ŞTIINŢA Şl TEHNICA PENTRU TOŢI
SERIA MEDICALĂ

EXERCIŢII DE GIMNASTICĂ RECUPERATORIE LA HEMIPLEGICI
ELENA CRISTEA

EDITURA MEDICALA BUCUREŞTI 1 984

rr~

<3

^
>

x

..............2.................. ........... . .... ...... 7.2.4. . . 7....... .3......... f>.... .................2........ Scheletul membrului superior ..... .....'um se instalează o hemiplegie.... .................... Indicaţii tehnico-metodice în aplicarea exerciţiilor de re cuperare ..2. Exerciţii din poziţia culcat pe spate ... . .. ............... 7..... 7............... 6........... ............... . 4........ Poziţia de repaus .1..................CUPRINS Pag............ . h. 7. Poziţia culcat pe o parte .. 7................... Po/iţiile pacientului în pat. ... 7...4........ Exerciţii pentru recuperarea membrului superior ......3. Membrul superior ..1........ Muşchii antebraţului .1. Po/iţia clecubit dorsal (culcat pe spate) — poziţia corectivă................3......... ..... .3.... .. ........ ....2..... ... . Exerciţii pasive....... ..........2............ Reguli de bază în activitatea de recuperare .. (. 7..... ......1... Muşchii umărului.................. Muşchii mîinii.. 36 51 56 60 .....3..............1...... ............ ............... Rolul familiei în recuperarea hemiplegicului 2...... . ....... .... .1..... .........2...................... 6... .. 5... ...3........ Muşchii membrului superior şi acţiunea lor ....... 7....1. 7. ... ...1. ............... .. .... 1...... Poziţia în decubit ventral............ .... .. . 6......1.. Muşchii braţului.2. ...... 16 19 20 24 25 26 26 28 28 29 29 30 ">2 33 33 34 35 35 13 7. ........ .. Exerciţii pe care pacientul poate să le execute singur cu ajutorul membrului să nătos ................ ................. ....3.... ......... Exerciţii cu bastonul de gimnastică din poziţia culcat pe spate .. 7.. Patul pacientului... 3...... .. 7... .........3.2............................ Exerciţii active.

... . ... Aşezarea la marginea patului ... ... 10.. . _..2.. .... 105. ...... .... Muşchii bazinului. ' /<f ' 9...... ....... ....• ' . .. Urcarea şi coborîrea scărilor "'("' '.....3.......... l .... Recuperarea vorbirii .. '"...•. .. i. Muşchii gambei...' ^''..... . Dublul sprijin .... ........ Aşezarea pe scaun 1 . .. .......... ................ Muşchii coapsei ..... Pare/a facială . .........</ 82 82 83 83 83 84 9....... ... Exerciţii pasive . ... Membrul inferior ....... ' • ' • • : ' 'v'-•~1'!-î°! ! i i '" ....... .. ..1.'.........1.........3.. Debutul dublului sprijin anterior .................. 70 8....... ... . .. ... întoarcerea în pat pe partea sănătoasă ..4... Redobîndirea autonomiei..... . '.. .1. .......1... ... Exerciţii pentru recuperarea membrului inierior .. .... . . . .. Exerciţii premergătoare mersului ."> 80 86 86 87 88 S9 9 ' 9™ 10... ..:'..... '"''. S.... ........ .. 15... Reeducarea mersului ....... ...5. 10.. ... ' . 66 8.... ' ' ' ... 105... ..... 10........ Dotarea sălii pentru baie 14...' .. ..... .............3.... ............ ...3.. i 9........2.....!' . .....' 84 8......... 10.....3.. 88 ' 10.. .' 1J^ ....M......... ..... f 10...... ....' .....1. ... 69 8. Sprijinul unilateral....... .... .:• "• ! . '. .'".....2.... . ........ Exerciţii pe care pacientul poate să k execute cu ajutorul membrului sănătos 77 8. ' 10.. ...... ..1..1.ryi 9..i' ............. .... .:.. . ......' .2.. ..... .. 9.. 72 8...... Debutul dublului sprijin ... Mersul normal....... 'J7 'J7 100 101 104 105 lf'6 11.... ...... . K' ....S.'-' / ^.1. . 70 8....4...................''..... Ooborîrea scărilor ...3.. ......'/'.. Muşchii piciorului. ....Pag. i .. .... : ... ..1. . Ridicarea în picioare . . Tehnica îmbrăcatului şi dezbrăcatului 13..1.......2. Mersul hemiplegicului.. Reintegrarea în anturaj.... ..... ..... 81 9..1 Biomecanica mersului . .. ........ .. 10... .... Culcarea în pat... '.......2. ...... .... . ' ... 6 5 8.2... . 10...... ...... 69 8.... .......4...... Scheletul membrului inferior .. 71 8. Exerciţii active.............. ' .......i 9....4... J...3. .. Muşchii membrului inlerii-r şi acţiunea lor ........ 65 8......1. ... : ..3.. 4 ..........1........' ...... i . i .. întoarcerea în pat pe partea paralizată . ......6.......... . • i:i !<:....2. Urcarea scărilor .'•'''..." ...2........ .'.....2.2. 12.. ....

Astfel o anumită leziune a sis temului nervos produsă de un traumatism sau de astupare (iroi/i/'oză. poate determina înţepeniri ii mult sau mai puţin dureroase ale încheieturilor.d. Kxhtâ Insă o serie de boli.ic. o tulburare a echilibrului ţ. Medicina modernă a formuUtt chiar aforismul: e mai uşor şi mai eficace să previi o boală decît să o vindeci. De exemplu paralizia unui membru. prin însăşi ncnufcarea pe care o antrenează. nu mai sînt boli propriu-zise ci defecte care nu mai pot fi înlăturate. care au semnificaţia unor defecte sechelare. Un progres extrem dt fructuos îl constituie luarea în considerare a conceptului il# profilaxie. chiar de medicamente. care folosite ştiinţific hat preveni starea de boală. care produc leziuni se lective în organism. potrivit căruia există o serie de măsuri. o alterare a vorbirii. de procedee. embolie) a unui vas poate lăsa în urma ei o /Htrttli'/. Aceste distrucţii persistente numite sechele. leziuni ce persistă şi după ce procesul /Miologie respectiv a încetat.P r e f a ţ ă Oamenii sînt obişnuiţi să privească boala. )i in anumite cazuri poate fi înlăturată. drept o alterare ii Mr'u sănăt"i(ii care cu anumite mijloace terapeutice.m. l hicon tulburările trecătoare ce survin în cursul unei boli pat determina în mod secundar o serie de alteraţii persistente.it. înţe- .

ce este important e faptul că metodele folosite să fie corecte din punct de vedere ştiinţific şi eficiente.. Aspectul esenţial al recuperării şi readaptării este faptul că durează mult (luni chiar ani).. terapie propriu-zisă şi recuperare. sau reeducarea infirmului (handicapatului) astfel incit cu toate deficienţele sale să se poată adapta la exigenţele vieţii. De aceea ele nu trebuie elaborate şi aplicate la înthnplarc ci pe baza unor programe judicios întocmite. Astăzi strategia medicală folosită în multe boli se ba zează pe trepiedul: profilaxie. Recuperarea şi readaptarea sînt componente fundamentale ale tratamentului în special dar nu exclusiv în bolile aparatului locomor (neurologie. Pentru realizarea procedeelor utile de recuperare şi readaptare este necesar ca atît sechelarul cit şi cei ce au grijă de el să aibe un număr de cunoştinţe scrise competent si accesibile. Ele nu pot şi nu tre buie să fie aplicate numai în instituţii de profil şi de către specialişti. Cartea de faţă a lui E. persistente trebuie şi ele corectate. peni a Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie îi . reumatologie sau ortopedie). Competenţa autoarei care efectuează terapia de recuperare şi readaptare motorie în Secţia clinică Oto.peniri ce pot persista şi infirmiza bolnavul chiar şi dacă paralizia proprin-zisă a încetat. Valoarea metodelor propuse este asigurată de faptul că toate au fost amplu experimen- . De cele mai multe ori ele devin o sarcină a familiei şi chiar a handicapatului însuşi. In felul acesta s-a născut terapia de reeducare. De astă dată este vorba de o terapie ce urmăreşte înlăturarea fenomenelor secbelare. Cristea satisface aceste deziderate. garantează nivelul ştimţific.4. Acest lucru este evident mai ales în cazul hemiplegiilor şi hemiparezelor.. Aceste defecte reziduale. Ceea.

f n ansamblu cartea de faţă umple un gol. Bălăceanu-Stolnici . C. Ea va i multor infirmi să-şi recîstige o autonomie care să le nitit i!î-fi continue existenţa în mod activ. contribuie în mod fericit la comprehensiunea »</«/. De asemenea Ifl mulţi specialişti vor găsi în ea elemente care să le cunoştinţele. Stilul clar şi accesibil face ca lucrarea să marelui public. ceea ce îi conferă o utilitate nitii iile* că o astfel de publicaţie nu există la.r tn itcţic. Dr.

•• illlllllll .....

Introducer
Omul acestui sfîrşit de secol, solicitat tot mai mult de viteza circulaţiei informaţiilor, de impactul exploziilor informaţionale, de creativitate în sarcinile profesionale, supus ritmului trepidant al vieţii, este determinat să trăiască în permanenţă într-o stare de tensiune deosebita, de agresiune fizică şi psihică, fapt ce determină modificări morbide în organismul acestuia, dintre care locul primordial îl ocupă hipertensiunea arterială, cea mai frecventă cauză a accidentelor cerebrale. în ultimul timp tot mai mulţi oameni, şi oameni tineri, cad victime leziunilor cerebrale, aserţiune susţinută de statisticile medicale ale ultimilor ani, din care se desprinde concluzia că numărul celor cu accidente cerebrale a crescut. Accidentul vascular cerebral constituie cea mai frecventă cauză a hemiplegiei şi în cele mai multe dintre cazuri ea este determinată de hipertensiunea arterială. Dar hemiplegia poate apare şi ca rezultat al unei tumori cerebrale sau al unui traumatism. Hemiplegia este definită ca paralizie flască sau spastică care interesează membrul superior şi inferior şi jumătatea leţei de aceeaşi, parte, la care se pot adăuga uneori şi alte manifestări neurologice cum ar fi tulburări afazice, tul burări de sensibilitate etc.

Odată cu apariţia hemiplegiei, pacientul devine un handicapat îşi pierde autonomia datorită imposibilităţii efectuării mişcărilor uzuale, fiind astfel scos atît din circuitul productiv cît şi din cel social, fapt ce are influenţă nefasta şi asupra psihicului acestuia. Lucrarea de faţă îşi propune să stea la îndemîna tu turor celor direct interesaţi în recuperarea şi reeducarea hemiplegicilor cît şi a hemip legicului însuşi. Din acest motiv vom căuta să fim pe înţelesul oricui doreşte sau este inte resat să contribuie la recuperarea handicapatului hemi plegie. în „Dicţionarul limbii române" în dreptul cuvîntului „recuperare" se dă explicaţia : „a do îndi din nou, a recîştiga". Prin reeducarea în cazul de faţă se înţelege corectarea deprinderilor motorii ce se execută incorect datorită lezi unii suferite. N. Robănescu în lucrarea sa „Readaptarea copilului handicapat fizic", include termenii de recuperare funcţională şi reeducare în cadrul noţiunii de readaptare care reprezintă un domeniu mai larg. Autorul sus citat defineşte readaptarea ca un complex de măsuri medicale, educaţionale şi sociale cu ajutorul cărora handicaparea este redusă la minim din punct de vedere fizic, psihic şi social, în aşa fel, încît handicapatul este redat unei vieţi potrivite po sibilităţilor sale şi utile pentru societate. Complexul de măsuri se traduce prin activitatea combinată a medicului curant, a profesorului de gimnastică medicală, a rudelor, la care se adaugă cooperarea pacientului, şi trebuie să aibă ca ţel redobîndirea autonomiei, finalizată prin posibilitatea autoservirii, şi a ambulaţiei. Toate acestea se pot obţine numai pe baza unui program indivi dual stabilit cu rigurozitate de specialişti. Subliniem că în această muncă de recuperare, după ce pacientul a părăsit spitalul, un rol deosebit îl au membrii familiei şi prietenii. Ei vor fi cei care prin comportamen10

l

tul lor, prin putere de înţelegere şi ataşament, asociate cu voinţa de a depune eforturi pentru continuarea programului zilnic de gimnastică medicală cît şi tratamentului medicamentos, vor contribui substanţial la revenirea bolnavului printre semenii săi. Scopul lucrării este acela de a oferi celor interesaţi posibilitatea de a cunoaşte terapia prin mişcare în tratarea hemiplegiei, această „terapie naturală" cum o denumeşte Ion Drăgan în lucrarea „Cultură fizică medicală", „care reprezintă un act medical, dacă este aplicat conform tuturor indicaţiilor specialistului" cu ajutorul căruia, s-au obţinut rezultate relevante. Kinetoterapia (terapia prin mişcare) constituie tratamentul de bază în recuperarea handicapaţilor fizici şi deci şi a hemiplegicilor, în timp ce tratamentul medicamentos al infirmităţii este doar un adjuvant folosit pentru reducerea durerilor sau spasticităţii. Kinetoterapia va fi folosită şi ca un tratament psihiatric. Bineînţeles că nu discutăm aici tratamentul afecţiunii de baza (fie curativ, fie profilactic). Nu avem pretenţia că prin lucrarea de faţă am epuizat toate metodele prin care se poate realiza ja recuperare în cazul hemiplegiilor, ea se vrea o modestă contribuţie la literatura de specialitate şi un îndreptar la îndemîna oricui este interesat în acest domeniu.

1 1

.

C. Cercetările moderne au precizat că este necesar ca recuperarea să înceapă cît mai devreme. dar le pot realiza. După externare însă. fapt ce frînează desfăşurarea procesului de recuperare prin amplificarea ideii de neputinţa.1. în primele zile trebuie părăsită. în perioada spitalizării bolnavul va depinde în tota litate de ajutorul personalului medical. Aici se va aplica tratamentul necesar şi numai la recoman darea medicului se va putea începe munca de recuperare. Un ajutor exagerat din partea membrilor familiei duce la instalarea obişnuinţei de a se lăsa servit. deoarece este dominantă tendinţa de a crede că nu poate executa mişcarea care este necesară. începe un drum mai lung şi mai anevoios. Rolul familiei în recuperarea hemiplegicului în cazul instalării unei hemiplegii este bine ca bol navul să fie transportat la spital în cel mai scurt timp. Este adevărat că unii bolnavi la început realizează foarte anevoios unele acţiuni. Mobilizarea pasivă a acestora este indicată chiar în cazul în care aceştia se afla internaţi în secţii'e de terapie intensivă". de-a lungul căruia. treptat. şi numai 13 . Bălăceanu susţine că „ideea imobilizării totale a bolnavilor hemiplegiei sau hemipareiici. bolnavul trebuie îndrumat tot timpul cu pricepere şi răbdare să se ajute singur.

cel mai mic progres trebuie remarcat deoarece astfel îl stimulăm determinîndu-1 să privească cu optimism posibilitatea de revenire la o viaţă normală. Iată de ce răbdarea celor ce-1 înconjoară trebuie să fie inepuizabilă. traumatice. deconectantă. Numai menţinîndu-i un psihic adecvat. activităţi. uitînd 14 . poate avea repercusiuni nefaste asupra psihicului acestuia. Tendinţa dominantă la toţi hemiplegicii este de a se folosi în exclusivitate de membrul superior sănătos. să creeze atmosferă plăcută. Mo mentul din timpul unei acţiuni în care se impune cu ade vărat ca bolnavul să fie ajutat. In aceste situaţii cei ce se află în preajma bolnavului. De obicei. membrii familiei. recăpătarea unor deprinderi motrice pe care bolnavul le-a uitat în urma afecţiunii cerebrale şi acum. dar care să-i facă plăcere. trebuie să se comporte cu mult tact şi căldură. o exagerare în a-1 lăsa pradă efortului. în rea lizarea acestor activităţi şi nu în a se substitui lor. încrederea în sine şi în recuperarea lui se vor putea obţine rezultate concrete în ceea ce se urmăreşte de fapt. prietenii. tumorale) apar la bolnavi şi modificări ale personalităţii. să antreneze bolnavul în discuţii care să nu aibă nimic comun cu starea în care se află.repetarea lor va duce cu timpul la putinţa de a le efectua cu uşurinţă. în urma leziunilor cerebrale (vasculare. toate acestea contribuind favorabil la îmbunătăţirea stării psihice care are un rol primordial în recuperarea lui. Grija pe care trebuie să o manifeste mem brii familiei faţă de bolnavi este de a-1 încuraja. stare de spirit proastă. Nu trebuie uitat nici o clipă că în final munca de re cuperare are ca scop reînvăţarea unor mişcări. plîng uşor şi sînt foarte pesimişti. trebuie foarte corect se sizat deoarece. Uneori poate fi necesară chiar folosirea unei terapii psihiatrice. rudele. uneori sînt agresivi şi necooperatori.

desavîrşirea şi consolidarea acestui proces se face acasă în mijlocul familiei. durata lecţiilor şi numărul de repetări. de adaptarea organismului la efort şi desigur de gravitatea bolii.de ajutorul pe care poate să şi-1 dea cu membrul afectat. deoarece exerciţiile precum şi dozarea lor trebuie alese în funcţie de vîrsta pacientului. de va lorile tensiunii arteriale şi ale frecvenţei respiratorii. 15 . aceste lecţii trebuie repetate zilnic chiar de două trei ori. reamintindu-i mişcarea. prietenilor şi aceştia trebuie să înţeleagă cît de important este aportul lor pe acest drum lung de revenire a handicapatului la o viaţă activă. vor fi stabilite de specialist deoarece acestea diferă de la pacient la pacient. Pa cienţii care în familie s-au bucurat de un climat favorabil şi care au continuat şi acasă programul pe care 1-au avut în spital. spre deosebire de cei care întrerupînd acest program nu numai că nu au progresat. Trebuie evitate cu stricteţe observaţiile făcute pe un ton alterat. în astfel de situaţii se impune sa se atragă atenţia bolna vului asupra posibilităţii pe care o are de a folosi şi celălalt membru încurajîndu-1 astfel. Este bine de ştiut că nu există o metodă univer sal valabilă de kinetoterapie care sa se poată aplica tu turor hemiplegicilor. Volumul de muncă. să participe la lecţiile de gimnastică şi să ţină cont de toate indicaţiile date de specialist deoarece. trecute cu vederea eventualele insuccese şi formată convingerea că tot ce i se cere poate să îndeplinească. dar chiar au regresat. Este recomandat ca un membru al familiei care se va ocupa în mod deosebit de bolnav după perioada de spitalizare. au înregistrat succese deosebite. Ţinem să subliniem că deşi munca de recuperare începe în spital.

2. Cum se instalează o hemiplegie
Pentru a înţelege mai bine acest fenomen să ne amintim întîi cum este alcătuit creierul uman. Suprafaţa creierului în formă de emisferă formată din două jumătăţi separate de fisura interemisferică: este cutată în numeroase circumvoluţiuni separate prin şanţuri. Emisferele sînt legate prin comisuri, datorita cărora ele cooperează. Substanţa albă a creierului este traversată de căile nervoase, care duc informaţii de la suprafaţa emisferelor (scoarţa cerebrală) prin trunchiul cerebral în măduva spi nării şi de aici prin diferiţi nervi motori din dreapta şi din stînga care se ramifică spre diferiţi muşchi. Circumvoluţiile cerebrale conţin centrii funcţionali. De la unele din ele pornesc impulsuri de mişcare a membrelor (circumvoluţiile frontale ascendente). Toţi centrii motori sînt dispuşi simetric pe cele două emisfere cerebrale potrivit unei adevărate hărţi. Centrii vorbirii, scrisului, cititului şi calculatului sînt dispuşi într-o anumită zonă a jumătăţii stîngi a creieru lui la dreptaci şi în jumătatea dreaptă la stîngaci. Deoa rece traiectele nervoase ce transmit impulsuri pentru mişcările voite ale membrelor în drumul lor de la scoarţă la măduvă se încrucişează în bulb, rezultă că o leziune într-o jumătate emisferică determina totdeauna o hemiplegie în partea opusă. Pentru că, aşa cum am arătat, centrul vor birii, scrisului, calculatului şi cititului nu sînt dispuşi în perechi, tulburarea lor apare numai în cazul unei leziuni a circumvoluţiilor din partea stingă (la dreptaci) (fig. 1). O hemiplegie rezultă în urma unei leziuni a neuronu lui motor central şi se caracterizează prin pierderea motilităţii voluntare a unei jumătăţi a corpului. Fenomenul care se produce este de distrugere a unor celule cerebrale. 16

Fig. 1. — Suprafaţa stîrtgă a scoarţei cerebrale.

Mină

Mimica fetei Vorbire

Văz

l

Ameliorarea stării pacientului este condiţionată de preluarea funcţiilor acestor celule de către alte celule sau de revenire a celulelor lezate prin îndepărtarea tumorii ce exercită presiune asupra lor. Gradul paraliziei cît şi al celorlalte tulburări care fac parte din simptomatica bolii, depind de localizarea şi întinderea zonei cerebrale lezate, în funcţie de aceasta, hemiplegia poate avea o formă uşoară, în care recuperarea este posibilă într-un timp foarte scurt, sau în unele cazuri are loc o revenire spontană, poate îmbrăca o formă intermediară în care recuperarea durează o perioadă de timp mai mare fără ca pacientul să-şi revină în totalitate dar reuşeşte să-şi recapete autonomia şi uneori se poate integra în viaţa socială, şi poate fi gravă, caz în care recuperarea se realizează într-un procent foarte mic, numărul mişcărilor pe care bolnavul reuşeşte să le execute fiind redus. Hemiplegia poate să se instaleze în mod brusc, sau în mod lent şi progresiv. Debutul brusc este caracteristic pentru leziunile vasculare, debutul lent, pentru leziunile 1 7

tumorale. Sînt însă cazuri în care şi hemiplegia de ori gine vasculară se poate instala în mod progresiv. Hemiple gia instalată în mod brusc evoluează în două stadii — sta diul de hemiplegie flască şi stadiul de hemiplegie spastică. în hemiplegia flască tonusul muscular este scăzut în toţi muşchii părţii paralizate. La membrul superior muş chii extensori sînt totdeauna mai prinşi decît flexorii iar la membrul inferior muşchii planului anterior al coapsei sînt mai puţin atinşi decît cei ai planului posterior. Hemiplegia spastică se caracterizează prin contractură musculară. Această hemiplegie se traduce prin rezistenţa la mişcările pasive şi prin atitudini speciale. Spasticitatea nu interesează în mod egal toată masa musculară a unui membru, ci are o repartiţie inegală ; la membrul superior ea predomină asupra grupului flexor iar la membrul inferior asupra grupului extensor. La ambele membre însă, contractură predomină asupra musculaturii distale. Rezistenţa întîmpinată în mobilizarea pasivă a segmentelor creşte pe măsură ce muşchiul este întins dar, daca se continuă mişcarea, la un moment dat se produce o bruscă cedare a contracturi! (fenomenul lamei de briceag). în unele hemiplegii se pierde imaginea mişcărilor învăţate. Deşi paralizia nu este completă, bolnavul este în j imposibilitatea de a executa o serie de mişcări în vederea ' unui scop, să realizeze toate fazele unei mişcări sau să coordoneze diverse mişcări în vederea unei acţiuni com plexe. Odată cu paralizia poate apărea o dereglare a ima ginii corporale deci a poziţiei diferitelor segmente. Lipsa, de integrare a membrelor paralizate în imaginea corporală poate merge pînă acolo încît bolnavul nici nu realizează' paralizia lui (aşa numita anosagnozie) ce se întîlneşte îri special în hemiplegiile stîngi la dreptaci. în funcţie de si tuaţia anatomică a leziunii, hemiplegia poate fi însoţită de tulburări de coordonare de tip cerebelos (tremurături, ne-

18

>.;*.

în alte cazuri pot apărea tulburări de sensibilitate (senzaţii de frig. cînd apar ridică probleme deosebit de grele în recuperare. 19 . — Explicarea exerciţiilrr să se facă pe un ton calm şi în termeni simpli. — Să se lucreze cu sensibilitate pentru a nu provoca dureri.) care. Reguli de bază în activitatea de recuperare — înainte de a se începe munca de recuperare paci entul trebuie supus unui riguros control medical şi în spe cial se va acorda deosebită atenţie examenului cardio vascular. iar 80% din bolnavi pot obţine în cîteva săptămîni de recuperare sub îndrumarea corespunzătoare. •— Temperatura camerei să fie de 22—24 grade. 3. — Aşezarea pacientului în poziţie corectă înaintea fiecărui exerciţiu. în 5% din cazuri are loc o ameliorare spontană. — Trebuie realizată o bună cooperare între pacient şi persoana care lucrează cu acesta. progrese evidente care pot ajunge pînă la redobîndirea autonomiei. Cu toate aceste neajunsuri hemiplegicul trebuie determinat să trăiască cît mai normal posibil şi să-şi reia rolul obişnuit în familie cît mai repede. înţepături. dureri) care şi ele constituie obstacole ce trebuie învinse. — Necesitatea învăţării pacientului de a se relaxa înainte de a începe lecţia de gimnastică este obligatorie.siguranţă etc. — Se impune o pregătire psihologică adecvată a pa cientului împotriva bolii.

— Să se demonstreze exerciţiul ce urmează să fie exe cutat pentru o mai bună înţelegere. Indicaţii tehnico-metedice în aplicarea exerciţiilor de recuperare Pentru a obţine recuperarea într-un timp cît mai scurt. — Bolnavul va fi ajutat numai atunci cînd este cazul. în primul rînd trebuie ţinut seama de următoarea suc cesiune a felurilor de exerciţii ce se vor desfăşura. 4. — îmbrăcămintea pacientului sa fie comodă. —• Dozarea se va face cu muhă atenţie pentru a se evita suprasolicitarea. după cum urmează : — exerciţii pasive — exerciţii pasivo-active (asistate) — exerciţii active La rîndul lor exerciţiile active trebuie să fie efec tuate în următoarea ordine : * exerciţii în sensul gravitaţiei exerciţii contra gravitaţiei 20 . — Se recomandă să se lucreze în faţa oglinzii pentru ca astfel să se realizeze autocontrolul. — Menţineţi în permanenţă trează atenţia pacientu lui şi cereţi participarea activă a acestuia. — Lucraţi fără grabă şi încurajaţi permanent bolnavul. — Se va indica şi se va pune mîna pe muşchiul prin cipal care trebuie să execute mişcarea respectivă. — Exerciţiile vor fi repetate de acelaşi număr de ori şi cu partea sănătoasă. — Cereţi pacientului să repete mintal exerciţiile.

Acest gen de exerciţii trebuie să fie efectuat lent. dimpo trivă se va insista ca acesta să-şi continue efortul pînă la capăt. în grupa exerciţiilor active se vor folosi mişcări anali tice pentru contractarea şi decontractarea fiecărui muş chi. Acest gen de exerciţii bolnavul poate să-1 realizeze şi ajutîndu-se de membrul sănătos. Mişcările active rămîn elementul principal al recuperării. de a mări mobilitatea articulară. Exerciţiile pasivo-active — sînt acelea pe care încearcă să le efectueze pacientul şi va fi ajutat numai în momentul în care acesta nu mai poate să continue mişcarea pentru a o duce pînă la capăt. pentru agonişti şi antagonişti. acolo unde este cazul. a deformaţiilor articulare şi a retracţiei musculo-tendinoase. Aici se cere multă atenţie pentru a putea fi sesizat momen tul în care trebuie să se intervină. De adeea se impune ca mişcările într-un sens să fie urmate de mişcări în sens opus. Selectarea acestor exerciţii trebuie făcuta iudicins deoa rece ele nu trebuie să depăşească posibilităţile bolnavului. fără a brusca segmentul şi să fie oprită deplasarea acestuia la apariţia durerii. Pentru adeasta se cere din partea lui o participare conştientă şi concentrarea atenţiei. Toate aceste exerciţii trebuie supravegheate pentru a urmări reinstalarea corectă a unor reflexe şi a corecta 21 . Exerciţiile active • —• sînt cele pe care pacientul le realizează singur. Prin ajutorul dat nu trebuie să se elimine participarea pacientului ci. de a evita instalarea proceselor degenerative. Scopul acestor exerciţii este de a menţine sau.* exerciţii cu rezistenţa * exerciţii cu obiecte portative. de a împiedica atrofia musculară. Este bine ca acest gen de exerciţii să se realizeze în faţa oglinzii deoarece în acest fel creşte capacitatea de a se autocontrola. Exerciţiile pasive vor fi executate cu ajutorul unei alte persoane sau a profesorului de gimnastică.

Bolnavul trebuie să ajungă să realizeze mişcări uzuale coordonate. în mare parte aceste exerciţii se execută din poziţia culcat şi sînt mişcări de lateralitate. para de cauciuc şi se va ajunge la obiecte cu volum mic cum ar fi monezile de 25 bani. Cu timpul această rezistenţă va creşte şi treptat se va ajunge chiar să în vingă forţa pacientului. Repetarea mişcărilor se face în scopul reinstalării stereotipurilor dinamice care sînt de fapt lanţuri automatizate de acţiuni reflexe în acti vitatea xilnică (mersul. spălatul. pentru realizarea lor se im pune învingerea greutăţii propriului segment. saci cu nisip. rezultatele foarte bune nu vor întîrzia să apară.coordonarea lor. Se va pleca de la obiecte cu greu tate mai mica şi treptat greutatea lor va creşte. Rezistenţa manuală după o perioadă de timp va fi înlocuită cu rezistenţa diferitelor apa rate ce se pot folosi în acest scop : helgometru. îmbrăcatul). Se va pleca de la obiecte cu volum mai mare cum ar fi buretele de baie. în acest stadiu muşchii au o valoare medie şi prin exerciţii repetate pot atinge valori bune şi chiar foarte bune. Exerciţiile cu obiecte portative au ca scop dezvoltarea îndemînării şi a forţei musculare în vederea desfăşurării unei vieţi normale. Exerciţiile cu rezistenţa — La început profesorul de gimnastică sau o altă persoană va aplica o rezistenţă manuală uşoară în executarea unei mişcări. bicicleta crgometrică. Exerciţii în sensul gravitaţiei — sînt cele în care bolnavul îşi deplasează segmentele fără a întîmpina rezis tenţa forţei gravitaţionale şi deci nu are de învins nici o rezistenţă din afară. beţele de chi22 . Exerciţiile contra gravitaţiei cer din partea pacientului un efort mai mare deoarece. Ajunşi însă la acest moment puteţi fi mulţumiţi pentru efortul depus şi totodată convinşi că dacă veţi continua cu aceeaşi perseverenţă.

2. —• Proiectarea corticală a funcţiilor motorii şi senzoriale ale mîinii. Mîna ocupă o treime din suprafaţa totală (Penfield).brit. Se va lucra pe număr de re prize şi fiecare repriză va cuprinde un număr de repetări în funcţie de posibilităţile pacientului. cu extremitatea distală adică cu mîna. ^%3^ \ ~^ \ M Fig. andrele. ac de cusut. în comparaţie cu a nltor organe sau segmente. în munca de recuperare totdeauna se va începe lucrul cu membrul superior. 23 .

Pentru a putea fi îngrijit mai uşor şi atunci cînd medicul îi va permite. Patul pacientului Din momentul instalării hemiplegiei o perioadă de timp bolnavul nu are voie să părăsească patul. Recuperarea membrului inferior se realizează mult mai uşor şi mai repede deoarece motilitatea este mult mai bine conservată. 2). 3). 5. datorită faptului că în proiecţia sa pe scoarţa cerebrală numai mîna ocupă o treime din totalul proiecţiilor motorii şi deci. mecanismele neurofiziologice care trebuie să se refacă sînt mult mai com plexe decît la membrul inferior (fig. astfel calculată încît atunci cînd acesta stă pe marginea patului gambele să formeze unghi de 90 grade cu coapsele în timp ce tălpile sînt lipite de podea cu toată suprafaţa (fig. 24 . se recomandă ca patul să aibă o înălţime corespunză toare înălţimii bolnavului. Se poate observa cu uşurinţă în cordarea membrului superior cînd se solicită membrul inferior. el fiind totdeauna mai puţin afectat decît membrul superior. în cadrul unei lecţii de gimnastică atunci cînd este posibil trebuie încercate toate felurile de exerciţii pe care vi le-am prezentat.Aceasta se impune ca o cerinţă obligatorie deoarece în hemiplegii se pierde coordonarea mişcărilor şi posibili tatea de disociere a lor. în 90% din cazuri membrul superior îşi revine mult mai greu decît membrul inferior. să-i fie mai lesne să se ridice din pat. astfel că hemiplegicul reuşeşte să meargă chiar atunci cînd braţul şi mîna nu pot fi folosite.

Deoarece în mod obişnuit paturile sînt mai joase înălţimea lor se poate modifica aşezînd sub colţuri cuburi de lemn. iar salteaua să fie dreaptă şi tare. Pentru a obţine acest lucru puteţi aşeza între saltea şi pat o scîndură. — P. Este bine ca patul să fie accesibil pe ambele părţi. 3. Cearşaful trebuie să fie în permanenţă bine întins pentru a nu favoriza apariţia escarelor. Pentru a se putea menţine astfel se introduc marginile cearşafului sub saltea.F/g.uul pacientului. Dacă este posibil se recomanda să se monteze pe margi nea patului un mîner ce-1 va ajuta pe bolnav să-şi schimbe poziţia în pat şi cînd va fi posibil să se ridice la mar ginea patului. Poziţiile pacientului în pat Faptul că rămînerea unui timp îndelungat în aceeaşi poziţie determina apariţia escarelor şi uneori a durerilor ce au drept consecinţă modificări inconştiente ale pozi ţiei corpului se recomandă schim' area poziţiei bolnavului la . 6.

Membrul inferior este întins dar nu lipit de celălalt. 5). Braţul paralizat este întins pe lîngă corp sau uşor depărtat cu mîna pe o atelă care să o determine să aibe degetele întinse sau este aşezată cu palma în jos şi deasupra se pune un săculeţ cu nisip (fig.2—3 ore.2. Poziţia de repaus Poziţia de repaus trebuie să fie comodă şi să-i pprmită pacientului chiar să doarmă. care de altfel face parte din tratamentul postural. Poziţia decubit dorsal (culcat pe spate) — poziţia corectivă Bolnavul va avea în permanenţă o pernă mică sub cap indiferent în ce poziţie stă. Pentru a preveni instalarea unor poziţii vicioase la segmentele paralizate. 6. 6. 4). Pentru ca piciorul paralizat să nu se încline lateral este bine să fie sprijinit de un prosop de baie bine rulat (fig. Faza pregătitoare muncii de recuperare o constituie poziţia corectă a pacientului în pat. se recomandă ca bolnavul să fie aşezat în poziţii corective care să alterneze cu pozi ţiile de repaus.1. Braţul paralizat este aşezat pe o pernă cu cotul îndoit iar mîna se sprijină 26 . Tălpile sînt sprijinite cu toată suprafaţa pe un suport uşor înclinat a cărui înălţime trebuie sa depăşească degetele.

27 . 6. Pe partea externă a picioru lui paralizat rămîne în continuare prosopul pe care 1-a avut şi în poziţia corectiva (fig 6). — Poziţia corectiva in decubit dorsal. Pentru ca degetele să nu for meze pumnul se recomandă sa se aşeze în mîna bolna vului un prosop mic rulat. — Poziţia de'repaus în decubit dors. pe piept sau pe abdomen. Fig.Fig. 5.il.

. Este bine ca această poziţie să nu fie menţinută prea mult timp deoarece respiraţia este în greuiată. Braţul este întins sus iar în mînă se va pune prosopul rulat (fig. este bine ca aceea să fie partea sănătoasă. Poziţia în decubit ventral în această poziţie veţi avea grijă ca picioarele să fie peste marginea saltelei astfel făcînd unghi drept cu gambele menţinîndu-se poziţia funcţională şi în această situaţie.3. Cînd bolnavul este culcat pe o parte. Poziţia culcat pe o parte Poziţia culcat pe o parte se foloseşte ca poziţie de repaus. Bra ţul este în uşoara anteducţie cu cotul îndoit iar în mîna se afla prosopul mic făcut sul. Partea paralizată este sprijinită pe o pernă mai groasă cu coapsa în unghi drept faţă de bazin şi gamba în unghi drept faţă de coapsă. 8). Fig. 7 — Poziţia culcat pe o parte.4. (fig 7). 6.6.

Fig. Scheletul membrului superior Membrul superior este articulat cu toracele prin in-' ermediul articulaţiei scapulohumeralle. 29 . metacarpienele şi falangele — formează mîna (fig. Oasele extremităţii libere a membrului superior sînt: — osul humerus — formează braţul — radius şi cubitus — formează antebraţul — carpienele. S. Scheletul membrului superior este alcătuit din oasele centurii scapulare şi din segmentele osoase ce alcătuiesc extremitatea liberă a membrului superior. 7. — Poziţia decubit ventral.1. Oasele centurii scapularfc sînt: clavicula şi scnpula (omoplatul). Toate aceste oase sînt articulate într£ ele prin diferite lipuri de articulaţii ce permit mişcarea lor. Membrul superior 7. 9).

Muşchii membrului superior sînt grupaţi în 4 mari grupe: (fig.2. ^ — muşchii umărului — muşchii braţului — muşchii antebraţului — muşchii mîinii. 9.Mms Fig. Braţul A/ifebraft// 7. care prin capetele lor de inserţie se fixează pe oase iar prin con tracţie determină deplasarea acestora.^10). Muşchii membrului superior şi acţiunea lor întreg scheletul este acoperit de muşchi. este nevoie ca muşchii să aibă valori normale de funcţionalitate şi între agonişti şi antagonist! să existe o perfectă coordonare. precisă. 30 . Pentru ca mişcarea să fie dirijată. Contracţia musculară deci este cea care generează mişcarea. — Scheletul membrului superior.

M. micul rofurid 3 1 M. 10.c/e/foid ceps Fig. . — a — Muşchii umărului şi braţului.tf supnspinos M /rareig rofun*.

Iqnq ti/tosor ps//n 32 F/g. Subspinosul — adducţie si rotaţie în afară.1. c — Muşchii antebraţului (anterior şi posterior).exfsfisor — c&fpovfnjf 'i'3/ettt:n H eufiasar cum un ai aijtfe/sr M extensor — __ M.Vsslul infim tricipifal M MCD/teu . — b. ffebef mie M. 10. Marele rotund — adductor şi rotator înăuntru.2. /i/nf aijerfor po/tce M s cur f uff/tss po m i M. propriu . 7. Muşchii umărului : Deltoidul — alcătuit din trei fascicole de fibre musculare — fascicolul anterior realizează anteducţia — fascicolul mijlociu realizează abducţia — fascicolul posterior realizează retvoduqia Supraspinosul — ajută deltoidul în abducţie. Subscapularul — adductor şi rotator înăuntru. . Micul rotund — adducţie şi rotaţie în afară.

Pătratul pronator — pronaţîa. Flexorul comun profund al degetelor flectează falanga I pe II. Flexorul comun superficial al degetelor — flexia falangc'or II pe I şi secundar degetele pe palmă. Lungul palmar — flexia mîinii pe antebraţ. pronaţie. Regiunea posterioară : Tricepsul branhial — extensia antebraţului pe braţ. Flexorul cubital al carpului — flexia mîinii pe ante braţ în sens cubital şi antebraţul pe braţ.2. Flexorul radia! al carpului — flexia mîinii pe ante braţ şi a antebraţului pe braţ.3. mîna pe antebraţ. 31 C — Exercit" de gimnastica recuperatorte la !icrnip!es!ci !îl . Lungul extensor radial al carpului — extinde metacarpul II pe carp şi carpul pe antebraţ. Brahialul — flexia antebraţului pe braţ.2.2. uşoară rotaţie înăuntru. Flexorul propriu al policelui — flectează ultima fa langă a policelui la adducţie şi abducţie pe mînă. Coracobrahialul — flexia braţului şi adducţie. Regiunea externă : Lungul supinator — flexia antebraţului pe braţ. Scurtul extensor radial al carpului — la fel ca lungul extensor. 7. supinaţie. Muşchii antebraţului: Regiunea anterioară : Rotundul pronator — flexia antebraţului pe braţ.7. Muşchii braţului Regiunea aaterioară : Bicepsul brahial — flexia antebraţului pe braţ. palma pe antebraţ şi antebraţul pe braţ.

Muşchiul supinator — supinaţie. — Pronaţia — rotarea spre deg"ul marc (palma în jos). — Extensia — îndepărtarea unui segment de segmen tul cu care este articulat (antebraţul se îndepărtează de braţ).4. Regiunea posterioară : muşchii superficiali Extensorul comun al degetelor Extensorul propriu al degetului mic Extensorul cubital al carpului Anconeul Muşchii profunzi : Lungul adductor al policelui Scurtul extensor al policelui Lungul extensor al policelui Extensorul propriu al indexului 7. Muşchii miinii Regiunea palmară externă : Scurtul abductor al policelui Scurtul flcxor al policelui Opozantul policelui Adductorul policelui Regiunea palmară internă : Palmar cutanat Adductorul degetului mic Scurtul flexor al degetului mic Opozantul degetului mic Regiunea palmară mijlocie Lomblicali Imerosoşi — 3 palmari — 4 dorsali Principalele mişcări ale membrelor smt: — Flexia — apropierea unui segment de segmentul cu care este articu'at (flexia antebraţului pe braţ).2. 34 .

7.3. Exerciţii pentru recuperarea membrului superior Ţinînd cont de faptul că segmentele membrelor acţionează dependent unul de celălalt formînd ansamblul funcţional al mîinii şi respectiv al piciorului în munca de recuperare trebuie acordată atenţie tuturor grupelor de muşchi ce contribuie la mobilizarea lor. — Abducţia — ducerea membrului lateral (depăr tare de corp). Ele sînt globale cu predominenţă la membrul superior fără a exclude de cele mai multe ori şi membrul inferior. Pentru simplificare precizez că exerciţiile 35 . Exerciţii pasive La exerciţiile pentru membrul superior ne aşezăm de partea afectată. — Retroducţia — ducerea braţului înapoi.1. După cum am arătat în paginile anterioare la membrul superior dominantă este musculatura flexorilor. nefinisate care în general nu-şi ating obiectivul. — Anteducţia <— ducerea braţului înainte. deoarece această musculalură este ajutătoare pentru muşchii principali ai braţului. deci trebuie insistat în mod deosebit pe activitatea extensorilor. Se impune deci ca mişcările să fie învăţate corect.3. în mobilizarea membrului superior în cazul hemiplegiilor de obicei musculatura scapulohumerală este cea care in tervine în deplasarea acestuia. Hemiplegia S£ caracterizează prin pierderea mişcărilor fine selective şi realizarea unor mişcări grosolane.— Supinaţia — rotarea spre degetul mic (palma în sus). — Adducţia — aducerea membrului lîngă corp. să nu se permită substituţia musculară şi repetarea să se facă pîna la instalarea stereotipurilor dinamice. 7.

Exerciţiul l. Exerciţii din poziţia culcat pe spate Dacă mîna pacientului este cu pumnul strîns şi degetele contractate executînd exerciţiile l şi 2 se obţine re laxarea mîinii.1. 36 . de partea stînga ce are.1. — Exerciţiul 1. în acest fel aţi reuşit să desfaceţi pumnul şi deci acum pacientul are palma în jos continuaţi să repetaţi de cîteva ori acest exerciţiu pînă ce degetele sînt relaxate complet.i se aplica unui pacient cu o leziunie. La cei cu partea stînga afec tată se efectuează acelaşi lucru de partea opusă. Mîna stînga o aşezaţi pe încheietura pumnului iar cu mîna dreaptă efectuaţi hiperextensia fiecărui deget în parte începînd cu degetul mic (fig. întindeţi braţul pacientului pe lîngă corp cu pumnul în jos. //. f/g. 7.ll). După ce.3. afectată deci partea dreaptă.

Exerciţiul 2 Mîna stingă cuprinde antebraţul deasupra articulaţiei pumnului. Fig. Intercalaţi degetele dvs. — Exerciţiul 2. între degetele pacientului şi printr-o mişcare de extensie şi alunecare trageţi mina (fig. 12.12). Exerciţiul 3 Poziţia de plecare — antebraţul îndoit din cot la 90 grade pe verticală. 37 . Mîna dreaptă ţine întinse cele patru degete de la mîna dreaptă a pacientului iar cu mîna stîngă mobilizaţi degetul mare astfel : Flexia degetului mare Extensia Mişcări circulare în ambele sensuri (fig.13).

Exerciţiul 4 Poziţia de plecare — antebraţul îndoit din cot la 90 de grade pe verticală. — Exerciţiul 4 (1—2—3). 13. . Mîna dreptă cu prinde din interior degetele pacientului (fig. 14. antebraţ — Extensia mîinii pe antebraţ — Mişcări circulare din articulaţia pumnului./ 2 3 Fig. — Flexia mîinii pj. Mîna stîngă cuprinde ante braţul deasupra articulaţiei pumnului. — Exerciţiul 3 (1—2—3). 38 Fig. 14).

celelalte 4 degere în 'palma pacientului (fig. !5. 15).Indicaţii — după cîteva repetări solicităm pacientului să execute mişcarea. Exerciţiul 5 Poziţia de plecare — antebraţul flexat din cot în poziţie verticală. Fig. mîna dreaptă cu degetul mare în palma pacientului celelalte 4 deghte pe dosul palmei. Flexaţi mîna pacientului pe an tebraţ şi solicitaţi acestuia extensia degetelor (fig. — Exerciţiul 5. mma stingă cuprinde antebraţul. 39 . Dacă nu răspunde solicitărilor noas tre aplicăm uşoare tapotari la capătul celălalt al antebra ţului pe suprafaţa anterioară (muşchiul brahio-radial). 16). Indicaţii: Acest exerciţiu se va repeta la început numai de 2—3 ori deoarece muşchii ce sînt solicitaţi sînt mici şi obosesc foarte repede. Exerciţiul 6 Poziţia de plecare — degetul mare pe dosul palmei pacientului.

40 . 16. — Exerciţiul 6 (1—2).Fig.

După ce se execută în mod pasiv de cîteva ori. Exerciţiul 7 Mîna stingă cuprinde braţul deasupra cotului — Flexia antebraţului pe braţ — Extensia ante'braţu'ui (fig. Mîna dreaptă a kineto terapeutului prinde mîna bolnavului astfel : degetele III. Fig. 17 — „Priza" mîinii după Kabat. Se va insista ca flexia să se nealizeze pînă cînd mîna atinge umărul. în timp ce degetul mic al kinetoterapeutului cuprinde degetul mare al pacientului. 17). IV. 18) Indicaţii — în timpul acestui exerciţiu braţul pacientului trebuie să fie lipit de corp.Pronaţîa (rotarea spre interior a mîinii) Supinaţia (rotarea spre exterior a manii) Exerciţiul 7 Poziţia de plecare — priza Kabat — pentru mîna dreaptă (fig. cereţi pacientului să 41 . V a!e pacientului sînt prinse întră degetul mare şi arafărorul mîinii kiny°toterapeutu'ui. Mijlociul şi inelarul kinetoterapeutului se găsesc între arătătorul şi degetul mare al pacientului.

42 . participe.t'ig. ÎS — Exerciţiul 7 (1—2). Dacă nu primiţi nici un răspuns din partea acestuia încercaţi să executaţi acest exerciţiu cu mişcări sa cadate punînd mîna pe muşchiul triceps şi solicitînd pa cientului încordarea acestui muşchi.

— Flexia la 90 grade a antebraţului — Extensia pe verticală cu ridicarea braţului în unghi drept cu trunchiul. . — Extensia antebraţului pe lingă corp.19).Exerciţiul 8 Poziţia de plecare — mîna dreaptă priza Kabat. — Co' orîrea braţului concomitent cu fiexia antebra ţului. mîna stingă cuprinde de sus braţul pacientului (fig.

. 19 — Exerciţiul 8 (1—2—3—4).Fig. Indicaţii : după ce pacientul execută acest exerciţiu singur începeţi să-i opuneţi rezistenţă Ia timpul II. III.

20). — Flexia antebraţului deasupra capului urmată de pronaţie şi flexia mîinii cu extensia degetelor. — Ridicaţi braţul întins pe lîngă cap.Exerciţiul 9 Poziţia de plecare — la fel ca la exerciţiul 8 (fig. 45 .

— Coborîrea braţului lîngă corp. Mîna stîngă cu prinde antebraţul deasupra cotului (fig. urmată de extensia antebraţului. 21). La timpul II schimbaţi priza aşezînd degetul mare în palma pacientului. Indicaţii — ridicarea braţului se face cu cotul întins. Exerciţiul 10 Poziţia de plecare — între degetul mare al pacientului şi celelalte 4 degete aşezaţi cele 4 degete ale mîinii. 46 . Fig. celelalte patru degete pe dosul pal mei. ajutînd astfel realizarea flexiei mîinii pe antebraţ. 20 — Exerciţiul 9 (1—2—3).— Rotarea mîinii pînă ce palma este îndreptată în jos. De getul mare îl aşezaţi p/e dosul palmei. Se repetă în întregime de cîteva ori exerciţiul după care repetaţi numai timpul 2 şi 3 aplicînd rezistenţă manuală.

.

mîna pacientului trebuie să atingă umărul. Indicaţii : în timpul abducţiei şi adducţiei.Fig. Extensia antebraţului pe braţ. Duceţi lateral braţul pacientului (abducţie) pîna for mează cu corpul un unghi de 90 de grade. După qe exerciţiul îl poate realiza pacientul în mod activ veţi opune rezistenţă mişcărilor aşezînd mîna cu palma în sens opus direcţiei de deplasare a segmentului pacientului. degetul mare fiind pe dosul palmei. 21 — Exerciţiul 10 (1—2—3). Flexia antebraţului pe braţ. Revenire la poziţie iniţială (adducţie). Exerciţiul 11 Poziţia de plecare — mîna dreaptă cuprinde din ex terior mîna pacientului. Cînd executaţi flexia. cealaltă mîna cuprinde braţul deasupra cotului pe partea interioară (fig. 22). . cotul tre buie să fie întins.

Extensia antebraţului. Revenire. Flexia antebraţului peste pieptul pacientului spre umărul stîng. 49 .Ridicaţi braţul la 90 grade faţă de trunchi.

23). Circumducţia braţului înapoi. Rezistenţa se aplică cînd pacientul execută activ mişcarea. Indicaţii : cotul este bine întins. Exerciţiul 12. Indicaţii: Braţul să rămînă în tot acest timp la 90 grade faţa de trunchi. mîna stingă cuprinde braţul pacientului deasupra cotului (fig. mişcarea se realizează din articu'aţia umărului cu amplitudine cît mai mare. Poziţia de plecare — mîna dreaptă priza Kabat.Fig. 50 . 22 — Exerciţiul 11 (1—2—3). Circumducţia braţului înainte. 2j — Exerciţiul 12. fig.

dar. Dorinţa de a progresa. plictisitoare. Este bine să evitaţi. 51 . mişcarea propusă o veţi realiza cu uşurinţă. dar asta va fi numai la început. chiar să refuzaţi ajutorul celor ce vă înconjoară. la care se vor alătura rezultatele pe care le veţi înregistra vor constitui stimul permanent în această activitate nu lipsita de satisfacţii. ţinînd cont că „repe tiţia este mama învăţăturii" cu atenţia concentrată. în dorinţa de a în vinge handicapul. Pentru început s-ar putea să vi se pară o activitate anevoioasă. cu forţa mobilizată. care. La exerciţiile pe care noi vi le-am propus puteţi să mai adăugaţi şi altele. contribuind astfel în mare măsură la scurtarea timpului pentru recuperarea dv. munceau foarte mult singuri ajungînd să descopere exerciţii care să-i ajute să realizeze cît mai repede mişcări corecte şi activităţi necesare.3. Voinţa. acesta nu va fi un motiv de descurajare şi de renunţare ci dimpotrivă. prietenilor şi chiar în mijlocul colegilor de serviciu. categoric. mai încercaţi o dată şi încă o dată pînă cînd. să se desfăşoare aproape la fel ca înainte. Toate acestea vă vor ajuta să vă menţineţi autonomia şi viaţa dv. pen tru că e bine să ştiţi. Exerciţii pe care pacientul poate să le execute singur cu ajutorul membrului sănătos Multe din exerciţiile pe care le-aţi făcut cu ajutorul altcuiva le puteţi repeta singur. perseverenţa şi conştiinciozitatea constituie factori de bază de care depinde în mare parte reînceperea vieţii normale în mijlo cul familiei. şi de ce nu. o parte din acestea ne-au fost su gerate chiar de pacienţi ca dv.7. pentru realizarea unor servicii pe care le puteţi face şi singuri.1.2. Este posibil ca primele încercări să nu constituie şi o reuşită. încercaţi de la început să trăiţi cît mai independent şi mai ales nu uitaţi să vă ajutaţi de membrul afectat în tot ce aveţi de făcut..

52 . Exerciţiul 14. Exerciţiul 15. 25). Poziţia de plecare — degetul mare al mîinii paralizate este cuprins de primele 3 degete (fig. 26). Poziţia de plecare — apucaţi de sus articulaţia mîinii membrului paralizat (fig. 24 — Exerciţiul 13 (1—2). Circumducţii ale degetului mare în ambele sensuri. 24V Flexia mîinii Extensia mîinii şi a degetelor Fig.Exerciţii din poliţia. culcat pe spate Exerciţiul 13. degetul mare pe dosul pa!mei (fig. Poziţia de plecare — mîna sănătoasă cuprinde cele 4 degete ale mîinii paralizate.

25 — Exerciţiul 14. .Fig.

Fig. 54 . Ridicaţi braţul spre spate cît este posibil îndoiţi cotul deasupra capului întindeţi cotul şi reveniţi la poziţia iniţială Exerciţiul 16 Poziţia de plecare — apucaţi de sus articulaţia rrrîinii membrului paralizat. 26 — Exerciţiul 15 (1—2—3—4).

28).Fig. Flexia antebraţului pe braţ Extensia braţului pe verticală Reveniţi la poziţia de plecare trecînd prin timpul 2. Exerciţiul 1. Poziţia de plecare — încrucişaţi degetele ambelor mîini — palmele orbntate în jos (fig. 27 — Exerciţiul 16 (1—2—3). .7.

3. 56 mîinile cuprind bastonul la . 7.fig.3.1. 29). 28 — Exerciţiul 17 (1—2—3). Exerciţii cu bastonul de gimnastică din poziţia culcat pe spate Exerciţiul 18 Poziţki de plecare capete (fig. Extensia braţelor cu orientarea palmelor în sus Flexia braţelor cu orientarea palmelor în jos.

Poziţia de plecare — aceeaşi cala exerciţiul 18 (fig.Cu braţele întinse duceţi bastonul deasupra capului Cu braţele întinse coborîţi bastonul. 30). n s . 29 — Exerciţiul 18 (1—2). Flexia antebraţului la 90 grade Extensia pe verticală Flexia antebraţelor pe braţe Revenire 57 . Exerciţiul 19.

lig. 58 . 31) Ridicaţi braţele la 90 grade faţă de trunchi Duceţi bastonul spre dreapta cu întinderea braţului drept şi îndoirea braţului stîng Duceţi braţele sus Aceeaşi spre stînga. 30 — Exerciţiul 19 (1—2). Exerciţiul 20. Poziţia de plecare — aceeaşi ca la exerciţiul 18 (fig.

59 . Indicaţii : în acest gen de exerciţii este bine să activaţi cît mai mult posibil membrul paralizat şi nicidecum aceste exerciţii să constituie exerciţii cu încărcătură pentru membrul sănătos.Fig. Trebuie să înţelegeţi foarte bine că mem brul sănătos trebuie numai să ajute şi nicidecum să efec tueze el mişcările cu încărcătura membrului afectat. 31 — Exerciţiul 23 (1—2—3).

Exerciţiul 21. Apropiaţi degetul mare de fiecare deget al mîinii ig. 32 — Exerciţiul 21 (1—2). l 2 Fig. 60 P . Exerciţiul 22. îndoiţi şi întindeţi degetele sau strângeţi şi desfaceţi pumnul (fig. Exerciţii active Exerciţii active — din poziţia şezut pe scaun. 32). 33).3. iar picioarele să stea cu tălpile paralele lipite de podea.2. Vă aşezaţi în aşa fel încît spatele să fie drept lipit de spătarul scaunului.7.

34).l Fig. 2 Exerciţiul 23. 34 — Exerciţiul 23. 33 — Exerciţiul 22 (1—2). Palmele faţă în faţă executaţi presiuni pe degete (fig. 61 .

62 . Reveniţi cu braţele lîngă corp. Evitaţi să strîngeţi pumnul. Indicaţii : în această mişcare cotul trebuie să fie întins. Duceţi braţele spre înapoi (retroducţie). i%. Nu efectuaţi mişcarea prin ridi carea umărului. 35) Duceţi braţeb întinse sus. iar articulaţia mîinii să fie liberă cu degetele relaxate.Exerciţiul 24 (fig. Coborîţi braţele pe lingă corp. 35 — Exerciţiul 24 (1—2—3).

Exerciţiul 26 (fig. 2 Indicaţii : Braţul să fie lipit de corp. 63 . 36 — Exerciţiul 25 (1—2). 37) Duceţi braţele lateral Revenire Fig.l Exerciţiul 25 (fig. Extensia antebraţului pe braţ / Fig. mîna să atingă umărul. 37 — Exerciţiul 26. 36) Flexia antebraţului pe braţ.

.Exerciţiul 27 (fig. Fig. 64 .îS — Exerciţiul 27 (1—2—3). Reveniţi cu braţele pe lingă corp trecînd prin timpul 2. Duceţi braţele lateral. încrucişaţi braţele cu apucarea umerilor. 38) Duceţi braţele înainte.

1.Exerciţiul 28 (fig. 39 — Exerci. pentru a fi cît mai puţin dependenţi de cei ce vă înconjoară. Membrul inferior 8. Centura pelviană este formată de ce'e două 3 — Exerciţii de gimnastică rec-.' ţiul 28. de mînuirsa diferitelor obiecte pentru igiena personală.iperatorie la hemiplegiei 210 6 5 . Treptat încercaţi să folosiţi mîna sănătoasă (în cazul în care aceasta este stînga). stîngti! se ridică şi invers. 39) Ridicaţi şi coborîţi alternativ braţele — deci în timp ce braţul drept coboară. Exerciţiile pasive trebuie intercalate cu exerciţii pa-sivoactive şi active. să faceţi exerciţii de scriere. Fig. a tacîmurilor etc. 8. Scheletul memlrului inferior Scheletul membrului inferior este alcătuit din oasele centurii pelviene şi oasele extremităţii libere a membrului inferior.

metatarsiene şi falangele care for mează piciorul (fig. 8. hbn f f ar â/ rarsiene — falange j picior Ca şi la membrul superior şi la membrul inferior toate segmentele sînt articulate între ele. HI). 66 . Muşchii coapsei (fig. Femur peroneu Cfffff» Fig. Muşchii membrului inferior şi acţiunea lor Muşchii bazinului.2. — oasele tarsiene. Extremitatea liberă a membrului inferior este alcătuită din trei segmente : — osul femur care formează coapsa . 40 — Scheletul membrului inferior.oase corale. — tibia si peroneul care formează gamba . 40).

6 7 . 41 — Muşchii coapsei (anterior-posterior).cruto r M fensor a/ftsc/s i iff-e M ts ( fssier) lc^it M.M/7/ffc U. drept infim psoas Fig.

Muşchii gambei Muşchii piciorului (fig. 42). . fig. 42 — Muşchii gambei şi 68 plantei.

Regiunea poster ointerna — dreptul intern al coapsei — flexia gambei pe coapsă şi a coapsei pe bazin. flexia gambei. ex tensia coapsei pe bazin. crura! — extensia gambei pe coapsă. — pectineul — adductor al coapsei. flexia coapsei pe bazin. Muşchii bazinului Muşchii bazinului. marele fesier şi micul fesier execută extensia coapsei pe bazin şi rotaţia în afară. — trei adductori : mijlociu. abductor şi rotator în afara . gemenii şi pătratul crural execută rotaţia coapsei în afară. mare — adducţia coapsei. — semitendinosul — flexia gambei pe coapsă.1. exten sia coapsei pe bazin.8. — bicepsul femural — extensia coapsei. 69 . opturatorii.2. — semimembranosul — flexia gambei pe coapsă. — mijlociul fesier şi piramidalul realizează abducţia şi în afară . scurt. flexia ba zinului pe coapsă.2. păstrează echilibrul într-un picior . — croitorul flexia coapsei pe bazin a gambei pe coap să.2. 8. Muşchii coapsei Regiunea anteroexternă — tensorul fasciei lata — abducţie şi uşoară rotaţie a coapsei. — cvadricepsul.

4. i r 8. rotaţia în afara piciorului. 5. ~ — tibialul posterior — triplă acţiune .4. 3. — peronierul anterior — flexia adducţia şi rotaţia în afară a piciorului pe gambă. Muşchii gambei Regiunea anterioară — tibialul anterior — flexia adducţia şi rotaţia înă untru a piciorului. rotaţia înăuntru. Regiunea externă — lungul peronier — extensia piciorului pe gambă.2. abducţie. — lungul flexor al haluceAii — flexia degetului f pe picior. 70 .3. pe picior. flexia gambei pe coapsă — solearul — popliteu — flexia gambei pe coapsă. — exitensorul lung al halucelui. — jextensorul lung al degetelor.2. adducţia piciorului. — lungul flexor al degetelor — flexia degetelor 2.8. — scurtul peronier Regiunea posţerioară — gemenul extern — tricepsul sural — gemenul intern — extensia piciorului pe gamlă. extensia pi ciorului pe gambă. Muşchii piciorului Regiunea dorsală — scurtul extensor a! degetelor — extensia primelor 4 degete.

Exerciţii pentru recuperarea membrului inferior Deoarece şi segmentele ce alcătuiesc membrul inferior acţionează dependent unul de celălalt este suficientă o afecţiune la unul din muşchii urui segment pentru a determina modificări în ceea ce priveşte buna funcţionalitate a întregului membru.3. In cazul hemiplegiilor. în deplasarea lor. Datorită acestor considerente. Obligaţia celor ce se ocupă de recuperarea unui hemiplegie este de a insista pe rea'izarea flexiei genunchiului şi eliminarea mişcării de ridicare a bazinului încă de la primii paşi pentru a nu lăsa să se 71 .Regiunea plantară internă — abductor al halucelui •— scurtul flexor al halucelui — adductor al halucelui Regiunea plantară externă — abductor al degetului mic — scurtul flexor a! degetului mic — opozant al degetului mic Regiunea plantară mijlocie — scurtul flexor plantar al degetelor — accesorul lungului flexor — interosoşi plantari dorsali 8. la rmombrul inferior sînt afectaţi mai mult muşchii fiexori şi în mod deosebit este afectat piciorul. hemip'egicii ridica şoldul şi-] proiectează înainte putînd astfel să realizeze pasul cu membrul paralizat eliminînd flexia genunchiului.

[ ferior vă aşezaţi pe partea afectată. 44).1. cealaltă mînă apucă de sus degetele piciorului (fig.3. 72 . 43 — Exerciţiul 29 (1—2). Exerciţiul 30.instaleze obişnuinţa asupra căreia va fi mai greu să se '« intervină. Pentru efectuarea exerciţiilor cu membrul in. Poziţia de plecare .': 8. .o mînă cuprinde gamba deasupra articulaţiei piciorului. cealaltă mînă o aşezaţi pe talpa spre partea externă (fig. 43) : — îndoiţi degetele piciorului spre talpa piciorului — întindeţi degetele piciorului '" Fig. Exerciţii pasive Exerciţiul 29 : Poziţia de plecare — o mînă cuprinde piciorul din lateral între degetul mare şi celelalte patru degete.

45) — flexia gambei pe coapsă — flexia coapsei pe bazin — flexia gambei pe coapsă — extensia genunchiului 73 . 44 — Exerciţiul 30. deasupra gleznei (fig. — executaţi presiuni pe talpa piciorului Exerciţiul 31.Fig. cealaltă cuprind? gamba. Poziţia de plecare — o mîna stă sub genunchi.

Fig.Indicaţii : cînd se realizează timpul l cereţi pacienm'ui să alunece cu toată talpa p 1 . suprafaţa cearşafului. 45 — Exerciţiul 31 (1—2—3—4) i 7 4 . Exerciţiul 32. Poziţia de plecare — o mină pe genunchi cealaltă mînă sub gleznă (fig. 46).

Fig. 46 — Exerciţiul 32 (l—2. 47 — Exerciţiul 33. 7 5 . Fig.\ — ridicaţi piciorul spre verticală — aşezaţi piciorul pe pat.

Poziţia de plecare — o mînă cuprinde gamba sub gleznă. cealaltă pe suprafaţa superioară a picioru'ui (fig. 47).f" Exerciţiul 33. — aplecarea genunchiului spre exterior — revenire Indicaţii : mînă de pe picior trebuie să apese pe su prafaţa acestuia astfel ca partea internă a piciorului să nu părăsească patul. •«ţ-w ^ e 76 . — duceţi membrul inferior spre lateral — duceţi membrul inferior în sens invers aşezîndu-1 pe celălalt membru. 48 — Exerciţiul 34 (1—2). 48). Poziţia de plecare — pacientul cu genunchii îndoiţi. cealaltă mînă apucă genunchiul din lateral (fig. Exerciţiul 34. tălpile lipite de cearşaf . aşezaţi o mînă pe genunchiul piciorului afectat. -r \ II / 2 -r// 1 :] Fig.

/ Fig. Poziţia de plecare — piciorul sănătos aşezat sub pi ciorul paralizat (fig. 50). pentru a stimula muşchii. — presiuni pe talpă cu piciorul sănătos astfel ca pi ciorul afectat să ajungă la 90 grade faţă de gambă — acelaşi lucru cu gamba sănătoasa peste gamba para lizată — piciorul sănătos cu partea superioară pe talpa piciorului paralizat. Exerciţiul 36 Poziţia de plecare — gambele încrucişate — cea sănătoasă sub cea paralizată (fig. 49 — Exerciţiul 35 (1—2). plimbaţi degetele de la mînă pe talpa pacientului (fig.1. Exercifii pe care pacientul poate să Ie execute cu ajutorul membrului sănătos Din poziţia culcat pe spate Exerciţiul 35.1.3. — ridicaţi cît mai sus posibil membrul inferior — revenire 77 . 2 Indicaţii : cînd solicitaţi executarea activă a acestei mişcări. 51).8. 49).

50 — Stimularea flexiei dorsale a plantei.Fig. 78 .

Exerciţiul 37.Fig. 51 — Exerciţiul 36 (1—2). 52) — abducţia membrului inferior — adducţia membrului inferior 79 . Poziţia de plecare — ca la exerciţiul 36 (fig.

52 — Exerciţiul 37 (1—2).f/g. — flexia gambei pe coapsă — revenire 30 . Exerciţiul 38 Poziţia de plecare — culcat decubit dorsal. 53). piciorul sănătos sub piciorul paralizat (fig.

Se recomandă ca toate exerciţiile. deoarece se ştie că un creier bine oxigenat funcţionează la parametri superiori. O mişcare coordonată. prin participarea conştientă şi activă a bolnavului şi pe baza multiplelor repetări. Exerciţii active După cîteva repetări încercaţi toate aceste mişcări separat cu fiecare picior. Complexele de exerciţii oferite cuprind o îmbinare de mişcări analitice şi globale în vederea obţinerii recupe rării funcţionale şi deci a formării deprinderilor motrice. 8. 5J — Exerciţiul 38 (1—2). precisă.3. fără ajutor. corectă se poate realiza numai prin acţiunea sincronizată a muşchilor agonişti şi antagonistă. Cu timpul veţi putea exersa la bicicleta ergometrică sau veţi face exerciţii cu gheata ortopedică şi cordon elastic de cauciuc. atît pentru membrul superior cît şi pentru cel inferior să fie însoţite de exerciţii de respiraţie. Dealtfel şi antrenamentele sportive de performanţă ce urmăresc formarea şi perfecţionarea deprinderilor motrice se bazează pe îmbinarea metodei lucrului analitic 81 . deci. Nu după rnult timp le veţi putea executa în mod cursiv şi apoi chiar cu rezistenţă din partea unei alte persoane sau aplicînd în jurul gleznei manşoane umplute cu nisip.2.Fig.

cu metoda globală. 9. întoarcerea în pat pe partea paralizată Deoarece în realizarea unei mişcări în care este angrenat tot corpul. Redobîndirea autonomiei Dacă în primele zile depindenţi în totalitate de cei ce vă înconjoară. capul are rol conducător şi în acest caz prima mişcare va fi de întoarcerea capului spre partea bolnava. umărul paralizat şi capul. deoarece numai aşa se poate obţine randament maxim. culcarea în pat. Cu mîna sănătoasă apucaţi marginea saltelei în dreptul şoldului de partea paralizată. Cînd medicul hotărăşte că puteţi părăsi patul. Piciorul sănătos este îndoit din genunchi cu talpa pe saltea. veţi învăţa să mergeţi. Cum să realizaţi toate acestea cît mai repede şi cît mai uşor veţi afla din paginile ce urmează. treptat puteţi să realizaţi unele acţiuni fără ajutor din afară şi asta chiar în perioada în care nu puteţi încă părăsi patul. să vă îmbrăcaţi şi să vă dezbrăcaţi precum şi să vă spălaţi. să urcaţi şi să coborîţi scările. cum ar fi : schimbarea poziţiei corpului prin întoarcere în pat pe partea bolnavă şi pe cea sănătoasă. ridicarea în picioare şi aşezarea pe pat sau pe scaun. 82 .1. Pentru a realiza întoarcerea vă ridicaţi uşor şezutul şi vă răsuciţi printr-o mişcare de împingere în piciorul sănătos. 9. aşezarea la marginea patului.

apucaţi mar ginea saltelei.9. Dacă capul este mai jos. 9. întoarcerea în pat pe partea sănătoasă Din poziţia culcat pe spate întoarceţi capul pe partea sănătoasă. Aşezarea la marginea patului Pentru a vă fi mai uşor veniţi cît mai aproape de mar ginea patului. Piciorul sănătos cu genunchiul îndoit este sub genunchiul piciorului paralizat. îndoiţi piciorul sănătos şi prin apăsare pe ta'pa degajaţi şezutul şi împingeţi în sus corpul. de partea sănătoasă. Dacă aşa vă este greu . Piciorul sănătos sub piciorul bolnav — ambele coboară la marginea patului cu genunchii îndoiţi. întoarcerea se efectuează prin împingerea în călcîiul piciorului sănătos (vîrful piciorului trage genunchiul membrului paralizat). 83 .2.3. Uşor vă lăsaţi greutatea de pe mînă pe antebraţ după care vă întindeţi la orizontală. Prin împingerea în antebraţ şi apoi în mînă ridicaţi trunchiul.4. Cu mî'na sănătoasă trageţi braţul paralizat spre partea sănătoasă pînă ce umărul părăseşte contactul cu patul. Culcarea în pat Cu sprijinul pe marginea patului duceţi picioarele sus ajutîndu-vă de piciorul sănătos la ridicarea piciorului bolnav. adică nu este pe pernă. 9. în umăr şi cap prin ridicarea şezutului şi împingerea acestuia uşor spre spate.

5. aplecaţi uşor trunchiul în faţă şi concomitent cu ducerea umerilor spre înainte executaţi împingerea în picioare în timp ce ajutorul D-stră vă susţine de sub braţ şi trage puţin în sus. Pacien tul se sprijină cu mîna sănătoasă de umărul celui cc-i acordă ajutorul. Cu timpul ridicarea în picioare se poate realiza fără ajutor şi asta la un interval foarte scurt.: nevoie de acordarea unui ajutor din partea unei alte persoane pentru a vă putea ridica în picioare. concomitent cu împingerea în picioare şi ducerea umerilor înainte sînt mişcările pe care trebuie fă le executaţi pentru a reuşi să vă ridicaţi singur. Cînd este nevoie numai de puţin .ajutor. Aplecaţi mult trunchiul înainte. cu genunchiul exe cută o presiune asupra genunchiului pacientului. mîna sănătoasă se fixează pe genunchiul sănătos. cel ce-1 acordă se aşază în faţa pacientului fixînd genunchiul drept în faţa genunchiului sănătos al acestuia. persoana care vi-1 acordă se aşază de partea paralizată şi cu mîna stingă apucă braţul drept sub axilă. Aplecarea trunchiului în faţă. Pentru început est. Staţi cu picioarele uşor depărtate şi tălpile paralele lipite de podea. 84 . vă aşezaţi la marginea pa'ului. Apucă pacientul cu ambele braţe în jurul taliei şi îl trage înainte şi în sus în timp ce. Ridicarea în picioare f s Aşa cum aţi învăţat. Dacă se impune acordarea unui ajutor mai mare atunci. Mîna paralizată stă pe lîngă corp sau pe genunchi.6. Aşezarea pe scaun Vă aşezaţi în faţa scaunului cu picioarele depărtate la nivelul umerilor. 9. La comanda dată pentru ridicare.9.

am considerat necesar să vă prezentăm biomecanica mersului. La prima vedere s-ar pă rea că totul este foarte simplu. se realizează cu un consum relativ mic de energie. pentru că numai exe cutarea lor corectă duce la un mers normal. pentru a vă da seama pe ce trebuie insistat cînd sînteţi puşi în situaţia de a reeduca mersul.l să ajungă aproape paralel cu podeaua. Ridicarea în picioare şi aşezarea pe scaun sînt exerciţii foarte bune pentru tonificarea musculaturii membrelor inferioare. Treptat încercaţi să vă aşezaţi pe obiecte mai joase cum ar fi fotoliul şi scaune de diferite înălţimi sau dacă aveţi posibilitatea procuraţi suporturi de diferite înălţimi. precum şi ale corpului. Mersul normal Mersul constituie una din cele mai obişnuite mişcări executate de om în scopul deplasării care. mîna sănătoasa o fixaţi pe genunchi şi prin îndoirea lentă a genunchilor vă aşezaţi uşor pe scaun. adică descrierea descompusă a pasu'ui. aşa că ele pot fi executate de cîteva ori pe zi. constituind în fond o înşiruire de faze care se succed cu precizie şi. devenită automatism. că punem un picior îna intea calui'alt şi astfel facem pas după pas. nu ne solicită concentrarea atenţiei pentru realizarea ei. Dar. 85 . El se compune de fapt din alternarea perioadelor de sprijin unilateral cu perioadele de sprijin bilateral. 10. pentru că de fapt această mişcare pe care o executăm cu atîta uşurinţă. deşi este de o deosebită complexitate. bazat însă pe o coordonare ner voasă perfectă a mişcărilor membrelor superioare şi inferioare.

ge nunchiul extins şi coapsa la 30 grade faţă de verticală. în timp ce membrul inferior posterior are călcîiul ridicat de pe sol. 10.10. apoi se verticaHzează. gamba face 10 grade cu vertical?. Debutul dublului sprijin Debutul dublului sprijin se face cu membrul inferior anterior.2. genunchiul în uşoară flexie şi şoldul în hiperextensie de 15 grade.1. Biomecanica mersului Din punct de vedere biomecanic A. Caracteristic la mers este sprijinul permanent al corpului pe sol fie cu un picior (perioada sprijinului unilateral). Demenei şi alţii au studiat pasul. b) momentul verticalei . Dublul sprijin Dublul sprijin ocupă 1/4 din durata unui se. Clement C. fie cu ambele picioare (perioada sprijinului bilateral)". în timp ce membru! inferior anterior îşi aşterne piciorul pe sol.1. 2) Dublul sprijin . Mai mulţi autori cum ar fi Littre.1. 3) Sprijinul unilateral cu : a) semipasul posterior . avînd piciorul la unghi drept pe gambă. Marey. genunchiul se flectează uşor.nipos.1. Pe scurt vom descrie fiecare timp 10. c) semipasu! anterior şi 4) Debutul dub'ului sprijin anterior. apoi re extinde şi 86 . Ilicscu defineşte mersul ca „o mişcare ciclică ce se realizează prin ducerea succesivă a unui picior înaintea celuilalt.siord care a analizat pasul cu ajutorul înregistrărilor cinematografice de mare viteză (100 imagini/secundă) şi care împarte pasul în următorii timpi : 1) Debutul dublu lui sprijin . Baciu în lucrarea „Aparatul locomotor" s-a oprit asupra studiului făcut de Gros.

ischiogambieri şi cvadricepsului. a genunchiului şi a piciorului. în timp ce faza posterioară a perioadei de sprijin unilateral este o fază exlusiv de sprijin. de la 15 grade flexie dorsală. realizînd astfel momentu' vertica lei şi devine anterior (semipasul anterior). apoi cu marginea externă. membrul de sprijin este blocat de şoldul şi genunchiul în hiperextensie datorită muşchilor fesieri. care urmează după momentul verticalei. genunchiul se flecteaza pînă la 50 grade. Propulsia se realizează prin extensia şoldului. în perioada de sprijin unilateral. Sprijinul unilateral Sprijinul unilateral urmează perioadei de sprijin dublu.şoldul îşi reduce lent fle^ria.3. faza anterioară. Cunoaşterea acestui mecanism explică de ce la bolnavii cu paralizii la care sprijinul se realizează prin blocarea pasivă a şoldului şi a genunchiului în hipere-ttensie. hiperextensia şoldului descreşte şi piciorul părăseşte şoldul. hiperextensia necesară acesteia fiind utilizată pentru sprijin. 10. este o fază atît de sprijin. în timp ce tricepsul sural şi gambierul anterior controlează miş carea de reluare a plantei (tălpii) pe sol. la membrul inferior posterior. Planta atinge solul întîi cu călcîiul. deci prin intrarea în acţiune a lanţului triplei extensii. cît şi de propulsie a corpului înainte şi în sus. Membrul inferior părăseşte solul şi devine pendu lam (semipasul posterior) trece pe lîngă membrul de spri jin dirijat la verticală. propulsia este foarte greu de realizat. piciorul trece la unghi drept şi ajunge la flexie plantară de 30 grade cu primele falange în hiperextensie .1. pentru ca în final întreaga greutate a corpului să se transmită spre capul primului metatarsian. 87 . în acelaşi timp.

hemiplegicul foloseşte la maximum forţele musculare restante ceea ce însă atrage după sine modificarea în totalitate a structurii pasului. în acest moment. în tregul membru poate să penduleze înainte fără să atingă solul.Concomitent cu toate aceste acţiuni pe care le suferă membrul inferior de sprijin. membrul inferior pendulant prezintă şi el o serie de acţiuni importante. Treptat. flexia genunchiului. în timp ce ambele picioare rulează greutatea corpului se transmite de pe piciorul posterior pe cel anterior şi în cele din urma halucele piciorului posterior părăseşte solul. Debutul dublului sprijin anterior După ce trece de momentul verticalei. în general hemiplegicul are o atitudine particulară caracteri88 . prin uşoara fiexie a coapsei pe bazin. Chiar în momentul în care halucele (degetul mare). în mod normal.4.2. iar căicîiul piciorului anterior ia contact cu solul. gamba se extinde şi continuă să penduleze înainte nu atît prin ac ţiune musculară. Muşchii ischiogambieri intervin blocînd această extensie atunci cînd gamba a ajuns în poziţie optimă pentru a ataca solul. 10. pierde con tactul cu solul. care se efectuează cînd laba piciorului a rulat şi se sprijină numai prin antepicior.1. datorită acţiunii ischiogambierilor. cît prin inerţie. în această poziţie. Mersul hemiplegicului Pentru a se putea deplasa. înainte de a deveni pendulant (la sfîrşitul perioadei de sprijin dublu) el se extinde din şold şi se flectează din genunchi. care atinge în acest moment aproximativ 60 grade. este frînată de contrac ţia cvadricepsului. 10. călcîiul atacă solul şi se intră în perioada de sprijin bilateral.

în timpul mersului. şi în plus pentru a redobîndi echilibrul care de obicei este afectat în urma leziunii. privirea îndreptată în jos. Exerciţiul 41. posterior. se menţine rigid şi descrie o mişcare de circumducţie (mersul cosit). Membrul inferior are genunchiul în extensie cu piciorul în varus (supinaţie). cotul tlexat cu mîna în uşoară pronaţie şi degetele flexate. — îndoirea genunchilor (genoflexiuni) (fig. — ridicarea alternativă pe vîrful unui picior (fig. 58) 89 . Exerciţiul 39 — ridicare pe vîrfuri (1) şi revenire (2) Exerciţiul 40 _— ridicarea alternativă a vîrfurilor ^un picior se sprijină pe toată talpa. S-ar putea spune că membrul paralizat execută numai semipasul anterior iar membrul sănătos numai semipasul. 57). 55). 54). — mutarea greutăţii de pe un picior pe celălalt (fig. picioarele uşor depărtate (fig. Exerciţii premergătoare mersului Toate exerciţiile premergătoare mersului (figurile 54 —61) se vor efectua cu mîna sănătoasă sprijinită la bară fixă (spalier). celăJalt se sprijină pe calcîi) (fig. braţul afectat lipit de corp. Exerciţiul 42. 10. membrul inferior paralizat este proiectat înainte printr-o mişcare de ba lans a bazinului. 58.zată prin poziţia capului uşor aplecat înainte. umărul căzut. 56).3. înainte de a cere pacientului să meargă se impune executarea unor exerciţii din poziţia ortostatică (în picioare) pentru a-1 obişnui să-şi mobilizeze membrul paralizat şi în aceste condiţii. Din lateral — sprijin la bară fixă cu mîna sănătoasă. Exerciţiul 43. Piciorul sănătos este dus pînă la nivelul piciorului paralizat. ca în fig.

54 _ Exerciţiul 39 (1—2). Fig. . _ 55 _ Exerciţiul 40. 56 — Exerciţiul 41 90 .f g .

2 f. Fig.. 5S — Exerciţiul 43. 91 .g. 57 — Exerciţiul 42 (1—2).

.Exerciţiul 44. Exerciţiul 45. 59 — Exerciţiul 44 (1—2). ig. 1 . 60). -.Fig. 60 — Exerciţiul 45 (1—2). — balansări laterale (fig.. — balansarea unui picior înainte şi înapoi (fig. 59).:-? 2s &s $3 iF 3s *. 92 .

61). 61 — Exerciţiul 46 (1—2—3—4). 9 3 3 4 Fig. — cu sprijin pe piciorul sănătos. membrul paralizat executa flexia genunchiului (1).Exerciţiul 46. extensia gambei înainte cu aşezarea piciorului pe călcîi (3) şi revenire lîngă celalalt picior (4) (fig. flexia coapsei pe bazin (2). .

Prin flexia genunchiului. gamba trebuie să fie pa ralelă sau aproape paralelă cu solul în timp ce coapsa este perpendiculară sau chiar oblică pe sol adică în uşoară extensie pe bazin. La primele încercări de mers pacientul este dominat de teamă fapt ce-1 determină să fie crispat.4. 10. spatele drept şi membrul superior paralizat cît mai relaxat pe lîngă corp. Foarte multă atenţie trebuie acordată timpului de sprijin unilateral pe membrul sănătos. înaintea primu'ui pas nu uitaţi să-i corectaţi poziţia corpului care trebuie să fie cu capul sus. cînd membrul paralizat devine pendu'ant. dar la început pentru a putea fi simţită şi înţeleasă trebuie ececutată în acest fel. uşoară presiune în jos. Pentru aceasta este bine să vă aşezaţi în spatele pacientului să puneţi mîinile pe şoldurile acestuia şi să executaţi. Reeducarea mersului Pentru a uşura mersul hemiplegicului este bine ca acesta să fie încălţat cu o gheată care să-i fixeze bine glezna deoarece piciorul are tendinţa să se răsucească spre interior. Trebuie explicat bolnavului că acestea sînt două faze ale unei mişcări ce se execută suc cesiv. Aceasta este mişcarea exagerată. Pentru a obţine această relaxare puteţi aplica uşoare tapotări deasupra cotului pe partea posterioară.Indicaţii : tendinţa este ca flexia genunchiului să se execute concomitent cu flexia coapsei pe bazin deoarece intervine automatismul cunoscut sub numele de triplaflexie a membrului inferior. în mersul normal membrul pendulawt se ex94 . El trebuie încurajat şi sprijinit să poată păşi. Totdea una primul pas să fie executat cu mpmbrul paralizat. privirea înainte. Cînd se execută flexia coapsei pe bazin să nu se permită ridicarea şoldului.

adică flexia genunchiului să fie urmată de flexia coapsei pe bazin fără ridicarea şoldului. sau contactul cu solul este luat pe partea anterioară a plan tei după care coboară călcîiul ce|?a ce dă aşa-zisul mers stepat. In următorul moment în mersul normal după ce membrul pendulam trece de momentul verticalei. 95 . extensia cu pendularea gambei înainte. în cele mai mu'te cazuri pacientul poate executa corect.tinde din şold şi se flectează din genunchi. această mişcare este însă denaturată. Deşi. Pentru a putea urmări şi corecta mai lesne greşelile am împărţit miş carea membrului pendulant în patru faze : — flexia genunchiului (cu coapsa în extensie) — flexia coapsei pe bazin (fără ridicarea şoldului) — extensia gambei înainte solului cu tocul. Am de scris în paralel aceste faz: ale mersului pentru a fi mai uşor de observat în ce constă diferenţa dintre mersul normal şi mersul hemiplegicului şi pe ce trebui^ insistat pentru a se obţine un mprs normal sau cît mai aproape de normal. după care urmează flexia coapsei pe bazin. duce membrul inferior înainte prin ridicarea şoldului şi tîrîrea picioru'ui. gamba se extinde şi pendulează înainte. Hemiplegicul nu execută extensia gambei înainte ci. Aici trebuie insistat pe extensia şi pendularea gambei înainte iar contactul cu solul să s° ia pe toc. separat fiecare fază din care este alcătu ită mişcarea membrului pendulant în timpul mersului. aşază de sus picio rul pe sol întîi cu partea externă şi apoi toată talpa. alteori prin flexia coaprei pe baxin şi prin ridicarea şoldului concomitent cu flexia genunchiului. Hemiplegicul însă. Se cere bolnavului să realizeze succesiv aceste mişcări. călcîiul atacă solul şi se intră în perioada de sprijin bilateral.

toc. - .în timpul mersului vom insista pe corectarea fie-.. formă gravă sau este însoţită şi de tulbu-ări cerebeloase. Se va insista în mod deosebit ca semipasul anterior să fieegal cu sîmipasul posterior fapt ce implicit duce la efectuarea s~mipasului posterior cu rnpmbrul paralizat cînd* accsra devine membru pendu'ant. adică semipasu'f posterior. moment în care acesta? trebuie să efectueze impulsia. — contactul cu solul să se ia pe toc . — înaintarea să se realizeze prin ducerea alternativă' a unui picior înaintea celuilalt . manenţă ca aceasta să se realizeze pr. Membrul sănătos devenit membrul pendulam are obli-^ gaţia să execute toate fazele acestuia. — paşui să fie egali .: După ce s-a luat contactul cu solul şi insistăm în p°r-. momentul verticalei şi semipasul anterior. ralizat devine membrul de sprijin. folosirea bastonului sau chiar a cîrjei canadiene devenind o necesitate. cărei faze în parte în ordinea în care au fost enunţate. i în concluzie. Se va solicita pacientului' să execute mersul cu paşi egali prin ducerea alternativă a unui picior înaintea celuilalt. Se face abatere de la regulă în cazul în care hemiplegia este dq. pentru reeducarea mersului la hemiplegiei trebuie avut în vedere : — poziţia corectă a trunchiului şi alinierea membr^los înaintea primului pas şi în timpul mersului . sînt cazuri în care acest lucru nu este posibil. Deşi se susţine că re cuperarea mersului la hemiplegiei trebuie făcută fărăbaston. — flexia coapsei pe bazin să se efectueze fără ridicata şoldului. Cînd hemiplegia este de formă uşoară sau intermediară mersul se poate realiza fără baston. membrul pa-.

! Se va insista pe flexia gambei pe coapsă urmată de flexia coapsei pe bazin.5. 62). pe prima treaptă se aşază picio rul sănătos lîngă care se aduce piciorul paralizat pe aceeaşi treaptă şi se continuă urcarea scărilor în aceeaşi ordine. Dacă balustrada este de partea sănătoasă.5. 10.1.2. se poate deplasa cu mijloacele de transport în comun şi poate merge chiar după mici cumpărături. Trunchiul trebuie să aibă o uşoară înclinare înainte. Coborîrea scărilor Dacă urcarea este bine să se înceapă cu piciorul să nătos. Urcarea şi coborîrea scărilor Scările constituie pentru hemiplegiei adevărate obstacole. Acum poate face plimbări de unu 1 singur. 10. care odată învinse generează bolnavului sentimen tul independenţei în ceea ce priveşte deplasarea.10. bordura trotuarului nemaiconstituind o problemă. Folosirea bastonului se va face numai la început pînă cînd urcarea şi coborîrea se face cu uşu rinţă. Urcarea scărilor La primele încercări.5. pacientul se prinde cu mîna de ea (fig. Mare atenţie trebuie acordată vîrfului piciorului care trebuie să execute flexia dor sală pentru a nu se lovi de marginea treptei fapt ce ar putea avea ca urmare un accident. Dacă balus trada este de partea paralizată. urcarea se va realiza cu ajutorul bastonului. în coborîre corpul rămîne în sprijin pe piciorul 4 — Exerciţii de gimnastică recuperatorie la hemiplegiei 210 9 7 . acesta fiind totdeauna la nivelul picio rului din faţă. Cu timpul se poate pune piciorul paralizat pe prima treaptă după care piciorul sănătos să fie aşezat pe următoarea.

63 — Coborîrea scărilor. 63). D -> J . v^u inului paralizat lîngă jja-pe piciorul paralizat şi care se alătura piciorul deci sănătos (fig. Mai tîrziu se trece la coborîrea scărilor în mod normal alter nativ cu un picior şi cu celălalt. Fig.f.atos (^ig. Cu timpul pa cientul rămîne în sprijin ' ' ' ~' J": 98 coborîrea treptelor se realizează cu piciorul sănătos. 62 — Urcarea scărilor. sănătos şi treptat se coboară cu piciorul .'g. Dacă balustrada nu 9 9 .

este de partea sănătoasă. în hemiplegie fiind vorba de o pareză facială de tip central sînt afectaţi numai muşchii jumătăţii inferioare a feţei. Cereţi pacien tului să strîngă buzele. Este obligatoriu ca gim nastica facială să se desfăşoare în faţa oglinzii deoa rece se compune din exerciţii de mimică şi numai în aceste condiţii pacientul îşi poate da seama dacă intră în acţiune şi muşchii de partea paralizată. primele încercări de coborîre să nu fie făcute cu sprijin pe baston ci cu sprijin pe bra ţul însoţitorului. Pareza facială Hemiplegia este însoţită de obicei şi de o pareză facială pe care trebuie să o corectăm prin exerciţii spe ciale pentru muşchii feţei. după care să plimbe aerul dintr-o parte în alta. chiar să fluiere. Urcarea şi în mod deosebit coborîrea scărilor constituie unul din cele mai dificile exerciţii pentru hemiplegiei dar şi unul din cele mai bune pentru tonificarea musculaturii membrelor inferioare. adică treaptă după treaptă. 11. La coborîre trunchiul trebuie să aibă o uşoară înclinare spre spate. să închidă şi sa: 100 . sa strîmbe gura dintr-o parte în alta. urcarea şi coborîrea se execută la început treaptă cu treaptă după care se trece la efectuarea normală a acestei lucrări. să umfle obrajii. să împingă în sus buza superioară cu buza inferioară. acesta coborînd treptele concomitent cu bolnavul. Cînd se poate folosi bastonul se va face menţiunea că acesta trebuie să rămînă tot timpul pe treapta piciorului de sprijin. După cum se poate observa. să zîmbească.

64 — Imbrăcarea unei cămăşi sau a unei jachete. Dacă doriţi să îmbrăcaţi un pu lover se introduc mîinile în aceeaşi ordine după care printr-o mişcare de ridicare a braţelor se trage pulovărul pe cap.deschidă ochii simultan şi apoi alternativ. după care să coboare sprîncenele şi să le apropie încruntîndu-se. 64). 12. Pentru a îmbrăca o cămaşă sau o jachetă se introduce prima dată pe mînecă membrul paralizat. după care membrul sănătos se duce la spate şi se introduce pe cea laltă mînecă (fig. Tehnica îmbrăcatului şi dezbrăcatului Este destul de incomod să te îmbraci şi să te dezbraci cu o singură mîna dar nu este de nerealizat atunci cînd doreşti să devii independent. La dezbrăcare se fac aceleaşi operaţii în succe siune inversă — se scoate prima dată membrul sănătos Fig. 10 1 . să ridice sprîncenele cerîndu-i să se mire. să soliciţi cît mai puţin ajutorul celor din jur. se trage mult pe umăr şi spre spate.

65 — a—b — îmbrăcarea şi dezbrăcarea pantalonilor. 65). Piciorul 102 Fig. Pantalonii se îmbracă din poziţia şezînd picior peste picior (fig. .după care se scoate şi cel paralizat.

Pantalonii se dezbracă pînă la nivelul coapselor din poziţia stînd în picioare. După ce aţi introdus ambele picioare vă ridicaţi în pozi ţia stînd şi închideţi pantalonul care este bine să fie pre văzut la şliţ cu fermoar şi sistemul de închidere în talie să fie cu copcă. 66). după care va aşe zaţi pe scaun şi scoateţi întîi piciorul sănătos şi apoi pi ciorul paralizat. deci fără şireturi şi se vor încălţa cu ajutorul unui încălţător cu coadă lungă. Fig. Cu mîna sănătoasa duceţi panta lonul la picior şi-1 trageţi pînă ce piciorul iese pe partea cealaltă a pantalonului după care îl aşezaţi lîngă picio rul celălalt pe care urmează să-1 introduceţi în pantalon. 10 3 . şezînd picior peste picior (fig. 66 — Punerea şosetelor.paralizat se aşază peste piciorul sănătos pentru că acesta va fi introdus primul. este bine să fie gen papuc. Şosetele se pun în aceeaşi poziţie. Pantofii.

Săpunul este bine să fie pus într-o plasă subţire din material plastic. Duşul de mînă este cel mai indicat în ase menea cazuri. prevăzută cu un şnur prin care să se poată introduce mîna şi care foloseşte şi ca burete. se recomandă să se instaleze pe peretele lung al băii la nivelul potrivit un mîner de siguranţă care-i va permite pacientului să se sprijine la intrarea şi ieşirea din cadă precum şi la ridicarea în cazul în care nu a folo sit scăunelul. în cazul în care spălatul are loc în 67 — Scaun pentru baie.13. cadă. Pe fundul căzii precum şi în sala de baie se vor aşeza covoare din material plastic (cele mai bune sînt cele folosite la autoturisme) pentru a se evita alune carea la intrarea şi ieşirea din cadă. Dotarea sălii pentru baie Cada sau cabina pentru duş trebuie înzestrată cu un scăunel de lemn cu o foarte bună stabilitate a cărui înălţare să-i permită pacientului să se ridice cu uşurinţă şi să se aşeze (fig. Astfel este evitată posibilitatea de a scăpa săpunul. Pentru orice eventualitate sala de baie tre104 . 67).

Antrenarea bolnavului în vorbire nu trebuie să se li miteze la lecţiile de logopedic ci trebuie să fie perma nentă. care nu trebuie să constituie un motiv în plus de îngrijorare. nu" sau să l repete cuvinte pe care le aud. dar numai cu ajutorul unui specialist (logoped) care pe baza metodelor aplicate îl va ajuta pe pacient să înceapă să pronunţe cuvinte. 14. sarcina ce revine membrilor familiei şi prietenilor. de scurtă durată să-1 determine pe pacient jsa participe la emisiunile de rădic 1 şi televizor care-i fac 105 . Şi vor birea poate fi recuperată. să formu leze propoziţii şi în paralel îl va învăţa să scrie.buie să fie prevăzută cu o sonerie montată la îndemîna pacientului. Este bine să se evite folosirea oricărui sis tem de încuiere a uşii de la sala de baie. Logopedului îi revine sarcina l să îmbogăţească vocabularul pacientului şi să-1 înveţe să l folosească cuvintele legate în propoziţii pentru a reuşi |să se facă înţeles şi deci să realizeze comunicarea cu cei Idin jur. De obicei aceste cuvinte sînt pronunţate disparat şi de cele mai multe ori nu au nici o legătură cu ce vor de fapt să exprime. Membrii famiîiei trebuie să antreneze afazicul în (discuţii simple. Sînt pacienţi care de obicei reuşesc să pronunţe unele cuvinte simple cum ar fi „mamă. dar asta nu înseamnă că ei vorbesc. dar care solicită o muncă în plus. da. Recuperarea vorbirii După cum am relatat în paginile anterioare o lezi une în emisfera stingă a scoarţei cerebrale determină o hemiplegie în partea dreaptă însoţită de afazie (afectarea vorbirii). papă.

P. Toate acestea dovedesc încă o dată în plus influenţa favorabilă a factorului psihic care însă trebuie folosit cu multă pricepere. indiferent dacă este fizică sau morală. Pavlov a afirmat ca „bucuria. fără dificultăţi prea mari şi chiar să folosească cuvinte pe care. Dacă se întîmplă să nu înţelegeţi ce vrea să vă spună nu-1 întrerupeţi şi nu-1 determinaţi să renunţe. deoarece asta îl încurajează şi-i măreşte dorinţa de a comunica. Atunci cînd doriţi să daţi explicaţii unui afazic captaţi-i întîi atenţia şi apoi faceţi acest lucru pe un ton liniştit în termeni simpli. de la instalarea bolii şi pînă la momentul respectiv nu le pronunţa nici cu logopedul. 15. dezvoltă şi întăreşte organismul". Reintegrarea în anturaj I. S-au văzut cazuri de pacienţi care urmărind un meci de fot':al (bineînţeles după multe lecţii de logopedic) au reuşit să comenteze meciul în mod cursiv. Alţi pacienţi antrenaţi în a povesti întîmplări plăcute din viaţa lor au dovedit multă uşurinţă în exprimare. Desigur. cît mai clar şi mai concis. ci dimpotrivă încercaţi să-1 ajutaţi să-şi termine ideia. revederea unui prieten bun trezeşte emoţii p!ă106 .plăcere deoarece toate acestea contribuie în mare măsura la grăbirea procesului de recuperare a vorbirii.

Dacă din partea bolnavului există o reţinere sau chiar refuză această întîlnire este bine să se renunţe pentru moment. amuzante şi tonice. cînd bolnavul reuşeşte să se deplaseze este bine să nu pregete a răspunde invitaţiilor prietenilor în mijlocul cărora este antrenat în discuţii şi activităţi recreative.cute în toate împrejurările şi constituie un mijloc de de conectare. Prietenii sînt cei care îl pot determina pe hemiplegie să-şi reia obligaţiile avute. unele jocuri de cărţi solicită bolnavului concentrarea atenţiei şi dezvol tarea vorbirii. Vizita nu trebuie să se prelungească prea mult pentru a nu-1 obosi pe bolnav. Bolnavul trebuie anunţat din timp de această vizită şi trebuie sa i se comunice nu mele persoanei ce şi-a exprimat dorinţa de a-1 revedea. Prietenii ce doresc să viziteze un hemiplegie trebuie să cunoască înainte adevărata stare fizică şi psihică a acestuia. ambele fiind deficitare ca urmare a lezi unii suferite. Dacă unul din prieteni este posesorul unui 107 . iar discuţiile ce se vor purta să conţină subiecte plăcute. fapt ce va duce la obţinerea unei bune stări de spirit şi la petrecerea tim pului în mod plăcut. şahul. cu influenţe favorabile asupra psihicului acestuia. Jocul de remi. în cazul de faţă pentru ca acest eveniment să se desfăşoare în cele mai bune condiţii şi să aibă efectul scontat. pregătire ce trebuie făcută de unul din membrii familiei. Cu timpul. se impune o pregătire prealabilă atît a bolnavului eît şi a prietenilor acestuia.

Nenumărate sînt posibilităţile prin care puteţi să vă ajutaţi prietenii în această situaţie. reintegrării în viaţa normală şi recăpătarea personalităţii bolnavului. Fără prea multe eforturi aportul Dv. să suporte mai uşor infirmitatea cu condiţia ca niciodată să nu vă enervaţi în prezenţa acestuia datorită impedimentelor generate de boală sau să purtaţi discuţii contradictorii pe ton alte rat. o invitaţie la o plimbare în împrejurimile localităţii va constitui un divertisment pen|tru bolnav. . poate fi substan ţial din multe puncte de vedere în restabilirea stării sănă tăţii.autoturism.

. Stuttgart. medicala. RANGA V.E. medicală. Ed. 1968. Bucureşti. Bucureşti. Edit. Ed. Bucureşti. 1976. l . — Anatomia şi fiziologia omului. Ed.N. C. 1973. — Aparatul locomotor.. 1973.S. medicală.F. ANNE MĂRIE WAGNER FISCHER — Arztlicher Rât fur Halbseitengelahmte.l BIBLIOGRAFIE IUESCU — Biomecanica exerciţiilor. TEODORESCU EXARCU I. 11OBATH BERTA — Die Hemiplegie der Erwachsener. Stuttgart. Bucureşti. 1981. — Readaptarea copilului handicapat fizic. KOBANESCU N. 1970. IlACIU C. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful