SEMINARSKI RAD

PREDMET: LOGISTIKA I TEHNOLOGIJA TRANSPORTA TEMA: OSNOVNE TEHNOLOŠKE REZERVE U TRANSPORTU I PREVOZNOM PROCESU

OSNOVNA OBILJEZJA TRANSPORTNIH SISTEMA I RAZVOJ TEHNOLOGIJE TRANSPORTA

Svaka grana saobracaja pojavljuje se kao poseban vid transporta sas sopstvenim tehnicko tehnoloskim i ekonomskim karakteristikama. utovar.koje odredjuju njenu konkurentsku sposobnost a time i njen polozaj na trzistu transportnih usluga. Transportna tehnologija predstavlja nauku koja se bavi izucavanjem zakonitosti transportnih procesa. • Intezivan razvoj transportne tehnike i tehnologije koja se kvalitativnom i kvantitativnom izmjenom strukture transportnog sistema ispoljava u strukturi ponude transportnih usluga. uskladistenje. dakle i ndustrijski transport. Posljednjih decenija razvijaju se novi transportni sistemi velikih kapaciteta i razlicitih tehnologija. koji u odnosu na klasicna transportna sredstva unose u trasportnu tehniku i tehnologiju znacajne strukturalne izmjene. koji se realizuje sistemom komad po komad. • Pretovar na spoljnim mjestima transporta izmjedu korisnika sluge i prevoznika.kao izmdju korisnika usluge i prevoznika. kao i koncentracija proizvodnje uslovljava uvodjenje i primjenu ekonomicnjih transportnih metoda i sistema.Transport predstavlja svaku promjenu mjesta jednog upakovanog komada od trenutka pakovanja i eventualnog formiranja tovarne jedinice.zavisno od kolicine i vrste robe koja se prevozi. istovar.Sve se one zasnivaju na odredjenim zajednickim elementima kao sto su: • Koristenje razlicitih tipova vozila.Sve veca potreba za sirovinama i energijom . sve do okoncanja distribucije. Strukturu sistema transporta i njegovu tehnologiju su u njegovom dugom razvoju predodredjivali dvije grupe faktora.promijene u teritorijalnom razmjestaju proizvodnje odnosno promijene u evoluciji strukture i kvaliteta potraznje transportnih usluga. Pored ova dva glavna faktora utice jos i jedan faktor a to je tehnoloska a samim tim i ekonomsko organizaciona struktura transporta. A to su: • Cjelokupan razvoj drustva i privrede. 2 . • Koristenje razlicitih tehnickih pretovarnih sreadstava prilgodjenim pojedinim vrstama robe i razlicitim vrstama vozila. • Skupa pakovanja neophodna za zastitu robe pri transportovanju.On je izmijenio tehniku i tehnologiju transporta kao ekonomsko organizaciono strukturu citavog saobracajnog sistema. kao i izmedju razlicitih prevoznih sredstava. Kod prevoza robe od proizvodjaca do potrosaca primjenjuje se niz varijanti za koristenje razlicitih vidova prevoza. Razvoj motora sa unutrasnjim sagorijevanjem unio je ogromne promijene u strukturu transportnog sistema.

Postoje dvije vrste kombinovanog integralnog transporta i to : • Kombinovani transport komadnih posiljaka . kao i primjenom tovarnih jedinica Hucke – pack saobracaja Osnovni cilj integralnog transporta nije samo usteda u vremenu i troskovima preovza . tehnoloskih. prije svega . Te tovarne jedinice su: • • • • Palete Mali konteneri Srednj konteneri Veliki konteneri (transkonteneri) Pod pojmom pravi kombinovani transport podrazumijevamo prevoz robe koji se vrsi koristenjem transportnih sredstava sa najmanje dva vida sapobracaja. Medutim pored osnovnog cilja postoji i poseban cilj a to je realizacija transportnoog lanca od proizvodjaca da potrosaca. i on se vrsi prim jenom paleta i malih kontenera • Kombuinovani transport kolskih tovara . racionalizacija cjelokupnog sistema distribucije robe. Pored ove definicije za kombinovani integralni transport cesto se upotrijebljava i sljedeca definicija: Kombinovani transport je transport utovarene robe – transportnih jedinica transportnim sredstvima vise vidova saobracaja bez promijene transortnog suda od posiljaoca do primaoca robe. organizacionih i drugih medjusobno povezanih i 3 . Pod pojmom integralni transport podrazumijevamo prevoz kompletnih tovarnih jedinica transportnim sredstvima razlicitih vidova saobracaja od posiljaoca do primaoca robe.One se zajednicki nazivaju tehnologije integralnog transporta i predstavljaju za odredjene vrste transporta nove. najprogresivnije transportne tehnologije. Imamo nekoliko definicija transportnih lanaca koje su cesto u upotrebi a navesti ce mo neke od njih: • Pod pojmom «transportni lanac» podrazumijevamo niz uizastopnih tehnickih. koji se vrsi primjenom srednjih i velikih kontenera .vec.Danas se u vecem ili u manjem obimu primjenjuju razlicite tehnologije transporta u cijoj realizaciji ucestvuju transportna sredstva sa vise vidova saobracaja primjenom iste tovarne jedinice.

i obrnuto. poluproizvodi i gotovi proizvodi pri donosenju. pakovanju i transportu do mjesta prodaje i potrazje ako se pri tom koriste tovarne jedinice istih. efikasnijom tehnologijom industrijskog transporta. S) 2. Troškovi za realizaciju TPS procesa ulaze u vrednost robe. Kombinovani transport (sa promenom transportnog sredstva) a) sa promenom transportnog suda b) bez promene transportnog suda . Kvalitet robe (postojanje određene količine za T. ali se njima ne povećava upotrebna vrednost robe (nisu produktivni) Racionalizacija TPS procesa: većim stepenom mehanizacije. Transportni lanac: 1. Vremenska promena robe (postojanje određenih vremenskih rokova) 3. u okviru kojih se vrsi premjestanje materijalnih dobara od izvora do cilja. Transportni lanac se ostvaruje na konkretnimrelacijama i za konkretnu robu: -formiranjem tovarnih jedinica -mehanizovanim pretovarom tovarnih jedinica sa jednog transportnog sredstva na drugo -integrisanjem tovarnih jedinica spoljneg transporta u protok materijala industrijskog transporta i skladistenja . preradi i montazi. skladištenja kojima se obezbeđuje protok robe ood isporučioca do primaoca. vremenski usklađena realizacija transporta.kontenerski Osnovni cilj transportnih lanaca je izvršenje transportnih zadataka koje karakterišu sledeća svojstva: 1.sihronizovanih postupaka. Promena mesta robe (premeštaj mesta robe od mesta pojave do mesta njene potrebe) 4. odnosno standardizovanih dimenzija i nosivosti. -primjenom organizacionih mjera . utrošak vremena i sredstava za realizaciju TPS procesa mora se minimizirati) Skladišta mogu biti 4 . P. pretovara. Direktan transport (bez izmene transportnih sredstava) 2. u cilju medjusobnog povezivanja i optimatizacije pojedinih procesa operacija i postupaka na citavom putu kretanja robe. zajedno sa pomocnim prenosnim odnosno transportnim sredstvom obrazuje jedinstvena tovarna jedinica.prevoz celih vozila . poboljšanjem organizacije proizvodnje i formiranjem transportnih lanaca. • Pod «transportnim lancem» se podrazumijeva cjelokupnost svih unutrasnjihi spoljnih operacija kojima se moraju podvrgnuti sirovine. Pod pojmom «tovarna jedinica» podrazumijeva se objedinjavanje robe koja se prenosi pomocu prenosnog odnosno transportnog sredstva kod kojeg se od veceg broja manje komadne robe. kao i sistema informisanja i upravljanja . primjenom odgovarajucih tovarnih jedinica. Kriterijum optimalnosti (ukupni troškovi. TRANSPORTNI LANCI Def: Moze se dfinisati kao sinhronizovana.

početak ili završetak transportnog lanca. dimenzije. itd. U tehnološkom smislu transportni lanac ne predstavlja proizvoljno redanje jedne za drugom TPS operacija već niz svesno i optimalno međusobno usklađenih TPS operacija. Varijante pretovarnih procesa T-P-T Pretovar T-P-S Istovar i skladištenje S-P-T Preuzimanje iz skladišta i utovar S-P-S Preskladištenje Elementi: 1. brzina rada. Organizaciono povezivanje. itd. Karakteriše ga: a) koordinirano upravljanje transportom b) koordinirano informisanje u transportu c) koordinirano transportno pravo d) koordinirane transportne tarife Bitne prednosti i nedostaci sistema transportnih lanaca 5 . Transport: Podrazumeva se premeštanje robe u cilju promene mesta. luke.) Tehničke i eksploatacione karakteristike sredstava za rad koja učestvuju u realizaciji transportnog lanca moraju biti međusobno usklađene i usaglašene (nosivost. Unutrašnji transport-transport u makro-transportnog sistema (industrija. 3. saobraćajnice) za realizaciju TPS procesa. Ovo premeštanje traži i odgovarajuću promenu vremena. 2. uređaji. TPS oprema: tehnička sredstva (mašine. pristaništa itd. Potreban je takođe visok tepen mehanizacije. prostorije. 2. Osnovni pojmovi transportnog lanca 1. Kriterijum ekonomičnosti transportnih lanaca-minimizacija vremena i troškova za njegovu realizaciju. Uslovljeno je: a) sastavljanjem malih komadnih pošiljaka u tovarne jedinice b) smanjenjem velikog broja sastavljenih jedinica robe na manji broj standardizovanih tovarnih jedinica 2. ako se u njima vrši promena na robi (pakovanje. Spoljni transport-transport u makrotransportnom sistemu nacionalne privrede. Skladištenje: Podrazumeva čuvanje materijalnih dobara u cilju njihove vremenske promene odnosno vremensko odlaganje trenutka potrošnje ili druge operacije u okviru transportnog lanca. postrojenja.) ili samo jedna karika u lancu ak se ne vrši promena na robi. 4.). Tehničko-organizaciona povezanost transportnog lanca Dva glavna obeležja: 1. TPS procesi: realizacija transportnog lanca ili njegovog dela primenom radne snage i odgovarajuće opreme i izvršenje pomoćnih operacija. standardizacije i automatizacije procesa. 3. Pretovar: Podrazumeva pokretanje materijalnih dobara u cilju počinjanja ili završavanja procesa transporta ili skladištenja materijalnih dobara (potrebna odgovarajuća promena vremena). Ostvaruju ga pretežno profesionalna transportna preduzeća. Tehničko-tehnološko povezivanje.

Rentabilitet jednog transportnog lanca ne utvrđuje se od karike do karike tog lanca već na osnovu ukupnih troškova i ukupnih prihoda svih učesnika u transportnom lancu. Osnovni zadaci standardizacije u transportnom lancu Dva osnovna zadatka: 1. smanjuju transportna oštećenja. Racionalizacija transporta-podela rada i uprošćavanje postupaka i operacija. Kompatibilnost svih elemenata u transportnom lancu 2. Transportnih i pretovarnih sredstava: kriterijumi za ocenu podobnosti pretovarnih sredstava: a) koje tovarne jedinice se mogu pretovariti b) brzina pretovara c) potrebe u prostoru d) uslovi vidljivosti i preglednosti radnika za opsluživanje pretovarnih sredstava ili površina 3. tačnu i pouzdanu realizaciju transporta. Sistemskim pristupom analizi. 2. Vremenska sinhronizacija tehnologije rada učesnika u TL Korisnici transporta traže redovnu. Koje standardne informacije treba da prate robu 4. Standardizovane tovarne jedinice-uštede u troškovima za pakovanje. 2. Sistematiku davaoca i primaoca informacija 5. transportna i pretovarna sredstva i pretovarne terminale. Delimično odricanje od sopstvene autonomije 3. dok sa smanjenjem vrednosti robe raste značaj cecne transporta kao najvažnijeg parametra konkurencije na tržištu. Tovarnih jedinica a) dimenzije i težine b) zahteve i ispitivanja c) manipulisanje i obeležavanje 2. Jedinstveno označavanje i forme informacija 3. Standardizaciju mogućih rešenja tehnoloških celina Standardizacija obuhvata područja: 1. Sniženje troškova pretovara i radne snage i ubrzanja pretovara stvaranjem tovarnih jedinica 3. Nedostaci: 1. Tovarne jedinice su u velikoj meri nezavisne u odnosu na izbor transportnog sredstva 5. U okviru prava: treba prvo izučiti osnovne preporuke za izradu koje če biti usklađene sa odgovarajućim transportnim lancem. gubitak i krađa robe i ograničava klimatcki uticaj. Integralni transport kao programirani transportni lanac uslovljen je tačnim usaglašavanjem 6 . Osnovne zahteve koji se pojavljuju u odnosu na informacione sisteme usklađene sa transportnim lancima 2. Uprošćavanje statistika informacionih dokumenata U okviru ekonomije: osnovne preporuke za utvrđivanje tarifa koje su usklađene sa zahtevima transportnog lanca.Prednosti: 1. Visoke investicije za tovarne jedinice. optimizaciji i upravljanju transportnim procesima i lancima. Bolje iskorišćenje transportnih kapaciteta. 2. informisanja u transportu (težište standardizacije). Otežane dispozicije kod veza redova vožnje Racionalni transportni lanac se ostvaruje: 1. Tehničkim projektovanjem i ekonomskim vrednovanjem konkretnog transportnog lanca i svih njegovih karika. Organizacije transporta sa podsistemima upravljanja transportom. sredstava i osoblja 4. Sa povećanjem vrednosti robe raste i značaj brzine transporta (dostave). kao važne komponente usluge. transportnog prava i transportne ekonomije U okviru informatike: 1.

Tehničkim parametrima transportnih sredstava i mehanizacije 5. Izbor najpogodnije varijante i koordinacija interesa transportnih preduzeća 3. Tehnološko-ekonomska suština i problemi realizacije transportnog lanca Preduslov formiranja lanca: 1. Kooperacija rada transportnih i drugih organizacija 6. Primenjenom načinu pakovanja 6. obučenosti osoblja.vremena transporta svih učesnika u lancu. Obezbeđenje brzih racionalnih tokova robe 6. Fizičkom karakteru robe 4. Utvrđivanje i usklađivanje mogućih transportnih kombinacija 2. Praćenje manipulisanja. Uvođenje pogodnih racionalnih formi tehnologije rada kod prevoznika i korisnika 2. pomorski) vodi neredovnim isporukama-stvaranje zastoja i uskih grla. železnički. Uslovima za sabirne pošiljke i mogućnosti koncetracije transporta 3. Maksimalno iskorišćenje pretovarnih sredstava 4. Garantovanje potrebne brzine prevoza 3. Obim tokova robe 2. stepen pouzdanosti tehničkih sredstava. Obezbeđenje potrebnih kapaciteta pojedinih karika transportnog lanca 5. 7 . Korišćenje standardizovanih transportnih jedinica 3. pakovanja i skladištenja robe Ostali uticajni činioci: 1. Način skladištenja robe i sl. Bezbednost prevoza robe 2. Korišćenje modernih unificiranih tehničkih sredstava Potrebna rešenja u okviru transportnog lanca: 1. Pojednostavljenje prevozne dokumentacije i korišćenje jedinstvenih tarifnih uslova 5. Rečni transport-najmanji stepen pouzdanosti Železnica-najveći stepen pouzdanosti i redovitosti-veliki uticaj ima zadržavanje prilikom carinskih formalnosti. Drumski transport-uticajni faktori: opasnost od nezgoda. Pomorski transport-snosi najveći rizik u smislu investicija. Odstupanje od redova vožnje (rečni. zadržavanje na granici. Utovarnim manipulacijama 7. Potrebni uslovi za formiranje lanca: 1. Izbor ekonomski najpogodnijeg načina transporta na principu kooperacije svih učesnika u lancu 4. Usklađivanje funkcija javnog i industrijskog transporta 4. Stvaranje uslova za racionalnu organizaciju rada u distribuciji robe Stvaranje transportnog lanca opravdano je samo kada se time postižu veći ekonomski efekti nego kod klasičnog oblika prevoza.

srednjih i velikih kontenera) • Tehnologije prevoza tovarnih jedinica Hucke-pack saobracaja (razliciti sistemi prevoza) • Tehnologija izmjenjljivih transportnih sudova • Tehnologije transporta tovarnih jedinica Ro-Ro saobracaja (razliciti sistemi) • Tehnologija transporta bazi rijecnog saobracaja (razliciti sistemi) Pomenute tehnologije redovno se realizuju u kopnenom . sistemi transporta kontenera 3.OSNOVNA PODELA TEHNOLOGIJA INTEGRALNIH SISTEMA TRANSPORTA Najznacajnije tehnologije integralnog transporta danas u svijetu su: • Tehnologija prevoza paleta (paletni sistem) • Tehnologije prevoza kontenera ( sistem malih. s druge strane . 4. pomorskom i rijecnom saobracaju. sistemi transporta barzi vodnog saobracaja Najznacajnija tehnologija kopnenih mostova je : 8 . S obzirom na presudan uticaj ucesca vidova transpporta u transportnom lancu. sistemi transporta prikolica ili poluprikolica drumskog teretnog saobracaja na zeljeznickim teretnim kolima – nosacima 4. sistem izmjenjljivih transportnih sudova Najznacajnije kopneno-pomorske tehnologije su : 1. 3. 2.i prostornog polozaja mjesta otpreme i dopreme . s jedne . sistemi transporta ISO-kontenera 2. na izbor odgovarajuce tehnologije integralnog transporta. tehnologije kopnenih sistema tehnologije kopneno-pomorskih sistema tehnologije kopnenih mostova tehnologije kopneno-vazdusnih sistema Najznacajnije kopnene tehnologije su : 1. sistemi transporta tovarnih jedinica 3. one se mogu podijeliti na : 1. sistem transporta zeljeznickih teretnih kola na prikolicama drumskog teretnog saobracaja 5. sistemi transporta paleta 2.

itd. Podrazumeva usaglašavanje vidova transporta i korisnika transporta u cilju efikasnog korišćenja U/I frontova. Na kojem stepenu se ova aktivnost razvija 2. Ovde se podrazumeva utvrđivanje i razrada: a) stanja i strukture pojedinih vidova transporta b) jedinstvene metodološke osnove tarifnog sistema za svaki vid transporta c) unifikacija planskih i drugih pokazatelja 2. njihove prevozne i propusne moći.kontenera Najznacajnije tehnologije kopneno-vazdusne tehnologije su: 1. Za razvoj koordinacione aktivnosti potrebno je imati u vidu: 1. Da bude prilagođen veličini i strukturi prevoza 3. Stvaranje uslova za uvođenje i primena savremenih tehnologija Razgraničenje svere primene pojedinih grana saobraćaja i racionalna podela prevoza među njima. Optimalni razvoj transportnih sistema 4. Formiranje jedinstvenog transportnog sistema zemlje 2. Tehnička koordinacijaobuhvata projektovanje pojedinih transportnih pravaca. ekonomicnih efekata i dr. Integralne delove sistema usmeriti na izvršenje onim sredstvima koja imaju najviši stepen ekonomske efikasnosti. unifikaciju i standardizaciju U/I mašina itd.sistem transporta specijalnih kontenera 3. Usmeravanje investicija i ulaganja pojedinih vidova transporta 3. Povećanje kvaliteta transportnih usluga 5. 3. Predmet koordinacije Koordinacija saobraćaja se deli: 1. tehnicke baze. Jedinstveni (koordinisani) transport treba da ispuni sledeće zahteve: 1. Da odgovara geografskim. Vremenski period za koji se koordinacija računa 3.sistem transporta ISO kontenera Svaka od tehnologija ima svoje specificnosti u pogledu mogucnosti i opravdanosti. voznim parkom i organizacijom da mogu da ispuezadatke u okviru sistema 4. Ciljevi koordinacije: 1. Minimalizacija troškova distribucije 6. Tehnološka koordinacija podrazumeva: a) Kompleksan sistem eksploatacije različitih vidova transporta sa optimalnom organizacijom robnih 9 .sistem transporta paleta 2. Pojedine grupe prevoza treba da budu opremljene takvom infrakstukturom. oblika organizacije prevoza i realizacije transpprtnih lanaca. Koordinacija u širem smislu znači da sredstva dodeljena saobraćaju treba da budu raspoređena između pojedinih saobraćajnih grana na način koji obezbeđuje najbolji kvalitet usluge i da svaka grana koristi onaj deo ograničenih sredstava zajednice koji obezbeđuje njenu optimalnu proizvodnju. provrednim i kulturnim uslovima kao i odbrani zemlje za koju je stvoren 2.1. Plansko-ekonomsku. sistemi transporta ISO.planiranje robnih i putničkih prevoza i njihov raspored na svaki vid transporta.

Razvoj transporta zavisi od niza ekonomskih i tehničkih faktora. Složena kooperacija-izvršena podela rada.tokova b) Koordinacija rada raznih vidova transporta po zajedničkom redu vožnje c) Uvođenje jedinstvenih tehnoloških procesa rada u U/I punktovima d) Primena zajedničkog informacionog sistema e) Koordinaciju robnih tokova različitih vidova transporta f) Organizacija transportnih procesa od vrata do vrata 4. Kooperacija u transportu Cilj razvoja je objedinjavanje prednosti različitih vidova transporta. Koordinacija se odnosi više na strategiju i politiku razvoja. učesnici se specijalizuju. Vremenskom efektu 3. Regulisanje i kontrola cena 3. Partneri u kooperaciji su svi vidovi transporta. zakonodavne akte u vezi sa pojedinim vidovima transporta 5. Prednosti optimizacije transporta uvođenjem mehanizacije i automatizacije ogleda se u: 1. Investicije u smislu izbora društveno najekonomičnijih i najrentabilnijih ulaganja u saobraćajne kapacitete 2. a kooperacija na zajedničku saradnju i realizaciju transportnih lanaca odnosno transportnih usluga. Ekonomskim efektima na U/I radovima 2. kamate. kreditna politika Kod tehničke koordinacije vrši se usaglašavanje tehničkih faktora (U/I mehanizacije. Oslobađanjem fizičkog rada primenom ukrupljenih tovarnih jedinicahumanizacija 4. Cilj koperacije je racionalniji proces transporta gde se usluge transporta realizuju sa najmanje dva učesnika (transportni lanac). skladište. Kooperacija-oblik zajedničkog rada i saradnje u transportnim procesima. Sistem transportnih tarifa 4. Prosta kooperacija-svaki učesnik radi sve operacije neophodne da se napravi proizvod. Ona je prisutna u transportu. To se ogleda u smanjenju troškova distribucije robe. Ostale mere: amortizacija. Za šest vidova saobraćaja postoji petnaest mogućnosti kooperacije. itd) radi ostvarenja jedinstvenih procesa i optimizacije tehičkih i tehnoloških efekata. Pravna koordinacija-odnosi se na usavršavanje zakonodavstva kojim se reguliše proces prevoza i obaveze Kod ekonomske koordinacije rad i razvoj saobraćaja se usmerava ekonomskim merama: 1. Organizaciona koordinacija-odnosi se na mere državnih organa. Ubrzavanje manipulisanja robom u skladištu. 10 .

sto upravo i predstavlja novi kivalitet transportnih usluga. odnosno proces transporta . sredjen i sistematizovani savremeni transport. Sve tehnicko tehnoloske inovacije i izmjene do kojih dolazi u savremenom i slozenom sistemu transporta upucuju teoreticare i prakticare transporta na prihvatanje tih inovacija kao sustinski novih kvaliteta procesa transporta. vec kao jednu homogenu cjelinu. razvijena drustvena i teritorijalna podjela rada.One su nasle svoj odraz u novoj tehologiji. odnosno nuznom prilagodjavanju novim zahtjevima.OCENA KVALITETA TRANSPORTNE USLUGE Savremeni razvoj privrede. unijeli su sasvim nove zahtjeve i uslovili novi kvalitet transportne usluge. koja se zasniva na novoj tehnici i tehnologiji u sistemu transportnog lanca. Sustina ovih inovacija sastoji se u takvim tehnickim i tehnoloskim promjenama koje su nova revolucija u transportu.Prema tome. nesto je vise nego samo zbir transportnih sredstava i djelatnosti. zatim promjene u algomeraciji industrije i stanovnistva i porast drustvenog standarda.Zato nas cjelokupan sistemsko tehnicki nacin misljenja prinudjava da transport ne posmatramo na klasican nacin kao jedan mozaik ssastavlljen iz razlicitih transportnih sradstava i transportnih djelatnosti. 11 .Na osnovu navedenog mozemo zakljuciti da povecaje kvaliteta transporta iziskuje poboljsanje postojece tehnologije transporta a samim tim i unapredjenje savramane tehnologije transporta Samim povecanjem kvaliteta transportne ulsuge dolazi do povecanja transportnih troskova a zatim i niza drugih troskova koji uticu na sam proces transporta Zbog svega toga saradnja u oblasti konbinovaanog transporta nije vise samo pozeljna vec je ona nuzna i predstavlja najznacajniji faktor razvoja novog sistema.Ova promjena se ispoljava u izgradnji sasvim nove koncepcije integralnog transporta.

DR Ivo Markovic 12 .LITERATURA «INTEGRALNI TRANSPORTNI SISTEM I ROBNI TOKOVI» PROF.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful