DASAR EKONOMI BARU

NURAZLINDA BINTI AZHAR PPISMP KAJIAN SOSIAL SEMESTER 3/2010

Sejauhmanakah DEB berjaya mencapai hasrat dan kehendaknya? .SOALAN DEB mempunyai falsafah dan strategi yang tersendiri dalam mencorakkan kesejahteraan rakyat.

perpaduan kaum dan kestabilan politik .Penubuhan DEB Usaha untuk mengubah masyarakat dan negara daripada keadaan mundur kepada maju dalam pelbagai aspek kehidupan 1971 -1990 Untuk mencapai pembangunan yang seimbang bagi semua sektor ekonomi.

Mengurang dan membasmi kemiskinan MATLAMAT DEB Menyusun semula masyarakat .

Sediakan perkhidmatan sosial secara percuma atau bagi subsidi lebih meluas Menambah peluang untuk menukar kegiatan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah kepada yang tinggi MATLAMAT 1: Mengurang dan membasmi kemiskinan Menambah peluang pekerjaan Menambah daya pengeluaran dan pendapatan melalui teknik moden dan kemudahan yang lebih baik .

MATLAMAT 2: Menyusun semula masyarakat Menambah bahagian bumiputera dan Melayu dalam pemilikan modal harta syarikat dan pembentukan masyarakat perniagaan bumiputera Memajukan kawasan yang mundur melalui agensi-agensi wilayah Permodenan kehidupan desa dengan meninggikan daya pengeluaran serta mempertingkat dan mengimbangkan pertumbuhan kegiatan bandar .

PENCAPAIAN DEB Perubahan atau pembaikan dibandingkan dengan keadaan sebelum DEB dilancarkan .

4 .9 21.4 17.1 4.4 Golongan termiskin - - 143.1 7.7 1990 JIRM (ribu) 530.1 15.3 89.3 KK (%) 12.9 Kemiskinan keseluruhan - - 619.9 KK (%) 58.6 3.PENCAPAIAN: Mengurang dan membasmi kemiskinan Strata 1970 JIRM (ribu) Luar bandar 705.3 KK (%) 21.8 2000 JIRM (ribu) 266.4 Bandar 85.5 86.1 351.0 64.1 2.

3 % RM 993 48 % RM 726 RM 905 RM 931 15 % RM 4392 80 % .Pencapaian Pendapatan purata bulanan isi rumah di Semenanjung Kelantan Terengganu Pendapatan purata bulanan bumiputera Kadar kemiskinan di Semenanjung Malaysia Taraf KDNK per kapita Malaysia Bekalan kemudahan elektrik 1970 RM 264 1990 RM 1163 RM 269 RM 339 RM 172 49.

kesihatan. kemahiran. infrastruktur dan latihan Wujud suasana kerja yang menggambarkan komposisi kaum dan wujudnya kumpulan perusahaan.Pencapaian lain: Wujud peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor untuk semua kaum – kurang pengangguran Peningkatan dalam daya pengeluaran dan pendapatan dengan bertambahnya kemudahan untuk semua golongan Kerajaan memberi peluang untuk baiki taraf dan kualiti hidup melalui pelajaran. perniagaan dan perdagangan bumiputera .

8 % 48 % Penglibatan Melayu dalam sektor ke-3 37.PENCAPAIAN: Menyusun semula masyarakat Pencapaian Pendapatan purata bulanan isi rumah Melayu di Semenanjung Penglibatan Melayu dalam sektor ke-2 1970 RM 172 1990 RM 931 30.9 % 51 % Keahlian bumiputera dalam kumpulan profesional 4.9 % 29 % .

6 6.7 Bukan Bumiputera Pemastautin Asing 34.6 56.0 6.6 1.6 13.4 19.3 4.0 61.7 56.3 32.4 13.4 19.4 1.7 .Hak Milik Modal Saham Syarikat-syarikat Berhad (%) Kumpulan Hak Milik Pemastautin Malaysia Bumiputera Bumiputera perseorangan Agensi amanah 1971 38.3 2.0 2000 59.3 19.4 1990 76.7 40.1 17.7 1988 75.0 24.7 23.

dan RISDA (1973) . kuota dan lesen kepada perniagaan milik bumiputera dan syarikat usahasama dengan bumiputera bagi membentuk sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) Tertubuhnya agensi pembangunan yang bertujuan untuk membantu bumiputera dalam bidang perdagangan dan bagi memajukan wilayah – Bank Pembangunan dan Amanah Saham Nasional Kerajaan juga telah menubuhkan beberapa agensi untuk mempercepatkan pencapaian matlamat seperti yang diharapkan – Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS-1960). Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (1971).Pencapaian lain: 75 % pencapaian dalam pemilikan harta (saham) untuk anak negeri daripada saham syarikat Kerajaan memberi kontrak.

Peningkatan dalam KDNK dan pendapatan per kapita (1970 – 1990) Maklumat 1970 1990 Keluaran Dalam Negara Kasar Pendapatan Per Kapita RM 21 548 RM 59 155 RM 1 109 RM 6 180 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful