You are on page 1of 34

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu ZAŠTITA GLAVE

Seminarski rad

Student: Nebojša Ćurčić Z2-4/2012

UVOD

NAČELA PREVENCIJE U BZR
Izbegavanje rizika

...
Sredstva i oprema za ličnu ZNR

• Psihofizička opterećenja • Finansijska opterećenja • Neophodnos t primene SLZ

Sredstvo i oprema za ličnu zaštitu na radu (SLZ) jeste odeća, obuća, pomoćne naprave i uređaji koji služe za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posledica po zdravlje zaposlenog. Lična zaštitna oprema (LZO) jeste svaka oprema (sredstvo, uređaj, pribor, pomoćno sredstvo i sl.) koju nosi ili drži korisnik radi sopstvene zaštite od jedne ili više opasnosti po njegovo zdravlje i bezbednost

    LZO se „nosi“ ili „drži“ LZO nosi ili drži „pojedinac“ LZO se koristi „za zaštitu“ pojedinca LZO štiti od „jedne ili više opasnosti LZO SLZ .

Vrste SLZ          sredstva i oprema za zaštitu glave. Integrisano više zaštitnih funkcija . sredstva i oprema za zaštitu očiju i lica. sredstva i oprema za zaštitu organa za disanje. sredstva i oprema za zaštitu sluha. sredstva i oprema za zaštitu ruku i šaka. sredstva i oprema za zaštitu trupa i abdomena. sredstva i oprema za zaštitu stopala i nogu. sredstva i oprema za zaštitu kože. sredstva i oprema za zaštitu celog tela (oprema za sprečavanje padova i zaštitna odeća).

za zaštitu skalpa. mreže za kosu .sa ili bez štitnika za oči. nepropusne tkanine. šeširi. industrijske zaštitne kape. (od tkanine.Vrste SLZ za glavu    zaštitni šlem za korišćenje u industriji (rudarstvo. zaštitne kapuljače.). građevinarstvo i druge industrije). itd. . marame i dr.

ANATOMIJA GLAVE ossa crani ossa facei .

meningama (moždanim opnama) i cerobrospinalnom tečnošću.  U lobanjskoj čauri (neurocranium) je smešten mozak koji predstavlja najznačajni deo nervnog sistema. . lobanjom. Mozak je zaštićen mekim tkivom poglavine.

veoma otporna.POVREDE GLAVE   Povrede poglavine (skalpa) Lobanja je usled svog oblika. konstrukcije i sastava. dolazi do frakture lobanje. tako nastale ovrede mogu biti fisura (nepotpun prelom) ili fraktura (potpun prelom) . Međutim prilikom naprezanja preko granica elasticiteta. a u zavisnosti od težine preloma tvrdog tkiva.

    Razlikujemo tri vrste zatvorenih povreda mozga: Commotio cerebri (potres) Compressio (pritisak) Contusio cerebri (nagnječenje) .

8355 povreda glave. 19 smrtnih  .Statistika povreda glave na radu  Povrede glave – veliko učešće u ukupnom broju fatalnih povreda Velika Britanija 2011/12.

Statistika povreda glave na radu .Srbija .

Srbija .Statistika povreda glave na radu .

IZVORI OPASNOSTI NA RADNIM MESTIMA .

ABS.) . .SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU GLAVE     XIX vek 1938. aluminijumski šlemovi 40-ih fiberglas Od 50-ih polimeri (HDPE... PC.

.. .    Otpornost na mehaničke uticaje Termička svojstva Elektroizolacio na svojstva .

Regulativa u Evropskoj uniji i u Republici Srbiji   Normativni okvir vezan za sredstva i opremu za ličnu zaštitu u EU i u Republici Srbiji je praktično podudaran. Direktive EU su osnovni izvor za usklađivanje nacionalnih prava. pa su obvezujuće pravne norme EU u pogledu ciljeva koji se trebaju postići .

89/391/EEC 89/659/EEC • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (2005) • Pravilnik o preventivnim merama za BZR pri korišćenju SLZ (2008) 89/686/EEC • Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (2011) .

m.Pravilnika o p. za BZR pri korišćenju .

  . Kacige projektovane i izrađene za zaštitu od električne struje kategorija III. Laka oprema za zaštitu glave projektovana i izrađena za zaštitu vlasišta glave – kategorija I. plamena ili većih količina rastopljenog materijala – kategorija III.Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi  Sve vrste kaciga uključujući i sportske kacige – kategorija II. čiji su učinci uporedivi s onima pri temperaturi vazduha od +100°C ili više i za koji može biti karakteristično prisustvo infracrvenog zračenja.  Kacige projektovane i izrađene za upotrebu u okruženju s visokom temperaturom.

Nisu obavezujući SRPS EN – LZO 253 (2012) SRPS EN – LZO za glavu 26 . koje je usvojila evropska organizacija za standardizaciju u duhu zahteva novog pristupa.Harmonizovani standardi  Harmonizovani standardi su evropski standardi. norme (EN).

test metoda.SRPS EN standardi  Metode ispitivanja Zahtevi u pogledu materijala. obležavanja konkretne vrste LZO  . performansi.

ukoliko metodama iz drugih standarda za zaštitne šlemove određene namene. Moraju biti izrađeni od metala. određenih dimenzija i mase.   . SRPS EN 960:2011 Modeli glave za ispitivanje zaštitnih šlemova U ovom standardu detaljno su precizirani zahtevi za modele glave koje se korite pri ispitivanjima zaštinih šlemova. sa specificiranim granicama u kojima treba da se nalazi težište itd. definisanog geometrijskog oblika. nije drugačije navedeno.

Otpornost prema probijanju. Električna svojstva. Otpornost prema plamenu. Otpornost prema toplotnom zračenju. Apsorpcija udara. Jačina sistema za vezivanje. Efektivnost sistema za vezivanje. Vidno polje.          Serija standarda SRPS EN 13087 Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja Uslovi i kondicioniranje. .

 Serija standarda SRPS EN 13087 Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja .

 5.2 Serija standarda SRPS EN 13087 Zaštitni šlemovi – Metode ispitivanja .2.

. vreme izloženosti.. . 1 m.      SRPS EN 397:2008 Zaštitni šlemovi u industriji Apsorpcija udara 5 kg.. mekan metal.) Otpornost prema vatri. Tačno definisana udaljenost vatre.. .... Označavanje.. Vrsta... 1 m. veličina i mesto postavljanja neohodnih oznaka... kontakt penetratora i modela glave (plastelin... 5 kN Otpornost prema probijanju 3 kg...

. podesivi polietilenski uložak sa kačenjem na 6 tačaka. SRPS EN 14052:2008 Industrijski šlemovi visoke performanse Zaštitni šlem proizveden od HDPE sa UV stabilizatorom i otpornošću na udar. mogućnost kačenja antifona i vizira. EN397. ANSIZ89. EN50365.

.

Ostali delovi šlema. maksimalno preneta sila 15 kN. dakle svi osim vrha – treba da izdrže udare malih projektila. poluloptast udarač.5 m. šlem zadovoljava ukoliko nema vidljivih oštećenja i ne propusti više od 1. koji se kreću brzinom većom od 120 m/s. sa 2. u trajanju od 20 minuta. Otpornost na vatru – šlem treba da izdrži dejstvo vatre temeprature 85-95C. . itd.      SRPS EN 443:2011 Šlemovi za vatrogasce u zgradama i drugim objektima Apsorpcija udara – 5 kg. Štitnik za vrat 175-185C u trajanju od 5 minuta. (ispituje se u skladu sa standardom EN 13087-8).2 mA. Testiranje na otpornost na dejstvo električne struje – odgovarajućom mestodom. u vidu čeličnih kuglica dijametra 6 mm.

  SRPS EN 50365:2011 Električne izolacione kacige za upotrebu u postrojenjima niskog napona SRPS EN 812:2011 Industrijske kape SRPS EN 1384:2008 Šlemovi za konjičke aktivnosti SRPS EN 12492:2008 Oprema za planinarenje .Šlemovi za planinarenje .Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja   .

.

imaju ključnu ulogu. u evropskom okruženju. nastalog na znanju. predstavljaju najefikasniji vid ostvarivanja bezbednosti proizvoda. nastaje kao plod pravilnog prosuđivanja. a i zakonsku obavezu. . izboru korišćenju i održavanju sredstava lične zaštite. Prioritet imaju druge. naročito za zaštitu glave. pravilan izbor bilo kog sredstva lične zaštite. Stoga. korišćenje lične opreme za zaštitu glave na radu ima veliki značaj u obezbeđivanju efikasnih mera zaštite.ZAKLJUČAK        Povrede glave predstavljaju visokorične povrede. iako su standardi prevashodno namenjeni proizvođačima. njihovo poznavanje nesumnjivo doprinosi boljem izvršavanju ovih važnih aktivnosti. Stručnjaci zaštite na radu. a s obzirom na opasnosti. efikasnije mere. Jer. U tom smislu. da učestvuju u davanju saveta poslodavcu u planiranju. Harmonizovani standardi.