Yağlayıcılar. Ardından göstergeye (4) bakarak yağlama pompasının ayarlanmış olan duraklama ve çalışma sürelerini izlediğini kontrol edin.

Bakım talimatları 18. gerilim kapalıyken geçen süreyi kaydeder (sınırsız zaman için geçerlidir). • Sistem. 1250 0169 01 215 . • Çalışma süresi ve yağlama sistemi duraklama süresi elektrik motoru çalıştırıldığında ve durdurulduğunda başlar ve durur. Otomatik yağlama Resim: Pompanın doldurulması Dönüş bağlantısı 1250 0169 00 Resim: Dolum ağızlı dönüş bağlantısı • Birincil distribütöre doz verildikten sonra artan "fazla" yağ. dönüş bağlantısı yoluyla pompaya geri gönderilmelidir Güç kaynağı • Kronometre delicinin 24 volt'luk sistemi (bağlantı 15) ve toprak (bağlantı -31) üzerinden güç alır.

Bakım talimatları 18. Otomatik yağlama Kronometre terminali 1250 0096 17 1 2 3 4 5 6 7 Resim: Kronometre terminali 31 15 M V N Z X Toprak Kontak anahtarı Motor Düşük seviye göstergesi Seviye göstergesi Fazla yağlama Buton lambası 216 .

Otomatik yağlama Devre şeması E1 1 1 2 3 1 E2 1 2 3 1 N 2 P 15 31 H F 15 6A 2 3 31 15 Z N 2 3 G D [1 C B [ 3 2 K 3 [ 2 [ 1 [ 31 L M 2 1 N P 15 31 15 1250 0098 14 30 31 + A B C D E1 E2 F G H I K L M Kronometre Pompa mahfazası Terminal 1 2 çekirdekli kablolu kablo bağlantısı 1 (siyah) İlave butonsuz pompa İlave butonlu pompa Kontak anahtarı Sigorta 6A Kablo. kahverengi Terminal 2 3 çekirdekli kablolu kablo bağlantısı 2 (gri) Lambalı buton Resim: Versiyon E1 ve E2 [ 217 .Bakım talimatları 18. siyah Kablo.

• Her bom için bir görüntü ekranı. • Bir AÇMA/KAPAMA anahtarı. • Her bom için bir çözücü modül. Yön kontrol donanımı 19. bom salınımı Açı sensörleri. besleme salınımı Eğim sensörleri. arka bom ek yeri (bom salınımı) ve ön bom ek yerine (besleme salınımı) yerleştirilmişlerdir. • Her bom için bir eğim sensörü. Delik derinlik ölçümü (opsiyon) olan sistemlerde ek olarak: • Besleme kirişine her bom için bir uzunluk sensörü yerleştirilmiştir. kızak eğimi Uzunluk sensörü. besleme tutucusu (besleme eğimi) üzerine yerleştirilmiştir. • Bir sigorta kutusu.Bakım talimatları 19. delik derinlik ölçümü (opsiyon) 218 . B307 B370 1250 0062 91 B371 B372 Resim: Bom üzerindeki sensörlerin yeri B370 B371 B372 B307 Açı sensörleri. Yön kontrol donanımı FAM FAM (Feed Angle Measurement) yönlü kumanda sistemi aşağıdaki ana bileşenlere sahiptir: • Her bom için iki açı sensörü.

Yön kontrol donanımı Teknik veriler Yön kumanda FAM'si Güç kaynağı Sigortalar İletişim sistemleri Çalışma aralığı 24 V DC 10 A CAN Yatay açı ±180 derece Dikey açı ±45 derece Bileşen adları Görüntü ekranı Bom 1: D501 Bom 2: D503 Bom 3: D505 Bom 1: D120 Bom 2: D220 Bom 3: D320 Bom 1: B370 Bom 2: B370 Bom 3: B370 Bom 1: B371 Bom 2: B371 Bom 3: B571 Bom 1: B372 Bom 2: B372 Bom 3: B372 Bom 1: B307 Bom 2: B307 Bom 3: B307 Donanım: D551 Çözücü modül Açı sensörleri. besleme salınımı Eğim sensörleri. kızak eğimi Uzunluk sensörü. delik derinliği (opsiyon) Sigorta kutusu Menüler Sistem menüleri ve menü yapısı operatör talimatlarında açıklanmıştır.Bakım talimatları 19. 219 . Yönlü kumanda: Kullanım başlıklı operatör talimatlarına bakın. bom salınımı Açı sensörleri.

yetkisiz kişilerin kalibrasyon menülerine erişimini önlemek için tekrar kullanıcı olarak oturum açabilirsiniz. 1250 0060 89 Resim: Kalibrasyon şifresi 3. Yön kontrol donanımı Şifre Önemli not Bazı menülere erişim için bir şifre gerekir. Şifre menüsüne gidin.Bakım talimatları 19. 4. 1. Kalibrasyon tamamlandığında. 1250 0071 49 Resim: Kullanıcı şifresi 220 . Açıklama Sistem kapanana ya da başka bir şifre girilene kadar şifre etkin kalacaktır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi. Enter tuşuna basarak onaylayın. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ok tuşlarını kullanarak kullanıcı şifresini girin ve Enter tuşuna basarak onaylayın. Resim: Şifre menüsü 2. ok tuşlarını kullanarak şifreyi girin. Ana menüye erişim için Escape tuşuna basın.

Yön kontrol donanımı Bağlantılar Tek bomlu ve çift bomlu sistemler F1 F2 F3 F4 F5 D551 25 210 D120 201 10 35 200 X1 X2 X3 X4 X5 20 D501 X6 X7 RIG CONTRO L SYSTEM A65 0 1 D501: X3 1250 0188 65 D501: X4 D120: X3-X4 Resim: Tek bomlu sistemler 221 .Bakım talimatları 19.

Tek bomlu ve çift bomlu sistemler Konum No.D220 (X4) D501 (X4) .Bakım talimatları 19. 24 V DC Güç kaynağı kablosu. Tanım Bağlantı 10 15 20 25 30 35 40 45 50 200 201 210 CAN kablosu CAN kablosu CAN kablosu Güç kaynağı kablosu.D551 (F5) D501 (X1) .A2 kabini (W50) D120 (X5) D501 (X5) D220 (X5) D503 (X5) D120 (X3) D220 (X3) 222 .D503 (X4) D120 (X1) .D551 (F1) D220 (X1) . D503: X3 1250 0188 66 D501.Anahtar (W50:1) Anahtar (W50) .D551 (F4) D551 . 24 V DC Güç kaynağı kablosu. D503: X4 D120. D220: X3-X4 Resim: Çift bomlu sistemler Tablo: Bağlantılar.D551 (F2) D503 (X1) . 24 V DC ID fişleri (9106 1324 90) ID fişleri (9106 1324 91) Sonlandırma direnci (9106 1324 38) D501 (X3) . Yön kontrol donanımı F1 F2 F3 F4 F5 D551 25 210 D120 201 D220 30 210 201 10 35 200 X1 X2 X3 X4 X5 15 20 40 X1 X2 X3 X4 X5 201 D501 X6 X7 RIG CONTRO L SYSTEM D503 X6 X7 A65 0 1 RIG CONTRO L SYSTEM D501. 24 V DC Güç kaynağı kablosu.D120 (X4) D503 (X3) . 24 V DC Güç kaynağı kablosu. 24 V DC Güç kaynağı kablosu.

D503. D503. D505: X3 1250 0192 93 D501. D505: X4 Resim: CAN bağlantıları. Yön kontrol donanımı Üç bomlu sistem 40 45 200 201 210 202 25 211 200 30 201 35 202 D501 D503 D505 D501.Bakım talimatları 19. üç bomlu sistem 223 .

Yön kontrol donanımı A65 0 1 D551 15 10 20 1250 0192 92 Resim: Güç kaynağı bağlantıları. 24 V DC CAN kablosu CAN kablosu CAN kablosu CAN kablosu CAN kablosu ID fişleri (9106 1324 90) ID fişleri (9106 1324 91) ID fişleri (9106 1324 92) Sonlandırma direnci (9106 1324 38) Sonlandırma direnci (9106 1828 34) D551 (F1) .D220 (X4) D220 (X3) . 24 V DC Güç kaynağı kablosu. D501 (X1) D551 (F3) . üç bomlu sistem Tablo: Bağlantılar.Bakım talimatları 19. 24 V DC Güç kaynağı kablosu. D503 (X1) D551 (F5) .D120 (X4) D501 (X4) . Tanım Bağlantı 10 15 20 25 30 35 40 45 200 201 202 210 211 Güç kaynağı kablosu.D503 (X3) D503 (X4) . üç bomlu sistem Konum No.D220 (X1).D505 (X3) D120 (X3) .D320 (X4) D120 (X5) D501 (X5) D220 (X5) D503 (X5) D320 (X5) D505 (X5) D320 (X3) D505 (X4) 224 .D120 (X1).D320 (X1). D505 (X1) D501 (X3) .

besleme salınımı Eğim sensörleri. 24 V DC Açıklama Sistemin dengeli 24 V DC kaynak sağlayan bir güç kaynağına bağlanması önemlidir. bom 1 Çözücü modül. D220. kızak eğimi Güç kaynağı devresi. delik derinlik ölçümü (opsiyon) Açı sensörleri. bom 3 Uzunluk sensörü. Yön kontrol donanımı Sensör bağlantıları B307 B371 D120.Bakım talimatları 19. bom salınımı Açı sensörleri. bom 2 Çözücü modül. 225 . D320 X10 X9 X8 X7 X6 X1 X3 X4 X5 X11 X12 1250 0059 59 B372 B370 Resim: Sensör bağlantıları D120 D220 D320 B307 B370 B371 B372 Çözücü modül.

Bunun için dijital bir su terazisiyle bom konsolu üzerinde uzunlamasına ve yanlamasına ölçüm yapın.Bakım talimatları 19. kızak uç konumlar arasında serbestçe döndürülebilecek şekilde ayarlayın. Gözetleme silindirini aşağıya doğru çalıştırın. Bomu. Yön kontrol donanımı D551 A65 A50 1250 0195 03 Resim: Güç kaynağı devresi. Hassasiyet ±0. Paneldeki düğmeyle kilitleyin. 24 V DC D551 Sigorta kutusu A65 Anahtar A50 A50 kabini Sensör kalibrasyonu Şartlar Sensörleri kalibre etmek için aşağıdakiler gereklidir: • Dijital su terazisi • Şerit metre Sensörler aşağıda belirtilmiş sırada kalibre edilmelidir. Besleme lokavt silindirinin ayarlanması 1. Kalibrasyon sırasında delici düz bir zeminde OLMALIDIR. 226 . 2.1º. Ayarın doğru şekilde yapılabilmesi için. besleme gözetleme silindiri bütün ayar işlemi boyunca aşağıya doğru çalıştırılmalıdır.

Dönme eksenini. kızak kaya matkabının üst kısmıyla ±5º aynı hizada oalcak şekilde ayarlayın. 5. Besleme teleskopunu geri konuma çekin. 1250 0194 94 Resim: Lokavt ekseni yatay 7.Bakım talimatları 19. Yön kontrol donanımı 3. yatay ON/OFF ON/OFF HOLD HOLD 227 . yalnızca ön tripodla çalışın. Hassasiyet±0. Su terazisinin 90º gösterdiğini kontrol edin. Dönme eksenini yatay olarak ayarlayın. 4. 6.1º. Bom teleskopunu ön konuma uzatın. 1250 0058 77 Resim: Dönme ekseni. Kaya matkabını kızak üzerinde en geri konumuna getirin.

Fark büyükse. gözetleme silindiri kızak dönme eksenine paralel hale gelene kadar mekanik olarak ayarlanmalıdır. yatay b. besleme gözetleme silindirinin gevşek takılmış. Kızak tutucu üzerinde su terazisiyle şimdi 0±0. Su terazisiyle kızak tutucu üzerindeki açıyı tekrar okuyun ve değerleri birbirleriyle karşılaştırın.1º göstermesi gereken açıyı okuyun ve ardından kızağı 180º döndürerek kaya matkabını kızağın altına getirin. Besleyicinin dönme ekseniyle aynı seviyede.1º. Hassasiyet ±0. c. Vidaları (A) gevşetin ve silindir milini (B) döndürün. uzunlamasına paralel olduğunu kontrol edin. 1. Besleyici tutucu üzerinde su terazisiyle ölçün. 1250 0194 95 Resim: Besleyici.5º'den fazlaysa. Yön kontrol donanımı 8. a. Kızak yatay değilse.Bakım talimatları 19. 1250 0194 96 A B Resim: Besleme gözetleme silindirinin mekanik ayarı. sızıntı yapıyor veya bozuk olmadığını kontorl edin. yatay 9. 228 ON/OFF HOLD . Hassasiyet ±5 º.

kızak her iki uç konumuna çalıştırılabilecek şekilde ayarlayın.2) sensör kalibrasyonu Eğim sensörünün temel ayarı ve kaba kalibrasyonu 1. 2. sol kızak da sola olacak şekilde uç konumuna getirin. mekanik durdurmaya dayanacak ve sağ kızak sağa.2 23. 3. Sensörün yuvadaki vidalarını gevşetin ve sensördeki sarkaç kolu (B) serbestçe hareket edecek şekilde sensörü durdurma vidası (A) tam aşağı bakacak biçimde döndürün ve sensörü bu konumda vidalayın. Döner aktuatörü.Bakım talimatları 19.2 -11. Bomu. Yön kontrol donanımı Kızak eğim sensörü Kalibrasyon menüsü =0 xC +1 -1 -123 -11. A B 1250 0152 58 Resim: Eğim sensörü üzerindeki durdurma vidası A B Eğim sensörü üzerindeki durdurma vidası Sensördeki sarkaç kolu 229 .6 X6 X7 X12 1250 0059 17 Resim: Menü (2.

5. Sensör içindeki sarkaç kolunun (B) doğru konuma dönmesi için döner aktuatörü öne ve arkaya doğru her iki uç konumuna çalıştırın.5º. 2.Bakım talimatları 19. Dönme eksenini. Böylece sensörün uç konumu ayarlanır. kızak her iki mekanik uç noktası arasında döndürülebilecek ve besleme gözetleme silindirinde tamamen çalıştırılabilecek şekilde ayarlayın. 1250 0194 94 Resim: Kızak yatay 230 ON/OFF HOLD . Kızağın önünü besleme gözetleme silindiriyle yaklaşık 15º kaldırın. olacak şekilde ayarlayın.2 23.2 -11. ±0. Hassasiyet ±0. kızak kaya matkabının üst kısmıyla aynı hizada. Kızak tutucunun açısını su terazisiyle ölçün ve menüdeki katsayıyı ekrandaki açıyla ölçülen açı birbirini tutacak ve artı olacak şekilde değiştirin. Kızağın önü besleme gözetleme silindiriyle daha da kaldırılıldığında açının artı değerinin arttığını kontrol edin. Eğim sensörünün mekanik ayarı 1. Kalibrasyon menüsü 2. Kızak tutucunun alt tarafına göre ölçün.2'ye gidin ve Besleme eğiminin sıfırlama düğmesine basın. =0 xC +1 -1 -123 -11.1º. Bomu.6 X6 X7 X12 1250 0059 17 Resim: Menü 2.2 Sensör kalibrasyonu 6. Yön kontrol donanımı 4. 7.

Bir önceki okumadan farkı 0.2'deki açıyı okuyun. 231 . B A Resim: Eğim sensörünün mekanik ayarı A B Dikey ayar Uzunlamasına ayar 5. Kalibrasyon menüsü 2. Yön kontrol donanımı 3.2'ye gidin ve Eğim sensörü sıfırlama düğmesine basın. Menüdeki açıyı okuyun. Kızağı.1º + Besleme gözetleme silindirinin ayarlanması bölümünde ölçülmüş besleme tutucusu açı farkından fazla olmamalıdır.Bakım talimatları 19. kaya matkabı kızağın altına gelecek şekilde 180º döndürün. Ardından vidaları sıkın ve sensörün tolerans dahilinde olduğunu kontrol edin. Açılar arasındaki fark daha fazlaysa. Vidaları gevşetin ve sensörü ekrandaki değer okunan değerler arasında yer alacak şekilde hareket ettirin. Kızağı. 4.1º + bölüm Besleme gözetleme silindirinin ayarlanmasında ölçülen besleme tutucusundaki açı farkının yarısından fazla olmamalıdır. kaya matkabı yanında bomun üzerine çıkacak şekilde 90º döndürün. Ardından açı sapmasının tolerans dahilinde olduğunu kontrol edin ve Kalibrasyon 2.2'deki sensörü sıfırlayın. besleme tutucusu üzerindeki sensör braketi ayar (B) uyarınca ayarlanmalıdır. Bir önceki okumadan farkı 0. Aksi takdirde ayarın tekrar yapılması gerekir. Kızağı geriye döndürün ve adım 2 uyarınca tartın. Kalibrasyon menüsü 2. 6.

Hassasiyet ±0. 4.1º. Açılar arasındaki fark daha büyükse.1º + Besleme gözetleme silindirinin ayarlanması bölümünde ölçülen besleme tutucusu açı farkından fazla değişmediğini kontrol edin. Yan açıların kalibrasyonundan önce bütün bomların eğim sensörlerinin kalibrasyonunu yapın.05º. Besleme dönüşünü uç konumlar arasında ileri geri çalıştırın ve aynı zamanda da açının bütün dönüş devri boyunca 0. Kızağı. Besleme eğimi katsayısını. 232 . Kalibrasyon menüsü 2.2'ye gidin. görüntü ekranındaki açı ölçülen değer ile aynı ve başında bir artı işareti olacak şekilde değiştirin. Somunları hafifçe gevşetin ve sensörü ekrandaki değer okunan değerler arasında yer alacak şekilde hareket ettirin.Bakım talimatları 19. ön tripodla çalıştırarak yatay konuma getirin. 2. Kızağı. kaya matkabı yukarıda olacak şekilde yaklaşık yatay. konuma gelene kadar döndürün. Aksi takdirde ayarın tekrar yapılması gerekir. besleme tutucusu üzerindeki sensör braketi ayar (A) uyarınca ayarlanmalıdır. Su terazisi ile kızağın açısını ölçün. Yön kontrol donanımı 7. 3. Kızağın ön tarafını yaklaşık 30 º kaldırın. Kızak tutucuyu su terazisiyle ölçün. Hassasiyet ±0. Aksi takdirde ayarın tekrarlanması gerekir. B A Resim: Eğim sensörünün mekanik ayarı A B Dikey ayar Uzunlamasına ayar 8. Besleme eğiminin "reset düğmesi"ni etkinleştirerek eğim sensörünü resetleyin. Eğim sensörünün sıfırlanması 1. Eğim sensörü katsayısının ayarlanması 1. Ardından somunları sıkın sensörün tolerans dahilinde olduğunu kontrol edin. ±5º. 3. 2.

"Reset düğmesi"ni etkinleştirerek arka taraf açısını resetleyin. Bir kerede bir bomu. 2.) 3. Adım 1.2) sensör kalibrasyonu Arka ve ön taraf açılarının katsayılarının ayarlanması 1. bom savurması (+1 veya -1).Bakım talimatları 19. Arka taraf açısının resetlenmesi 1. Bir cetvel kullanarak arka bom silindirlerinin eşit miktarda uzayıp uzamadıklarını kontrol edin.ile 3 arasını tüm bomlar için tekrarlayın. Adım 2 ve 3'ü bütün bomlar için tekrarlayın ve ardından bomları tam ileriye kabaca aynı yükseklikte konumlandırın. 233 . Yön kontrol donanımı Arka ve ön yan açılar Kalibrasyon menüsü =0 xC +1 -1 -123 -11.6 X6 X7 X12 1250 0059 17 Resim: Menü (2. (Sadece "düz" bom plakaları için geçerlidir.2 -11.2'ye gidin. yanal olarak tam karşıyı gösterecek şekilde ayarlayın. Arka yan açının katsayısını. bomların deliciye paralel konumda olup olmadıklarını kontrol etmek için bir başka yöntem kullanılır.2 23. bom sağa eğildiğinde artacak şekilde ayarlayın. 4. Kızağı. bom plakaları daha geniş bir hedef yüzey için açılandırılmışlarsa. Ön yan açının katsayısını. 2. 3. bom sağa çalıştırıldığında artacak şekilde ayarlayın. Kalibrasyon menüsü 2. besleme savurması (+1 veya -1). kaya matkabı kızağın üstüne gelecek şekilde döndürün. 4.

Bom 1'i kızak boma paralel konumda olacak şekilde ayarlayın.2). Kaya matkabını kızak üzerinde en geri konumundan en ileri konumuna getirin. Uzunluk sensörü kalibrasyon menüsü 3. Menüdeki "Reset düğmesini" etkinleştirerek sensörü resetleyin. yatak yaklaşık olarak kızağın ortasına gelecek şekilde geri döndürün. Kaya matkabının konumu (opsiyon . Bir şerit metre ile iki uç konum arasındaki mesafeyi ölçün. Kaya matkabını. 234 . =0 xC +10 4 cm X10 1250 0062 90 Resim: Uzunluk sensörü kalibrasyon menüsü (3.Bakım talimatları 19. 7. yeni kalibre edilmiş arka bom silindirlerinin konumu değiştirilmemelidir.2'yi açın. Hassasiyet ±5 mm. 2. Şerit metre veya cetvelle ölçün. 4. 3. Kaya matkabını kızak üzerinde en geri konumuna getirin. "Reset düğmesi"ni etkinleştirerek bom 1'in ön taraf açısını resetleyin. Kendi "reset düğmeleri"ni etkinleştirerek diğer bomların ön taraf açılarını resetleyin. Ön bom silindirlerinin eşit miktarda uzamış olup olmadıklarını kontrol etmek için ön bom silindirlerini bir cetvel kullanarak ölçün. 1. Şimdi diğer bomların kızaklarını bom 1'e paralel olacak şekilde konumlandırın. 4. 3. 6. 2. 5.delik derinliği ölçümü) 1. Menüdeki katsayıyı (xC). delik değinlik uzunluğunun ölçülen değer ile aynı olacağı şekilde değiştirin. Yön kontrol donanımı Ön taraf açısının resetlenmesi Ön yan açıları kalibre ederken.

Yön kontrol donanımı 8. Kaya matkabını besleyicinin önüne kadar çalıştırın ve kaya matkabının hareket ettiği toplam mesafeyi ölçün. Besleme uzunluğunun ayarlanması 1. Kızağın kaya matkabına olan mesafesini ölçün ve ölçülen değerin ekrandaki değerle uyuştuğunu kontrol edin. 2. Sondaj menüsü 3.Bakım talimatları 19. 3. 250 cm 1250 0059 18 Resim: Sondaj menüsü 3.1 235 . bu besleme derinliği de girilebilir). (Delici delik derinliği ölçüm seçeneğiyle donatılmışsa. Kaya matkabını besleyicinin arkasına kadar çalıştırın ve kaya matkabının bulunduğu noktaya bir işaret koyun.1'e gidin ve ölçülen besleme uzunluğunu girin.

Delici yatay olmalıdır. FAM sistemi açı sensörünü kontrol ederken doğru şekilde gösterecek şekilde bütün bomlarda sonuna kadar çalıştırın. kızakların birbirlerine tamamen paralel olmasıdır. Bomları. Hassasiyet ±0. c. 5. • Bütün bomlar gözetleme için cm cinsinden eşdeğer değerler göstermelidir. arka tripod hafifçe sola doğru savrulacak şekilde savurun.Bakım talimatları 19. kızağın deliciye göre işaret etmesi gereken yönü gösterir. Ardından kızakları hafifçe sağa doğru savurun ve birbirlerine mümkün olduğu kadar yakın şekilde çalıştırıp birbirlerine paralel hale getirin. 236 . bunu su terazisiyle kontrol edin. birbirlerine yakın şekilde çalıştırılabilecek şekilde döndürün. b. • Bomlar. • Bütün bomlar ekranda eşdeğer yönler göstermelidir. Çalışma menüsü 1'e girin. Bom savurması ve besleme savurması değerleri aynı olmak zorunda değildir. Besleme gözetleme silindirini.1º. Aşağıdaki konumlandırmaları gerçekleştirin: a. 4. 6. Kızağın yanlamasına işaret ettiği uzunluk. 2. Yön kontrol donanımı Açı sensörlerinin kontrol edilmesi 1. Önemli olan. Bu Sensör kalibrasyonu bölümünde anlatılan bütün ayarları bütün bomlar için tekrarlayın. hedefteki ilgili halkadaki rakamlarla santimetre cinsinden ifade edilir. 167 cm 2 4 6 8 10 250 cm 23 1250 0059 26 Resim: Çalışma menüsü 1 3. Kızakları. Açıklama Hedefin merkezinden çıkan çizgi. Bütün bomların benzer değerler gösterdiğini kontrol edin. delicinin yönüne karşılık gelen bir yön göstermelidirler.

Kabloyu kablo konnektöründen (B) çıkarın. Sensörlerin bom ek yerlerine yerleştirildiği alanları temizleyin. Diğer parça (2) ise bağlantının altındaki bir altıgen soket vida aracılığı ile bom ek yerine monte edilmiştir. 1 2 1250 0059 28 Resim: Körük bağlantı 237 . Sensörü ve köpük bağlantıyı çıkarın. 4. 2.Bakım talimatları 19. A B 1250 0042 93 Resim: Açı sensörleri 3. Parçalardan biri (1). Körük bağlantı iki parçadan oluşur. Yön kontrol donanımı Bileşenlerin değiştirilmesi Açı sensörlerinin değiştirilmesi 1. bir altıgen soket vida aracılığı ile sensöre monte edilmiştir. Varolan sensör üzerindeki dört adet altıgen soket vidayı (A) sökün.

Yeni sönsörü.Bakım talimatları 19. 8. Yeni körük bağlantısındaki parça 2'yi bom ek yerine takın ve alttaki altıgen soket vida ile sıkın. Körük bağlantının kamalarının (sensöre monte edilen parçanın üzerinde) bom ek yerine monte edilen parça üzerindeki doğru kanalda olduğundan emin olun. Dört adet altıgen soket vidayı (a) sıkarken sensörü aşağıya bastırın. 9. Kabloyu varolan sensörden çıkarın. açı sensörleri 6. Sensörün arka yüzünde bir durdurma vidası (A) bulunur. Eğim sensörlerinin değiştirilmesi 1. aşağıdaki şekle bakın. Besleyiciyi uç konumlardan birine çevirin. Kabloyu kablo konnektörüne (B) takın. 238 . Yön kontrol donanımı 5. Sensörü. Sensörü bom ek yerindeki yerine takın. 10. 2. durdurma vidası aşağıya gelecek şekilde çevirin. 5. Sensörü. 7. Sensör koruması üzerindeki kilitleme vidalarını sökün ve sensörü korumadan dışarıya çıkartın. Doğru montaj boyutunun elde edilip edilmediğini kontrol edin. Sensörün kalibrasyonunu yapın. 4. B 14 mm A 1 2 1250 0059 64 Resim: Montaj boyutları. Sensör kalibrasyonu başlıklı bölüme bakın. konnektörü ileriye bakacak şekilde (matkap ucuna doğru) sensör korumasına yerleştirin. 3. kablonun gittiği yöne göre konektörü doğru yönü gösterecek şekilde ayarlayın. Körük bağlantıdaki parça 1'i yeni sensöre takın.

7. Ancak bomun ve besleyicinin tipinden bağımsız olarak. 239 . Sensör kalibrasyonu başlıklı bölüme bakın. Koruma üzeindeki kilitleme vidaları ile sensörü yerine kilitleyin. sensör her zaman durdurma vidasıyla birlikte aşağıya doğru takılmalıdır. 6. Sensörün kalibrasyonunu yapın. Kabloyu yeni sensöre takın.Bakım talimatları 19. Yön kontrol donanımı Besleme rotasyonu uç konumlarının. besleyicinin boma takımla şekline göre değiştiğine dikkat edin. A B 1250 0152 58 Resim: Operatör konumundan görülen besleme tutucusu. 8.

Kablo uzunluğunu. Kabloyu kablo makarası üzerinde bir tur döndürün. Yayın yüksüz hali 70 mm'dir. Bobin (2) yönüne dikkat edin. Yön kontrol donanımı Uzunluk sensörünün değiştirilmesi Kaya matkabı modu A A 3 5 B B C 2 1 4 C Resim: Kaya matkabı modu uzunluk sensörü 1 2 3 4 5 Sensörler Kablo makarası Arka kablo eki Ön kablo eki Yay 1. Kirişe vidalamadan önce sensörün (1) gres ile doldurulduğundan emin olun. Kablo ekinin (3) bir araya getirildiğinde iki parça olduğuna dikkat edin. 5. 4. Yağlama memesinin sadece contayı yağladığına dikkat edin. 2. Besleme silindirini içeri/dışarı sürün ve kablonun hiçbir yere sıkışmadığını doğrulayın. kablonun yay tarafı kirişe en yakın konumda olmalıdır. 3. yay 100 mm olacak şekilde ayarlayın.Bakım talimatları 19. 240 .

Bu uyarı üçgeni sadece ana menüde ve çalışa menüsünde gösterilir. arıza bulma menüleri kullanılarak bulunabilir. Sensör kalibrasyonu başlıklı bölüme bakın. Arıza bulma Arıza göstergesi Sistem Sistem bir hatayı. 3. görüntü ekranının sağ alt köşesinde bir uyarı üçgeni göstererek belirtir. Sensörlerin kalibrasyonunu yapın. 2. 241 . 4. Yeni çözücü modülü yerine takıldığında kaynak voltajı. Bir hata gösterimi şunlardan kaynaklanabilir: • • • • çözücü modül ile sensör arasında hatalı kablo hatalı sensör hatalı çözücü modülü hatalı görüntü ekranı modülü Hatanın nedeni. Çözücü modüldeki bütün bağlantıları çıkarın. Adres fişi ve sonlandırma direncini çıkarın ve bunları yeni çözücü modülündeki uygun kontaklara bağlayın. görüntü ekran modülü ve sensörün doğru kontaklara takıldığından emin olun. Yön kontrol donanımı Çözücü modülün değiştirilmesi 1.Bakım talimatları 19.

Görüntü ekranında uyarı gösterildiğinde şunları kontrol edin: • CAN kabloları (kontak kontrolü) • sistemin ID fişlerinin ve sonlandırma dirençlerinin doğru bağlandığı Fonksiyon kontrolü -11. 242 .2 23. Yön kontrol donanımı CAN iletişimi Eğer CAN iletişiminde bir hata oluşursa. farklı sensör ünitelerinin gerçek değerleri verip vermediğini görebilirsiniz. Resim: Uyarı.1) Farklı kızak ve bom hareketlerini gerçekleştirirken sensör açıları menüsündeki açıları inceleyerek.2 -11.6 X6 X7 X12 1250 0059 16 Resim: Sensör açıları menüsü (2.Bakım talimatları 19. görüntü ekranında bir uyarı gösterilir. Eğer I/O ile çözücü modülü arasında bir arıza oluşmuşsa gösterilmez. CAN iletişim hatası Bir CAN iletişim hatasını belirten uyarı sadece çözücü modülü ile görüntü ekranı arasında kontak varsa gösterilebilir.

• OK • Arıza (üstünde X çizilmiş OK) Eğer görüntü ekranında Arıza durumu varsa. arıza bulma işleminin kendisi arızaya neden olabilir.1) Görüntü ekranının arıza bulma menüsü görüntü ekranı modülünün durumunu gösterir. arıza bulma menüleri hatanın nedenini bulmak için kullanılabilir. Olası nedenler: • çözücü modül ile sensör arasında hatalı kablo • hatalı sensör • hatalı çözücü modülü 243 . Bu kontaklardan birinde Arıza (üstüne X çizilmiş OK) olması durumunda. OK 1250 0061 88 Resim: Görüntü ekranının arıza bulma menüsü (5. görüntü ekranı modülünün değiştirilmesi gerekebilir.Bakım talimatları 19. OK OK OK OK X6 X7 X12 1250 0061 96 Resim: Örnek. Yön kontrol donanımı Arıza bulma menüleri Eğer sistem düzgün çalışmazsa. Sensör ve çözücü modülünün arıza bulma menüsü Sensör ve çözücü modülünün arıza bulma menüsü bir sensöre bağlı çözücü modülü kontaklarının durumunu gösterir.

Aşağıdaki gibi kablo pimleri arasındaki okumaları alın. Kabloyu sensör kontağından çıkarın ve pinler arasını yukarıdaki gibi ölçün. Aksi taktirde hatanın kablodan kaynaklandığı varsayılabilir. Öncelikle çözücü modülündeki kontaktan çıkarın. aynı ölçüm sensör pimlerinde de yapılmalıdır. 5 4 6 3 1 2 1250 0060 28 Resim: Sensör bağlantısı Herhangi bir ölçüm büyük oranda bir sapma gösterirse. Kabloyu ölçerken aynı hata oluşursa. hata. Direnç yaklaşık 105 ohm olmalıdır. • 5 ve 6 pinleri arası. Eğer arıza bulma işlemi hem sensörün hem de kablonun sağlam ve hatasız olduğunu ortaya çıkarırsa.Bakım talimatları 19. sensör değiştirilmelidir. Direnç yaklaşık 36 ohm olmalıdır. Direnç yaklaşık 105 ohm olmalıdır. • 3 ve 4 pinleri arası. 244 . • 1 ve 2 pinleri arası. çözücü modülünde olabilir. Yön kontrol donanımı Açı sensörleri Sensör bobininin direncini ölçerek sensör ve sensör ile çözücü modülü arasındaki kablonun düzgün çalışıp çalışmadığını saptamak mümkündür.

