You are on page 1of 2

6 Kuća kineskog zodijaka

12 kineskih znakova se grupišu u 6 parova – tzv. KUĆA - koje čine po 2 SUSJEDNA znaka. Prvi znak je kućedomaćin, koji je po kvalitetu uvijek Jang (“muški”), a naredni susjedni znak je sljedstveno tome uvijek Jin (“ženski”). Recimo, prva dva uparena su Miš i Bivo, jer je Miš Jang, a Bivo je Jin. Svaka od tako uparenih grupa asocirana je sa jednim od šest sudbinskih aspekata - što zapravo zovu KUĆOM. Tipizacija tih kuća i njihovi nazivi su svakako instruktivni, jer govore o karakteru znakova koji ih čine. Uz to, dobro je upamtiti da se dva znaka koji čine jednu kuću relativno dobro razumiju i slažu. Drugi je dio priče, što Kinezi vjeruju da ove kuće navodno preovladavajuće utiću na sve karakteristike vremenskog perioda u kome vlada kineski znak te kuće. Hajde da “vjenčamo” kineske znakove… 1. Kuća je dom STVARANJA u kojoj žive Miš (koji je Jang, dio para koji započinje) i Bivo (koji je Jin i završava započeto). U godini Miša su povoljni novi “porođaji”, počeci i nove koncepcije. U godini Bivola se navodno favorizuje sve što do dovodi do projekta usmjerenih ka plodonosnim žetvama, usjevima i voćarstvu, uopšteno plodovima, kao i profitu. 2. kuća je dom RAZVIJANJA ili ekspanzije. U njoj žive Tigar (koji je Jang i on razvija

favorizuje muški pol. Konj je Jang i predstavlja muški princip. . koju predstavljaju Konj i Ovca. Pas je Jang i on je graditelj.osvajanjem) i Zec (koji je Jin i to radi diplomatijom). U godini svinje su navodno favorizovana djeca i udobnost. 3. a godina ipoljava ženske kvalitete. Zmaj je Jang i on je mađionočar. koju čine Majmun i Pijetao. pa i šteta. veština i tehnologije. a Pijetao je Jin i predstavlja talenat. samo-promocije. u godini Pijetla unapređenja su kroz ambicije. truda. a Zmija je Jin i ona je kontemplativni mistik. Godina Zmije povoljna je za kontemplacije i tajne. i u dobrom i u lošem pogledu. U godini Zeca će navodno biti širenja putem diplomatije i pregovora. Četvrta kuća je dom SEKSUALNOSTI. Navodno. i obezbeđivanje porodice i zajednice. 4. Majmun je Jang i on predstavlja umješnost. 6. U godini Konja se. U godini majmun unapređenja su preko zasluga. koju čine Pas i Divlja svinja. a Divlja svinja je Jin i ona oprema “kuću”. koji vezuje Zmaja i Zmiju. a Ovca je Jin i predstavlja ženski. uglavnom za popravku inicijativa. podrškom i zaštitom. U godini Psa favorizovano je sve što ima veze sa lojalnost. prouzrokovanih agresivnom prirodom Tigra. U toj godini će se ispoljiti dobre i loše “karme”. U godini Ovce favorizovan je ženski pol. Šesta je kuća je PORODIČNOG ŽIVOTA. 5. Treća je kuća SPIRITUALNOSTI (MISTIKE). U godini Zmaja su navodno favorizovane egzotične stvari i karma. umrežavanje i draži. Ta godina ispoljava karakteristike muškaraca. navodno. U godini Tigar će biti ekspanzija kroz agresije i sukobe u svetu. Peta je kuća KARIJERE.