Definisi

JSU – jadual yg menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksirkan, pemberatan tiap-tiap kontruk, konteks, pemberatan tiap konteks, dan pemberatan taburan aras kesukaran.

Tujuan JSU diwujudkan.
 

Menghasilkan soalan yang berkualiti (tidak membentuk soalan secara spontan – tidak tahu aras) Soalan yang dihasilkan tidak mempunyai kesahan / tiada keutuhan.

Ciri-ciri JSU
      

Merupakan matrik yg terdiri drpd 2 paksi iaitu paksi melintang – aras kemahiran dan menegak – kandungan. Bilangan item dinyatakn dalam JSU mengikut aras kemahiran yg ditetapkan. Mengandungi aras yg mengikut aras taksonomi. Kandungan aras kemahiran mengikut lama masa mengajar dan kepentingan kemahiran. Kepayahan item dlm lingkungan 20% - 80%. Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas khusus dan lain-lain. Kandungan ujian berupa topik-topik pelajaran.

Kepentingan JSU
           

Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Menentukan perimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. kertas ujian dapat digubal secara sistematik kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin; Memberi panduan untuk membentuk format ujian. Memberi panduan untuk membentuk soalan. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari tahun ke tahun. Mengambil kira bilangan masa yg diperuntukkan untuk sesuatu topik. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yg lain. taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang;

Penentuan aras kesukaran (mudah kepada sukar) 3. Isi (mengikut kemahiran) 3. Bahasa 2. 2. Susunan soalan (mudah-sukar) . 2. 3. ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran 4 syarat JSU 1. Menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yg diuji. Memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran. a.Pemarkahan. 2.Jumlah soalan bg setiap topik dikira = jumlah masa / jumlah masa keseluruhan x jumlah soalan Langkah 3 Tentukan model aras kesukaran (mudah – sukar). Langkah 6 1. esei. memberi panduan dan penentuan kepada pengubalan ujian. dll) L5 1. Masa yg diberi mencukupi 5.Tentukan mata pelajaran. 4. Arahan yg diberi jelas 4.1 markah bagi satu soalan c.Tentukan soalan bg setiap komponen. Langkah 4 Menentukan jenis soalan yg hendak diuji (objektif.Susunan nomdor mengikut tajuk. Langkah-langkah membinan JSU   Langkah 1 Senaraikan tajuk-tajuk yg hendak diuji. Langkah 2 Tentukan soalan yg hendak dibina.     Menyemak item soalan 1. struktur. Ujian tidak dibina semberangan.Tahun / tingkatan 3.Soalan objektif (30 soalan) b.

Ujian Pra 1. Calon menjawab betul J = jumlah keseluruhan calon 2. Kebolehpercayaan 4. sederhana.lebih 40 orang) BT = jumlah calon dlm kumpulan tinggi yg menjawab betul BR = jumlah calon dlm kumpulan rendah yg menjawab betul J = jumlah keseluruhan calon http://pentaksiranbahasamelayu. Kemudahtafsiran (dianalisis) 6. Maklumat ujian pra membantu guru menentukan soalan Konsep IK (Indeks Kesukaran)   Tujuan : menentukan indeks soalan (sukar. IK = BT + BR / J (jumlah yg banyak . Menentukan kesahan 3. mudah) Pengiraan : 1. Kebolehtakbiran (boleh diurus – perjalanan peperiksaan) 5.blogspot. Dijalankan setelah menyemak soalan 2. IK = B / J (jumlah yg sedikit) B = bil.com/2009/07/jadual-spesifikasi-ujian-jsu.html .

Jenis soalan yang boleh digunakan. Langkah tiga 1. Penentuan aras kesukaran soalan ( soalan mudah kepada soalan susah) . Meletakkan jumlah soalan bagi setiap topik. Lazimnya JSU mengamalkan Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom. Menentukan aras kesukaran 2. Langkah empat 1.Definisi JSU ( Jadual Spesifikasi Ujian) Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. Menentukan bilangan soalan bagi setiap komponen 2. • Pembahagian soalan untuk tiap-tiap unit kandungan mesti sama dengan penegasan yang diberi dalam pengajaran. Kepentingan JSU • Dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan dan dapat dilakukan secara terancang dan rapi. Memastikan jenis ujian yang akan/ hendak diuji. soalan subjektif atau soalan objektif (bergantung kepada format) 2. Menentukan soalan yang ingin dibina. (bergantung kepada format) Langkah Lima 1. dan lain-lain. Langkah pertama 1. • Perbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain Langkah-langkah Penyedian JSU (Jadual Spesifikasi Ujian) JSU mengandungi maklumat tentang: • Bentuk dan panjangnya ujian • Aras kesukaran dan juga aras kemahiran yang diuji • JSU yang dirancang dengan baik akan menolong dalam penentuan kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu. • Membolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain. • Masa mestilah cukup supaya 80% daripada murid-murid dapat menjawab soalan. Langkah dua 1. • Dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. Menentukan model aras kesukaran model (JSU) 3. • Dalam JSU. • Kepentingan aras mesti bersesuaian dengan kebolehan murid -murid yang akan diuji. Contohnya. Mengira jumlah masa bagi setiap tajuk yang diajar. ujian objektif. • Terdapat dua jenis soalan yang boleh digunakan iaitu soalan objektif dan soalan subjektif. bilangan soalan bagi sesuatu tajuk diberi berdasarkan pentingnya tajuk atau objektif pelajaran • Akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian. ujian esei. Menyenaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji 2. • Penggubal soalan mesti menentukan jumlah soalan untuk ujian itu. 2.

http://mohammadhafizizaini-bmm. Tingkatan atau kelas 3. Menetapkan pemarkahan.com/2009/02/jadual-spesifikasi-ujian. Susunan nombor soalan mengikut tajuk. Langkah enam 1. Menyatakan matapelajaran 2.blogspot.3.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful