Latih Tubi Tingkatan 2

Soalan 1 berdasarkan rajah di bawah. 00 700T

London 12.00 tengah hari 1. Waktu tempatan di bandar X ialah A. B. C. D. 5.00 7.20 4.40 7.00 pagi pagi petang petang

Bandar X

Soalan 2 berdasarkan peta di bawah. I II IV U

III

2.

Kawasan kepadatan penduduk padat yang dipengaruhi oleh sektor perlombongan ialah A. I dan II ii. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

3.

Pertambahan peratusan wanita bekerja di Malaysia telah menyebabkan I. II. III. IV. perkahwinan lewat kadar kelahiran menurun kadar kesuburan menurun kadar kematian meningkat

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

• • 4.

Saiz negara luas Kadar pertambahan penduduk rendah Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara I. II. III. IV. A. B. C. D. Australia China India Kanada

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Indonesia X

India

Bangladesh

5.

Ciri X bagi negara di atas ialah I. menerima banyak imigran II. banyak tinggal di luar bandar III. masalah tempat tinggal IV. jangka hayat tinggi A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah. Kadar kelahiran

S

Migrasi

Kadar kematian

6.

S dalam rajah di atas ialah A. B. C. D. Demografi penduduk Perubahan penduduk Pertumbuhan penduduk Bancian penduduk

Bangkok Manila Jakarta Apakah implikasi nilai hartanah tinggi terhadap bandar di atas ? I. Sampan A. II dan III C. III. II. Bangunan dibina rapat III. berkelompok C. II dan IV D. Kereta lembu IV. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. berpusat Antara berikut. berjajar B. I dan II B. Fungsi bangunan khusus A. Maklumat di atas dikaitkan dengan pola petempatan A. Isyarat asap III. Bunyi meriam II. IV. . Bangunan dibina bertingkat-tingkat IV. berselerak D. I dan IV • • • 9.Lokasi : FELDA : Rancangan Pembangunan Tanah Wilayah Ciri-ciri : Rumah dibina berdekatan : Kemudahan asas lengkap 7. Kos bangunan sederhana II. II dan III iii. yang manakah fungsi bandar terhadap luar bandar? I. Membekal tenaga buruh Membekalkan bahan mentah Menyediakan perkhidmatan Pasaran bagi industri desa 8. I dan IV 10 . III dan IV D. I dan IV Antara berikut yang manakah cara perhubungan awal penduduk? I. A. I dan II B.

Taiping – Port Weld Kuala Lumpur – Port Swettenham Jalan keretapi awal yang menghubungkan kawasan di atas digunakan untuk mengangkut A. Perpindahan penduduk seperti rajah di atas menyebabkan I. Rajah di atas merupakan pengangkutan utama di negeri A. D. II dan IV D I. A I. III dan IV . kegiatan ekonomi tradisional terhapus. taraf hidup meningkat. II. Johor Perak Sarawak Terengganu Soalan 13 berdasarkan rajah di bawah Petani Tradisional FELDA Nelayan tradisional 13. D. II dan III C B I. IV. III dan IV II. B. C. petempatan baru wujud. III. 12 . bijih timah penumpang petroleum simen Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah. C.• • 11 . B. kawasan pertanian bertambah.

Antara berikut kawasan manakah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi di Malaysia? I. simpang jalan A I dan II B II dan III C D III dan IV I dan IV U Soalan 17 berdasarkan peta di bawah P Q . Pantai Timur Semenanjung A I dan II B II dan III C D III dan IV I dan IV 16. Perkembangan bandar X dan Y di atas dapat dikaitkan dengan A B Arang batu emas C D kuprum petroleum 15. Petempatan awal di Malaysia terletak di I. Lembah Kinta II. MALAYSIA 14. dalam gua III. Pantai Barat Sabah IV. tepi sungai II. Lembah Klang III.Soalan 14 berdasarkan peta di bawah U .X Y . muara sungai IV.

KADA II. Persamaan fungsi bandar P dan Q dalam peta di atas I. III dan IV . Kestabilan politik IV. Faktor yang mempengaruhi imigrasi ke Malaysia ialah I. Pusat pendidikan. IV.SEMENANJUNG MALAYSIA 17 . II dan III B I. III dan IV II. Pusat pentadbiran III. FELDA IV. Peluang pekerjaan banyak II. Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepada I. Pelabuhan II. Pusat perlombongan. A I dan II B II dan III C D III dan IV I dan IV Soalan 18 berdasarkan maklumat di bawah • • • • Dasar kerajaan Petempatan terancang Kemudahan asas lengkap Kegiatan pertanian 18. DARA A I dan II B II dan III C D III dan IV I dan IV 19. MADA III. Pendapatan lumayan III. Kos hidup rendah A I. II dan IV Soalan 20 berdasarkan jadual di bawah C D I.

Kemiskinan meningkat IV. II dan III B I. negeri manakah yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi ?. . Kesan perubahan X kepada Y dalam rajah di atas ialah I. Berdasarkan jadual di atas. 2001 20. B Melaka D Negeri Sembilan Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah Sintok Bangi Skudai 21. Antara berikut manakah yang berkaitan dengan pola petempatan seperti rajah di atas ?. III dan IV 23. Nilai tanah meningkat A I. Peluang pekerjaan bertambah II. Infrastruktur meningkat III.Negeri Keluasan (km²) Jumlah Penduduk Perlis 795 204 450 Melaka 1 652 635 791 Sarawak 124 450 2 071 506 Negeri Sembilan 6 684 859 924 Jumlah Penduduk mengikut negeri di Malaysia. Kawasan berlorek dalam rajah di atas menjadi tumpuan penduduk kerana aktiviti A B Pertanian Pendidikan C D Pentadbiran perindustrian Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah X Y 22. II dan IV Soalan 23 berdasarkan rajah di bawah C D I. A Perlis C Sarawak. III dan IV II.

Governan A I dan II B II dan III Soalan 24 berdasarkan peta di bawah U C D III dan IV I dan IV 24. Yang manakah fungsi utama tempat-tempat dalam senarai di atas? A B Pangkalan laut Pelabuhan perikanan C D Dermaga kering Pelabuhan kontena Soalan 27 berdasarkan maklumat di bawah . Mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar A I.I. II dan III B I. III dan IV Soalan 26 berdasarkan maklumat di bawah • • Jeti Teluk Ewa di Langkawi Lumut 26. III dan IV B I. II dan IV C D I. Dapat menghubungkan kawasan terpencil II. mengikut keluarga MALAYSIA II. Apakah kesan pembinaan lebuh raya kepada kawasan persekitarannya? I. Memendekkan masa perjalanan IV. Memendekkan jarak perjalanan III. peluang pendidikan IV. Faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk seperti peta di atas ialah I. II dan III C I. III dan IV 25. III dan IV II. II dan IV D II. Pertanian kebun kecil II. Rumah tidak tersusun III. meningkatkan taraf hidup A I. bertukarSEMENANJUNG tempat kerja III. Infrastruktur lengkap IV.

• • • Mel suara Data Visual 27. Antara berikut alat perhubungan manakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?. Jengka Tiga Segi DARA KEJORA Petempatan di atas dipengaruhi oleh faktor I. III. Pertumbuhan penduduk semula jadi dipengaruhi oleh faktor I. IV. A B governan sosioekonomi perkhidmatan dan pendidikan pengangkutan dan perhubungan I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 30 . II. C D Sintok Tanjung Malim Bangi Televisyen Komputer Bandar-bandar di atas berfungsi sebagai bandar A B pentadbiran perdagangan C D pelancongan pendidikan • • • 29 . II. A B Telefon selular Telegraf • • • 28 . A B kelahiran kematian emigrasi imigrasi I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV Umur berkahwin Faktor mempengaruhi kadar kelahiran Sosio agama dan budaya X . III. IV.

31 . II dan III I. Kadar Kematian 15 * 10 5 * * 0 1990 graf 2000 1980 dalam Perubahan di atas dipengaruhi oleh Tahun I. pasangan yang manakah benar ? Penduduk berlebihan Teknologi tinggi Jangka hayat panjang Kadar kelahiran tinggi Kemudahan asas lengkap • • Kurang penduduk Teknologi rendah Jangka hayat sederhana Kadar kematian rendah Masalah perumahan A B C D Kadar kenal huruf rendah Kadar pertumbuhan penduduk tinggi 34 . Pernyataan di atas merujuk kepada negara A B Thailand Bangladesh C D Singapura Malaysia Susunan bangunan tidak sekata X Jarak antara rumah-rumah agak jauh dan terpencil Terdapat di kawasan pertanian kebun kecil . X mungkin sekali A B makanan bencana alam C D wabak penyakit taraf pendidikan Kadar kematian negara Malaysia Tahun 1980 -2000 (per 1 000 orang) 32 . III. II dan IV C D I. kemudahan perubatan peluang pekerjaan taraf pendidikan governan I. II. III dan IV Antara yang berikut. IV. A B 33 . III dan IV II.

Kelantan III. Kg Badang.35. III dan IV I dan IV 37 . I dan II B. Sayong. Bandar yang berkembang kerana penerokaan sumber mineral ialah A. apakah pola petempatan X ? A. Janda Baik . Berselerak B. Berjajar C. D. Alor Setar • • • • C. Kuala Kangsar II. Berdasarkan rajah di atas. Putrajaya Seremban 39 . Senyum. Bandar yang sesuai dengan kenyataan di atas ialah A. Pulau Pinang A. Kg . D. Fungsi petempatan luar bandar seperti yang ditunjukkan di atas terdapat di I. Antara yang berikut. D. Kerteh B. Pahang IV. II dan III C. D. B. Berkelompok D. Berpusat Fungsi petempatan luar bandar Industri desa Pelancongan 36 . Pusat pentadbiran Pusat perkhidmatan Pusat pelancongan Pusat pelabuhan Kota Bharu Kuala Kangsar 38 . III dan IV I dan IV . II. IV. Kuching C. Alor Setar B. A. Jong Sampan Tongkang Kapal wap I dan II II dan III C. Kg. III. manakah merupakan alat pengangkutan awal ? I.

D. Memudahkan telekomunikasi II. III. I . B. pangkalan laut pangkalan udara C. I . IV. Mengembangkan bidang perniagaan III. III dan IV II. Memendekkan masa perjalanan Mengatasi masalah kesesakan lalu lintas Memudahkan pengangkutan barangan Mengurangkan pencemaran udara C. D. B. Apakah sumbangan sistem perhubungan di atas ? I. LRT Komuter Monorel Mengapakah sistem pengangkutan moden di atas diperkenalkan di Bandaraya Kuala Lumpur? I. Mempercepat pemindahan maklumat A. III dan IV I. dermaga kering pelabuhan kontena . II. II . Meningkatkan darjah ketersampaian IV. I .II. • • Teluk Ewa Langkawi Lumut I. II dan III I. dan III C.40 . III dan IV • • • 41 . II dan IV D. II dan IV 42 . A. Fungsi utama tempat di atas ialah A. III dan IV B.

43 . Menyiarkan siaran langsung II. Menghantar barang lebih cepat III. perkhidmatan terus dail (ISD) koridor raya multimedia (MSC) C. Kegiatan pengangkutan lebih pantas IV. III dan IV B. Menghantar maklumat dengan cepat A. B. I dan II C. Pusat pertanian Peluang pekerjaan Pusat pentadbiran Pusat ekopelancongan I dan II II dan III • • • Shah Alam Bayan Lepas Pasir Gudang C D III dan IV I dan IV Mengapakah kawasan di atas berpenduduk padat ? A Pelabuhan B Bandar diraja . I dan IV KLCC Putrajaya 44 . Apakah kepentingan sistem perhubungan di atas ? I. II dan III D. Cyberjaya perkhidmatan mesej ringkas (SMS) aplikasi protokol tanpa wayar (WAP) 45 Apakah faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi di kawasan berlorek? I II III IV A B 46. D. Rajah di atas dikaitkan dengan A.

penduduk berlebihan? I. manakah ciri penduduk bagi negara di atas? I Kadar kelahiran tinggi II Taraf kesihatan rendah III Kadar kematian rendah IV Kadar celik huruf tinggi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 50 Manakah kombinasi yang benar? A B C D Ciri kependudukan Tahap teknologi Jangka hayat Kadar kenal huruf Kepadatan penduduk Penduduk berlebihan Tinggi Panjang Tinggi Tinggi Kurang penduduk Rendah Pendek Rendah Rendah . Tahap kesihatan rendah II. 51 Antara berikut manakah kesan yang dihadapi oleh negara yang mempunyai .C D 47 . Kurang kemudahan asas A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 52 Antara berikut. Kadar buta huruf rendah IV. Kurang berlaku pencemaran III. Perindustrian Perlombongan Apakah faktor governan yang mempengaruhi kadar kelahiran? A B C D Peluang pekerjaan Penubuhan LPPKN Membasmi kemiskinan Sumber dalam negeri ditambah Kawasan I II III IV Keluasan ( km persegi ) 40 50 10 5 Jumlah Penduduk ( orang ) 1200 2000 500 350 48 Kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi ? A I C III B II D IV • • Kanada Australia 49 Antara berikut. manakah faktor yang dapat mempengaruhi kadar kelahiran sesebuah negara? I Taraf hidup II Usia perkahwinan .

II dan III I. 55 Pernyataan di atas merujuk kepada A migrasi bandar ke bandar B migrasi bandar ke luar bandar 56. I. Pentadbiran A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV • • • 54 . II dan IV C D I. III dan IV 53 Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal di lembah-lembah sungai? . Apakah bandar yang berkembang disebabkan oleh sumber mineral? A B C D Kerteh Alor Star Kota Baharu Nilai 58 Kombinasi manakah yang benar ? Bandar I II III Tawau Sarikei Putrajaya Fungsi Pelabuhan Pusat perlombongan Pusat pentadbiran . C migrasi luar bandar ke bandar D migrasi luar bandar ke luar bandar Antara berikut manakah faktor yang mempengaruhi proses pembandaran? I Migrasi II Sumber mineral III Pembalakan IV Perindustrian A I. Perhubungan IV. II dan III C I. III dan IV II. III dan IV B I. Susunan bangunan tidak sekata Jarak antara rumah jauh Di kawasan kebun kecil Maklumat di atas menerangkan pola petempatan A B C D berjajar berselerak berpusat berkelompok Encik Ahmad seorang guru bertukar dari Taiping ke Kuala Terengganu.III IV A B Kemudahan kesihatan Perkembangan petempatan I. II dan IV D II. Pengangkutan III. Pertanian II. III dan IV 57 .

III dan IV D II. II dan IV D II.00 pagi 61 . II dan III C I. II dan III I. III dan IV • • Menara KL Menara CN 60 Apakah persamaan fungsi menara tersebut? I pelancongan II kawalan keselamatan III stesen kaji cuaca IV telekomunikasi A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 15°T 0° X 10.00 petang 75° T 75° B Perambulator . II dan IV Bandar Diraja C I.IV A B Kuala Kangsar I. III dan IV • • Malaysia Airline System Air Asia 59 Apakah sumbangan sistem pengangkutan di atas kepada pembangunan negara Malaysia? I Memajukan sektor pelancongan II Meningkatkan darjah ketersampaian III Memajukan sektor kesihatan IV Memperluaskan pasaran A I. III dan IV B I. X berada pada longitud ? A B 45° T 45° B C D 2.

Antara berikut kombinasi manakah yang benar ? .2 2005 26.0 Jadual 1: Jumlah Penduduk Malaysia 1990 hingga 2005 I II III IV A B Kadar kelahiran meningkat Kadar kematian meningkat Emigrasi meningkat Imigrasi meningkat I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV 68 . Manakah faktor governan yang mempengaruhi kadar kelahiran ? A Perkahwinan C Budaya masyarakat B Taraf hidup D Penubuhan LPPKN • • • 64 . Alat di atas sesuai digunakan untuk A B C D mengukur bearing di atas peta mengukur jarak lurus di atas peta mengukur jarak melengkung di atas peta menukar jarak di lapangan kepada jarak di atas peta 63.62 . Tolakan Pengangguran Peluang pekerjaan banyak Peluang pekerjaan kurang Peluang pendidikan luas Tarikan Taraf hidup rendah Taraf hidup tinggi Pendapatan lumayan Pendapatan tidak tetap Apakah ciri negara penduduk berlebihan ? A B Kadar kelahiran rendah Kadar kemiskinan tinggi C D Kadar kenal huruf tinggi Kemudahan kesihatan baik 67 . Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk seperti dalam jadual 1? Tahun Jumlah Penduduk (Juta) 1990 20. Penduduk padat Pusat pengangkutan dan perhubungan Sektor utama perindustrian dan perdagangan Maklumat tersebut dapat dikaitkan dengan A B Delta Rajang C Dataran Kedah A B C D 66 .1 1995 20.5 2000 23.

yang manakah merupakan petempatan awal di dalam gua? I II III IV A B Gua Cha Gua Niah Gua Kelam Gua Tempurung I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV 70 . yang manakah fungsi petempatan desa di Malaysia? I II III IV A B Pusat pertanian Pusat perikanan Pusat pentadbiran Pusat perhubungan I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV . petempatan tamadun awal di dunia bertanda B A C D Peta 9 : DUNIA 71 . Antara berikut. Merujuk peta 9. Bandar Bangi Sintok Sepang Ranau Fungsi Pendidikan Perkilangan Pendidikan Perkilangan Antara berikut. Zaman Darurat di Malaysia telah mewujudkan A B 72 .A B C D 69 . petempatan tradisional petempatan kampung baru C D petempatan ladang petempatan FELDA Apakah pola petempatan kawasan di bawah ? • • A B Berjajar Berpusat Tanah Rancangan Ladang C D Berselerak Berkelompok 73 .

Perkhidmatan pendidikan secara jarak jauh Mengekses maklumat melalui internet C D e-Sidang e-Village e-Kerajaan e-Learning Apakah tujuan pembinaan lebuh raya di bawah • • Lebuh raya Damansara-Puchong Lebuh raya Sungai Besi . R dan S Pernyataan tersebut dapat dikaitkan dengan • • A B 77 . R dan S Q. Q dan R P. P. Q dan S C D P. Antara berikut negara manakah yang menggunakan binatang untuk menarik kayu balak ke sungai ? I Myanmar II Malaysia III Vietnam IV Thailand A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 75 . Pelabuhan awal yang terdapat dalam peta 10 yang bertanda U P S Q R Peta 10 : MALAYSIA A B 76 .74 .

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan A Ipoh B Bangi C Kota Bharu D Bandar Pusat Jengka . Apakah faktor di Malaysia yang mendorong berlaku migrasi di atas? I Upah yang rendah II Keamanan dan kemakmuran III Banyak peluang pekerjaan IV Kos sara hidup yang tinggi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 79.A B Selamat sampai ke destinasi C Mengangkut banyak barangan D Mengelak kesesakan lalu lintas Mengurangkan kos pengangkutan 78. Manakah negara kurang penduduk? I Jepun II Sudan III Australia IV Kanada A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Kadar kematian tinggi Kadar kelahiran tinggi Wabak penyakit 80. Maklumat diatas merupakan sebuah Negara yang dikategorikan sebagai A penduduk optimum B penduduk berlebihan C kekurangan penduduk D penduduk bertamadun Petempatan yang terancang Kawasan pembangunan tanah pertanian 81.

Pola petempatan yang ditunjukkan di atas biasanya terdapat di A pekan B ladang kelapa sawit C perkampungan nelayan D kawasan kebun kecil getah Pola petempatan X  Bangunan dibina secara selari  Banyak terdapat di tepi sungai dan landasan kereta api 83.82. X merujuk kepada pola petempatan A berpusat B berselerak C berjajar D berkelompok 84. Antara yang berikut. manakah merupakan cara pengangkutan awal? I jalan raya II jalan kereta api III lorong IV denai A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV .

85. Apakah langkah yang dilakukan oleh negara Jepun untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di bandar Tokyo? A meninggikan kadar bayaran tol B melancarkan kempen kongsi kereta C membina sistem laluan lima lorong D mengehadkan jumlah kenderaan memasuki pusat Bandar 87. Lebuh raya yang ditunjukkan dalam peta di atas ialah A Lebuh raya Karak B Lebuh raya Jerangau C Lebuh raya Utara-Selatan D Lebuh Raya Trans Borneo 86. Negara X di dalam peta di atas mewakili A penduduk berlebihan B penduduk optimum C penduduk kurang D kadar migrasi Kanada 88 Ciri-ciri penduduk negara di atas ialah I kadar buta huruf tinggi II taraf kesihatan tinggi III ramai penduduk tinggal di bandar IV penduduk ramai terlibat dalam sektor pertanian A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 89. Tamadun awal Mesir purba terletak di peta yang bertanda .

A I C III B D II IV SELAMAT MAJU JAYA .