You are on page 1of 2

SK LKTP JENGKA 22

CEMERLANG TAHUN 2015

1. MEWUJUDKAN PENGURUSAN BERKUALITI DAN EFISYEN 2. MELAHIRKAN INSAN CEMERLANG DALAM BIDANG KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 3. MEMBENTUK PERSEKITARAN KONDUSIF BAGI MENJANA KECEMERLANGAN PELAJAR 4. MENJALIN PERHUBUNGAN YANG MESRA DENGAN KOMUNITI SETEMPAT 5. MEMBINA JARINGAN DAN JALINAN DENGAN IPT / SEKOLAH DALAM NEGARA DAN ANTARABANGSA

MARAN BERPRESTASI TINGGI 2015

MENGUPAYAKAN KEPIMPINAN BERKUALITI DAN BERINOVASI MENERUSI PENGURUSAN YANG EFISYEN BERLANDASKAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA PENDIDIKAN NEGARA DAN PETUNJUK PRESTASI BAGI MENCAPAI BERPRESTASI TINGGI