You are on page 1of 20

PLK 1

BAB 3:
KEANJALAN
Oleh: Dr. Sallahuddin Hassan
Ekonomi Dalam Pengurusan Awam
GMGF1013
Definisi Keanjalan
GMGF1013 PLK
2
 Satu pengukuran tentang tindak balas
pengguna/pengeluar terhadap kuantiti
yang diminta/kuantiti yang ditawarkan
kepada penentu-penentunya.
 Dua jenis keanjalan:
Keanjalan permintaan
Keanjalan penawaran
Keanjalan Harga Permintaan
(PED)
 Satu pengukuran tentang berapa
banyak kuantiti yang diminta bagi
suatu barangan yang bertindak balas
dengan perubahan dalam harga bagi
barangan tersebut.
GMGF1013 PLK
3
Keanjalan Harga Permintaan
GMGF1013 PLK
4
 Dikira sebagai peratus perubahan dalam
kuantiti yang diminta dibahagi dengan
peratus perubahan dalam harga.
 Rumus:
harga(P) dalam %
diminta(Q) yang kuantiti dalam %
( PED
p
A
A
c = )
Contoh Pengiraan PED
 Andaikan bahawa 10 peratus peningkatan
dalam harga aiskrim menyebabkan jumlah
aiskrim yang dibeli jatuh kepada 20
peratus.


 Didapati keanjalan adalah sebanyak 2,
menunjukkan 1% perubahan dalam harga
menyebabkan berlaku perubahan
sebanyak 2% dalam kuantiti yang diminta.

GMGF1013 PLK
5
2
% 10
% 20
= =
p
c
Rumus PED
 Titik keanjalan harga


 Titik tengah bagi keanjalan harga:


GMGF1013 PLK
6
Q
P
ΔP
ΔQ
ε
p
- =
( ) ( ) | |
( ) ( ) | |/2 P P / P P
/2 Q Q / Q Q
ε
1 2 1 2
1 2 1 2
p
+ ÷
+ ÷
=
Contoh Pengiraan PED
( ) ( ) | |
( ) ( ) | |
13 =
+ ÷
+ ÷
=
/2 6 7 / 6 7
/2 2 0 / 2 0
ε
p
GMGF1013 PLK
7
P($) Q
7 0 13.0
6 2 3.7
5 4 1.8
4 6 1.0
3 8 0.6
2 10 0.3
1 12 0.1
p
ε
Keanjalan Harga Permintaan
GMGF1013 PLK
8
D
5
4
100 Kuantiti
Harga (RM)
1. Kenaikan
harga …..
2. ….. menyebabkan kuantiti tidak berubah
a. Permintaan Tidak Anjal Sempurna, ε
p
= 0
GMGF1013 PLK
9
Keanjalan Harga Permintaan
GMGF1013 PLK
9
D
5
4
100 Kuantiti
Harga (RM)
1. Kenaikan
harga
sebanyak
22% …..
2. ….. menyebabkan kuantiti berkurang sebanyak 11%.
b. Permintaan Tidak Anjal, ε
p
< 1
90
GMGF1013 PLK
10
GMGF1013 PLK
10
Keanjalan Harga Permintaan
GMGF1013 PLK
10
D
5
4
100 Kuantiti
Harga (RM)
1. Kenaikan
harga
sebanyak
22% …..
2. ….. menyebabkan kuantiti berkurang sebanyak 22%.
c. Permintaan Anjal Unit, ε
p
= 1
80
GMGF1013 PLK
11
GMGF1013 PLK
11
GMGF1013 PLK
11
Keanjalan Harga Permintaan
GMGF1013 PLK
11
D
5
4
100 Kuantiti
Harga (RM)
1. Kenaikan
harga
sebanyak
22% …..
2. ….. menyebabkan kuantiti berkurang sebanyak 67%.
d. Permintaan Anjal, ε
p
> 1
80
GMGF1013 PLK
12
Keanjalan Harga Permintaan
GMGF1013 PLK
12
D
4
100 Kuantiti
Harga (RM)
1. Pada P > RM4,
kuantiti diminta
adalah kosong
e. Permintaan Sempurna, ε
p
=∞
2. Pada P = RM4,
pengguna akan beli
sebarang kuantiti.
1. Pada P > RM4,
kuantiti diminta
adalah kosong
Keanjalan Harga dan Jumlah
Hasil
GMGF1013 PLK
13
 Jumlah hasil adalah satu jumlah yang
dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan
barangan yang diterima oleh penjual.
 Dikira dengan mendarabkan harga bagi
barangan dengan kuantiti yang dijual.

 TR berubah bila harga berubah.
 Perubahan dalam TR bergantung pada
darjah keanjalan harga.
Q P TR × =
GMGF1013 PLK
14
GMGF1013 PLK
14
Jumlah Hasil
GMGF1013 PLK
14
D
4
100 Kuantiti
Harga (RM)
Hasil = P x Q
= 4 x 100

TR Berubah Bila P Berubah:
Permintaan Tidak Anjal

GMGF1013
15
PLK
1
100
D
Harga (RM)
Kuantiti
Hasil = 100
Harga (RM)
Kuantiti 800
3
Hasil = 240
D
GMGF1013
16
PLK

TR Berubah Bila P Berubah:
Permintaan Anjal

GMGF1013
16
PLK
4
50
D
Harga (RM)
Kuantiti
Hasil = 200
Harga (RM)
Kuantiti 20
5
Hasil = 100
D
GMGF1013 PLK
17
Keanjalan Keluk Permintaan
Linear
GMGF1013 PLK
18
Keanjalan Keluk Permintaan
Linear
Keanjalan lebih
daripada 1
Keanjalan kurang
daripada 1
Kuantiti
Harga
GMGF1013 PLK
19
Jumlah Hasil, Hasil Purata dan
Hasil Sut
GMGF1013 PLK 20
Hubungan Antara Keanjalan
Harga dengan Hasil Sut, Hasil
Purata dan Jumlah Hasil.