‫מיטוואך פר’ בלק י”א תמוז תשע”ג לפ”ק ולמס’ ‪June 19 ‘13‬‬

‫עלות השחר‪:‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:10‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:02 :‬‬
‫‪10:26‬‬
‫סוז"ת גר"א‬

‫‪4:12‬‬
‫‪5:24‬‬
‫‪8:34‬‬

‫‪12:57‬‬
‫‪8:30‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‬

‫‪1314‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫שידוכים‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬
‫מו"ה‬

‫וואלף ב"ר הערשל לאנדא‬
‫נפתלי צבי שווארטץ‬
‫יעקב יושע פליישמאן‬

‫הבה"ח כמר יואל‬
‫הבה"ח כמר שלמה זלמן נ"י‬
‫הבה"ח כמר אלכסנדר יצחק נ"י‬
‫נ"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫יצחק לעבאוויטש‬
‫חיים יואל ווייס‬
‫יעקב ב"ר יודל גוטמאן‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מו"ה‬

‫מו"ה‬

‫מו"ה‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬
‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה ברוך יודא גאנץ‬

‫ב"ר שמואל דוד הי"ו‬
‫חתן מו"ה עקיבא גאלדשטיין הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫בביתי ‪107 Lorimer St.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד סאטמאר ליע גארדענס‬

‫שבע ברכות‬
‫החתן כמר ברוך אברהם‬

‫מו"ה יעקב יחזקי' ניישטיין‬

‫מו"ה יצחק קויפמאן‬

‫ני“ו‬

‫הי"ו‬
‫הננו מזמין את חבירי וידידי למסיבת שבע ברכות‬
‫שתתקיים אי"ה היום בביהמ"ד זכרון נפתלי )‪175 Franklin Ave. (myrtle/willoughby‬‬

‫הי"ו‪ ,‬ק"י‬

‫חתונות‬
‫מו"ה יוסף גליק‬

‫החתן כמר יעקב ני“ו‬
‫באולם עטרת אברהם‬
‫החתן כמר אברהם ני“ו‬
‫באולם פרדס פיגא‬
‫החתן כמר מענדל מאיר ני“ו‬
‫באולם פרדס צבי‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה אליקים געציל פאלאטשעק‬
‫מו"ה משה טובי' גרינפעלד הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫היות שלא שלחנו נא לקבל זאת כהזמנה פרטית‬

‫מו"ה יעקב יושע מארקאוויטש‬

‫הי"ו‪ ,‬ב"פ‬

‫מו"ה חיים אלתר פעלבערבוים‬

‫הי"ו‬

‫החתן כמר אברהם צבי‬
‫באולם ראוז קעסל‬
‫החתן כמר שלום אלי' ני“ו‬
‫באולם קאנטינענטאל‬

‫מו"ה אפרים וועבער‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה משה מאיר שעהנוואלד‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה זרח פריעדמאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה אברהם לייב ליכטענשטיין‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה ישראל יעקב יוקל פעפערקארן‬

‫הי"ו‬

‫ני“ו‬

‫קבלת פנים ‪ 6:30‬חופה ‪7:30‬‬

‫מו"ה ברוך מרדכי דרעזנער‬

‫החתן כמר יואל אשר אנטשיל ני“ו‬
‫באולם בית רחל פאראדייס‪ ,‬ק"י‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה חיים ווייס‬

‫הי"ו‪ ,‬ק"י‬

‫היום תתקיים שיעור של הרה"ג דוד הערשלער שליט"א מירושלים חתן הרה"ג חיים אורי פריינד שליט"א בביהמ"ד פוילישע שטיבל ‪ 164‬ראסס סט‪ .‬בשעה‪10:00‬‬

‫!‪Mega Moving Sale‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬

‫הזדמנות מיוחדת לקראת הקאנטרי‬
‫ד‘ בלק‬
‫אי"ה‬

‫היום‬

‫סעט ליקוטי הלכות ט"כ ‪ / $65‬ל"מוהרן ג"כ ע"פ תפארת הנחל ‪$40‬‬
‫ליקוטי מוהר"ן ‪ -‬ליקוטי תפילות ‪ /$2‬ליקוטי עצות ‪$4‬‬
‫ליקוטי מוהר"ן מבואר ‪ $55‬עוד הרבה ספרים ומעשיות ותולדות חדשים‬
‫הגיעו ואין מקום לפורטם וכל הקודם זכה‬
‫‪ -‬הכל במחיר האלסעיל‬

‫מכירה גדולה‬

‫על כל ספרי ברסלב במחיר האלסעיל‬

‫‪All major credit cards accepted‬‬

‫ליתר פרטים נא להתקשר ‪845-418-5532‬‬

‫משעה ‪ 8:30‬בבוקר עד ‪ 12:30‬אחה"צ‬

‫צו וויסען ווען מיר קומען פארקויפן ספרים‬
‫שיקט א מעסעדזש ‪ FOLLOW HAFUTZA‬צו ‪40404‬‬

‫ליד ביהמ"ד הגדול ד'סאטמאר ‪ 13‬הופפער סט‪.‬‬

‫דורך קרן שמואל ישעי'‬

‫קומטס אנלאדענען ביי אונז בעפאר'ן זוממער‬

‫קינדער מעשיות‪ ,‬מוזיק‪ ,‬תורה טעיפ'ס‬
‫ביליגע פרייזן פאר סעלפאון'ס פאר די זוממער‬

‫‪Wire Center‬‬

‫‪27 Skillman St.‬‬

‫מיר האבן יעצט א ספעשל אויף ‪Headsets & Blootooth‬‬
‫‪CEL‬‬
‫‪L‬‬

‫‪ACCESSARIES‬‬
‫& ‪ES‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪PH‬‬

‫‪–†Ž”ƒÁÀ¸´Ç±‬‬
‫‰—–
Š’~‬
‫‪r ¯£‬‬

‫‡‬

‫‪À¿´¯ÃÁkÇȺ  s‬‬
‫‪·Á¿ÇÁ·¿¸¯¾¸¸Æ¾¯¹¸»Å¿Á±‬‬
‫‪¤‬‬

‫¯´¸‪»³¯´´À‬‬
‫‡~~‡„~’~•† ‪£‬‬
‫~„„‡Ž†‹†~€ƒƒ~Œ‡–‚~€’Ž†‹€—’†‬
‫‪ÁkÇȺ¾´Ã‬‬
‫Œ‡††Š‡‰‡~–”ƒ–‡•‚~Œ‡–’‡‚ƒ–~˜‚–Ž‡‹‬
‫€Ž”Š‡ˆ~•‡‡~‡Ž†–Ž†‬
‫‪r‬‬
‫”ƒ€—†Š†’~–”‡ƒ–Šƒ‡„~„Š‰’~ƒŽƒƒŠ‰„Ž‬
‫Œ~ƒ—–Š’~ƒŽ‬
‫‪r‬‬
‫~ƒ‡€‚~Š†”ƒŽƒ”~ƒ‡‘~‚ƒŽ–†’–~”Ž†‰—–
ƒƒ€‪¤‬‬
‫‪Palm Smartphones‡ À¿´¯Ã»ÁÀ‬‬
‫Œ‡–‚~~–‡„‡€–~ƒ‡ƒƒ~‚Š’ƒ‬

‫½¯´‪À¿´¯Ã»ÁÀÇÈ‬‬
‫‰—–
’~ƒŽ ‪¤‬‬
‫‪s‬‬
‫‪ÀÁȵ²ÁÀÁ½·ÀÆÁ·¾¸¸Æ¾¯¤‬‬
‫‪&QQ9FQP;JWN_TS5FLJ5QZX‬‬

‫‪—„Œ†•†‡‡•~r‬‬

‫~”‡Ž—†‡‡Œ‡–€–‡‡†ƒƒ‡‡†–~‡‡ˆ”ƒ~‡ŽŒ‡†‬

‫^‪34<*'*RFNQ4SQ‬‬

‫‪iPhone & Smartphones‬‬

‫‚’Š‡‰–ƒƒ‡Œ‡†~’~–€––†~ƒ‡ƒƒ~‚Š‬
‫’ƒ‰—–
’~ƒŽƒƒ‡•‡‡ŽŒ~Š’~–‬

‫)‪(For business users‬‬
‫”‡‹Š•‡›„†”‡–Ž‹‪Š‘‹…‡‘ˆ‡ƒ‹ŽƬƒ’’•‘Ž›‘”™‡„ϐ‬‬

‫‪140 Rodney St.‬‬
‫~’†€Š‡ˆ’ƒ‪7:00„‡11:00‬‬
‫@‪)YVVRS`U5‬‬

‫‪140 Rodney Street Bet.718-388-CELL‬‬
‫‪Bedford & Lee‬‬

‫[‪L_WLY‬‬

‫‬

‫[‪Z[H`JVUULJ[LK^P[O[OLL_WLY‬‬

‫‪C e l l P h o n e s | ď"ĝč‬‬
‫‪Accesories | International Phones | GPS | Calling Cards‬‬

‫אכטונג גבאים ושמשים דורך‬
‫די הילף נדבן אויב ווילט איר‬
‫די ספר פאר אייער ביהמ"ד‬
‫אדער באנגעלוי רופט דעם‬
‫אויבערדערמאנטן נומער‬

‫‪®¶¹‬‬

‫‪CELLPHONE RENTAL‬‬
‫ניתן לקבל את הספר היקר והמסוגל‬

‫'תולדות שמשון' על פרקי אבות‬
‫‪Customer Information‬‬

‫‪Name _________________________________________________ ěĞĚČĜ‬‬
‫זרע שמשון‬
‫מבעהמח"ס‬

‫‪Address _______________________________________________ ĝĞĤďČ‬‬
‫והיה עמו בידידות‪ ,‬ולא השאיר‬
‫אשר חי בתקופת ה'אור החיים' הקדוש‬
‫בספרו יזכה להיוושע במותב תלתא‪,‬‬
‫והבטיח‪ :‬שכל מי שילמד‬
‫אחריו‪Zip‬זש"ק‪,‬‬
‫_______________________ ‪City‬‬
‫___________ ‪State‬‬
‫________‬
‫בבני‪ ,‬חיי‪ ,‬ומזוני‪ ,‬ורבים נושעו בישועות נפלאות גם לרפואות ולזיוווגים‬
‫‪Tel.______________________ Cell ______________________ ĘĞĝ /.ĘĞĔ‬‬
‫ע"י הלימוד וההפצה של ספריו הקדושים‬
‫כמו כן יכולים לקבל הגליונות הנפלאים מפתח של בנים מדי חודש בחדשו‬

‫‪Destination / Rates‬‬

‫רופט ‪ 212-302-7596‬אדער ‪347-496-5657‬‬
‫‪International‬‬

‫‪ĎČĔ‬‬
‫‪ĖČđđ‬‬

‫_______________________‬

‫‪ĥďđē‬‬

‫_______________________‬
‫‪Check‬‬

‫‪Deposit $________________ Cash‬‬

‫‪Credit Card‬‬

‫מודעה חשובה!‬

‫__ __ __ __‪CC Number __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ -‬‬
‫__ __ ‪CVS__ __ __ Exp. __ __ /‬‬

‫________________________________________ ‪Billing Address‬‬
‫זיין אז מיר האבן‬
‫מיר ווילן מודיע‬

‫הערליכע זמירות'לעך פאר שבת‬
‫און מנחה מעריב'לעך‬
‫ספעציעל געאייגענט פאר קעמפ‬

‫_______________________________________‪Signature X‬‬

‫צדקת רבי מאיר בעל הנס‬

‫‪Destination US‬‬

‫‪Rates‬‬
‫_______________________‬

‫‪Debit/Credit Card‬‬

‫כולל‬
‫שומרי‬
‫החומות‬

‫‪*,33‬‬

‫;‪96+5,@:‬‬

‫)‪140 Rodney Street n Brooklyn NY 11211 n 718.388.CELL (3255‬‬

‫_______________ ‪Date‬‬

‫מפתח של בנים‬
‫סגולה נפלאה‬
‫למצפים לישועה‬

‫‪[OL‬‬

‫‪$99.00 Ēĕč ĥĒĤČĥĔ Č Čď ĒĕČ ěĤĕđĘĤČĠ ĤĞďČ ěėČĤčđĢ ĔĤĞđđ ěđČĠ ĕď čĕđČ‬‬
‫‪If the phone is lost or damaged there may be a charge of up to $99.00‬‬

‫‪FOR OFFICE USE ONLY‬‬

‫_____________________________________________________________________________‬

‫‪UNIT#‬‬

‫_____________________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________________‬

‫צו באקומען רופט אונזער אפיס‬

‫‪718 243 2495‬‬

‫געוואלד!‬
‫רופט הצלה!‬
‫מיין קאר סטאפט נישט!‬

‫איך מיז שוין אנצינדען די ‪ !ABS‬אבער געוואלד ווי איז די סוויטש? געוואלד ראטעוועט!!!‬
‫צי ווייסט איר וואס ‪ ABS‬מיינט?‬

‫‪Ŕ)PVS$MBTT‬‬
‫‪Ŕ3VTI3PBE5FTU‬‬
‫‪Ŕ)JHIXBZ-FTTPO‬‬
‫‪Ŕ1BSLJOH-FTTPO‬‬
‫‪Ŕ$BSGPS3PBE5FTU‬‬

‫אדער ווי אזוי מען ניצט עס?‬

‫א תלמיד פון פאללמאן ווייסט אלעס!!!‬

‫רופט שוין פאר אן אפוינטמענט צי די נעקסטע )‪EMERGENCY SAFETY COURSE (ESC‬‬

‫פאללמאן'ס‬
‫דרייווינג סקול‬

‫‪718-237-1512 *4‬‬

‫‪SAVE ON ECB SETTLEMENTS UP TO 70%‬‬
‫‪ARE YOU REQUIRED BY THE BANK TO RESOLVE DOB VIOLATIONS AND PAY THE ECB PENALTIES BEFORE CLOSING ? CALL THE BUILDING VIOLATIONS‬‬
‫‪CONSULTING FOR BEST RESULTS 347-380-1444, WE ALSO ATTEND HEARINGS FOR ECB & DEPT OF HEALTH VIOLATIONS & REOPEN DEFAULTS.‬‬

‫עס ווערט געזוכט געלונגענע מדריכים וואס זאלן קומען צו פארן פון בערך ‪ 5‬ביז ‪ 7‬אזייגער אין וואודבאורן‪ / .‬שיין באצאלט ‪347-709-9525‬‬
‫כאפט אריין בלויז געציילטע טעג פארבליבן! זוכט איר פון וואו צו דעקן אייער זומער הוצאות?‪ .‬איר קענט יעצט אפלייען פאר די‪ ,American Airlines, Lufthansa‬און‪ Ink Bold‬קרעדיט קארד‪,‬‬
‫(ווערד בערך‪ )$1100‬שיקט אימעיל צו‪ applycreditcard123@gmail.com‬אדער רופט‪ 718-475-1075‬ווי מיר וועלן אפלייען פאר אייך בחנם‪ .‬אויך קויפן מיר מיילס און פוינטס‪ ,‬מיר באצאלן אויפ'ן פלאץ‬

‫צו פארקויפן ‪ -‬א הערליכע כמעט נישט גענוצטע דיינונג רום טיש און בענקלעך צו פארקויפן צוליב מופן‪ ,‬ביטע רופט ‪718-384-3068‬‬
‫ק"י ‪ -‬גרויסע שיינע ‪ 5‬רומיגע דירה צו פארדינגען פאר גאנץ זוממער‪ ,‬ביטע רופט ‪ 845-783-3335‬אדער ‪845-500-6060‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬שיינע‪ 1‬בעדרום פורנישד בעיסמענט צו פארדינגען לארימער ליע‪/‬מארסי‪ ,‬הויכע סילינג‪ ,‬פענסטער‪ ,‬דיינעט‪ ,‬וואשער‪/‬דרייער עוועילעבל אויגסט‪917-586-4678 1‬‬

‫ניי וומ"ס ‪ -‬שיינע אויפגעפיקסטע בעיסמענט צו פארדינגען פאר א אפיס‪/‬ביזנעס‪ ,‬ביטע רופט ‪718-755-6127‬‬
‫‪ - Excellent Mice Proofing‬מיר נעמען אן דזשאבס אין די קעטסקילס ‪347-432-3562‬‬

‫!‪ Every Camp & Bungalow in the Catskills‬ר״ח אלול ‪ GPS rental! $40 until‬היימיש ‪Summer‬‬
‫‪Every Shul & Minyan location USA & CAN! RED LIGHT CAMERA Warnings! -347-913-7070‬‬
‫ותצילנו מעין הרע; ווילט איר פארבעסערן פרנסה‪ ,‬געזונט‪ ,‬שידוכים‪ ,‬נחת‪ ,‬קינדער‪ ,‬שפרעכט אפ אייער עין הרע ביי אונז ‪347-563-2712‬‬

‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע ‪ 2‬בעדרום דירה צו פארדינגען‪ ,‬מעגליך אויף וועכנטליך‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה‪,‬‬
‫שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪ ,‬פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪718-782-2085 .‬‬
‫‪ Plumbing‬פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט ‪Plumbing 347-403-9933‬‬

‫‪We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. call 718-438-9300‬‬
‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫‪ELECTRIC‬‬

‫האט איר א ‪ Home Equity line of credit or a business line of credit‬איר קענט עס סעטלען פארן סענט אויפן דאללער רופט דעם עקספערט ‪718-306-9314‬‬
‫‪Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774‬‬
‫פרייליכע מעלדונג! מיר ווילן מודיע זיין פאר אונזערע חשובע קאסטומער'ס‬

‫אז צוליב די גרויסע פארלאנג‪ ,‬האבן מיר‬

‫פארלענגערט אונזערע שעות היינט מיטוואך ביז ‪ 9:00‬ביינאכט‬

‫‪Á±¸µ¸Ç‬‬

‫‪HANDYMAN‬‬

‫‪WILHELMS‬‬

‫‪157 Division Ave‬‬

‫‪»¸ÁÀ‬‬

‫‪¸Ç·¿¯Æ‬‬

‫‪Æ»°ÉÈÇù¯´´ÁÅ¿¯±¸²‬‬

‫¯»‪¼¸ÇÃÀÁ‬‬
‫‪20 % Off‬‬

‫‪ÇÃȸǽ¯ÉÇ´²³½ĸƳ¸½¸»É´²¸À¶¸ÇÃÀȲ¶½Á¸Ã´³‬‬
‫¯´‪³½»ÈÉǯÃÉaȽȴÇ´¯½a»¯Çȸɲ´°Áa¼¸Çﳿ¶½»±²»¯Çȸ°³‬‬

‫‪T: 718-260-8177‬‬
‫‪F: 718-260-8178‬‬
‫‪E: imraishefer@gmail.com‬‬

‫‪60 Rutledge St.‬‬

‫)‪(across continental hall‬‬
‫¯‪·º¯¿¸¸°µ¸°¸Çôž´Ã¹¸»±Á·¾ÁÃ‬‬

‫גרייט פאר די זוממער!‬

‫פארמערטע קיאסקן‪ .‬באקוועם צוגעשטעלט‪.‬‬
‫‪829 Bedford Ave. • 718-878-3644‬‬

‫‪Discount‬‬

‫‪- buy a plan -‬‬

‫‪for 2 months of summer‬‬

‫‪Cellular Plus‬‬
‫‪777 Kent Ave. #233‬‬

‫‪GET ANY PHONE 30% OFF‬‬

‫‪718.233.4009‬‬

‫‪the only place who sells in williamsburg‬‬

‫‪Kosher Gelato Ice Cream & Fruit Sorbet‬‬
‫‪at our new location 525 Flushing Ave 718-596-6767‬‬
‫‪open daily from 11-11 - Friday 9 till 1 hour before Zman‬‬
‫‪CHOCOLATE, NUTS, CANDIES, GIFT BASKET, DRIED FRUITS‬‬

‫בהשגחת‬

‫טארטיקוב‬

‫‪From the Store that Serves Your Fresh Goodies All Year Round‬‬

‫לייכטע צובייסן‬
‫און‬

‫קאלטע געטראנקען‬

‫‪Call‬‬

‫!‪Yes‬‬
‫!‪we are already open‬‬

‫לייכטע איבערבייס און קאלטע געטראנקען‬

‫‪Call & Save -233 Hooper St. - 718-387-4252‬‬

‫!‪Plan It Right‬‬

‫‪Monticello NY - ACROSS ICHUD‬‬

‫‪WORLDWIDE:‬‬

‫!‪Summer Speacial‬‬

‫‪$124.99‬‬
‫‪2 Months‬‬
‫‪Store Hours:‬‬

‫‪670 Myrtle Ave.‬‬

‫‪Sun- Thur.‬‬
‫‪10:00am - 7:00pm‬‬

‫‪Brooklyn, NY 11205‬‬

‫‪Friday‬‬
‫‪10:00am - 1:00pm‬‬

‫)‪(Cor. Skillman‬‬

‫‪718.289.0102‬‬

‫‪Tel.‬‬

‫‪Unlimited‬‬
‫‪TALK & TEXT‬‬
‫‪AND RECIEVE A‬‬

‫‪FREE PHONE‬‬

‫‪Neck Strap Phone Holders‬‬
‫‪- Available in 7 colors -‬‬

‫‪GRAND‬‬
‫!‪OPENING‬‬

‫‪Cell Phone Rentals‬‬
‫‪Data Cards‬‬
‫‪Smart Phone Rentals‬‬
‫‪GPS Rentals‬‬
‫‪Car Rentals‬‬
‫‪Traveler's Insurance‬‬

‫אז צוליב די גרויסע היצן וועלן מיר סערווירן‬

‫‪Your Summer Vacation‬‬
‫‪i s i m p o r ta n t‬‬

‫‪718-388-6164‬‬

‫‪ąŗ‬‬
‫‪ąŗ‬‬
‫‪ąŗ‬‬
‫‪ąŗ‬‬
‫‪ąŗ‬‬
‫‪ąŗ‬‬

‫מיר ווילן מודיע זיין פאר אלע חשובע קאסטומער וואס קומען די וואך‬
‫אויפפיקן די קעמפ קאללינג קארדס‪ ,‬אדער די זומער'דיגע סעלפאונ'ס‪,‬‬
‫אדער די מאביל פאונ'ס פאר אייראפע‪ ,‬אדער א"י‪,‬‬

‫!‪...now you’re talking‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful