You are on page 1of 24

Industriya

Ang

Pangunahing Sektor ng Industriya Ang Larawan ng Paggawa sa

.

.

Ano ang ibig sabihin ng salitang Industriya? .

SEKTOR NG INDUSTRIYA .

Sektor na gumagamit ng mga hilaw na materyales upang maging yaring produkto. .

Pagmamanupaktyu r Serbisyo INDUSTRIYA Pagmimin a Konstruksyo n .

4. 5.Kahalagahan ng Industriya 1. 3. 2. Nagkakaloob ng Hanapbuhay Kumikita ng Dolyar ang Ekonomiya Nagpoproseso ng mga Hilaw na Materyales Nakagagamit ng Makabagong Teknolohiya Nagsu-supply ng Yaring Produkto .

Ang Kinakaharap na Suliranin ng Industriya 1. 5. 4. Kakulangan ng Suporta at Proteksiyon ng Pamahalaan Pagpasok ng mga Dayuhang Kompanya at Industriya Pagiging Import Dependent ng mga Industriya Kawalan ng Sapat na Puhunan Hindi angkop ang Proyekto . 3. 2.

2. Pagkakaloob ng pautang sa mga lokal na negosyante Pagbibigay ng subsidy at insentibo sa maliit na kompanya Pagbibigay ng prayoridad sa pangangailangan ng industriya Paglinang sa yaman ng bansa Paghikayat sa mga dayuhang kompanya di-kakompetensiya ang lokal industriya . 5. 4.Solusyon sa mga Suliranin ng Industriya 1. 3.

Ang Pangunahing Sektor ng Industriya .

Karl Marx .

Ano ang ibig sabihin ng salitang Manggagawa? .

Ano ang ibig sabihin ng Unyon? .

ay isang organisasyon na tumatangkilik at nagbibigay ng proteksiyon sa manggagawa. .

Company Union 3.Labor Union 2.Craft/Trade Union .Industrial Union 4.Uri ng Unyon 1.

Halimbawa ng Unyon Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) -pinakamalaking rehistradong unyon sa ating bansa  Kilusang Mayo Uno (KMU) -kilalang militanteng unyon ng mga manggagawa  Isabelo delos Reyes -Union de Litografos o Impresores de Filipina  .

Layunin ng Unyon Tamang oras ng paggawa at malinis na pasilidad 2. Pagkalooban ng Suporta ang mga Kasapi 1. Magkaroon ng makatarungang sahod at ibang benepisyo 3. .

1052  Workmen’s Compensation-Batas Republika Blg.Batas Republika Blg. 679  Termination Pay Leave-Batas Republika Blg.Batas Republika Blg. 772  Pag-eempleyo ng mga Babae at Bata . 7610  .Mga Batas na Nagbibigay Proteksiyon sa mga Karapatan ng Manggagawa Paternity Leave.8187  Maternity Leave.Batas Republika Blg.1131  Batas Republika Blg.

semi-skilled.skilled.pisikal at mental  Pisikal.Ang Larawan ng Paggawa sa Pilipinas Manggawa. unskilled  Sahod  Wage Rate  Minimum Wage  Nominal Wage  Real Wage  .

Subsistence Theory .Mga Teorya ukol sa Sahod 1. Magrinal Productivity Theory 2. Wage Fund Theory  John Stuart Mill 3.

Pagtanggap ng Scab 6. Closed Shop Mga Paraan ng Pangasiwaan 1. Welga 4. Yellow Dog Contract 3. Injunction 5. Lockout 4. Bokyot 2. Sabotahe 5.Mga Paraan ng Manggawa 1. Piket 3. Open Shop . Espiya 7.Blacklist 2.