• Eğer bir akım kaynağı yoksa. • Eğer sensörde akım varsa arızalı olduğu varsayılabilir. Eğer akım çözücü modülü tarafından sağlanıyorsa. Kabloyu sensörden çıkarın ve kablo üzerinde bir okuma alın. arıza kabloda olabilir. arıza kabloda olabilir. arıza kabloda olabilir. arıza kabloda olabilir. • Eğer sensörde akım varsa arızalı olduğu varsayılabilir. Yön kontrol donanımı Eğim sensörü Sensörde akım olup olmadığını kontrol edin. Çözücü modülünün kaynak sağlıyor olduğunu kontrol etmek için çözücü modül kontağında aynı okumayı alın. Kabloyu sensörden çıkarın ve kablo üzerinde bir okuma alın. Uzunluk sensörü.Bakım talimatları 19. Eğer akım çözücü modülü tarafından sağlanıyorsa. kaya matkabı Sensörde akım olup olmadığını kontrol edin. 1 5 2 1250 0059 65 4 3 Resim: Eğim sensörü kablo konnektörü 1 Toprak 2 Güç kaynağı 15 V DC 3 Sinyal • Eğer bir akım kaynağı yoksa. 5 4 6 3 1 2 1250 0060 32 Resim: Sensör bağlantısı 245 . Çözücü modülünün kaynak sağlıyor olduğunu kontrol etmek için çözücü modül kontağında aynı okumayı alın.

Yön kontrol donanımı A 5 4 6 3 1 2 1 2 B 6 3 5 4 1250 0060 33 Resim: Sensör kablo bağlantıları Tablo: Sensör kablo bağlantısı Kontak A (pim) Kontak B (pim) Sinyal 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5V kaynak 5V kaynak Sinyal A Toprak Sinyal B Toprak 246 .Bakım talimatları 19.

1 kg 4.2 kW 470 m3/h 247 . • Soğutma sıvısı sisteminde yapılacak servis çalışmaları yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir. arıza giderilmeden kullanmayın. RH 30%) Isıtma kapasitesi. Aksi taktirde kompresörün bozulma riski vardır. Açıklama Sistemi çok küçük soğutucu ile. • Ciddi kişisel yaralanma tehlikesi.8 kW 1. Klima Güvenlik • Basınçlı soğutucular. Klima 20. Teknik veriler Soğutucu Soğutucu miktarı Soğutma kapasitesi (27 °C. ya da kaçak veya herhangi bir başka arıza durumunda. dizel motorundan Hava akışı R134a 1.Bakım talimatları 20.

A I D E F G B C H Resim: Yoğunlaştırıcı ünite A B C D E F G H I Kapak Elektrik motoru Ayarlama vidaları. ayrıca elektrik motoru ile kompresör arasındaki kompresör kayışı (D) da ortalama bir gerginliğe ulaşana kadar. vidaları (C) döndürerek elektrik motorunu (B) yatay olarak ayarlayın. Yoğunlaştırıcı ünite üzerindeki kapağı (A) çıkarıp kaldırın. Eğer gerekirse. vidayı (G) döndürerek kompresörü (F) yatay olarak ayarlayabilirsiniz. Kapağı (A) yoğunlaştırıcı ünitenin üzerine geri takın. Klima Kompresör V kayışlarının ayarlanması 1. 3. 248 1250 0148 65 .Bakım talimatları 20. Elektrik motoru ile fan arasındaki fan kayışı (D) ortalama bir gerginliğe ulaşana kadar. 4. elektrik motoru Fan kayışı Kompresör kayışı Kompresör Kompresör ayarlama vidası Yoğunlaştırıcı akü Fan 2.

3. Eğer havalandırma verimi bozulursa. 2. filtreyi temizlemek yerine değiştirmenin zamanı gelmiştir. 1 2 4 1250 0148 66 3 Resim: Temiz hava filtresi 1 2 3 4 Temiz hava filtresi Metal plaka Kauçuk tapalar Vidalar 1. Her şeyi aynı sıra ile geri takmadan önce temiz hava filtresini (1) temizleyin ya da değiştirin. Metal plakayı (2) temiz hava filtresinden (1) dışarı çekin. Filtrenin ne kadar sıklıkta temizleneceği ya da değiştirileceği hakim kullanım koşularına bağlıdır. Vidaları (4) sökün. 249 .Bakım talimatları 20. 4. Klima Temiz hava filtresi Temiz hava filtresi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir. Vidalara (4) erişmek için kauçuk tapaları (3) çıkarın.

anahtarlar ve basınç anahtarları • Genişletme valfı ve sıcaklık kumanda valfı • Soğutma suyu hortumları. Soğutma yok Aşağıdaki noktalarını kontrol edin: • Sigortalar. Klima Arıza bulma Isıtma yok Dizel motor soğutma sistemindeki havayı kontrol edin. Sistemin boşaltılması için Motor başlıklı bakım talimatlarına bakın. manyetik bağlantı ve basınç anahtarı bağlantılarının gevşememiş olduğunu • Genişletme valfının tıkanmamış olduğunu • Sistemin dolu ve termostatın hasarsız olduğunu 250 . elektrik bağlantıları. Soğutma suyu tamamlanmalıdır. Zayıf soğutma Aşağıdaki noktalarını kontrol edin: • Temiz hava fanı • Havanın ünitedeki evaporatörden kaçmadığını • Evaporatör ve yoğunlaştırıcının döküntülerle tıkanmadığını ve hava girişindeki filtrenin kirli olmadığını • Genişleme valfının kılcal borusunun evaporatör çıkış borusuna sıkıca sabitlendiğini • Termostatın devreyi çok erken kesmediğini Düzensiz soğutma Aşağıdaki noktalarını kontrol edin: • Anahtarlar. elektromıknatıslar.Bakım talimatları 20. kompresör toprağı. soğutma suyu fazla düşüktür. Soğutma suyu hortumları kontrol camlarında kabarcıklar görünüyorsa.

