You are on page 1of 2

UNIVERZITET U TUZLI

Fakultet elektrotehnike
Tuzla, 29.06.2012.godine
KVALIFIKACIONI ISPIT IZ
MATEMATIKE
GRUPA A

1.
Ako su , 0 a b = , onda izraz
( )
1
1
2
2 3 3
1 1
2 2
2 2
1 a b
ab
a b
a b

(
(
| |
(
|

(
|
| |
( \ .
+
|
(
\ .
ima vrijednost:
a) -1
b)
1
ab

c) 1
d) ab
2.
Za koje vrijednosti parametra p kvadratna jednaina ( )
2
3 8 3 0 p x px p + = nema
realnih rjeenja?
a)
5
3,
2
| |

|
\ .
b) 0 c)
5
1,
2
| |
|
\ .
d)
3
1,
5
| |

|
\ .

3.
Skup rjeenja nejednaine
2 2
3 6 3 6
2 1 2 1
x x x x
x x
+ + +
s
+
je:
a) ( ) 3, 1 b) ( ) 1, 3 c)
2
,1
3
| |
|
\ .
d)
1 1
,
2 2
| |

|
\ .

4.
Zbir kvadrata rjeenja jednaine
1
3 9 4 3 9
x x
= je:
a) 90 b) 5 c) 73 d) 41
5.
Zbir kvadrata realnih rjeenja jednaine
( )
1
1
3 3
5 2 1
log 4 5 1 log
3
x
x

+
+ = + je:
a) 10 b) 25 c) 5 d) 41
6.
Skup rjeenja nejednaine
1 7
1
2 1
x
x

s
+
je:
a)
3
2,
2
(

(

b) | |
1, 0 c)
2
0,
5
(
(

d)
5
,
2
|
+
|

.

7.
Modul kompleksnog broja
3 3
cos15 sin15
i
i
o o

+
je:
a) 2 3 b) 2 6 c) 3 2 d) 6
8.
Rjeenje trigonometrijske jednaine
2
2sin 5cos 1 0 x x + = u prvom kvadrantu je:
a)
3
t
b)
6
t
c)
15
t
d)
4
t

9.
Koordinatni poetak i take u kojima prava 8 7 56 0 x y + = sijee x i y ose ine trougao.
Koliko iznosi povrina tog trougla?
a) 56 b) 28 c) 42 d) 14
10.
Osnovica jednakokrakog trougla je 3[cm] i njen naspramni ugao je 30
o
. Koliko iznosi
povrina trougla?
a)
( )
2
9 2 3
4
cm

(

b)
( )
2
3 2 3
2
cm
+
(

c)
( )
2
9 2 3
4
cm
+
(

d)
( )
2
3 2 3
2
cm

(


NAPOMENA
Poslije svakog zadatka ponuena su etiri odgovora.
Zaokruite odgovor koji smatrate tanim.
Tano zaokruen odgovor nosi 4 boda.
Nezaokruen odgovor nosi 0 bodova.

UNIVERZITET U TUZLI
Fakultet elektrotehnike
Tuzla, 29.06.2012.godine
KVALIFIKACIONI ISPIT IZ
MATEMATIKE
GRUPA B

1.
Ako su , 0 a b = , onda izraz
( )
1
1
2
3 3 2
1 1
2 2
2 2
1 a b
ab
a b
a b

(
(
| |
+ (
|

(
|
| |
(
+ \ .

|
(
\ .
ima vrijednost:
a) ab
b) 1
c)
1
ab

d) -1
2.
Za koje vrijednosti parametra p kvadratna jednaina ( )
2
5 6 5 0 p x px p + = nema
realnih rjeenja?
a)
5
2,
2
| |

|
\ .
b) 0 c)
5 5
,
2 4
| |

|
\ .
d)
5
1,
2
| |
|
\ .

3.
Skup rjeenja nejednaine
2 2
2 4 2 4
3 1 3 1
x x x x
x x
+ + +
s
+
je:
a)
1 1
,
3 3
| |

|
\ .
b) ( ) 2, 1 c)
1
1,
2
| |

|
\ .
d)
1
,1
2
| |
|
\ .

4.
Zbir kvadrata rjeenja jednaine
1
4 3 2 8
x x
= je:
a) 90 b) 25 c) 13 d) 73
5.
Zbir kvadrata realnih rjeenja jednaine
( ) ( )
1 1
2 2
log 9 7 2 log 3 1
x x
+ = + + je:
a) 41 b) 25 c) 13 d) 5
6.
Skup rjeenja nejednaine
1 5
1
3 1
x
x

s
+
je:
a)
| |
0,1 b)
5
, 1
2
(

(

c) | |
5, 3 d)
5
,
2
|
+
|

.

7.
Modul kompleksnog broja
3 3
cos75 sin75
i
i
o o
+
+
je:
a) 2 6 b) 6 c) 3 2 d) 2 3
8.
Rjeenje trigonometrijske jednaine
2
2cos 7sin 2 0 x x + = u prvom kvadrantu je:
a)
15
t
b)
3
t
c)
4
t
d)
6
t

9.
Koordinatni poetak i take u kojima prava 7 8 56 0 x y + = sijee x i y ose ine trougao.
Koliko iznosi povrina tog trougla?
a) 28 b) 14 c) 56 d) 42
10.
Osnovica jednakokrakog trougla je 6[cm] i njen naspramni ugao je 150
o
. Koliko iznosi
povrina trougla?
a)
( )
2
9 2 3 cm ( +

b)
( )
2
3 2 3 cm (

c)
( )
2
9 2 3 cm (

d)
( )
2
3 2 3 cm ( +


NAPOMENA
Poslije svakog zadatka ponuena su etiri odgovora.
Zaokruite odgovor koji smatrate tanim.
Tano zaokruen odgovor nosi 4 boda.
Nezaokruen odgovor nosi 0 bodova.