Principii fizice aplicate corpului uman scufundat în apă Mai mulţi factori ce ţin de hidrostatică şi hidrodinamică influenţează modul

în care indivizii fac mişcări în apă. Înţelegerea modului în care apa afectează sau favorizează abilităţile de mişcare ale corpului omenesc este necesară înainte de începerea exerciţiilor în apă. Hidrostatica Hidrostatica este ramura hidromecanicii care studiază legile echilibrului fluidelor şi ale corpurilor scufundate în ele. În cazul gimnasticii acvatice este vorba de lichidele aflate în stare de repaus şi în echilibru. Un lichid aflat în echilibru se află numai sub acţiunea propriei sale greutăţi, iar presiunea exercitată în oricare din straturile sale poartă denumirea de presiune hidrostatică. Valoarea presiunii hidrostatice este constantă pentru toate punctele aflate la aceeaşi adâncime în lichid. Masa Prin masa unui corp se înţelege întreaga cantitate de materie conţinută de aceasta. În formulele de calcul are simbolul (m). Greutatea Prin greutatea unui corp înţelegem acţiunea forţei gravitaţionale (g) asupra masei acestuia. Are simbolul (G) şi se calculează după formula G = m x g. Orice corp are o greutate specifică proprie ce se calculează prin împărţirea greutăţii corpului respectiv la volumul său. Greutatea unui litru de apă pură la temperatura de 4° C este egală cu 1 kg. Centrul de greutate mai este cunoscut şi sub denumirea de centrul de masă. Prin scoaterera unui segment sau a unei părţi a corpului în afară suprafeţei de sprijin intervine atracţia gravitaţională în sensul de uşurare a flexiei sau extensiei, iar persoana conştientizează traiectoria mişcării pe care urmează ulterior să o execute. Gravitaţia specifică Gravitaţia specifică mai este numită şi densitatea relativă. Se referă la densitatea unui obiect introdus în apă, comparativ cu cea a apei. Este deci o proporţie între gravitaţia unui obiect şi cea a unui volum egal de apă. Gravitaţia specifică a apei este de 1. Dacă un obiect are gravitaţia specifică mai mare de 1 se va scufunda în apă până când greutatea sa relativă per volum este mai mare decât cea a apei. Dacă un obiect are o gravitaţie specifică de mai puţin de 1 va pluti pe apă. Dacă gravitaţia specifică a obiectului este chiar 1, aceasta va pluti sub suprafaţa apei. Gravitaţia specifică a corpului uman variază de la un individ la altul şi de la un segment la altul în cadrul corpului aceluiaşi individ. Gravitaţia specifică a individului variază în funcţie de compoziţia corpului în masă slabă sau grasă şi de distribuirea grăsimii în corp. Gravitaţia specifică a grăsimii este de 0,8, a oaselor între 1,5 şi 2,0 iar a muşchilor striaţi slabi este de 1,0 (Hay, 1993) Nivelul mediu al gravitaţiei specifice pentru corpul omenesc este de 0,95 până la 0,97 (Davis şi Harrison, 1988). Din moment ce gravitaţia specifică medie a oamenilor este mai mică de 1, cel mai adesea ei vor pluti. Femeile au în cele mai frecvente cazuri, mai multă grăsime decât bărbaţii, deci plutesc mai bine decât aceştia. O persoană slabă, musculoasă, poate avea gravitaţia specifică de 1,10 iar un individ obez poate avea gravitaţia specifică de 0,93. Aceasta largă variaţia a gravitaţiilor individuale specifice duce la o largă abilitate de

Plămânii au cea mai redusă densitate datorită gazelor conţinute. cunoscându-se că densitatea aerului este d = 0. d =densitatea volumului de lichid dislo cuit. că suport sau ca mijloc de creştere a rezistenţei. El este localizat între ombilic şi stern. prelungeşte durata şedinţelor şi utilizează un număr mai mare de mişcări. poartă denumirea de centru de greutate sau centrul general de greutate (C. Centrul de greutate. că de exemplu. V = volumul de lichid dislocuit.8 g/cm³. unde F = forţa Arhimedica. Densitatea Efectuarea exerciţiilor corective în mediul acvatic asigura un grad sporit de dificultate. Valoarea forţei arhimedice se calculează după formula: F = d x V. Densitatea mai mare a apei decât a aerului permite instructorului să o utilizeze ca ajutor. Locul în care converg toate forţele ce acţionează asupra corpului de jos în sus poartă denumirea de centru de presiune. Prin densitatea unui corp înţelegem raportul dintre masa (m) şi volum (V). Densitatea are simbolul (d) şi se calculează după formula D Densitatea apei curate (dulci) este considerată a fi egală cu 1. S-a stabilit ca un litru de aer este echivalent în scăderea densităţii corpului uman cu cea a unei cantităţi de 9 kg de substanţă grasă. ceea ce explică diferenţele de plutire între acestea. În acest caz corpul uman s -ar scufunda dacă nu ar beneficia de modificarea densităţii sale ca urmare a aerului conţinut în plămâni. cu excepţia cazului particular în care corpul scufundat în lichid este omogen. dar nu în acelaşi punct la toate persoanele. După o inspiraţie forţată densitatea corpului uman ajunge la valoarea d = 0. Dacă mai mult de 5% din corp se afla afară din apă.035. . Punctul în care se concentrează toate forţele de greutate ale corpului ce acţionează de sus în jos. iar cele două centre coincid. Acesta este diferit de centrul general de greutate. fiecare având o altă densitate: Ţesutul osos are densitatea peste 1. Ţesutul adipos are densitatea sub 1 g/cm³ . Legea lui Arhimede Enunţul legii lui Arhimede: un corp scufundat total sau parţial într-un fluid este împins de jos în sus cu o forţă egală cu greutatea volumului de fluid dislocuit. iar ca urmare a concentraţiilor de minerale creşte peste această cifră. densitatea apei de mare este de d = 1. Densitatea corpului uman este stabilită la valoarea d = 1. Ţesutul muscular are densitatea puţin peste 1 g/cm³. În general.950 şi poate pluti. G). G. porţiunile distale ale segmentelor au densităţi mai mari decât cele proximale. plutirea nu se mai produce iar corpul se scufunda deoarece volumul de apă dislocuit este insuficient.000 la tempe ratura de 4°C. Centrul de presiune.a pluti. O caracteristică a relaţiei dintre temperatura şi densitate este aceea că densitatea apei scade ca urmare a creşterii sau micşorării temperaturii peste sau sub temperatura de 4°C. Pacienţii care au mai multă masă musculară şi mai puţină grăsime pot întâmpina greutăţi de plutire şi pot necesita asistenţă pentru plutire în cadrul exerciţiilor în apă. datorită proporţiei mai mari de ţesut osos.0013.021. Densitatea corpului uman este o medie a densităţii mai multor tipuri de ţesuturi.

Aşadar. asupra unui corp solid introdus într un lichid sunt exercitate forţe perpendiculare de apăsare pe toate părţile suprafeţei corpului care sunt în contact cu lichidul .95. Fiecare are propriul său centru de echilibru. în sensul că o gravitaţie specifică a corpului omenesc mai mică de 1 face ca aceasta să plutească deoarece greutatea apei pe care o disloca este mai mică decât greutatea întregului corp. dacă o persoană are gravitaţia specifică de 0. este numai centrul de presiune. două forţe opuse acţionează asupra corpului: flotabilitatea este forţa care acţionează în sus. centrul de plutire va face că picioarele să se ridice spre suprafaţă.43 psi (pounduri pe inch pătrat. iar greutatea corpului sau a părţii de corp care s-a scufundat este egală cu greutatea apei dislocate.95% din corp se va scufunda şi 5% din corp va pluti peste suprafaţa apei. iar gravitaţia este forţa care acţionează în jos. adică 30. Dezechilib rul provine în următoarele situaţii : Cele două puncte nu se suprapun. ca poziţie.În aprecierea echilibrului pe apa este necesar să se cunoască faptul că totdeauna C. Apăsarea forţei (F) nu poate fi aceeaşi pe orice suprafaţă (S). G. Rămâne neschimbat. Flotabilitatea reduce forţele compresive asupra articulaţiilor şi permite mişcarea şi poziţionarea corpului şi a segmentelor sale mult mai uşor prin reducerea durerii. Presiunea atmosferică la suprafaţă este de 0. De exemplu. Presiunea hidrostatică Presiunea (P) este o mărime fizică egală cu raportul dintre mărimea forţei care apasa normal şi uniform pe o suprafaţă şi aria acestei suprafeţe. centrul de flotabilitate şi centrul de greutate sunt în aliniere verticală unul faţă de celălalt. Când un corp care pluteşte este în echilibru. în esenţă. Pentru echilibrare cele două puncte trebuie să se suprapună pe o axă verticală imaginară. presiunea exercitată pe o suprafaţă oarecare a unui lichid aflat în repaus se transmite în toate direcţiile şi cu aceeaşi intensitate în tot lichidul. cu atât întâlneşte o presiune mai mare. Valoarea gravitaţiei specific. individual trebuie să se mişte energic pentru a nu se rostogoli sau pentru a reuşi să se întoarcă în apă. De exemplu. Cele două puncte nu se aliniază pe vertical. Flotabilitatea Diferenţa de densitate dintre corpul uman şi densitatea apei este cea care permite plutirea pe apă.24 g/cm²) iar pentru fiecare picior (unitate de . Conform legii lui Pascal. Cu cât obiectul se scufundă mai mult. G. Centrul de plutire şi centrul de echilibru nu sunt aliniate vertical. În apă. Centrul de flotabilitate (de plutire) Centrul de plutire este centrul de greutate al lichidului dislocate în momentul în care corpul pluteşte în echilibru pea pa. Pentru ca echilibrul să poată fi menţinut şi în cele trei situaţii de mai sus. ceea ce ne conduce la calcularea presiunii medii cu ajutorul relaţiei: P . Cele două puncte se afla la mare distanţă unul de celălalt. dacă veţi ţine între genunchi o plută. Capacitatea corpurilor de a pluti – mai mult sau mai puţin poartă denumirea de flotabilitate. este necesar ca subiectul să intervină cu mişcări suplimentare de mâini şi de picioare. iar cel care poate fi modificat. Flotabilitatea şi gravitaţia specifică sunt strâns legate. Greutatea apei dislocate este de 95% din greutatea corpului. indica volumul din corp care va pluti şi volumul care se va scufunda. Din relaţia centrului de greutate şi forţei arhimedice apare echilibrul sau dezechilibrul corpului uman pe apă.

însă. Frecarea moleculelor unui lichid da naştere la o rezistenţă în calea mişcărilor. Cu cât temperatura este mai scăzută vâscozitatea creşte.5 cm) de scufundare. cu atât mai puţină greutatea este suportată de membrele inferioare. care sunt de dimensiuni şi forme diferite. fort ace apasa este de circa 30 kgf. Când concentraţia eritrocitelor ( valoarea hematocritului ) depăşeşte 70%. Vâscozitatea sângelui este de 3-4 ori mai mare decât cea a apei dulci şi depinde de cantitatea de eritrocite conţinute. Mărindu-se viteza se modifica orientarea particulelor conţinute ( eritrocite. trebuie să se meargă într -o apă având nivelul până sub axila pentru a suporta 50% din greutate. etc. în timp ce un bărbat suporta 35%. Rezultatul frecării straturilor paralele de fluid care alunecă unul peste altul. În general la adâncimea de 30-40 cm sub nivelul apei. Biomecanica – Curs. un caz aparte prin modificarea vâscozităţii în funcţie de viteză de curgere. pg. femeia suporta 28% din propria sa greutate. procentul specific al greutăţii corporale la diferite adâncimi variază uşor de la femei la bărbate. sângele este la limita de a mai fi considerat fluid1. adeziunea ( atracţia dintre moleculele apei şi cele ale corpului respectiv ) şi tensiunea de suprafaţă ( atracţia dintre moleculele apei la suprafaţa acesteia ). Editura Universităţii din Craiova. Factorii adiţionali includ proprietăţi fizice precum coeziunea ( atracţia dintre moleculele din apa către moleculele adiacente ale apei ).24 g/cm². . proteine plasmatice. Acest aspect se observă la efectuarea aceleaşi mişcări la suprafaţa apei şi în imersie. În general. Tensiunea de suprafaţa oferă rezistenta când un individ încearcă să spargă suprafaţa apei cu corpul său cu un segment al corpului. De exemplu dacă mersul va fi cu un pas încet. dar creşte pe măsură ce conţine minerale sau săruri. care opune rezistenţă oricărei mişcări. Suportarea greutăţii în apă Atâta timp cât plutirea şi gravitaţia sunt forţe opuse ce acţionează asupra unui corp în apă. De exemplu. cu cât corpul se scufundă mai mult în apă. Vâscozitatea apei este invers proporţională cu temperatura acesteia. 298. presiunea apei creşte cu 30. De asemenea. Vâscozitatea apei Fluidele reale opun o anumită rezistenta la alunecarea unui strat peste altul sau la înaintarea unui corp prin masa lor. vâscozitatea sângelui este influenţată de temperatură. mişcarea este mai greu de realizat datorită faptului că trebuie Spartă peliculă de rezistenţă. Schimbarea vitezei de mers în apa va determina schimbarea procentului de suportare a greutăţii în apă. Tensiunea de suprafaţă La suprafaţa apei se formează o peliculă ca urmare a coeziunii dintre molecule. La aceeaşi viteză de mişcare la suprafaţa apei. Dacă mersul va fi mai rapid. Deoarece centrul de greutate al bărbatului este mai jos decât cel al femeii. 1 Rinderu. 50% din greutatea corporală se atinge într -o apă cu nivelul deasupra axilei. având ca rezultat modificarea vâscozităţii.măsură englezească egală cu 30. Sângele prezintă. . 2002. ). P. iar circulaţia scade în primul rând în extremităţile corpului. cu cât o persoană merge mai repede în apă cu atât procentul de suportare a greutăţii este mai mare. poartă denumirea de vâscozitate. având corpul scufundat până la xifoid. Mişcarea în interi orul apei întâmpina rezistenţă din cauza adeziunii şi coeziunii moleculelor apei faţă de persoană din apă şi respectiv faţă de celelalte molecule ale apei. Vâscozitatea apei dulci are o valoare scăzută.

„Polo pe apă”. Factori defavorabili ( rezistenţa apei. E. vom observa că rezistenţa apeieste diferită. 1977. iar propulsia înotătorilor spre înainte ca urmare a acestei acţiuni înseamnă reacţiunea ( J. Editura Bren. turbulenţele ). verticale şi înapoi. vâscozitatea. Counsillmen. E. dar plutirea bună. Counsillmen ( 1977 ) rezistenţa la înaintare depinde de următoarele variabile: Rezistenta frontală produsă de orice parte a corpului care prezintă o suprafaţă perpendiculară pe direcţia de înaintare. Unii dintre factorii care au impact asupra mişcării unui corp în apă sunt interconectaţi. 2 Marinescu. Mişcarea nu este în linie dreaptă. mărimea. Rezistenţa apei La deplasarea prin apă a doua sau mai multe corpuri oarecare cu viteze egale. Gh. 1970 ). Plagenhof. 5. Rezultanta hidrodinamică se află sub influenţa a două categorii de factori: Factori favorabili ( flotabilitatea. Rezultă că înotătorii nu îşi împing mâinile spre înapoi. Într-o unitate acvatică această diferenţă determina curenţi verticali ce acţionează până la stabilizarea apei reci în straturile inferioare. Bucuresti. 1968. pg. Hidrodinamică Hidrodinamică este ramura hidromecanicii care studiază legile de mişcare ale fluidelor. iar a apei calde în straturile superioare. ci corpul lor se deplasează înainte pe lângă mâinile lor ( Barthles şi Adrian. 1974. Propulsia dominată de portanţa este superioară propulsiei prin rezistenţă. Mişcările sunt mai uşoare în apă caldă dar plutirea se menţine mai greu comparativ cu apă rece în care mişcările sunt mai greoaie. 1977 ). dar la corpuri de forme diferite. ci în Sweep. J. Si colab.Temperatura apei S-a constatat că apa caldă este mai uşoară decât apă rece. Deplasarea segmentelor pacientului prin apa este o rezultantă a tuturor forţelor ce acţionează de la persoană către mediul acvatic şi de la apa către această. Silvia. Cea mai eficientă vâslire sau propulsie se bazează pe principiul elicei care respectă condiţia de bază – împingerea unui volum mare de apă la distanţă mică şi nu invers că în propulsia prin rezistenţă. tehnica mişcărilor ).. . După E. Propulsia prin portanta hidrodinamică – la acest tip de propulsie mâinile de deplasează în direcţii laterale. rezistenta apei diferă în funcţie de suprafaţa secţiunii transversale a fiecăruia. Rezistenţa lichidului. Schleihauf. Gh. Cea mai mică rezistenţă la înaintare o obţin corpurile a căror formă este ascuţită atât la capătul din faţă cât şi la cel din spate şi poartă denumirea de corpuri sau forme hidrodinamice. apa împinsă înapoi înseamnă acţiunea. 2004. S. forma obiectului în mişcare şi viteza acestuia guvernează mişcarea în apă. generând o forţă de portanţa. Marinescu ( 2004 ) citează două teorii ale propulsiei hidrodinamice la deplasarea prin apă şi anume: Propulsia prin rezistenţă – pe baza legii a III a a lui Newton. iar apă trebuie să fie pe cât posibil nemişcată – nerupta molecular2. Dacă luăm aceeaşi secţiune a unor suprafeţe transversal.

Curentul de absorbţie determinat de forma obiectului poate produce: curenţi liniari şi curenţi turbulenţi. cu atât absorbţia curenţilor este mai mare. Curentul format de apa creează o forţă de rezistenţă a apei la un corp care se mişca în ea. Curentul de formă Curentul de forma este rezistentă pe care un obiect o întâmpină într -un lichid şi este determinate de mărimea şi forma obiectului. O modificare a poziţiei corpului sau a unui segment poate mări sau micşora curentul de absorbţie datorat formei. Un obiect aplatizat care se mişcă prin apă produce curenţi liniari .o mişcare lină a apei care determină o rezistenţă minimă la mişcare. cu atât împinge mai multă apă. în funcţie de mărimea turbulentei create. atât în timpul mişcărilor. Strângerea sau alungirea extremităţilor corpului micşorează sau măreşte curentul de absorbţie. Pe de o altă parte. De exemplu. respectiv cu cât braţul face o mişcare mai amplă. Este o absorbţie minimă cauzată de forma deoarece şi turbulenţă este minimă. iar frecarea cu lichidul este minimă pentru ca moleculele apei se separă cu uşurinţă. Utilizarea unui echipament că de exemplu palmarele care măresc suprafaţa ariei palmelor. Curentul de absorbţie determinat de forma poate fi utilizat în programul de exerciţii terapeutice acvatice prin prisma modificării pe care o aduce rezistenţei în exerciţii. Curentul de absorbţie Curentul de absorbţie este determinat de forma corpului şi este în mod direct legat de turbulenţă. Absorbţia curenţilor este mai mică dacă mişcarea rămâne sub apă. un obiect aşezat de-a latul produce un curentu turbulent la mişcarea prin apă. Un obiect mai mare întâmpină o rezistenţă mai mare în apă decât un obiect mai mic. Rezistenta la frecare dată de frecarea corpului cu apă. 1996 ). Turbulentele Mişcările în apa creează în urma lor depresiuni şi turbulenţe în care apare fenomenul de absorbţie ce îngreunează deplasarea. Există trei tipuri de curenţi: curentul de formă. Obiectul va determina o absorbţie mai mare din cauza turbulentelor mai mari în spatele său. Un obiect aşezat de-a latul întâmpină o rezistenţă mai mare decât un obiect plat. Un individ poate crea un curent de absorbţie determinat de valuri pe parcursul exerciţiului . Turbulenţa defineşte o mişcare neregulată a apei care poate genera vârtejuri. Acestea determina o mişcare circular a apei care opune rezistenţă prin absorbţie în spatele unui obiect în mişcare.- Turbulenta sau vârtejurile caudale datorate curburilor corpului. cu atât turbulenta este mai mare. Exerciţiile care se desfăşoară în apă liniştită produc mai puţină rezistentă decât cele care se desfăşoară în apă instabilă. Cu cât viteza unui obiect este mai mare. Turbulenţa produce o arie de presiune scăzută în spatele obiectului care tinde să tragă obiectul înapoi. Absorbţia de valuri este rezistentă apei cauzată de turbulenţe. Acest tip de absorbţie este cauzat de turbulenţă din spatele unui obiect aflat în mişcare prin apă. curentul de absorbţie şi curentul de frecare ( Koury. Straturile de apă se mişca neregulat când întâlnesc obiectul şi se grăbesc să treacă pe lângă el şi de el. fie sub formă de spumă. formează un curent de absorbţie mărit pentru a creşte rezistenta unui exerciţiu. mişcându -se lin pe lângă corp. Cu cât este mai mare curentul de absorbţie determinat de formă. Pentru a nu se crea turbulenţe apă trebuie să curgă de-a lungul corpului său segmentelor sub formă de curenţi de linie continuă. Moleculele apei circula toate cu aceeaşi viteză. mişcarea braţului pe orizontală în apă cu palma în jos poate determina un curent de absorbţie mai mic decât atunci când se mişca pe verticală. cât şi după trecerea acestora.

3 Prin simpla scufundare presiunea hidrostatica produce stimulari senzoriale. Efectele apei asupra corpului uman Corpul uman scufundat in apa suporta influente de ordin mecanic. Prin scufundare omul are senzatia diminuarii aparente a greutatii intregului corps au a segmentelor intrate in imersie. ceea ce ridica probleme in cazul unor miscari. pg.schimbându-şi poziţia frecvent şi rapid. Cossalter si F. Editura Polirom. Capacitatea corpului uman de a reactiona la stimuli produsi prin miscare poate fi marita prin introducerea persoanelor intr-un mediu acvatic 3 Plas. aceasta devenind un element important pentru mişcările rapide.. Scufundare pelviana: pentru subiectii aflati in imersie pana la nivelul pelvisului. 15-30% din greutatea reala. respective greutatea din mediul acvatic. mersul prin apă oferă o rezistenţă a corpului de 5 -6 ori mai mare decât mersul prin aer. Rezistenta opusa de apa este de circa 900 de ori mai mare decat cea a aerului. si Hagron. un drenaj circulator mai bun. adancimea scufundarii si viteza de deplasare a segmentelor prin apa. 180. Scufundare maxima: pentru subiectii aflati in imersie pana la nivelul sternului. Creşterea vitezei unui exerciţiu poate. termic. 2001. De exemplu. referitoare la greutatea aparenta.5% din greutatea sa reala. respective greutatea de pe uscat si greutatea aparenta. Efectele termice Reactia la caldura o intalnim la toate fiintele vii si in toate reactiile chimice. 1988 ). . să mărească absorbţia create de valuri. asigura o mai buna decontractie si inhiba reflexele de incordare ale antagonistilor. Absorbţia de frecare Absorbţia de frecare este rezultatul tensiunii de suprafaţă a apei. E. Biochimic si psihologic. Alergarea prin apă însă oferă o rezistenţă mai mare de 40 de ori decât cea a aerului ( McWaters. F. Pentru intelegerea corecta a acestor efecte trebuie sa se cunoasca termenii de greutate reala. Bucuresti. 50-80% din greutatea reala. o stimulare a circulatiei periferice si permite un echilibru mai bun. Efectele mecanice Efectele mecanice sunt o urmare a trei factori : forta arhimedica. 6-7% din greutatea reala. Scufundare toracica: pentru subiectii aflati in imersie pana la nivelul mamelonului. Autorii B. de asemenea. Kinetoterapie active. care permit realizarea cu o rigoare acceptabila a sprijinului partial pe membrele inferioare: Scufundare totala: greutatea unui segment de membru este egala cu 3. Plas (2001) ne ofera datele unor cercetari.

cum este cazul sarurilor de fier. Creste pragul de sensibilitate la durere. minerale. Relaxarea tonusului muscular.5°C si temperatura apei care se situeaza intre 32°C si 38°C. Imbunatateste troficitatea tesuturilor. In situatia miscarilor corective efectuate in apa calda fenomenul de termoliza nu se mai produce facand masa musculara mai accesibila influentelor localizate ale exercitiilor. Scade congestia organelor interne. care scade temperature corpului. fara efecte deosebite asupra temperaturii corpului. Relaxeaza psihic practicantul. Peste 35°→ baie calda. Efecte biochimice Efectele biochimice asupra organismului persoanelor practicante de gimnastica acvatica sunt o urmare a compozitiei apei. sulfuroase.26° → baie rece. Permite miscari mai ample. Temperaturile apei sunt impartite astfel: 0 . Scade sensibilitatea periferica. Scaderea tensiunii arteriale. Creste afluxul sangvin la nivelul tegumentului. Apa calda slabeste tonusul pielii facand-o mai moale si chiar flasca. Intensifica activitatea celulelor albe. Efectele apei calde asupra organismului omului se refera la: Vasodilatatie periferica manifestata prin inrosirea pielii. Suprafata pielii (circa 1. Acestea pot fi ionizate. Aceste schimburi se fac intre temperature de la nivelul pielii de circa 33. . Efectele apei calde asupra organismului uman: Produce vasodilatatie periferica. In mod normal surplusul de caldura produs in organism prin efectuarea miscarilor este cedat mediului ambiant prin termoliza.5 – 2 m²) caracterizata de o bogata inervatie asigura schimburi termice rapide (incalzire sau racire) cu mediul. Intensifica metabolismul. Apa folosita in bazine trebuie sa indeplineasca anumite proprietati de natura fizica si chimica: Proprietati fizice ale apei: Sa aiba miros de natura anorganica. Activitatea sedative generala care induce o stare de bine. clorurate. Ajuta la relaxarea si confortul organismului. Amelioreaza contracturile musculare. 26° . Sensibilitatea persoanei in mediul acvatic se poate manifesta sub forma termica. cu efecte notabile asupra corpului. dureroasa sau tactile. minerala. Ininlatura durerile aparute in articulatii.cu temperatura mai ridicata decat in mod normal.35°→ baie neutral.

Poate avea dizolvate substante organice vii sau in descompunere: microorganisme. Tipuri de manifestari: Acceptarea deficientei fizice ca o stare de boala. Alegerea adancimii apei pentru diferite exercitii se face in functie de frica persoanei de apa. se face simtit spiritul de emulatie. Pentru a fi desfasurat cu sanse de reusita persoanelor li se va crea una din urmatoarele motivatii: Impusa de instructor – sa i se reflecte practicantului o reusita care il asteapta in viitor daca executa programul de exercitii. Efecte psihologice Influentele psihologice sunt produce de posibilitatea persoanelor de a executa in mediul acvatic miscari care pe uscat nu ar fi posibile. pe un ton cald si calm. Stimulentul – aprecierile verbale de genul „este bine”. Neacceptarea deficientei fizice ca pe o stare de boala. Frica de apa Frica de apa a unor persoane presupune adesea o munca sustinuta de incurajare si multa rabdare. Persoana manifesta preocupare pentru folosirea programelor terapeutice si isi manifesta adeziunea pentru colaborarea cu specialistul. Impusa de grup suplimentare. Fe. proportia suportarii greutatii si scopul sedintei de gimnastica acvatica. amoniac. ii da mai mult elan de lucru si mai multe sperante in reusita refacerii. are culoare.Mg. etc. nitriti sau nitrati). Poate avea elemente minerale dizolvate (Ca. care. in dese situatii impune eforturi . Autosugestia – are la baza vointa de care trebuie sa dea dovada practicantul pentru invingerea limitelor sale de efort si de refacere la care poate ajunge aproape zilnic. Orice gust aparte al apei este explicat prin prezenta unui surplus saruri minerale. Resimtita de client – progresele zilnice si imaginea finala a rezultatului se manifesta ca un obiect posibil de realizat. El trece peste senzatiile neplacute cu constiinta ca fiecare prag depasit este un pas inainte. Proprietati chimice ale apei: Poate avea oxigen in plus (dizolvat). Mijloacele psihice ce pot insoti efortul practicantilor in timpul programului de gimnastica acvatica sunt: Sugestia – denota atitudinea instructorului fata de munca persoanei si contribuie la ridicarea moralului de refacere al acestuia.- In functie de substantele dizolvate in apa si a particulelor aflate in suspensie. Aprecierea efortului depus si a interesului manifestat de practicant. miros si gust diferit. expunandu-se la consecinte periculoase. „foarte bine” sau „corect” mobilizeaza persoana sa continue efortul si ii cresc sperantele. Apa poate fi sulfuroasa sau cloro-sodica. Persoana nu manifesta interes pentru programele corective.). Psihologia umana Intensitatea reactiilor omului/pacientului depind de starea de sanatate dar si de gravitatea bolii (acolo unde este cazul).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful