You are on page 1of 2

Ford serije M ---------------------Pronađite broj modela na radiju koji bi trebalo da izgleda ovako

:

M154656

Unesite cifre posle M u kalkulator zatim 5 na virtuelnom stereo. Da biste izašli iz programakliknite na ON / OFF ili Volume buton

Ford A/ L / C ------------------Pronađite broj modela kao iznad na radiju koji bi trebalo da izgleda ovako: A154654 L155648 C456456 ili slične Unesite ga u kalkulator i izaberite odgovarajuće dugme nalevoj

Clarion --------------Unesite poslednje četiri cifre bar-koda, ako postoje 2 barkod zatim koristite donji jedan.

Volvo / Hyundai -------------------------Pronađite veze / diode ( obično na poleđini stereo) i unesite sekvencu koristi za generisanje koda radia.

Blaupunkt ---------------Blaupunkt kalkulatora pita svoje ENTER 10 cifara sa radija sačinjen sledeći BPX754X1934286 1). Radio ima serijski broj odštampan na nalepnici i ugraviran u Šasije radija . 754. 6). unesite ih u kalkulator. nagovestiti Serijski broj može da izgleda ovako: BP7754Y1682854 Primetićete da su tri broja iz modela takođe nalazi samo ispred tapeta (Y) u sredini serije broja. Kalkulator će odgovoriti prikazivanjem Factori programiran otključavanje za ovu jedinicu . . 3). Svi BLAUPUNKT radija imaju broj dela počevši sa brojem poput 7 643 4). Prvo pronađite oznaku papira na desnoj ruci sideof radio. . Usledilo daljim brojevima poput 754 010 (7643 754 010) . Kada ste zadovoljni sakod unet. 5). nalaze se u modelu broja stereo. . Zapišite tri nimbers u poziciji u kojoj 754 ( Podvučeno gore) . Napomena : Ovo pismo može biti različit na svakom radiju. Sada ima svih 10 cifara ( 7541682854 ) . Prva tri broja . Pritisnite .. dugme. 2). izračunati Kodeksa .