APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro

Informaţii referitoare la mărci înregistrate • Microsoft şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate ale corporaţiei Microsoft în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-ul SD este o marcă înregistrată a SD Card Association. • Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată. • PictBridge este o marcă înregistrată. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora.

Introducere Primii paşi Fotografie elementară Modurile a, b, c şi d. Modificarea setărilor de fotografiere Mai multe despre redare Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV Indicaţii meniu Accesorii opţionale Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului Note tehnice

i

Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste informaţii privind siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest produs, pentru a le parcurge. Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor listate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor:
Această pictogramă indică avertismentele. Pentru a preîntâmpina posibilele accidentări, citiţi toate avertismentele înaintea utilizării acestui produs Nikon.

AVERTISMENTE
Păstraţi soarele în afara cadrului Păstraţi soarele cu mult în afara cadrului atunci când fotografiaţi subiecţi pe un fundal luminos. Lumina solară concentrată pe aparatul foto atunci când soarele este încadrat sau aproape de cadru, ar putea provoca un incendiu. Nu priviţi direct în soare prin vizor Vizualizarea soarelui sau a altor surse puternice de lumină prin intermediul vizorului poate provoca deficienţe permanente de vedere. Utilizarea controlului dioptrului vizorului Atunci când manevraţi controlul dioptrului vizorului cu privirea în vizor, trebuie să aveţi grijă să nu vă introduceţi degetul în ochi în mod accidental. Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni În caz că observaţi fum sau un miros neobişnuit ce provine din aparat sau din adaptorul CA (disponibil separat), deconectaţi adaptorul CA şi înlăturaţi acumulatorul imediat, având grijă să evitaţi arsurile. Continuarea utilizării ar putea cauza accidentarea. După înlăturarea acumulatorului, prezentaţi echipamentul unui service autorizat Nikon pentru inspecţie. Nu demontaţi Atingerea componentelor interne ale produsului ar putea cauza accidentarea. În cazul unei defecţiuni, produsul ar trebui reparat doar de către un tehnician calificat. În caz în care produsul s-ar sparge ca urmare a unei căzături sau a unui alt accident, îndepărtaţi acumulatorul şi/sau adaptorul CA şi apoi prezentaţi produsul unui service autorizat Nikon pentru inspecţie. Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile Nu utilizaţi echipamentul electronic în prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece aceasta ar putea provoca explozii sau incendii. Nu ţineţi la îndemâna copiilor În cazul nerespectării acestei precauţii pot apărea accidentări. Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Plasarea curelei aparatului foto în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil ar putea provoca strangularea. Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci când manevraţi acumulatorii Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. Ţineţi cont de următoarele precauţii atunci când manevraţi acumulatorii utilizaţi în cazul acestui produs: • Utilizaţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9 (furnizat). Utilizaţi încărcătorul rapid MH-23 (furnizat) pentru a încărca acumulatorul. • Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi acumulatorul. • Asiguraţi-vă că produsul este oprit înainte de înlocuirea acumulatorului. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este scos din priză. • Nu încercaţi să introduceţi acumulatorul cu susul în jos sau invers. • Nu expuneţi acumulatorul la o flacără deschisă sau la căldură excesivă. • Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la apă. • Înlocuiţi capacul terminalului atunci când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi sau stocaţi acumulatorul la un loc cu obiecte metalice precum coliere sau agrafe. • Acumulatorii sunt predispuşi la scurgeri atunci când sunt descărcaţi complet. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul atunci când este descărcat. • Atunci când acumulatorii nu sunt utilizaţi, ataşaţi capacul terminalului şi stocaţi într-un loc răcoros, uscat. • Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat după utilizare sau atunci când produsul a fost alimentat prin acumulatori o perioadă îndelungată de timp. Înainte de scoaterea acumulatorului, opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească. • Opriţi utilizarea imediat în caz că remarcaţi modificări ale acumulatorilor, precum decolorare sau deformare.

ii

Aceste limitări sunt concepute pentru a oferi un grad rezonabil de protecţie împotriva interferenţelor periculoase într-un cadru rezidenţial. nu forţaţi tragerea sau nu Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi bliţul îndoiţi cablul de alimentare. Evitaţi contactul cu cristale lichide În caz că monitorul se va sparge. modificaţi. • Consultaţi dealerul sau un tehnician experimentat radio/TV pentru asistenţă. Dacă acest echipament provoacă interferenţe periculoase pentru recepţia radio sau TV. iar cristalul lichid din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea. • Nu deterioraţi. CD-ROM-uri Continuarea utilizării ar putea cauza aprinderea. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta un metru (39in). Cu toate acestea. cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. Nu poziţionaţi aparatul Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o foto în preajma obiectelor grele şi nu îl expuneţi la persoană sau un obiect. Declaraţia privind interferenţele de radiofrecvenţă ale Federal Communications Commission (FCC) (Comisia federală de comunicaţii) Acest echipament a fost testat şi a s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B. sub nicio formă. În cazul nerespectării acestei precauţii pot urilor audio ar putea provoca pierderea auzului sau rezulta şocuri electrice. ştecărului poate fi îndepărtat cu o cârpă uscată. • Conectaţi echipamentul la o priză de pe un alt circuit decât cel la care este conectat receptorul. în conformitate cu Secţiunea 15 a regulilor FCC. Note • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă. sau firele sunt expuse. • Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor. Acest echipament generează. deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor.U. deteriorarea echipamentului. nu există nicio garanţie că nu vor apărea interferenţe într-un anumit context. prezentaţi cablul de alimentare unui service autorizat Nikon pentru inspecţie. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă. Note pentru clienţii din S. caz • Nu manevraţi priza sau încărcătorul cu mâinile umede. pentru a menţine conformitatea cu reglementările • Praful de pe sau din jurul componentelor metalice ale referitoare la produs. utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferenţele prin intermediul uneia sau mai multor măsuri dintre următoarele: • Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie. de subiect. şocuri electrice. transmisă. transcrisă. utilizează şi poate radia energie de radiofrecvenţă şi poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucţiunilor.A. ochii sau gura. În cazul nerespectării acestei precauţii utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon pot rezulta incendii sau şocuri electrice. CD-ROM-urile ce conţin software sau manuale nu ar • Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi trebui redate pe echipament pentru CD-uri audio. când manevraţi încărcătorul rapid • Păstraţi uscat. D60 iii . ce pot fi identificate prin oprirea şi pornirea aparatului. În caz că izolaţia este deteriorată precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. O atenţie şocuri electrice.Pentru siguranţa dumneavoastră/Note Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci Utilizaţi cablurile adecvate Atunci când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire. În cazul Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului ar putea nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau provoca deficienţe temporare ale vederii. În cazul nerespectării acestei căldură sau flăcări. de încărcător în timpul furtunilor cu descărcări Redarea CD-ROM-urilor pe un dispozitiv de redare a CDelectrice. riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am fi recunoscători dacă aţi semnala erorile sau omisiunile reprezentantului Nikon din zona dumneavoastră (adresa este furnizată separat).

1300 Walt Whitman Road. În lipsa unui acord prealabil al guvernului. Nu utilizaţi acest produs cu scopul de a produce copii ilicite sau de a încălca legile referitoare la copyright. cecuri. hărţi. obligaţiuni guvernamentale.). gravuri în lemn. • Pentru mai multe informaţii. Cabluri interfaţă Utilizaţi cablurile pentru interfaţă vândute sau oferite de Nikon pentru echipamentul dumneavoastră. Note pentru clienţii din Canada PRECAUŢIE Acest aparat digital de Clasă B respectă standardul canadian ICES-003. U.Note PRECAUŢII Modificări FCC solicită ca utilizatorul să fie anunţat că orice modificare adusă acestui dispozitiv care nu este aprobată expres de Corporaţia Nikon poate anula dreptul de utilizare a echipamentului. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. nici măcar dacă acele copii sau reproduceri sunt necesar un număr minim de copii pentru a fi utilizate în scop ştampilate ca „Mostre“. monede. • Elementele a căror copiere sau reproducere este • Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri interzisă prin lege Guvernul a emis precauţii referitoare la copierea şi reproducerea elementelor de siguranţă emise de companii Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de hârtie. contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Simbol pentru colectarea separată în ţările europene. Spălaţi-vă pe mâini după manevrare. Copierea sau reproducerea timbrelor guvernamentale sau a picturile. monedelor sau reproduceţi paşapoartele emise de guvern. obligaţiuni pentru navetişti sau cupoane cu excepţia cazurilor în care este municipale. aparat foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege. Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat. muzica. Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui scaner. carduri de identificare şi interzisă. facturi.. Copierea sau reproducerea de creaţii precum cărţile. copierea sau reproducerea unor timbre poştale sau cărţi poştale neutilizate • Respectaţi avertismentele referitoare la copyright emise de guvern este interzisă. Tel. De asemenea. Nikon Inc. filme şi fotografii este altor documente oficiale stipulate prin lege este interzisă. tichete precum permise şi bonuri de masă. reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. permise elemente de siguranţă. Utilizarea altor cabluri pentru interfaţă poate depăşi limitele Clasei B Secţiunea 15 a regulilor FCC. Notă pentru clienţii din California AVERTISMENT: Manevrarea cablului acestui produs vă poate expune la plumb. Melville. nu copiaţi şi nu Copierea sau reproducerea bancnotelor. o substanţă chimică clasificată în California în rândul celor ce pot provoca defecte din naştere sau alte afecţiuni congenitale. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.S. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme ŕ la norme NMB-003 du Canada. New York 11747-3064. bonuri valorice etc.: 631-547-4200 iv . private (acţiuni. desene. de afaceri de către o companie.A. atestate emise de elementelor de securitate aflate în circulaţie într-un alt stat este agenţii publice şi grupuri private.

..................................................................................................................10 Selector multiplu ....................................................................................................................................................................................23 Formatare carduri de memorie ..................................... 1 Informaţii şi precauţii .................................................................................................28 Pasul 2 Încadraţi o fotografie......... 8 Selectorul de moduri ................16 Încărcătorul rapid MH-23..................................................................................................................................................................................................................................................................................13 Buton N (Asistenţă)...................................................21 Reiniţializarea ceasului ...................................................................................................................16 Ataşarea unui obiectiv .......................................................... 7 Afişajul informaţiilor despre fotografie ................................................................... datei şi orei afişajului ..............................................................................................................................16 Acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL9.........................................26 Fotografie elementară ..............................................18 Detaşarea obiectivelor .................................................................................................12 Buton de eliberare a declanşatorului................................34 v ..................... 4 Corpul aparatului foto .................................................................................................................................................................................13 Curea aparat foto AN-DC1...............................................................................................................................................................................28 Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul de fotografiere.............................................................................................................................................................................................................................ii Note.................................................................„Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto)).....................................................................................21 Introducerea cardurilor de memorie.................................................... 1 Despre acest manual.................................................................................................................. 2 Familiarizarea cu aparatul foto ......................................................................................................................................................................27 Fotografie.................................................................................................................................... 4 Selectorul de moduri ................................................................................................................................................14 Primii paşi ....................................................................................................................................................................................................................................30 Pasul 3 Focalizaţi şi fotografiaţi.......................................................................................................................................32 Pasul 4 Vizualizarea fotografiilor/Ştergerea fotografiilor ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................23 Introducerea cardurilor de memorie ..................................................................................................................................................................................................................... 6 Afişajul vizorului ............................................ iii Introducere ............................................................ 6 Comutatorul de alimentare .........20 Setarea limbii.............................................................24 Reglarea focalizării vizorului (Reglarea dioptrului) ........19 Mod reducere vibraţii (VR) ..........................................................Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră............15 Încărcarea şi introducerea acumulatorului .................................................................

.................................................... 68 Active D-Lighting ...... ........................... 36 Fotografierea ........................................................................................................................ ......................... ................................ 59 Blocare focalizare ....................... 41 Fotografierea în modul b (Automat cu prioritate declanşator) ........................................................................................ 62 Expunere................................................................................................................... 65 Exposure compensation.................................... ............................................................. .................. 53 Eliberarea declanşatorului ...................................... 43 Fotografierea în modul d (Manual) . 50 Balans de alb..................... ..................... ...................................................................... ....................... .............................................................................................. ............. ........................................................................................47 Afişajul setărilor rapide ........................................................................................Cuprins Fotografierea anumitor scene........................................................................... 63 Utilizarea bliţului încorporat ............. j............................. .......... ..................................................................................................................................... c şi d............................................ i................................ 61 Măsurare............................................................................................................. ................................................................... k şi l moduri... ............................................................................................................................................................................ .......... ................................................... ................................................ 58 Selectare punct focalizare .................................... 52 Sensibilitate ISO..... h........................................ 44 Modificarea setărilor de fotografiere ......... ........................................................................................................................ 42 Fotografierea în modul c (Automat cu prioritate diafragmă) ....................................................................... 69 Reiniţializare cu două butoane ..... 38 Modurile a..... 54 Mod continuu....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 60 Focalizare manuală....... 54 Modurile cu auto-declanşator şi acţionare la distanţă ............................ b............... 62 Blocare expunere.................................................................. ....... ......... .............................................................. g.................................................................................................................. 54 Mod eliberare.........................................................................................39 Fotografierea în modurile a...... .......................................................................... ............................................................ ........................................................................... 48 Calitate şi format imagine........................................................ 36 Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate.............................................................................................................................................. ........... c şi d ...................... ......................... b.................. ........... 36 Funcţiile butoanelor f......................... 55 Focalizare ........................... .......... 40 Fotografierea în modul a (Automat programat).................... 57 Mod zonă AF................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................... ........................................................ 67 Compensare bliţ ............................ ......... 70 vi .............................................. 64 Schimbarea modului bliţ ...................... . 49 Calitate imagine......... 50 Format imagine ..................................................................... 57 Mod focalizare .............................. .....

........................................... 80 Înainte de conectarea aparatului foto .................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Delete.............................................................................................................................................................. 85 Imprimarea fotografiilor una câte una ...................................................................... 89 Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Setare imprimare.......................................................... 108 vii ............................ 81 Conectarea la imprimantă ................Cuprins Mai multe despre redare............................................................................................................100 Optimize Image ......................................................................................................................... 101 Personalizarea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii: Custom.................................................................................................... 73 Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniatură ....................................................................................................................... 92 Indicaţii meniu............................................................................................................................................................................................................................................................ 98 Stop-Motion Movie ....................... 72 Redare cadru întreg..................................... 104 Preset Manual ................................................................. 77 Protejarea fotografiilor în privinţa ştergerii.............. 78 Conectarea la un computer.................................................................................................. 98 Slide Show................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 84 Conectarea imprimantei ..............................................................................................................................................................................................................................................................................71 Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg........................93 Utilizarea meniurilor aparatului foto...............................................................................................................................79 Conectarea la un computer........................................................................... 97 Rotate Tall................. 94 Opţiuni redare: Meniul redare ................................................................................................................................................................................... 105 Noise Reduction ............ 88 Crearea unei imprimări index.............................................................. 76 Privirea îndeaproape: Mărire la redare .. 102 White Balance ................................................................. 72 Informaţii fotografie ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 90 Vizualizarea fotografiilor pe TV ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 86 Imprimarea mai multor fotografii....................... 99 Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere ............................... 80 Conectarea cablului USB... 96 Playback Folder.............................................................................................. 83 Imprimarea prin conexiune directă USB............ la o imprimantă sau la TV........................ 103 Reglaj fin balans de alb .............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................ 127 Auto Image Rotation .......................................................................................................................................................................................................117 CSM/Setup Menu .................. 126 Dust off Ref Photo ................................. 118 Alegerea elementelor de meniu pentru Meniul meu .................................................................................................................... 113 15 Auto off Timers............................. 110 01 Beep ............... 126 Firmware Version ................................. 111 10 ISO Auto.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 07 Image Review................................................................................................................................................................................................................................................ 115 18 Date Imprint.................................. 123 Video Mode....... 126 Mirror Lock-Up................................................................. 123 LCD Brightness........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 116 Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare ............................................................ 111 09 AF-assist .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 114 17 Remote on Duration ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 112 12 AE-L/AF-L ...................................................................................................................... 114 16 Self-Timer........................................................................ 115 19 Rangefinder..............................................109 R Reset ......................................................................................... 124 Folders ............. 119 Info Display Format ......................................................................................... 125 File No............................................................................................................................................................................................................................. 113 14 Built-in Flash/Optional Flash Unit............ 123 Image Comment.......................... 110 06 No Memory Card?..................................................................................................................................................... Sequence..................................................................................... 123 Language.......................... 126 Clean Image Sensor ...................................... 113 13 AE Lock.............Cuprins Setări personalizate.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 122 Shooting Info Auto off.................. 120 Auto Shooting Info ............... 111 11 F/G Button........................................................................................................................................................................................................................... 128 viii ...........................................

.......................................... 159 Întreţinerea filtrului optic low-pass..........................................................................................................................................................................................................................................146 Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights) ................................................................................................. 132 D-Lighting ........................................................................................................................................................ 141 Înainte şi după (Comparaţie în paralel)................................................................................... 143 Accesorii opţionale........................................................................................ 140 Stop-motion Movie .........................................................................................................................................................164 Aparatul foto şi obiectivul ....................................................................................................................................145 Obiective compatibile ...................... 131 Quick Retouch .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................158 Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului.............................159 Îngrijirea aparatului foto................................................................................................................................................ 130 Crearea copiilor retuşate în Redarea cadru întreg ........................................................................................................................................ 164 Acumulatorul ....................................................... 133 Trim................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 132 Red-Eye Correction................................................................... 166 ix ............................................ 157 Carduri de memorie aprobate............................................................................................................ 134 Monochrome ............................................................................................................. 134 Filter Effects .................................................................................................................................155 Conectarea conectorului de alimentare şi a adaptorului CA ...................................................................129 Crearea copiilor retuşate.................................... 136 Image Overlay................................................................................................ 159 Curăţare ...................................................................................150 Alte accesorii............................................................................................................................................................... 160 Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii...............................Cuprins Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare........................................................................................................................................................................ 138 NEF (RAW) Processing........ 135 Small Picture ...................................................159 Stocare.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................167 Afişaj.............. 179 Specificaţii..................................................................................................................................................................................................................172 Anexă......................................... 171 Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului ..................................................................................................................................... 167 Fotografiere.......... 179 Diafragmă.................................................................................................. sensibilitate şi distanţă bliţ...........................176 Setările disponibile şi implicite.......................................................................... 168 Redare...................................................................................................................................... 178 Program expunere (Mod P)................................................................................ 179 Viteze ale declanşatorului disponibile cu bliţul încorporat ................................................................................... 170 Altele......................................Cuprins Note tehnice......................................................................................................................................................................................................................167 Localizarea defecţiunilor .......................................................................................................................................................................................................................................................................180 Standarde aplicabile .......................................................... 186 Index .............................................. 176 Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/formatul imaginii ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 178 Control bliţ.........................187 x .................................................

F pentru care pot fi atribuite funcţii ale butoanelor din meniul de setări personalizate.“ • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin caractere aldine. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Notaţii • Termenul „card de memorie“ se referă la un card de memorie Secure Digital (SD). A Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual sau în Ghid de pornire rapidă.Introducere Despre acest manual Introducere Vă mulţumim pentru achiziţia unui aparat foto Nikon D60 cu reflexie unică digitală (D-SLR). Această pictogramă marchează sugestiile. informaţii care trebuie citite înainte de utilizare aparatului foto. Această pictogramă marchează elementele Această pictogramă marchează setările ce pot E fi reglate din meniurile aparatului foto apăsând O. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. sunt utilizate următoarele simboluri (pictograme) şi convenţii: Această pictogramă marchează atenţionări. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită. Simboluri şi convenţii Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie. 1 . Mostre ecran În acest manual. B informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea D informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto. imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. C Această pictogramă marchează note. Ilustraţii şi afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

acumulatorii . Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www. informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele sit-uri: • Pentru utilizatorii din S.europe-nikon.com/index_eng.html Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal.nikonusa. sugestii.nikon-asia. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://nikonimaging. contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.: http://www. o serie de manuale „priveşte şi învaţă“ în format de film. încărcătoarele pentru acumulatori. Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon digital single-lens reflex sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe.Informaţii şi precauţii Învăţare continuă În cadrul angajamentului „Învăţare continuă“ al Nikon pentru sprijin continuu şi educare privind produsele.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon. 2 . Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv obiectivele. adaptoarele CA şi accesoriile bliţ) atestate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon digital single-lens reflex sunt proiectate şi testate pentru utilizarea conform normelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice. răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www. Sigiliu holografic: Identifică acest acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.U.A.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON.nikondigitutor.com/ Introducere Digitutor Digitutor. este disponibil pe următorul sit de Internet: http://www. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon.

copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. cecuri. monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate utilizând software disponibil pe piaţă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. Nu utilizaţi acest produs cu scopul de a produce copii ilicite sau de a încălca legile referitoare la copyright. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile. ştergeţi toate datele utilizând un software de ştergere disponibil pe piaţă sau formataţi dispozitivul şi apoi umpleţi-l complet cu imagini ce nu conţin informaţii personale (de exemplu fotografii cu cerul liber). monede. obligaţiuni guvernamentale sau obligaţiuni guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre“. Casarea dispozitivelor de stocare a datelor. bonurile de schimb sau cupoanele. Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii.). filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. titluri. 3 . precum permise şi bonuri de masă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote. transcrisă. cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. Copierea sau reproducerea timbrelor guvernamentale sau a altor documente oficiale stipulate prin lege este interzisă. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat). carduri de identificare şi tichete. stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă. aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege.Informaţii şi precauţii Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă. De asemenea. muzica. facturi. Introducere Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner. Fără permisiunea prealabilă a guvernului. Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date. sub nicio formă. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. desene. gravuri în lemn. nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern. picturile. cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. transmisă. licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de transferarea acestuia către o altă persoană. hărţi. bonuri valori etc. Asiguraţi-vă de asemenea că aţi şi înlocuit toate fotografiile selectate pentru Preset manual white balance setting (A 105) (setarea balansului de alb) şi Wallpaper (A 120) (Tapet). Copierea sau reproducerea bancnotelor. putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor de imagine personale.

.......................................................................................................68 Buton C (iluminare Active D-Lighting)................ 64 Buton E (compensare bliţ) ..............................................56 Comutator alimentare......................................................................................... 14 14 Capac conector............ Ar fi util să puneţi un semn de carte în dreptul acestei secţiuni pentru a o folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul acestui manual..................57 Indicator luminos autodeclanşator ......................................................81...................................................... 55 Buton G FUNC.............................................44 Buton compensare bliţ ....................................56 Lampă atenuare efect de ochi roşii..........................................................69 Buton A (reiniţializare).....6 Buton eliberare declanşator...67 Buton B (diafragmă)...............Familiarizarea cu aparatul foto Alocaţi-vă timp suficient pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele aparatului foto.............................................................................167 17 Conector USB.....112 5 6 7 8 9 19 Buton de eliberare a obiectivului... 85 18 Buton F (autodeclanşator) ...........................13 Buton A (compensare expunere) .... 92 16 Comutator reiniţializare.....................................................81...................................................................................................................................................6 Bliţ încorporat........ 68 13 Buclă pentru curea aparat foto........ 18 4 .......................150 Buton D (mod bliţ) ............................ 19 20 Index montare obiectiv...150 11 12 Cuplă accesorii (pentru unitate opţională de bliţ) .........................................................65 Indicator plan focal................... Introducere Corpul aparatului foto 10 9 5 4 3 2 1 14 18 15 16 17 12 13 6 7 8 11 19 20 1 2 3 4 Receptor infraroşii .................................................70 Dispozitiv iluminare asistenţă AF................................................... 85.............................................................................................................................................64 10 Capac cuplă accesorii.....................54............................................61 Selector moduri....... 92 15 Conector video.......................................................

................................ 13 19 Buton O (meniu)............................. 77 Buton L (Afişare informaţii/Afişare 17 setări rapide) ........................................................................... 26 Senzor privire................... 113 5 Buton I (protejare)................................ 123 Control reglare dioptru...........................34......................56 Suport pentru ochi vizor ........26 Buton H (AE-L/AF-L) ..............................................................157 1 2 3 4 13 Zăvor capac cameră acumulator................................................................................................... 72 21 Capac suport pentru ochi DK-5................... 17 14 Capac cameră acumulator.........................................................................................................................10 7 Buclă pentru curea aparat foto .. 48 Buton A (reiniţializare) ..................................................7................... 56 5 .........................12 9 Capac fantă card memorie ........23 Capac conector de alimentare pentru conectorul 12 de alimentare opţional..........................Familiarizarea cu aparatul foto Introducere 21 3 2 1 20 19 18 17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 Suport pentru ochi tip cupă DK-20........................................8................. 70 18 Buton M (miniatură/micşorare redare) ...... 157 15 Montură trepied 16 Monitor... 76 Buton N (asistenţă) ............................................................. 123 Buton K (mărire la redare) ................ 63.......................................................14 8 Selector multiplu.........................................78 6 Selector comandă ......... 72....34......................................17........................................... 32.......................................................... 94 20 Buton P (redare).................................23 10 ButonJ (ştergere) .................................................... 96 11 Luminator acces card memorie......................................................................................

Familiarizarea cu aparatul foto

Selectorul de moduri
Utilizaţi selectorul de moduri pentru a schimba modul de fotografiere. Rotiţi selectorul de moduri astfel încât să aliniaţi pictograma modului de fotografiere cu indicatorul.
Introducere

Moduri avansate (Moduri de expunere)
Selectaţi aceste moduri pentru un control deplin al setărilor aparatului foto.
a — Programmed auto: A 41 b — Shutter-priority auto: A 42 c — Aperture-priority auto: A 43 d — Manual: A 44

Moduri de orientare şi fotografiere (Programe digitale variabile)
Selectarea unui program digital variabil optimizează în mod automat setările pentru a corespunde scenei selectate, simplificând fotografierea creativă la nivelul rotirii selectorului de mod.
e — Auto: A 28 f — Auto (flash off): A 36 g — Portrait: A 36 h — Landscape: A 37 i — Child: A 37 j — Sports: A 37 k — Close up: A 37 l — Night portrait: A 37

Comutatorul de alimentare
Comutatorul de alimentare este utilizat pentru pornirea sau oprirea aparatul foto.

Pornit

Oprit

6

Familiarizarea cu aparatul foto

Afişajul vizorului

Introducere

1

2 3 4 5

6

7

8 9

10

11

12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puncte de focalizare............................... 26, 30, 58, 59, 60 Indicator focalizare..........................................................32, 61 Afişaj puncte focalizare ........................ 26, 30, 58, 59, 60 Mod zonă AF...............................................................................58 Blocare expunere automată (AE)...................................63 Indicator program flexibil...................................................41 Viteză declanşator .......................................................... 39–46 Diafragmă (valoare f) .................................................... 39–46 Indicator reducere zgomot ............................................108 Compensare bliţ indicator ...................................... 68, 113 Indicator compensare expunere....................................67

13

14

15

16

Afişajul propriu-zis variază în funcţie de modul de fotografiere şi de setările aparatului foto. Număr de expuneri rămase....................................28, 178 Număr de fotografii rămase înainte de umplerea memoriei intermediare......................55, 178 Înregistrare presetare balans de alb presetare balans de alb .....................................................106 Valoare compensare expunere ...................................... 67 Valoare compensare bliţ..................................................... 68 Indicator D-Lighting activ.................................................. 69 Indicator conectare PC ........................................................ 82 Indicator mod ştergere de praf foto ref ..................127 Indicator bliţ pregătit............................................................ 33 Indicator acumulator ............................................................ 29 Afişaj analog electronic expunere................................ 45 Compensare expunere........................................................ 67 Funcţie de stabilire a distanţei......................................116 Indicator ISO automat ...............................................53, 112 „K“ (apare atunci când rămâne suficientă memorie la dispoziţie pentru 1000 de expuneri)...................... 29 Indicator avertizare.......................................................13, 172

10

11 12 13 14 15

C Vizorul

16

Timpul de răspuns şi luminozitatea vizorului ar putea varia în funcţie de temperatură. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

7

Familiarizarea cu aparatul foto

Afişajul informaţiilor despre fotografie
Atunci când aparatul foto este pornit, va fi prezentat pe monitor afişajul cu informaţii de fotografiere. Informaţiile de fotografiere precum viteza declanşatorului, diafragma şi numărul de expuneri rămase, precum şi setările aplicate în momentul respectiv, pot fi confirmate. Afişajul se modifică, în următoarea succesiune, de fiecare dată când este apăsat K (L):
Afişaj informaţii fotografiere

Introducere

Set

Afişaj setări rapide*
Image quality

Monitor oprit

Off

M ove

OK

* Setările utilizate frecvent pot fi reglate din Afişajul de setări rapide (A 48).

C Pornirea şi oprirea afişajului de setări rapide
La setările implicite, informaţia de fotografiere este oprită conform ilustraţiei de mai jos. • Atunci când nu este efectuată nicio operaţiune pentru aproximativ opt secunde. • Atunci când senzorul pentru privire este activat atunci când priviţi prin vizor (A 31, 123). • Atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Atunci când Informaţiile despre fotografie sunt oprite, afişajul acestora este prezentat de asemenea conform ilustraţiei de mai jos. • Atunci când apăsaţi pe jumătate şi eliberaţi butonul de eliberare a declanşatorului (A 31). • Atunci când este apăsat M sau C. • Atunci când este apăsat F / G, dacă nu este selectat White balance pentru setarea personalizată 11 (F/G button; A 112) în modul e, f, g, h, i, j, k sau l. • Atunci când este apăsat D în oricare alt mod decât f Automat (bliţ oprit). • Atunci când este apăsat A în modul a, b sau c.

D Format afişare informaţii
8
Formatul pentru afişarea informaţiilor este selectat din meniul opţiunea Info display format (A 120) a meniului de setare.

Familiarizarea cu aparatul foto

Orientare „Pe lăţime“ (Peisaj)

Orientare „Pe înălţime“ Portert

28 27 26 25 24 23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 27 26 25 24 2322 21 20 19 18 17 16 15 14
Set
Introducere

2 3 6 12 13 11 15 14
Set

22 7 8 9 21 20 19 10

11

12 13

17 16 18

Informaţia afişată pe monitor poate fi diferită în funcţie de modul şi condiţiile de fotografiere. Informaţiile incluse mai sus ar putea fi diferite în funcţie de setările aparatului foto din momentul de faţă.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mod fotografiere.........................................................................6 Viteză declanşator .......................................................... 40–46 Diafragmă (valoare f) .................................................... 40–46 Afişaj viteză declanşator Afişaj diafragmă Afişaj analog electronic expunere.................................45 Compensare expunere ........................................................67 Valoare compensare bliţ .....................................................68 Mod sincronizare bliţ.............................................................65 Valoare compensare expunere.......................................67 Indicator asistenţă...................................................................13 Indicator iluminare Active D-Lighting ........................69 Număr de expuneri rămase.................................... 28, 178 Indicator presetare balans de alb ...............................106 Indicator mod captură..........................................................82 „K“ (apare atunci când rămâne suficientă memorie la dispoziţie pentru 1000 de expuneri) ......................29 Mod măsurare............................................................................62

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Mod zonă AF.............................................................................. 58 Mod focalizare........................................................................... 57 Mod eliberare ............................................................................ 54 Sensibilitate ISO........................................................................ 53 Mod balans de alb.............................................52, 103, 104 Format imagine........................................................................ 50 Calitatea imaginii..................................................................... 50 Afişaj punct focalizare ...........................26, 30, 58, 59, 60 Mod zonă AF.............................................................................. 58 Indicator acumulator ............................................................ 29 Indicator sonor........................................................................110 Indicator optimizare imagine........................................101 Indicator ISO automat................................................53, 112 Indicator control manual bliţ.........................................113 Indicator compensare bliţ pentru dispozitive opţionale Speedlight ...............153 Indicator imprimare dată..................................................115

D Afişajele pentru viteza declanşatorului şi diafragmă
Aceste afişaje oferă un indiciu vizual referitor la viteza declanşatorului şi diafragmă.

Viteză ridicată a declanşatorului, diafragmă mare (valoare f mică)

Viteză scăzută a declanşatorului, diafragmă mică (valoare f mare)

Afişajele grafice ale vitezei declanşatorului şi ale diafragmei sunt indicate atunci când este rotit selectorul de moduri.

9

A 44). A 67). Exposure comp. Set + Setaţi compensarea expunerii (modurile a. Set Setare diafragmă (mod d. A 42. Set Setare diafragmă (mod c. A 41) Set Alegeţi o viteză a declanşatorului (modurile b şi d. Set 10 . A 43). Modificările setărilor de fotografiere pot fi vizualizate pe vizor şi pe afişajul cu informaţii de fotografiere de pe monitor în timp ce sunt reglate setările. Introducere Funcţie Operaţiune Afişaj Program flexibil (mod a. 44). b şi c.Familiarizarea cu aparatul foto Selectorul de moduri Rotiţi doar selectorul de moduri sau utilizaţi selectorul de moduri împreună cu alte butoane pentru a regla următoarele setări.

+ Set Flash compensation Introducere Setare compensare bliţ (modurile a. i.Familiarizarea cu aparatul foto Flash mode Alegeţi un mod bliţ (modurile e. continuu. g. A 68). + + Active D–Lighting Set Active D-Lighting (A 69) + Set Release mode (A 54) (Setaţi ca mod cadru unic. c şi d. acţionare la distanţă decalată sau mod reacţie rapidă la distanţă. l. Release mode Set Image quality/size Image quality/size (A 49) Set + ISO sensitivity (A 53) ISO sensitivity Set White balance White balance (A 52) Set 11 . autodeclanşator. acestea pot fi modificate utilizând selectorul de comandă.) Atunci când setările F/G (Setare personalizată 11 F/G button. b. b. A 112) sunt configurate cu oricare din opţiunile indicate în dreapta. A 65). k. c şi d. a.

• Creşteţi valoarea SETUP MENU CSM/Setup menu Format memory card Info display format Auto shooting info Shooting info auto off World time LCD brightness Revenire la meniul anterior Afişare sub-meniu Aplicaţi selecţia • Deplasaţi evidenţierea în jos • Descreşteţi valoarea Cu redare Vizualizaţi mai multe informaţii despre fotografie (A 73) Vizualizaţi fotografia anterioară Vizualizaţi fotografia următoare Afişaţi meniul de retuşare (A 129) 12 Vizualizaţi mai multe informaţii despre fotografie (A 73) .Familiarizarea cu aparatul foto Selector multiplu Selectorul multiplu este utilizat pentru următoarele operaţiuni. A 58) Selectaţi punctul de focalizare (A 59) Introducere Cu afişaj setări rapide Deplasaţi evidenţierea în sus sau în dreapta Image quality Off Move OK Aplicaţi selecţia Deplasaţi evidenţierea în jos sau în stânga Cu ecrane meniu • Deplasaţi evidenţierea în sus. Cu fotografiere (Doar atunci când este selectată opţiunea zonă dinamică şi punct unic pentru AF-area mode.

Pentru a elibera declanşatorul şi pentru a fotografia. O pictogramă F care clipeşte pe monitor. Introducere Focalizare Efectuaţi fotografia Buton N (Asistenţă) În timp ce M (N) este ţinut apăsat. Focalizarea se va bloca* atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este ţinut în această poziţie.Familiarizarea cu aparatul foto Buton de eliberare a declanşatorului Aparatul foto este dotat cu un buton declanşator în două stadii. apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului. apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. apăsaţi selectorul în sus sau jos. Optimize image Choose how pictures will be processed according to the type of subject and how the pictures will be used. dacă Focus mode (A 57) este setat ca Continuous-servo AF sau dacă Continuous-servo AF este aplicat automat Auto-servo AF fiind selectat pentru subiecţii aflaţi în mişcare. pe monitor sunt afişate informaţii despre condiţiile actuale de fotografiere şi asistenţă pentru meniuri. sau un indicator L (indicator de avertizare) care clipeşte indică faptul că asistenţa referitoare la o eroare sau la o altă problemă poate fi vizualizată pe monitor apăsând M (N). * Focalizarea nu se va bloca. oprindu-vă atunci când sesizaţi o rezistenţă. 13 . Pentru a focaliza. nici nu se va emite un semnal sonor ce ar indica focalizarea pe subiect. pentru a derula afişajul.

Familiarizarea cu aparatul foto Curea aparat foto AN-DC1 Ataşaţi cureaua aparatului foto de buclă conform ilustraţiei de mai jos (două bucle). Introducere 14 .

World time Date Y 2008 H 12 Set M 04 M 00 D 01 S 00 OK 7. utilizând carduri de memorie. a instrucţiunilor pentru montarea obiectivelor. inclusiv încărcarea şi introducerea acumulatorului.Primii paşi Acest capitol explică procedurile necesare pentru pregătirea pentru fotografiere.4 EN-E V1 000 L9 mA h A 16 A 18 A 21 A 23 15 . setarea datei şi a orei.

3 Introduceţi acumulatorul în încărcător. sunt necesare aproximativ 90 de minute. Capac terminal Capac terminal .4V EN-E 1000 L9 mA h Primii paşi Intrare CA Priză perete (forma diferă în funcţie de ţara în care este pus în vânzare) Acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL9 EN-EL9 este destinat utilizării cu D60. Luminatorul CHARGE (Încărcare) va clipi pe măsură ce acumulatorul se încarcă. Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) Priză adaptor CA Terminal negativ Contact semnal Terminal pozitiv 1 Încărcaţi acumulatorul. 7. Încărcătorul rapid MH-23 MH-23 este destinat utilizării cu acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL9. Pentru încărcarea deplină a acumulatorului.2 Conectaţi cablul de alimentare la încărcător şi introduceţi-l în priză. 16 7.Încărcarea şi introducerea acumulatorului Utilizaţi încărcătorul rapid MH-23 furnizat pentru a încărca acumulatorul Li-ion reîncărcabil EN-EL9 înainte de prima utilizare sau atunci când acumulatorul este epuizat.1 Înlăturaţi capacul terminalului acumulatorului.4 EN-EL V 100 0m9 Ah 1.4 EN-EL V 100 0m9 Ah 1. 1. 7.

B Acumulatorul şi încărcătorul • Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de avertizareşi precauţiile menţionate în paginilie ii–iii şi 164–163 ale acestui manual. Înlăturaţi acumulatorul din încărcător şi scoateţi încărcătorul din priză.4 EN V 100-EL 0m9 Ah 2 Introduceţi acumulatorul.4 Încărcarea este finalizată atunci când luminatorul CHARGE nu mai clipeşte. aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. deschideţi capacul camerei acumulatorului. • Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat după utilizare. încărcaţi acumulatorul la temperaturi de peste 20 °C (68 °F). • Înlocuiţi acoperirea terminalului după scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcătorul rapid pentru a nu provoca un scurtcircuit al acumulatorului. Asiguraţi-vă că elementele de contact ale acumulatorului sunt orientate în jos. s B Înlăturarea acumulatorului Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că luminatorul de acces la cardul de memorie este oprit înainte de a scoate acumulatorul. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C (32°F) sau peste 40°C (104°F). L9 EN-E mAh 17 . Capacitatea acumulatorului ar putea scădea în caz că acumulatorul este încărcat sau utilizat la temperaturi scăzute. • Deconectaţi încărcătorul rapid atunci când nu este utilizat. Pentru cele mai bune rezultate. Închideţi capacul camerei acumulatorului. 2. Primii paşi 2 1 2. Dacă acesta este cazul. temperatura trebuie să fie cuprinsă în intervalul 5–35°C (41–95°F).2 Introduceţi un acumulator încărcat deplin conform ilustraţiei din dreapta. În timpul încărcării.Încărcarea şi introducerea acumulatorului 1.1 După ce aţi verificat plasarea comutatorului în dreptul poziţiei de oprire. împreună cu avertizările şi instrucţiunile furnizate de fabricantul acumulatorului. Luminator CHARGE (Încărcare) 7.

18 . poziţionaţi obiectivul pe montajul de tip baionetă al aparatului foto şi rotiţi obiectivul în direcţia indicată până când se va aşeza la locul său prin clic. selectaţi A (focalizare automată) sau M/A (focalizare automată cu prioritate manuală). 1 Opriţi apăratul şi înlăturaţi capacul pentru corp. indiferent de capacităţile de focalizare ale obiectivului însuşi. Dacă obiectivul este dotat cu un comutator A-M sau M/A-M. C Obiective pentru focalizare automată Focalizarea automată cu acest aparat foto este acceptată doar prin intermediul obiectivelor AF-S şi AF-I.Ataşarea unui obiectiv Trebuie prevenită infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când sunt schimbate obiectivele. Primii paşi Scoateţi capacul din spate al obiectivului. Obiectivele AF-S şi AF-I sunt dotate cu un motor pentru focalizare automată. 2 Păstrând indiciul de montare de pe obiectiv aliniat cu indiciul de montare de pe corpul aparatului foto. Focalizarea automată nu este posibilă atunci când este montat un alt tip de obiectiv.

Ataşarea unui obiectiv

C Obiectiv
În acest manual, cu titlu de prezentare, este utilizat un obiectiv AF-S DX NIKKOR de 18-55mm f/3,5-5,6G cu VR (A 185). Obiectivul NIKKOR AF-S DX cu zoom de 18-55mm f/3,5-5,6G ED II poate fi utilizat în acelaşi fel, dar nu este dotat cu funcţia de reducere a vibraţiilor (VR). Atunci când sunt utilizate alte obiective, consultaţi Manualul utilizatorului furnizat împreună cu obiectivul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Capac obiectiv Inel focalizare ............................................................................ 61 Inel focalizare ............................................................................ 30 Comutator ON/OFF (Pornit/Oprit) reducere vibraţii*........................................................................................... 20 Comutator mod A-M mode switch .................... 18, 61 Contacte CPU ........................................................................... 62 Capac posterior obiectiv Scală distanţă focală Index scală distanţă focală

9 8

10
Primii paşi

1

2

3 45 6

7

10 Index montare.......................................................................... 18
* Obiectivul NIKKOR AF-S DX, cu zoom, de 18-55mm f/3,5-5,6G ED II nu este dotat cu un comutator ON/OFF (Pornit/Oprit) pentru reducerea vibraţiilor.

C Inel diafragmă
În caz că obiectivul este dotat cu un inel de focalizare, blocaţi diafragma la setarea minimă (cea mai ridicată valoare f). Pentru detalii, consultaţi Manualul utilizatorului furnizat împreună cu obiectivul.

Detaşarea obiectivelor
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când înlăturaţi sau schimbaţi obiectivele. Pentru a scoate obiectivul, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de eliberare a obiectivului (1) în timp ce rotiţi obiectivul în sensul acelor de ceasornic (2). După scoaterea obiectivului, înlocuiţi capacul corpului aparatului foto şi capacul posterior al obiectivului.

19

Ataşarea unui obiectiv

Mod reducere vibraţii (VR)
Un obiectiv NIKKOR AF-S DX 18-55mm f/3,5-5,6G VR este dotat cu funcţia de reducerea vibraţiilor (VR). Activarea funcţiei de reducere a vibraţiilor (VR) permite fotografierea la viteze cu aproximativ trei trepte* mai mici (la o distanţă focală de 55mm) decât atunci când reducerea vibraţiilor este dezactivată. Este acceptată de asemenea şi mişcarea de rotire panoramică.
* Pe baza unor rezultate obţinute în condiţiile de măsurare Nikon. Efectele funcţiei de reducere a vibraţiilor ar putea varia în funcţie de condiţiile individuale sau de cele de fotografiere. Primii paşi

• Pentru a porni funcţia de reducere a vibraţiilor, setaţi comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit) în poziţia ON (Pornit). • Mişcarea aparatului foto este atenuată atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Focalizarea automată şi manuală, precum şi încadrarea precisă a subiectului, sunt facilitate de reducerea simultană a mişcării aparatului remarcată prin vizor. • Pentru a dezactiva reducerea vibraţiilor, setaţi comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit) în poziţia OFF (Oprit).

B Utilizaţi reducerea vibraţiilor
• Dacă aparatul foto este rotit în mod panoramic într-un arc de cer de amploare, compensarea mişcării aparatului în direcţia de rotire nu este efectuată. De exemplu, în cazul rotirii panoramice pe orizontală, este atenuată doar mişcarea pe verticală a aparatului foto, facilitând rotirea panoramică lină. • Datorită caracteristicilor mecanismului de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe vizor vor fi înceţoşate după eliberarea declanşatorului. Aceasta nu este o defecţiune. • Nu opriţi aparatul foto şi nu detaşaţi obiectivul de pe aparat în timp ce funcţia de reducere a vibraţiilor este activă. Nerespectarea acestei note ar putea avea ca rezultat senzaţia că o componentă a aparatului foto este detaşată sau deteriorată atunci când acesta este mişcat. Aceasta nu este o defecţiune. Porniţi din nou aparatul foto pentru a remedia acest lucru. Reducerea vibraţiilor nu funcţionează în timp ce bliţul încorporat se încarcă. • Atunci când aparatul foto este montat pe un trepied, setaţi comutatorul ON/OFF (Pornit/Oprit) de reducere a vibraţiilor în dreptul OFF (Oprit). Cu toate acestea, comutaţi pe ON atunci când utilizaţi un trepied fără a securiza capul trepiedului, sau atunci când utilizaţi un monopod.

D Unghi fotografie şi distanţă focală
Suprafaţa unei zone expuse de un aparat foto de 35mm este de 36 × 24 mm. Spre deosebire de aceasta, dimensiunea unei zone expuse de aparatul foto D60, este 23,6 × 15,8 mm, ceea ce înseamnă că unghiul de fotografiere al unui Obiectiv aparat foto de 35mm este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât cel al aparatului foto D60. Distanţa focală aproximativă a obiectivelor pentru D60 în format 35mm poate fi calculată înmulţind distanţa focală a obiectivului cu aproximativ 1,5 (de exemplu, distanţa focală efectivă a obiectivului de 24mm în format de 35mm ar fi de 36mm atunci când este cuplat la D60).
Format fotografie (format 35mm) (36 × 24 mm) Diagonala imaginii Format imagine (D60) (23.6 × 15.8 mm) Unghi fotografie (format 35mm) Unghi fotografie (D60)

20

Setarea limbii, datei şi orei afişajului
Atunci când aparatul foto este pornit pentur prima oară, va fi afişat pe monitor dialogul de selectare a limbii prezentat la pasul 1. Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege limba şi pentru a seta ora şi data. Nu pot fi efectuate fotografii până când nu a fost setată ora aparatului foto.

1

Porniţi aparatul foto.
Va fi afişat dialogul de selectare a limbii.

Language

Primii paşi

2

Selectaţi limba.
Va fi afişată o hartă cu fusurile orare din lume. Câmpul UTC afişează diferenţa orară dintre fusul orar selectat şi Ora universală coordonată (UTC), măsurată în ore.

Language

3

Selectaţi fusul orar local.
Vor fi afişate opţiunile pentru ora de vară.

Time zone

OK

4

Evidenţiaţi On (pornit) dacă este in vigoare ora de vară.
Se afişează meniul datei.

World time Daylight saving time Off On

5

Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a selecta un element, sus sau jos pentru a schimba.
Pentru a finalize setările, apăsaşi Q. Atunci când sunt aplicate setările, afişajul va reveni în modul de fotografiere şi va fi afişată informaţia de fotografiere.

World time Date Y H Set M M D S OK

2008 04 01 12 00 00

Reiniţializarea ceasului
Utilizaţi opţiunea World time (Ora în lume) din meniul de setare pentru a reiniţializa ora aparatului.

1

Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul O.
Ecranul de meniu este afişat pe monitor. Dacă elementul de meniu este deja evidenţiat, apăsaţi selectorul multiplu în stânga pentru a evidenţia pictograma pentru meniul indicat în prezent cu galben.

SHOOTING MENU Optimize image Image quality Image size White balance ISO sensitivity Noise reduction Active D–Lighting

21

Setarea limbii, datei şi orei afişajului

2

Evidenţiaţi D şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta pentru a evidenţia World time (Ora în lume).
Este afişat ecranul pentru ora mondială.

SETUP MENU CSM /Setup menu Format memory card Info display format Auto shooting info Shooting info auto off W orld time LCD brightness

3
Primii paşi

Evidenţiaţi Time zone (Fus orar), Date, Date format sau Daylight saving time.
Apăsaţi selectorul multiplu în dreapta pentru a avansa la următorul set de opţiuni. Afişajul monitorului revine la ecranul cu ora în lume de fiecare dată când sunt aplicate setările datei şi orei. Atunci când utilizaţi opţiunea oră de vară, porniţi Daylight saving time (Ora de vară) înainte de a aplica setările datei şi orei. Time zone Alegeţi fusul orar. Ceasul aparatului foto va fi reiniţializat automat la ora din zona selectată. Consultaţi pasul 3 din secţiunea, „Setarea limbii, datei şi orei afişajului“ (A 21).

World time Time zone Date Date format Daylight saving time

Time zone

OK

Date Setaţi ceasul aparatului foto. Consultaţi pasul 5 al secţiunii, „Setarea limbii, datei şi orei afişajului“ (A 21). Reiniţializaţi ceasul cu regularitate pentru o contorizare precisă a timpului. Date format Optaţi pentru ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi World time apăsaţi Q. Date format
Year/month/day M onth/day/year Day/month/year

Daylight saving time Porniţi Daylight saving time (ora de vară) atunci când ora de vară intră în vigoare pentru a seta ora aparatului foto cu o oră în plus. Opriţi Daylight saving time (ora de vară) (setare implicită) atunci când ora de vară nu mai este aplicabilă.

World time Daylight saving time Off On

C Acumulatorul pentru ceas
Ceasul aparatului foto este alimentat de acumulatorul pentru ceas. Acumulatorul pentru ceas se alimentează atunci când este introdus acumulatorul principal sau atunci când este conectat adaptorul opţional CA EH-5a cu conectorul de alimentare EP-5 (A 156) şi poate asigura o lună de alimentare alternativă după aproximativ trei zile de încărcare. Atunci când este afişat pe monitor mesajul Clock not set (ora nu este setată), ceasul aparatului foto va fi fost iniţializat dar data şi ora de fotografiere nu vor fi înregistrate corect. Setaţi din nou data şi ora. D Schimbarea limbii de afişare Meniul pentru limbă este afişat automat atunci când aparatul foto este pornit pentru prima oară. Pentru a schimba limba de afişare, utilizaţi opţiunea Language (A 123) din meniul de afişare (A 117).

22

Dacă va fi utilizat pentru prima oară un anumit card de memorie pentru acest aparat. efectuaţi operaţiunea de „Formatare carduri de memorie“ (A 24). Introducerea cardurilor de memorie 1 Înainte de a introduce sau a scoate carduri de memorie. Confirmaţi oprirea luminatorului de acces. Aparatul foto înregistrează fotografii pe carduri de memorie Secure Digital (SD) (disponibile separat). Partea din faţă Luminatorul de acces la cardul de memorie se va aprinde pentru câteva secunde. Scoaterea cardurilor de memorie. Apoi poate fi scos manual (2). Pentru detalii. opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul fantei cardului de memorie. consultaţi „Carduri de memorie aprobate“ (A 158). 23 . Închideţi capacul fantei cardului de memorie. Apăsaţi cardul în interior pentru a fi scos parţial (1).Introducerea cardurilor de memorie. până când acesta va fi introdus corespunzător prin clic. Primii paşi 2 Împingeţi cardul de memorie conform ilustraţiei din dreapta. Opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul fantei cardului de memorie.

SHOOTING MENU Optimize image Image quality Image size White balance ISO sensitivity Noise reduction Active D–Lighting 3 Evidenţiaţi D. Dacă elementul de meniu este deja evidenţiat. 1 Primii paşi Porniţi aparatul foto. Format memory card All pictures on memory card will be deleted. SETUP MENU CSM/Setup menu Format memory card Info display format Auto shooting info Shooting info auto off World time LCD brightness 6 Opţiuni afişare. SETUP MENU CSM/Setup menu Format memory card Info display format Auto shooting info Shooting info auto off World time LCD brightness 4 Poziţionaţi cursorul în meniul de setare. Înainte de a formata cardul.Introducerea cardurilor de memorie. 2 Meniuri afişare. asiguraţi-vă că aţi copiat toate datele pe care doriţi să le păstraţi pe un alt dispozitiv de stocare. Reţineţi că formatarea cardurilor de memorie şterge definitiv toate fotografiile şi orice alte date ar mai putea conţine acestea. apăsaţi selectorul multiplu în stânga pentru a evidenţia pictograma pentru meniul indicat în prezent cu galben. OK? No Yes 24 . Formatare carduri de memorie Cardurile de memorie trebuie formatate de aparatul foto înaintea primei utilizări. SETUP MENU CSM/Setup menu Format memory card Info display format Auto shooting info Shooting info auto off World time LCD brightness 5 Evidenţiaţi Format memory card (Formatare card de memorie).

apă. iar meniul de setare afişat. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării. • Nu expuneţi la căldură. fotografiile nu pot fi înregistrate sau şterse. D Comutator protejare la scriere Cardurile de memorie sunt dotate cu un comutator de protejare la scriere pentru a împiedica pierderea accidentală a datelor. în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. Atunci când acest comutator este în poziţia „LOCK“ (Blocare). În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorarea cardului de memorie. Performanţele ar putea avea de suferit în caz că se efectuează formatarea pe un computer. OK? No Yes 8 Formatare card.Introducerea cardurilor de memorie. iar cardul de memorie nu poate fi formatat. • Nu aplicaţi forţă pe casetei cardului. Deblocaţi prin glisarea comutatorului în poziţia „write (scriere)“.Deconectaţi adaptorul CA • Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau obiecte de metal. 7 Evidenţiaţi Yes (Da). No Yes B Carduri de memorie • Formataţi cardurile de memorie din aparatul foto înainte de a le utiliza pentru prima oară.Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie . Comutator protejare la scriere 25 . B Formatare carduri de memorie Utilizaţi opţiunea Format memory card (formatare card memorie) a aparatului foto pentru a formata carduri de memorie. niveluri mari de umezeală sau lumina directă a soarelui. OK? Formatting memory card. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: . Format memory card Primii paşi All pictures on memory card will be deleted. scăpaţi sau supuneţi la şocuri fizice puternice.Opriţi aparatul foto . • Nu îndoiţi. Format memory card All pictures on memory card will be deleted. Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului sau al fantei pentru Cardurile de memorie până când formatarea nu va fi fost finalizată.

Vizualizarea poate fi focalizată prin îndepărtarea capacului pentru obiectiv şi glisarea reglajului dioptrului în sus şi în jus până când punctele de focalizare sunt focalizate clar. Primii paşi Puncte focalizare 26 . Atunci când reglaţi dioptrul în timp ce priviţi pe vizor. asiguraţi-vă să nu vă introduceţi degetele sau unghiile în ochi. asiguraţi-vă că afişajul de pe vizor este focalizat clar. Înainte de a fotografia.Reglarea focalizării vizorului (Reglarea dioptrului) Fotografiile sunt încadrate pe vizor.

care simplifică fotografierea în anumite scene. este necesară o cunoaştere de generală a acestor operaţiuni înainte de a trece mai departe la operaţiuni mai avansate. Din moment ce aceşti patru paşi elementari descrişi aici se aplică tuturor forme de fotografiere şi redare. 27 . Acoperă de asemenea şi programele digitale variabile. în patru paşi atunci când selectorul de moduri este setat în dreptul e (auto).Fotografie elementară Acest capitol explică operaţiunile de bază. de la fotografiere la redare.

informaţia de fotografiere nu poate fi afişată. Verificaţi nivelul acumulatorului în afişajul cu informaţii de fotografiere de pe monitor (A 29).Fotografie. Înlăturaţi capacul posterior al obiectivului şi porniţi aparatul. Atunci când acumulatorul este epuizat. Va fi afişat ecranul de curăţare senzor imagine în curs. Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul de fotografiere 1 Fotografie elementară Porniţi aparatul foto. apoi va fi afişată pe monitor informaţia de fotografiere. 96). Set 4 Verificaţi numărul de expuneri rămase. Aparatul foto trece în modul e modul (automat).„Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto)) Această secţiune utilizează fotografierea în modul e (auto) pentru a explica procedurile elemetnare. 2 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul modului e (Auto). Modul e (auto) este u mod automat de „orientare şi fotografiere“ în care majoritatea setărilor sunt gestionate de aparatul foto prin raportare la condiţiile de fotografiere. Încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul. Numărul de fotografii ce mai pot fi înregistrate pe cardul de memorie este afişat în cadrul informaţiilor de fotografiere sau pe vizor. Nu mai pot fi efectuate fotografii până la înlocuirea cardului de memorie sau ştergerea fotografiilor (A 34. Card is full Set 28 . Dacă monitorul este oprit. Atunci când priviţi prin vizor monitorul se va opri şi se aprinde afişajul vizorului. Set Dacă nu este suficientă memorie disponibilă pentru a stoca fotografiile suplimentare la setările curente. afişajul va clipi conform ilustraţiei din dreapta. apăsaţi K (L) pentru a afişa din nou informaţia de fotografiere. 3 Verificaţi nivelul acumulatorului.

1.“ D Calitatea şi formatul imaginii La setările implicite. Alegeţi dacă această curăţare să fie efectuată în mod automat atunci când aparatul este pornit sau oprit prin intermediul opţiunii Clean image sensor din meniul de fotografiere (A 126). Aceste setări pot fi modificate pentru a corespunde intenţiei (A 49) şi spaţiul rămas pe cardul de memorie (A 49). De exemplu. Eliberare declanşator dezactivată.„Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto)) C Curăţarea senzorului de imagine De fiecare dată când aparatul foto este pornit sau oprit. Image quality este setat ca JPEG normal. iar Image size este setat ca Large (de mari dimensiuni). 29 . Încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul. dacă sunt posibile 1160 de fotografii. C Nivel încărcare acumulator Monitor U V W W (clipeşte) Vizor — — D D (clipeşte) Acumulator încărcat complet.Fotografie. Descrierea C Carduri de memorie cu capacitate mare Atunci când rămâne suficientă memorie la dispoziţie pe cardul de memorie pentru a înregistra o mie sau mai multe fotografii la setările curente. este activată funcţia ce înlătură murdăria sau praful de pe filtrul low-pass ce protejează senzorul de imagine (A 162). Fotografie elementară Acumulator descărcat parţial. Acumulator la un nivel scăzut. numărul de expuneri rămase va afişa „K 1. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul. va fi afişat numărul de expuneri rămase în unităţi de ordinul miilor. rotunjite la cea mai apropiată valoare inferioară de o sută. deasupra numărului fiind afişat „K“.

„Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto)) Pasul 2 Încadraţi o fotografie 1 Ţineţi aparatul foto conform ilustraţiei. Fotografiile nu pot fi încadrate utilizând monitorul. monitorul se va opri iar afişajul vizorului va fi pornit. Atunci când priviţi prin vizor. Atunci când afişajul vizorului este oprit. pe care se focalizează aparatul foto.Fotografie. Păstraţi coatele dumneavoastră lipite cu lejeritate de corp pentru sprijin şi plasaţi un picior cu jumătate de pas înaintea celuilalt pentru a păstra stabilitatea părţii de sus a corpului. diafragma şi numărul de expuneri rămase pot fi confirmate pe vizor. sau pentru a micşora imaginea astfel încât să sporiţi zona vizibilă în fotografie (selectaţi distanţe focale mai lungi pentru a mări. Informaţiile de fotografiere precum viteza declanşatorului. Punct de focalizare Zoom in Zoom out 30 . distanţe focale mai scurte pentru a micşora). Ţinerea aparatului foto Ţineţi mânerul cu mâna dreaptă şi sprijiniţi corpul aparatului sau obiectivul cu mâna stângă. apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a activa din nou afişajul. Fotografie elementară 2 Încadraţi o fotografie pe vizor. Utilizarea unui obiectiv cu zoom Utilizaţi inelul pentru zoom pentru a mări imaginea cu subiectul astfel încât să acopere o zonă mai mare din cadru. Plasaţi subiectul principal în oricare din cele trei puncte de focalizare.

diafragma şi numărul de expuneri rămase vor putea fi confirmate (A 7. Cu toate acestea. cât timp măsurările expunerii sunt pornite şi opreşte afişajul informaţiilor de fotografiere (setarea implicită) pentru a reduce solicitarea acumulatorului.„Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto)) C Reglare dioptru Pentru mai multe informaţii despre reglarea focalizării. C Pornire/Oprire măsurare expunere şi oprirea automată a măsurării Acest aparat foto este dotat cu funcţii de măsurare a expunerii. Durata de timp până la oprirea măsurării expunerii poate fi reglată utilizând Setarea personalizată 15 (Auto off timers. sau depărtat în alt fel de faţa dumneavoastră. afişajul informaţiilor de fotografiere se va opri automat de fiecare dată când este activată oprirea automată a măsurării. precum redarea sau navigarea prin meniurile aparatului foto (Playback/menus) sau revizuirea imaginii imediat după surprinderea unei fotografii (Image review). Măsurările expunerii se opresc automat împreună cu setarea Auto meter-off (A 114). Măsurările expunerii sunt activate în următoarele situaţii: • Atunci când aparatul foto este pornit. A 114). Cu toate acestea. ce apreciază luminozitatea subiectului. Măsurările expunerii sunt de asemenea active atunci când monitorul este pornit pentru alte operaţiune decât fotografierea. afişajul vizorului sau afişajul pentru informaţii de fotografiere vor fi pornite. indiferent de opţiunea selectată pentru Shooting info auto off. 9). Această opţiune poate fi dezactivată utilizând opţiunea Shooting info auto off din meniul de setare (A 123). • Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate în timp ce aparatul foto este pornit. consultaţi „Reglarea focalizării vizorului (Reglarea dioptrului)“ (A 26). Atunci când aparatul foto este lăsat jos. iar informaţiile de fotografiere precum viteza declanşatorului. Set Atunci când priviţi prin vizor Atunci când priviţi prin vizor apăsând pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului 31 . Oprirea automată a măsurării este o funcţie ce reduce solicitarea acumulatorului. afişajul pe vizor este oprit şi afişajul cu informaţiile de fotografiere este pornit din nou. conform specificaţiilor setării cronometrului pentru oprire automată. Fotografie elementară C Oprire automată informaţii fotografiere Senzorul de privire amplasat sub vizor este activat atunci când vă apropiaţi cu faţa de vizor în timpul fotografierii. La setările implicite. măsurările expunerii se opresc automat dacă butonul de eliberare a declanşatorului nu este apăsat. măsurările expunerii sunt oprite atunci când monitorul este oprit. • Atunci când este apăsat K (L) în timp ce aparatul foto este pornit Atunci când măsurările expunerii sunt pornite.Fotografie. chiar şi pe jumătate şi nu este efectuată nicio operaţiune timp de opt secunde.

Atunci când operaţiunea de focalizare este finalizată. În timp ce fotografiaţi subiectul în cazul căruia focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător (A 38). Recompuneţi cadrul şi apăsaţi butonul declanşator până la jumătate pentru a încerca să focalizaţi din nou. iar indicatorul de focalizare (A) va apărea pe vizor. Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a activa imediat fotografierea. chiar şi atunci când redaţi fotografiile. Numărul de expuneri ce pot fi înregistrate în memoria intermediară (A 55) este prezentat pe afişaj în timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Fotografiile vor fi redate pe monitor pentru câteva secunde după surprinderea lor.Fotografie. va fi difuzat un semnal sonor. Dacă indicatorul de focalizare (A) de pe vizor clipeşte. Rotiţi comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto odată ce aţi terminat de fotografiat. subiectul nu este focalizat. „r“ este afişat în faţa numărului. aparatul foto s-ar putea să nu poată focaliza pe subiect utilizând focalizarea automată. Nu deschideţi capacul fantei cardului de memorie sau al camerei acumualtorului şi nu deconectaţi sursa de alimentare până când nu se va fi stins luminatorul de acces la cardul de memorie şi nu se va finalizat înregistrarea. Fotografie elementară 2 Apăsaţi uşor butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt pentru a elibera declanşatorul şi a înregistra fotografia. Punctul de focalizare selectat va fi evidenţiat cu roşu pe vizor. 32 . luminatorul de asistenţă AF ar putea fi aprins pentru a vă ajuta în operaţiunea de focalizare. Aparatul foto va selecta automat punctul de focalizare ce conţine subiectul principal cel mai apropiat de apărat şi va focaliza pe acesta. Luminatorul de acces la cardul de memorie se va aprinde.„Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto)) Pasul 3 Focalizaţi şi fotografiaţi 1 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Dacă subiectul este întunecat. iar bliţul ar putea fi ridicat.

Dacă este necesar bliţul. nu va fi difuzat un semnal sonor pentru a indica focalizarea pe subiect. bliţul se încarcă iar fotografiile nu vor putea fi efectuate chiar dacă bliţul este ridicat. Fotografiile pot fi efectuate şi atunci când nu este afişat D. A 110). fotografia poate fi efectuată atunci când este afişat indicatorul de bliţ pregătit (J).„Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto)) C Butonul de declanşare Pentru mai multe informaţii referitoare la butonul declanşator în două stadii. Distanţa bliţului variază odată cu diafragma şi sensibilitatea ISO (A 179). înlăturaţi parasolarul obiectivului pentru a nu proiecta umbra acestuia în fotografie. iar Continuous-servo AF se aplică în mod automat. Atunci când bliţul nu este utilizat.Fotografie. modalitatea de focalizare a aparatului foto (A 57). Fotografie elementară C Setările de fotografiere cu încărcare În plus faţă de Image quality (A 50) şi Image size (A 50). Aşteptaţi până când este afişat D. ISO sensitivity (A 53) şi Active D-Lighting (A 69). A 54). C Bliţul încorporat Atunci când fotografiaţi în modul e (auto) un subiect aflat într-o lumină slabă sau din fundal bliţul încorporat se va ridica automat atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. consultaţi „Utilizarea bliţului încorporat“ (A 64). aşezaţi-l în poziţia de închidere apăsându-l uşor în jos până când se aşează la locul său prin clic. în modul e (auto) poate fi modificată o gamă variată de alte setări de fotografiere . Selectaţi modul automat f (bliţ oprit) (A 36) pentru a nu declanşa bliţul atunci când condiţiile nu presupun o lumină suficientă. 33 . • Această opţiune poate fi dezactivată din setarea personalizată 01 (Beep. inclusiv modalitatea de eliberare a declanşatorului (Release mode. în modul e (auto) activat. Dacă subiectul este deja luminat suficient. C Semnal sonor • Atunci când Focus mode (A 57) este setat la Continuous-servo AF sau dacă apreciaţi că subiectul s-ar putea mişca în modul Auto-servo AF (setare implicită). Atunci când utilizaţi bliţul. bliţul nu va fi declanşat. D Revizuire imagine Setarea personalizată 07 (Image review: A 111) poate fi configurată astfel încât fotografiile să nu mai fi afişate automat pe monitor după ce au fost realizate. Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea bliţului. Dacă indicatorul de bliţ pregătit nu este afişat. consultaţi „Buton de eliberare a declanşatorului“ (A 13).

Pentru a ieşi fără a şterg fotografia. Pentru a reveni la modul de fotografiere. 1 Apăsaţi J pentru a şterge fotografia afişată în momentul de faţă pe monitor.„Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto)) Pasul 4 Vizualizarea fotografiilor/Ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor În timp ce este afişată informaţia de fotografiere sau în timp ce monitorul este oprit după fotografiere. apăsaţi din nou J pentru a şterge imaginile şi a reveni la redare. apăsaţi P pentru a afişa pe monitor cea mai recentă fotografie. apăsaţi P. apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului sau apăsaţi P. Pot fi afişate fotografii suplimentare prin rotirea selectorului de comandă sau prin apăsarea selectorului multiplu în stânga sau în dreapta.Fotografie. Informaţia de fotografiere de pe fotografia afişată în momentul respectiv pe monitor poate fi vizualizată prin apăsarea în jos a selectorului multiplu (A 35. 2 Atunci când este afişat dialogul de confirmare. 73). 1/6 Delete? J Yes Cancel 34 . Fotografie elementară Ştergerea fotografiilor Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a şterge fotografiile nedorite.

Informaţii detaliate despre fotografia ce poate fi vizualizată (A 73).„Orientare şi fotografiere“ (Mod e (Auto)) C Redare cadru întreg Opţiune Măriţi fotografia Vizualizare miniaturi Retuşarea fotografiilor Ieşi către modul fotografiere Utilizare K M Q Descrierea Măriţi pe fotografia curentă (A 77). • Durata de timp înainte de oprirea automată a monitorului poate fi modificată din Setarea personalizată 15 (Auto off timers. A 114). Fotografie elementară sau P C Afişarea informaţiilor de fotografiere Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a modifica afişarea în următoarea ordine. Informaţii fişier Date fotografiere. nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase sunt de asemenea clar afişate. 96). Vizualizaţi mai multe fotografii (A 76). pagina2 Histogramă Evidenţieri Active D-Lighting şi istoric retuşare Highlight Clipire evidenţieri. apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului sau apăsaţi P. 6/6 D Ştergerea mai multor fotografii Mai multe fotografii pot fi şterse prin intermediul opţiunii Delete din meniul de redare (A 94. Pentru a reveni la modul de fotografiere.Fotografie. Crearea unei copii retuşate a fotografiei curente (A 129). pagina1 Date fotografiere. C Redare fotografie • Atunci când fotografiile sunt afişate în mod automat pe monitor imediat după ce sunt realizate. 35 .

2 Încadraţi o fotografie pe vizor. cu aspect natural. Pentru portrete. k şi l moduri f Auto (Flash Off) Bliţul încorporat va fi oprit. f g h i j k l Fotografie elementară Fotografierea 1 Rotiţi selectorul de moduri pentru a selecta un mod de fotografiere. i. Utilizaţi în locurile în care fotografierea este interzisă. Pentru peisaje naturale sau artificiale. Pentru subiecţi în mişcare. Selector moduri Mod Auto (flash off) Portrait Landscape Child Sports Close up Night portrait Descrierea Pentru fotografii ce nu utilizează bliţul. h. Pentru portrete realizate în lumină scăzută. Pentru fotografii cu copii. . j. g Portrait 36 Utilizaţi pentru portrete cu tonuri de culoare ale pielii calde. luminatorul de asistenţă AF se va aprinde pentru a ghida operaţiunea de focalizare atunci când condiţiile de iluminare sunt deficitare. Funcţiile butoanelor f. Pentru fotografii cu flori. simplificând fotografierea creativă la nivelul rotirii selectorului de mod. Aparatul foto selectează punctul de focalizare ce conţine cel mai apropiat subiect. detaliile de fundal vor fi îndulcite pentru a acorda compoziţiei o senzaţie de perspectivă. Aparatul foto selectează punctul de focalizare ce conţine cel mai apropiat subiect.Fotografierea anumitor scene Programele variabile digitale oferă următoarele moduri de fotografiere. insecte şi alte obiecte de mici dimensiuni în prim-plan. Selectarea unui program optimizează în mod automat setările pentru a corespunde scenei selectate. g. focalizaţi şi fotografiaţi. în plus faţă de modul e (auto). pentru a fotografia copii fără a utiliza bliţul şi pentru a capta lumina naturală în condiţii de lumină scăzută. Dacă subiectul este depărtat de fundal sau este utilizat un obiectiv pentru telefotografiere.

l Night Portrait Utilizaţi pentru un echilibru natural între subiectul principal şi fundal în cazul portretelor efectuate în condiţii de iluminare precară. Dacă subiectul iese din punctul central de focalizare. k. la fel cum procedează în modul e (auto) (A 64). un punct de focalizare diferit poate fi selectat prin apăsarea selectorului multiplu în stânga sau în dreapta. Modul bliţ poate fi modificat (A 65). Este recomandată utilizarea unui trepied pentru a preîntâmpina înceţoşarea. urmărind subiectul din punctul central de focalizare. Îmbrăcămintea şi detaliile din fundal sunt redate în culori vii în timp ce tonurile pielii vor căpăta un finisaj dulce. natural. Bliţul încorporat şi luminatorul de asistenţă AF se vor opri automat. D Bliţul încorporat Dacă este necesară o iluminare suplimentară pentru a obţine o expunere corectă în modul g. Fotografie elementară j Sports Vitezele ridicate ale declanşatorului îngheaţă mişcarea în cazul fotografiilor dinamice tip sport în care subiectul principal iese clar în evidenţă. i. Aparatul foto selectează punctul de focalizare ce conţine cel mai apropiat subiect. Aparatul foto selectează punctul de focalizare ce conţine cel mai apropiat subiect. k Close Up Utilizaţi pentru fotografii cu flori. bliţul încorporat se va ridica în mod automat atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. sau l. bliţul încorporat şi luminatorul de asistenţă AF se vor opri automat. insecte şi alte obiecte de mici dimensiuni în prim-plan. Aparatul foto focalizează automat pe subiectul din punctul de focalizare central. 37 . Este recomandată utilizarea unui trepied pentru a preîntâmpina înceţoşarea. Aparatul foto focalizează încontinuu în timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. Punctul de focalizare iniţial poate fi selectat prin apăsarea selectorului multiplu în stânga sau în dreapta (A 59).Fotografierea anumitor scene h Landscape Utilizaţi pentru fotografii cu peisaje vii. Aparatul foto selectează punctul de focalizare ce conţine cel mai apropiat subiect. i Child Utilizaţi pentru instantanee cu copii. aparatul foto va continua să focalizeze pe baza informaţiilor oferite de celelalte puncte de focalizare.

Punctul de focalizare conţine obiecte la distanţe diferite de aparatul foto (ex: subiectul este după gratii). Între subiect şi fundal nu este un contrast suficient. iar aparatul foto ar putea emite un semnal sonor. sau acesta nu există deloc (ex. Subiectul conţine mai multe detalii fine (ex.: un rând de ferestre ale unui zgârie-nori). permiţând declanşatorului să fie eliberat chiar dacă obiectul nu este focalizat. Dacă aparatul foto nu poate focaliza în aceste condiţii.: subiectul este pe jumătate umbrit). Punctul de focalizare conţine zone cu o strălucire clară contrastantă (ex.: un câmp de flori sau alte obiecte de mici dimensiuni sau care nu variază ca strălucire). 38 .: subiectul are aceeaşi culoare ca şi fundalul).Fotografierea anumitor scene Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate Focalizarea automată nu dă randament în următoarele condiţii. Obiectul este dominat de modele geometrice regulate (de ex. eliberarea declanşatorului ar putea fi dezactivată sau indicatorul pentru focalizare (A) ar putea fi afişat. În aceste cazuri. utilizaţi focalizarea manuală (A 61) sau blocarea focalizării (A 60) pentru a focaliza pe un alt subiect la aceeaşi distanţă. Fotografie elementară Obiectele de pe fundal apar mai mari decât subiectul (ex. apoi recompuneţi fotografia.: punctul de focalizare conţine atât subiectul din plan apropiat cât şi clădiri din depărtare).

măsurarea (A 62). compensarea cu bliţul (A 68) şi compensarea expunerii (A 67) ce permite utilizatorilor să fotografieze imagini ce reflectă într-o măsură mai mare propriile preferinţe decât o pot face programele variabile digitale. b. Aceste moduri permit reglarea manuală a vitezei declanşatorului şi/sau setările de diafragmă şi oferă o putere de a controla o varietate de setări avansate.Modurile a. inclusiv balansul de alb (A 52). 39 . Acest capitol explică procedurile necesare pentru fotografierea în modul Programmed auto (a) (Automat programat). Aperturepriority auto (c) (Automat cu prioritate diafragmă) şi Manual (d). c şi d. Shutter-priority auto (b) (Automat cu prioritate declanşator).

b. d Manual (A 44) Viteza declanşator şi diafragmă Aceeaşi expunere poate fi atinsă şi prin alte combinaţii între viteza declanşatorului şi diafragmă. Utilizaţi pentru a opri sau a înceţoşa mişcarea. Setaţi viteza declanşatorului la „bulb“ pentru expuneri de lungă durată. c şi d. Recomandat pentru instantanee şi în alte situaţii în care timpul nu permite reglarea setărilor aparatului foto. b. Utilizaţi pentru a înceţoşa fundalul sau pentru a focaliza atât pe planul apropiat cât şi pe fundal. Utilizatorul alege diafragma. Utilizatorul controlează atât viteza declanşatorului cât şi diafragma. blocaţi inelul diafragmei la diafragma minimă (cea mai ridicată valoare f).Fotografierea în modurile a. Mod a Programmed auto (A 41) Descrierea Aparatul foto setează viteza declanşatorului şi diafragma pentru expunerea optimă. reglaţi diafragma prin intermediul aparatului foto. Atunci când este montat un obiectiv CPU. c şi d Modurile a. b Shutter-priority auto (A 42) c Aperture-priority auto (A 43) Modurile a. 40 . precum şi să controlaţi adâncimea perspectivei. Utilizatorul alege viteza declanşatorului. aparatul foto selectează viteza declanşatorului pentru rezultate mai bune. Viteza declanşatorului Diafragmă Viteza rapidă de declanşator Diafragmă mică (valoare f mare) f/36 Viteza redusă declanşator 1s Diafragmă mare (valoare f mică) f/3 Dacă sensibilitatea ISO este modificată (A 53. Alegeţi modul cel mai adecvat situaţiei respective. Următoarea ilustraţie prezintă modul în care viteza declanşatorului va afecta expunerea. 111) intervalele setărilor de viteză declanşatorului şi diafragmă care ar realiza expunerea optimă vor fi modificate de asemenea. C Inel diafragmă obiectiv Atunci când este utilizat un obiectiv CPU dotat cu un inel pentru diafragmă. Obiectivele de tip G nu sunt dotate cu un inel pentru diafragmă. c şi d oferă diferite grade de control asupra vitezei declanşatorului şi diafragmei. b. aparatul foto selectează diafragma pentru cele mai bune rezultate. permiţându-vă să efectuaţi un stop cadru sau să conferiţi neclaritate mişcării continue.

În timp ce este activat un program flexibil. rotiţi selectorul de comandă până când indicatorii nu mai sunt afişaţi. Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere. aparatul foto reglează automat viteza declanşatorului şi diafragma pentru expunerea optimă în majoritatea situaţiilor. Set Pentru a restabili viteza declanşatorului şi setările diafragmei implicite. Modurile a. Rotiţi selectorul de comandă către stânga pentru diafragme reduse (valori f ridicate) ce sporesc profunzimea câmpului sau viteze lente ale declanşatorului ce înceţoşează mişcarea. 41 . 2 Încadraţi o fotografie. 1 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul a. Rotiţi selectorul de comandă către dreapta pentru diafragme mari (valori f reduse) ce înceţoşează detaliile de fundal sau viteze rapide ale declanşatorului ce „îngheaţă“ mişcarea. focalizaţi şi fotografiaţi. Acest mod este recomandat pentru instantanee şi alte situaţii în care aţi putae dori să lăsaţi viteza declanşatorului şi diafragma la latitudinea aparatului foto. b.Fotografierea în modul a (Automat programat) În acest mod. în dreptul indicatorului de mod este afişat un indicator B (R) pe vizor şi în cadrul afişajului cu informaţii de fotografiere. c şi d. alegeţi un alt mod sau opriţi aparatul foto. D Program flexibil În modul a. pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei declanşatorului şi diafragmei prin rotirea selectorului de comandă („program flexibil“).

Setaţi viteza declanşatorului la valoarea dorită cuprinsă între 1 /4000 s şi 30 s. 42 . 1 Rotiţi selectorul moduri la b. Pentru a atenua înceţoşarea. Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege viteza dorită a declanşatorului. puteţi alege viteza declanşatorului în timp ce aparatul foto selectează automat diafragma ce va produce expunerea optimă. Set 3 Încadraţi o fotografie. D Viteza declanşatorului şi mişcarea aparatului foto Pentru a atenua sau a preîntâmpina înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului. Viteza declanşatorului afişată pe vizor va fi lua alte valori. De exemplu. este recomandată utilizarea unui trepied.Fotografierea în modul b (Automat cu prioritate declanşator) În modul automat cu prioritate declanşator. Viteza declanşatorului poate fi afişată de asemenea în cadrul informaţiilor de fotografiere prin apăsarea K (L). utilizarea bliţului încorporat (A 64) sau a unui dispozitiv opţional Speedlight (A 150) sau montând aparatul pe un trepied sau utilizând un obiectiv cu reducerea vibraţiilor (VR) (A 20). viteze ridicate ale declanşatorului pentru a „îngheţa“ mişcarea (A 40). viteza declanşatorului ar trebui să fie mai rapidă decât inversul distanţei focale exprimat în secunde. c şi d. atunci când utilizaţi un obiectiv cu o distanţă focală de 300mm. Pentru fotografierea la viteze reduse ale declanşatorului. focalizaţi şi fotografiaţi. b. 2 Modurile a. alegeţi o viteză a declanşatorului mai mare de 1/300 s. încercaţi să măriţi viteza declanşatorului prin sporirea sensibilităţii ISO (A 53). Utilizaţi viteze lente ale declanşatorului pentru a sugera mişcarea prin înceţoşarea obiectelor.

Diafragmă afişată pe vizor va fi lua alte valori. Diafragme mici (valori ridicate) sporesc profunzimea câmpului. Set Modurile a. Diafragmele mari (valori f ridicate) îndulcesc detaliile de fundal (A 40).Fotografierea în modul c (Automat cu prioritate diafragmă) În modul automat cu prioritate diafragmă. aducând atât subiectul principal cât şi fundalul în focalizare. focalizaţi şi fotografiaţi. Diafragmele minime şi maxime avute la dispoziţie variază în funcţie de obiectiv. Setaţi diafragma la valoarea dorită. c şi d. puteţi alege diafragma în timp ce aparatul foto selectează automat viteza declanşatorului ce va realiza expunerea optimă. Diafragma poate fi afişată de asemenea în cadrul informaţiilor de fotografiere prin apăsarea K (L). 3 Încadraţi o fotografie. b. 43 . 2 Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege diafragma dorită. 1 Rotiţi selectorul moduri la c.

1 Rotiţi selectorul moduri la d. A 46). Reglaţi viteza declanşatorului şi setările diafragmei după necesităţi pentru a realiza expunerea dorită. 3 Încadraţi o fotografie. Diafragmele minime şi maxime avute la dispoziţie variază în funcţie de obiectiv. controlaţi atât viteza declanşatorului cât şi diafragma.Fotografierea în modul d (Manual) În modul de expunere manual. Priviţi afişajul electronic analog pentru expunere (A 45) în timp ce rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta viteza declanşatorului şi diafragma. Set Setaţi viteza pentru declanşator Diafragma afişată pe vizor va fi modificată pe măsură ce este rotit selectorul de comandă în timp ce este apăsat A (B). 2 Modurile a. c şi d. Viteza declanşatorului afişată pe vizor va fi lua alte valori pe măsură ce selectorul de comandă este rotit. Viteza „Bulb“ a declanşatorului este utilizată pentru fotografiile cu expunere de lungă durată (A 46). Acest mod poate fi folosit de asemenea pentru expuneri mai lungi. focalizaţi şi fotografiaţi. la care declanşatorul poate fi deschis pe termen nelimitat („bulb“ şi „Oră“. Setaţi diafragma la valoarea dorită. + Set Setare diafragmă Viteza declanşatorului şi diafragma pot fi afişate de asemenea în cadrul informaţiilor de fotografiere prin apăsarea K (L). necesare fotografierii artificiior sau a stelelor. b. Setaţi viteza declanşatorului la la valoarea dorită cuprinsă între 1/4000 s şi 30s sau „bulb“ (pe vizor este afişat „bulb“). 44 .

fotografia va fi subexpusă. c şi d. Dacă indicatorul este situat în stânga 0. iar informaţiile de fotografiere indică dacă fotografia ar fi supra sau subexpusă la setările curente. având ca rezultat faptul că modificările vitezei declanşatorului şi ale diafragmei nu vor afecta afişajul electronic analog al expunerii. Afişat în stânga. afişajul va clipi. b. Afişaj Expunere optimă. sensibilitatea ISO este reglată automat pentru a compensa schimbările diafragmei şi ale vitezei declanşatorului. Dacă indicatorul este situat în dreapta 0. afişajul electronic analog al expunerii este prezentat pe vizor. acesta indică dacă fotografia va fi subexpusă cu 1/3 EV. Descriere 45 . Dacă limitele măsurării expunerii sunt depăşite. A 111). acesta indică faptul că fotografia va fi supraexpusă cu mai mult de 2EV. Afişat în stânga. Modurile a. Atunci când este utilizat On (Pornit) pentru setarea personalizată 10 (ISO auto.Fotografierea în modul d (Manual) D Afişaj electronic analog expunere Dacă este montat un obiectiv CPU (A 146) şi este selectată altă viteză a declanşatorului „bec“ (A 46). fotografia va fi subexpusă.

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a efectua fotografiile la setarea „Ora“. Pentru a preîntâmpina înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului foto. 1 Setaţi viteza declanşatorului la „Bulb“ (pe vizor este afişat „bulb“) în modul d (A 44). 4 Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului de pe dispozitivul de acţionare la distanţă pentru a doua oară pentru a închide declanşatorul. • Pentru viteza declanşatorului va fi afişat „Oră“ (pe vizor este afişat „ww“). • Declanşatorul se deschide imediat. Reţineţi că în cazul expunerilor de lungă durată ar putea apărea un zgomot. Ora Este necesar dispozitivul opţional pentru acţionare la distanţă fără fir ML-L3. peisaje de noapte sau artificii. înainte de fotografiere. 2 Setaţi Release mode la Delayed remote sau Quick-response remote (A 54). după ce a fost apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Modurile a. sau la două secunde. utilizaţi un trepied sau un dispozitiv de acţionare la distanţă fără fir ML-L3. • Declanşatorul se închide automat după trecerea a 30. Această opţiune este disponibilă atunci când se fotografiază în modul d la o viteză a declanşatorului de „bulb“ (pe vizor este afişat „bulb“) (A 44). b. 3 Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului de pe dispozitivul de acţionare la distanţă. c şi d.Fotografierea în modul d (Manual) Expuneri de lungă durată Viteze ale declanşatorului „bulb“ şi „Oră“ pot fi utilizate pentru fotografii cu expuneri de lungă durată cu lumini în mişcare. f/25 Pentru a preîntâmpina epuizarea sursei de alimentare înainte de finalizarea expunerii. alegeţi On pentru opţiunea Noise reduction (A 108) din meniul de fotografiere. utilizaţi un acumulator încărcat complet sau un adaptor CA EH-5a cu un conector EP-5 (A 156). 46 . stele. 35 s. Bulb Declanşatorul rămâne deschis în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului şi se închide atunci când este eliberat butonul de eliberare a declanşatorului. Declanşatorul poate rămâne deschis pentru până la 30 de minute fără a ţine apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.

pentru a răspunde condiţiilor şi intenţiilor personale. utilizând afişajul setărilor rapide. • Majoritatea funcţiilor explicate în acest capitol pot fi aplicate sau reglate din meniul de fotografiere (A 100) sau din setările personalizate (A 109).Modificarea setărilor de fotografiere Acest capitol explică aplicabilitatea şi reglarea funcţiilor aparatului foto. Reţineţi că anumite funcţii nu sunt disponibile în alte moduri de fotografiere. Image quality Image quality (A 50) Image size (A 50) White balance (A 52) ISO sensitivity (A 53) Release mode (A 54) Focus mode (A 57) AF-area mode (A 58) Metering (A 62) Off Move OK Exposure Active D-Lighting compensation (A 69) (A 67) Flash mode Flash compensation (A 65) (A 68) 47 .

............................................................ 62 Flash mode..................................................... ......... 58 Metering ......... Image size 48 Move OK ........................... Image quality 1 2 3 4 5 6 7 8 Move 11 12 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 Off 10 OK Modificarea setărilor de fotografiere Image quality.......................................... 65 10 Exposure comp...........................53 Release mode......................................50 White balance.. 68 12 Active D-Lighting.....................................................57 AF-area mode......... Setările care nu sunt disponibile în modul curent sunt marcate distins prin gri şi nu pot fi selectate.........................50 Image size.Afişajul setărilor rapide Comutaţi afişajul de pe monitor la afişajul setărilor rapide pentru a modifica setările de fotografiere................................................................................... Atunci când este prezentat afişajul informaţiilor de fotografiere (A 8)................................ afişajul se modifică în următoarea ordine: Afişajul informaţiilor de fotografiere ➝ Afişajul setărilor rapide ➝ oprire monitor ➝ Afişajul informaţiilor de fotografiere (A 8).................. 67 11 Flash compensation.... Apăsaţi K (L) to pentru a opri monitorul fără a modifica setarea................ apăsaţi P pentru a ieşi din modul de redare......................................................................... Image size Off Move OK 2 Afişaţi opţiunile pentru setarea evidenţiată............................................................ 69 Reglarea unei setări 1 Evidenţiaţi setarea dorită........ Atunci când redaţi fotografiile................ Apăsaţi selectorul multiplu în stânga pentru a reveni la pasul 1.......................................................................................... De fiecare dată când este apăsat K (L)............. apăsaţi K (L) pentru a comuta la afişajul setărilor rapide. Image size Move OK 3 Evidenţiaţi opţiunea dorită......................................................52 ISO sensitivity .................................54 Focus mode ..............................................................................

Imaginile de dimensiuni mai mari. Calitate şi format imagine Dimensiune mare Modificarea setărilor de fotografiere Dimensiunea maximă aproximativă a fişierului ce reprezintă o fotografie individuală şi numărul total de fotografii ce pot fi înregistrate la setarea selectată sunt de asemenea prezentate în cadrul afişajului setărilor rapide în timp ce sunt afişate calitatea şi formatul imaginii. ceea ce înseamnă că pot fi înregistrate pe cardul de memorie mai puţine astfel de imagini. Ridicată < Image quality > Scăzută JPEG Calitate fină JPEG Normal JPEG de bază Fişier de mici dimensiuni Mic Mici dimensiuni < Mediu Image size > Mare Mari dimensiuni Image quality Move OK 49 . Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator K (L) pentru a finaliza setarea. Utilizaţi afişajul doar pentru a vă ghida. Repetaţi paşii 1–4 pentru a modifica alte setări. Formatele obişnuite ale fişierelor sunt listate în cadrul „Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/formatul imaginii“ (A 178). selectaţi calitatea imaginii şi formatul corespunzător felului în care doriţi să utilizaţi fotografia şi capacitatea cardului de memorie.Afişajul setărilor rapide/Calitate şi format imagine 4 Selectaţi opţiunea. dar necesită de asemenea mai multă memorie. iar ecranul prezentat în pasul 1 va fi afişat. Opţiunile selectate în pasul 3 sunt aplicate. Image size Off Move OK Calitate şi format imagine Împreună. Înainte de fotografiere. de o calitate superioară pot fi imprimate la dimensiuni mai mari. calitatea imaginii (gradul de comprimare) şi formatul determină spaţiul de memorie pe care îl ocupă fiecare fotografie pe cardul de memorie.

7 cm (14.9 cm (19. Fişiere de dimensiuni mai mici. 1:8. Aparatul foto acceptă următoarele opţiuni pentru calitatea imaginii (primele patru sunt listate în ordine descrescătoare în funcţie de calitatea imaginii şi dimensiunea fişierelor).6×16. imaginile NEF au un format de 3872×2592. Pentru a imprima aceste imagini. Image size w (setare implicită) x y Format (pixeli) 3872×2592 2896×1944 1936×1296 Dimensiune aproximativă atunci când este imprimat la 200dpi. utilizaţi formatul JPEG procesat de pe urma fotografiilor NEF (RAW) utilizând opţiunea Quick retouch (A 132) (Retuşare rapidă) sau opţiunea NEF (RAW) processing (A 140) (Procesare NEF (RAW)) din meniul de retuşare sau utilizaţi un software ce acceptă formatul NEF pe un computer. Alegeţi pentru imaginile ce vor fi procesate sau retuşate ulterior pe un computer pentru a ţine sub control degradarea imaginii. 50 .) 36. JPEG Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. 49.4×13.Calitate şi format imagine Calitate imagine Selectaţi Image quality din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).) Reţineţi că opţiunea selectată pentru formatul imaginii nu va afecta dimensiunea imaginilor NEF (RAW) (brute).5 cm (9.7 in. NEF+JPEG Sunt înregistrate două imagini: o imagine NEF (RAW) şi o imagine la calitate elementară JPEG. adecvate corespondenţei electronice sau publicării pe situri.0 in.) 24. Opţiune Formatare Descrierea Datele brute comprimate provenite de la senzorul de imagine sunt salvate direct pe cardul de memorie. Raport comprimare: aprox. producând imagini de calitate superioară.5×9. 1:16. Formatul imaginii este măsurat în pixeli.5 in.8×24. Atunci când sunt vizualizate pe un computer.2×32. Raport comprimare: aprox.7×6. Sunt disponibile următoarele opţiuni. Raport comprimare: aprox. Alegeţi un format de imagine corespunzător celui la care vor fi imprimate fotografiile. U NEF V V (setare implicită) Modificarea setărilor de fotografiere W X Format imagine Selectaţi Image size din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). 1:4. Imaginile sunt comprimate într-o măsură inferioară V.

Fişierele de film create cu opţiunea de film stop-cadru (A 99) din meniul de retuşare au nume de fişier ce încep cu „ASC_“ şi se termină cu extensia „. Imaginile înregistrate la o setare Optimize Image>Custom>Color Mode de II (AdobeRGB) (A 102) au nume ce încep cu un simbol tip bară de subsol (ex. „ASC_0001. Instalaţi ViewNX de pe Software Suite CD.JPG“). sau „AVI“ pentru fişiere film (A 99). ce acceptă formatul NEF. cu toate acestea. Fotografiile NEF (RAW) pot fi procesate utilizând NEF (RAW) processing (A 140) din meniul de retuşare. (A 136) din meniul de retuşare au aceleaşi nume de fişier ce încep cu „SSC_“ şi se termină cu „. vor fi şterse atât imaginile NEF cât şi JPEG.JPG“). „DSC_nnnn“) indiferent de setarea Color Mode. fişierele trebuie procesate mai întâi întrun alt format. în timp ce imaginile înregistrate cu alte opţiuni (A 129) din meniul de retuşare au nume ce încep cu „CSC“ (ex. sau prin conexiune directă la imprimantă de tip USB.AVI“). Asiguraţi-vă de actualizarea la cea mai nouă versiune a Capture NX. Copiile de mici dimensiuni create prin intermediul opţiunii pentru imagini de mici dimensiuni. „SSC_0001. Nikon Message Center verifică automat actualizările dacă la pornire este detectată o conexiune la Internet. „JPG“ pentru imagini JPEG. 51 . Atunci când sunt vizualizate pe aparatul foto fotografiile efectuate cu X vor fi afişate doar imaginile JPEG.xxx.“ acolo unde nnnn reăprezintă un număr din patru cifre cuprins între 0001 şi 9999 atribuit automat în ordine crescătoare de către aparatul foto. Reţineţi că atunci când sunt şterse fotografiile înregistrate prin intermediul acestei setări.. Modificarea setărilor de fotografiere E Calitate imagine/Format Calitatea imaginii şi formatul pot fi de asemenea configurate utilizând Image quality şi opţiunile Image size din meniul de fotografiere (A 100).AVI“ (ex. F 11 — F/Buton G (A 112) Calitatea şi formatul imaginii pot fi configurate de asemenea utilizând selectorul de comandă.. „_DSC0001. Fotografiile NEF (RAW) pot fi vizualizate pe un computer utilizând un software precum Capture NX (disponibil separat.Calitate şi format imagine C NEF (RAW)/NEF (RAW)+JPEG De bază Pentru a reda fotografiile NEF (RAW) pe alte dispozitive decât acest aparat foto. A 156) sau ViewNX (inclus). iar xxx are forma uneia dintre următoarele extensii de trei litere: „NEF“ pentru imagini NEF (RAW) (brute). „CSC_0001. fişierele ce conţin date de referinţă pentru curăţarea imaginii au nume ce încep cu un simbol de tip bară de subsol (ex.NDF“ (A 127). D Nume fişiere Fotografiile sunt înregistrate ca fişiere de imagine cu nume în forma „DSC_nnnn..JPG“)... Fişierele NEF şi JPEG înregistrate la o setare X au aceleaşi nume de fişier dar au extensii diferite. Fişierele ce conţin date de referinţă pentru curăţarea imaginii au extensia „. Pentru a imprima fotografiile JPEG create prin utilizarea opţiunii NEF (RAW) processing din meniul de retuşare prin intermediul majorităţii serviciilor de imprimare.JPG“ (ex.

Flash Utilizaţi cu bliţul încorporat sau dispozitive bliţ Nikon opţionale. . b. i. h J i j k Modificarea setărilor de fotografiere Direct sunlight Utilizaţi pentru obiecte iluminate direct de soare.Balans de alb Selectaţi White balance din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). Recomandată pentru majoritatea situaţiilor. j. k şi l). Preset manual Utilizaţi un subiect gri sau alb sau o fotografie existentă ca termen de referinţă pentru balansul de alb. Sunt disponibile următoarele opţiuni în modurile a. g. F 11 — F/Buton G (A 112) 52 Balansul de alb poate fi configurat de asemenea utilizând selectorul de comandă. f g Incandescent Utilizaţi în lumină incadenscentă. c şi d (Auto sunt selectate automat în modurile e. Cloudy Utilizaţi în lumina zilei în condiţii de cer încărcat. Fluorescent Utilizaţi în lumină fluorescentă. consultaţi „Preset Manual“ pentru detalii (A 105). h. Balansul de alb garantează păstrarea culorilor indiferent de culoarea sursei de lumină. conform tipului sursei de lumină. Opţiunea White balance din meniul de fotografiere pot fi utilizate pentru a opta pentru un anumit tip de iluminare fluorescentă sau pentru a aduce reglaje fine ale balansului de alb. f. Pentru detalii. Respectivul tip de iluminare poate fi specificat din White balance (A 103) din meniul de fotografiere. K Auto (setare implicită) Aparatul foto configurează automat balansul de alb. alte valori putând fi selectate. dacă este necesar. Shade Utilizaţi în lumina zilei pentru obiecte umbrite. E Balans de alb (A 103) Balansul de setat poate fi de asemenea configurat din meniul de fotografiere (A 100). Auto (setarea implicită) este recomandată pentru majoritatea surselor de lumină.

C ISO Auto Utilizaţi setarea personalizată 10 (ISO auto. Fotografiile realizate la o viteză redusă a declanşatorului prezintă riscul de a fi înceţoşate. 53 . l a. Hi 1 Modurile programelor digitale variabile oferă de asemenea o setare Auto ce permite aparatul foto pentru a spori automat sensibilitatea în condiţii de iluminare precară sau pentru a scădea sensibilitatea în cazul unei lumini strălucitoare. A 111) pentru a activa controlul automat al sensibilităţii ISO în modurile a. b. C Mai multe informaţii Pentru mai multe informaţii despre reducerea zgomotului la sensibilităţi ridicate. E Sensibilitate ISO Sensibilitatea ISO poate fi configurată de asemenea utilizând opţiunea ISO sensitivity din meniul de fotografiere (A 100). k. e. 100–1600. Atunci când este selectat Hi 1. Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO. D Sensibilitate Sensibilitatea ISO este echivalentul digital al vitezei filmului. fotografiile efectuate la sensibilităţi ridicate ISO prezintă riscul unor pete. La fel cum vitezele ridicate ale filmului tind să prezinte o granulaţie. j. C Setarea de sensibilitate ISO Rotirea selectorului de comandă de la a. cu atât este nevoie de mai puţină lumină pentru a realiza o expunere. f. consultaţi Noise reduction din meniul de fotografiere (A 108). Sensibilitatea ISO poate fi configurată la valori cuprinse între ISO 100 şi ISO 1600 în paşi de câte 1EV. c. i. c şi d. g. este dezactivat controlul automat al sensibilităţii ISO. h. Hi 1 100 (setare implicită)–1600. b. preîntâmpinând înceţoşarea. b. pentru a permite viteze mai mari ale declanşatorului sau diafragme mai mici. c sau d la un mod de program digital variabil restabileşte sensibilitatea ISO implicită de Auto. F 11 — F/Buton G (A 112) Sensibilitatea ISO poate fi configurată de asemenea utilizând selectorul de comandă. la o sensibilitate ridicat de Hi 1 disponibilă pentru un echivalent ISO de aproximativ 3200.Sensibilitate ISO Selectaţi ISO sensitivity din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). Modificarea setărilor de fotografiere B Setare pentru sensibilitatea ridicată Hi 1 Fotografiile efectuate la o setare de sensibilitate de Hi 1 prezintă riscul de a prezenta o granulaţie sau pete. Dacă sensibilitatea ISO este ridicată peste de setarea de bază ISO 100. d Auto (setarea implicită). aceleaşi expuneri pot fi realizate la viteze mai ridicate ale declanşatorului.

F 11 — F/G Button (A 112) La setări implicite. Self-timer Utilizaţi pentru autoprotrete sau pentru a reduce înceţoşarea provocată de mişcarea bruscă a aparatului foto. Pentru a reduce înceţoşarea provocată de mişcarea aparatului foto. Mod continuu 1 Evidenţiaţi Release mode în afişajul setărilor rapide (A 48) şi evidenţiaţi b (Continuous). Delayed remote Este necesar un dispozitiv fără fir opţional pentru acţionare la distanţă ML-L3. Quick-response remote Este necesar un dispozitiv fără fir opţional pentru acţionare la distanţă ML-L3. Continuous (mod serial) Aparatul foto înregistrează fotografiile cu o viteză de până la trei cadre pe secundă în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Modul declanşator poate fi modificat prin ţinerea apăsată a F/G şi rotirea selectorului de comandă dacă pentru setările personalizate este selectat Release mode 11 (F/G button. şi configuraţiile implicite pentru celelalte setări. modul autodeclanşatorului poate fi aplicat prin simpla apăsare a F/G. Cele mai rapide viteze ale cadrelor pot fi atinse optând pentru focalizarea manuală (A 61). Fotografiile sunt efectuate continuu în timp ce este ţinut apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Declanşatorul este eliberat imediat după apăsarea butonului de eliberare a declanşatorului de pe dispozitivul de acţionare la distanţă. Release mode Move OK 2 Fotografiaţi. Declanşatorul este eliberat la aproximativ zece secunde după ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. 54 . rotind selectorul de moduri în dreptul b sau d şi selectând o viteză a declanşatorului de 1/250 s sau mai rapidă (A 42. 44). a b Single frame (setare implicită) Aparatul foto efectuează câte o fotografie de fiecare dată când se apasă declanşatorul. A 54 c A 55 d Modificarea setărilor de fotografiere A 55 e A 55 E 04 — Mod eliberare Modul de eliberare poate fi de asemenea configurat din meniul de setări personalizate (A 109). Declanşatorul este eliberat după aproximativ două secunde de la apăsarea butonului de eliberare a declanşatorului de pe dispozitivul de acţionare la distanţă.Eliberarea declanşatorului Mod eliberare Selectaţi Release mode din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). Utilizaţi pentru autoportrete. A 112).

55 . Declanşatorul eliberat atunci când aparatul foto focalizează. este selectat Self-timer pentru setarea personalizată 11 (F/G button. Mod eliberare c Self-timer d Delayed remote e Quick-response remote Descrierea Declanşatorul este eliberat la aproximativ zece secunde după ce este apăsat aparatul foto a focalizat. Numărul de expuneri rămase afişat este aproximativ. Modificarea setărilor de fotografiere 1 2 Montaţi aparatul foto pe un trepied sau amplasaţi-l pe o suprafaţă netedă. La setările implicite. fotografierea continuă este dezactivată chiar şi atunci când este selectat b (Continuous) pentru Release mode. A 112). este afişat pe vizor în timp ce este ţinut apăsat butonul de eliberare a declanşatorului în spaţiul destinat numărului de fotografii rămase până la ocuparea memoriei intermediare. Durata decalajului autodeclan. apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza. Modurile cu auto-declanşator şi acţionare la distanţă Auto-declanşatorul sau dispozitivul de acţionare la distanţă fără fir opţional ML-L3 pot fi utilizate pentru auto-portrete. Exemplul ilustrat în dreapta prezintă cel puţin 11 imagini ce mai pot fi înregistrate fără întrerupere. cu toate că viteza cadrelor va scădea atunci când pe afişajul de contorizare a expunerilor este afişat Ir00J. iar durata decalajului declanşatorului prin simpla apăsare a F/G. Declanşatorul este eliberat la aproximativ două secunde după ce este apăsat aparatul foto a focalizat. Numărul ar putea varia în funcţie de condiţiile de fotografiere. D Numărul de fotografii rămase înainte de ocuparea memoriei intermediare Numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate în memoria intermediară. Consultaţi „Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/formatul imaginii“ (A 178) pentru mai multe informaţii referitoare la numărul de fotografii ce pot fi înregistrate în memoria intermediară. Declanşatorul nu va fi eliberat. În modul continuu. Evidenţiaţi Release mode în afişajul de setări rapide (A 48) şi selectaţi unul din următoarele moduri de eliberare. stabilă. Selectaţi f sau modificaţi modul bliţ (A 65) pentru a opri bliţul. fotografierea va continua până la un maxim de 100 de fotografii.atorului poate fi modificată (A 114). 3 Cadraţi fotografia pe monitor. păstrând viteza maximă a cadrelor.Eliberarea declanşatorului C Mod continuu Atunci când condiţiile de fotografiere necesită declanşarea bliţului. Dacă este utilizat dispozitivul de acţionare la distanţă cu aparatul foto în mod de focalizare automată.

consultaţi setarea personalizată 17 (Remote on Duration. orientaţi transmiţătorul dispozitivului ML-L3 către receptorul infraroşu al aparatului foto şi apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului de pe ML-L3. C Oprirea autodeclanşatorului Modul autodeclanşator este oprit odată cu aparatul foto. cu două secunde înainte de efectuarea fotografiei. Self-timer: Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare al declanşatorului aparatului foto pentru a focaliza. În modul decalat. Modificarea setărilor de fotografiere C Capac suport pentru ochi Ataşaţi un capac pentru suportul pentru ochi al Suport pentru ochi tip cupă DK-20 Capac suport pentru din cauciuc ochi DK-5 vizorului în cazul fotografierii la distanţă. apoi apăsaţi-l până la capăt pentru a porni autodeclanşatorul. luminatorul autodeclanşatorului se va aprinde pentru aproximativ două secunde înainte ca declanşatorul să fie eliberat. A 115) 56 . Aceasta împiedică lumina care intră prin intermediul vizorului să afecteze expunerea. luminatorul autodeclanşatorului va clipi după ce va fi fost eliberat declanşatorul. respectiv reacţie rapidă la distanţă. C Mai multe informaţii Pentru informaţii suplimentare referitoare la modificarea duratei de aşteptare a unui semnal emis de dispozitivul de acţionare la distanţă înainte de anularea modului decalat la distanţă. Este restabilit automat modul de eliberare cadru unic.) sau mai puţin. Înlăturaţi suportul pentru ochi tip cupă DK-20 din cauciuc şi introduceţi capacul pentru suportul pentru ochi DK-5 conform ilustraţiei din dreapta. Ţineţi aparatul foto nemişcat atunci când scoateţi suportul pentru ochi tip cupă. Luminatorul autodeclanşatorului va începe să clipească. respectiv continuu. Modul de eliberare este setat la Single frame sau Continuous după ce este eliberat declanşatorul. Dispozitiv pentru acţionare la distanţă: De la o distanţă de 5m (16ft. În modul de reacţie rapidă la distanţă. Scoateţi suportului pentru ochi tip cupă DK-20 din cauciuc atunci când montaţi alte accesorii pentru suportul pentru ochi al vizorului (A 155). este restabilit automat atunci când modul autodeclanşator este finalizat.Eliberarea declanşatorului 4 Fotografiaţi.

atunci când este utilizat luminatorul.Focalizare Mod focalizare Selectaţi Focus mode din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). respectiv cu servomecanism continuu atunci când subiectul este în mişcare. comutarea la alt mod de fotografiere nu afectează setările modului de focalizare. 8 in.–9 ft. Modificarea setărilor de fotografiere B AF cu servomecanism continuu Este acordată prioritate răspunsului declanşatorului. Aparatul foto focalizează continuu în timp ce butonul declanşator este apăsat pe jumătate.5–3. c Continuous-servo AF Pentru subiecţi în mişcare. C Focalizare manuală Atunci când este selectat d pentru Focus mode în orice mod de fotografiere. A 111). b Single-servo AF Pentru obiecte statice. Este efectuată aceeaşi operaţiune atunci când modul de focalizare comută automat de la AF cu servomecanism automat la AF cu servomecanism continuu. d Manual focus Utilizatorul focalizează manual (A 61). 10 in. ceea ce înseamnă că declanşatorul este eliberat pe o suprafaţă mai mare de focalizate decât în cazul selectării AF cu un singur servomecanism. Luminatorul de asistenţă nu se va aprinde în modul AF cu servomecanism continuu sau în modul manual de focalizare. Alegeţi modalitatea în care focalizează aparatul foto. 57 . consultaţi „Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate“ (A 38). E 2 — Mod focalizare Modul de focalizare poate fi selectat de asemenea din meniul de setări personalizate (A 109). b şi c sunt disponibile numai în modurile a. Focalizarea se blochează atunci când declanşatorul este apăsat pe jumătate. în modul h sau j sau dacă punctul central de focalizare nu este selectat sau dacă a fost selectat Off pentru setarea personalizată 9 (AF assist. Luminatorul este eficient la o distanţă de aproximativ 0. Declanşatorul ar putea fi eliberat uneori înainte de afişarea indicatorului de focalizare (A) pe vizor. luminatorul de asistenţă AF se va aprinde automat pentru a ajuta operaţiunea de focalizare automată atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate.). utilizaţi un obiectiv cu o distanţă focală de 24mm pânp la 200mm şi îndepărtaţi parasolarul obiectivului.0 m (1 ft. a Auto-servo AF (setare implicită) Aparatul foto focalizează automat focalizarea cu un singur servo-mecanism atunci când se apreciază că subiectul nu este în mişcare. b. c şi d. D Luminatorul de asistenţă AF Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător. C Mai multe informaţii Pentru mai multe informaţii despre subiectul în cazul căruia focalizarea automată nu funcţionează corespunzător.

Focalizare

Mod zonă AF
Selectaţi AF-area mode din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). D60 este dotat cu trei puncte de focalizare (zone pe care focalizează aparatul foto). Alegeţi modul în care este selectat punctul de focalizare în modul de focalizare automată.
N Closest subject Aparatul foto selectează automat punctul de focalizare în care este situat subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Implicit pentru modurile a, b, c şi d; selectat automat atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul e, f, g, h, i sau l. O Dynamic area Utilizatorul selectează manual punctul de focalizare, dar dacă subiectul iese chiar şi pentru scurt timp din punctul de focalizare, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor din alte puncte de focalizare. Utilizaţi în cazul obiectelor în mişcare neregulată. Selectat automat atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul j. P Single point Utilizatorul selectează punctul de focalizare utilizând selectorul multiplu; aparatul foto focalizează un obiect doar din punctul de focalizare selectat. Utilizaţi în cazul obiectelor statice. Selectat automat atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul k. Modificarea setărilor de fotografiere

C Afişaj vizor
Modul zonă AF este afişat pe vizor după cum urmează:

Cel mai apropiat subiect

Zonă dinamică

Punct unic

C Mai multe informaţii
Pentru mai multe informaţii despre subiectul în cazul căruia focalizarea automată nu funcţionează corespunzător, consultaţi „Obţinerea rezultatelor bune prin intermediul focalizării automate“ (A 38).

C Mod zonă AF
Atunci când este selectat d pentru Focus mode (A 57), AF-area mode nu poate fi modificat. Modul zonă AF este selectat în modurile de programe digitale variabile şi este restabilit atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul altui mod de fotografiere.

E 3—Mod zonă AF
58
Modul zonă AF poate fi selectat din meniul setării personalizate (A 109).

Focalizare

Selectare punct focalizare
Punctul de focalizare poate fi selectat manual pentru a compune fotografiile în care subiectul principal nu este situat în centrul cadrului.

1 2

Evidenţiaţi AF-area mode în afişajul de setări rapide (A 48). Pentru a activa selectarea manuală a focalizării în aceste moduri, selectaţi P (punct focalizare) sau O (zonă dinamică) pentru AFarea mode (A 58) în afişajul de setări rapide.
Cu setările implicite, este selectat în mod automat N (Closest subject) (Cel mai apropiat subiect) pentru modurile e, f, g, h, i, l, a, b, c şi d.
AF–area mode

Move

OK

3

Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a evidenţia punctul de focalizare de pe vizor.
Punctul de focalizare este evidenţiat din nou atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate.

Modificarea setărilor de fotografiere

Punctul de focalizare este afişat de asemenea în cadrul afişajului de informaţii de fotografiere sau pe vizor.

59

Focalizare

Blocare focalizare
Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după focalizare, oferind posibilitatea de a focaliza pe unul din trei puncte de focalizare din compoziţia finală. Atunci când este utilizată blocarea focalizării, este recomandată selectarea P (punct unic) sau O (zonă dinamică) pentru AF-area mode (A 58).

1

Poziţionaţi obiectul în punctul de focalizare selectat şi apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a iniţia focalizarea.
Verificaţi că indicatorul de focalizare (A) apare pe vizor. Focalizarea va fi blocată automat atunci când apare indicatorul de focalizare şi rămâne blocat până când butonul de eliberare a declanşatorului va fi apăsat pe jumătate. Punctul de focalizare poate fi selectat (A 59).

2
Modificarea setărilor de fotografiere

Recompuneţi cadrul în timp ce focalizarea rămâne blocată. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.
Atunci când utilizaţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea nu se modifică.

Focalizaţi utilizând H
Focalizarea poate fi blocată de asemenea apăsând H în loc de a ţine butonul de eliberare a declanşatorului apăsat pe jumătate. Focalizarea va fi blocată atunci când este apăsat H în timp ce este apăsat pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului. Focalizarea va rămâne blocată în timp ce este ţinut apăsat H, chiar dacă ridicaţi ulterior degetul de pe butonul de eliberare a declanşatorului.

B Blocare focalizare
Butonul de eliberare a declanşatorului nu poate fi utilizat pentru a bloca focalizarea în modul de declanşare j (A 37), b (continuu) (A 54) sau servomecanism continuu (A 57) sau atunci când pentru AF cu servomecanism continuu este selectat AF cu servomecanism automat (A 57). Utilizaţi H pentru a bloca focalizarea.

D Fotografierea în timp ce focalizarea rămâne blocată.
Atunci când focalizarea este blocată apăsând pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului, eliberaţi butonul de eliberare a declanşatorului doar pe jumătate după ce este eliberat declanşatorul şi apăsaţi din nou până la capăt pentru a efectua următoarea fotografie. Focalizarea va rămâne blocată între fotografii. Atunci când focalizarea este blocată prin apăsarea H, ţineţi apăsat H şi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului pentru fiecare cadru.

F 12 — AE-L/AF-L (A 113)
Această opţiune controlează funcţionarea H.

60

Focalizare

Focalizare manuală
Utilizaţi opţiunea de focalizare manuală sau atunci când aparatul foto nu poate focaliza corect utilizând focalizarea automată. Pentru a focaliza manual, afişaţi setarea rapidă şi alegeţi Focus mode (A 48) şi selectaţi d (focalizare manuală) pentru Focus mode (A 57). Reglaţi inelul de focalizare a obiectivului până când imaginea afişată în câmpul clar mat de pe vizor va fi focalizată. Fotografiile pot fi efectuate în orice moment, chiar şi atunci când imaginea nu este focalizată. Atunci când este utilizat un obiectiv ce permite selectarea A-M, selectaţi M atunci când focalizaţi manual. În cazul obiectivelor ce acceptă M/A (focalizare automată cu prioritate manuală), focalizarea poate fi reglată manual cu obiectivul configurat în dreptul M sau M/A. Consultaţi documentarea furnizată cu obiectivul dumneavoastră pentru detalii.

Modificarea setărilor de fotografiere

D Stabilirea electronică a distanţei
Dacă obiectivul are o diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapid, indicatorul de focalizare de pe vizor poate fi utilizat pentru a confirma dacă este focalizată o porţiune din subiectul prezent în punctul de focalizare selectat. După poziţionarea obiectului în punctul de focalizare activ selectat, apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până va fi afişat indicatorul de focalizare (A). Utilizaţi selectarea personalizată 19 (Rangefinder; A 116) pentru a afişa stabilirea automată a zonei, o scală ce indică distanţa de focalizare la fotografierea în modul manual de focalizare. Reţineţi că, în caz că subiectul este unul în cazul căruia focalizarea automată nu funcţionează corespunzător (A 38), indicatorul de focalizare (A) ar putea fi afişat chiar şi atunci când subiectul nu este focalizat. Confirmaţi faptul că imaginea de pe vizor este focalizată înainte de fotografiere.

D Poziţie în plan focal
Pentru a stabili distanţa dintre subiectul fotografiei şi aparatul foto, măsuraţi de la indicatorul de plan focal (R) de pe corpul aparatului foto. Distanţa dintre manşa de montare a obiectivului şi planul focal este de 46,5 mm (1,83 in.).

E 2 — Mod focalizare
Modul de focalizare poate fi selectat de asemenea din meniul de setări personalizate (A 109).

61

f. Măsurare clasică pentru portrete. chiar dacă fundalul este mult mai strălucitor sau mai întunecat. i. distanţei şi a compoziţiei pentru rezultate naturale. Metoda de măsurare stabileşte modul în care aparatul foto setează expunerea. b. p Matrix (setare implicită) Recomandat în majoritatea situaţiilor. k. Utilizaţi un obiectiv tip G sau D pentru rezultate ce includ informaţii referitoare la distanţă (măsurare matricială 3D color matrix metering II). culorii. j. dar atribuie cea mai mare pondere obiectelor din zona centrală. În cadrul măsurării matriciale. Modificarea setărilor de fotografiere C Măsurare Măsurarea este disponibilă doar pentru obiectivele CPU. q Center-weighted Aparatul foto măsoară cadrul integral. E 5 — Măsurare Măsurarea poate fi selectată de asemenea din meniul de setări personalizate (A 109). h. Asiguraţi-vă că obiectul va fi expus corect. Aparatul foto măsoară o zonă largă a cadrului şi setează imediat expunerea conform distribuţiei strălucirii. c. r Spot Aparatul foto măsoară expunerea doar în punctul de focalizare activ (dacă este selectat N (Closest subject) este selectat pentru AF-area mode (A 58) aparatul foto va măsura punctul central de focalizare. În cazul altor obiectivele CPU. g.Măsurare Expunere Selectaţi Metering din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). l). expunerea este setată utilizând un senzor de 420-pixeli tip RGB. Sunt disponibile următoarele opţiuni atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul a. informaţia referitoare la distanţă 3D nu este inclusă (măsurare color matrix metering II). 62 . or d (măsurarea matricială este utilizată mereu în modurile e.

recompuneţi cadrul şi fotografiaţi. F 12—AE-L/AF-L (A 113) Această opţiune controlează funcţionarea H. Aceasta poate fi preîntâmpinată utilizând blocarea expunerii. b şi c. pe vizor va apărea un indicator E. În timp ce este în vigoare blocarea expunerii. Atunci când este utilizată focalizarea automată. F 13—Blocare AE (A 113) Această opţiune controlează dacă este butonul de eliberare a declanşatorului blochează sau nu expunerea. Recompunerea cadrului nu afectează expunerea. Păstrând butonul de eliberare a declanşatorului apăsat pe jumătate şi subiectul poziţionat în punctul de focalizare selectat. Asiguraţi-vă că pe vizor apare indicatorul pentru focalizare (A) atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. A 41) Viteza declanşatorului Diafragmă Reţineţi că metoda de măsurare nu poate fi modificată în timp ce este în vigoare blocarea expunerii. În timp ce este apăsat H.evaluativ) sau r (punctual) pentru Metering (blocarea expunerii nu are niciun efect în modul d). expunerea va fi bazată pe condiţiile de iluminare din fundal. expunerea este blocată la valoarea măsurată în cadrul punctului de focalizare selectat atunci când este selectat r (punctual) sau la valoarea măsurate în zona centrală atunci când este selectat q (central evaluativ). D Reglarea vitezei declanşatorului şi a diafragmei În timp ce este activată blocarea expunerii. Disponibil în modurile a. 63 . apăsaţi H pentru a bloca expunerea. Expunerea este blocată. iar subiectul principal ar putea fi surprins cu o expunere incorectă. p (matricial) nu este recomandat. Modificarea setărilor de fotografiere 3 Ţinând apăsat H. următoarele setări pot fi reglate prin rotirea selectorului de comandă fără a afecta valoarea de măsurată pentru expunere. focalizarea va fi de asemenea blocată. b sau c şi alegeţi q (central.Măsurare Blocare expunere Dacă subiectul nu este situat în zona măsurată atunci când este utilizată măsurarea central-evaluativă sau punctuală. 1 2 Selectaţi modul a. Programmed auto Shutter-priority auto Aperture-priority auto Viteza declanşatorului şi diafragma (program flexibil. Plasaţi subiectul în centrul punctului de focalizare selectat. deoarece blocarea AE ar putea fi prea puţin eficientă.

g. reglaţi expunerea. Apăsaţi D pentru a ridica bliţul. Utilizarea bliţului încorporat: e. Confirmaţi modificarea modului de bliţ curent (A 65). Reţineţi că bliţul încorporat nu poate fi utilizat. b. Bliţul va fi declanşat ori de câte ori este efectuată o fotografie. Modificarea setărilor de fotografiere 4 Coborâţi bliţul atunci când nu mai este necesar. Coborârea bliţului încorporat Pentru a economisi energie atunci când bliţul nu este utilizat. c şi d. coborâţi bliţul. k şi moduri l 1 2 3 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul e. Pentru a preîntâmpina declanşarea bliţului. g. apăsaţi-l uşor în jos până când zăvorul se aşează la locul său prin clic. i. încadraţi şi fotografiaţi. Utilizarea bliţului încorporat: Modurile a. nici nu poate fi modificat modul bliţ în modul j. Încadraţi un cadru şi fotografiaţi. 64 . k sau l. Modul bliţ poate fi modificat după ridicarea bliţului. i. Bliţul se va ridica după necesităţi în caz că subiectul nu este iluminat corespunzător sau lumina vine din fundal. c sau d. 1 2 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul a.Utilizarea bliţului încorporat Aparatul foto acceptă o gamă variată de moduri bliţ pentru fotografierea obiectelor iluminate necorespunzător sau din fundal. Efectuaţi o cursă completă de apăsare a butonului declanşator pentru a fotografia. Selectaţi f pentru a preîntâmpina declanşarea bliţului. Alegeţi o metodă de măsurare (A 62). 3 4 Confirmaţi modificarea modului de bliţ curent (A 65). f sau h. b.

• M (sincronizare lentă): Vitezele declanşatorului încetinesc automat pentru a surprinde iluminarea din fundal pe timp de noapte sau în condiţii de iluminare precară. c Bliţ de umplere Atenuare ochi roşii Oprit Oprit Sincronizare lentă automată + atenuare ochi roşii b. Dacă este afişată această pictogramă. • K (bliţ automat): Atunci când condiţiile de iluminare sunt deficitare sau subiectul este iluminat din fundal. Modurile de bliţ sunt descrise mai jos. Confirmaţi că modul bliţ afişează modificările conform + modului selectat la momentul respectiv pe afişajul cu informaţii de fotografiere. c şi d. g. Apăsaţi din nou D şi ţineţi apăsat în timp ce rotiţi selectorul de comandă pentru a selecta modul bliţ. e. i. • L (atenuare efect de ochi-roşii): Utilizaţi pentru portrete. Luminatorul de asistenţă AF se aprinde înainte ca bliţul să fie declanşat.Utilizarea bliţului încorporat Schimbarea modului bliţ Selectaţi Flash mode din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). b. 65 . apăsaţi D pentru a ridica bliţul. bliţul va fi declanşat imediat ce se deschide declanşatorul. d Bliţ de umplere Modificarea setărilor de fotografiere Perdea posterioară + sincronizare lentă * Sincronizare lentă + atenuare ochi roşii Sincronizare lentă Atenuare ochi roşii Sincronizare perdea posterioară * M este afişat după eliberarea selectorului de comandă. creând un efect de flux luminos în spatele obiectelor în mişcare. la selectarea unui mod bliţ. D Utilizarea selectorului de comandă Flash mode Modul bliţ poate fi selectat de asemenea prin rotirea selectorului de comandă în timp ce este apăsat D. atenuând efectul „ochi-roşii“. În modurile a. k Auto (setare implicită) l Sincronizare lentă automată (setare implicită) Auto + atenuare efect de ochi roşii a. Schimbaţi declanşarea bliţului în funcţie de condiţiile de fotografiere. • N (sincronizare perdea lentă): Bliţul este descărcat imediat înainte ca declanşatorul să se închidă. Utilizaţi pentru a include iluminarea din fundal în portrete. Modurile de fotografiere depind de modul selectat la momentul respectiv prin intermediul selectorului de moduri. bliţul se ridică automat atunci când este apăsat pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului şi se este declanşat dacă este necesar.

Dacă bliţul se declanşează în modul de eliberare continuă (A 54). Butonul de eliberare a declanşatorului poate fi dezactivat pentru o scurtă durată pentru a proteja bliţul după ce a fost utilizat pentru mai multe fotografii consecutive.) şi nu poate fi utilizat la distanţa macro a obiectivelor cu zoom macro. În modurile a. 66 . consultaţi „Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights)“ (A 150). A 113) (Bliţ încorporat). A 113). Bliţul funcţionează la o distanţă minimă de 60cm (2ft. bliţul este declanşat atunci când declanşatorul este deschis („sincronizare perdea posterioară“. În cazul unor obiective ar putea fi aplicate unele restricţii. puterea bliţului este controlată utilizând compensarea bliţului (A 68). Pentru detalii. Pentru mai multe informaţii referitoare la opţiunile de controlare a bliţului. b. consultaţi „Accesorii opţionale“ (A 145). Sincronizare perdea anterioară Sincronizare perdea posterioară C Mai multe informaţii Pentru mai multe informaţii referitoare la controlul automat ISO. consultaţi setarea personalizată 14 (Built-in flash/Optional flash unit. bliţul se declanşează imediat ce este închis declanşatorul. conferind impresia unei raze de lumină în spatele subiecţilor în mişcare. Puterea bliţului încorporat poate fi reglată manual din setarea personalizată 14 (Built-in flash. C Setarea Modului bliţ Setarea implicită a bliţului pentru modurile programelor variabile digitale este restabilită automat atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul unei setări noi sau atunci când aparatul foto este oprit. va fi efectuată câte o singură fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului.Utilizarea bliţului încorporat B Bliţul încorporat Utilizaţi pentru obiectivele CPU cu distanţe focale de 18mm până la 300mm sau pentru obiective non-CPU cu distanţe focale de 18mm până la 200mm. consultaţi „ISO Auto“ (A 112). din stânga). În modul de sincronizare perdea posterioară. c şi d. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză. Scoateţi husa obiectivului pentru a preveni formarea umbrelor. D Sincronizare perdea posterioară Modificarea setărilor de fotografiere În mod normal. Pentru informaţii referitoare la dispozitivele opţionale bliţ (Speedlight). consultaţi ilustraţia de mai jos.

Compensarea expunerii este prezentată în cadrul afişajului cu informaţii de fotografiere. Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea sugerată de aparatul foto. din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48).Exposure compensation Selectaţi Exposure comp. Modificarea setărilor de fotografiere –1EV Fără compensare expunere +2EV C Compensare expunere în modul d • În modul d. valoarea de referinţă prezentată pe afişajul electronic analogic va fi modificată cu excepţia situaţiei în care valoarea de compensare a expunerii este setată la 0. Expunerea normală poate fi restabilită de asemenea prin setarea compensării expunerii la 0. respectiv valori negative atunci când subiectul este mai luminos decât fundalul. b şi c şi este cea mai eficientă atunci când este utilizată cu măsurarea q (central evaluativă) sau r (punctuală) (A 62). chiar dacă a fost aplicată compensarea expunerii. b şi c. Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –5 şi +5 în paşi de câte 1/3 EV. Compensarea expunerii nu este reiniţializată atunci când aparatul foto este oprit.3 EV +2. Este disponibilă în modurile a. ar putea fi necesară compensarea pozitivă atunci când subiectul principal este mai întunecat decât fundalul. Verificaţi valoarea şi afişajul electronic analogic de pe vizor sau din cadrul informaţiei de fotografiere. + –0.0 EV 67 . fotografiile sunt efectuate la viteza declanşatorului şi diafragma specificate manual. • În modul d.0.0. Ca regulă a simţului comun. D Utilizarea selectorului de comandă Compensarea expunerii poate fi reglată de asemenea prin rotirea selectorului de comandă în timp ce este apăsat A doar în modurile a. făcând fotografiile mai luminoase sau mai întunecate. Afişajul vizorului este ilustrat în dreapta.

Compensarea bliţului este prezentată în cadrul afişării informaţiilor de fotografiere. sau redusă pentru a inhiba evidenţierile şi reflexiile nedorite. Afişajul vizorului este ilustrat în dreapta. schimbând luminozitatea subiectului principal faţă de fundal. SB-800. Compensarea bliţului este de asemenea disponibilă cu unităţile de bliţ SB-400. Compensarea bliţului nu este reiniţializată atunci când aparatul foto este oprit. prin rotirea selectorului de comandă în timp ce D (E) şi A sunt ţinute apăsate. Verificaţi valoarea dorită afişată pe vizor sau în cadrul informaţiilor de fotografiere. Puterea normală a bliţului poate fi restabilită prin setarea compensării bliţului la 0.0. + + –3.Compensare bliţ Selectaţi Flash compensation (Compensare bliţ) din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). c şi d) este utilizată pentru a modifica puterea bliţului . Compensarea bliţului (disponibilă doar în modurile a. b. SB-600 (A 150) şi SU-800 (A 150). Modificarea setărilor de fotografiere D Utilizarea selectorului de comandă Compensarea expunerii poate fi de asemenea reglată în intervalul –3EV până la +1EV în paşi de câte 1/3EV.0EV +0. .7EV E 8—Compensare bliţ 68 Compensarea cu bliţ poate fi reglată de asemenea din meniul de setări personalizate (A 109). Intensitatea bliţului poate fi sporită pentru a face obiectul de interes să apară mai strălucitor.

pentru a obţine strălucirea optimă. Utilizaţi pentru scene cu un contrast ridicat. ON (Pornit) OFF (Oprit) 69 . Atunci când este activată funcţia Active D-Lighting înainte de fotografiere. c sau d. C Măsurare Atunci când este utilizat Active D-Lighting în modul a. ce păstrează detaliile din evidenţieri şi umbre. sau atunci când fotografiaţi obiecte umbrite într-o zi însorită. D Utilizarea selectorului de comandă Active D-Lighting este activat sau dezactivat prin rotirea selectorului de comandă prin apăsarea C. Expunerea este micşorată pentru prima oară la fotografiere. fiind apoi reglate evidenţierile. C „Active D-Lighting“ versus „D-Lighting“ Opţiunea Active D-Lighting din meniul de fotografiere reglează expunerea înainte de fotografiere pentru a optimiza distanţa dinamică. în timp ce opţiunea D-Lighting (A 132) din meniul de retuşare optimizează distanţa dinamică surprinsă în imagini după fotografiere.Active D-Lighting Selectaţi Active D-Lighting din afişajul de setări rapide pentru a regla setarea (A 48). OFF (Oprit) ON (Pornit) Modificarea setărilor de fotografiere C Active D-Lighting • Este necesar un răgaz suplimentar pentru înregistrarea imaginilor atunci când Active D-Lighting este pornit. b. Verificaţi indicatorul Active D-Lighting afişat pe vizor sau în cadrul informaţiilor de fotografiere. selectaţi Matrix (setare implicită) pentru Metering (A 62). aparatul foto apreciază diferite aspecte ale scenei şi aplică procesarea adecvată. aparatul foto aplică în mod automat compensarea Active D-Lighting. • Atunci când Active D-Lighting este activat. Afişajul vizorului este ilustrat în dreapta. umbrele şi tonurile mediane. înregistrând fotografii cu un contrast natural. + E Active D-Lighting Opţiunea Active D-Lighting poate fi setată de asemenea din meniul de fotografiere (A 100). după înregistrare. de exemplu atunci când fotografiaţi peisaje luminoase din pragul uşii sau pe fereastră.

a.Reiniţializare cu două butoane Programul flexibil şi setările aparatului foto ce pot fi modificate în cadrul afişajului setărilor rapide pot fi restabilite la valorile iniţiale prin apăsarea simultană a K şi a C pentru mai mult de două secunde (aceste butoane sunt marcate cu un punct verde). l a. g. D Setări implicite 70 Consultaţi anexa pentru o listă cu setările implicite (A 176). k.0 0. i . b. b. f.0 Oprit Oprit Auto 100 Single frame AF-A a. h. c. i. c. i. d Release mode (A 54) Focus mode (A 57) AF-area mode (A 58) e. l. d Compensare expunere (A 67) Flash compensation (A 68) Active D-Lighting (A 69) Program flexibil (A 41) Modificarea setărilor de fotografiere Closest subject Dynamic area k Single point * Reglarea fină (A 104) prin reiniţializarea la 0 şi setarea opţiunii fluorescente la fluorescent alb „rece“. g. Monitorul se opreşte pentru o scurtă durată atunci când sunt reiniţializate setările. . + Matrix Image quality (A 50) Image size (A 50) White balance (A 52)* ISO sensitivity (A 53) e. h. j. g. b. k l Auto Sincronizare lentă automată Bliţ de umplere 0. c. d j JPEG normal Mare Auto Metering (A 62) Flash mode (A 64) e . f.

Mai multe despre redare Acest capitol explică redarea fotografiei pe monitorul aparatului foto şi protejarea fotografiilor de ştergerea accidentală. Fotografiile pot fi editate din meniul de retuşare (A 129) în timpul redării şi înregistrate ca fişiere separate. Tonul culorii fotografiilor pot fi modificate. iar mai multe fotografii pot fi combinate pentru a crea şi a reda un fişier tip film. 71 .

Ştergere fotografia curentă (A 34). Protejare fotografie curentă (A 78). apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului sau apăsaţi P. Pentru informaţii suplimentare referitoare la alegerea duratei pentru care rămâne pornit monitorul înainte de a se opri în mod automat pentru a reduce solicitarea acumulatorului. Pentru a reveni la modul de fotografiere. Opţiune Utilizare Descrierea Apăsaţi selectorul multiplu în dreapta sau rotiţi selectorul de comandă în dreapta pentru a vizualiza fotografiile în ordinea înregistrării. consultaţi setarea personalizată 15 (Auto off timer. Apăsaţi selectorul multiplu în jos sau în sus şi vizualizaţi informaţiile despre fotografia curentă (A 73). Fotografiile efectuate „în picioare“ (portret) sunt afişate pe înălţime conform ilustraţiei din dreapta. apăsaţi P. Vizualizare fotografii suplimentare sau Vizualizare informaţii despre fotografie Măriţi fotografia Mai multe despre redare Ştergere fotografii Protejare fotografie Vizualizare miniaturi K J H (I) Măriţi pe fotografia curentă (A 77). Afişaţi meniul retuşare (A 129). Pentru informaţii suplimentare referitoare la optarea pentru afişarea fotografiilor imediat după efectuarea acestora. consultaţi setarea personalizată 07 (Image review. filmul poate fi redat prin apăsarea Q. A 114). 72 . Vizualizare meniuri (A 94). Vizualizaţi mai multe fotografii (A 76).Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg Redare cadru întreg Pentru a vizualiza fotografiile pe monitor. Atunci când este afişat un fişier de film creat din opţiunea Stop-motion movie (A 141). Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce este activat modul redare cadru întreg. M Q Retuşarea fotografiilor Ieşi către modul fotografiere Vizualizare meniuri sau P O C Mai multe informaţii Pentru informaţii suplimentare despre controlarea rotirii fotografiilor efectuate „pe verticală“ în timpul redării. consultaţi Auto image rotation din meniul de redare (A 128) şi Rotate tall din meniul de setare (A 98). Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau rotiţi selectorul de comandă în stânga pentru a vizualiza fotografiile în ordinea inversă a înregistrării. A 111). Pot fi efectuate aceleaşi operaţiuni disponibile în timpul redării stop-cadru (A 99).

................40–46 Mod expunere ........51 Calitate imagine...................................................................................................21 Format imagine...............................21 Durată înregistrare...............................................................................40–46 Diafragmă .............50 Data înregistrării..................................19 Mod bliţ................................................................................................ Pagină 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indicator retuşare..............129 Protejare stare..........................................125 Nume fişier..................78 Nume aparat foto Metodă de măsurare.................. Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a naviga prin următoarele informaţii..50 1 2 3 4 7 8 5 9 6 Mai multe despre redare Date fotografiere........................113............................................................................67 Distanţă focală ................................ Informaţii fişier Pagină date fotografiere 1 Pagină date fotografiere 2 Histogramă Evidenţieri D-Lighting activ şi Istoric retuşare Informaţii fişier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indicator retuşare.............62 Viteză declanşator .............................................................................129 Protejare stare........................................ 150 Număr cadre/număr total de imagini 1 2 3 5 7 9 4 6 8 10 11 73 ............................................................................................................Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg Informaţii fotografie Informaţia despre fotografie este suprapusă pe imaginile afişate în modul de redare cadru întreg.................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Compensare expunere..........................................................................................................................78 Număr cadre/număr total de imagini Nume folder ..........

......101 [ISO sensitivity] (Sensibilitate ISO)1 .................... 5 Număr cadre/număr total de imagini 1 2 3 4 Mai multe despre redare 5 * „AUTO“ va fi afişat pentru fotografiile efectuate atunci când Active D-Lighting este pornit......................78 3 D-Lighting activ*............................... 2........................................................ 74 ...................................................... Cu toate că lungimea comentariilor poate fi de până la 36 de caractere................................................................................... începând cu cea mai recentă modificare................................................................ sunt afişate doar primele 15 caractere.................... A 111)............78 Optimizare imagine..................... Active D-Lighting şi istoric retuşare 1 Indicator retuşare.....................................................................................124 Număr cadre/număr total de imagini 1 2 3 5 7 9 11 4 6 8 10 12 1........................................................................69 Istoric retuşare: Listează modificările aduse imaginii 4 prin utilizarea opţiunilor din meniul de retuşare (A 129).....Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg Date fotografiere.. Afişat cu roşu dacă sensibilitatea ISO sensitivity a fost modificată de la valoarea selectată prin intermediul opţiunii ISO auto atunci când este selectat On pentru setarea personalizată 10 (ISO auto.......... 103 reglaj fin balans de alb.........................102 Mod culoare/nuanţă....................................................................................................................................53 Balans de alb............102 Claritate.........102 Comentariu imagine2...129 Protejare stare.....................102 Saturaţie...................................................................50 Compensare tonuri............................................................. Pagină 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indicator retuşare....129 2 Protejare stare..104 Format imagine/calitate imagine ............52.........................................................

............ 75 ........ distribuţia tonurilor va fi mutată spre dreapta............ • Dacă imaginea este întunecată. • Dacă imaginea este strălucitoare........................ distribuţia tonurilor va fi mutată spre stânga.......78 Număr cadre/număr total de imagini Histogramă 1 2 Mai multe despre redare Câteva exemple de histograme sunt afişate mai jos: • Dacă imaginea conţine obiecte cu o varietate semnificativă de străluciri.......... tonurile de distribuţie vor fi cât de cât echilibrate................ Distribuţia tonurilor este mutată spre stânga atunci când compensarea expunerii este scăzută. * Reţineţi că histogramele aparatului foto sunt proiectate doar pentru ghidare şi ar putea varia faţă de cele afişate de aplicaţiile pentru imagini................ cu pixelii întunecaţi în partea stângă şi pixelii strălucitori în partea dreaptă...................... histograma poate fi utilizată pentru a obţine o aproximare a expunerii de ansamblu.. 3 4 Sporirea compensării expunerii deplasează spre dreapta distribuţia tonurilor............ ar putea fi pierdute („şterse“) detaliile.....................................Vizualizarea fotografiilor în modul de redare cadru întreg Evidenţieri Cele mai strălucitoare porţiuni ale imaginii (evidenţieri) clipesc........... Utilizaţi evidenţierile ca principiu de ghidare atunci când este setată expunerea.... Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor... În zonele imaginii ce sunt supraexpuse...... 1 2 3 4 Indicator retuşare................ 1 2 3 4 Indicator retuşare.129 Protejare stare.... Dacă lumina ambientală strălucitoare împiedică vizualizarea afişajului pe monitor...........................129 Protejare stare...............................78 Evidenţieri (indicate printr-o margine clipitoare) Număr cadre/număr total de imagini 1 2 3 Highlight 4 Histogramă Este afişat un grafic (histogramă) ce prezintă distribuţia tonurilor în imagine*.............. Axa verticală prezintă numărul de pixeli pentru fiecare strălucire din imagine.........

Mai multe despre redare Ştergere fotografii Protejare fotografie Ieşire către modul fotografiere Vizualizare meniuri J H (I) sau P O Ştergere fotografie evidenţiată. Reduceţi numărul de imagini afişate de la nouă la patru sau de la patru la una (redare în cadru întreg). Protejaţi fotografiile evidenţiate (A 78). Opţiune Afişaţi mai multe imagini în pagină Afişaţi mai puţine imagini în pagină Vizualizaţi fotografie Utilizare Descrierea Sporiţi numărul de imagini afişate de la una (redare în cadru întreg) la patru sau de la patru la nouă. apăsaţi M în modul de redare cadru întreg (A 72). Vizualizare meniuri (A 94). M K Q Evidenţiere fotografii sau Utilizaţi selectorul multiplu sau selectorul de comandă pentru a evidenţia fotografii. apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului sau apăsaţi P. 76 . Vizualizare fotografie evidenţiată în cadru întreg. Următoarele operaţiuni pot fi realizate când sunt afişate miniaturile. Pentru a reveni la modul de fotografiere.Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniatură Pentru a afişa imagini în cadrul „fişelor de contact“ de patru până la nouă imagini.(A 34).

Păstraţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid la alte zone ale cadrului.Privirea îndeaproape: Mărire la redare Apăsaţi K pentru a mări la maxim vizualizarea la aproximativ 25× (imagini de mari dimensiuni). Protejare fotografie curentă (A 78). Pot fi efectuate următoarele operaţii. Vizualizare meniuri (A 94). Ştergere fotografia curentă (A 34). zona vizibilă curent în monitor este indicată printr-o margine galbenă. Mai multe despre redare Vizualizaţi alte imagini Rotiţi selectorul de comandă pentru a vizualiza aceeaşi locaţie pentru alte imagini la raportul de mărire curent. apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului sau apăsaţi P. Apăsaţi M pentru a micşora. Pentru a reveni la modul de fotografiere. J H (I) sau P O 77 . Apăsaţi butoanele K. Opţiune Zoom in Zoom out Utilizare Descrierea Apăsaţi K pentru a mări vizualizarea. la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza zone ale imaginii care nu sunt vizibile în monitor. în jos. M sau selectorul multiplu pentru a afişa din nou fereastra de navigare. K M View other areas of image În timp ce fotografia este mărită. Fereastra de navigare este afişată pentru câteva secunde atunci când raportul de mărire este modificat. 19× (imagini medii) sau 13× (imagini de mici dimensiuni) în cazul unei fotografii redare în cadru întreg (A 72). apăsaţi selectorul multiplu în sus. Cancel zoom Ştergere fotografii Protejare fotografie Ieşi către modul fotografiere Vizualizare meniuri Q Reveniţi la modul de redare cadru întreg.

Fişierele protejate nu pot fi şterse utilizând opţiunea J sau Delete din meniul de redare. Pentru a proteja fotografia afişată în momentul de faţă pe monitor. Afişaţi fotografia dorită în cadru întreg şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a o evidenţia în lista de miniaturi. Pentru a înlătura protecţia fotografiei astfel încât să poată fi ştearsă.Protejarea fotografiilor în privinţa ştergerii În modul cadru întreg. Reţineţi că fişierele protejate vor fi şterse atunci când cardul de memorie este formatat (A 24). Fotografia va fi marcată printr-o pictogramă M. apăsaţi H (I). 1 2 Alegeţi o fotografie. apăsaţi din nou H (I). . pot fi utilizate H (I) pentru a proteja fotografiile în situaţia ştergerii accidentale. I Mai multe despre redare D Atribut fişier 78 Fişierele protejate au un statut „doar pentru citire“ în DOS atunci când sunt vizualizate pe un computer Windows.

A 80 A 84 A 92 79 . Fotografiile pot fi transferate pe un computer pentru a fi vizualizate.Conectarea la un computer. la o imprimantă sau la TV Acest capitol explică conectarea aparatului la dispozitive externe precum computere. editate şi imprimante sau afişate pe un ecran TV sporind modalităţile în care vă puteţi bucura de fotografii. imprimante sau televizoare prin intermediul cablului USB furnizat şi a cablului video opţional.

Macintosh Mac OS X (versiunea 10. la o imprimantă sau la TV Consultaţi situl Nikon pentru cele mai nou informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare. Sisteme de operare compatibile cu D60 Windows Versiunea preinstalată Windows Vista (32-bit Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate editions). Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp. consultaţi Ghidul de pornire rapidă. Înainte de conectarea aparatului foto Instalarea software-ului Înainte de conectarea aparatului foto la un computer.9. trebuie instalat software-ul pentru vizualizarea fotografiilor transferate. utilizaţi acumulatori cu un nivel de încărcare rămas corespunzător. utilizaţi un Adaptor AC (CA) EH-5a opţional cu conector de alimentare EP-5 (A 156).10) Conectarea la un computer. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului. utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile de pe cardul de memorie în computer (A 82).Conectarea la un computer Atunci când este conectat aparatul foto la un computer prin intermediul cablului USB furnizat. B Note privind sursa de alimentare Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă. fotografiile înregistrate cu aparatul foto pot fi copiate (transferate) pe un computer pentru a fi stocate utilizând software-ul Nikon Transfer. 10. 80 . Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/Professional) Dacă pe computerul dumneavoastră rulează Windows 2000 Professional.3. inclusiv Nikon Transfer şi ViewNX de pe CD-ul Software Suite.4. pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului.

Windows Vista Atunci când este afişat dialogul de redare automată. la o imprimantă sau la TV Mac OS X Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog cu setarea lansare automată a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară. selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer. B În timpul transferului Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce transferul este în derulare. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune. Windows XP Atunci când este afişat dialogul de redare automată. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer. Nikon Transfer va porni. nu trageţi conectorul la unghi. 5 6 Transferaţi fotografiile utilizând Nikon Transfer. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat. Nikon Transfer va porni. Conectarea la un computer. consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer. Pentru a evita acest dialog în viitor. Opriţi aparatul foto. bifaţi Always use this program for this action. selectaţi Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). fără a utiliza forţa şi conectaţi cablul USB. B Conectarea cablului USB • Asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor. 4 Porniţi aparatul foto. C Vizualizarea asistenţei online Pentru a vizualiza asistenţa online pentru Nikon Transfer sau ViewNX. copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.). selectaţi asistenţa Nikon Transfer sau ViewNX help. bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). Când deconectaţi cablul USB. 81 . din meniul Help (Asistenţă) al aplicaţiei. Atunci când transferul este finalizat. Pentru a evita acest dialog în viitor. ViewNX va porni automat.Conectarea la un computer Conectarea cablului USB 1 2 3 Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer. Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB atunci când transferul a fost finalizat.

Atunci când este executat Camera Control Pro 2. sau este compatibil SDHC. se va afişa dialogul Found New Hardware Wizard (Expert dispozitiv hardware nou găsit). Conectarea la un computer. opriţi aparatul foto şi deconectaţi aparatul foto de la computer. • Nu conectaţi aparatul foto la computer.Conectarea la un computer D Camera Control Pro 2 Camera Control Pro 2 (disponibil separat. dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. Nikon Message Center verifică automat actualizările dacă la pornire este detectată o conexiune la Internet. pe vizor şi în cadrul informaţiei de fotografiere va apărea „PC“. Selectaţi Cancel (Revocare). închideţi caseta de dialog. În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2GB. la o imprimantă sau la TV 82 . Pentru detalii suplimentare consultaţi Ghidul de pornire rapidă. Pentru utilizatorii Windows 2000 Professional Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile stocate pe cardul de memorie în computer. A 156) poate fi utilizat pentru a controla aparatul foto de pe un computer. Asiguraţi-vă de actualizarea la cea mai nouă versiune. Dacă aparatul foto este conectat la computer.

fotografiile pot fi selectate pentru imprimare utilizând Print set (DPOF) (A 90). fotografiile pot fi selectate pentru imprimare utilizând Print set (DPOF) (A 90). Dacă imprimanta acceptă DPOF (A 186). • Transferaţi fotografiile (A 80) şi imprimaţi-le de pe un computer. 83 . sau transferaţi-le pe un computer şi imprimaţi-le utilizând ViewNX (furnizat) sau Capture NX (disponibil separat. Utilizaţi copiile în format JPEGcreate după fotografiile NEF (RAW) utilizând Quick retouch sau NEF (RAW) processing din meniul de retuşare (A 129). A 156). consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta şi software-ului dumneavoastră. Conectarea la un computer. Dacă centrul acceptă DPOF (A 186). la o imprimantă sau la TV B Imprimarea fotografiilor NEF (RAW) Fotografiile NEF (RAW) (A 51) nu pot fi imprimate prin metodele descrise mai sus. • Duceţi cardul de memorie al aparatului foto la un furnizor sau la centrul de imprimare digitală. • Introduceţi cardul de memorie al aparatului foto într-o imprimantă echipată cu o fantă de card (consultaţi manualul imprimantei pentru detalii).Conectarea la imprimantă Fotografiile pot fi imprimante utilizând oricare dintre următoarele metode: • Conectaţi aparatul foto la o imprimantă şi imprimaţi fotografii JPEG direct de pe aparatul foto (A 84). Pentru informaţii suplimentare referitoare la imprimarea fotografiilor de pe un computer.

Fotografiaţi Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând Print set (DPOF) (A 90) Conectaţi aparatul foto la imprimantă (A 85) Imprimaţi fotografii una câte una (A 86) Imprimaţi mai multe fotografii (A 88) Creaţi imprimări index (A 89) Deconectaţi cablul USB Conectarea la un computer. c şi d. b. alegeţi Ia (sRGB) sau opţiunea IIIa (sRGB) pentru Optimize image>Custom> Color mode (A 102) în meniul de fotografiere. pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. la o imprimantă sau la TV B Imprimarea fotografiilor NEF (RAW) Imprimarea directă a fotografiilor NEF (RAW) (A 50) nu este posibilă. Atunci când fotografiaţi special pentru imprimare prin intermediul conexiunii directe USB în modurile a. utilizaţi acumulatori cu un nivel de încărcare rămas corespunzător.Imprimarea prin conexiune directă USB Fotografiile JPEG pot fi imprimate direct de pe un aparat foto conectat la o imprimantă PictBridge (A 186). 84 . utilizaţi un adaptor opţional AC (CA) EH-5a cu un conector de alimentare EP-5 (A 156). Pentru a alimenta continuu aparatul pentru perioade îndelungate de timp. Utilizaţi copiile în format JPEG create după fotografiile NEF (RAW) utilizând Quick retouch sau NEF (RAW) processing în meniul de retuşare (A 129) pentru a imprima prin intermediul conexiunii directe USB. B Note privind sursa de alimentare Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă.

Imprimarea prin conexiune directă USB

Conectarea imprimantei

1 2

Porniţi imprimanta. Opriţi aparatul foto.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB furnizat.

4

Porniţi aparatul foto.
Atunci când este conectat corespunzător, ecranul de pornire PictBridge 1 va fi afişat pe monitorul aparatului foto. Apoi, va fi prezentat afişajul de redare PictBridge 2.

1

2

Setup

Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

B Conectarea cablului USB
Asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor, fără a utiliza forţa şi conectaţi cablul USB. Când deconectaţi cablul USB, nu trageţi conectorul la unghi.

85

Imprimarea prin conexiune directă USB

Imprimarea fotografiilor una câte una

1

Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta în cadrul afişajului de redare PictBridge (A 85) pentru a selecta o fotografie.
Pentru a vizualiza şase fotografii deodată, apăsaţi M sau apăsaţi K pentru a afişa fotografia evidenţiată pe întreg cadrul.

Setup

Apăsaţi K pentru a mări vizualizarea fotografiei curente. Fotografiile pot fi selectate atunci în timp ce sunt verificate detaliile prin utilizarea aceloraşi operaţiuni disponibile în cazul zoom-ului la redare (A 77).

2

Apăsaţi Q.
Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă.

Setup Start printing Page size No. of copies Border Time stamp Cropping

3

Setaţi fiecare opţiune în Setup.
Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a evidenţia o opţiune şi apăsaţi-l în dreapta pentru a selecta.

Setup Start printing Page size No. of copies Border Time stamp Cropping

Page size Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a selecta formatul paginii. Vor fi afişate doar formatele de pagină acceptate de imprimanta respectivă, dintre Printer default (imprimare cu setări de imprimare curente), 3.5 × 5 in., 5 × 7 in., 100 × 150 mm, 4 × 6 in., 8 × 10 in., Letter, A3, A4. Apăsaţi Q pentru a selecta şi a reveni la ecranul de instalare. No. of copies Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a alege numărul de copii (maxim 99), apoi apăsaţi Q pentru a selecta şi reveni la meniul anterior.
No. of copies Page size Printer default 3.5 5 in. 4 6 in. 5 7 in. Hagaki A4 8 10 in.

1~99

Border Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a alege stilul de imprimare dintre Printer default (imprimare la setările curente), Print with border (imprimare fotografii cu margine albă) sau No border, apoi apăsaţi Q pentru a selecta şi a reveni la ecranul de setare. Border poate fi selectat doar atunci când este acceptat de imprimanta curentă.
Border Printer default Print with border No border

86

Imprimarea prin conexiune directă USB Time stamp Apăsaţi selectorul multiplu în jos sau în sus pentru a selecta Printer default (imprimare la setările implicite ale imprimantei), Print time stamp (iimprimare timbru dată şi oră pe fotografie) sau No time stamp şi apăsaţi apoi Q pentru a selecta şi a reveni la ecranul de setare.
Time stamp Printer default Print time stamp No time stamp

Cropping Pentru a ieşi fără a decupa fotografia, evidenţiaţi No cropping (Fără decupare) şi apăsaţi Q. Pentru a decupa fotografia, evidenţiaţi Crop şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta.
Cropping

Crop No cropping

Dacă este selectat Crop, va fi afişată o casetă de dialog în dreapta. Apăsaţi M pentru a crea decupaje mai mari sau K pentru a crea decupaje mai mici. Utilizaţi selectorul multiplu în sus, în jos, în stânga sau în dreapta pentru a alege poziţia decupării. Apăsaţi Q pentru a reveni la ecranul de setare.

Cropping

OK

4

Evidenţiaţi Start printing şi apăsaţi Q.
Imprimarea poate fi anulată prin apăsarea Q în timp ce imprimarea este în desfăşurare. Atunci când este finalizată imprimarea, va fi prezentat afişajul prezentat în pasul 1 .

Setup Start printing Page size No. of copies Border Time stamp Cropping

Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

B Decuparea fotografiilor
Fotografiile imprimate la o dimensiune mai mare decât cea reală ar putea prezenta o calitate slabă sau granulaţii.

B Data imprimării
Reţineţi următoarele precizări atunci când imprimaţi fotografii pe care a fost imprimată data prin intermediul setării personalizate 18 (Date imprint; A 115). • Selectaţi No time stamp pentru Setup>Time stamp. Atunci când este selectat Print time stamp (Imprimare timbru oră), data va fi imprimată de două ori. • Atunci când este selectat No border pentru Border sau în funcţie de setarea Cropping, data imprimată ar putea să depăşească marginea paginii.

B Eroare imprimare
Dacă apare o eroare în timpul imprimării, aparatul foto va afişa caseta de dialog ilustrată în dreapta. După verificarea imprimantei, apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a evidenţia Continue (Continuare) şi apăsaţi Q pentru a relua imprimarea. Selectaţi Cancel pentru a ieşi fără a imprima paginile rămase. Imprimarea nu poate fi reluată cu unele erori.
PRINT ERROR

OUT OF PAPER. Continue Cancel

C Imprimarea la setările implicite ale imprimantei

Atunci când specificaţi Page size, Border sau Time stamp, alegeţi Printer default pentru a imprima la setările curente ale imprimantei.

87

Imprimarea prin conexiune directă USB

Imprimarea mai multor fotografii
Pentru a imprima mai multe fotografii, apăsaţi O în afişajul redării PictBridge (A 85). Va fi afişat meniul PictBridge afişat în dreapta.
Print select Imprimarea fotografiilor selectate. Print (DPOF) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o comandă de imprimare DPOF din opţiunea Print set (DPOF) (A 90) din meniul de fotografiere. Index print Creaţi o imprimare index a tuturor fotografiilor JPEG.
Pictbridge Print select Print (DPOF) Index print

Selectarea fotografiilor pentru imprimare
Alegerea Print select şi apăsarea ulterioară a selectorului multiplu în dreapta afişează meniul prezentat în pasul 1.

1

Derulaţi prin toate fotografiile.
Pentru a afişa fotografia curentă în ecran complet, apăsaţi şi ţineţi apăsat K.

Print select

9 12

10 13

11 14

Set

Zoom

OK

2
Conectarea la un computer, la o imprimantă sau la TV

Selectaţi fotografia curentă şi setaţi numărul de imprimări (până la 99).
Fotografiile selectate sunt marcate cu m şi un numeral ce indică numărul de copii ce vor fi imprimante. Pentru a deselecta o fotografie, apăsaţi selectorul multiplu în jos atunci când numărul de imprimări indicat este unul.

Print select

9 12

10 13

11 01m 14

Set

Zoom

OK

3

Repetaţi paşii 1–2 pentru a selecta şi alte fotografii.

Print select
04 m 9 02m 12 13 10 02m 11 01m 14

Set

Zoom

OK

4

Afişaţi opţiunile de imprimare. Alegeţi opţiunile pentru formatul fişierului, margine şi timbru de oră conform descrierii din „Imprimarea fotografiilor una câte una“ (A 86). Pentru a iniţia imprimarea, evidenţiaţi Start printingşi apăsaţi Q. Meniul PictBridge va fi afişat atunci când imprimarea este finalizată.
Pentru a anula imprimarea atunci când imprimarea este în desfăşurare, apăsaţi Q.

Setup Start printing Page size Border Time stamp

88

Pentru a anula imprimarea atunci când imprimarea este în desfăşurare. Alegeţi opţiunile pentru formatul fişierului. Setup Start printing Page size Border Time stamp Fişele de contact nu pot fi imprimate pe unele formate de pagină. Va fi afişat un dialog de confirmare.Imprimarea prin conexiune directă USB Crearea unei imprimări index Imprimaţi „fişe de contact“ cu imagini de mici dimensiuni tip miniaturi pentru toate fotografiile JPEG. Afişaţi opţiunile de imprimare. margine şi timbru de oră conform descrierii din „Imprimarea fotografiilor una câte una“ (A 86). la o imprimantă sau la TV . Nu toate fotografiile pot fi imprimate dacă pe cardul de memorie sunt înregistrate 257 sau mai multe fotografii. Pot fi imprimate până la 256 de fotografii. evidenţiaţi Start printingşi apăsaţi Q. apăsaţi Q. 1 Apăsaţi O în cadrul afişajului de redare PictBridge (A 85). Index print 1 4 2 5 3 6 Print 3 Apăsaţi Q. 89 Conectarea la un computer. Va fi afişat un avertisment dacă formatul de pagină selectat este prea mic. Print select PictBridge Print (DPOF) Index print 2 Selectaţi Index print şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta pentru a afişa meniul prezentat în dreapta. Pentru a iniţia imprimarea. Meniul PictBridge va fi afişat atunci când imprimarea este finalizată.

fotografiile pot fi imprimante conform indicaţiilor comenzii de imprimare DPOF pe care aţi creat-o pentru fotografiile dumneavoastră de pe cardul de memorie. Consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94) pentru informaţii suplimentare despre utilizarea meniurilor aparatului foto. Print set (DPOF) Select / set 9 12 10 13 11 14 Conectarea la un computer. Pentru a afişa fotografia curentă în ecran complet. Print set (DPOF) Select / set Deselect all? 2 Afişaţi dialogul de selecţie a limbii. Odată ce numărul de copii a fost specificat pentru toate fotografiile selectate. Reţineţi că imprimanta şi centrul de imprimare digitală acceptă standardul DPOF. Evidenţiaţi Select / set.Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Setare imprimare Atunci când se imprimă de pe un card de memorie introdus în fanta cardului de memorie sau direct de pe aparatul conectat la o imprimantă (A 84). apăsaţi şi ţineţi apăsat K. la o imprimantă sau la TV Set Zoom OK 4 Selectaţi fotografia curentă şi setaţi numărul de copii copies (până la 99). Pentru a deselecta o fotografie. avansaţi la pasul 6. 1 Selectarea Print set (DPOF) din meniul de redare (A 96). apăsaţi selectorul multiplu în jos atunci când numărul de imprimări indicat este unul. Print set (DPOF) Select / set 02m 9 12 10 01m 13 14 03m 11 Set Zoom OK C Imprimarea fotografiilor NEF (RAW) Imprimarea directă a fotografiilor NEF (RAW) nu este posibilă (A 50). 90 . Print set (DPOF) Select / set 9 12 10 01m 13 14 11 Set Zoom OK 5 Repetaţi paşii 3-4 pentru a selecta mai multe fotografii. sau atunci când fotografiile sunt imprimante de un producător profesionist sau la un centru de imprimare digitală. Print set (DPOF) Select / set 9 12 10 13 11 14 Set Zoom OK 3 Derulaţi prin toate fotografiile. Fotografiile selectate sunt marcate cu m şi un numeral ce indică numărul de copii ce vor fi imprimante. Creaţi o comandă de imprimare a DPOF pentru copii în format JPEG create după fotografiile NEF (RAW) utilizând Quick retouch sau NEF (RAW) processing (Procesare NEF (RAW)) în meniul de retuşare (A 129).

B Setare imprimare • Opţiunea Print set (DPOF) nu poate fi utilizată dacă nu există spaţiu suficient pe cardul de memorie pentru a stoca comanda de imprimare. Dialogul afişat în dreapta va fi afişat. PictBridge Print select Print (DPOF) Index print Conectarea la un computer. A 115). Opţiunile DPOF de imprimare a datei şi a datelor nu sunt acceptate când se imprimă printr-o conexiune directă USB. Print set (DPOF) Done Date imprint Imprint date Anularea comenzii de fotografiere Pentru a înlătura toate fotografiile din comanda de imprimare. Urmaţi paşii din „Selectarea fotografiilor pentru imprimare“ pentru a modifica şi a imprima comanda curentă (A 88). Apăsaţi O în afişajul de redare PictBridge. • Este posibil ca comenzile de imprimare să nu fie imprimate corect dacă imaginile sunt şterse utilizând un computer după ce a fost creată comanda de imprimare. Evidenţiaţi opţiunea şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. Pentru a finaliza comanda de imprimare şi a ieşi. la o imprimantă sau la TV 2 3 Selectaţi Print (DPOF) şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. • Imprint date: Imprimaţi data înregistrării pentru toate fotografiile din comanda de imprimare. selectaţi Deselect all? din ecranul de setare a imprimării (DPOF) prezentat în pasul 1 şi apăsaţi Q. Print set (DPOF) Marking removed from all images. • Atunci când sunt imprimate prin intermediul unei conexiuni directe a aparatului foto la o imprimantă compatibilă PictBridge-compatible fotografii pe care au fost tipărite data şi ora.Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Setare imprimare 6 Opţiuni afişare. iar afişajul va reveni la meniul de redare. Deselect all? Imprimarea comenzii curente de imprimare atunci când aparatul foto este conectat la o imprimantă PictBridge 1 Conectaţi aparatul foto la o imprimantă (A 83). pentru a imprima data înregistrării pe fotografiile din comanda curentă de imprimare. indiferent de activarea Print set (DPOF) pentru imprimarea datei de fotografiere şi a informaţiei despre fotografie (cu excepţia imprimării prin intermediul unei conexiuni directe a aparatului foto la o imprimantă). selectaţi No time stamp pentru Time stamp (A 87). Vor fi imprimate doar Date imprint data şi ora. evidenţiaţi Done şi apăsaţi Q. • Data imprint: Imprimarea informaţiei de fotografiere (viteza declanşatorului şi diafragma) pentru toate fotografiile din comanda de imprimare. data şi ora pot fi imprimate pe fotografiile imprimante de imprimantele ce nu acceptă în mod normal imprimarea datei şi orei. 91 . B Imprimarea datei • Atunci când este activată setarea personalizată 18 (Date imprint. utilizaţi opţiunea PictBridge Time stamp (Timbru oră).

Porniţi aparatul foto. . pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea cablului video. B Conectarea cablului USB Asiguraţi-vă de orientarea corectă a conectorilor. În timpul redării. poate fi utilizat un cablu video EG-D100 (disponibil separat. la o imprimantă sau la TV B Note privind sursa de alimentare Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă. 1 Opriţi aparatul foto. Monitorul aparatului foto va rămâne oprit. imaginile vor fi afişate pe ecranul televizorului sau vor fi înregistrate pe bandă video. Pentru a reda imaginile pe un televizor. utilizaţi acumulatori cu un nivel de încărcare rămas corespunzător. acesta poate fi utilizat şi pentru conectarea la un VCR pentru redare sau înregistrare. A 156). Conectaţi la dispozitivul video Conectaţi la aparatul foto 3 4 Treceţi televizorul pe canalul video. 92 Setarea modului video este o opţiune în meniul de setare>Video mode (A 123). Apăsaţi P pentru a iniţia redarea. utilizaţi aceleaşi operaţiuni ca pentru redarea acestora pe monitorul aparatului foto. utilizaţi un adaptor opţional AC (CA) EH-5a cu un conector de alimentare EP-5 (A 156). fără a utiliza forţa şi conectaţi cablul USB. Pentru a alimenta continuu aparatul pentru perioade îndelungate de timp.Vizualizarea fotografiilor pe TV Pentru a conecta aparatul foto la un televizor. Când deconectaţi cablul USB. Conectarea la un computer. B Mod video Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor. 2 Conectaţi aparatul foto la TV utilizând cablul video. nu trageţi conectorul la unghi.

105) Sensibilitate ISO (A 53) Reducere zgomot (A 108) Active D-Lighting (A 69) C Setări personalizate (A 109) R Reiniţializare (A 110) 01 Semnal sonor (A 110) 02 Mod focalizare (A 57) 03 Mod zonă AF (A 58) 04 Mod eliberare (A 54) 05 Expunere (A 62) 06 Niciun card memorie? (A 110) 07 Revizuire imagine (A 111) 08 Compensare bliţ (A 68) 09 Asistenţă AF (A 111) 10 ISO auto (A 111) 11 Buton F/G (A 112) 12 AE-L/AF-L (A 113) 13 Blocare AE (A 113) 14 Bliţ încorporat/ bliţ disponibil opţional (A 113) 15 Durate oprire automată (A 114) 16 Autodeclanşator (A 114) 17 Durată pornire de la distanţă (A 115) 18 Imprimarea datei (A 115) 19 Funcţie de stabilire a distanţei (A 116) D Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare (A 117) CSM/meniu setare (A 118) Formatare card de memorie (A 24) Format afişare informaţii (A 120) Informaţii fotografiere auto (A 122) Informaţii fotografiere auto oprit (A 123) Ora în jurul lumii (A 21) Luminozitate LCD (A 123) Mod video (A 123) Language (A 123) Comentariu imagine (A 124) Folders (A 125) Secvenţă număr fişier (A 126) Curăţare senzor imagine (A 126) Blocare oglindă (A 126) Versiune firmware (A 126) Ştergere praf foto ref (A 127) Rotire automată a imaginii (A 128) E Crearea copiilor retuşate: Meniu retuşare (A 129) Retuşare rapidă (A 132) D-Lighting (A 132) Remediere ochii-roşii (A 133) Trim (A 134) Monochrome (A 134) Efecte filtru (A 135) Micşorare fotografie (A 136) Suprapunere imagine (A 138) Procesare NEF (RAW) (A 140) Filme stop-cadru (A 141) Înainte şi după (A 143) 93 . A Opţiuni redare: Meniul redare (A 96) Delete (A 96) Folder redare (A 97) Rotire pe înălţime (A 98) Diapozitive (A 98) Setare imprimare (DPOF) (A 90) Filme stop-cadru (A 99) B Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere (A 100) Optimizare imagine (A 101. 104. 102) Calitate imagine (A 50) Format imagine (A 50) Balans alb (A 52. 103.Indicaţii meniu Acest capitol prezintă detaliile şi specificaţiile celor cinci meniuri ale aparatului foto.

A 96 A 100 A 109 A 117 A 129 Selectorul multiplu este utilizat pentru a naviga prin meniurile aparatului foto. Se afişează o listă de opţiuni de meniu pentru pictograma evidenţiată în partea stângă Elementele din meniu afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în momentul de faţă. Setări personalizate Personalizare setări aparat foto. Retuşare Creare copii retuşate ale fotografiilor existente.Utilizarea meniurilor aparatului foto Pentru a vizualiza meniurile. Consultaţi pagina următoare pentru instrucţiuni de bază despre navigarea prin meniurile aparatului foto. SETUP MENU CSM /Setup menu Format memory card Info display format Auto shooting info Shooting info auto off W orld time LCD brightness Cursorul indică faptul că meniul curent are două sau mai multe pagini Setarea curentă este indicată prin intermediul unei pictograme Sunt disponibile cinci grupe mari de meniuri. ajutorul pentru elementul curent poate fi afişat prin apăsarea butonului M A B C D Indicaţii meniu E Redare Reglare setări redare şi gestionare fotografii. • Mutare cursor în sus • Creştere valoare Revenire la meniul anterior Afişare sub-meniu Realizare selecţie • Mutare cursor în jos • Descreştere valoare 94 . Dacă este afişată pictograma F. Setare Formatare carduri de memorie şi efectuare setări de bază ale aparatului foto. Fotografiere Reglare setări fotografiere. apăsaţi O.

SETUP MENU CSM/Setup menu Format memory card Info display format Auto shooting info Shooting info auto off World time LCD brightness 2 Evidenţiaţi pictograma în galben pentru meniul curent. C (Setări personalizate). 2. 0 MP Medium 2896 × 1944. 10.Utilizarea meniurilor aparatului foto 1 Afişaţi meniurile. Image size Large 3872 × 2592. SHOOTING MENU Optimize image Image quality Image size White balance ISO sensitivity Noise reduction Active D–Lighting 5 Evidenţiaţi un element din meniu. Apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul de fotografiere. Setarea este finalizată şi monitorul revine la pasul 5. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ spre stânga pentru a reveni la lista anterioară de elemente meniu fără a realiza o selecţie. Selectaţi între A (redare). 5. Image size Large 3872 × 2592. D (Setare) sau E (retuşare). B (fotografdiere). 5. 10. Monitorul se va opri. 0 MP Medium 2896 × 1944. SHOOTING MENU Optimize image Image quality Image size White balance ISO sensitivity Noise reduction Active D–Lighting 4 Poziţionaţi cursorul în meniul selectat. Când un element din meniu este evidenţiat. SHOOTING MENU Optimize image Image quality Image size White balance ISO sensitivity Noise reduction Active D–Lighting Indicaţii meniu 6 Afişaţi opţiunile pentru elementul selectat. 2. 5 MP 95 . 5 MP 7 Evidenţiaţi opţiunea şi apăsaţi Q pentru a realiza selecţia. 6 MP Small 1936 × 1296. 6 MP Small 1936 × 1296. pictograma meniului poate fi selectată apăsând butonul O. SETUP MENU CSM/Setup menu Format memory card Info display format Auto shooting info Shooting info auto off World time LCD brightness 3 Selectaţi unul dintre cele cinci meniuri.

PLAYBACK MENU Delete Playback folder Rotate tall Slide show Print set (DPOF) Stop-motion movie Delete Ştergere toate fotografiile sau fotografiile selectate. Doar opţiunile selectate My menu (Meniul meu) (A 119) vor fi afişate dacă aţi selectat My menu (Meniul meu) pentru opţiunea CSM/Setup menu (CSM/meniu setare) (A 118) în meniul setare. Indicaţii meniu Delete Şterge toate fotografiile sau fotografiile selectate. Fotografiile marcate cu pictograma M sunt protejate (A 78) şi nu pot fi şterse. Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor. A 97 Dacă numărul de fotografii selectate pentru ştergere este prea mare. g h Selected Şterge fotografiile selectate. * Poate fi selectată doar dacă pe cardul de memorie sunt salvate unul sau mai multe fişiere film. consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94).Opţiuni redare: Meniul redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni. este nevoie de mai mult timp pentru a finaliza operaţiunea. Print set (DPOF) Selectare fotografii pentru imprimare şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele. Slide show Redare fotografii în mod prezentare diapozitive. Stop-motion movie* A 96 A 97 A 98 A 98 A 90 A 99 Vizualizare filme realizate cu opţiunea Stop-motion movie (Filme stop-cadru) (A 141) din meniu retuşare. All Şterge toate fotografiile din folderul selectat pentru redare. 96 . Playback folder Selectare folder pentru redare. Rotate tall Rotire pe înălţime (orientare portret) în timpul redării.

Opţiuni redare: Meniul redare Selectarea mai multor fotografii pentru ştergere 1 Evidenţiaţi fotografia. utilizaţi opţiunea Folders (Foldere) (A 125) din meniul setare. Pentru a deselecta o fotografie marcată cu pictograma i. Selecţia este indicată de pictograma i. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. 97 . All Redă toate fotografiile din toate folderele de pe cardul de memorie. Current (Curent) este selectat automat chiar dacă anterior a fost selectat All (Toate). Selectaţi All (Toate) pentru a începe redarea. se va afişa un mesaj care va anunţa că nu există fotografii în folder dacă apăsaţi P înainte de a realiza şi salva fotografii pe cardul de memorie curent. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia selectată. Delete Selected 7 10 8 11 9 12 Set Zoom OK 2 Selectaţi fotografia evidenţiată. evidenţiaţi No şi apăsaţi Q. Current (Curent) (setare implicită) În timpul redării sunt afişate numai fotografiile selectate pentru Folders (Foldere) în meniul setare. Indicaţii meniu B Folder redare • Când este realizată o nouă fotografie. • Dacă este introdus un nou card de memorie după selectarea Current. Evidenţiaţi Yes şi apăsaţi Q. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia. • Pentru a selecta folderul în care sunt salvate noile fotografii. evidenţiaţi şi apăsaţi selectorul multiplu în sus sau jos. Selected Delete? 3 images No Yes Playback Folder Selectează folderul din care vor fi redate fotografiile. Delete Selected J J 7 10 8 11 9 J 12 Set Zoom OK 3 Va fi afişată caseta de dialog pentru confirmarea ştergerii fotografiilor. Selectaţi din nou All (Toate) pentru a reda fotografiile din toate folderele.

Opreşte prezentarea diapozitivelor şi iese în redare cadru întreg (A 72) sau redare miniatură (A 76). Slide Show Realizează diapozitive din fotografiile din folderul selectat pentru redare. Fotografiile realizate cu opţiunea Off (Oprit) selectată pentru Auto image rotation (Rotire automată a imaginii) (A 128) în meniul setare vor fi afişate în orientare „lată“ (peisaj). spre dreapta pentru a sări la cadrul următor. Vizualizare informaţii despre fotografie Oprire temporară a prezentării diapozitivelor Indicaţii meniu Ieşire către meniul redare Ieşire către modul redare Q O P Afişează şi modifică informaţiile afişate despre fotografie (A 73). Opreşte prezentarea diapozitivelor şi revine la meniul redare. Opţiune Sărire înapoi/ Sărire înainte Utilizare Descrierea Apăsaţi selectorul multiplu spre stânga pentru a reveni la cadrul anterior. Selectaţi Restart (Repornire) şi apăsaţi Q pentru a reporni redarea Exit (Ieşire) şi apăsaţi Q pentru a reveni la meniul redare. Setarea implicită este On (Pornit). Revenire la modul de fotografiere sau K Pentru a reveni la modul de fotografiere. Opreşte temporar prezentarea diapozitivelor. Slide show Start Frame interval Pause after restart Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii diapozitivelor. Frame interval Selectează durata de afişare a fiecărei fotografii. 1/6 Restart Frame interval Exit 98 . Caseta de dialog din partea din dreapta este afişată când se încheie prezentarea diapozitivelor sau când este apăsat butonul Q pentru a opri temporar redarea. apăsaţi pe jumătate butonul de eliberare a declanşatorului sau butonul K. Start Porneşte prezentarea diapozitivelor.Opţiuni redare: Meniul redare Rotate Tall Selectaţi On (Pornit) pentru a roti pe înălţime (orientare portret) fotografiile pentru afişare pe monitorul aparatului foto.

rotiţi selectorul multiplu pentru a derula filmul stop-cadru înainte sau înapoi. Opţiune Derulare înapoi Avansat Utilizare Descrierea Derularea înapoi a filmului. Apăsaţi selectorul multiplu stânga sau dreapta în timpul redării pentru a alege o funcţie din partea de jos a monitorului. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă. Când filmul este întrerupt. Opreşte redarea şi la lista miniaturi a filmelor stopcadru. Derularea înainte a filmului cadru cu cadru. Derularea înapoi continuă cât timp este apăsat Q. Pe monitor este afişată o listă cu miniaturi doar a filmelor stop cadru. Reluare redare. Pauză în redare. Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a selecta un fişier. Derularea înainte continuă cât timp este apăsat Q. Redarea este reluată când este eliberat butonul Q. Derularea înapoi a filmului cadru cu cadru. apăsaţi Q pentru redare. Stop–motion movie 13 46 Zoom Play În timpul redării Pauză Pauză Încheiere Indicaţii meniu C Filme stop-cadru Opţiunea Stop-motion movie (Film stop-cadru) nu poate fi selectată atunci când cardul de memorie nu conţine filme stop-cadru. Derularea înainte a filmului. 99 .Opţiuni redare: Meniul redare Stop-Motion Movie Porneşte vizualizarea filmelor create cu opţiunea Stop-motion movie (Film stop-cadru) (A 141) din meniul retuşare. Redarea este reluată când este eliberat butonul Q. apoi apăsaţi butonul Q pentru a efectua operaţiunea selectată. Revine la redare cadru întreg atunci când filmul stop-cadru a fost redat din modul de redare cadru întreg. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Active D-Lighting Păstrează detaliile din evidenţieri sau din umbră. Indicaţii meniu 100 . Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor. Noise reduction Reduce zgomotul la viteze reduse ale declanşatorului sau sensibilitate ISO ridicată. Reglaţi fin balansul de alb sau selectaţi un anumit tip de iluminare fluorescentă din meniul fotografiere. b. 103. 104. * Disponibil doar pentru modurile a. c şi d. A 53 A 108 A 69 Doar opţiunile selectate My menu (Meniul meu) (A 119) vor fi afişate dacă aţi selectat My menu (Meniul meu) pentru opţiunea CSM/Setup menu (CSM/meniu setare) (A 118) în meniul setare. Image quality Selectare calitate imagine şi format fişier. SHOOTING MENU Optimize image Image quality Image size W hite balance ISO sensitivity Noise reduction Active D–Lighting Optimize image* Optimizare imagine în funcţie de scenă.Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni. Image size Selectare dimensiune imagine. consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94). ISO sensitivity Măreşte gradul de sensibilitate când iluminarea este slabă. 102 A 50 A 50 A 52. creând fotografii cu un contrast natural. White balance* (Balans de alb) A 101. 105 Ajustare culori în funcţie de sursa de lumină.

Custom Personalizează setările de optimizare a imaginii (A 102). Rezultatele sunt optimizate pentru condiţiile actuale de fotografiere şi variază odată cu expunerea şi poziţia subiectului în cadru. • Toate setările în afară de Custom (Personalizat) utilizează spaţiul de culoare sRGB. Black-and-white Fotografiere în alb-negru. verde şi albastru extraordinare. 101 . contrastul şi claritatea pentru a produce imagini ferme cu contururi clare. Indicaţii meniu C Optimizare imagine • Utilizaţi un obiectiv tip G sau D pentru rezultate mai bune.Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Optimize Image Optimizare contrast. A B C Normal (setare implicită) Recomandată pentru majoritatea situaţiilor. contrastul şi claritatea pentru a produce imagini vii cu nuanţe de roşu. Vivid Îmbunătăţeşte saturaţia. claritate şi alte setări referitoare la felul în care fotografiile vor fi utilizate sau tipul de scenă. selectaţi Custom (Personalizat) şi optaţi pentru o setare diferită de Auto pentru claritate. Softer Atenuează contururile. Portrait Scade contrastul în vreme ce conferă texturi naturale şi o tentă plină pielii şi portretului subiecţilor. compensarea tonurilor şi saturaţie. oferind rezultate naturale adecvate portretelor şi retuşării computerizate. • Pentru rezultate susţinute într-o serie de fotografii. D E F G More vivid Maximizează saturaţia.

care acceptă o paletă de culori mai mare decât sRGB. Selectaţi Moderate (Moderat) pentru culori cu o saturaţie mai mică. Hue adjustment Nuanţa poate fi reglată între –9° şi +9° în paşi de 3° (gradele se referă la „roata de culori“ utilizată adeseori pentru a exprima nuanţa). IIIa (sRGB) (setare implicită) Fotografiile realizate în acest mod sunt adaptate spaţiului de culoare sRGB şi sunt potrivite pentru utilizare sau imprimare „aşa cum sunt“. fără a avea nevoie de modificări ulterioare. Setarea implicită este Auto (Auto). Selectaţi Custom (Personalizat) pentru a selecta un ton creat de utilizator cu ajutorul Camera Control Pro 2 (disponibil separat. Această opţiunea este alegerea potrivită pentru fotografiile ce vor fi procesate sau retuşate ulterior. Medium low (Scăzut spre mediu). nuanţele de albastru mai purpurii. Selectaţi această opţiune pentru fotografii de natură sau peisaje.Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Personalizarea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii: Custom Selectaţi Custom (Personalizat) pentru a efectua reglaje separate ale următoarelor opţiuni. Enhanced (Îmbunătăţit) pentru culori mai vii. Alegeţi această opţiune pentru portet. Saturation Selectaţi nivelul de saturaţie (intensitatea culorii) între Auto (Auto). More contrast (Mai mult contrast) sau Custom (Personalizat). Normal. Valorile pozitive fac nuanţele de roşu mai portocalii. pentru setări scăzute pentru contururi îndulcite. Pentru mai multe detalii consultaţi documentaţia furnizată cu Camera Control Pro 2. Valorile negative fac nuanţele de roşu mai purpurii. Setarea implicită este Auto (Auto). Setarea implicită este ±0. Setarea implicită este Auto (Auto). nuanţele de verde mai albastre. Normal. A 156). evidenţiaţi Done (Efectuat) şi apăsaţi butonul Q. nuanţele de albastru mai verzi. Ia (sRGB) Fotografiile realizate în acest mod sunt adaptate pentru spaţiul de culoare sRGB şi sunt potrivite pentru a fi imprimate sau utilizate „aşa cum sunt“. Color mode Specifică dintre următoarele modul în care sunt reproduse culorile. High (Ridicat) sau None (Deloc). După ajustarea setărilor. Optimize image Custom Done Image sharpening Tone compensation Color mode Saturation Hue adjustment Image sharpening Optaţi pentru cât de mult să fie clarificate contururile în timpul fotografierii între Auto (Auto). Setările scăzute previn pierderea detaliilor evidenţiate în condiţii iluminare intensă sau în lumina directă a soarelui. Moderate (Moderat) sau Enhanced (Îmbunătăţit). Medium low (Scăzut spre mediu). nuanţele de verde mai galbene. Less contrast (Mai puţin contrast). Tone compensation Selectaţi nivelul de contrast dintre Auto (Auto). Low (Scăzut). Setările ridicate păstrează detaliul în cazul peisajelor înceţoşate sau alte situaţii de contrast scăzut. Medium high (Mediu spre ridicat). Normal. Indicaţii meniu 102 . Medium high (Mediu spre ridicat). fără a avea nevoie de modificări ulterioare. Optaţi pentru setări ridicate pentru claritatea contururilor. II (Adobe RGB) Fotografiile realizate în acest mod sunt adaptate pentru spaţiul de culoare Adobe RGB .

se poate selecta un anumit tip de iluminare fluorescentă. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu aplicaţia. cum sunt pe stadioane sau în sălile de gimnastică. White fluorescent Pentru fotografiere în lumină fluorescentă albă. un nivel de reglare a nuanţei fiind exprimată de un grad de rotaţie a roţii. în vreme ce Adobe RGB esze utilizat pentru publicaţii şi imprimare comercială. White Balance Modifică setarea balansului de alb (A 52). Balansul de alb poate fi. selectaţi spaţiul de culoare Adobe RGB pentru a realiza fotografii în modul II. D Reglare nuanţă Culoarea constă în trei elemente. saturaţie. sRGB este pentru uz general. Opţiunea Hue adjustment (Reglare nuanţă) este utilizată pentru ajustarea unuia dintre aceste elemente. D Spaţiu de culoare Spaţiul de culoare determină paleta de culori disponibilă pentru reproducerea culorii.Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere C Mod culoare • Modurile Ia şi IIIa sunt recomandate pentru fotografii care vor fi imprimate fără modificări sau vizualizate în aplicaţii care nu sunt compatibile cu funcţia de gestionare a culorii. nuanţa. Day white fluorescent Pentru fotografiere în lumină fluorescentă albă de tipul luminii zilei. White balance Auto Incandescent Fluorescent Direct sunlight Flash Cloudy Shade Specificarea luminii fluorescente Selectaţi Fluorescent pentru a specifica lumina fluorescentă dintre următoarele opţiuni. Deoarece roata de culoare este adeseori folosită pentru a exprima nuanţa. Mercury-vapor lamps Pentru fotografiere sub lămpi cu vapori de mercur. Dacă reglarea fină nu este necesară. unitatea de măsură sunt gradele unghiulare. l m n o p q r Sodium-vapor lamps Pentru fotografiere sub lămpi cu vapori de sodiu. În plus faţă de opţiunile disponibile din afişajul Setări rapide detaliat în Balans de alb. nuanţă şi luminozitate. Pentru fotografiere în lumină fluorescentă cu alb cald. de asemenea. reglat (A 104). Cool-white fluorescent Pentru fotografiere în lumină fluorescentă cu alb rece. • Dacă aplicaţia este compatibilă cu funcţia de gestionare a culorii. Daylight fluorescent Pentru fotografiere în lumină fluorescentă de tipul luminii zilei. 103 . Indicaţii meniu Warm-white fl. setaţi valoarea de reglare la 0 şi apăsaţi Q.

dacă nu este selectată opţiunea Preset manual (Presetare manuală). sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai scăzută. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai ridicată apar nuanţate în albastru. evidenţiaţi un tip de iluminare şi apăsaţi selectorul multiplu către dreapta. Atunci când sursele de lumină cu o temperatură apropiată de 5000– 5500K apar albe. n White fluorescent o Cool-white fluorescent p Day white fluorescent Temperatură culoare 3500 K~8000 K 3000 K 2700 K 3000 K 3700 K 4200 K 5000 K q r h J i j Balans de alb Daylight fluorescent Mercury-vapor lamps Direct sunlight Flash Cloudy Shade Temperatură culoare 6500 K 7200 K 5200 K 5400 K 6000 K 8000 K Reglaj fin balans de alb Balansul de alb poate fi reglat fin pentru a compensa variaţia culorii sursei de lumină sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare în imagine. 1 Selectaţi o opţiune pentru balansul de alb. Balans de alb K Auto Incandescent f l Sodium-vapor lamps m Warm-white fl. Balansul de alb poate fi reglat fin pe axa galben chihlimbar (A)–albastru (B) şi pe axa verde (G)–magenta (M). Axa verticală (verdemagenta) are efecte asemănătoare cu cele ale filtrelor de compensare a culorii (CC). definită prin referinţe la temperatura la care obiectul ar trebui încălzit pentru a radia lumina pe aceeaşi lungime de undă. apoi evidenţiaţi un balans de alb şi apăsaţi selectorul multiplu spre dreapta.Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere C Temperatură culoare Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de vizor şi alte condiţii. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de lumină. precum un bec incandescent. White balance Auto Incandescent Fluorescent Direct sunlight Flash Cloudy Shade Indicaţii meniu 2 Reglaj fin balans de alb. Utilizaţi selectorul multiplu pentru reglarea fină a balansului de alb. apar uşor galbene sau roşii. Selectaţi White balance (Balans de alb) în meniul de fotografiere. Verde (G) Suplimentare verde White balance Incandescent Adjust OK Reglare Coordonate Albastru (B) Galben chihlimbar (A) Suplimentare magenta Magenta (M) Suplimentare galben chihlimbar 104 Suplimentare albastru . Valorile pot fi diferite în funcţie de temperaturile de culoare oferite de măsurătorile de culoare. Axa orizontală (chihlimbar-albastru) corespunde temperaturii de culoare. cu fiecare pas echivalent cu aproximativ 5 mired. mai puţin Preset manual (Presetare manuală). Dacă este selectat Fluorescent. Temperatura aproximativă a culorii pentru fiecare setare de balans de alb este oferită în cele ce urmează (când setarea de reglare fină a balansului de alb este ±0.

apoi apăsaţi selectorul multiplu către dreapta. 1 2 Amplasaţi un obiect gri neutru sau alb în lumina ce va fi utilizată în fotografia finală. De exemplu. mutarea cursorului în dreptul B (blue) atunci când este selectată o setare „caldă“ precum f (incandescent) pentru balansul de alb va face fotografia uşor mai „rece“ dar nu o va face propriu-zis albastră. poate fi utilizat un panou gri standard ca obiect de referinţă. Apăsaţi Q pentru a selecta şi a reveni la meniul de fotografiere. este o măsură a temperaturii culorii ce ţine cont de astfel de variaţii şi în consecinţă este unitatea de măsură utilizată pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. C „Mired“ Orice schimbare a temperaturii culorii determină o diferenţă mai mare a culorii la temperaturi scăzute ale culorii ce ar fi mai ridicată la temperaturi mai ridicate ale culorii. o schimbare de 1000 K produce o modificare a culorii mult mai mare la 3000 K decât la 6000 K . în afişajul Informaţii fotografiere. Reţineţi că la fiecare nouă măsurare a presetării balansului de alb.Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere 3 Apăsaţi Q. Indicaţii meniu Măsurarea unei valori pentru presetarea balansului de alb Reţineţi că pentru presetare manuală se poate selecta o singură fotografie o dată ca sursă a balansului de alb. De exemplu. White balance Preset manual Measure Use photo 105 . Use photo Balansul de alb este copiat din fotografia existentă pe cardul de memorie. Sunt disponibile două metode pentru setarea balansului de alb individual. Measure Un obiect gri neutru sau albe este pus în lumina ce va fi utilizată în fotografia finală iar balansul de alb este măsurat direct de aparatul foto. pe ecran va apărea „s“ lângă pictograma corespunzătoare balansului de alb. B Reglaj fin balans de alb Culorile de pe axele cu reglaj fin sunt relative. nu absolute. datele existente sunt suprascrise. Afişaţi meniul fotografiere şi selectaţi White balance> (Balans de alb). Preset manual (Presetare manuală). De exemplu: • 4000 K–3000 K (o diferenţă de 1000 K)=83 mired • 7000 K–6000 K (o diferenţă de 1000 K)=24 mired Preset Manual Presetarea manuală poate fi folosită atunci când rezultatele dorite nu pot fi obţinute cu alte setări sau pentru a potrivi manual setarea balansului de alb la o fotografie deja existentă. In decorul unui studio. calculat prin multiplicarea inversului temperaturii culorii de 106 ori. La setări diferite de ±0. Mired.

6 Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare pentru balansul de alb. (Realizaţi fotografie a obiectului alb sau gri. selectaţi Preset manual (Presetare manuală) pentru balansul de alb în afişajul Setări rapide (A 52) şi apăsaţi Q pentru câteva secunde. (Date obţinute). A 112). aparatul foto nu a putut măsura balansul de alb. Balansul de alb poate fi măsurat chiar şi atunci când aparatul foto nu focalizează. evidenţiaţi Yes şi apăsaţi Q. umplând vizorul). utilizaţi un afişaj electonic analog pentru a selecta expunerea optimă. vizorul şi afişajule de informaţii fotografiere balans de alb vor clipi aşa cum se indică în partea dreaptă. 5 Încadraţi obiectul de referinţă astfel încât să acopere integral vizorul şi apăsaţi până la capăt butonul de eliberare a declanşatorului. cu nivel de reflectare de 18% (disponibil separat). • Nu modificaţi expunerea de la valoarea selectată de aparatul foto. când fotografiaţi în mod d. Balansul de alb va fi automat setat la valoarea măsurată. Dacă se afişează avertizarea indicată în partea dreaptă. • Dacă aţi selectat opţiunea White balance (Balans de alb= pentru Setare personalizată 11 (F/G button. Unable to measure preset white balance. sub lumina de fotografiere. Reveniţi la pasul 2 şi mpsuraţi din nou balansul de alb. balansul de alb va fi setat la valoarea măsurată chiar dacă este selectată opţiunea Use photo (Utilizare fotografie). Measure Overwrite existing preset data? Yes No 4 Se va afişa mesajul Take photo of white or gray object filling viewfinder under lighting for shooting. Please try again. Când mesajul dispare de pe afişaj. • Pentru a sări direct la pasul 4 fără a afişa meniul de fotografiere. • Pentru a măsura precis nivelul balansului de alb. C Alte modalităţi de a măsura valoarea Puteţi folosi metodele următoare pentru a măsura o valoarea pentru balansul de alb presetat. Set Indicaţii meniu B Măsurare valoare • Reţineţi că dacă aparatul foto a măsurat o valoare pentru balansul de alb.Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere 3 Evidenţiaţi Measure (Măsurare) şi apăsaţi selectorul multiplu către dreapta. Se afişează ecranul din partea dreaptă. se va afişa mesajul Data acquired. apăsaţi G pentru câteva secunde când presetarea manuală este activă pentru a afişa indicatorii prezentaţi la pasul 4. 106 . Data acquired. utilizaţi un „panou gri“ standard sau alt panou reflectorizant destinat măsurării balansului de alb.

Pentru a selecta o nouă fotografie. This image Select image 3 Apăsaţi selectorul multiplu sus sau jos pentru a evidenţia folderul în care se găseşte fotografia sursă dorită. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia selectată. Pentru a utiliza fotografia curentă ca sursă de presetare. Apăsaţi Q pentru a confirma setările. Afişajul va reveni în meniul de fotografiere. Reţineţi că la fiecare nouă măsurare a presetării balansului de alb cu opţiunea Use photo (Utilizare fotografie). 107 . Reţineţi că pentru presetare manuală se poate selecta o singură fotografie o dată ca sursă a balansului de alb. evidenţiaţi Select image (Selectare imagine) şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. Setarea va fi White balance Use photo confirmată. White balance Select image 7 10 8 11 9 12 Indicaţii meniu Zoom OK 5 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau dreapta pentru a evidenţia o fotografie. datele presetate existente sunt suprascrise. evidenţiaţi This image (Această fotografie) şi apăsaţi selectorul multiplu spre dreapta. Se vor afişa imaginile din folderul selectat. dar doar fotografii realizate cz D60 pot fi utilizate ca sursă pentru presetare manuală. White balance Preset manual Measure Use photo 2 Evidenţiaţi Use photo şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. White balance Select image 4 Apăsaţi selectorul multiplu spre dreapta. White balance Select image 7 10 8 11 9 12 Zoom OK B Sursă pentru presetare manuală Imaginile afişate pot include şi fotografii realizate cu alte aparate foto. Treceţi la pasul 3.Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Copierea balansului de alb dintr-o fotografie Puteţi folosi valoarea balansului de alb copiată dintr-o fotografie pentru balansul de alb presetat manual. 1 Selectaţi White balance (Balans de alb) >Preset manual (Presetare manuală) în meniu fotografiere şi apăsaţi selectorul multiplu spre dreapta.

On Fotografiile realizate la nivele de sensibilitate ISO peste valoarea ISO 400 sau la viteze ale declanşatorului mai mici sau egale cu 8 secunde pot fi procesate pentru a reduce zgomotul. viteza de avansare a cadrelor va scădea şi capacitatea memoriei intermediare se va diminua. Funcţia de reduere a zgomotului nu se va realiza dacă aparatul foto este oprit în timp ce job nr clipeşte în vizor înainte de finalizarea procesării. Pot fi realizate noi fotografii când job nr nu mai este afişat. sub forma unor pete sau pixeli la distanţe diferite unii faţă de alţii. Operaţiuni minime de reducere zgomot se realizează pentru fotografii pentru sensibilitate ISO peste 800.Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Noise Reduction Fotografiile realizate la viteze ale declanşatorului mai mici sau egale cu 8 secunde şi la nivele ridicate de sensibilitate pot fi procesate pentru a reduce „zgomotul“. (La viteze ale declanşatorului mai mici sau egale cu 8 secunde. coloraţi strălucitor.) Indicaţii meniu 108 . job nr va clipi în partea de jos a vizorului pentru o perioadă aproximativ egală cu viteza curentă a declanşatorului. Off (Oprit) (setare implicită) Operaţiunea de reducere zgomot este oprită pentru fotografii pentru sensibilitate ISO cu valoarea ISO 800 sau mai mică. Alegeţi din următoarele opţiuni. În modul de eliberare continuă.

09 AF-assist2 Activează sau dezactivează iluminarea de asistenţă AF. 12 AE-L/AF-L Selectează funcţia realizată de H. A 113 A 113 A 113 A 112 A 111 A 111 A 68 A 111 Indicaţii meniu 109 . 11 F/G button Selectează funcţia asociată butonului F/G. 02 Focus mode Selectează modul de focalizare. Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor. 13 AE lock Setează dacă expunerea se blochează atunci când declanşatorul este apăsat pe jumătate. 06 No memory card? A 110 Activează sau dezactivează butonul declanşatorului dacă în aparatul foto nu există un card de memorie. 04 Release mode Selectează modalitatea de eliberare a declanşatorului. selectaţi Full (Complet) pentru CSM/Setup menu (CSM/meniu setare) (A 118) din meniul setare. A 62 A 54 A 58 A 57 Pentru a afişa următoarele opţiuni. 14 Built-in flash/Optional flash unit1 Selectează modul de control bliţ pentru bliţul încorporat sau opţional SB-400 Speedlight. 01 Beep A 110 A 110 Opreşte semnalul sonor emis când aparatul foto focalizează sau când sunt utilizate telecomanda sau autodeclanşatorul. 07 Image review Selectează dacă fotografiile sunt afişate imediat după fotografiere. CUSTOM SETTING MENU Reset Beep Focus mode AF–area mode Release mode Metering No memory card? R Reset Restabileşte setările personalizate la valorile implicite.Setări personalizate Meniul Setări personalizate conţine următoarele opţiuni. 08 Flash compensation1 Reglează nivelul bliţului. consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94). 03 AF-area mode Selectează modul în care aparatul foto selectează punctul de focalizare. 05 Metering1 Selectează modalitatea în care aparatul foto stabileşte expunerea. 10 ISO auto1 Selectează valoarea ISO maximă utilizată pentru control automat sensibilitate.

c şi d. Disponibil pentru modurile a. sau când fotografia este realizată în mod reacţie rapidă la distanţă (A 55). R Reset Selectaţi Yes pentru a reiniţializa toate setările personalizate la valorile implicite. Consultaţi Anexa (A 176) pentru lista completă de setări implicite. 17 Remote on duration 18 Date imprint Imprimă automat pe fotografii data sau data şi ora realizării. Fotografiile vor fi afişate pe monitor alături de eticheta „Demo“ dar nu vor fi salvate pe cardul de memorie şi nu pot fi imprimate. 110 . Doar opţiunile selectate pentru My menu (Meniul meu) (A 119) vor fi afişate dacă opţiunea My menu (Meniul meu) este selectată pentru CSM/Setup menu (CSM/meniu setare) (A 118) în meniul setare. b când este oprit. 16 Self-timer Selectează decalajul autodeclanşatorului. Indicaţii meniu 06 No Memory Card? Dacă este selectată opţiunea Release locked (Eliberare blocată) (setare implicită. în toate modurile de fotografiere exceptând d. se va auzi un semnal sonor când aparatul foto focalizează în mod focalizare automată (când este selectat j. 19 Rangefinder A 116 Selectează dacă afişajul electronic pentru expunere este înlocuit de o scală care indică distanţa de focalizare cu focalizare manuală în vizor. când este selectat c sau subiectul este considerat în mişcare în mod a focalizare automată (A 57). Semnalul sonor nu se va auzi când este selectat Off. în timp ce declanşatorul descreşte în mod autodeclanşator şi acţionare la distanţă decalată (A 55). b. Setarea curentă este prezentată în cadrul afişajului cu informaţii de fotografiere: a este afişat când semnalul sonor este pornit. 01 Beep Pentru setarea implicită On (Pornit). 1 2 A 114 A 114 A 115 A 115 Selectează durata de aşteptare a semnalului telecomenzii înainte de anularea modului telecomandă. Disponibil în toate modurile de fotografiere exceptând h şi j. Selectaţi Enable release pentru a activa declanşatorul când în aparatul foto nu există card de memorie.Setări personalizate 15 Auto off timers Selectează durata cât monitorul şi funcţia de măsurare expunere rămân active. declanşatorul nu poate fi eliberat dacă în aparatul foto nu există un card de memorie. semnalul sonor nu se va auzi).

Disponibil pentru modurile a. Min. 10 ISO Auto (Afişat când Full (Complet) este selectat. Dacă este selectată opţiunea Off (Oprit). c şi d. A 118) Alegeţi dacă aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO când nu se poate obţine expunerea optimă la sensibilitatea ISO selectată de utilizator. Reţineţi că atunci când dispozitivul de iluminare este oprit. A 114). Alegeţi Off pentru a dezactiva iluminarea de asistenţă AF. iar subiectul este iluminat deficitar. sensibilitatea va fi ajustată doar dacă se ajunge la subexpunere la viteza declanşatorului selectată pentru această opţiune (pot fi utilizate viteze mai mici ale declanşatorului dacă nu se poate obţine expunerea optimă la valoarea selectată pentru sensibilitatea maximă). sensitivity Fotografiile realizate cu sensibilitate ISO ridicată prezintă adesea „zgomot“. Indicaţii meniu Max. A 118) Dacă este selectată opţiunea On (Pornit) (setare implicită). 111 . On Sensibilitatea ISO va fi reglată automat dacă expunerea optimă nu poate fi atinsă la valoarea selectată (nivelul bliţ este reglat corespunzător). În modurile a şi c. Durata cât acestea sunt afişate depinde de opţiunea selectată pentru Setare personalizată 15 (Auto off timers. sensitivity Min.Setări personalizate 07 Image Review (Afişat când Full (Complet) este selectat. dispozitivul de iluminare AF se va aprinde când este necesar pentru a asista operaţia de focalizare (A 57). A 118) Dacă se selectează On (Pornit) (setare implicită). fotografiile vor fi afişate automat pe monitor după fotografiere. ISO auto nu va ridica sensibilitatea ISO peste valoarea selectată. ISO auto poate fi utilizat cu unităţi bliţ. Alegeţi sensibilitatea maximă ISO pentru a împiedica funcţia ISO auto să crească prea mult sensibilitatea ISO. este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza obiecte iluminate deficitar utilizând focalizarea automată. fotografiile pot fi afişate pe monitor apăsândP. shutter speed Alegeţi viteza declanşatorului la care se activează ISO auto în modurile a and c. b. shutter speed Off (Oprit) (setare implicită) Sensibilitatea ISO va rămâne fixă la valoarea selectată de utilizator (A 53). ISO auto Off On Max. 09 AF-assist (Afişat când Full (Complet) este selectat.

White balance Apăsaţi butonul F/G şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege balansul de alb (doar modurile a. Reţineţi că zgomotul este mai frecvent în cazul sensibilităţilor înalte. 11 F/G Button (Afişat când Full (Complet) este selectat. Dacă nu se utilizează un bliţ. aceşti indicatori clipesc atunci când valoarea sensibilităţii este schimbată faţă de valoarea selectată de utilizator. Release mode Apăsaţi butonul F/G şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege modul de eliberare (A 54). apăsaţi F/G (A 55). A 120). c şi d. pe afişajul cu informaţii despre fotografiere va apărea o pictogramă m în partea stângă a setării care poate fi ajustată prin apăsarea butonului F/G şi prin rotirea selectorului de comandă (când se selectează Classic (Clasic) pentru Info display format (Format afişare informaţii) doar în meniul setare. sensibilitatea ISO nu va fi ajustată chiar dacă se selectează On (Pornit) pentru ISO Auto. F b Self-timer (Autodeclanşator) (setare implicită) Pentru a selecta modul autodeclanşator. Subiecţii din plan apropiat pot fi subexpuşi în fotografiile făcute cu bliţul la viteze reduse ale declanşatorului în lumina zilei. 112 . sau în direcţia unui fundal strălucitor. fotografiile sunt efectuate la sensibilitatea ISO selectată de utilizator. Ajustările efectuate pentru sensibilitatea ISO de către ISO auto pot fi confirmate în afişajul cu date despre fotografiere (A 73). Alegeţi un mod bliţ altul decât sincronizarea lentă sau selectaţi modul de expunere c şi alegeţi o diafragmă mai mare. A 52). k l ISO sensitivity Apăsaţi butonul F/G şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege sensibilitatea ISO (A 53). A 118) Alegeţi funcţia realizată de F/G. C ISO Auto Controlul Auto ISO nu este disponibil când sunt selectate modurile programe digitale variabile sau la o sensibilitate ISO Hi 1. Indicaţii meniu La alte setări decât Self-timer (Autodeclanşator) (setare implicită). Când se selectează Hi 1 (Ridicat) pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO). Atunci când sunt afişaţi aceşti indicatori. j Image quality/size Apăsaţi butonul F/G şi rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege calitatea imaginii (A 50) şi formatul (A 50). indicatorii apar în vizor şi în afişajul cu informaţii despre fotografiere aşa cum se arată în dreapta.Setări personalizate Când se selectează On (Pornit). b.

A 118) Dacă se selectează Off (Oprit) (setare implicită). Built–in flash Manual Full power Indicaţii meniu În vizor clipeşte o pictogramă E şi este selectat afişajul cu informaţii despre fotografiere Manual. apăsarea la jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului nu blochează expunerea (A 63). S Manual Bliţul se declanşează la nivelul selectat meniul indicat în partea dreaptă. Butonul de eliberare a declanşatorului nu poate fi utilizat pentru a focaliza (A 60). AE/AF lock (Blocare AE/AF) (setare implicită) Atât focalizarea cât şi blocarea expunerii se blochează la apăsarea butonului H (A 60.. 14 Built-in Flash/Optional Flash Unit (Afişat când Full (Complet) este selectat. 113 . R TTL (setare implicită) Bliţul este ajustat în mod automat în funcţie de condiţiile de fotografiere. Dacă este selectat On (Pornit). se utilizează Setarea personalizată 14 pentru a alege modul de control bliţ pentru SB-400 şi numele se schimbă la Optional flash unit. La capacitate maximă. bliţul încorporat are un număr de ghidare de 13/43 (ISO 100. K 13 AE Lock (Afişat când Full (Complet) este selectat. Când se ataşează o unitate Speedlight SB-400 opţională. Expunerea nu este afectată (A 60). Focalizarea nu este afectată (A 63). b. N AE lock hold Funcţia de expunere se blochează la apăsarea butonului H şi rămâne blocată până la o a doua apăsare a butonului sau până când măsurarea expunerii este oprită (A 63). A 118) Selectează modul de control bliţ pentru bliţul încorporat sau SB-400 Speedlight opţional. M AF lock only Focalizarea se va bloca la apăsarea butonului H. O AF-ON H lansează funcţia de focalizare automată. expunerea se va bloca la apăsarea până la jumătate a butonului de eliberare declanşator. 20°C/68°F). L AE lock only Expunerea se va bloca la apăsarea butonului H. 63). A 118) Selectează funcţia realizată de H.Setări personalizate 12 AE-L/AF-L (Afişat când Full (Complet) este selectat. c şi d. Disponibil în modurile a. m/ft.

8 s. Alegeţi timpul permis să treacă înainte ca monitorul şi măsurarea expunerii să se oprească. X Custom Setările orei pentru următoarele opţiuni pot fi specificate separat. A 118) Dacă nu sunt efectuate operaţiuni pe durata perioadei de timp selectate. 12 s. Fotografiile sunt afişate în monitor timp de patru secunde după fotografiere. 20 s. Fotografiile sunt afişate în monitor timp de 20 secunde după fotografiere. Playback/menus: Alegeţi cât timp rămâne aprins monitorul pentru meniuri şi redare (Redare/meniuri) din 8 s. Măsurarea expunerii se va opri după patru secunde. 10 s (setare implicită) sau 20 s. 1 min. U Short Monitorul se va opri când nu sunt efectuate operaţii timp de opt secunde în timpul redării şi când sunt afişate meniurile. 8 s. Monitorul şi măsurarea expunerii se opresc automat împreună cu setarea oprire automată măsurare. A 111). Când se utilizează o telecomandă (A 55). W Long Monitorul se va opri când nu sunt efectuate operaţii timp de 20 secunde în timpul redării sau când sunt afişate meniurile. sau 10 min. măsurarea expunerii nu se opreşte automat când aparatul foto este alimentat de Adaptorul CA EH-5a opţional cu un Conector de alimentare EP-5 (A 156). 114 . • Indiferent de setarea selectată. Fotografiile sunt afişate în monitor timp de patru secunde după fotografiere.Setări personalizate 15 Auto off Timers (Afişat când Full (Complet) este selectat. monitorul şi măsurarea expunerii rămân pornite pentru durata selectată pentru Setarea personalizată 17 (Remote on duration (Durată pornire de la distanţă). 20 s. • Monitorul şi afişajul vizorului nu se opresc automat când aparatul foto este conectat la un computer (A 80) sau la imprimanta PictBridge (A 83). evidenţiaţi Done (Efectuat) şi apăsaţi Q pentru a confirma setarea. C Auto Off • Cu cât monitorul şi funcţia de măsurare expunere rămân active. 1 min. 1 min. 5 s. sau 30 min. Odată specificată setarea. Auto meter-off: Alegeţi durata de timp înainte de oprirea măsurării expunerii din (Oprire automată măsurare) 4 s. A 118) Alegeţi decalajul eliberării declanşatorului în modul autodeclanşator (A 55) din 2 s. 20 s. V Normal (setare implicită) Monitorul se va opri când nu sunt efectuate operaţii timp de 12 secunde în timpul redării sau când sunt afişate meniurile. monitorul şi vizorul se vor opri pentru a reduce solicitarea acumulatorului. cu atât mai repede se epuizează acumulatorul. 16 Self-Timer (Afişat când Full (Complet) este selectat. Măsurarea expunerii se va opri după un minut. sau 10 min. Image review: Alegeţi cât timp sunt afişate fotografiile în monitor după fotografierea (Revizuire imagine) din 4 s. Indicaţii meniu Când se selectează On (Pornit) (setare implicită) pentru Setarea implicită 07 (Image review (Revizuire imagine). monitorul şi măsurarea expunerii se vor opri la momentul specificat pentru Auto off timers>Custom>Image review. Măsurarea expunerii se va opri după opt secunde. A 115).

La alte setări decât Off (Oprit). • Data şi ora nu pot fi imprimate pe fotografii atunci când este selectate setările de calitate a imaginii (A 50) U sau X. (setare implicită). A 118) Alegeţi durata cât aparatul foto va aştepta semnalul de la telecomandă înainte de activarea anulării întârziate sau a modurilor răspuns rapid la distanţă (A 55) din 1 min.01 B Imprimarea datei • Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Modul telecomandă este anulat dacă durata selectată se scurge fără efectuarea unei fotografii după selectarea modului telecomandă.Setări personalizate 17 Remote on Duration (Afişat când Full (Complet) este selectat.01 2008. sau 15 min. 10 min.. y Date counter (A 116) Amprenta momentului indică numărul de zile dintre data înregistrării şi data selectată. data şi informaţia respectivă poate fi imprimată pe fotografii fără ca data şi ora să fie imprimate pe acestea. Data este imprimată pe fotografii aşa cum se arată mai jos.01 2008. 115 .04. utilizând opţiunile din meniul Print set (Setare imprimare) (A 90). 18 Date Imprint (Afişat când Full (Complet) este selectat. Fotografiile effectuate în orientarea „pe verticală“ (portret) cu On (Pornit) selectat pentru Auto image rotation (Rotire automată a imaginii) (A 128) Indicaţii meniu 2008. 5 min. x Date and time Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul Date (Data) (A 21).04. w Date Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. A 118) Data şi ora înregistrării pot fi imprimate pe fotografii. C Date Imprint and Print Set Atunci când se efectuează o imprimare prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF ce susţine imprimarea datei fotografierii şi informaţiei despre fotografie. z apare în afişajul cu informaţii de fotografiere.04.

02. Două zile rămase Două zile scurse Indicaţii meniu 19 Rangefinder (Afişat când Full (Complet) este selectat. months. Intorduceţi o dată (A 21. 116 . and days Odată selectată setarea pentru fiecare opţiune. Nu este disponibil în modul d. 23 2009. Pot fi înregistrate până la trei date. Indică focalizarea la un punct aflat uşor în faţa subiectului. and days (Ani. months. alegeţi o opţiune si apăsaţi Q. Nu se poate focaliza. evidenţiaţi Done (Efectuat) şi apăsaţi Q pentru a confirma setarea. Choose date Când contorul datei este aplicat pentru prima oară sau când selectorul multiplu este apăsat imediat după selectarea uneia dintre cele trei opţiuni. luni şi zile) şi apăsaţi Q. pasul 5) şi apăsaţi Q. Years and days (Ani şi zile) sau Years. Disponibilă când se utilizează un obiectiv cu o diafragmă maximă de f/5. Indică focalizarea la un punct aflat la o distanţă apreciabilă în spatele subiectului. 23 22/2008. Afişaj Descrierea Subiectul din interiorul punctului de focalizare se află în focalizare. A 118) În toate modurile de fotografiere exceptând d. Pentru a selecta o dată. Afişaj Descrierea Indică focalizarea la un punct aflat uşor în spatele subiectului. Date imprint Date counter Done Choose date Display options 2008. 04. va fi afişat ecranul Set date (Setare dată). 01 Date imprint Choose date 2008. Mai jos sunt prezentate amprente moment mostră pentru contorul datei. În timp ce fotografiaţi subiectul în cazul căruia focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător (A 38). Indică focalizarea la un punct aflat la o distanţă apreciabilă în faţa subiectului. o scală indicând distanţa de focalizare. este posibil ca vizorul să nu poată măsura cu acurateţe distanţa de focalizare.6 sau mai rapidă. 04. Utilizaţi funcţia pentru a verifica creşterea copilului sau pentru a ţine evidenţa numărului de zile până la o zi de naştere sau până la nuntă. Date imprint Display options Number of days Years and days Years. 05 Set OK Display options Alegeţi Number of days (Număr de zile). Eroare focus. selectarea On (Pornit) cu modul de focalizarea manuală (A 61) activat are drept efect trecerea afişajului expunerii electronice analogice la afişajul vizorului. 04.Setări personalizate Contor dată Fotografiile făcute în timp ce această opţiune este activată sunt imprimate cu numărul de zile rămas până la sau cu numărul de zile scurs de la data specificată. Această opţiune este utilă când se focalizează manual.

consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94). Info display format Alegeţi un format pentru afişajul informaţiilor despre fotografie. sequence Optaţi pentru modalitatea în care aparatul foto denumeşte fişierele. LCD brightness Reglaţi luminozitatea monitorului. World time Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare pentru acasă şi destinaţie.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. Mirror lock-up Când verificaţi sau curăţaţi filtrul low-pass. A 124 A 123 Indicaţii meniu A 123 A 123 A 21 A 123 Pentru a afişa următoarele opţiuni suplimentare. SETUP MENU CSM/Setup menu Format memory card Info display format Auto shooting info Shooting info auto off World time LCD brightness CSM/Setup menu Alegeţi opţiunile afişate în meniuri. Image comment Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate. Video mode Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. Language Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. Shooting info auto off Afişajul informaţiilor de fotografiere se va opri automat când priviţi prin vizor. Format memory card Formataţi cardul de memorie. selectaţi Full pentru CSM/Setup menu (A 118). Folders Creaţi sau alegeţi folderul în care vor fi înregistrate fotografiile noi. Firmware version Se afişează versiunea firmware a aparatului foto. Clean image sensor Îndepărtaţi praful de pe senzorul de imagine. blocaţi oglinda în poziţia sus. Auto shooting info A 118–119 A 24 A 120–122 A 122 Afişaţi informaţiile de fotografiere când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate şi eliberat. File no. Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor. A 126 A 126 A 126 A 126 A 125 117 .

CSM/Setup menu Simple Full My menu A Simple (setare implicită) Afişaţi doar opţiunile de bază din Setări personalizate (A 109) şi meniurile de setare (A 117). B C Full Se afişează toate opţiunile. My menu Se afişează doar opţiunile selectate. CSM/Setup Menu Alegeţi opţiunile afişate în meniuri.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Dust off ref photo Preia date de referinţă pentru opţiunea Curăţare praf imagine Capture NX (disponibil separat). Indicaţii meniu 118 . A 128 A 127 Vor fi afişate doar opţiunile selectate pentru My menu (A 119) dacă My menu este selectat pentru opţiunea CSM/Setup menu. Alte meniuri listează toate opţiunile. Auto image rotation Alegeţi dacă înregistraţi orientarea aparatului foto pentru fotografiile noi.

Repetaţi paşii 2–3 pentru a edita meniurile suplimentare. Elementele selectate sunt indicate printr-o bifă (w). CSM/Setup menu My menu Done Playback menu Shooting menu Custom setting menu Setup menu Retouch menu 2 Evidenţiaţi un nume de meniu şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. Indicaţii meniu CSM/Setup menu My menu Done Playback menu Shooting menu Custom setting menu Setup menu Retouch menu 119 . Select items Done Delete Playback folder Rotate tall Slide show Print set (DPOF) Stop–motion movie Back Set 4 Evidenţiaţi Done şi apăsaţi Q pentru a reveni la lista cu numele de meniuri prezentată în pasul 1. Când elementul este deselectat. Se va afişa o listă cu numele de meniuri.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Alegerea elementelor de meniu pentru Meniul meu 1 Evidenţiaţi My menu şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. bifa este ştearsă (x). Select items Done Delete Playback folder Rotate tall Slide show Print set (DPOF) Stop–motion movie Back 3 Apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a evidenţia elemente şi apoi apăsaţi în dreapta pentru a selecta sau deselecta. Elementul CSM/Setup menu din meniul setare nu poate fi selectat. Elementele din meniul selectat vor fi listate aşa cum se arată în dreapta (imaginea arată elementele listate când este selectat meniul redare). Select items Done Delete Playback folder Rotate tall Slide show Print set (DPOF) Stop–motion movie Back 5 Evidenţiaţi Done în lista cu numele meniurilor şi apăsaţi Q pentru a reveni la meniul setare.

A. Classic. S. Programmed auto Set Set Set Clasic (A 121) Grafic (A 8) Fundal (A 122) Setarea formatului afişajului informaţiilor 1 Evidenţiaţi Digital Vari-Program sau P. j.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Info Display Format Alegeţi unul dintre următoarele formate de afişare a informaţiilor despre fotografiere (A 8) pentru modurile programe digitale variabile (e. c şi d. Black sau Orange. h. Atunci când este selectat Graphic . S. M şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. k şi l) şi modurile a. f. culoarea fontului poate fi selectată dintre Dark on light sau Light on dark. 120 . Atunci când este selectat Classic . b. Info display format Digital Vari–Program P. Alegeţi dintre cele trei formate. culoarea fundalului poate fi selectată dintre Blue. M Select wallpaper 2 Evidenţiaţi un format pentru afişajul informaţiilor despre fotografie. A. Atunci când este selectat Wallpaper . Info display format Digital Vari–Program Classic Graphic Wallpaper Indicaţii meniu 3 Evidenţiaţi o culoare pentru fundal sau o culoare pentru font şi apăsaţi Q. Black sau Orange. culoarea fundalului poate fi selectată dintre White. i. g. Graphic sau Wallpaper.

.................................... 103.............................................28.................................58 Indicator optimizare imagine... 13 Valoare de compensare bliţ...... 178 Indicator înregistrare presetare balans de alb.........Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Clasic Informaţiile afişate în formatul Classic sunt prezentate mai jos......................................... 68 Indicator D-Lighting activ .......... 58 Mod focalizare............................28 Indicator „Semnal sonor“...........................................................................................................40–46 Mod sincronizare bliţ ...................................................................... Orientare „Pe lăţime“ (Peisaj) Orientare „Pe înălţime“ (Portert) 25 1 Programmed auto 1 2 24 23 3 22 4 21 20 19 5 18 17 11 12 10 13 14 25 24 23 Programmed auto 13 14 15 16 Set 6 78 9 17 16 19 18 Set 15 21 20 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mod fotografiere ...................................................... 65 Valoare compensare expunere........ 57 Mod eliberare ................. 58..............................................................................................................................................26............................................................... 67 Diafragmă (valoare f).................... 59..................................... 45 Compensare expunere...........................................................................113 Indicator compensare blitz pentru pentru dispozitive opţionale Speedlight ..... 6 Viteză declanşator............................................................ 54 Sensibilitate ISO................................................................................................................................... 69 Mod măsurare..............81 Indicator control manual bliţ....................................................... 60 Mod zonă AF.........52........................... 104 Format imagine..........150 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Afişaj analog electronic expunere ......................... 62 Mod zonă AF.............................................................................................................................................................. 53 Mod balans de alb ............. 67 Indicator asistenţă...........115 Afişaj puncte focalizare...............111 Indicator imprimare dată .............................................................110 Număr de expuneri rămase....106 Indicator mod PC ..... 30.................................101 Indicator acumulator ....................... 50 Calitate imagine......................................40–46 Indicator ISO automat.................................................................. 50 121 Indicaţii meniu .........................................................................................................................................

Info display format Select wallpaper 7 10 8 11 9 12 Zoom OK 3 Apăsaţi Q pentru a selecta fotografia evidenţiată şi reveniţi la meniul de setare. chiar dacă se selectează On (Pornit). Disponibil în modurile programe digitale variabile (e. Dacă se selectează Off. pasul 1) şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. c şi d. Set Set Pentru a alege o fotografie pentru formatul Wallpaper: 1 Evidenţiaţi Select wallpaper în ecranul formatului afişaj Info (A 120. 122 . k şi l) sau modurile a. Aparatul foto va înregistra noul fundal şi îl va utiliza în afişajul de fotografiere de fiecare dată când se selectează Wallpaper. g. f. j. afişajul Informaţia de fotografiere nu este afişat prin apăsarea la jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului. Porniţi Auto shooting info dacă verificaţi frecvent setările aparatului foto. Pentru fundal este înregistrată o singură imagine. Reţineţi că.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Fundal Designul formatului Wallpaper este acelaşi ca în cazul formatului Graphic cu excepţia afişării în fundal a unei fotografii selectate de utilizator. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia selectată. b. Dacă Setarea personalizată 7 (Image review) este oprită. Afişajele declanşatorului şi diafragmei. Toate fundalurile existente (inclusiv imaginea implicită oferită împreună cu aparatul foto) sunt şterse când se selectează o imagine nouă şi nu pot fi restabilite. Info display format Select wallpaper 7 10 8 11 9 12 Zoom OK 2 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau dreapta pentru a evidenţia o fotografie. i. precum şi afişajul grafic al modului fotografiere (A 9) nu apar. Indicaţii meniu Auto Shooting Info Selectaţi On pentru a afişa în mod automat informaţiile de fotografiere după ce butonul de eliberare a declanşatorului este eliberat. monitorul se va opri în timp ce este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului. Fundalul nu poate fi vizualizat în timpul redării şi nu poate fi copiat pe un card de memorie. Vor fi afişate fotografiile de pe cardul de memorie. informaţiile despre fotografiere vor fi afişate după efectuarea unei fotografii. h.

Off Funcţia senzor de privire este dezactivată şi afişajul vizorului rămâne aprins când este afişată informaţia de fotografiere. Alegeţi PAL când conectaţi aparatul foto la un dispozitiv video PAL. Language De En Es Fi Fr It Nl Pl Germană Engleză Spaniolă Finlandeză Franceză Italiană Olandeză Poloneză Pt Ru Sv Portugheză Rusă Suedeză Chineză tradiţională Chineză simplificată Japoneză Koreană 123 . Auto dim Când este selectat On (Pornit) (setare implicită). Afişajul vizorului rămâne oprit în timp ce este afişată informaţia de fotografiere. Setarea implicită este 0. LCD brightness Alegeţi între şapte niveluri de luminozitate a monitorului.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Shooting Info Auto off On (setare implicită) Senzorul de privire amplasat sub vizor este activat atunci când vă apropiaţi cu faţa de vizor în timpul fotografierii cât timp măsurările expunerii sunt pornite şi opreşte afişajul informaţiilor de fotografiere. Indicaţii meniu Language Alegeţi una dintre cele 15 limbi pentru afişarea meniurile şi mesajelor aparatului foto. LCD Brightness Reglaţi luminozitatea monitorului. între –3 (foarte întunecat) şi +3 (foarte luminos). pornind afişajul vizorului. luminozitatea monitorului se diminuează treptat în timp ce sunt afişate informaţiile de fotografiere. Video Mode Alegeţi NTSC când conectaţi aparatul foto la un televizor NTSC sau la un VCR.

Comentariile pot avea până la 36 de caractere. Comentariile pot fi vizualizate în Capture NX (disponibil separat. Indicaţii meniu 124 . Pentru a ieşi fără a schimba comentariul. Evidenţiaţi această opţiune şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta pentru a comuta între bifare şi debifare. apăsaţi J. Pentru a şterge caracterul din poziţia curentă a cursorului. Rotiţi selectorul de comandă pentru a muta cursorul. Image comment Done Input comment Attach comment Done Salvaţi modificările şi reveniţi la meniul de setare. Comentariul introdus va apărea în poziţia curentă a cursorului în zona comentariului. Cursor Input Set Zonă comentariu Comentariul apare aici. A 156) sau ViewNX. apăsaţi O. Input comment Va fi afişat următorul dialog. Orice caractere suplimentare vor fi şterse. Input comment Zonă tastatură Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia litere. apăsaţi Q pentru a selecta.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Image Comment Creaţi un comentariu înainte şi ataşaţi-l la fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate. Introduceţi un comentariu de până la 36 caractere şi apăsaţi K pentru a salva. Attach comment Comentariul este adăugat la toate fotografiile efectuate când este bifată această opţiune (w). Selectaţi Done şi apăsaţi Q pentru a aplica setările.

Apăsaţi K pentru a salva modificările şi pentru a reveni la meniul de setare. 125 . Orice caractere suplimentare vor fi şterse. „101NCD60“). apăsaţi Q pentru a selecta. folderul respectiv va continua să fie afişat ca folderul curent. fotografiile sunt înregistrate în folderul cu numărul cel mai mare pentru numele selectat. Dacă o fotografie este efectuată când folderul curent este plin sau conţine o fotografie numerotată 9999. Dacă se efectuează o fotografie având acest folder selectat. Comentariul introdus va apărea în poziţia curentă a cursorului în zona numelui. se va crea un folder nou cu acelaşi nume. New Zonă tastatură Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia litere. Indicaţii meniu C Nume foldere Fiecare folder poate conţine până la 999 fotografii. Rotiţi selectorul de comandă pentru deplasa cursorul. De exemplu. Folders Select folder Folders Select folder New Rename Delete Folder curent* NCD60 (folder implicit) Alte foldere (în ordine alfabetică) * Când folderul curent este şters utilizând opţiunea Delete sau când în aparatul foto este introdus un alt card de memorie. Numele folderelor sunt alcătuite dintr-un număr de trei cifre şi un nume de folder de cinci cifre (de ex. „100NCD60“). Redenumiţi folderele în acelaşi fel în care denumiţi folderele noi. Rename Selectaţi un folder din listă şi redenumiţi-l în ecranul de redenumire. Pentru a şterge caracterul din poziţia curentă a cursorului. Cursor Input Set Zonă nume Numele folderului apare aici. fotografiile sunt înregistrate în „102NCD60“. Select folder Alegeţi folderul în care vor fi înregistrate fotografiile următoare. În timpul fotografierii. Delete Ştergeţi toate folderele goale de pe cardul de memorie. dacă folderul NCD60 este selectat pentru Select folder şi există doar două foldere denumite „101NCD60“ şi „102NCD60“. Numerele de folder sunt atribuite automat de aparatul foto. A 118) Creaţi foldere noi pe cardul de memorie şi alegeţi folderul pe care vor fi înregistrate fotografiile noi. iar numele folderelor pot fi create de utilizator. apăsaţi J. Pentru a ieşi fără a crea un folder nou sau fără a schimba numele folderului. Numele folderului poate avea până la cinci caractere. aparatul foto va crea un folder nou adăugând unu la numărul curent al folderului (de ex.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Folders (Afişat când Full este selectat. New Creaţi un folder nou şi denumiţi-l. Folderul implicit nu poate fi redenumit. apăsaţi O.

cu excepţia cazului în care numerotarea va începe din nou de la 0001 şi se efectuează următoarea fotografie (dacă folderul curent conţine deja fotografii. consultaţi „Întreţinerea filtrului optic low-pass“ (A 160). se va crea în mod automat un nou folder şi numerotarea va începe din nou de la 0001 indiferent de opţiunea selectată. consultaţi „Curăţarea manuală a filtrului low-pass“ (A 162). A 118) Vizualizaţi versiunea firmware curentă pentru aparatul foto. Off (setare implicită) Numerotarea fişierelor începe din nou de la 0001 când creaţi un nou folder. Selectaţi Reset (Reiniţializare) pentru File no. A 118) Optaţi pentru modalitatea în care aparatul foto denumeşte fişierele. Indicaţii meniu Mirror Lock-Up (Afişat când Full este selectat. Sequence (Afişat când Full este selectat. Ultimul număr de fişier este stocat chiar şi când numerotarea fişierelor este trecută de la On (Pornit) la Off (Oprit) şi continuă adăugând unu la ultimul număr stocat următoarea dată când numerotarea este setată la On (Pornit). On Numerotarea fişierelor continuă adăugând unu la ultimul număr utilizat după crearea unui folder nou. Clean Image Sensor (Afişat când Full este selectat. pe monitor va fi afişat mesajul Card is full (Cardul de memorie este plin) şi full (plin) va clipi în vizor. Reset În ceea ce priveşte On (Pornit). cardul de memorie este formatat sau când este introdus un card de memorie nou. Pentru detalii.XX X. Firmware version X.XX Done 126 .Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare File No. C Numerotarea fişierelor Dacă folderul curent are numărul 999 şi conţine 999 fotografii sau o fotografie cu numărul 9999. A 118) Aparatul foto şterge automat praful de pe filtrul low-pass ce protejează senzorul de imagine. formataţi cardul de memorie sau introduceţi un nou card de memorie. Firmware Version (Afişat când Full este selectat. declanşatorul va fi dezactivat. Pentru detalii. Dacă se realizează o fotografie când folderul curent conţine o fotografie numerotată 9999. va fi creat un folder nou). A 118) Blocaţi oglinda în poziţia sus când inspectaţi sau curăţaţi manual filtrul low-pass care protejează senzorul de imagine al aparatului foto. sequence (Secvenţă număr fişier) şi formataţi cardul de memorie sau introduceţi un alt card de memorie în aparatul foto.

Mesajul afişat în dreapta va fi afişat după ce senzorul de imagine este curăţat (A 160). then start Preluarea datelor de referinţă pentru curăţare praf imagine 1 Evidenţiaţi Start sau Clean sensor. then start. 127 . Pentru informaţii suplimentare. A 118) Preia date de referinţă pentru opţiunea Curăţare praf imagine în Capture NX (disponibil separat). B Note referitoare la curăţarea senzorului de imagine Dacă fotografiile care vor fi procesate cu Ştergere praf imagine au fost deja înregistrate. 10 cm from lens. Dust off ref photo Take photo of bright Exposure settings are featureless white object not appropriate. 2 În condiţiile în care obiectivul se află la zece centimetri (patru inci) de un obiect alb. încadraţi subiectul până când umple vizorul şi apoi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. focalizarea va fi setată automat la infinit. A 156). setaţi focalizarea la infinit manual. în modul manual. Atunci când sunt preluate date de referinţă pentru curăţarea prafului după ce au fost efectuate fotografiile. Este recomandată selectarea Cleaning off pentru Clean image sensor>Clean at (A 161) în meniul de setare atunci când sunt preluate datele de referinţă pentru imaginea de ştergere a prafului. consultaţi documentaţia oferită cu Capture NX. „ref“ va apărea pe vizor. NU curăţaţi senzorul de imagine înainte de a prelua datele imaginii de curăţare a prafului. Dacă obiectul de referinţă este prea strălucitor sau prea întunecat. dar înainte de preluarea datelor de referinţă ale imaginii cu praf. În modul focalizare automată. Dust off ref photo Start Clean sensor. Apăsaţi O pentru a ieşi fără a prelua datele de referinţă pentru imaginea de ştergere a prafului. fără caracteristici şi bine iluminat. then start şi apăsaţi Q. este posibil ca aparatul foto să nu poată prelua date de referinţă pentru ştergerea prafului şi se va afişa un mesaj în partea dreaptă. Va fi afişat mesajul indicat în partea dreaptă. Dust off ref photo Take photo of bright featureless white object 10 cm from lens. Focus will be set to infinity. Change exposure Focus will be set settings and try again. Dacă senzorul de imagine este curăţat după înregistrarea fotografiilor. Acest aparat foto curăţi automat senzorul de imagine atunci când aparatul foto este pornit sau oprit (setare implicită). funcţia Ştergere praf imagine nu va putea localiza praful şi efectele acestuia. Atunci când efectuate fotografii după preluarea datelor de referinţă pentru curăţarea prafului. Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi procesul de la pasul 1. to infinity. selectaţi Clean sensor.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare Dust off Ref Photo (Afişat când Full este selectat. selectaţi Start. 3 Indicaţii meniu Apăsaţi restul cursei butonului de eliberare al declanşatorului pentru a prelua date de referinţă pentru curăţare praf. Ştergere praf imagine se utilizează pentru a reduce efectele de praf din fotografiile NEF (RAW). Monitorul se opreşte atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat.

A 156). A 118) Alegeţi dacă înregistraţi orientarea aparatului foto pentru fotografiile noi. chiar dacă aparatul foto este rotit în timpul fotografierii. Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat Off (Oprit). fotografiile vor fi afişate în orientare „pe lung“ (peisaj). Imaginile de referinţă nu pot fi vizualizate cu ajutorul unui software de prelucrare a imaginilor pe computer. Sunt înregistrate următoarele orientări: Orientarea peisaj (lat) Aparat foto rotit la 90° în sensul acelor de ceasornic Aparat foto rotit la 90° în sens invers acelor de ceasornic Indicaţii meniu În modul continuu (A 54). permiţând rotirea automată a acestora în timpul redării (A 72) sau când sunt vizualizate în ViewNX sau Capture NX (disponibil separat. Fotografiile efectuate când este selectată opţiunea On (Pornit) (setarea implicită) conţin informaţii despre orientarea aparatului foto. 128 . La redare. Image dust off data Auto Image Rotation (Afişat când Full este selectat. Dacă se utilizează un obiectiv cu zoom. măriţi la maximum. histogramele şi evidenţierile nu sunt afişate. Când se fotografiază cu obiectivul orientat în sus sau în jos. Aceeaşi imagine de referinţă poate fi utilizată pentru fotografii făcute cu obiective 2/2 diferite sau cu diafragme diferite. Un model matricial este afişat când imaginile de referinţă sunt vizualizate pe aparatul foto. orientarea înregistrată pentru prima fotografie se aplică tuturor imaginilor din aceeaşi serie.Setări de bază ale aparatului foto: Meniul setare C Image Dust Off (Ştergere praf imagine) Ştergerea prafului imaginii este disponibilă doar pentru obiectivele CPU. Se recomandă utilizarea unei lungimi focale de cel puţin 50mm (A 146). este posibil ca orientarea aparatului foto să nu fie înregistrată cu acurateţe.

A 141 Creaţi un film stop-cadru din fotografiile de pe cardul de memorie. Această opţiune este afişată doar când se apasă Q în timp ce se afişează o copie retuşată sau imaginea sursă pentru o copie retuşată în redarea cadru întreg. NEF (RAW) processing A 140 Creaţi copii în format JPEG ale fotografiilor NEF (RAW) înregistrate la o setare a calităţii imaginii de U sau X (A 51). Monochrome Copiaţi fotografiile în alb-negru. Quick retouch Creaţi copii retuşate ale căror contrast şi saturaţie au fost îmbunătăţite. Trim RETOUCH MENU Quick retouch D–Lighting Red–eye correction Trim Monochrome Filter effects Small picture A 132 Red-eye correction Stop-motion movie Doar opţiunile selectate My menu (Meniul meu) (A 119) vor fi afişate dacă aţi selectat My menu (Meniul meu) pentru opţiunea CSM/Setup menu (CSM/meniu setare) (A 118) în meniul setare. A 138 Indicaţii meniu A 136 A 135 A 134 Corectaţi efectul „ochi roşii“ provocat de bliţ. Before and after A 143 Comparaţi o copie retuşată cu imaginea sursă afişându-le una lângă alta. Image overlay Combinaţi două fotografii RAW într-o singură imagine. Small picture Creare copii de mici dimensiuni ale fotografiilor existente. A 133 A 134 Creare copii decupate ale fotografiilor existente. Filter effects Creaţi copii cu efecte de filtrare color. Copiile create utilizând opţiunile din meniul de retuşare sunt înregistrate ca fişiere separate. consultaţi „Utilizarea meniurilor aparatului foto“ (A 94). Meniul retuşare conţine următoarele opţiuni. sepia sau filtru cyan. Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea meniurilor. D-Lighting A 132 Iluminaţi obiectele negre sau cu fundal iluminat sau produceţi efecte similare bliţului după efectuarea fotografiilor. 129 . redimensionate sau retuşate sau pentru a crea copii în format JPEG ale fotografiilor NEF (RAW) stocate pe cardul de memorie.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Opţiunile disponibile în meniul retuşare pot fi utilizate pentru a crea copii decupate.

Reţineţi următoarele: . . Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia selectată. Monochrome Black–and–white 9 12 10 13 11 14 Zoom OK 4 Afişaţi opţiunile de retuşare. Red-eye correction (Remediere ochi roşii). Va fi afişat ecranul specific fiecărei opţiuni de retuşare. • Quick retouch (Retuşare rapidă).Copiile create cu Trim (Decupare fină) sau Small picture (Fotografie de mici dimensiuni)nu pot fi modificate mai mult. deşi acest lucru ar putea duce la pierderea calităţii. . Monochrome (Monocrom) şi Filter effects (Efecte filtru) altele decât Cross screen nu pot fi aplicate fotografiilor efectuate cu Black-and-white (Alb-negru) selectate pentru Optimize image (Optimizare imagine) (A 101).Quick retouch (Retuşare rapidă).Copiile create cu NEF (RAW) processing>Optimize image>Black-and-white nu pot fi modificate mai mult utilizând Quick retouch (Retuşare rapidă). D-Lighting. Pentru mai multe detalii.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare C Retuşarea copiilor • Opţiunile din meniul retuşare pot fi aplicate fiecare în parte o dată la copiile existente. . • Este posibil ca D60 să nu poată afişa sau retuşa fotografii create cu alte modele de aparate foto sau care au fost modificate utilizând un computer sau alte dispozitive. Crearea copiilor retuşate 1 Afişaţi meniul retuşare şi evidenţiaţi elementul de meniu (A 94). Mai multe modificări sunt posibile doar utilizând Cross screen în Filter effects (Efecte filtru). Red-eye correction (Remediere ochi roşii) sau Monochrome (Monocrom).Copiile create cu D-Lighting nu pot fi modificate mai mult utilizând Quick retouch (Retuşare rapidă).Aceeaşi opţiune nu poate fi aplicată aceleiaşi copii mai mult de o dată.Copiile create cu Quick retouch nu pot fi modificate mai mult utilizând D-Lighting (Retuşare rapidă). D-Lighting. Pentru a ieşi în modul redare cadru întreg fără a crea o copie modificată. .Copiile create cu Filter effects (Efecte filtru) setate la orice altă opţiune decât Cross screen pot fi modificate mai mult doar utilizând Cross screen în Filter effects (Efecte filtru). RETOUCH MENU Quick retouch D–Lighting Red–eye correction Trim Monochrome Filter effects Small picture Monochrome Black–and–white 9 12 10 13 11 14 2 Afişaţi ecranul de selecţie. Black–and–white Cancel Save 130 . Indicaţii meniu Zoom OK 3 Evidenţiaţi fotografia. consultaţi secţiunea pentru fiecare opţiune de retuşare. Red-eye correction (Remediere ochi roşii) şi Filter effects (Efecte filtru) altele decât Cross screen nu pot fi aplicate copiilor monocrome. D-Lighting. . apăsaţi P. .

1 Selectaţi fotografiile în redarea cadru întreg (A 72). Small picture 1/6 Cancel 131 Indicaţii meniu . consultaţi secţiunea pentru fiecare opţiune de retuşare. Pentru a ieşi în redarea cadru întreg fără a crea o copie modificată. Va fi afişat ecranul specific fiecărei opţiuni de retuşare. Image overlay (Suprapunere imagine) nu este disponibilă în timpul redării cadru întreg. 1/6 2 Afişaţi elementele meniului retuşare. Quick retouch D–Lighting Red–eye correction Trim Monochrome Filter effects Cancel 3 Evidenţiaţi un element din meniu. Pentru mai multe detalii. copiile retuşate pot fi create şi prin apăsarea Q după selectarea fotografiilor în redarea cadru întreg. apăsaţi P. Trim Monochrome Filter effects Small picture NEF (RAW) processing Before and after Cancel 4 Afişaţi opţiunile de retuşare.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Crearea copiilor retuşate în Redarea cadru întreg Cu excepţia cazului Image overlay (Suprapunere imagine).

Pentru a crea o copie retuşată şi pentru a ieşi în redarea cadru întreg. Aparatul foto creează automat copii ale căror obiecte întunecate sau cu fundal iluminat sunt luminate utilizând opţiunea D-Lighting. D-Lighting DLighting luminează umbrele. Cu toate acestea. Normal sau Low. copiile au o calitate a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592. Pentru a copia fotografia şi pentru a ieşi în redarea cadru întreg. ideal pentru fotografii întunecate sau cu fundal iluminat.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Quick Retouch Creaţi cu uşurinţă copii retuşate ale căror contrast şi saturaţie au fost îmbunătăţite. Cancel Indicaţii meniu Normal Zoom Save C Calitate şi format imagine Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. copiile au o calitate a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592. Quick retouch Normal Cancel Zoom Save C Calitate şi format imagine Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. Înainte După D–Lighting Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege procentul de îmbunătăţire dintre High. Apăsaţi selectorul multiplu în jos sau în sus pentru a alege procentul de îmbunătăţire aplicat din High. 132 . apăsaţi Q. dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X. Efectele de îmbunătăţire pot fi previzualizate în afişajul de editare. dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X. Normal sau Low în timp ce vizualizaţi efectele în afişajul de previzualizare. iar contrastul şi saturaţia (intensitatea) sunt îmbunătăţite. apăsaţi Q. Cu toate acestea.

verificaţi previzualizarea cu atenţie înainte de a continua. fi aplicată unor porţiuni ale imaginii care nu sunt afectate de efectul de ochi roşii. Nicio copie nu va fi creată dacă aparatul foto nu poate detecta ochi roşii. cazuri foarte rare. Dacă aparatul foto detectează ochi roşii în fotografia selectată. în jos. Red–eye correction K M View other areas of image În timp ce fotografia este mărită. Apăsaţi M pentru a micşora. Indicaţii meniu Cancel zoom Create copy Q Q Apăsaţi Q pentru a anula funcţia zoom. copiile au o calitate a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592. la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza zone ale imaginii care nu sunt vizibile în monitor. Back Fereastra de navigare este afişată câteva secunde când butoanele K/M sau selectorul multiplu sunt apăsate. Păstraţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid la alte zone ale cadrului. apăsaţi selectorul multiplu în sus. dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X. zona vizibilă curent în monitor este indicată printr-o margine galbenă. Selectarea acestei opţiuni generează afişarea unei imagini de previzualizare aşa cum se arată mai jos. va fi creată o copie procesată pentru a reduce efectele şi se va ieşi din redarea cadru întreg. Confirmaţi efectele remedierii ochilor roşii şi creaţi o copie remediată aşa cum este descris în tabelul următor. Remedierea ochilor roşii este disponibilă doar când se fotografiază utilizând Save Cancel Zoom bliţul. 133 . Reţineţi că remedierea ochilor roşii nu produce întotdeauna rezultatele aşteptate şi poate.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Red-Eye Correction Aparatul foto detectează automat „ochii roşii“ în fotografiile efectuate cu bliţul Red–eye correction şi creează copii în care acest fenomen este atenuat. Apăsaţi butoanele K. Cu toate acestea. C Calitate şi format imagine Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. M sau selectorul multiplu pentru a afişa din nou fereastra de navigare. Opţiune Zoom in Zoom out Utilizare Descrierea Apăsaţi K pentru a mări.

Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Trim Creaţi copii decupate ale fotografiilor selectate. apăsaţi selectorul multiplu pentru a mări saturaţia culorii. Indicaţii meniu Selectând Sepia sau Cyanotype (Filtru cyan) se afişează o previzualizare a imaginii selectate. C Calitate şi format imagine Copiile create din fotografiile în format NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG au o calitate a imaginii (A 50) de tip JPEG Fină. în jos pentru a descreşte. Pot fi efectuate următoarele operaţii. K M Q Salvaţi zona vizibilă curent în monitor ca un fişier separat şi ieşiţi în redarea cadru întreg. copiile decupate create din fotografiile JPEG au aceeaşi calitate a imaginii ca imaginile sursă. În timp ce fotografia este mărită. De fiecare dată când se apasă butonul M. copiile au o calitate a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592. în jos. Sepia Creaţi copii sepia ale fotografiilor selectate. 1920 × 1440. 1280 × 960. Cu toate acestea. porţiunea ce urmează a fi copiată este redusă în previzualizarea imaginii. 960 × 720 sau 640 × 480 pixeli (A 50). Cancel Darker Sepia Lighter Save C Calitate şi format imagine Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. În funcţie de dimensiunea decupării. dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X. Cyanotype Creaţi copii monocrome albastre fumurii ale fotografiilor selectate. Pentru a crea o copie monocromă şi pentru a reveni în redarea cadru întreg. porţiunea ce urmează a fi copiată este mărită în previzualizarea imaginii. 1920×1440 Save Cancel Opţiune Reduce the portion to be copied Increase the portion to be copied View other areas of image Create copy Utilizare Descrierea De fiecare dată când se apasă butonul K. copia poate fi de 2560 × 1920. apăsaţi Q. 134 . apăsaţi selectorul multiplu în sus. Monochrome Alegeţi dintre Black-and-white (Alb-negru) Sepia şi Cyanotype (Filtru cyan) (albastru şi alb monocrom). Black-and-white Creaţi copii alb-negru ale fotografiilor selectate. la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza zone ale imaginii care nu sunt vizibile în monitor. Se afişează o previzualizare a porţiunii fotografiei ce urmează a fi copiată.

dacă imaginea sursă a fost fotografiată la o setare a calităţii imaginii de U sau X. Mai mult verde Indicaţii meniu Mai mult albastru Mai mult roşu Cancel OK Mai mult roz Efectul este afişat în monitor împreună cu histograme de roşu. Cancel Zoom OK Filter angle: Alegeţi unghiul de întretăiere dintre trei opţiuni. copiile au o calitate a imaginii de JPEG Fină şi un format al imaginii de 3872 × 2592. 135 . Apăsaţi selectorul multiplu în sus. Warm filter Creează o copie cu efecte de filtrate ton cald. Cross screen La fel ca în cazul unui filtru ecran împărţit. Length of points: Alegeţi lungimea punctelor de întretăiere dintre trei opţiuni. oferind copiei o tentă roşiatică „caldă“. C Calitate şi format imagine Copiile retuşate sunt înregistrate la aceleaşi setări pentru calitate şi format ca în cazul imaginilor sursă. Pentru a crea o copie retuşată şi pentru a ieşi în redarea cadru întreg. Red intensifier Intensifică nuanţele de roşu. După ajustarea efectelor de filtrare. la stânga sau la dreapta pentru a modifica balansul de culoare aşa cum este descris mai jos.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Filter Effects Alegeţi din următoarele opţiuni. Green intensifier Intensifică nuanţele de verde. evidenţiaţi Save (Salvare) şi apăsaţi Q. evidenţiaţi Confirm (Confirmare) şi apăsaţi Q pentru a confirma setările din imaginea de previzualizare. apăsaţi Q pentru a copia fotografia şi pentru a reveni la redarea cadru întreg. Color balance Pe monitor apare imaginea din dreapta. verde şi albastru (A 75) oferind distribuţie de tonuri în copie. acesta produce un şablon în formă de Cross screen stea ale cărei linii radiază în afara obiectelor strălucitoare. Filter effects Skylight Warm filter Red intensifier Green intensifier Blue intensifier Cross screen Color balance Skylight Creează un efect de filtrare de tip plafon luminator pentru ca fotografia să fie mai puţin albastră. Cu toate acestea. Când aţi încheiat setarea. Blue intensifier Intensifică nuanţele de albastru. Save Filter amount: Alegeţi procentul de filtrare dintre trei opţiuni. în jos. Pot fi reglate următoarele opţiuni. Number of points: Alegeţi numărul de puncte de întretăiere dintre trei Confirm opţiuni.

În loc de a selecta o singură fotografie şi apoi de a alege formatul fotografiei. Small picture Choose size 4 Efectuaţi selecţia şi se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Small picture Select picture Choose size 136 . Cu toate acestea. Urmaţi paşii de mai jos pentru a crea copii de mici dimensiuni ale mai multor fotografii. 320×240 Potrivită pentru afişarea pe paginile de internet. o p q 640×480 Potrivită pentru redarea pe televizor. Selectând Small picture (Fotografie de mici dimensiuni) din meniul de retuşare. se afişează meniul de la pasul 1. 1 Evidenţiaţi Choose size. Small picture Select picture Choose size 2 Indicaţii meniu Opţiuni afişare. Copiile cu o calitate JPEG Fină a imaginii.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Small Picture Crea o copie de mici dimensiuni a fotografiei selectate. procedura pentru selectarea fotografiilor după ce aţi ales Small picture (Fotografie de mici dimensiuni) din meniul de retuşare diferă. utilizatorul selectează mai întâi un format pentru fotografie şi apoi selectează una sau mai multe fotografii de copiat în formatul selectat. Opţiunea fotografie de mici dimensiuni poate fi utilizată în timpul redării cadru întreg aşa cum este descris în „Crearea copiilor retuşate în Redarea cadru întreg“ (A 131) (Crearea copiilor retuşate în redarea cadru întreg). 160×120 Potrivită pentru e-mail. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Small picture Choose size 3 Evidenţiaţi formatul pentru fotografie dorit.

Copiaţi fotografii şi ieşiţi în redarea cadru întreg. • Zoom-ul în redare nu este disponibil când sunt afişate fotografii de mici dimensiuni. data poate fi greu de citit. Indicaţii meniu B Imprimarea datei Dacă fotografiilor pe care a fost imprimată data li se aplică opţiunea fotografie de mici dimensiuni utilizând Setarea personalizată 18 (Date imprint. Monitorul revine la ceea ce arăta în pasul 7. evidenţiaţi No (Nu) şi apăsaţi: Q. A 115).Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare 5 Evidenţiaţi Select picture. Pentru a selecta diferite fotografii. redării miniaturilor şi când este afişat un ecran de dialog pentru selectarea fotografiei. apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K. Small picture Select picture Choose size 6 Afişaţi ecranul de selecţie. 137 . Small picture Select picture 9 12 10 13 11 14 Set Zoom OK 7 Apăsaţi selectorul multiplu la stânga sau la dreapta pentru a selecta fotografia şi în sus sau în jos pentru a marca fotografia selectată cu r. apăsaţi butonul O. Pentru a ieşi în meniul de retuşare fără a crea copii. C Vizualizarea fotografiilor de mici dimensiuni • Fotografiile de mici dimensiuni sunt indicate de o margine gri în timpul redării cadru întreg. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ în sus sau jos pentru a deselecta fotografia. Small picture Create small picture? 2 images Yes No 9 Evidenţiaţi Yes (Da) şi apăsaţi Q. Small picture Select picture 9 12 10 13 11 14 Set Zoom OK 8 Se afişează un dialog de confirmare. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet.

Image overlay Image1 Image2 Preview Overlay Save Zoom Select 138 . Va fi afişat un dialog de selectare a fotografiei. înainte de a selecta Image overlay (Suprapunere imagini) în meniul de retuşare. Imaginea creată utilizând această opţiune poate fi salvată la setările de calitate şi format imagine aplicate din afişajul cu setări rapide sau în meniul de fotografiere când se creează copii suprapuse. Reglaţi calitatea imaginii (A 50) şi formatul imaginii (A 50) pentru a adecva intenţiei din afişajul cu setări rapide (A 48) sau din meniul de fotografiere (A 100). Imaginea selectată va apărea ca Image 1 (Imagine 1). Image overlay Image1 11 14 12 15 13 16 Zoom OK 4 Apăsaţi Q pentru a selecta imaginea evidenţiată şi reveniţi la afişajul de previzualizare. Când o imagine suprapusă este salvată la o setare de calitate a imaginii U. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K pentru a mări fotografia selectată.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Image Overlay Suprapunerea imaginilor combină două fotografii RAW existente pentru a crea o singură fotografie care este salvată separat faţă de imaginile sursă. Image overlay Image1 Image2 Preview Overlay Save Zoom Select 2 Indicaţii meniu Apăsaţi Q. aceasta poate fi combinată cu o altă fotografie NEF (RAW) pentru a crea o imagine suprapusă nouă. Va fi afişată caseta de dialog pentru previzualizare cu Image 1 (Imagine 1) evidenţiat. Image overlay Image1 11 14 12 15 13 16 Zoom OK 3 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau dreapta pentru a evidenţia prima fotografie din suprapunere. + 1 Evidenţiaţi Image overlay (Suprapunere imagine) din meniul de retuşare şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta.

Image overlay Image1 Image2 Preview Overlay Save Zoom OK Când Save (Salvare) este selectat şi Q este apăsat. modul de expunere. creşterea se dublează. va fi afişată o previzualizare a imaginii suprapuse. • Suprapunerea are aceleaşi informaţii privind fotografia (incluzând data înregistrării. compensarea expunerii. 139 . măsurarea. imaginea suprapusă va fi salvată fără afişarea unei previzualizări. Când Overlay (Suprapunere) este selectat şi Q este apăsat.5 în jumătăţi de pas. selectând creşteri de 0. în timp ce dacă se selectează 2.0. Treceţi la pasul 8. Apăsaţi Q pentru a afişa din nou un dialog de selectare a fotografiei.1 şi 2.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare 5 Optimizaţi expunerea pentru suprapunere apăsând selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a selecta creşterea pentru imaginea 1 dintre 0. 8 Verificaţi şi previzualizaţi imaginea şi apăsaţi Q. Valoarea implicită este 1. lungimea focală şi orientarea imaginii) şi valorile pentru balans de alb şi optimizarea imaginii ca fotografia selectată pentru Image 1 (Imagine 1). Indicaţii meniu C Suprapunere imagine • Doar fotografiile RAW create cu D60 pot fi selectate pentru suprapunerea imaginii. Image overlay Image1 Image2 Preview Overlay Save Zoom Select 6 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a evidenţia Image 2 (Imagine 2). diafragma. Image overlay Image1 Image2 Preview Overlay Save Zoom Select 7 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a evidenţia coloana Preview (Previzualizare). Alte imagini nu sunt afişate în ecranul de selectare.0. Imaginea suprapusă va fi salvată şi afişajul monitorului va ieşi în redarea cadru întreg. viteza de declanşare.0. Repetaţi paşii 3–5 pentru a selecta cea de a doua fotografie şi pentru a ajusta creşterea. Efectele creşterii sunt vizibile în coloana Preview (Previzualizare).

. • White balance (Balans de alb) şi Optimize image (Optimizare imagine) nu pot fi selectate pentru fotografiile efectuate în modurile e. k şi l. NEF (RAW) processing 11 14 12 15 13 16 Zoom OK 2 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau dreapta pentru a evidenţia o fotografie NEF (RAW). evidenţiaţi EXE. pasul 2 Valorile presetate pentru balansul de alb pentru fotografiile NEF (RAW) efectuate cu setarea balans de alb Preset manual pot fi ajustate fin din opţiunea Preset manual (Presetare manuală). White balance (Balans de alb). apăsaţi O sau P. Image size (Format imagine). Va fi afişat un dialog de selectare a fotografiei. Exposure comp. • White balance (Balans de alb) nu poate fi selectat pentru fotografii create utilizând opţiunea Image overlay (Suprapunere imagine).Setări pentru balansul de alb: A 52 .Reglaj fin balans de alb: A 104. Copia în format JPEG va fi salvată şi afişajul monitorului va ieşi în redarea cadru întreg. f. Optimize image (Optimizare imagine): Alegeţi o opţiune de optimizare a imaginii (A 101). h. x (mediu) sau y (mic) (A 50). 140 .Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare NEF (RAW) Processing Creaţi copii în format JPEG ale fotografiilor NEF (RAW) stocate la o setare a calităţii imaginii de U sau X (A 51). B Fotografii NEF (RAW) • D60 poate crea copii doar în format JPEG ale fotografiilor NEF (RAW) efectuate cu D60. g. i. NEF (RAW) processing 11 12 14 12 15 13 16 Zoom OK 3 Ajustaţi opţiunile Image quality (Caitate imagine). JPEG Cancel Zoom OK normal sau JPEG basic (A 50). Apăsaţi Q pentru a selecta fotografia evidenţiată. 1 Evidenţiaţi NEF (RAW) processing (Suprapunere imagine) din meniul de retuşare şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. 4 Apăsaţi Q. (Compensare expunere) şi Optimize image (Optimizare imagine) conform dorinţelor dumneavoastră. j. (Compensare expunere): Ajustaţi luminozitatea de la –3 la +3 EV. (Compensare expunere) nu poate fi selectată pentru fotografii efectuate când On este selectat pentru Active D-Lighting. Image size (Format imagine): Selectaţi formatul imaginii dintre w (mare). • Exposure comp. Indicaţii meniu După ajustarea tuturor setărilor. • Procesarea NEF (RAW)>White balance>Preset manual nu poate fi selectată pentru fotografii efectuate cu altă setare de balans de alb decât Preset manual (Presetare manuală). Pentru a ieşi în redarea cadru întreg fără a crea o copie. NEF (RAW) processing Image quality EXE Image quality (Calitate imagine): Selectaţi calitatea între JPEG fine. White balance (Balans de alb): Alegeţi o setare pentru balansul de alb. Exposure comp.Specificarea tipurilor de lumină fluorescente: A 103 .

Stop–motion movie End image 31 32 33 Indicaţii meniu Edit Zoom Save OK 4 Apăsaţi Q. 10 fps. treceţi la pasul 6. Stop–motion movie Starting image 3 4 5 Edit Zoom Save OK 3 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a evidenţia imaginea de încheiere. Frame rate Alegeţi viteza cadrelor dintre 15 fps. Într-un film stop-cadru pot fi utilizate până la 100 imagini. Menţineţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid printre miniaturi. Imaginea de pornire. Pentru a îndepărta imaginile nedorite sau pentru a edita imaginile de pornire şi de încheiere. Frame size Alegeţi formatul cadrului dintre 640 × 480. Stop–motion movie Starting image 1 2 Edit Zoom Save OK 2 Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a evidenţia imaginea de pornire. Stop–motion movie Create movie Frame size 640 480 Frame rate 15 fps Crearea unui film stop-cadru 1 Evidenţiaţi Create movie (Creare film) în ecranul film stop-cadru şi apăsaţi Q. 320 × 240 sau 160 × 120. 6 fps sau 3 fps.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Stop-motion Movie Creaţi un film stop-cadru din fotografiile de pe cardul de memorie şi înregistraţi ca fişier film. Pentru a crea un film stop-cadru fără a edita sau previzualiza fişierul. Stop–motion movie Create movie 31 32 33 Edit OK Save 141 . Create movie Alegeţi fotografiile pentru filmul stop-cadru şi creaţi un fişier film. Se va afişa ecranul indicat în partea dreaptă. Apăsaţi Q pentru a selecta fotografia evidenţiată. selectaţi Edit (Editare) şi apăsaţi pe Q pentru a trece la pasul 5. imaginea de încheiere şi toate imaginile intermediare vor fi marcate cu y. Menţineţi selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid printre miniaturi.

Create movie Save Preview Frame rate Edit Selectaţi Preview (Previzualizare) pentru a reda filmul stop-cadru cu setările aplicate înainte de salvarea fişierului.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare 5 Evidenţiaţi Starting image (Imagine de pornire). 6 Evidenţiaţi Save şi apăsaţi Q. imaginile nedorite pot fi îndepărtate din filmul stopcadru. derularea înapoi şi avansarea (A 99). monitorul va reveni la afişajul indicat la pasul 4. Stop–motion movie Edit Starting image Middle image End image Cancel OK Când se selectează End image (Imagine de încheiere). incluzând oprirea temporară. Selectaţi Save (Salvare) în afişajul din dreapta şi apăsaţi Q pentru a crea şi salva un fişier film. • Consultaţi „Nume fişiere“ (Nume fişiere) (A 51) pentru mai multe informaţii despre numele fişierelor film stop-cadru. Evidenţiaţi Edit (Editare) pentru a reveni la pasul 5. C Redarea filmelor stop-cadru • S este afişat în modul redare cadru întreg sau miniaturi. Evidenţiaţi imaginile nedorite şi apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos. Odată ce filmul este salvat. Fişierele film stop-cadru pot fi redate apăsând pe Q în redarea cadru întreg sau utilizând opţiunea Stop-motion movie (Film stop-cadru) din meniul de redare (A 99). Când se selectează Starting image (Imagine de pornire). monitorul va reveni la afişajul indicat la pasul 4. pot fi aplicate aceleaşi operaţii disponibile pentru redarea stop-cadru. După schimbarea imaginii de pornire. Pictograma y este îndepărtată. repetaţi pasul 2 pentru a selecta imaginea de pornire. 142 . Indicaţii meniu B Filme stop-cadru Fotografiile create utilizând Trim (Decupare fină) şi Small picture (Fotografie de mici dimensiuni) nu pot fi selectate. După schimbarea imaginii de încheiere. Când creaţi un film stop-cadru fără a edita. imaginea de pornire va fi afişată în redarea cadru întreg. repetaţi pasul 3 pentru a selecta imaginea de încheiere. evidenţiaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi Q. Middle image (Imagine de mijloc) sau End image (Imagine de încheiere) şi apăsaţi Q. În timpul previzualizării filmului. Evidenţiaţi Frame rate (Viteză cadre) pentru a modifica viteza cu care este redat filmul stop-cadru. Când se selectează Middle image (Imagine de mijloc).

. selectaţi copia retuşată şi apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a afişa alte copii retuşate. apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul K. copia retuşată în dreapta. Această opţiune este disponibilă doar pentru copiile retuşate şi pentru imaginile sursă pentru copiile retuşate. .Dacă au fost create mai multe copii retuşate din aceeaşi imagine sursă. Imaginea sursă este afişată la stânga. Pentru a ieşi în modul redare cadru întreg cu imaginea evidenţiată afişată. Quick retouch D–Lighting Red–eye correction Trim Monochrome Filter effects Cancel 2 Apăsaţi selectorul multiplu rotativ în sus sau în jos pentru a evidenţia Before and after (Înainte şi după). Apăsaţi selectorul multiplu în direcţia indicată de săgeata de lângă imaginea evidenţiată cu o margine galbenă (.Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Înainte şi după (Comparaţie în paralel) Comparaţi o copie retuşată cu imaginea sursă afişându-le una lângă alta. .Apăsaţi selectorul multiplu în stânga sau în dreapta pentru a comuta între imaginea sursă şi copia retuşată. 143 .  sau ) pentru a comuta între imaginea sursă şi copia retuşată. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în cadru complet. iar opţiunile utilizate pentru a crea copia listată în partea de sus a afişajului. Această opţiune este afişată doar când se apasă Q în timp ce se afişează o copie retuşată sau imaginea sursă pentru o copie retuşată în redarea cadru întreg (A131). Opţiuni utilizate pentru copia creată Before and after D-Lighting M ove Zoom Done Sursă imagine Copie retuşată Indicaţii meniu . apăsaţi selectorul multiplu în sus sau în jos pentru a vizualiza cealaltă imagine sursă. Trim Monochrome Filter effects Small picture NEF (RAW) processing Before and after Cancel 3 Apăsaţi Q.În cazul în care copia a fost creată din două imagini utilizând Image overlay (Suprapunere imagine). Vor fi afişate elementele de meniu pentru retuşare. apăsaţi Q. 1 Selectaţi o imagine sursă sau o copie retuşată în modul redare cadru întreg.

Crearea copiilor retuşate: Meniul retuşare Indicaţii meniu 144 .

Unităţi bliţ (dispozitive Speedlight) (A 150) Dispozitiv de acţionare la Accesorii vizor (A 155) distanţă fără fir ML-L3 (A 156) Obiective (A 146) Acumulatori (A 155) 7. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII DECÂT NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL DUMNEAVOASTRĂ NIKON şI AR PUTEA VICIA GARANŢIA DUMNEAVOASTRĂ NIKON. 157) B Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu aparatul dumneavoastră digital Nikon sunt proiectate şi verificate să funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de siguranţă.4 EN-EL V 10 9 00mA h Adaptoare CA (A 156. 145 . vizând de asemenea şi instrucţiunile de manevrare. 157) Filtre (A 155) Software (A 156) Conectoare alimentare (A 156.Accesorii opţionale Acest capitol prezintă accesoriile opţionale disponibile pentru D60. • Consultaţi siturile noastre sau cataloagele de produse pentru informaţii noi despre accesoriile pentru D60.

Stabilirea electronică a distanţei nu poate fi utilizată cu funcţiile de schimbare sau ridicare a obiectivului. AF-I NIKKOR2 Obiectiv tip G sau D AF NIKKOR2 PC Micro 85mm f/2. Cu o diafragmă maximă de f/5.5-4. Poate fi utilizată doar cu obiective AF-S şi AF-I (A 148). Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5. 146 . PN11) 1 2 3 4 5 6 7 8 6 M 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 — — 9 7 9 9 9 9 9 9 912 913 912 912 912 912 912 Obiective CPU 1 Obiective non-CPU 10 Accesorii opţionale 9 10 — — — — — — — — — 98 99 99 9 — 95 97 97 97 Obiectivele IX-NIKKOR nu pot fi utilizate.5 <NEW> la mărire maximă. a. AF 35-70mm f/2. AF 28-85mm f/3. Ajustaţi manual focus-ul până când imaginea din vizor se află în focus. Unele obiective nu pot fi utilizate (A 147).8. 12 sau 13. indicatorul pentru focalizare ar putea fi afişat atunci când imaginea de pe vizorul clar mat nu este focalizată.8D4 AF-S/AF-I Teleconvertizor Alte obiective AF NIKKOR (cu excepţia obiectivelor pentru F3AF) AI-P NIKKOR Modificări AI.6 sau mai rapidă. Când se focalizează la o distanţă minimă de focalizare cu obiectiv AF 80-200mm f/2.8.5 sau AF 28-85mm f/3. Sistemele de măsurare a expunerii şi de control al bliţului ale aparatului foto nu funcţionează corespunzător când se schimbă şi/sau ridică obiectivul sau când este utilizată o altă diafragmă decât cea maximă.6 sau mai rapidă.sau AI-NIKKOR şi Nikon seria-E 11 NIKKOR medical 120mm f/4 (IF) NIKKOR Reflex NIKKOR PC Teleconvertizor tip AI14 Ataşament focalizare burduf PB-6 15 Inele de extensie automată (seria PK-11A.Obiective compatibile Setare aparat foto Focus mode M (cu stabilire electronică a distanţei) 9 9 95 9 7 Mod fotografiere Programe digitale variabile. b. Măsurarea punctuală selectează punctul de focalizare (A 62). Reducerea vibraţiilor (VR) acceptată de obiective VR.5-4. c 9 9 — 9 9 9 — — — — — — — d Sistem măsurare p 3D 9 9 9 9 — — — — — — — — — Color — — — — 9 9 — — — — — — — q r 93 93 93 93 93 93 — — — — — — — AF Obiectiv/accesorii AF-S.

600mm f/5. 14 Compensarea expunerii este necesară atunci când este utilizată cu AI 28-85mm f/3.3 (model vechi) • Inele extensie K2 • Reflexie 1000mm f/11 (numere de serie • 180-600mm f/8 ED (numere de serie 174041-174180) 142361-143000) • 360-1200mm f/11 ED (numere de serie 174031-174127) • Reflexie 2000mm f/11 (numere de serie • 200-600mm f/9. obiectivele tip G şi D pot fi identificate în funcţie de litera de pe cilindrul obiectivului.8D. Obiectivele tip G nu sunt prevăzute cu un obiectiv pentru diafragmă. C Valoare f a obiectivului Valoarea f inclusă în finalul numelor obiectivelor (ex.6. Obiectivele AF-S şi AF-I sunt dotate cu un motor pentru focalizare automată.5. OP 10mm 906200) f/5. 12 Afişajul electronic analog expunere nu este disponibil. 15 Ţineţi aparatul foto „în picioare“ (portret) atunci când ataşaţi dispozitivul de focalizare tip burduf PB-6. AI 35-135mm f/3.5 sau AF-S 80-200mm f/2.8 (numere de serie 851001• Ochi de peşte (6mm f/5. Odată ce este ataşat PB-6.5-5. 800mm f/8.5-4. 13 Poate fi utilizat în modurile expunere manuală la viteze ale declanşatorului mai mici de 1/125s. 8mm f/8.5.Obiective compatibile 11 Distanţa de rotaţie pentru suportul trepiedului AI 80–200mm f/2.5mm f/5.5 ED (numere de serie 280001-300490) 200111-200310) C Obiective pentru focalizare automată Focalizarea automată cu acest aparat foto este acceptată doar prin intermediul obiectivelor AF-S şi AF-I.6) reprezintă diafragma maximă a obiectivului.6) • PC 35mm f/3.5-4. 7. Afişajul electronic analog expunere nu este disponibil.8 sau f/3.1cm f/4 • Reflexie 1000mm f/6. 1200mm f/11) • PC 35mm f/2.8 ED este limitată de corpul aparatului foto. • Dispozitivul tip reprocopy PF-4 necesită suportul pentru aparat foto PA-4. indiferent de capacităţile de focalizare ale obiectivului însuşi.5 ED.5.5-4.6. aparatul foto poate fi repoziţionat „pe orizontală“ (peisaj) dacă este necesar. AF Teleconvertizor TC-16) • Obiective non-AI • Obiectivele ce necesită dispozitivul de focalizare AU-1 (400mm • PC 28mm f/4 (număr de serie 180900 sau anterior) f/4. AI 35-105mm f/3. AF 200mm f/3. Consultaţi manualul teleconvertorului pentru detalii. Accesorii opţionale C Recunoaşterea obiectivelor CPU şi de tipul G şi D Obiectivele CPU pot fi identificate în funcţie de prezenţa contactelor CPU. Contacte CPU Inel diafragmă Obiectiv CPU Obiectiv tip G Obiectiv tip D 147 .6. Filtrele nu pot fi schimbate în timp ce AI 200-400mm f/4 ED este montat pe aparatul foto. Focalizarea automată nu este posibilă atunci când este montat un alt tip de obiectiv.8.5 (model vechi) • 2.: f/2. B Accesorii incompatibile şi obiective non-CPU Următoarele accesorii şi obiectivele non-CPU NU pot fi utilizate împreună cu D60: • Teleconvertizor AF TC-16A • Obiective pentru F3AF (AF 80mm f/2.

8D ED • AF-S 300mm f/4D ED2 • AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED1 • AF-S VR 200mm f/2G ED • AF-S VR 200-400mm f/4G ED2 • AF-S VR 300mm f/2.). C Obiective non-CPU Obiectivele Non-CPU pot fi utilizate doar în modul d. Când se utilizează dispozitivul de iluminare asistenţă AF. 8 in.8D ED II • AF-S 300mm f/2.0 m (1 ft.8G ED • AF-S 80-200mm f/2. Măsurarea expunerii nu funcţionează.8G ED • AF-S VR Micro 105mm f/2. 3in.6G ED • AF-S 17-35mm f/2.8G ED • AF-S VR 200-400mm f/4G ED • AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED La distanţe mai mici de 1m (3ft.6G ED • AF-S DX 17-55mm f/2.8G ED • AF-S 80-200mm f/2.8D ED • AF-I 400mm f/2.5-5.8G ED Accesorii opţionale C Atenuare ochi roşii Obiectivele care blochează vizualizarea obiectului de către iluminatorul de asistenţă AF poate interfera cu funcţia de remediere ochi roşii (A 65).8D ED • AF-I 300mm f/2.8D ED • AF-S VR Micro 105mm f/2. 148 . C Note despre dispozitiv de iluminare asistenţă AF Dispozitivul de iluminare asistenţă AF are o rază de acţiune de aproximativ 0.8G ED • AF-S 300mm f/2.8D ED • AF-S VR 200mm f/2G ED • AF-S VR 300mm f/2.8G ED VR • AF-S 400mm f/2.5-3.). Fotografierea cu bliţ în modul i-TTL nu este suportată.8D ED • AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR2 • AF-S 500mm f/4D ED II2 • AF-S 500mm f/4D ED2 • AF-I 500mm f/4D ED2 • AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR2 • AF-S 600mm f/4D ED II2 • AF-S 600mm f/4D ED2 • AF-I 600mm f/4D ED2 1 Focalizarea automată nu este acceptată.-9ft 10 in. 2 Focalizarea automată nu este acceptată când se utilizează cu teleconvertorul TC-17E II/TC-20 E II. următoarele obiective pot bloca iluminatorul de asistenţă AF şi pot interfera cu focalizarea automată când iluminarea este deficitară: • AF-S VR 24-120mm f/3.8D ED • AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • AF-S 28-70mm f/2.5-5.8D ED • AF-S DX VR 18-200mm f/3. C Inel diafragmă obiectiv CPU Blocaţi inelul diafragmei obiectivelor CPU (cu excepţia obiectivelor de tip G) la deschiderea minimă (cea mai mare valoare f).Obiective compatibile C Teleconvertizorul AF-S/AF-I Teleconvertizorul AF-S/AF-I poate fi utilizat împreună cu următoarele obiective AF-S şi AF-I: • AF-S VR 70-200mm f/2. Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu este disponibil în cazul următoarelor obiective: • AF-S VR 70-200mm f/2. Diafragma poate fi confirmată şi reglată manual prin intermediul inelului diafragmei obiectivului. utilizaţi un obiectiv cu o distanţă focală de 24-200mm.8D ED II • AF-S 400mm f/2.

Obiectiv AF-S DX 12-24mm f/4G ED AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3. 7 in.5 m/8 ft.Obiective compatibile B Bliţul încorporat Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu lungimi focale de 18mm până la 300mm (A 66).5 m/8 ft. Nicio restricţie 1. Nicio restricţie 1.5-5. 2 in. Nicio restricţie 1.0 m/3 ft. 3 in.8G ED 35mm 45mm AF 18-35mm f/3. 3 in.8D 28mm 35mm AF-S NIKKOR 24-70mm f/2. 3 in.0 m/3 ft. 3 in.0 m/9 ft.0 m/3 ft. Nicio restricţie 2. 1.0 m/3 ft.5-5.8D ED Distanţă focală 20mm 24mm 24mm sau mai mult 24mm 28mm 35mm 28mm AF-S DX 17-55mm f/2. 1. 11 in. 1.8G ED bliţul nu va putea să lumineze întregul subiect la toate distanţele focale. 3 in.0 m/3 ft.6G ED AF-S 28-70mm f/2.5D ED AF-S DX 18-70mm f/3.0 m/6 ft.5-5. 11 in.5 m/4 ft. 11 in.5-4.5-5. 2. 3 in.0 m/3 ft.5-4.6G ED 24mm 28mm sau mai mult 18mm 24mm sau mai mult 18mm 24mm sau mai mult 24mm 35mm sau mai mult 24mm AF 20-35mm f/2. 3 in.5 m/4 ft. Nicio restricţie 1. Nicio restricţie 2. 1.0 m/3 ft. 10 in. 3 in.8D ED AF-S VR 200-400mm f/4G ED 35mm 50mm 24mm 28mm sau mai mult 35mm 50mm sau mai mult 250mm 300mm Distanţă minimă 3.6G ED AF-S DX VR 18-200mm f/3.5 m/4 ft.5G ED AF-S DX 18-135mm f/3.8G ED AF-S VR 24-120mm f/3.0 m/3 ft. Nicio restricţie 1. 3 in. Nicio restricţie 1. Când este utilizat obiectivul AF-S NIKKOR 14-24mm f/2. Nicio restricţie 1. Accesorii opţionale 1. Este posibil ca bliţul să nu poată lumina obiectul în întregime iar în cazul obiectivelor următoare se aplică următoarele restricţii.0 m/3 ft.6G ED VR AF-S 17-35mm f/2. 3 in. 1. Nicio restricţie 2. 149 . 2 in.0 m/3 ft.0 m/6 ft. 7 in.

bliţul încorporat nu va fi declanşat. Sunt acceptate diferite funcţii. SB-800. SB-28DX. Pentru detalii suplimentare. 20°C/68°F). SB-28. m/ft. prin intermediul căreia temperatura culorii bliţului este transmisă automat către aparatul foto astfel încât să poată fi utilizată la reglarea balansului de alb pentru rezultate optime. inclusiv SB-400. 20°C/68 °F). • Setările personalizate pot fi utilizate pentru a activa. consultaţi documentaţia furnizată împreună cu dispozitivul Speedlight sau dispozitivul de acţionare la distanţă Speedlight pentru. 7° în jos. Dispozitiv Speedlight Nikon SB-800 • Dispozitivul SB-800 este un dispozitiv bliţ cu un număr de ghidare de 38/125 (în poziţia 35mm a capului zoom. scoateţi capacul cuplei de accesorii. * CLS este cel mai nou sistem de acţionare a bliţului destinat dispozitivelor Speedlight şi aparatelor foto Nikon. Este dotat cu o piedică de siguranţă pentru dispozitivele Speedlight cu un cui de blocare. ce include o varietate de funcţii. dispozitivele fără fir la distanţă Speedlight SB-600. Accesorii opţionale 150 . SB-800 şi SB-600. precum SB-800 and SB-600. • Pentru a simplifica funcţionarea în condiţii de iluminare deficitară. SB-600.Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights) Cupla de accsorii permite montarea dispozitivelor Speedlight din seria SB direct pe aparat fără un cablu de sincronizare. 180° în stânga şi 90° în dreapta pentru reflectarea bliţului şi prim-planuri. SB-22S şi SB-29S. dezactiva sau a regla o multitudine de funcţii. inclusiv controlul bliţului i-TTL şi comunicarea culorii de bliţ Flash Color Information Communication. un al doilea SB-800 sau SB-R200 pot fi declanşate. care împiedică bliţul Speedlight să fie cadă în mod accidental. Atunci când este montat un dispozitiv Speedlight SB-800 sau SU-800 pe aparatul foto. Dispozitiv Speedlight Nikon SB-400 • Dispozitivul SB-400 este un dispozitiv bliţ cu un număr de ghidare de 21/69 (ISO 100. • Dispozitivul SB-800 acceptă funcţia de zoom acţionat automat (24-105 mm). ISO 100. Înainte de ataşarea unui dispozitiv bliţ opţional. Atunci când este utilizat cu dispozitive bliţ opţionale Speedlight precum SB-400. • Capul bliţului poate fi înclinat la 90° în sus. m/ft. aparatul foto D60 acceptă sistemul Nikon de iluminare Creative Lighting System (CLS)*. Atunci când este ataşat un dispozitiv opţional Speedlight. SB-80DX. • Capul bliţului poate fi rotit la 90° deasupra planului orizontal pentru fotografierea cu bliţ reflectat. SB-23. asigurând reglarea corespunzătoare a unghiului de acoperire raportată la distanţa focală şi este dotat cu un adaptor ce sporeşte unghiul de acoperire pentru a corespunde unui obiectiv de 14mm or 17. monitorul şi toate butoanele sunt iluminate. inclusiv comunicarea culorii bliţului Flash Color Information Communication. SB-27.

20°C/68°F). la o setare ISO 100 dispozitivul SB-400 are un număr de ghidare de 21 m sau 69 ft. 20°C/68°F. poate fi controlat utilizând un dispozitiv Speedlight opţional SB-800 sau un dispozitiv Speedlight fără fir SU-800. asigurând reglarea corespunzătoare a unghiului de acoperire raportată la distanţa focală şi este dotat cu un adaptor ce sporeşte unghiul de acoperire pentru a corespunde unui obiectiv de 14mm. = 12 ft. Dispozitivul Speedlight la distanţă fără fir Nikon tip SB-R200 Dispozitivul performant Speedlight fără fir la distanţă are un număr de ghidare de 10/32 (ISO 100. • Pentru a simplifica funcţionarea în condiţii de iluminare deficitară.6 × 1. 180° în stânga şi 90° în dreapta pentru reflectarea bliţului şi prim-planuri. Dispozitivul SB-R200 poate fi ţinut în mână. dezactiva sau a regla o multitudine de funcţii. Cu toate că nu poate fi montat direct pe cupla de accesorii. distanţa SB-400. atunci când este utilizat SB-400 pentru aparatul foto D60 la o sensibilitate ISO de 200.4). Pentru fiecare dublare a valorii sensibilităţii ISO. Dispozitivul SU-800 însuşi nu este dotat cu bliţ.7 metri (sau 69 ÷ 5. Pentru a calcula distanţa de acţiune a bliţului la putere maximă. înmulţiţi numărul de ghidare cu radical din 2 (aproximativ 1. distanţa la o diafragmă de f/5. Accesorii opţionale D Număr ghidare Numărul de ghidare face referire la cantitatea de lumină generată de bliţ. Cu cât numărul este mai mare. Dispozitiv acţionare fără fir Speedlight Nikon SU-800 Dispozitivul SU-800 poate fi utilizat ca dispozitiv de acţionare pentru decanşarea la distanţă fără fir a SB-800.3 metri sau 69 ÷ 5. m/ft) (la o poziţie a capului zoom de 35mm. Dspozitive bliţ SB-600 sau SB-R200. 151 . cu atât este mai mare puterea bliţului. • Dispozitivul SB-600 acceptă funcţia de zoom acţionat automat (24-85 mm).6 este de 21 ÷ 5.. 5 in. împărţiţi Numărul ghidare la diafragmă. • Setările personalizate pot fi utilizate pentru a activa. • Capul bliţului poate fi înclinat la 90° în sus.).6 × 1. m/ft. (la ISO 200. 4 in.4 = 5. monitorul şi toate butoanele sunt iluminate. De exemplu. 20°C/68 °F). montat pe standul AS-20 pentru dispozitive Speedlight sau montat în faţa obiectivului aparatului foto utilizând inelul ataşabil SX-1 pentru acţionarea la distanţă şi fotografie i-TTL de prim plan. la o diafragmă de f/5.Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights) Dispozitiv Speedlight Nikon SB-600 • Dispozitivul SB-600 este un bliţ performant cu un număr de ghidare de 30/98 (ISO 100.6ft.6 sau aproximativ 3. De exemplu.6 este 21 ÷ 5.4 = 17 ft. unghiul de acoperire este suficient pentru a ilumina unghiul de fotografiere al unui obiectiv de 18mm).

3 Nu este disponibilă atunci când este utilizată măsurarea punctuală. 5 Selectaţi modul bliţ din setările personalizate Speedlight. 6 Diafragma automată este utilizată automat când este montat un obiectiv CPU. Funcţia Non-TTL automat este selectată automat dacă când este montat un obiectiv non-CPU. Unitatea SU-800 nu este echipată cu un bliţ. 4 93 93 95 9 9 9 9 i-TTL2 9 — — — 94 — — 9 9 9 — 9 9 95 95 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 — — — 9 — 9 9 9 9 9 9 — 96 96 — 9 9 9 9 9 9 9 — — 96 — — 9 9 9 — 9 — — — — 96 96 — 9 9 — — 9 — — — — — — — 9 9 — — 9 — — — — — — — 9 — — — 9 — — — AA A GN M RPT Asistenţă AF pentru zone multiple AF2 Sistem de comunicare a informaţiilor despre culori pentru bliţ REAR L Sincronizare perdea posterioară Atenuare ochi roşii Zoom automat ISO Automat (setarea personalizată 10) Accesorii opţionale 1 Disponibil doar când SU-800 este utilizat pentru a controla alte unităţi bliţ. Speedlight Mod bliţ/funcţie Bliţ umplere i-TTL echilibrat pentru SLR digitale Bliţ umplere i-TTL standard pentru SLR digitale Diafragmă automată 2 Non-TTL automat Manual cu prioritate distanţă Ţinut în mână Bliţ repetitiv Dispozitiv bliţ unic Iluminare avansată fără fir Comandă 1 La distanţă SB-400 SB-800 SB-600 SB-800 SU-800 SB-800 SB-600 SB-R200 93. Zona Non-TTL este selectată automat atunci când este montat un obiectiv non-CPU. 2 Obiectiv CPU necesar. indiferent de opţiunea selectată în setările personalizate Speedlight. 152 . 4 Poate fi selectată din meniul de setări personalizate (A 113).Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights) Următoarele funcţii sunt disponibile cu dispozitive bliţ compatibile CLS. Se aplică bliţul umplere i-TTL standard pentru aparate foto SLR digitale.

g. E (indicator de compensare bliţ pentru unităţi Speedlight opţionale) va fi afişat în partea superioară a afişajului cu informaţii despre fotografiere. h. iar declanşatorul este dezactivat. SB-28DX Mod bliţ A M O REAR Auto non-TTL Ţinut în mână Bliţ repetitiv Sincronizare perdea posterioară4 9 9 9 9 — 9 — 9 9 9 9 9 SB-50DX 1 SB-28. obiectele din planul apropiat pot fi subexpuse (A 111). • Unităţile opţionale Speedlight nu se vor declanşa când selectorul rotativ se află în poziţia f. 3 Focalizarea automată este disponibilă doar cu obiective AF-S VR Micro 105mm f/2.Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights) Următoarele unităţi Speedlight pot fi utilizate doar în modurile non-TTL auto şi manual la viteze ale declanşatorului de 1/200 s sau mai lent. D Adaptor terminal sincronizare AS-15 Când Adaptorul terminalului de sincronizare AS-15 (disponibil separat) este montat pe cupla de accesorii a aparatului foto. i. coborâţi bliţul încorporat şi utilizaţi doar bliţul Speedlight opţional. Setaţi bliţul Speedlight la modul A (non-TTL auto). SB-29S3 — 9 — 9 1 În modurile a. bliţul încorporat se opreşte. C Modurile e. iar unitatea opţională Speedlight se va declanşa de fiecare dată când este efectuată o fotografie. SB-272. aparatul foto ajustează automat sensibilitatea ISO pentru a obţine valoarea optimă dacă se selectează On (Pornit) pentru Setare personalizată 10 (ISO auto) sau Auto este selectat pentru ISO sensitivity în modurile programe digitale variabile. • Când se utilizează o unitate Speedlight opţională în modul h sau j. butonul de declanşare al aparatului foto va fi blocat şi nu pot fi efectuate fotografii. În modul TTL. k şi l Când este ataşat un dispozitiv opţional Speedlight. Alimentarea cuplei de accesorii cu sarcini negative sau mai mari de 250 V ar putea nu numai să împiedice funcţionarea normală. modul bliţ este setat automat la bliţ de umplere. Cu toate acestea. 2 Când este montat pe D60. • Când valoarea bliţului este compensată utilizând SB-800 sau SB-600 Speedlight sau Comandă fără fir Speedlight SU-800. poate fi selectat modul atenuare ochi roşii. dar şi să deterioreze circuitele de sincronizare ale aparatului foto sau ale bliţului. SB-800 sau SB-600. se aplică automat bliţul de umplere. nu selectaţi modurile programe digitale variabile. contactaţi o reprezentanţă autorizată de vânzări Nikon. Accesorii opţionale B Utilizaţi doar accesorii bliţuri Nikon. SB-22. SB-293. 153 . modul bliţ este setat automat la TTL. SB-25. SB-15 9 9 — 9 SB-23. B ISO Auto Când se utilizează SB-400. SB-20. Utilizaţi doar dispozitive Speedlight Nikon. j. SB-24 SB-30. Pentru a preveni ridicarea automată a bliţului încorporat când iluminarea este deficitară. SB-16B. SB-26.8G ED. Înainte de a utiliza dispozitivele Speedlight Nikon care nu sunt listate în această secţiune. Starea de încărcare a bliţului este afişată de indicatorul bliţ Speedlight pregătit. accesoriile bliţului pot fi conectate printr-un cablu de sincronizare. Dacă modul bliţ este setat să fie oprit. 4 Disponibil doar când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliţ. SB-22S. b. • Modul bliţ automat este anulat. Speedlight SB-80DX. SB-21B3. c şi d. De asemenea.

este posibil să nu se obţină expunerea corectă în modul i-TTL cu controlare echilibrată a bliţului de umplere i-TTL. j. Dacă indicatorul de bliţ pregătit clipeşte pe vizor pentru aproximativ trei secunde după efectuarea unei fotografii în modul i-TTL sau non-TTL automat. de la 200 la 400).6 200 6. diafragma este oprită cu jumătate de pas f/. Dacă unitatea Speedlight acceptă sistemul de iluminare Creative lighting system. i. utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul de reflectare oferit cu dispozitivul Speedlight.5 1600 11 100 4 200 4. Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cele indicate mai sus. iar fotografia ar putea fi subexpusă. În modul i-TTL. deoarece ar putea genera expuneri incorecte.. 28 sau 29 pentru fotografiere cu bliţ separat.Unităţi opţionale de bliţ (Speedlights) C Note privind unităţile opţionale Speedlights Pentru detalii. Valorile mai ridicate nu pot oferi rezultatele dorite la unele distanţe sau diafragme. Control bliţ i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 1600. diafragma maximă (valoare f minimă) variază în funcţie de sensibilitatea ISO (A 53). bliţul a fost declanşat la putere maximă. Funcţia automată zoom este disponibilă doar cu dispozitivele Speedlight SB-800 şi SB-600. Efectuaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele în monitor. g. SB-600 şi SU-800 prevăd iluminare de asistenţă AF (dispozitivul SU-800 nu oferă iluminare de asistenţă AF în modul prim-plan). h.7 1600 8 Pentru fiecare pas de creştere a sensibilităţii (de ex. moduri e. Accesorii opţionale 154 . Vă recomandăm să alegeţi măsurarea controlul standard pentru bliţul i-TTL. Nu utilizaţi alte panouri precum cele de difuzie. Declanşatorul se va sincroniza cu un dispozitiv bliţ extern la viteze de 1/200 s sau mai lente.7 400 8 800 9. În următoarele moduri. Când se utilizează un cablu la distanţă TTL SC-17. l. Aparatul foto D60 nu este inclus în categoria „digital SLR“ a manualelor SB-80DX.6 800 6. consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR compatibile CLS.8 400 5. Dispozitivele SB-400. consultaţi documentaţia furnizată împreună cu unitatea Speedlight. SB-28DX şi SB-50DX. SB-800 şi SB-600 includ atenuarea ochilor-roşii în timp ce SB-800. a: ISO sensitivity Diafragmă maximă (valoare f minimă) mod k: ISO sensitivity Diafragmă maximă (valoare f minimă) 100 5. valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.

• Filtrele NC şi L37C sunt recomandate pentru protejarea obiectivului. Atunci când este montat ataşamentul pentru vizualizare în unghi drept DG-6. Suportul pentru ochi tip cupă din cauciuc nu poate fi montat atunci când sunt uitilizate lentile de reglare a dioptriei vizorului. –3. Se recomandă fotografierea fără filtru.5. senzorul de privire nu reacţionează corespunzător.7 până la +0.5m–1). +1. O56. a copia. • Mărire vizor DG-2: Măriţi scena afişată în centrul vizorului pentru a apropia fotografia. C-PL. Testaţi obiectivele cu reglare a dioptrului înainte de achiziţionare pentru a vă asigura că puteţi obţine focalizarea dorită. B2. ND8S. Lentilele sunt disponibile la dioptrii de –5. 155 Accesorii opţionale . • Măsurarea central evaluativă (A 62) este recomandată pentru filtrele cu factori de expunere (factori de filtrare) mai mari de 1× (Y48. R60. Când este selectată unitatea de măsurare matricială. X1. Filtre • Filtrele Nikon pot fi împărţite în trei tipuri: cu înşurubare. +2 şi +3m–1 (atunci când controlul reglajelor este în poziţia D60 –1m–1). –2. selectaţi Off pentru Shooting info auto off (A 123) din meniul de setare. Consultaţi documentarea furnizată împreună cu filtrele pentru detalii. Dacă este necesar. filtrele produse de alţi producători pot interfera cu focalizarea automată sau cu identificarea electronică a distanţei.Alte accesorii Accesorii suport pentru ochi vizor Scoateţi suportului pentru ochi tip cupă al vizorului înainte de monta accesorii pentru suportul pentru ochi al vizorului. B8. Utilizaţi în schimb filtrul cu polarizare circulară C-PL. • Dispozitiv de ataşare pentru vizualizare în unghi drept DR-6: DR-6 se montează la unghi drept la suportul pentru ochi al vizorului. cu introducere şi interschimbare posterioară. X0. • Efectul moar poate apărea dacă se utilizează un filtru când obiectul este încadrat pe un fundal luminos sau când sursa de lumină puternică se află în cadru. –4. • Obiective cu vizor cu reglare a dioptrului: Această funcţie este utilă celor care suferă de miopie sau hipermetropie. Acumulatori • Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9: Acumulatorii suplimentari EN-EL9 sunt disponibili la comercianţii locali sau la reprezentanţele Nikon. Atunci când este montată mărirea pentru vizor DG-2. 0. A2. Dacă este necesar. a utiliza obiective pentru telefotografiere şi alte sarcini ce necesită mai multă precizie. +0. Utilizaţi filtre Nikon. • D60 nu poate fi utilizat cu filtre de polarizare lineară. • Adaptor suport ochi tip cupă DK-22: Montaţi mărirea pentru vizor DG-2 la aparatul foto D60. Adaptor suport ochi necesar (disponibil separat). Lentilele pot fi modificate cu uşurinţă prin introducerea în vizor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la scoaterea suportului pentru ochi din cauciuc consultaţi „Capac suport pentru ochi“ (A 56). permiţând imaginii de pe vizor să fie vizualizată de sus atunci când aparatul foto este orientat pe înălţime. ND4S. B12). nu se poate aştepta obţinerea unui efect suficient. Utilizaţi obiective cu reglare a dioptrului doar dacă focalizarea dorită nu poate fi obţinută cu funcţia de control a reglării dioptrului încorporată (–1. selectaţi Off pentru Shooting info auto off (A 123) din meniul de setare. A12. senzorul de privire nu reacţionează corespunzător.

Asiguraţi-vă de actualizarea la cea mai nouă versiune. Pentru mai multe informaţii despre conectarea adaptorului CA la aparatul foto utilizând conectorul de alimentare. Accesorii opţionale 156 . precum şi o serie variată de funcţii de îmbunătăţire. ecranul vizorului şi filtrul low-pass curate de praf când nu este montat un obiectiv.* * Centrul de mesaje Nikon verifică automat actualizările dacă la pornire este detectată o conexiune la Internet. ML-L3 utilizează un acumulator 3V CR2505. consultaţi „Conectarea conectorului de alimentare şi a adaptorului CA“ (A 157). Conectorul de alimentareEH-5 este necesar (disponibil separat) pentru a conecta adaptorul CA la D60. Capac corp BF-1A BF-1A păstrează oglinda. Adaptorul CA EH-5 poate fi utilizat în loc de EH-5a. Informaţii actualizate despre cele mai noi cataloage cu produse sunt disponibile pe sit-urile Nikon. Cablu video • Cablu video EG-D100: Vizualizaţi fotografiile pe TV sau înregistraţi-le pe band video prin conectarea la televizor sau la dispozitivul VCR utilizând cablul video. Dispozitiv de acţionare la distanţă fără fir ML-L3 Utilizaţi ca eliberare declanşator la distanţă pentru autoportrete sau pentru a împiedica înceţoşarea cauzată de mişcarea aparatului foto. incluzând pe acelea necesare editării balansului de alb şi a aplicării Punctelor de control culoare. Înlocuirea acumulatorului 1 2 3 4 5 Software • Capture NX: Un pachet complet de editare a fotografiilor oferind asistenţă pentru imaginile RAW.* • Camera Control Pro 2: Controlaţi aparatul foto de la un computer şi salvaţi fotografiile pe discul fix.Alte accesorii Conectaţi Adaptorul CA EH-5a/conectorul de alimentare EP-5 • Conector de alimentare EP-5 • Adaptor CA EH-5a Utilizaţi adaptorul CA EH-5a pentru a alimenta aparatul foto pentru perioade lungi de timp. Asiguraţi-vă de actualizarea la cea mai nouă versiune.

4 Conectaţi conectorul Adaptorului CA EH-5a la priza CA a adaptorului CA 3 şi conectorul EH5a CC la EH-5 CC în conectorul 4. 2 Introduceţi conectorul de alimentare EP-5 în camera acumulatorului conform ilustraţiei din dreapta. 1 Deschideţi camera acumulatorului 1 şi capacele conectorului de alimentare 2. Când aparatul foto este alimentat de un adaptor CA. 3 Ghidaţi cablul de alimentare prin spaţiul rezervat de capacul conectorului de alimentare şi închideţi capacul camerei acumulatorului. indicatorul nivelului acumulatorului din monitor va indica X. asigurându-vă că terminalele „+“ şi „–“ sunt orientate corect.Alte accesorii Conectarea conectorului de alimentare şi a adaptorului CA Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea conectorului de alimentare şi a adaptorului CA. Accesorii opţionale 157 .

verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de SDHC. 1GB. contactaţi producătorul. 2GB1. 4GB2 Professional: 1GB. verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de 2GB. 4GB2. 128MB. 512MB. 2GB1. 256MB. 1GB. 8GB2 128MB. 1GB Platinum II: 512MB. 128MB. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar. 4GB2 64MB. 2GB1. 512MB. 512MB. 4GB2 64MB. 128MB. 2 conform cu SDHC. 256MB. 512MB. 256MB.Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie au fost testate şi aprobate pentru utilizarea la D60. 1GB. Toate cardurile cu mărci şi producători aprobaţi pot fi utilizate. 2GB1. Pentru detalii privind cardurile de mai sus. Operaţia nu este garantată cu alte mărci de carduri. 2GB1 1 În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar. 1GB. 256MB. SanDisk Toshiba Panasonic Lexar 64MB. Accesorii opţionale 158 . indiferent de viteză.

păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Obiectiv. ar trebui incluse în pachetul de inspecţie sau service. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină în locaţii: • cu ventilaţie deficitară sau cu umiditate de peste 60% • lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice. apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale. lângă un radiator sau într-un autoturism închis într-o zi toridă) sau mai mici de –10°C (14°F) Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului Curăţare Corpul aparatului foto Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful şi puful. ştergeţi suprafaţa uşor cu o cârpă moale sau piele de căprioară. B Monitorul În cazul în care monitorul se sparge. deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcţionare defectuoasă. B Repararea aparatului foto şi a accesoriilor Aparatul foto D60 este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete. opriţi aparatul foto. aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea obiectivului pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă. curăţaţi nisipul şi sarea cu o cârpă înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte substanţe ajuns în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie inspectat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant service autorizat Nikon la fiecare doi ani. Inspecţia frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesionist. Dacă utilizaţi o pară cu aerosoli. Îndepărtaţi praful şi puful cu o pară. oglindă şi vizor Aceste elemente sunt fabricate din sticlă şi pot fi deteriorate cu uşurinţă. După utilizarea aparatului foto la plajă sau la malul mării. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto. bine ventilată. Când îndepărtaţi amprentele sau alte pete.Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului Îngrijirea aparatului foto Stocare Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp. iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste servicii sunt contra cost). scoateţi acumulatorul şi stocaţi-l într-o locaţie rece şi uscată cu capacul terminalului montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai. Nu apăsaţi. depozitaţi aparatul foto într-o locaţie uscată. trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica intrarea cristalelor lichide în ochi sau în gura dumneavoastră. precum obiectivele sau unităţile opţionale Speedlight. precum televizoare sau aparate radio • sunt expuse la temperaturi de peste 50°C/122°F (de exemplu. Monitor Îndepărtaţi praful şi puful cu o pară. 159 .

C Curăţarea senzorului de imagine Următoarele întrerup curăţarea senzorului de imagine: . 160 . Curăţarea senzorului de imagine este foarte eficientă când aparatul foto este plasat cu baza în jos aşa cum se arată în dreapta. Evidenţiaţi Clean now şi apăsaţi Q pentru a începe curăţarea. În cazul în care curăţarea senzorului imaginii este efectuată de câteva ori în succesiune. Curăţarea din opţiunea meniului de setare 1 Plasaţi aparatul foto cu baza în jos. puteţi curăţa filtrul utilizând opţiunea Clean image sensor (Curăţare senzor imagine) din meniul de setare. va fi afişat mesajul indicat în dreapta. Clean image sensor Clean now Clean at În timp ce procesul de curăţare este în derulare. C sau A. Curăţarea este efectuată prin vibraţiile senzorului de imagine. sequence Clean image sensor Mirror lock-up Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului En 3 Selectaţi Clean now.Apăsarea D. 2 Afişaţi meniul Clean image sensor menu. Dacă aveţi impresia că în fotografii apare murdăria sau praful de pe filtru. F. Evidenţiaţi Clean image sensor din meniul de setare şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta. . SETUP MENU Video mode Language Image comment Folders File no. curăţaţi manual senzorul de imagine (A 162) sau consultaţi un reprezentant autorizat de vânzări Nikon. Curăţarea poate fi efectuată din după o scurtă perioadă de timp.Îngrijirea aparatului foto Întreţinerea filtrului optic low-pass Curăţarea automată a filtrului low-pass (curăţarea senzorului de imagine) Senzorul de imagine care acţionează ca elementul de creare a fotografiei este dotat cu un filtru low-pass pentru a preveni efectul moiré. aceasta se poate dezactiva temporar pentru a proteja circuitele interne ale aparatului foto. Filtrul poate fi curăţat oricând utilizând opţiunea Clean now (Curăţare acum) sau curăţarea poate fi efectuată automat când aparatul foto este pornit sau oprit. Dacă praful nu poate fi curăţat complet utilizând opţiunile din meniul Clean image sensor.Apăsarea butonul de eliberare a declanşatorului.

Subliniaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi Q. J Cleaning off Curăţarea automată a senzorului de imagine oprită. H Shutdown Senzorul de imagine este curăţat automat în timpul opririi de fiecare dată când este oprit aparatul foto. G Startup Senzorul de imagine este curăţat automat de fiecare dată când este pornit aparatul foto. Clean image sensor Clean now Clean at 2 Selectaţi o opţiune. Evidenţiaţi Clean at şi apăsaţi selectorul multiplu în dreapta.Îngrijirea aparatului foto Curăţarea la pornire/oprire 1 Selectaţi Clean at. I Startup and shutdown (setare implicită) Clean image sensor Clean at Startup Shutdown Startup and shutdown Cleaning off Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului Senzorul de imagine este curăţat automat la pornire şi la oprire. Afişaţi meniul Clean image sensor conform descrierii din pasul 2 al „Curăţarea din opţiunea meniului de setare“ (A 160). 161 .

Dacă nu sunt obiecte prin preajmă. turn camera off.Îngrijirea aparatului foto Curăţarea manuală a filtrului low-pass În caz că murdăria şi praful nu pot fi curăţate de pe filtru prin intermediul curăţării senzorului (A 160). the mirror lifts and shutter opens. Nikon recomandă ca filtrul să fie curăţat doar de personalul de service autorizat de Nikon. Oglinda va fi ridicată şi se va deschide perdeaua declanşatorului. 5 Fixaţi aparatul foto astfel încât lumina să cadă pe filtrul low-pass. perdeaua se va închide automat. verificaţi dacă acesta prezintă praf sau puf. iar luminatorul de asistenţă AF va clipi pentru a avertiza că perdeaua se va închide şi că oglinda va fi coborâtă după 162 aproximativ două minute. filtrul este extrem de delicat şi uşor de deteriorat. B Utilizaţi o sursă de alimentare sigură Perdeaua declanşatorului este delicată şi uşor de deteriorat. avansaţi la pasul 7. Cu toate acestea. În cazul în care aparatul foto se opreşte în timp ce oglinda este ridicată. Selectaţi Mirror lock-up din meniul de setare. puteţi curăţa filtrul conform descrierii de mai jos. se va auzi un semnal sonor. Evidenţiaţi On şi apăsaţi OK. porniţi apoi aparatul foto. • În cazul în care acumulatorul ajunge la un nivel scăzut în timp ce oglinda este ridicată. Respectaţi următoarele precauţii pentru preveni deteriorarea perdelei: • Nu opriţi aparatul foto până la finalizarea curăţării şi a inspecţiei. Reţineţi că această opţiune nu este disponibilă la niveluri de W sau mai scăzute. 1 2 3 Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul. Opriţi curăţarea sau verificarea imediat. Nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare în timp ce oglinda este ridicată. To lower mirror. Opriţi aparatul foto pentru a restabili funcţionarea normală fără a verifica filtrul low-pass. Mirror lock–up When shutter button is pressed. . utilizaţi un acumulator încărcat complet sau un adaptor opţional CA EH-5a cu un conector de alimentare EP-5 (A 156). Va fi afişat mesajul indicat în partea dreaptă. Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului 4 Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la capăt. expunând filtrul low-pass. Nu porniţi aparatul foto până când nu a fost scos obiectivul. Pentru a împiedica oprirea aparatului foto atunci când oglinda este ridicată.

Nu utilizaţi o perie suflantă. Nu atingeţi şi nu ştergeţi filtrul sub nicio formă. curăţaţi filtrul aşa cum este descris mai sus sau asiguraţi curăţarea filtrului de către personalul de service autorizat Nikon. Oglinda va reveni la poziţia coborâtă şi perdeaua declanşatorului se va închide. D60 este conceput să fie utilizat cu obiective interschimbabile şi este posibil ca materii străine să intre în aparatul foto când obiectivele sunt scoase sau schimbate. A 156) sau prin opţiunile de curăţare a imaginii oferite de unele aplicaţii de prelucrare a imaginilor. Murdăria care nu poate fi îndepărtată cu o pară poate fi curăţată doar de personalul de service autorizat de Nikon. înlocuiţi capacul corpului oferit împreună cu aparatul foto. Fotografiile afectate de prezenţa materiilor străine pe filtru pot fi retuşate utilizând Capture NX (disponibil separat.Îngrijirea aparatului foto 6 Îndepărtaţi praful şi puful din filtru cu o pară. eliminând mai întâi praful şi alte materii străine care se pot fixa pe capacul corpului. 163 . Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului B Materii străine pe filtrul low-pass Nikon acordă atenţie maximă prevenirii intrării materiilor străine în contact cu filtrul low-pass în timpul producţiei şi a transportului. 7 Opriţi aparatul foto. deoarece firele pot deteriora filtrul. Odată aflate în interiorul aparatului foto. aceste materii se pot fixa pe filtrul low-pass şi pot apărea pe fotografiile efectuate în anumite condiţii. În cazul în care materiile străine ajung pe filtrul low-pass. Pentru a proteja aparatul foto atunci când obiectivul este demontat. Înlocuiţi obiectivul sau capacul corpului.

Manevraţi cu grijă toate piesele în mişcare: Nu forţaţi capacul camerei acumulatorului. Păstraţi uscat: Acest produs nu este rezistent la apă şi poate funcţiona defectuos dacă este scufundat în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umezeală. uscată. pot deteriora datele înregistrate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii Aparatul foto şi obiectivul Nu lăsaţi să cadă: Produsul poate funcţiona defectuos dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice. După utilizarea aparatului foto la plajă sau la malul mării. Întreruperea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne. Păstraţi la distanţă faţă de câmpuri magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. nu utilizaţi instrumente de curăţare sau curenţi puternici de aer de la o pară. apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale. păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a preveni întreruperea accidentală a alimentării. Nu atingeţi perdeaua declanşatorului: Perdeaua declanşatorului este foarte subţire şi uşor de deteriorat. Contacte obiectiv: Păstraţi curate contactele obiectivului. Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului 164 . Pentru informaţii referitoare la curăţarea filtrului low-pass. Evitaţi schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură. Descărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoarele radio pot interfera cu monitorul. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau pot produce un efect de estompare a fotografiilor. deforma sau rupe perdeaua. curăţaţi nisipul şi sarea cu o cârpă înmuiată uşor în apă şi uscaţi bine. Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto. plasaţi dispozitivul într-o cutie pentru deplasări sau o plasă de plastic înainte de a îl expune la schimbări de temperatură. aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea obiectivului pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă. utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta uşor praful şi puful. Îndepărtaţi cu grijă praful şi puful cu o pară. Obiectivul şi oglinda pot fi deteriorate cu uşurinţă. Pentru a preveni formarea condensului. Aceste piese prezintă cu precădere un risc de deteriorare. fanta de memorie sau capacele conectorilor. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile. Opriţi produsul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare: Nu decuplaţi produsul şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce acesta este pornit sau când imaginile sunt înregistrate sau şterse. evitaţi să deplasaţi produsul de la o locaţie la alta în timp ce adaptorul CA este conectat. Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete de pe obiectiv. consultaţi „Curăţarea manuală a filtrului lowpass“ (A 162). precum cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă. Aceste acţiuni pot zgâria. Când utilizaţi o pară cu aerosoli. Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice de lumină pentru o perioadă extinsă de timp.

Înlocuiţi capacul terminalului înainte de a depozita acumulatorul. scoateţi acumulatorul pentru a împiedica scurgerile şi depozitaţi-l într-o plasă de plastic conţinând un desicativ. Nu apăsaţi monitorul. iar cristalul lichid din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea. scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Pentru a împiedica formarea de mucegai.Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii Depozitare: Pentru a împiedica formarea de mucegai. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o cârpă moale sau piele de căprioară. Note privind monitorul: Este posibil ca monitorul să conţină câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Acest lucru este obişnuit pentru toate monitoarele TFT LCD şi nu indică o defecţiune. Porniţi aparatul foto şi eliberaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou. Praful şi puful de pe monitor pot fi îndepărtate cu o pară. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate. Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică. Nu depozitaţi însă cutia aparatului foto într-o plasă de plastic. depozitaţi aparatul foto într-o locaţie uscată. Depozitaţi acumulatorul într-un loc rece. Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului 165 . deoarece aceasta poate provoca deteriorarea materialului. deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcţionare defectuoasă. În caz că monitorul se va sparge. ochii şi gura. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp. Imaginile înregistrate cu respectivul produs nu sunt afectate. bine ventilată. uscat. riscul accidentării datorate cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă.

Maximizarea duratei de viaţă a acumulatorului 166 . În funcţie de locaţia dumneavoastră. Reciclaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu reglementările locale.Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii Acumulatorul Murdăria de pe terminalele acumulatorilor poate împiedica funcţionarea aparatului foto şi trebuie îndepărtată cu o cârpă moale. Ţineţi cont de atenţionări atunci când manevraţi acumulatorul. asiguraţi-vă că înlocuiţi capacul terminalului. • Utilizaţi doar acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în cazul acestui echipament. Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător. • Nu expuneţi acumulatorul la o flacără deschisă sau la căldură excesivă. Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă. Odată încălzit. pregătiţi un acumulator de rezervă EL-EL9 şi păstraţi-l încărcat. capacitatea acumulatorului tinde să descrească. În zilele reci. Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o parte din sarcină. uscată. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc cald şi schimbaţi-le dacă este necesar. este posibil să aveţi dificultăţi în a achiziţiona acumulatori de schimb imediat. • Acumulatorul poate deveni fierbinte când este utilizat pe perioade extinse de timp. asiguraţi-vă că înlocuiţi capacul terminalului. După înlăturarea acumulatorului. Continuarea încărcării acumulatorului după ce este complet încărcat poate afecta performanţele acestuia. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a face fotografii la exterior pe timp de vreme rece. Când se fac fotografii la ocazii importante. • După înlăturarea acumulatorului. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când manevraţi acumulatorii: • Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului. înainte de utilizare.

• Atunci când este selectat On pentru setarea personalizată 07 (Image review) (Revizuire imagine). 16 — — Note tehnice Aparatul nu mai funcţionează. Alegeţi un decalaj mai mare pentru oprirea automată în cadrul opţiunii pentru timpii de oprire automată din meniul de setări personalizate. Opriţi aparatul foto. Afişajul pe vizor nu porneşte. opriţi aparatul foto şi apăsaţi comutatorul de reiniţializare (conform ilustraţiei din dreapta. o încărcătură statică puternică ar putea provoca oprirea din funcţionare a aparatului foto. reţineţi că astfel va fi reiniţializată şi ora). scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul (reţineţi că acumulatorul ar putea fi încins) sau deconectaţi şi reconectaţi adaptorul CA şi porniţi din nou aparatul foto. verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa Nikon. 123 C O notă privind aparatele foto controlate electronic În cazuri extrem de rare. contactaţi vânzătorul sau o reprezentanţă de vânzări autorizată Nikon. monitorul va fi oprit iar informaţia de fotografiere nu va fi afişată atunci când nu este efectuată nicio operaţiune în timp ce este afişată o fotografie după înregistrarea acesteia. Consultaţi „O notă privind aparatele foto controlate electronic.“ mai jos. • Funcţia Shooting info auto off (Oprire automată informaţii de fotografiere) este pornită. Afişajele se sting fără avertizare. A 26. Comutator reiniţializare Capac conector 167 . Timpii de răspuns şi luminozitatea afişajelor pe vizor variază în funcţie de temperatură.Note tehnice Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor. • Informaţia de fotografiere nu este afişată atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate. • Acumulatorul este epuizat. În cazul în care defecţiunea persistă. • Informaţia despre fotografiere nu este afişată atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate şi eliberat atunci când Off este selectat pentru Auto shooting info. Pentru mai multe informaţii. consultaţi numerele paginilor din coloana cea mai din dreapta. Afişarea pe vizor nu reacţionează şi este ştearsă. Reţineţi că orice date înregistrate pe cardul de memorie la data apariţiei problemei ar putea fi şterse. 155 114 122 30 123 111 Afişajul informaţiilor despre fotografie nu va porni. Soluţie Reglaţi focalizarea vizorului sau utilizaţi obiectivele opţionale cu reglare a dioptrului. Afişajul pe vizor se opreşte atunci când este afişată informaţia de fotografiere dacă este selectat On pentru Shooting info auto off şi este activat senzorul de privire. Selectaţi Off pentru a porni afişajul vizorului atunci când este afişată informaţia de fotografiere. Dacă problemă persistă. Afişaj Problemă Vizorul este în afara focalizării. iar senzorul de privire a fost activat.

Note tehnice 168 . • Punctul de focalizare nu poate fi selectat atunci când sunt redate fotografiile sau sunt afişate meniurile. 40 146 • • • Eliberarea declanşatorului • este dezactivată. 146 118 50 58 33 — 69 108 Imaginea de pe vizor nu este focalizată. În caz contrar. 60. Formatul imaginii nu poate fi schimbat. Aparatul foto nu focalizează. 61 61. Meniul nu este afişat. • Este selectată focalizarea manuală: dacă este ataşat un obiectiv AF-S sau AF-I. • Opriţi reducerea zgomotului. focalizaţi manual. Ştergeţi fişiere sau foldere. Soluţie A — 23. alegeţi modul de focalizare automată.Localizarea defecţiunilor Fotografiere Toate modurile de fotografiere Problemă Aparatul foto are nevoie de timp pentru a porni. • Obiectivul nu este unul AF-S sau AF-I: utilizaţi focalizarea manuală. — 61 38. • Opriţi D-Lighting. 28 33 57 19. • Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa măsurătorile de expunere. Nu poate fi selectat punctul de focalizare. • Aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată: utilizaţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării. Fotografia finală este mai Suprafaţa acoperită de vizor în plan orizontal şi în plan vertical este de mare decât zona indicată aproximativ 95%. Obiectiv CPU cu un inel pentru diafragmă ataşat fără blocare la cea mai ridicată valoare f. Selectaţi o altă setare de calitate a imaginii decât U sau X. blocat sau nu este introdus. Cardul de memorie este plin. Aparatul foto înregistrează fotografii lent. 25. Bliţul se încarcă. pe vizor. • Este ataşat un obiectiv non-CPU: rotiţi selectorul de moduri al aparatului foto d. • Closest subject selectat pentru AF-area mode: alegeţi un alt mod. Selectaţi Full pentru CSM/Setup menu.

36–37 57 În fotografii apar pixeli • Sensibilitate scăzută ISO sau utilizaţi reducerea zgomotului. modurile a. Eliberarea declanşatorului • Selectorul de moduri s-a rotit în dreptul b după selectarea vitezei este dezactivată. Iluminatorul asistenţă AF nu luminează. Elementul meniului nu poate fi selectat.Localizarea defecţiunilor Problemă Soluţie A 53. declanşatorului „bulb“ sau „timp“ în modul d: alegeţi o viteză nouă a declanşatorului. Selectaţi modul dispozitivului de acţionare la distanţă. • Luminatorul de asistenţă AF nu se aprinde pentru focalizarea manuală. 108 108 6. Data nu poate fi imprimată. 23 50 Nu este efectuată nicio fotografie atunci când este apăsat butonul de eliberare a declanşatorului de pe dispozitivul de acţionare la distanţă. Data nu poate fi imprimată pe fotografii atunci când este selectat U sau X pentru Image quality în meniul de fotografiere. aşteptaţi răcirea lămpii. Este posibil ca dispozitivul de iluminare să devină fierbinte. strălucitori spaţiaţi aleator • Viteză declanşatorului este mai mică de 8s: utilizaţi reducerea („zgomot“). • • • • Înlocuiţi acumulatorul dispozitivului de acţionare la distanţă. Curăţaţi obiectivul şi filtrul low-pass. focalizarea automată cu servomecanism continuu sau atunci când modul de focalizare comută automat de la modul AF cu servomecanism automat la AF cu servomecanism continuu. • Punctul central de focalizare selectat nu este selectat: selectaţi punctul central de focalizare • Alegeţi On pentru setarea personalizată 9 (AF-assist). În fotografie apare murdărie sau praf. 44 Note tehnice • Este montat un obiectiv non-CPU: rotiţi selectorul de moduri al aparatului foto d. Rotiţi selectorul de moduri în dreptul altei setări sau introduceţi cardul de memorie. 169 . zgomotului. 59 111 — 156 55 33 115 — 159. 146 42. 162 6. c şi d Problemă Soluţie A 44. b. • Lumina puternică din fundal ar putea împiedica fotografierea prin intermediul dispozitivului de acţionare la distanţă. Durata de timp selectată pentru setarea personalizată 17 (Remote on duration) a fost epuizată: selectaţi din nou modul dispozitivului de acţionare la distanţă. • Selectorul modurilor rotit în dreptul h or j: alegeţi un alt mod. Bliţul se încarcă. • Dispozitivul de iluminare s-a oprit automat. Alegeţi b.

clipesc.Localizarea defecţiunilor Problemă În fotografii apar zone roşiatice. În imagini apar date de fotografiere. Unele fotografii nu sunt afişate în timpul redării. disponibilă. 103. Măsurarea nu poate fi schimbată. De fiecare dată când se apasă declanşatorul. 104. A 46. 54. informaţii despre fotografiere. Este afişat „Date fotografiere“. 170 . 64. Soluţie Zonele roşiatice pot apărea la expunerile de durată lungă. 75 73. 66 Redare Note tehnice Problemă Imaginea NEF (RAW) nu este redată. informaţii despre fotografie. Porniţi reducerea zgomotului atunci când fotografiaţi la viteze ale declanşatorului de „bulb“ şi „timp“. 74 73. Selectaţi Custom în Optimize image pentru a selecta o altă setare decât Auto claritatea imaginii şi compensarea tonurilor. 75 În imagini apar zone care Este afişat „Evidenţieri“. Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru presetarea manuală. Un grafic apare în timpul redării. Soluţie Atunci când a fost efectuată o fotografiere la o calitate a imaginii NEF+JPEG. se face câte o fotografie în modul de eliberare continuă. 108 Gama completă de viteze de declanşare nu este Bliţ în funcţiune. Obiectul este prea întunecat sau prea strălucitor. 60 52. A 50 97 73. • Reglarea setărilor de Optimize image (optimizarea imaginii). informaţii despre fotografie. 179 57. Blocarea automată a expunerii este în vigoare. Culorile nu sunt naturale Balansul de alb nu poate fi măsurat. Este afişat „Histogramă“. Imaginea nu a fost creată cu D60. va fi redată doar imaginea JPEG. Selectaţi All pentru Playback folder. Rezultate inconsistente cu o serie de fotografii. Reţineţi că Current va fi selectat automat atunci când este efectuată următoarea fotografie. pe jumătate. • Ajustaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină. 105 101 105 107 102 63 Fotografierea continuă nu este disponibilă atunci când este necesar bliţul încorporat. Focalizarea nu se blochează când Utilizaţi H pentru a bloca focalizarea la modul de autofocalizare c declanşatorul este apăsat sau atunci când fotografiaţi subiecţi în mişcare în modul a.

Nu poate fi utilizat Camera Control Pro 2. Nu se pot selecta fotografii pentru imprimare. Selectaţi Full pentru CSM/Setup menu. Actualizaţi software-ul la cea mai nouă versiune. Selectaţi All pentru Playback folder. Soluţie A 21 176 118 Unele elemente afişate pe ecranul meniului nu pot fi Unele elemente nu sunt disponibile. În cazul în care computerul dumneavoastră funcţionează cu Windows 2000 Professional. 28 140 80. selectate. Soluţie • Selectaţi On pentru Rotate tall. Imaginile nu pot fi deschise utilizând Capture NX. • Fotografia a fost creată sau modificată de un alt dispozitiv. Este afişat un mesaj anunţând că nu există imagini disponibile pentru redare. Imaginea nu este afişată după fotografiere. Meniul nu este afişat. Alegeţi modul video corect. • Unele opţiuni de retuşare nu pot fi aplicate copiilor. Actualizaţi software-ul la cea mai nouă versiune. Cardul de memorie este ocupat integral sau este blocat.Localizarea defecţiunilor Problemă Fotografiile „pe înălţime“ (orientare portret) vor fi afişate în orientare „pe lung“ (peisaj). Reţineţi că Current va fi selectat automat atunci când este efectuată următoarea fotografie. în funcţie de setările aparatului foto. Fotografiile nu sunt afişate pe TV. Fotografia este protejată: eliminaţi protecţia. Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere“. Fotografia nu poate fi retuşată. • Fotografia a fost efectuată fiind selectat Off pentru Auto image rotation. Creaţi o copie în format JPEG a fotografiei NEF (RAW) utilizând Quick retouch sau NEF (RAW) processing în meniul de retuşare. Setaţi ceasul aparatului foto. • Fotografia este în format RAW (NEF). Selectaţi On pentru Image review în meniul de setări personalizate. Fotografia nu poate fi ştearsă. Fotografiile nu pot fi transferate pe un computer. • Orientarea aparatului foto a fost modificată când butonul de declanşare era apăsat în modul declanşare continuă. • Transferaţi pe un computer şi imprimaţi utilizând ViewNX sau Capture NX. Ordinea imprimării nu poate fi modificată. 156 Note tehnice 156 Altele Problemă Data înregistrării nu este corectă. • Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost efectuată fotografia. 171 . A 98 128 128 128 78 25 97 111 130 25. aparatul foto nu poate fi conectat la computer. 123 82 51. 83 92.

Opriţi aparatul şi reîncărcaţi acumulatorul sau înlocuiţi-l cu un acumulator de rezervă încărcat. Finalizaţi curăţarea şi inspecţia flitrului low-pass şi opriţi imediat aparatul foto. Shutter release disabled. Clock not set. Opriţi aparatul foto. • Obiectivul ataşat nu este unul CPU: selectaţi 146 modul d. 40. 16. Battery level is low. 28 16–17 6. Setaţi ceasul aparatului foto. 44. Recompuneţi sau focalizaţi manual. 16–17 162 21 23–24 61 23 D Asistenţă Un F clipitor afişat pe monitor sau un L clipitor (indicator avertizare) afişat pe vizor indică faptul că o descriere a problemei actuale poate fi vizualizată prin apăsarea M. Note tehnice Vizor Fee (clipeşte) Fww/L (clipeşte) Fww/J (clipeşte) D (clipeşte) D (clipeşte) D (clipeşte) — L (clipeşte) IwewJ A (clipeşte) Cha (clipeşte) Soluţie Blocaţi inelul la diafragma minimă (cea mai mică valoare f). Subiectul nu este focalizat. 62. 40 18 • Nu este ataşat niciun obiectiv: ataşaţi un obiectiv. Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere“.Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului Această secţiune listează cele mai frecvente indicatoare de eroare şi mesajele de eroare care apar pe vizor şi pe monitor. This battery cannot be used. Introduceţi acumulatorul EN-EL9. Choose battery designated for use in this camera. Attach a lens. Lens not attached. No SD card inserted. Introduceţi un card de memorie. — Memory card is locked. Complete operation and turn camera off immediately. Slide lock to “write” position. Initialization error. Turn camera off and then on again. Recharge battery. scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi din nou aparatul. A 19. 172 . Mesaj Lock lens aperture ring at minimum aperture (largest f-number).

96.Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului Mesaj Vizor Soluţie A This memory card cannot be used. lo — J (clipeşte) Bliţul a fost declanşat la sarcină maximă. un nou folder. 173 . • • • • Alegeţi o sensibilitate ISO mai mare. 23 Formataţi cardul de memorie. • Utilizaţi filtrul opţional Neutral Density (ND). IChaJ (clipeşte) • Utilizaţi un card aprobat de Nikon. • Ştergeţi fotografiile şi/sau reiniţializaţi numerotarea secvenţială a a fişierelor. • Reduceţi calitatea sau formatul imaginii. apoi formataţi cardul de memorie. • Alegeţi o sensibilitate ISO mai mică. 96 49–50 34. • Copiaţi fotografiile pe care doriţi să le păstraţi şi ştergeţi fotografiile nedorite. Utilizaţi bliţul. Card may be damaged. Insert another card. 62. Vizualizaţi fotografia. 24 23 53 40–46 40–46 155 53 64 40–46 40–46 40–46. Formatarea din nou a cardului de memorie. 34. dacă este subexpusă. Alegeţi o diafragmă mai mare (valoare f mai mare). reglaţi setările şi încercaţi din nou. Format the card. IforJ (clipeşte) Card is full ful (clipeşte) Subject is too bright. 24 34. 96 • Introduceţi un card de memorie nou. Descreşteţi viteza declanşatorului. 68. 113. • Introduceţi un card de memorie nou. 53. ştergeţi fişierele nedorite. • Dacă este afişat acest mesaj atunci când este creat 23–24. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. 179 Note tehnice This card is not formatted. h1 Subject is too dark. • Alegeţi o diafragmă mai mică (valoare f mai mare). • Măriţi viteza declanşatorului. 158 • Card may be damaged. 80.

Note tehnice — 88 174 . • Montaţi un obiectiv CPU. Aparatul foto nu poate măsura o valoare pentru no gd balansul de alb presetat. • Capul bliţului unităţii opţionale Speedlight SB-400 150 este orientat pentru reflectare. 179 sau distanţa bliţului. • Fişierul de imagine este deteriorat. verificaţi situaţia imprimantei. J (clipeşte) bulb (clipeşte) ww (clipeşte) No Bulb in S mode. diafragmă mai mare sau sporiţi sensibilitatea ISO 153. — — CHECK PRINTER. • SB-400 nu poate ilumina complet subiectul la 150 actuala distanţă focală. — • Introduceţi un alt card de memorie. FOLDER CONTAINS NO IMAGES. • Setaţi Playback folder to All. Reglaţi setările de expunere (clipeşte) şi încercaţi din nou. 39–46 Unable to measure preset white balance. Dacă apare o eroare atunci când există suficientă cerneală. • Reduceţi distanţa până la subiect. 53. Umpleţi cu cerneală sau alimentaţi tonerul imprimantei.Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului Mesaj Vizor Soluţie A — J/L (clipeşte) 64 • Bliţul încorporat este coborât: ridicaţi bliţul încorporat. Please try again. • Fişierele de imagine editate pe un computer nu acceptă DCF (Design Rule for Camera File Systems (Regula de design pentru sistemele de fişiere pentru aparatele foto) şi nu poate fi redată. 105 23 97 FILE DOES NOT CONTAIN IMAGE DATA. 67. Sporiţi distanţa până la subiect (acest avertisment nu este afişat în cazul altor dispozitive opţionale Speedlight). Schimbaţi viteza declanşatorului sau selectaţi modul d. • Schimbaţi modului de controlare a bliţului pentru dispozitivele opţionale Speedlight. Choose another setting or use a CPU lens. utilizaţi o 40–46. 153 146 Flash is in TTL mode.

Press shutter release button again. Dacă eroarea persistă consultaţi reprezentanţa de service autorizată Nikon. Contact Nikonauthorized service representative. Contactaţi reprezentanţa de service autorizată Nikon. Vizor err (clipeşte) err (clipeşte) Soluţie Apăsaţi din nou butonul de eliberare a declanşatorului. Initialization error.Mesaje şi afişajele de eroare ale aparatului Mesaj Error. A 32–33 175 Note tehnice .

0 Off TTL 1 Reiniţializarea cu două butoane (A 70). g. i. 2 Reiniţializaţi atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul unei noi setări în modul e. Setările implicite pentru celelalte setări sunt listate mai jos. 2 04 Release mode1 05 Metering1 06 No memory card? 07 Image review 08 Flash compensation 09 AF-assist 10 ISO auto 11 F/G button 12 AE-L/AF-L 13 AE lock 14 Built-in flash 15 Auto off timers 16 Self-timer 17 Remote on duration 18 Date imprint 19 Rangefinder Note tehnice Closest subject Matrix — On Oprit (stabil) On — Self-timer AE/AF lock Off — Normal 10 s 1 min. Setări personalizate 01 Beep 02 Focus mode 1 e f g h i j On k l a b c d AF-A (Setat ca MF în cazul unor obiective) Closest subject Dynamic Single area point Single frame Matrix (stabil) Release locked On 1 03 AF-area mode1. Meniu redare Playback folder Rotate tall Slide show > Frame interval e f g h i j On 2s k l a b c d Current 176 . j sau k mode. h. f.Anexă Setările disponibile şi implicite Următoarele setări implicite sunt restabilite prin intermediul setării personalizate R (Reset). Off Off Oprit (stabil) On 0.

01. 2. 1 Auto (reiniţializaţi atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul unei noi setări sau atunci când aparatul foto este oprit). blocarea AE având o eficienţă insuficientă. 177 . 3 AE lock hold1 Compensare expunere1 Flash mode1 1 Oprit (stabil) b c d Simple Graphic (Culoarea de fundal: Alb) On On 2008.00:00:00 (formatul şi fusul orar variază în funcţie de regiunea de punere în vânzare) LCD brightness: 0. 3 Sincronizare automată (reiniţializaţi atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul setării noi sau atunci când aparatul este oprit). Auto dim: On Variază în funcţie de regiunea de punere în vânzare Variază în funcţie de regiunea de punere în vânzare — NCD60 Off Startup and shutdown On e f g — — Oprit4 — 1 2 1 2 1 3 h i j k l a b — Oprit Oprit 0. 4 Blocarea AE nu este recomandată atunci când este aplicată măsurarea matricială. 2 Bliţul încorporat nu este declanşat. 3 Reiniţializaţi atunci când aparatul foto este oprit. sequence Clean image sensor > Clean at Auto image rotation Alte setări Punct de focalizare Blocare focalizare Program flexibil1.Anexă Meniu fotografiere Optimize image Image quality1 Image size1 White balance1 ISO sensitivity 1 e f g h — i j k l a b c d Normal JPEG normal Mare Auto (stabil) Auto Off Off e f g h i j k l a Auto 100 Noise reduction Active D-Lighting1 Meniu setare CSM/Setup menu Info display format Auto shooting info Shooting info auto off World time LCD brightness Video mode Language Image comment Folders File no.01. 2 Reiniţializaţi atunci când selectorul de moduri este rotit în dreptul unei noi setări.0 Bliţ de umplere — — c d Note tehnice Centru Oprit 1 Reiniţializarea cu două butoane (A 70). bliţ umplere cu dispozitiv opţional Speedlight.

Atunci când este utilizată măsurarea matricială. Numărul real de cadre ar putea varia în funcţie de marca respectivă a cardului de memorie.6 1. Program expunere (Mod P) Programul de expunere pentru modul P este prezentat în graficul următor. 3 Numărul maxim de fotografii ce pot fi efectuate înainte oprire. Toate cifrele sunt aproximative.0 4.7 0. Image quality RAW FINE Image size — L M S L M S L M S —/L Dimensiune fişier (MB) 2 9. 4 Dimensiuni cumulate NEF (RAW) şi JPEG. dimensiunea reală a fişierelor şi capacitatea cardului ar putea varia în funcţie de scena înregistrată şi marca respectivului card de memorie. 2 Toate cifrele sunt aproximative şi presupun o dimensiune obişnuită a fişierelor. graficul de mai sus presupune o sensibilitate ISO de 100.8 2.2 0.2 2.4 1.7 1.1 4 Numărul de imagini 79 129 225 487 251 431 888 487 839 1500 70 Capacitate memorie intermediară 3 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 NORMAL BASIC RAW+BASIC 1 Atunci când este utilizat un card de memorie Panasonic PRO HIGH SPEED.3 10. Pot fi efectuate fotografii suplimentare imediat ce este disponibilă suficient spaţiu în memoria intermediară. f (distanţa focală a obiectivului) ≤ 55mm 135mm ≥ f>55mm f>135mm Note tehnice Diafragmă Viteza declanşatorului Valorile maxime şi minime pentru EV variază în funcţie de sensibilitate ISO.Anexă Capacitatea cardului de memorie şi calitatea/formatul imaginii Tabelul următor indică nu mărul aproximativ de fotografii ce mai pot fi înregistrate pe un card de memorie de 1GB la setări diferite de calitate şi format al imaginii1.3 0. 178 . valorile peste 16 1/3 EV sunt reduse la 161/3 EV.

c k l Viteza declanşatorului 1/200–1/60 s 1/200–1/125 s 1/200–1s Mod b d Viteza declanşatorului 1/200–30s 1/200–30s. 10in.–9ft.–27ft. sensibilitate şi distanţă bliţ Distanţa bliţ variază în funcţie de sensibilitate (echivalenţa ISO) şi diafragmă.) 0.6 8 11 16 22 32 — 1600 5.8 4 5.8 Diafragmă 4 5. Viteze ale declanşatorului disponibile cu bliţul încorporat Mod e.7 (2ft.–4ft.6 8 11 16 22 32 — — Distanţă (m/ft. 3in. 11in. pentru fotografii în care subiectul principal este scos în evidenţă în detrimentul detaliilor de fundal. strălucirea fundalului nu este luată în considerare.6–1. 11in.6 8 11 16 22 32 800 4 5.6–2.2 (2ft.6–3.0 (2ft.) Note tehnice 0. echivalent ISO 100 1. SB-800 sau SB-600. Controlul bliţului i-TTL standard este utilizat împreună cu măsurarea punctuală (A 62) sau atunci când în celelalte cazuri este selectat împreună cu un bliţ Speedlight de umplere echilibrată i-TTL pentru un SLR digital. g.5 (3ft.) 0.) 1.–2ft.1 (2ft. i.4 2 2. i-TTL Bliţ de umplere echilibrat pentru aparate foto SLR digitale Puterea bliţului este reglată pentru un echilibru natural între subiectul principal şi fundal.) 0.–13ft.) 179 . 4in.–19ft.5 (2ft. Bulb Diafragmă. 4in. 11in.Anexă Control bliţ Puterea bliţului este reglată utilizând unul dintre următoarele sisteme atunci când un obiectiv CPU este utilizat împreună cu bliţul încorporat sau cu un dispozitiv opţional Speedligts SB-400.0 (2ft.) 0.0–8.6 8 11 16 200 2 2.7–6. a.6–0. Bliţ umplere i-TTL standard pentru aparate foto SLR digitale Puterea bliţului este reglată pentru subiectul principal.–3ft.6–4.6 8 11 16 22 400 2.) 0.8 4 5.) 0.6–1. 9in.1 (2ft. Recomandat pentru a fi utilizat cu compensarea expunerii. 8in. 7in.–6ft.

0.5 m-1 Ecran clar mat tip B BriteView Mark V Retur rapid Retur instantaneu.7 – +0.896 × 1. controlat electronic Aparat foto digital cu reflexie unică prin obiectiv Montare F Nikon (cu contacte AF) Aproximativ 1.4 cu obiectivul spre infinit.936 × 1.6 × 15.80 × (50mm f/1.0 m-1) –1. compatibile SDHC DCF (Design Rule for Camera File System) 2. 1 : 4). 1 : 8) sau de bază (comprimare de aprox.944 1.2 milioane Senzor CCD 23.872 × 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras).592 2. Exif 2.0. Date de referinţă pentru imaginea la curăţarea de praf (software opţional Capture NX necesar) Format fişier Suport Sistem fişier Vizor Vizor Acoperire cadru Mărire Punct de vedere Reglare dioptru Ecran focalizare Oglindă Reflex Diafragmă obiectiv Note tehnice 180 . DPOF (Digital Print Order Format).8 mm 10.Specificaţii Aparat foto digital Nikon D60 Tip Tip Montare obiectiv Unghi efectiv fotografie Pixeli efectivi Senzor imagine Senzor imagine Pixeli totali Sistem reducere praf Stocare Format imagine (pixeli) • • • • • 3.296 NEF (RAW): comprimat la 12-bit JPEG: Corespunzător formatului de bază JPEG-Baseline (aprox. 1 : 16) • NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată atât în formatul NEF (RAW) cât şi JPEG Carduri de memorie SD (Secure Digital).0 m-1) 18 mm (–1. 95 % în plan orizontal şi 95 % în plan vertical Aprox.5 × distanţa focală a obiectivului (format Nikon DX ) 10. normal (aprox. PictBridge Vizor cu reflexie unică la nivelul privirii prin oglindă pentaprismă tip Dach Aprox.75 milioane Curăţare senzor imagine. –1.

Specificaţii Obiectiv • AF-S şi AF-I NIKKOR: Toate funcţiile acceptate • AF NIKKOR tip G sau D fără motor pentru focalizare automată: Toate funcţiile acceptate cu excepţia focalizării automate. Declanşator controlat electronic pentru cursă verticală în plan focal 1 /4000-30 s în paşi de câte 1/3 EV. Dispozitiv de acţionare la distanţă (este necesar un dispozitiv de acţionare la distanţă fără fir ML-L3) Până la 3 fps (prin selectarea modului Manual focus. 20°C/68°F) Cuplare dispozitiv de măsurare expunere 181 . • Alt tip decât G sau D AF NIKKOR fără motor pentru focalizare automată: Toate funcţiile acceptate cu excepţia măsurării matriciale color 3D II şi a focalizării automate. selectând o viteză a declanşatorului de 1/250s sau mai rapidă şi utilizând valorile implicite pentru celelalte setări). rotind selectorul de moduri în dreptul modului Shutter-priority auto sau al modului Manual. dar măsurarea expunerii nu funcţionează. Continuous Self-timer. • IX-NIKKOR şi AF-NIKKOR pentru F3AF: Nu sunt acceptate. măsurare matricială color matrix metering II (alte obiective CPU) • Center-weighted: Pondere de 75 % acordată cercului de 8-mm din centrul cadrului • Spot: Măsoară un cerc de 3.4.5 % din cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat (pe punctul central de focalizare când este utilizat un obiectiv non-CPU) • Măsurare matricială sau central evaluativă: 0–20 EV • Măsurare punctuală: 2–20 EV CPU combinat Obiective compatibile Declanşator Tip Viteză Viteză sincronizare bliţ Eliberare Release mode Viteză avansare cadre Self-timer Expunere Metering Note tehnice Metodă de măsurare Distanţa (obiectiv de ISO 100.5-mm (aproximativ 2. bulb. sincronizează cu un declanşator de 1/200 s sau mai încet Single frame. durată (este necesar un dispozitiv acţionare la distanţă opţional ML-L3) X=1/200 s.6 sau mai rapidă: Poate fi utilizată stabilirea electronică a distanţei. f/1. Poate fi selectat dintre durate de 2. • Obiectiv cu o diafragmă maximă de f/5. 10 şi 20 s Măsurarea expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 420 segmente • Matrix: Măsurare matricială 3D color matrix metering II (obiective tip G şi D). • Tip D PC NIKKOR: Toate funcţiile acceptate cu excepţia unora dintre modurile de fotografiere. • AI-P NIKKOR: Toate funcţiile acceptate cu excepţia măsurării matriciale color 3D II • Non-CPU: Nu prezintă compatibilitate cu focalizarea automată. Poate fi utilizat în modul de expunere d. 5.

SB-27. Aperture-priority auto şi Manual: Ridicare manuală cu eliberare cu buton • TTL pentru SLR digitale ce utilizează un senzor cu 420 de segmente tip RGBSunt disponibile bliţul de umplere i-TTL echilibrat (cu altfel de măsurare decât cea punctuală) şi bliţ i-TTL standard (cu măsurare punctuală) în cazul bliţului încorporat şi al dispozitivelor SB-800. 10 in. Mod expunere Compensare expunere Blocare expunere ISO sensitivity (Index de expunere recomandată) Active D-Lighting Focalizare Focalizare automată Distanţă detecţie Servo obiectiv AF-area mode Blocare focalizare Bliţ Built-in flash Note tehnice Control bliţ Flash mode Flash compensation Indicator bliţ pregătit 182 .Specificaţii Programe digitale variabile (Auto. Sports. SB-400 s-au încărcat complet. sincronizare perdea posterioară.5–3 m/1 ft. clipeşte după bliţul este declanşat la putere maximă. Poate fi setat de asemenea la aproximativ 1 EV (echivalent ISO 3200) peste ISO 1600. 20°C/68°F) • Modurile Auto. Close up. Poate fi selectat dintre On (auto) sau Off Modul senzor focalizare automată Nikon Multi-CAM 530 cu detectare fază TTL. SB-28. AF cu zonă dinamică. Child. Portrait. AF pe cel mai apropiat subiect Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului (AF cu un singur servo-mecanism) sau apăsând H • Număr de ghidare de 12/39 (m/ft. şi SB-28DX • Manual cu prioritate distanţă: Disponibil cu SB-800 Sincronizare perdea anterioară. reducere ochi roşii cu sincronizare lentă –3 – +1 EV în unităţi de câte 1/3 EV Se aprinde atunci când bliţul încorporat sau dispozitivele Speedlight precum SB800. Portrait. Night portrait) Programmed auto cu program flexibil Shutter-priority auto Aperture-priority auto Manual –5 – +5 EV în unităţi de câte 1/3 EV Luminozitate blocată la valoarea detectată cu H ISO 100–1600 în paşi de câte 1 EV. • Focalizare manuală: Poate fi utilizată stabilirea electronică a distanţei AF cu punct unic. Shutter-priority auto. Landscape. 8 in. Continuous-servo AF (C). Auto (flash off). sincronizare lentă. Child. 3 puncte de focalizare şi luminator asistenţă AF (distanţă de aproximativ 0. Close up şi Night portrait: Bliţ automat cu ridicare automată • Modurile Programmed auto.–9 ft. 20°C/68°F) • Focalizare automată: Single-servo AF (S). SB-600. ISO 100. Auto-servo AF (A) Urmărirea predictivă a focalizării este activată în mod automat conform situaţiei subiectului în modurile AF cu un singur servomecanism sau cu servomecanism continuu. reducere ochi roşii.) –1 – +19 EV (ISO 100. ISO 100. SB-22S. SB-80DX. 20°C/68°F) sau 13/43 în modul manual (m/ft. SB-600 sau SB-400 şi al obiectivelor CPU • Diafragmă automată: Disponibil cu dispozitive SB-800 şi obiectivCPU • Non-TTL auto: Dispozitivele bliţ acceptate includ SB-800.

aprox. 230k puncte. (ISO 1222) Aprox. Franceză. strălucire reglabilă şi posibilitate de oprire automată prin intermediul senzorului privire Redare în cadru complet sau miniatură (patru sau nouă imagini) cu mărire redare. polisilicon la temperaturi scăzute TFT LCD. Poloneză. Rusă.) Aprox. Coreeană. Nikon nu va fi răspunzătoare pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din erorile apărute în acest manual.5 in. Italiană. PTP Poate fi selectat dintre NTSC şi PAL Chineză (simplificată şi tradiţională). afişare histogramă. Japoneză. card de memorie sau capac pentru corp Note tehnice 0–40 °C (32–104 °F) Mai puţin de 85 % (fără condensare) Cuplă 518 ISO standard cu piedică de siguranţă • Comunicarea informaţiei culorii bliţului acceptată în cazul bliţului încorporat şi a dispozitivelor Speedlight compatibile cu sistemul de iluminare Nikon Creative Lighting System • Iluminarea avansată fără fir este acceptată ca directivă în cazul dispozitivelor SB-800 sau SU-800 Adaptor cuplă pentru terminal sincronizare AS-15 (disponibil separat) 8 moduri (atunci când este selectat AUTO. 183 . 1oz. 126 × 94 × 64 mm (5. Finlandeză. evidenţieri. 495 g (1lb. Suedeză Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9 (inclus în pachet) Adaptor CAEH-5A (utilizat împreună cu conectorul de alimentare EP-5) (disponibil separat) 1/4 in.7 × 2. balans de alb TTL cu senzor principal de imagine şi senzor cu 420 de segmente tip RGB disponibil). prezentare diapozitive. toate cifrele se referă la un aparat foto complet încărcat care funcţionează la o temperatură ambientală de 20 °C (68 °F).Specificaţii Cuplă accesorii Sistemul de iluminare Nikon Creative Lighting System (CLS) Terminal sincronizare White balance Monitor Redare Interfaţă USB Ieşire video Limbi disponibile Sursă alimentare Acumulator Adaptor CA Montură trepied Dimensiuni/greutate Dimensiuni (L × Î × D) Greutate Mediu de funcţionare Temperatură Umiditate USB de viteză înaltă Protocol transfer de date: MTP. Engleză. rotire automată a imaginii şi filme stop-cadru create de D60 • Dacă nu este specificat altfel. Spaniolă. Germană.) fără acumulator. este posibil un reglaj fin 2.0 × 3. Portugheză.. C Specificaţii Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil.5-in. Olandeză.

) Aprox. 90 minute când acumulatorul este complet descărcat 0–40 °C (32–104 °F) Aprox.) Aprox.5 × 28 × 65 mm (3. Acumulatorii se descarcă dacă nu sunt utilizaţi.5-5.8 oz) (fără capac terminal) C Durata de viaţă a acumulatorului Battery life varies with charge state and shooting conditions. • Nivelul acumulatorului afişat de aparatul foto ar putea varia în funcţie de temperatură. 11 in.6 in. 0.4 × 2. după şase fotografii.6G ED II Aproximativ 520 de cadre în modul de eliberare cadru unic Aproximativ 2000 de cadre în modul continuu de eliberare • AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.2 × 1.8 oz) (cu excepţia cablului de alimentare) Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9 Tip Capacitate nominală Dimensiuni (lăţime × înălţime × diagonală) Greutate Acumulator reîncărcabil litiu-ion 7.6 in. 51 g (1.8 m (5 ft. ciclul este repetat odată ce măsurătorile de expunere s-au oprit. • Utilizarea monitorului • Efectuarea de fotografii NEF (RAW) • Apăsarea pe jumătate butonul de eliberare a • Viteze scăzute ale declanşatorului declanşatorului şi menţinerea apăsat • Utilizarea reducerii vibraţiilor în cazul obiectivelor VR • Operaţiuni repetate de focalizare automată Pentru a garanta performanţe maxime ale acumulatorului: • Păstraţi curate contactele acumulatorului.6G VR cu reducerea vibraţiilor (VR) pornită Aproximativ 500 de cadre în modul de eliberare cadru unic Aproximativ 1850 de cadre în modul continuu de eliberare Durata de viaţă a acumulatorului pentru modul de eliberare cu cadru unic este măsurat conform standardelor CIPA: obiectivul supus unui ciclu de la infinit la distanţa minimă şi declanşatorul eliberat la setările implicite la fiecare 30s.9 A Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9 Aprox. 36 × 56 × 14 mm (1. 1.) Aprox. 80 g (2. un format al imaginii de x. Durata de viaţă în modul continuu de eliberare este măsurată la o calitate a imaginii setată la JPEG de bază. • AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.4 V. bliţ declanşat la fiecare a doua fotografie. monitorul este pornit pentru cinci secunde iar aparatul foto nu este atins timp de şase secunde de la oprirea monitorului. 82.Specificaţii Încărcător rapid MH-23 Intrare nominală Ieşire nominală Acumulatori compatibili Durată de încărcare Temperatură de funcţionare Dimensiuni (lăţime × înălţime × diagonală) Lungimea cablului Greutate CA 100–240 V (50/60 Hz) CC 8.2 × 0. butonul de eliberare a declanşatorului apăsat pe jumătate timp de trei secunde şi focalizarea supusă unei treceri de la infinit la distanţa minimă în trei rânduri. Note tehnice 184 . o viteză a declanşatorului de 1/250 s.5-5.4 V. Numărul de fotografii ce pot fi efectuate cu un acumulator EN-EL9 încărcat complet (1000mAh) este indicat mai jos. • Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare.1 × 2. 1000 mAh Aprox. Contactele murdare pot reduce performanţa acumulatorului.

) (extensie a manşei de montare a aparatului foto) Aprox. C Specificaţii Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil.) Note tehnice HB-45 (se ataşează conform ilustraţiei de mai jos) Parasolar obiectiv (disponibil separat) * Diafragma minimă disponibilă atunci când aceste obiective sunt utilizate cu D60 este f/36.75mm) Aprox.5 mm (2.5–5.) (extensie a manşei de montare a aparatului foto) Aprox. 265 g (9. f/5.6 7 elemente în 5 grupuri (inclusiv 1 element din sticlă ED şi 1 element asferic) 76°–28° 50´ 18. 24.5 × 74 mm (2.5-5.) Aprox. 55mm Ieşire la corpul aparatului foto Manual prin intermediul inelului separat pentru zoom Focalizare automată prin intermediul unui motor Silent Wave Motor.1 in.6G VR Obiectiv NIKKOR tip GAF-S DX cu Zoom cu CPU încorporat şi montaj tip baionetă Nikon (proiectat special pentru a fi utilizat cu aparate foto Nikon de tip SLRdigital — în format Nikon DX) 18–55mm f/3.0 in.2 oz. 35. 45. 73 × 79.8×3. 70. focalizare manuală prin intermediul inelului separat pentru focalizare 11 elemente în 8 grupuri (1 element asferic al obiectivului) Cea mai apropiată distanţă de 0. de lamele diafragmă Interval diafragmă Măsurare expunere Dimensiune ataşament Dimensiuni Greutate 7-lamele (rotunjit) f/3.4 oz. 185 .6G ED II Tipul de obiectiv Distanţă focală Diafragmă maximă Construcţie obiectiv Unghi fotografie Scală distanţă focală Informaţii distanţă Controlul zoomului Focalizare Obiectiv NIKKOR AF-S DX de 18-55mm f/3.5 până la f/22 (la 18mm).6 până la f/38 (la 55mm)* Prin intermediul metodei cu diafragmă integrală 52mm (P=0.5-5.28m (11in. 205 g (7.Specificaţii Obiectiv Obiectiv NIKKOR AF-S DX cu Zoom 18-55mm f/3.) la toate setările de zoom focalizare Nr.9 × 3. Nikon nu va fi răspunzătoare pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din erorile apărute în acest manual.

• PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto digitale şi a imprimantelor. fără a mai fi necesară transferarea lor pe un calculator.21.Specificaţii Standarde aplicabile • DCF Versiunea 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a garanta compatibilitatea cu diferitele mărci de aparate foto.21: Aparatul foto D60 este compatibil Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) versiunea 2. • Versiune Exif 2. care permite transferarea fotografiilor direct la o imprimantă. Note tehnice 186 . • DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) este un standard al industriei ce permite imprimarea fotografiilor direct din comenzile stocate pe cardul de memorie. un standard conform căruia informaţiile stocate împreună cu fotografiile sunt utilizate pentru reproducerea optimă a culorii atunci când imaginile sunt trimise către imprimante compatibile Exif.

9. 34 Buton K (zoom redare) 5. 76 Buton N (asistenţă) 5. 55 Buton G FUNC. 65. 103 balans de alb 52 bliţ 52 direct sunlight 52 fluorescent 52 incandescent 52 mod 9 noros 52 reglaj fin 104 umbră 52 Bec 46 Black-and-white 134 Bliţ atenuare ochi roşii 65 bliţ 179 distanţă 149. 54. 64. 58. 70. 113 Blocare oglindă 126. 77 Buton L (Afişare informaţii/Afişare setări rapide) 5 Buton M (micşorare miniaturi/redare) 5.Index Simboluri e (auto) 28 f Auto (bliţ oprit) 36 g Portrait (Portret) 36 h Landscape (Peisaj) 37 i Copil 37 j Sporturi 37 k Close up (Prim-plan) 37 l Portret de noapte 37 a 41 b 42 c 43 d 44 Buton A (compensare expunere) 4. 60. 157 capac 5. 63. 94 Buton P (redare) 5. 70 Buton D (mod bliţ) 4. 26. 30. 28 se încărcă 16 Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL9 16. 69. 13. 113 Bliţ umplere i-TTL standard pentru SLR digitale 179 Blocare autoexpunere (AE) 7. 66 TTL 113 Bliţ de umplere i-TTL echilibrat pentru SLR digital Note tehnice A Accesorii 155 Acoperire conector 156. 70 Afişaj punct focalizare 9. 59. 60 Afişajul setărilor rapide 48 Alb fluorescent 103 Asistenţă AF 111 Auto off timers 114 Automat cu prioritate declanşator 42 Automat cu prioritate diafragmă 43 Automat programat 41 AVI 51 B Balans de alb 52. 112 Buton F (G) 112 Buton H (AE-L/AF-L) 5. 157 Active D-Lighting şi istoric retuşare 74 Acumulator 155. 4. 48. 8. 78 Buton J (ştergere) 5. 113 Buton I (protejare) 5. 184 Adaptor CA 156. 78. 33. 166 acumulator 29 de memorie 16 focalizare 7. 32 apăsare până la jumătate 13 187 . 157 Afişaj analog electronic expunere 7. 63. 68 Buton B (diafragmă) 4. 5 buton AE-L/AF-L 113 Buton eliberare declanşator 4. 162 Blue intensifier 135 Buclă pentru curea aparat foto 4. 67. 64. 13. 68 Buton F (auto-declanşator) 4. 9. 72 Buton A (reiniţializare) 4. 45 Afişaj informaţii fotografiere 48 179 Bliţ încorporat 4. 179 manual 113 mod 65 Mod sincronizare 9 opţional 113 sincronizare lentă 65 sincronizare perdea posterioară 65. 44 Buton C (iluminare Active D-Lighting) 4. 13 Buton O (meniu) 5. 5. 68 Buton E (compensare bliţ) 4. 34.

58. 32. 9. 9 focalizare 7 Compensare tonuri 102 Comutator alimentare 4. 59. 24. 50. 23. 81. 26. 167 Capac corp BF-1A 156 Capac suport pentru ochi 56 Capac terminal 16 Capacitate memorie 7. 150 Curea 14 Cyanotype 134 D Data contor 116 imprimare 115 Data şi ora 21 Date fotografiere pagina 1 73 pagina 2 74 Decupare 87 Diafragmă 7. 38. 17 Capac conector 4. 103 spaţiu 103 temperatură 104 Comentariu imagine 124 Compensare bliţ 68 buton 4 expunere 7. 30.Index C Cablu USB 80. 156 Card memorie 23. 40 D-Lighting 132 D-Lighting activ 69 focalizare 9 DPOF 186 Dust off ref photo (Ştergere praf foto ref) 127 focalizare 7 E Evidenţieri 75 Expunere 40 Expuneri de lungă durată 46 F Film stop-cadru (creare) 141 Film stop-cadru (redare) 99 Filter effects 135 Filtru 155 Filtrul low-pass 160. 17 zăvor 5. 178 mare 7. 150 capac 4. 9. 156 Capac cameră acumulator 5. 160 Color balans 135 mod 102. 158. 67 expunere 7. 29 CaptureNX 127. 178 de memorie 5. 9. 92 Cablu video 92 Cadru unic 54 Calitate imagine 9. 28. 178 suprapunere 138 Camera Control Pro 2 82. 40. 32 Cel mai apropiat subiect 58 Clean image sensor 126. 60. 9 Compensare expunere 7. 9. 85. 6 Comutator protejare la scriere 25 Comutator reiniţializare 4. 55. 44 diafragmă 9. 9 focalizare 7. 28. 162 Firmware version (Versiune firmware) 126 Flexible program 41 focalizare 7 Fluorescent alb de tipul luminii zilei 103 Fluorescent cu alb cald 103 Fluorescent cu alb rece 103 Fluorescent de tipul luminii zilei 103 Focalizare 57 focalizare 7. 61 Focalizare automată 18 Foldere 125 Format afişare informaţii 120 clasic 121 fundal 122 Format pagină 86 188 Note tehnice G Green intensifier 135 . 167 Conector USB 4 Conector video 4 Cross screen 135 Cuplă accesorii 4.

56. 8. 128. shutter speed 111 Mired 105 ML-L3 4. 57 Luminozitate LCD 123 O Obiectiv 19. 148 eliberare obiectiv 4. 156 la distanţă 54. 123. 9. 62. 85 Imprimare (DPOF) 88 Imprimare index 89 Indicator focală 20 focalizare 9 plan focal 4. sensitivity 111 Măsurare 62 central evaluativă 62 matricială 62 mod 9 punctuală 62 Meniu CSM/setare 118 complet 118 meniul meu 119 simplu 118 Meniu fotografiere 100 Meniu redare 96 Meniu retuşare 129 Meniu setare 117 Min. 9 Î Înainte şi după 143 Încărcător rapid MH-23 16. 146. 172 Indicator bliţ pregătit 7 Indicator conectare PC 7 Indicator control manual bliţ 9 Indicator mod PC 9 Inel diafragmă 30 Informaţii fişier 73 Informaţii fotografie 73 Informaţii fotografiere auto 122 Informaţii fotografiere auto oprit 123 Interval cadru 98 ISO auto 53. 184 J JPEG 50.Index H Histogramă 75 M Margine 86 Max. 72. 61 Indicator asistenţă 9. 140 JPG 51 N NDF 51 NEF 51 NEF (RAW) 51 Niciun card de memorie? 110 Nikon Transfer 80 Număr de copii 86 Număr ghidare 151 Nume fişiere 51 Note tehnice L La distanţă acţionare la distanţă 55 Dispozitiv acţionare ML-L3 55. 146. 13. 18 obiectivului 18 189 . 57. 159. 149. 19 non-CPU 146. 54 Mod focalizare 9 AF cu servomecanism continuu 57 AF cu un singur servomecanism 57 manual 38. 58 Monitor 5. 56 Mod 54 mod 54 Mod eliberare 9. 61 servomecanism automat AF 57 Mod video 123 Mod zonă AF 7. 55 Lampa CHARGE (ÎNCĂRCARE) 17 Lămpi cu vapori de mercur 103 Lămpi cu vapori de sodiu 103 Limba 123 Luminatorul de asistenţă AF 4. 111 focalizare 7. 185 CPU 40. 165 Monochrome 134 I Imprimantă 84. 172 Indicator avertizare 7. 147 obiectiv 4.

116 RAW+B 51 Red intensifier 135 Redare cadru întreg 72 folder 97 mărire 77 miniatură 76 Reducere vibraţii (VR) 20 Reducere zgomot 108 Reglare dioptru 26 bliţ 5. 114 auto-declanşator 4. 44.Index Oprire automată măsurare 31 Optimizare imagine 101 focalizare 9 Ora 46 Ora de vară 21. 65 ochi roşii 133 Remote on duration 115 Retuşare rapidă 132 Revizuire imagine 111 Rotire automată a imaginii 128 Rotire pe înălţime 98 Ş Ştergere 96 imaginilor actuale 34 T Timbru oră 87 Trim 134 Ţ Ţinut în mână 44 U Unghi fotografie 20 V Valoare f 40. 9. 153 Stabilire electronică a distanţei 61 Suport pentru ochi tip cupă din cauciuc 56 P Pachet software 80 PictBridge 84. 159 accesorii suport pentru ochi 155 vizor 5. 12 W Warm filter 135 Z Zonă dinamică 58 . 26 Reglare nuanţă 102 Reiniţializare 110 Reiniţializare cu două butoane 70 Remediere efect de ochi roşii 4. 22 Ora în jurul lumii 21 Self-timer 54. 179 diafragmă 9 Vizor 7. 40. 10 Selector moduri 4. 53 Hi 1 53 Senzor de privire 5. 152. 148 Versiune Exif 2. 56 mod 55 Semnal sonor 110 focalizare 9 Sensibilitate ISO 9. 55. 123 Sepia 134 Setare implicită 70. 85. 26 190 Note tehnice S Saturaţie 102 Secvenţă număr fişier 126 Selector comandă 5.21 186 ViewNX 80 Viteza declanşatorului 7. 6 Selector multiplu 5. 44. 150. 90 Setări personalizate 109 Skylight 135 Small picture 136 Speedlight 113. 176 Setare imprimare (DPOF) 83. 186 Presetare manuală 105 înregistrare manuală 7. 9 Prezentare diapozitive 98 Procesare NEF (RAW) 140 Protejarea fotografiilor 78 Punct unic 58 R Rangefinder 7.

Note tehnice Index 191 .

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă. în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii). Imprimat în Europa 6MA2138RO AMA12638 .