You are on page 1of 2

LAMPIRAN A Nama sekolah Kod Sekolah Alamat Sekolah No.

Faks Email : SK TETABUAN : XBA 2129 : Peti Surat 18, 90107 Beluran : TIADA : Putera_lineker@yahoo.com

Sila tandakan “x” di ruangan berkenaan untuk ruangan kategori. Senarai kod kategori masalah adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bil 01 02 03 04 05 Pelajar yang tersenarai tidak wujud di sekolah Pelajar telah berpindah sekolah Pelajar telah tamat pengajian Pelajar belum memulakan pengajian di peringkat sekolah rendah Pelajar telah berhenti sekolah Lain-lain. Nyatakan di ruang catatan No. KP Pelajar Nama Ibu/Bapa/Penjaga Kategori 3 4 Catatan 6 X X X X X CICIR CICIR CICIR CICIR CICIR

Nama Murid

1 2 5 SHAFIZ IZANI BIN AMRIN 041223-12-0511 AMRIN BIN LAW NORAIDAH BT AMRAN SB 188058 AMRAN BIN AZIZ MOHD KHAIRI ASYRAF AMRAN SB 031195 AMRAN BIN AZIZ SITI SUHAIMA BT JUNE 010421-12-1334 JUNE BIN ALAINA EKMAL BIN HARUN SB 795956 EKMAL BIN HARUN *(jika ruangan tidak mencukupi untuk memasukkan senarai pelajar, sila tambah pada helaian baru mengikut format seperti di atas)

Catatan/ Ulasan/ Komen (Sekiranya ada) : Kesemua 5 orang murid cicir ini diakui layak menerima bantuan KWAPM 2012. Kad Pengenalan : 570713-12-5423 Cop Jawatan Rasmi / Jabatan : Tarikh : 6 Ogos 2012 Peringatan : Sila faks borang ini ke Bahagian Kewangan di talian 03-88847611 selepas 7 hari daripada tarikh penerimaan senarai nama untuk tindakan pembayaran. …………………………………………. (Nama : SARATIN HJ ABD HASSAN No. .