You are on page 1of 1

Obrazac IZ-MO

SOCIJALDEMOKRA
Naziv politike stranke/nositelja

TSKA PARTIJA HRVATSKE


nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe biraa/kandidata

IBLEROV TRG 9, 10000 ZAGREB


Mjesto sjedita/prebivalita ili boravita/adresa

02010978731
018 politike stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe biraa/kandidata

HR3423600001501250231
Broj posebnog rauna za financiranje izborne promidbe

Broj stranice 1 IZVJEE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAAVANJE IZBORNE PROMIDBE u razdoblju od 19.04.2013 do 15.06.2013.

UKUPNO

Ogulin,

15. lipnja 2013. (mjesto i datum sastavljanja)


~

~<o\'
stva
'?

17,..h
)

!fi:.-,~
\,

Potvrda pri m itka nad Ienog izborn og po vj er

trG)

;;>;E;
("o

....::~::.l,,"-+'!P-lo!Tl-I1!J=-.r~t"'"P.'-">r'_ c_ ,----1:......=..'..:.... C='+f''j'1--''

IJ- '.: ','

I,

.q

....,

I z:
~

f..L'

--,-ZO.=....;....1

-:,:I C:"" O

t ,/,~,.3Pi\?s~ ~'//
4CKA ~

'1' G (J L \

. 0 ~

~0' ,
,/

;,,-,'_!\p.' __