Bu frekansların ortaya çıktığı hız araçtan araca göre değişir. Her bir araçta farklı tiplerdeki titreşimlerin ses yaptığı kritik frekanslar bulunur.Bakım talimatları 20. Örneğin eğer kompresör belirli bir hızda gürültü çıkarıyorsa ve gürültü hızın artması ya da azalması ile kayboluyorsa. 251 . yüksek emmeli bir kompresörden çok daha fazla gürültü yapar. Klima Anormal gürültü Aşağıdaki noktalarını kontrol edin: • • • • Sistemin yeterince dolu olduğunu ve aşı dolu olmadığını Genişletme valfının düzgün çalıştığını Evaporatör içindeki hava akışının yeterli olduğunu Yoğunlaştırıcının temiz ve hava akışının yeterli olduğunu Anormal sistem gürültüsü sıklıkla düzgün takılmamış bileşenlere bağlanır. Kompresöre giden dağıtım hortumunun uzunluğunu değiştirmek de sesi azaltabilir. çünkü yataklar vb. Aynı şekilde yüksek yüksek-basınçlı bir kompresör de daha fazla gürültü oluşturur. muhtemelen kompresörün kendisinde bir sorun yoktur. Ayrıca emme tarafı ile basınç tarafı arasındaki basınç farkı da gürültü seviyesini etkiler. üzerine çok daha fazla yük bindirir. Düşük emmeli bir kompresör.

Ayarlar. Su buharı ekipmanı 21. Su buharı ekipmanı Genel Hava-su karışımını basma ekipmanı bir hidrolik su pompası ve pnömatik valfları içerir. Basılan hava deliciye. suyun hava ile karıştırıldığı kaya matkabına kadar gider. Su/hava karışımları için bkz. su girişine bağlı bir harici bir su kaynağı kullanılır. Delicide. Bu iç su hortumu. 252 . hava borusu içinde daha küçük bir hortuma verilir. örneğin maden içindeki bir şebeke kaynağı aracılığı ile dışarıdan sağlanır. Su buharı için gereken su.Bakım talimatları 21. Bu hava ile suyun karıştırılması işlemi matkap ucuna mümkün olduğunca yakın bir konumda gerçekleştirilir.

(yeterli yağlama için) Tahrik basıncı. maks.Bakım talimatları 21. delik delme işlemi bittiğinde otomatik kapanma Su pompası Basınç düşürme valfı Hava-yağ soğutucu. Su buharı ekipmanı Su buharı ekipmanı 5 4 3 1250 0148 57 20 10 0 bar 20 30 40 10 0 bar 20 30 40 10 0 bar 30 40 4 2 6 8 10 12 14 16 bar 2 1 Resim: Parçaların konumları 1 2 3 4 5 Su akışını su buharına dönüştürme düğmesi. hidrolik motor 900 d/d'daki su akışı. Hız. Maksimum su basıncı Hava-yağ soğutucu. min. maks. 900 d/d 100 d/d yaklaşık 150 bar 49 l/dak 50 bar 1800 d/d 253 . opsiyon Su akışı ayarlama valfı Teknik veriler Su pompası Devir. maks. opsiyon Devir.

pompadan sonraki basınç göstergesinde su basıncını kontrol edin. Su pompasının (CAT) kontrol edilmesi ve ayarlanması 1. Su pompası kumanda valfı altındaki basınç regülatörü üzerinde yer alan basınç test çıkışına bir basınç göstergesi takın. 254 . 5. • Kişisel yaralanma riski. 3. Hidrolik pompayı çalıştırın. Akış regülatörünü kullanarak gerekiyorsa hızı ayarlayın. Su akış ayarlama valfını sonuna kadar açın. 2. Ardından. Gerekirse basınç regülatörü üzerinde ayarlayın. • Basınç ve akış ayarları yalnızca bu sistem için özel olarak eğitilmiş personel tarafından uygulanmalıdır. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde ilerleyin. Su akışı ayar valfını yaklaşık 1/4 tur açın ve basıncın korunup korunmadığını kontrol edin. Su akışı ayar valfını kapatın.Bakım talimatları 21. 7. İlgili operatör panelindeki düğme ile su buharını etkinleştirin. Basınç 13-15 bar olmalıdır. Hidrolik pompayı kapatın. 6. Su buharı ekipmanı Ayarlar Güvenlik • Tehlikeli hava basıncı. • Basınç ve akış ayarları basınç altındaki sistemde yapılırlar. 4. 8. Su pompası tahrik milinin hızının 400 ± 10 d/d olduğunu doğrulayın.

Yumuşak marş motoru ABB yumuşak marşın ayarlanması Eğer delicide. ABB PSS 60/105-690L tipi yumuşak marş varsa.Bakım talimatları 22. aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır: • • • • "Çalıştırma rampası": 6 sn "Durdurma rampası": 0 sn "U ini": 30% Ayar: DIP svici aşağıya doğru ayarlanmalıdır. 1250 0151 68 Resim: Operatör paneli 255 . Yumuşak marş motoru 22.