Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________ godine donijela

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora sa sjednice održane 23. svibnja 2013. godine, na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE

Amandmanom Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora sa sjednice održane 23. svibnja 2013. godine, na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, predlaže se nomotehnički doraditi izričaj odredbe članka 1. Konačnog prijedloga zakona. Predloženim zaključkom predlaže se dati prethodnu suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje navedenog amandmana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful