CẢI THIỆN SỨC CHỐNG CHỊU VỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - VÙNG VEN

BIỂN ĐÔNG NAM Á
Thông tin chung
Biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu, tuy nhiên ở cấp độ địa phương, có rất nhiều việc có thể làm để giảm thiểu tác động mà biến đổi khí hậu mang đến. Song song với những nỗ lực ổn định nồng độ khí nhà kính trong không khí, chúng ta cần phải đẩy nhanh các nỗ lực nhằm chuẩn bị đối phó với những thay đổi chắc chắn sẽ sảy ra trong tương lai. Thế giới cần học để “tránh các tác động không thể kiểm soát được và kiểm soát các các tác động không thể tránh được”. Việc thích ứng sẽ làm mức độ tác động của biến đổi khí hậu có sự thay đổi rõ rệt. Việc thích ứng bao gồm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương (hoặc tăng sức chịu đựng) thông qua việc giảm nguy cơ phải đối mặt với các rủi ro khí hậu, giảm mức độ nhạy cảm của những rủi ro đó, và/ hoặc tăng khả năng giải quyết rủi ro. Việc bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và các hành động vì cộng đồng hoặc do cộng đồng thực hiện ngày càng được nhìn nhận như nền tảng quan trọng cho việc thích ứng hiệu quả. Các cách tiếp cận dựa vào cộng đồng cũng quan trọng như vậy.

Mục tiêu và cách tiếp cận

Dự án sẽ tăng cường khả năng của chính quyền và người dân địa phương trong việc lập kế hoạch và thích ứng với các hiểm họa khí hậu trong tương lại tại tám tỉnh ven biển từ Tp Hồ Chí Minh đến Băng-cốc bao gồm: Tp Hồ Chí Minh (Cần Giờ), Bến Tre, Sóc Trăng và Kiên Giang ở Việt Nam; Kampot và Koh Kong ở Campuchia; Trat và Chanthaburi ở Thái Lan (xem bản đồ). Trong đó, Bến Tre và Sóc Trăng nằm ở Đồng bằng Sông Cửu Long, là khu vực sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do nước biển dâng. IUCN và các đối tác dự án sẽ cùng làm việc để tăng cường năng lực của các tỉnh trên qua đó giúp các cơ quan tỉnh tiến hành đánh giá tính dễ bị tổn thương, xác định các hoạt động thử nghiệm nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương; thiết kế, thực hiện và giám sát kết quả của các hoạt động thử nghiệm; và tiến hành phân tích chi phí-lợi ích và đánh giá tính khả thi cho việc nhân rộng các hoạt động thử nghiệm ra khu vực duyên hải lớn hơn. Dự án cũng sẽ chỉ ra những hành động tốt nhất mà người dân địa phương đang làm và tạo cơ hội để các cộng đồng ở các vùng khác nhau dọc đường bờ biển có thể học hỏi lẫn nhau. Dự án sẽ sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên để đảm bảo các thông điệp chính sách được tuyên truyền đến tất cả các cấp. Dự án cũng sẽ phát triển mạng lưới, tổ chức các chuyến thăm quan học tập và các diễn đàn thường niên để chia sẻ kiến thức với 12 tỉnh còn lại ở suốt dải ven biển từ TP Hồ Chí Minh đến Băng-cốc.

Các đối tác
Nhà tài trợ chính cho dự án là Liên minh Châu Âu, với khoản hỗ trợ tài chính 2.450.000 EURO (chiếm 80% tổng ngân sách) từ Chương trình Trọng điểm Môi trường. Tại Việt Nam, dự án sẽ hợp tác với Tổng cục Biển và Hải đảo (VASI), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT), cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về ứng phó với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh ven biển; và GIZ, cơ quan hiện đang thực hiện các dự án quản lý tổng hợp vùng bờ tại Sóc Trăng và Kiên Giang.

TỔ CHỨC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN QUỐC TẾ

EUROPEAN UNION

IUCN tu. Tại Cam-pu-chia. Dự án sẽ đưa ra các khuyến nghị chính sách đối với các nhà lập kế hoạch và ra quyết định dựa trên kinh nghiệm thu được từ quá trình thực hiện. Liên hệ Giám đốc Dự án: Ts. Thời gian Dự án được thực hiện từ 01/2011 đến 12/2014. Viện Sinh học Nhiệt đới tại thành phố Hồ Chí Minh.nguyenduc@iucn.mather@iucn. Tại Thái Lan. và Đào tạo (SEA-START) tại Bangkok sẽ hỗ trợ tiến trình này thông qua việc chi tiết hóa các mô hình biến đổi khí hậu. Nội dung của tài liệu này thuộc trách nhiệm của IUCN và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu trong bất cứ hoàn cảnh nào. dự án sẽ phát triển và áp dụng các khung phương pháp luận và phân tích về đánh giá tính dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và giảm thiểu nguy cơ do thiên tai (DRR). đối tác của IUCN trong Sáng kiến Rừng ngâp mặn cho tương lai (MFF). hiệu quả về đầu tư. Cục Khí tượng và Thủy văn và biến đổi Khí hậu của Bộ TN & MT. tư vấn kỹ thuật và đào tạo về tiến hành đánh giá tính dễ bị tổn thương tại các tỉnh trọng điểm. tiến trình. phù hợp với địa phương. chính quyền và cộng đồng địa phương. Các hoạt động này sau đó sẽ được đánh giá với sự tham gia của các bên liên quan để rút ra các bài học nhằm cải thiện việc lập kế hoạch ở cấp độ địa phương và cấp tỉnh. nâng cao năng lực chuyên môn về quản lý tổng hợp vùng bờ. Do Văn phòng IUCN khu vực châu Á tại Bangkok điều phối. Trung tâm vùng của Hệ thống Đông Nam Á về Phân tích. các tổ chức xã hội dân sự.org Tại Thái Lan: Ravadee Prasertcharoensuk. và trường đại học Cần Thơ. hỗ trợ việc đánh giá tính dễ bị tổn thương và lập kế hoạch thích ứng cho các cộng đồng ven biển. IUCN robert. dự án sẽ hợp tác với Văn phòng Biến đổi khí hậu quốc gia và Sở tài nguyên đất ngập nước và vùng bờ. Nghiên cứu. Dự án cũng sẽ hợp tác với Sở Tài nguyên Biển và Vùng bờ. xây dựng cách tiếp cận thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp tỉnh. đầu tư vào chống chịu với biến đổi khí hậu của các ngành. Phnôm-Pênh. Xây dựng năng lực cho các bên liên quan: dự án sẽ cung cấp các công cụ. Thiết kế và thực hiện các kế hoạch và chiến lược liên ngành: dự án sẽ hỗ trợ việc định hình các phương án thích ứng ngắn hạn và dài hạn. và các cơ quan chính phủ sẽ được tổ chức thường niên. và lồng ghép các kết quả vào các quy hoạch phát triển tại tám tỉnh dự án.org TỔ CHỨC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN QUỐC TẾ Tài liệu này được xuất bản với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. . Các hoạt động Đánh giá tính dễ bị tổn thương: hợp tác với các nhà khoa học. SDF ravadee. phương pháp luận. tập trung vào nâng cao khả năng phục hồi của cộng đồng trước những thảm họa thiên nhiên và do con người gây ra. Robert Mather. dự án sẽ hợp tác với Quỹ Phát triển Bền vững. IUCN kimsreng.com Tại Việt Nam: Nguyễn Đức Tú. Một diễn đàn ven biển ở cấp độ khu vực để chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các cộng đồng. và có thể lồng ghép trong các kế hoạch phát triển của tỉnh và của các ngành. thực hiện và đánh giá kết quả của các hoạt động thử nghiệm tại một số cộng đồng được lựa chọn.Dự án sẽ phối hợp với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại Bến Tre. các nhà khoa học.prasertcharoensuk@gmail. Thực hiện các hoạt động thử nghiệm tại các cộng đồng được lựa chọn: tại mỗi tỉnh dự án. Hợp tác với các tỉnh và các quốc gia lân cận về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu nguy cơ thiên tai: Dự án sẽ hỗ trợ thiết lập mạng lưới gồm các tỉnh ven biển để chia sẻ ý tưởng và cách tiếp cận giữa các vùng làm cơ sở để xây dựng một cách tiếp cận phối hợp. Hà Nội.org Tại Cam-pu-chia: Kimsreng Kong.kong@iucn. sẽ lựa chọn một số cộng đồng và dự án sẽ làm việc trực tiếp với người dân và chính quyền địa phương để xác định và thực hiện các hoạt động thử nghiệm. Các phương pháp và công cụ hiện hành sẽ sàng lọc dựa trên kinh nghiệm thu được và sẽ xây dựng một bộ công cụ để . Băng-cốc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful