OBIECTIVE OPERATIONALE

Subiectul lectiei: MAICA DOMNULUI- ocrotitoarea copiilor Obiective operaționale: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili: O1- să arate câteva calități ale Maicii Domnului așa cum reiese din minunea făcută; O2-să povestească minunea Maicii Domnului; O3- să enumere moduri de cinstire a Maicii Domnului; Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili : O1 – să rezume aspecte semnificative din viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi; O2 – să realizeze portretul fizic şi moral al Sfinţilor Trei Ierarhi; O3 - să identifice asemănările dintre cei Trei Sfinţi Ierarhi; O4 – să formuleze învăţăturile morale necesare progresului vieţii spirituale, pornind de la modelele oferite de Sfinţii Trei Ierarhi; O5 – să enumere modalităţile de cinstire a Sfinţilor Trei Ierarhi

Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să: O1: să povestească viaţa Sfântului Constantin cel Mare și despre aflarea Crucii de către Sfânta Elena; O2: să precizeze cele mai de seamă acte făcute de acest Împărat în ajutorul creştinilor; O3: să completeze spațiile punctate cu datele corespunzătoare; O4: să explice importanţa Edictului de la Milan pentru Biserica creştină.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful