You are on page 1of 4

TABELA KINESKIH ASTROLOKIH ZNAKOVA

prema goditima

Preporuujemo da preuzmete besplatni program Udruenja astrologa Crne Gore da saznate va


astroloki znak (prema godini roenja), pa ak i dopunskih znakova (mjeseca i dana
roenja), te posebno znaajnog znaka sata roenja kao svojevrsnog kineskog podznaka.
Samo kliknite na: Odredite sva 4 kineska znaka (podznak).
Popularno, ali pogreno se smatra da astroloki znak poinje sa kineskom novom godinom. To je
otuda to mnogi astrolozi poistovjeuju kinesku kalendarsku godinu (koja je zasnovana na
kineskoj tradiciji lunisolarnog kalendara) sa astrolokom godinom (koja je po solarnom
kalendaru). Zbunjujue je posebno time to obije nose istovjetne nazive.
Ali zapravo, astroloki znak poinje prvog dana mjeseca Tigra, to pada otprilike 4. februara, mada
se to moe desiti i koji dan ranije ili kasnije zavisno od godine. (Tako e, na primjer, naredna
godina Vodenog Zmaja zvanino poeti 23. januara 2012., ali taj astroloki znak, v. tabelu,
tek 4. februara)
Koga to teorijski zanima, nai e teoretski dodatak nakon tabele znakova:

TABELA ASTROLOKIH ZNAKOVA PO GODITIMA:


5.2.1920. - 3.2.1921. Metalni Majmun

4.2.1921. - 3.2.1922. Metalni Pijetao


4.2.1922. - 3.2.1923. Vodeni Pas
4.2.1923. - 4.2.1924. Vodeni Vepar
5.2.1924. - 3.2.1925. Drveni Mi
4.2.1925. - 3.2.1926. Drveni Bivo
4.2.1926. - 3.2.1927. Vatreni Tigar
4.2.1927. - 4.2.1928. Vatrena Maka (Zec)
5.2.1928. - 3.2.1929. Zemljani Zmaj
4.2.1929. - 3.2.1930. Zemljana Zmija
4.2.1930. - 3.2.1931. Metalni Konj
4.2.1931. - 4.2.1932. Metalna Ovca
5.2.1932. - 3.2.1933. Vodeni Majmun
4.2.1933. - 3.2.1934. Vodeni Pijetao
4.2.1934. - 3.2.1935. Drveni Pas
4.2.1935. - 4.2.1936. Drveni Vepar
5.2.1936. - 3.2.1937. Vatreni Mi
4.2.1937. - 3.2.1938. Vatreni Bivo
4.2.1938. - 3.2.1939. Zemljani Tigar
4.2.1939. - 4.2.1940. Zemljana Maka (Zec)
5.2.1940. - 3.2.1941. Metalni Zmaj
4.2.1941. - 3.2.1942. Metalna Zmija
4.2.1942. - 3.2.1943. Vodeni Konj
4.2.1943. - 3.2.1944. Vodena Ovca
4.2.1944. - 3.2.1945. Drveni Majmun
4.2.1945. - 3.2.1946. Drveni Pijetao
4.2.1946. - 3.2.1947. Vatreni Pas
4.2.1947. - 3.2.1948. Vatreni Vepar
4.2.1948. - 3.2.1949. Zemljani Mi
4.2.1949. - 3.2.1950. Zemljani Bivo
4.2.1950. - 3.2.1951. Metalni VELIKI TIGAR
4.2.1951. - 3.2.1952. Metalna Maka Zec)
4.2.1952. - 3.2.1953. Vodeni Zmaj
4.2.1953. - 3.2.1954. Vodena Zmija
4.2.1954. - 3.2.1955. Drveni Konj
4.2.1955. - 3.2.1956. Drvena Ovca
4.2.1956. - 3.2.1957. Vatreni Majmun
4.2.1957. - 3.2.1958. Vatreni Pijetao
4.2.1958. - 3.2.1959. Zemljani Pas
4.2.1959. - 3.2.1960. Zemljani Vepar
4.2.1960. - 3.2.1961. Metalni Mi
4.2.1961. - 3.2.1962. Metalni Bivo
4.2.1962. - 3.2.1963. Vodeni Tigar
4.2.1963. - 3.2.1964. Vodena Maka (Zec)
4.2.1964. - 3.2.1965. Drveni Zmaj
4.2.1965. - 3.2.1966. Drvena Zmija
4.2.1966. - 3.2.1967. VATRENI KONJ
4.2.1967. - 3.2.1968. Vatrena Ovca
4.2.1968. - 3.2.1969. Zemljani Majmun
4.2.1969. - 3.2.1970. Zemljani Pijetao
4.2.1970. - 3.2.1971. Metalni Pas
4.2.1971. - 3.2.1972. Metalni Vepar
4.2.1972. - 3.2.1973. Vodeni Mi
4.2.1973. - 3.2.1974. Vodeni Bivo
4.2.1974. - 3.2.1975. Drveni Tigar
4.2.1975. - 3.2.1976. Drvena Maka (Zec)

4.2.1976. - 2.2.1977. Vatreni Zmaj


3.2.1977. - 3.2.1978. Vatrena Zmija
4.2.1978. - 3.2.1979. Zemljani Konj
4.2.1979. - 3.2.1980. Zemljana Ovca
4.2.1980. - 2.2.1981. Metalni Majmun
3.2.1981. - 3.2.1982. Metalni Pijetao
4.2.1982. - 3.2.1983. Vodeni Pas
4.2.1983. - 3.2.1984. Vodeni Vepar
4.2.1984. - 2.2.1985. Drveni Mi
3.2.1985. - 3.2.1986. Drveni Bivo
4.2.1986. - 3.2.1987. Vatreni VELIKI TIGAR
4.2.1987. - 3.2.1988. Vatrena Maka (Zec)
4.2.1988. - 2.2.1989. Zemljani Zmaj
3.2.1989. - 3.2.1990. Zemljana Zmija
4.2.1990. - 3.2.1991. Metalni Konj
4.2.1991. - 3.2.1992. Metalna Ovca
4.2.1992. - 2.2.1993. Vodeni Majmun
3.2.1993. - 3.2.1994. Vodeni Pijetao
4.2.1994. - 3.2.1995. Drveni Pas
4.2.1995. - 3.2.1996. Drveni Vepar
4.2.1996. - 2.2.1997. Vatreni Mi
3.2.1997. - 3.2.1998. Vatreni Bivo
4.2.1998. - 3.2.1999. Zemljani Tigar
4.2.1999. - 3.2.2000. Zemljana Maka (Zec)
4.2.2000. - 2.2.2001. Metalni Zmaj
3.2.2001. - 3.2.2002. Metalna Zmija
4.2.2002. - 3.2.2003. Vodeni Konj
4.2.2003. - 3.2.2004. Vodena Ovca
4.2.2004. - 2.2.2005. Drveni Majmun
3.2.2005. - 3.2.2006. Drveni Pijetao
4.2.2006. - 3.2.2007. Vatreni Pas
4.2.2007. - 3.2.2008. Vatreni Vepar
4.2.2008. - 2.2.2009. Zemljani Mi
3.2.2009. - 2.2.2010. Zemljani Bivo
3.2.2010. - 3.2.2011. Metalni Tigar
4.2.2011. - 3.2.2012. Metalna Maka (Zec)
4.2.2012. - 2.2.2013. Vodeni Zmaj
3.2.2013. - 2.2.2014. Vodena Zmija
3.2.2014. - 3.2.2015. Drveni Konj
4.2.2015. - 3.2.2016. Drvena Ovca
4.2.2016. - 2.2.2017. Vatreni Majmun
3.2.2017. - 2.2.2018. Vatreni Pijetao
3.2.2018. - 3.2.2019. Zemljani Pas
4.2.2019. - 3.2.2020. Zemljani Vepar

TEORETSKI DODATAK (za astrologe):


Poetak novog znaka, odnosno kineske astroloke godine, zoran je na ponovljenoj ilustraciji:

Ipak, treba pomenuti da su postojale i drugaije tradicije, recimo drevni astrolozi su novu godinu i
astroloki znak brojali od zimskog solsticija, a i inae su prilikom smjena kineske dinastije redovno
uvodile i svoje redefinicije kalendara.
Vremenom je preovladala tendencija pribliavanja zapadnjakom solarnom kalendaru. No, to nipoto
ne znai da je kineska astrologija priklonila tuem uzoru, tovie njena podjela na 12 godinjih znakova
je ranija tekovina, potekla od uoavanja priblino 12-godinjeg ciklusa Jupitera. Po toj idealizaciji, on
svake godine boravi u druhom kineskom astrolokom znaku. Posebno je interesantno, kako se vidi na
gornjoj ilustraciji, da je svaki taj kineski znak, zapravo, svojevrsni meuznak naeg zodijaka (kineski
znak sainjava poslijednja polovina prethodnog i prva polovina narednog zapadnakog znaka). U takvoj
vizuri se sagledava poneto to izmie zapadnjakoj astrologiji, i obratno.
Na gornjoj ilustraciji je prikazana i podjela godine na kineske mjesece (to je ujedno i dopunski,
astroloki znak mjeseca roenja), koja je oigledno po 12-mjesenom solarnom ciklusu.