You are on page 1of 1

Daca pe intreaga durata de plasare valoarea considerate in calcul a sumei S0 (Su ma initiala)nu se modifica,vom spune ca avem un proces de dobanda

simpla sau ca plasarea unei sume S0 s-a efectuat in regim de dobanda simpla. Pentru S u.m. pe timp de t-ani dobanda, numita dobanda simpla este: D= S*i*t= (S*p*t)/100 unde S este suma depusa, t numarul de ani pe care s-a depus suma, iar p este pro centul dobanziicare reprezinta suma care se plateste pentru suma depusa pe 100 d e unitati monetare (u.m.) pentru o perioada de un an. S/100 este numarul de setu ri de 100 continute de suma S, (S/100) *p este dobanda pe un an pentru suma depu sa, iar D reprezinta dobanda pe n ani pentru suma S. De aici formula dobanzii p m luni este data de formula: D=(S*p*m)/(100*12) Actualizarea Factor de actualizare ACTUALIZARE, rationament economic prin care se determina pretuirea (evaluarea) p rezenta a unui venit, bun, activ, utilitate viitoare. In cadrul acestui rationam ent se tine seama de factorul timp si de conditiilc modificate ale fiecarei peri oade. actualizarea este un procedeu de calculare a valorii unei resurse banesti pornind de la principiul ca o suma prezenta S0 valoreaza dupa n ani Sn = S0(l + a)^n (vezi principiul actualizarii,). Expresia z1 = (1+a)^n se numeste factor de fructificare. In sens invers, o suma Sn disponibila in viitor, peste n ani, are o valoare actu alizata (in prezent) egala cu Sp = Sn/(1+a)^n. Expresia z=1/(1+a)^n se numeste factor de actualizare si se foloseste la aducerea in prezent a unor s ume ce se vor realiza in viitor, micsorand aceste sume (z Marimea a este redata prin coeficientul de actualizare si reprezinta eficienta anu ala a unei unitati monetare avansate (cheltuite). In cazul depunerilor la banca sau al acordarii de credit, coeficientul de actualizarea este rata anuala a doba nzii. In cazul efectuarii unei investitii, acesta este randamentul asteptat al i nvestitiei, egal cu eficienta medie a investitiilor obtinuta la objective simila re din ramura sau subramura unde se cheltuieste suma respectiva. In ambele situatii coeficientul de actualizarea tine seama de amploarea riscului la care este supusa incasarea respectiva, de termenul de recuperare a sumei ava nsate, de evolutia previzibila a puterii de cumparare a banilor si de evolutia c osturilor resurselor financiare (v. Capitalizare) Dobanda nominala Rata dobanzii cu care este remunerata o obligatiune de imprumut ce intra in calc ulul randamentului titlului.