You are on page 1of 3

Calea

Calea spirituală este o cale atât de fundamentală şi universală încât ea se rezumă într-un singur cuvânt: CALEA. Pătrundem pe această cale atunci când realizăm că nu exista nici un alt sens al vieții şi ca singură ieșire posibilă este să urmăm CALEA... Acest drum nu este cel al intelectului, al rațiunii sau al curiozității, este un drum unic, care are propriile exigente, particularități şi... capcane. Călătoria spirituală se situează dincolo de Mental, această dimensiune interioară a noastră, care se identifică cu rațiunea, emoțiile şi simțurile. Într-un fel Mentalul este, sub un anumit unghi, același lucru cu Egoul - acest micuț eu care se agată de lumea realității materiale hrănindu-se cu ea - şi generând în același timp emoții, concepte, dorințe şi prejudecăți. CALEA consistă în pierderea Egoului. Cel care pătrunde pe CALE va pierde treptat limitele egoiste ale personalității, care se disipă, așa cum un râu se pierde în mare... Odată treziți la realitatea dimensiunii spirituale, odată priza de conștiință făcută, nu mai există drum de întoarcere, perdeaua ignoranţei se ridică şi reculul nu mai este posibil. Căci ieșirea din teritoriul ignoranţei nu poate da decât spre spațiul larg deschis al Conștiinței totale. Știind că nu există decât un singur drum şi cunoscând direcția de urmat, sesizăm semnificația demersului evolutiv al omului pe Pământ şi al Universului în ansamblul sau. E drept că putem stagna dar nu putem da înapoi, odată primii pași făcuți. Exista in profunzimea ființei umane, ca o sămânță care așteaptă să încolțească, această conștiință totală care ne cheamă să regăsim adevărata noastră natură, să ieșim din visul materiei şi să ne întoarcem ACASĂ. Calea este aceeași pentru toți oamenii, dacă ne gândim la destinație şi la etapele de urmat. În ceea ce privește însă ritmul şi împrejurările, lecțiile de urmat şi dificultățile însușirii lor, deci modul în care se desfășoară călătoria, acesta este adaptat fiecăruia, căci fiecare are unicitatea sa în Univers şi voiajul său este unic. Cel care caută destinația, odată ajuns pe cale, se angajează într-un demers individual şi universal în același timp. Exista însă o subtilitate pe care puţini o sesizează şi e mai degrabă legată de destinație, de ceea ce se află la capătul acestui drum. Mulți călători pe drumul spiritualității îşi imaginează ţelul final ca pe o răsplată cuvenită şi acceptată de Ego. Eul lor se vrea răsplătit în urma eforturilor şi a râvnei depuse.

acesta fiind de fapt şi capătul final al călătoriei. Căci Sinele Superior... sau a ceea ce ei îşi imaginează că acesta ar fi. Această CALE este calea căutării interioare a unității.. mai bine zis Sinele "nu este din această lume". banii. prin ruperea legăturilor care ne țin înlănțuiți în Ego. prin gesturile. casa. El este alcătuit şi se manifestă prin obiceiurile personale şi sociale (cultura) . Cine creează această suferință? Același MENTAL. cel care dictează reacțiile la evenimentele exterioare emoțiile... contopirea ființei noastre divine în oceanul Iubirii Necondiționate. un Ego mai perfecționat. în mod greșit. Într-un cuvânt cel care pornește pe cale. Sau. așa cum s-ar putea crede. etc.Ca şi cum la linia de sosire premiul cel mare ar fi o dilatare a eului care ar deveni superconştient şi omnipotent. Facă-se voia TA şi nu vrerea mea....asemenea lui Dumnezeu. Cine se află în spatele acestei stări de fapt? MENTALUL . prizonieri ai unei condiționări adânc înrădăcinate. ne identificăm până la contopire. corpul. şi eliberarea. este cel pentru care vocea Sinelui este mai puternică decât cea a Egoului.sau mintea. şi utilizează imaginația sau reflecția în urma celor petrecute. pierderea totală şi definitivă a ceea ce sunt. mașina. Egoul este cel care creează iluzia rupturii.. A fi pe un drum spiritual înseamnă a fi liber. Faptul că oamenii cred ca sunt ceea ce au : numele. Sinele nefiind. dintre Ego şi Sine. ACASĂ a noastră. actele şi .acolo unde ne așteaptă de fapt viața. așteptându-se să fie "iluminați". Ce este acest mental ? El este totodată cel care centralizează şi supervizează senzațiile corporale. adevărata VIAŢĂ. Egoul dispare angajându-se pe un drum fără ieșire pentru el. sămânța de divinitate care veghează în noi este cel care ne atrage şi ne îndrumă pe această CALE. E de subliniat aici diferența fundamentală. Cunoașterea adevărului începe prin cunoașterea de sine. căci percepția realității din spatele perdelei de fum a unei lumi de iluzii ne proiectează într-o dimensiune în care frica nu-şi are locul. Raportul dintre A AVEA şi A FI este inversat de maniera dramatică.. dimensiunea spirituală a ființei umane. dată fiind natura lor esențialmente diferită... redă confuzia în care trăiesc. într-un fel. Cunoaște-te pe tine însuti şi vei fi liber. adică comentariul interior neîntrerupt care ne acompaniază permanent pe drumul unei vieți pline de suferințe. În realitate ceea ce caută inconștient este. El se află la cel mai înalt nivel de vibrație într-o dimensiune care aici nu poate fi nici măcar concepută... Sinele ne reintegrează naturii noastre ADEVARATE. şi mai devreme sau mai târziu cu toții pășim. poziția socială... Accesul la o conștiință lărgită ne situează la o înălțime de unde perspectiva asupra existenţei umane şi a sensului demersului evolutiv este fundamental diferită. Îl mai putem numi Ego sau Eul nostru cu care. Spiritualitatea pură ne eliberează de obsesiile trecutului şi de teama faţă de viitor....

A trăi la un nivel spiritual înseamnă a avea acces la o dimensiune Supra-mentală. la un nivel care se afla dincolo de dimensiunea mentală. nici cu gândurile sau rolurile noastre .. Este la nivelul gândurilor şi al conceptelor. ceea ce vechii indieni numeau MAYA. Emoțiile sunt pentru mental ceea ce reacțiile senzoriale sunt pentru corpul fizic... Iubirea fără limite. funcție de nivelele de conștiință pe care le accesăm. Mentalul= regizorul din spatele scenei care dă consistenţă măștii. spațiul... toate acestea fiind atribute ale Egoului nostru. în a nu ne identifica cu nimic. eliberați de lanțurile Egoului. Așadar PERSOANA (MASCA) = personalitate. Spiritualitatea desăvârșită constă în a nu fi înlănțuiți de nimic. Energia Creatoare si Compasiunea.. ceea ce numim cu alte cuvinte Dumnezeu. Personalitatea este oglinda care reflectă nivelul nostru de evoluție la un moment dat. timpul. după ce le vom fi experimentat pe deplin. personalității. A crede că bogăția emoțiilor noastre este cea care validează dimensiunea noastră umană este o greșeală. . şi adevărata Realitate. ceea ce nu înseamnă că adevărata realitate ar fi pură iluzie. a transcede. a fi LIBERI să trăim în prezent în toată grandioasa lui manifestare. creator al iluziei realității materiei. Acest ecran. făcându-ne să credem că tot ceea ce este experimentat în dimensiunea fizică este singura realitate. Căci TOTUL este real dar la nivele diferite şi în cuprinsul anumitor limite. La cel mai înalt nivel se află Conștiința Universală. este lumea proiecțiilor noastre emotive. nici cu corpul nostru. Ego. emoțiile sunt de fapt cele care creează ecranul. conceptele.. dualitățile etc. Dimpotrivă.cuvintele care alcătuiesc ceea ce numim personalitatea noastră. interpretarea care se interpune între adevăratul eu. entitatea completă de dincolo de timp şi spațiu. Sinele nostru.. masca sub care se manifestă pe scena vieții terestre individualitatea noastră.. A fi pe deplin spiritual înseamnă a trai debarasat de mental. este lumea iluziilor. nici cu emoțiile.