You are on page 1of 2
UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCłII ALBUM DE PLANŞE LA DESEN TEHNIC SEMESTRUL I AN UNIVERSITAR: 2010 – 2011 STUDENT: AN , GRUPA UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCłII DESEN TEHNIC SEMESTRUL I BORDEROU DE PLANŞE 1-3. DISPOZIłIA PROIECłIILOR. SECłIUNI. 4. SCRIERE TEHNICĂ. 5. DETALIU FUNDAłIE. 6. RELEVEU SALĂ DE CLASĂ. 7. PLAN FUNDAłII. 8. PLAN PARTER. DATA: ÎNTOCMIT: