You are on page 1of 3

"[Menneskerettighetene omfatter] individets rett til sosial trygghet, en tilfredsstillende levestandard, utdanning og til den hyest oppnelige fysiske

og psykiske helse" -Regjeringen

Et pilotprosjekt for nedtrapping og behandling av LAR-pasienter som avslutter substitusjonsbehandling

Hvorfor?
rlig skrives ca. 500 pasienter ut fra LAR-behandling, noe som tilsier at retensjonen ker med tanke p at utskriving holdes stabilt i forhold til antallet pasienter som mottar behandlingen. I 2011 ble 487 pasienter skrevet ut av LAR, der ca. 400 var etter pasientens eget valg, 39 ble skrevet ut av helsetjenesten mens 54 utskrivinger skyldtes ddsfall. P tross av den observert stigende retensjonen i LAR-behandlingen vurderer vi det slik at 400-500 pasienter som skrives ut uten systematisk oppflging eller kunnskap om bakgrunn og utfall av utskrivingen er en faktor man m ta i betraktning dersom man etablere og sikre en trygg faglig, helhetlig og differensiert tilnrming til pasientgruppen. Det foreligger brukerbehov for et tilpasset og helhetlig tilbud til rusavhengige som av ulike rsaker avslutter substitusjonsbehandling. Det foreligger et behov for bedre og tryggere pasientforlp for denne pasientgruppen. Dette kommer frem i retningslinjene for LAR og vil forsterkes i de reviderte retningslinjene i 2015. Pilotprosjektet har forankring i menneskerettighetene, lov om pasientrettigheter, lov om spesialisthelsetjenester og retningslinjer for legemiddel assistert rehabilitering.

En kort beskrivelse
EXIT LAR er et tverrfaglig prosjekt utformet med formlet om srge for at brukere i LAR fr en trygg, smls, differensiert lsning p sin avslutning av substitusjonsbehandling. EXIT LAR tar sikte p vre en del av det nasjonale LAR-tilbudet. EXIT LAR er en inntaks- henvisende og behandlende instans for LAR-pasienter som vil skrive seg ut av LAR eller blir skrevet ut av LAR. Virksomheten dekker behovet for fysio-psyko-sosial behandling for opioid-avhengighet og utfordringer knyttet til opioid-avhengighet for pasienter i LAR. EXIT LAR bestr av en spesialisert nedtrappingsklinikk og et nettverk av institusjoner som bedriver psyko-sosial behandling og sosial reintegrering av pasientene.

Hvem skal behandles?


Virksomheten er inntaks- henvisende og behandlende instans for LAR-pasienter som vil skrive seg ut av LAR eller blir skrevet ut av LAR. Virksomheten dekker behovet for fysio-psyko-sosial behandling for opioid-avhengighet og utfordringer knyttet til opioid-avhengighet for pasienter i LAR.
-2-

EXIT LAR 2013 | Oslo

Hva vil EXIT LAR?


Mlsettingen med EXIT LAR er flgelig bedre tilbudet til LAR-pasienter for mer helhetlig, differensiert spesialistbehandling ogs nr pasienter ikke nsker motta substitusjonsbehandling. Virksomheten vil bedre tilbudet til LAR-pasienter som skrives ut av LAR. Dette gjelder ogs pasienter som skrives ut av LAR mot sin vilje. EXIT LAR vil sikre tryggere og bedre pasientforlp. EXIT LAR vil sikre et helhetlig og forsvarlig pasientforlp. Det er et viktig punkt at EXIT LAR arbeider kontinuerlig for se hele mennesket, og behandle hele mennesket, etter menneskets srskilte og helhetlige behov. Organiseringen av EXIT-prosjektet vil bidra til kunnskapsutvikling p medisinsk nedtrapping, behandling og sosial rehabilitering av opioid-avhengige pasienter. Gjennom at ulike aktrer i offentlig og privat sektor inngr samarbeidsavtaler og pner nye kommunikasjonslinjer, vil prosjektet legge til rette for hyppig kunnskapsutveksling p overlappende medisinske og sosialfaglige kunnskapsomrder (se innhold & organisering). Her vil prosjektet i langt strre grad integrere tidligere motsetningsfulle perspektiver som vil legge til rette for bedre og mer helhetlige tjenester til pasienter og brukere. Dette vil vre en viktig hjrnestein i samordning av det faglige samarbeidet mellom private og offentlige tilbydere og mellom medikamentelle og ikke-medikamentelle og rehabiliterende tjenester. EXIT LAR skal p mange mter vre en faktor som gir et bedre tilbud til rusavhengige og bedre forutsetninger for forskning og fag.

-EXIT LAR

10.6.2013

-3-

EXIT LAR 2013 | Oslo