P. 1
Documentatie Ofertanti Achizitii Publice Carti

Documentatie Ofertanti Achizitii Publice Carti

|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Ioana Cristiana Bîrlă on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

ORGANIZAŢIA PATRONALǍ A TURISMULUI BALNEAR DIN ROMÂNIA (O.P.T.B.R.

)
Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces și participare la Formare Profesională Continuă(FPC)" Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/59411 Titlul proiectului: „Calificarea în turismul balnear – o şansă pentru viitor!” Nr. 4036 din 01.02.2012 Ex. nr. 1

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI pentru atribuirea contractului de furnizare “publicaţii şi reviste în format fizic şi/sau electronic “ Cod CPV – 22200000-2 Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR), cu sediul în Bucureşti, str. Traian, nr.2, bl. F1 – parter, cod poştal 030575, România, promotorul proiectului POSDRU/80/2.3/S/59411, cu titlul „ Calificarea în turismul balnear – o şansă pentru viitor!” , organizează licitaţie publică pentru atribuirea contractului de furnizare “publicaţii şi reviste în format fizic şi/sau electronic “ Cod CPV – 22200000-2. Sursa de finanţare – cofinanţat din Fondul Social European, prin POSDRU 2007-2013 precum şi din fonduri proprii, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/80/2.3/S/59411 . Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare – preţul cel mai scăzut; Procedura aplicată – cercetare a pieţei – studiu al pieţei (depunerea/transmiterea de ofertă). Termen limită de depunere/transmitere (prin e-mail, fax, po ștă, etc) a ofertelor – 09.03.2012 orele 11.00. Clarificări – pot fi solicitate până în 07.03.2012 orele 14.00 la e-mail office@abeonaturism.ro. , tel. 0268/520641 persoană de contact – Bibicioiu Sorin. Adresa unde se depun/transmit ofertele: - Centrul de Monitorizare al Proiectului Braşov, str. Politehnicii, nr. 1, Hotel Coroana, camera 010, mezanin, jud. Braşov, cod poştal 500024. Orice ofertă depusă/transmisă după termenul precizat sau la o altă adresă, nu va fi evaluată, fiind păstrată la sediul beneficiarului nedeschisă și se va returna ofertantului la cererea scrisă a acestuia, consemnându-se acest aspect în Procesul verbal de deschidere/analiză a ofertelor și stabilire a ofertei câ știgătoare de către comisia numită de către managerul de proiect. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:

Calificarea în turismul balnear – o şansă pentru viitor! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

1

camera 010. Moneda în care va fi exprimat preţul contractului – lei fără TVA. 2.66/2011. Metode calitative de abordare: Observaţia şi interviul” (Ed. Politehnicii. Data: 09. Oferta va fi prezentată în limba română.„Personalitatea. semnată și ștampilată.041. Polirom: Iaşi): 3 (trei) exemplare. ora 11. Dafinoiu. Ofertele care depăşesc acest buget vor fi declarate neconforme/necorespunzătoare și nu vor fi analizate.Locul deschiderii ofertelor: Centrul de Monitorizare a Proiectului – Braşov. Cursul de referinţă leu / euro este cel din data publicării anunţului pe site-ul OPTBR.„Manual de consiliere” (Ed. Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. Durata contractului = din momentul încheierii lui până în 31. Oferta trebuie sa cuprindă următoarele lucrări/titluri şi cantităţi Cărţi: 1. Press): 4. Nr. mezanin. Str. Meteor 1 (unu) exemplar. judeţul Braşov. Trei): 3 (trei) exemplare.00 lei fără TVA. Mark Parkinson .2012.„Ghidul carierei” (Ed.2012. Hotel Coroana.12.30 Comisia de evaluare îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu procedura stabilită de preşedintele comisiei şi aprobată de managerul de proiect. I . 5. 14 și 15 din OUG nr.”Interviul Orientat spre Decizie”: 1 (unu) exemplar. Karl Westhoff. Perioada minimă de valabilitate a ofertei – 20.1.05. Richard Nelson-Jones . 3. . Jim Barett – „Teste pentru carieră. Obiectul contractului = furnizare de “publicaţii şi reviste în format fizic şi/sau electronic” În ambele variante (depunere sau transmitere) oferta va fi înso țită de o Declara ție a reprezentantului legal al ofertantului. aptitudini şi selecţie” (Ed. Calificarea în turismul balnear – o şansă pentru viitor! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 2 . referitoare la faptul că nu se află în conflict de interese cu beneficiarul. cod postaş 500024. Bugetul maxim disponibil pentru achiziţionarea de “publicaţii şi reviste în format fizic şi/sau electronic“ este de 3.03.2012. ALL BECK): 1 (unu) exemplar. conform prevederilor art. Tipul contractului de achiziţie = furnizare de produse.

Gianina Buruiană . 10.Economia Turismului.Economia turismului şi serviciilor (Ed.Stiinţa administrativă (Ed.„Developing management skills” (Pearson – Prentice Hall): 1 (unu) exemplare.Animaţia şi Animatorul în turism (Ed. Maria Ioncică & Gabriela Stănciulescu .Dicţionar de macroeconomie: 1 (unu) exemplar. 13.„Managementul carierei. Andrei Baltaretu & Nicolae Neacu & Monica Neacu – TS . 18. 9. Uranus): 1 (unu) exemplar. Adina Camarda .Etica afacerilor în turism (Ed. Alina Profiroiu .Dezvoltarea durabilă a turismului regional. 16. Economica): 1 (unu) exemplar. Julie Jansen . 17. Rodica Minciu & Delia Popescu & Mihaela Padurean & Remus Hornoiu Economia Turismului (Ed. Statistici. 14. Uranus): 1 (unu) exemplar.6.Management strategic în turism servicii. Uranus): 1 (unu) exemplar. 11. Cameron . Angelica Băcescu Cărbunaru . Uranus): 1 (unu) exemplar. 7. Adina Liana Camarda & Ioan Ovidiu Bîrsan . Studii de caz. Gabriela Stanciulescu & Ion Danut Juganaru . 8. Uranus): 1 (unu) exemplar. Calificarea în turismul balnear – o şansă pentru viitor! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 3 . Uranus): 1 (unu) exemplar. 15. David A Whetten & Kim S. Uranus): 1 (unu) exemplar. Studii de caz (Ed. Ghid practic” (Ed.Ghid de bune practici în turism şi hotelărie (Ed. Uranus): 1 (unu) exemplar. Polirom): 1 (unu) exemplar. Uranus): 1 (unu) exemplar. Strategii şi modele economico – matematice (Ed. Exerciţii. Claudia Tuclea & Roxana Elena Raicu . 12.Strategii de dezvoltare durabilă a turismului în Tara Bârsei (Ed. Legislaţie (ediţia 2) (Ed. Gabriela Ţigu .

(Editura: POLIROM): 1 (unu) exemplar.Managementul calităţii – 2008 (Ed.Drept administrativ. 23. Andrei Victor . Sistemul de siguranţa alimentelor HACCP . Laurie Boussaguet & Sophie Jacquot & Pauline Ravinet .Ghid naţional de bune practici pentru siguranţa alimentelor. Infrarom): 1 (unu) exemplar. Uranus): 1 (unu) exemplar. Calificarea în turismul balnear – o şansă pentru viitor! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 4 . Ene Costel . Economica): 1 (unu) exemplar. 30. 29. Universul juridic): 1 (unu) exemplar. 26. Principii. Economica): 1 (unu) exemplar.Evaluarea programelor şi politicilor publice (Ed. CH Beck): 1 (unu) exemplar. 24. Best Publishing): 1 (unu) exemplar. Mirela Cerkez .19.Produse culinare (Ed. politici şi instrumente (Ed.Ghidul evaluatorului şi auditorului de mediu (Ed. 25.Dicţionar de politici publice (Ed. Tipo Moldova): 1 (unu) exemplar. 22. Catalin Silviu Săraru . Psihologie Interculturală .Alin Gavreliuc . 28. Teofil Vultur . concepte. 27.Managementul asigurării calităţii. Polirom): 1 (unu) exemplar. 31. CH Beck): 1 (unu) exemplar.Piaţa turistică a României (Ed. 21. Polirom): 1 (unu) exemplar.Dreptul mediului –2011 (Ed. Constantin Nita & Ilie Nita . 20. Vladimir Rojanschi & Florian Grigore & Vasile Ciomos . Caiet de seminar –2009 (Ed.Constantin Cucoş – (Editura: POLIROM): 1 (unu) exemplar. Teoria şi metodologia evaluării . Parteneriatul public-privat – 2011 (Ed. Cecilia Pop . COR clasificarea ocupaţiilor din România – 2011 (Ed. Viorel Marin.

Dinamica grupurilor şi a echipei – Adrian Neculau. (Ed. Consilierul de incredere – David H Maiser. Metoda interviului în psihologia organizaţională şi a resurselor umane . (Ed Didactica 2007): 1 (unu) exemplar. 37. 40. Stanciulescu.G. 38. 36.C. C Micu. Economie si gestiune in turism . Studii de caz – (G Stanciulescu. Baltaretu. (Ed Pro Universitaria 2009): 1 (unu) exemplar. (Editura: METEOR PRESS): 1 (unu) exemplar. CH Beck 2009): 1 (unu) exemplar. 33. Ed CH Beck 1999): 1 (unu) exemplar. Tehnician in turism. (Ed Publica 2009): 1 (unu) exemplar. Tehnica operatiunilor de turism. (Editura: POLIROM): 1 (unu) exemplar. Calificare-clasa XI. Clever – Rob Goffe Gareth Jones.: Mihaela Chraif. Brandul ospitalitatii – C. (Ed Economica 2010): 1 (unu) exemplar. Ed Publica 2011. 41.32. 42. Managementul operatiunilor de turism – (G. Manual pt. (Ed Brandmark 2011): 1 (unu) exemplar. 39. Ed. 43. Calificarea în turismul balnear – o şansă pentru viitor! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 5 . Managementul comparat al resurselor umane – C V Marinas. Dinca. (Editura: POLIROM): 1 (unu) exemplar. 44. Stanciulescu.manual de practică – (Editura: Codecs Michael Armstrong): 1 (unu) exemplar. 35. Caramida. Ken Russel. Teste logice pentru provocarea minţii – Phil Carter. Mihai Aniţei. Evolutii si tendinte in turismul international – A. Managementul Resurselor Umane . 34. All Beck): 1 (unu) exemplar.

Creativity Exercises and Meeting Energizers (Big Book Series). Economia turismului. (Ed Uranus 2008): 1 (unu) exemplar. (Editura Mc Graw-Hill): 1 (unu) exemplar. Studii de caz – N Neacsu. va fi ferm în lei fără TVA. The big book of creativity games. Alcor): 1 (unu) exemplar. Manager proiect Prof. 53. and Coping Skills. (Editura Mc Graw-Hill): 1 (unu) exemplar 52. el neputând fi renegociat pe durata derulării lui. Alanna Jones): 1 (unu) exemplar. 51. 49. Newstrom&Edward Scannell.TIBERIU FORIS Calificarea în turismul balnear – o şansă pentru viitor! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 6 . univ. Communication. 50. Self-Discovery. Valoarea contractului încheiat între beneficiar şi ofertantul câştigător. John W. The Big Book of Business Games: Icebreakers. Teamwork. Dictionar euroturistic. Robert Epstein. Reglementari privind punerea in aplicare a noului cod civil – (Ed. 47. poliglot retroversiv in 15 limbi – (Ed. 104 Activities That Build: Self-Esteem. A Baltaretu. 46. Noul cod civil. dr. Anger Management. Noul cod de procedura civila actualizata – (Ed Hamangiu 2012): 1 (unu) exemplar. (Ed Teora): 1 (unu) exemplar.45. 48. ro – englez – N I Crutan. Dictionar economic englez –ro. Vol I + II – (Ed. Best Publishing 2011): 1 (unu) exemplar. Best Publishing): 1 (unu) exemplar.

Responsabil financiar Monica Claudia Grigoroiu Responsabil achiziţii publice Bibicioiu Sorin Consilier juridic Dorin Şandru Calificarea în turismul balnear – o şansă pentru viitor! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 7 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->