You are on page 1of 2

Kineska nauka o 5 elemenata u vizuri medicine

Nauka o 5 elemenata (Wu-hsing) je suština kineskog svjetoviđenja, i na njoj su zasnovana sva vodeća kineska učenja: kineska medicina sa akupunkturom, kineska astrologija i kineski Feng Shui. I mada ovaj prilog nema stvarni značaj za kinesku astrologiju, samo u cilju kompleksnijeg razumjevanja elemenata, pokazaćemo Nauku o 5 elemenata u vizuri kineske medicine:

ELEMENT DRVO je, kao što vodimo, vezan za JETRU i ŽUČNU KESU, ali i emociju LJUTNJE, pa i zelenu boju. Ljutnja je i kod nas popularno poznata po jetreno žučnim tegobama (provrila mu žuč, ide mu na jetra). Jednako opisujemo i boju: pozelenio od ljutnje. Bolest žući i daje upravo zeleno-žuti izgled. A Drvo je prevashodno QI-faza rasta i uzdizana (eto zašto je proljeće: pramaletje alaj si zeleno), odnosno onim čime u organizmu, kao metaboličnom energijom upravljaju jetra i žuč... Višak elementa drvo se mora neutralisati ostalim elemenatima kod bolesti navedenih organa (dijete, Feng Shui "ljekovi" koji se u vidu nekih objekata postavljaju u prostorijama, itd). ELEMENT VATRA je vezan za SRCE i TANKO CRIJEVO, od boja za crvenu, a od emocija za RADOST (ovo "radost" je tinktura od strastvenosti, želja ali i pohlepa, odnosno u patogenezama organa ima konotaciju pretjeranosti ). Veza emocije radosti, strasti i srca je očigledna, u pretjeranim slučajevima i srčanog oboljenja, vezu tankog crijeva i razdraganosti ćemo shvatiti ako smo ikad porazmislili zašto su konobari kada služe jelo najljubazniji ljudi na svijetu, i kakav bi u protivnom imali apetit. A već znamo o crvenoj boji vatre, krvi, usana, emocija od ružičastih ruža ljubavi do strasti i korida... Crveno je svakako i fiziološka manifestacija strasti (hm, što li kriju djevojke kad crvene od stida?!). QI-faza (energija) ekspanzija, "krvotočja" svih dešavanja, što slijedi nakon "zelenih mladica" koje je prethodno uzdigao element Drva. Od godišnjih doba, dakako, vezana je za vrelo ljeto... ELEMENT ZEMLJA, ŽUTE boje kao kad od BRIGA dobijemo ŽELUČANE TEGOBE, a ten žut k'o "zemljan". Element ZEMLJA je faza praktične zrelosti u preobražaju pojava, (odnosno QI-a, koji je agens u svemu). Vezan je za kasno, zrelo ljeto (kinesko 5. godišnje doba), kada minu vreline Vatre... To je doba praktičnosti ("pun stomak") i solidnosti. Tada se ubiru plodovi procesa. "Jesenbegović" koji još nije sumorna jesen, kako su u Bosni zvali junake-hajduke dok u gori ima svega, voća i "plodova zemlje" da se "jede"). Produktivno doba. ELEMENT METAL, korespodentan TUGI od koje se "stežu grudi", organima PLUĆA i DEBELO CRIJEVO, i "ispraznoj" BIJELOJ boji (pogrebna boja na Istoku), u fiziološkoj simptomatologiji sušičavoj. Hladan i čist "kao suza", METAL je elemenat konstrikcije, odnosno SAŽIMANJA, što je preduslov za naredni ciklus. Daje čvrstinu i rigidnost, kad je malefično - skucenost, ukočenost i zatvorenost. Krasi racionalnošću, ali može nagrditi beskrupuloznošću. Odgovara mu jesen. ELEMENT VODA , na kraju ciklusa eto nam zime. VODA je elemenat asociran sa STRAHOM a organa BEŠIKOM I BUBREGOM (komentari suvišni!). Suština ove faze je u "placentarnoj" pripremi za naredno proljeće i fazu drva. (Ras)točenje daje senzualnost, intuiciju, fluentnu vještinu fleksibilnosti, diplomatsku elastičnost, a u nepovoljnom lukavost. Boja je CRNA "kao strah", boja mračne. vlažne, "snježne" zime... NAPOMENA: Elementi su danas poredani po ovom slijedu generisanja, jedan drugoga. Interesantno, po izvornoj Nauci o 5

elemenata. pa otuda u naredni element (obodni krug centar . prvo su morali proći kroz cenzar (Zemlja) kao neutralnu bazu preobražaja. sliku: 2 . ZEMLJA JE BILA U SREDINI (!) A KRUG SA 4 (!) ELEMENTA OKO NJE.obodni krug. V..).centar . Drva. Da bi znak Vode. Vatre i Metala slijedili jedan u drugi.obodni krug ..