CAPITOLULVII

:
CALCULUL STÎLPULUI CENTRAL

Capitolul VII: Calculul stîlpului central
Calculul stâlpului central
De pe cadrul transversal 3-3,ax D
Stâlpii sunt elemente ale structurii de rezistenţă care preiau încărcările verticale
si orizontale si le transmit la fundaţie.
Deoarece s-a optat pentru un calcul static plan al structurii, calculând eforturile pe
un cadru longitudinal cât şi pentru unul transversal, se alege pentru dimensionare şi
armare stâlpul aflat la intersecţia celor două cadre.
64
Capitolul VII: Calculul stîlpului central
Aa
Aa'
G
a
'
a
x
bst=35
h
s
t
=
3
5
h
a
h
0
e
0
c
N
Se armează stîlpul central de la intersecţia cadrului tranversal de pe axul 3-3 cu
cadrul longitudinal de pe axul D-D.
Pentru realizarea elementelor seismice principale din clasa H de ductilitate,se vor
utiliza betoane de clasa cel putin C20/25.
1)Materiale propuse spre a fi folosite:
• C
20/25
(Bc25) – conform STAS 10107/0-90, tab. 3 + tab. 7 prezintă
următoarele proprietăţi:
R
c
= 15,0 N/mm
2
R
t
= 1,1 N/mm
2
E
b
= 30000N/mm
2
unde: R
c
– rezistenţa de calcul la compresie pentru beton
[N/mm
2
]
R
t
– rezistenţa de calcul la întindere [N/mm
2
]
E
b
– modulul de elasticitate al betonului [N/mm
2
]
• PC52 – conform STAS 10107/0-90, tab. 8, pg. 11
R
a
= 300 N/mm
2
E
a
= 210000 N/mm
2
unde: R
a
– rezistenţa de calcul a oţelului [N/mm
2
]
E
a
– modul de elasticitate al oţelului [N/mm
2
]
Verificarea zvelteţii:

f
l 0, 5 6, 3
9 10
h 0, 35
×
· · < ⇒
influenţa flexibilităţii poate fi neglijată la toate
nivelurile
⇒n = 1 (coeficient de majorare a excentricităţii de calcul locale prin care se
introduce infuenţa efectelor de ordin II)
65
Capitolul VII: Calculul stîlpului central
2) Calculul armăturilor longitudinale
2.1. Consideraţii generale
Calculul armăturilor longitudinale ale stâlpilor se face în conformitate cu
STAS 10107/0-90 şi cu normativul P100 – 2006.Stâlpii se dimensionează la
compresiune excentrică dreaptă.
• evaluarea excentricităţii se face astfel:
e
0c
= e
0
+ e
a
unde: e
0c
– excentricitatea de calcul;
e
0
– excentricitatea iniţială;

0
M
e
N
·
M – momentul exterior ce acţionează asupra secţiunii
considerate;
N – forţa axială ce acţionează asupra secţiunii
considerate;
e
a
– excentricitatea adiţională;

st
a
h
cm
e max 30
2 cm
¹
¹
·
'
¹
¹
e =e
0c
+
2
h
-
'
a .
• stabilirea cazului de excentricitate
lim
0
lim
0
x
compresiuneexcentrică cu mareexcentricitate
h
x
compresiuneexcentrică cu mică excentricitate
h
ξ · ≤ ξ ⇒
ξ · > ξ ⇒
unde: ξ – înălţimea relativă a zonei comprimate;
ξ
lim
– înălţimea relativă maximă a zonei comprimate;
• cantităţile de armătură se calculează astfel:
− caz I :
0
c
a a
a 0
N
N e h
2 b R
A A'
R (h a ')
¸ _
× − +
÷
× ×
¸ ,
· ·
× −
-
− caz II :
2
lim 0 c
a a
a 0
N e B b h R
A A'
R (h a ')
× − × × ×
· ·
× −
Observaţie: La structurile pe cadre, în practică, devine obligatorie armarea
simetrică în detrimentul celei nesimetrice, pentru că, cel puţin din acţiunea seismică,
avem încărcări alternante pe elemente. De asemenea, se elimină pe şantier
posibilitatea de inversare a armăturilor.
66
Capitolul VII: Calculul stîlpului central
Elementul se verifică la compresiune excentrică oblică cu relaţia:

y
x
x0 y0
M
M
1
M M
β
β
¸ _
¸ _
+ <
÷
÷
÷
¸ ,
¸ ,
(relaţia momentelor capabile)
unde: M
x
, M
y
– momente încovoietoare de calcul după cele două
direcţii;
M
x0
– moment capabil al secţiunii după direcţia X, pentru o
forţă axială
N dată, când M
y
= 0;
M
y0
– moment capabil al secţiunii după direcţia Y, pentru o
forţă axială
N dată, când M
x
= 0.
β - coeficient funcţie de modul de armare al secţiunii şi de n.

0 c
N
n
b h R
1, 3 2, 5
·
× ×
β · ÷
Conform NP 007 – 97 – “Cod de proiectare pentru structuri din beton armat”
paragraful 6 - 1.4. punctul b, momentele încovoietoare în secţiunile extreme ale
stâlpilor, corespunzătoare GS de încărcări, se determină cu relaţia:

Rd s capgr
s
s
gr
M M
M
M
M
γ × ×

Ψ


unde: M
s
– momentele încovoietoare în stâlp în GS de încărcări, considerând
acţiunea seismică pe direcţiile perpendiculare ale secţiunii
stâlpului;
Σ¦M
cap gr
¦ – suma momentelor capabile în secţiunile în care apar
articulaţiile plastice la nivelul considerat;
ΣM
s
gr
– suma algebrică a valorilor momentelor încovoietoare
corespunzătoare, obţinute în GS de încărcări;
Rd
γ
– factorul de suprarezistenţă datorat efectului de consolidare al
oţelului,care se va considera 1,3 pentru clasa de ductilitate H si
1,2 pentru clasa de ductilitate medie M. Deci
Rd
γ
=1,3
Deasemeni, trebuie ca :
st
cap
s gr
cap
M
K 1, 2
M
· ≤
Se observă că momentele încovoietoare corespunzătoare stâlpilor,
calculate în gruparea specială, se vor majora de K
s
·
Rd
γ
ori, adică:

s Rd
K · = 1,2 · 1.3 = 1,56 γ
67
Capitolul VII: Calculul stîlpului central
2.2.Calculul armăturilor longitudinale după direcţia X transversală
• secţiune 35×35cm
• se consideră acoperirea cu beton a
b
= 2,5 cm;
• propunem iniţial armătură cu diametrul d = 20 mm.
a = a’ = a
b
+ 0,5·d = 2,5 + 1 = 3,5 cm
h
0
= h – a = 35 – 3,5 = 31,5 cm
Momentul maxim din gruparea specială:
M
max
= 4694,3 daN·m ⇒ M’
max
=
s Rd
K · γ
· M
max
= 7886,424 daN·m
N
coresp
= 28127daN

lim lim
b
0, 4; B 0, 4
otel PC52
0, 55(conform STAS 10107/0-90 tabelul 12 pagina 18)
beton greu
ξ · ·
¹
⇒ξ ·
'
¹

st
a a
max
0
0c 0 a
c 0c
c
lim
h 35
1,16cm cm
e max max e 2cm 30 30
2 cm 2 cm
M' 7886, 424
e 0, 2803m 28, 03cm
N 28127
e e e 28, 03 2 30, 03cm
M N e 28127 30, 03 844653,81daN cm
N 28127
x 5, 35cm
b R 35 150
x 2 a ' 2 3, 5 7cm
x
¹ ¹
·
¹ ¹
· · ⇒ ·
' '
¹ ¹
¹ ¹
· · · ·
· + · + ·
· × · × · ×
· · ·
× ×
< × · × ·
< ξ ×
0
lim
0
2
a a
2 2
a aef
a
lat
h 0, 4 31, 5 12, 5cm
x 5, 35
0,17 0, 4 compresiuneexcentrică cu mareexcentricitate
h 31, 5
5, 35
28127 44, 03 31, 5
2
A A' 5, 09cm
3000 (31, 5 3, 5)
A 5, 09cm Sealegearmătura 3 16 cu A 6, 02cm
A
p
b h
· × ·
ξ · · · < ξ · ⇒
¸ _
× − +
÷
¸ ,
· · ·
× −
· ⇒ Φ ·
·
×
lat
0 0
0 0 min
total 2
a
t a
0
0 total min
6, 02
100 100 0, 49 p 0, 2
35 35
A 6 16 2 16 12, 04 4, 01 16, 05cm
Bareleint ermediare2 16 rezulta din calculul la moment in covoietor dupa cealalta directie.
A 16, 05
p 100 100 1, 31 p
b h 35 35
× · × · > ·
×
· Φ + Φ · + ·
Φ
· × · × · >
× ×
otal total
0 0
0 0 max
0, 6 p 2 . · < ·
68
Capitolul VII: Calculul stîlpului central
Verificarea secţiunii cu eforturile din gruparea fundamentală:

max
coresp
max cap b c
N 47680daN
M 572,8daN m
N 47680daN N A R 35 35 150 183750daN
· ¹
¹
'
· ×
¹
¹
· < · × · × × ·
În vederea impunerii mecanismului structural de disipare de energie, la nodurile
grinzi – stâlpi ale structurilor tip cadru, va fi îndeplinită următoarea condiţie:
ΣMRc ≥γ Rd ΣMRb , în care:
ΣMRc- suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile ale stâlpilor; se
consideră valorile minime, corespunzătoare variaţiei posibile a forţelor
axiale în combinaţia de încărcări care cuprinde acţiunea seismică;
ΣMRb- suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile în grinzile care intră în
nod;
γ Rd- factorul de suprarezistenţă datorat efectului de consolidare al oţelului, care
se va considera 1,3 pentru clasa de ductilitate înaltă (H) şi 1,2 pentru clasa de
ductilitate medie (M).
Conform programului AXIS

ΣMRc=4694,3 daNm


ΣMRb =363,9+180,5=544.4 daNm
ΣMRc ≥γ Rd ΣMRb

4694,3≥1,3
×
544,4=707,72 daNm
3) Dimensionarea armăturilor transversale(conform STAS 10107/0 – 90)
Calculul stâlpilor se face cu aceleaşi relaţii ca şi pentru elementele solicitate
la încovoiere, în care influenţa efortului axial de compresiune asupra forţei tăietoare
tăietoare preluate de beton se ia în considerare astfel:
t
0 c
t
m 1 0, 5 n
N 28127
n 0,17
b h R 35 31, 5 150
m 1 0, 5 0,17 1, 085
· + ×
· · ·
× × × ×
· + × ·
unde: m
t
- coeficient al condiţiilor de lucru a betonului la întindere

minetrier max
minetrier
emin
1/ 4 d 1/ 4 16 4 mm
8 mm
8 d 8 1, 6 12,8 cm
a h / 5 35 / 5 7 cm
10 cm
φ · × · × · ¹
¹
φ ·
¹
¹
¹
'
≤ × · × · ¹
¹
¹
¹
≤ · ·
'
¹
¹

¹ ¹
¹
Se vor folosi etrieri perimetrali şi suplimentari din OB37 cu diametrul d =
8mm la distanţa de 10 cm spre zonele marginale ale stâlpului şi la distanţa de 20 cm
în zona lui centrală.
Condiţia ce trebuie îndeplinită este:
Q ≤ Q
cap
= Q
b
+ Q
e
= minim
69
Capitolul VII: Calculul stîlpului central
unde: Q – forţa tăietoare exterioară; Q= 3006,3 daN
Q
b
– forţa tăietoare preluată de beton;
Q
e
– forţa tăietoare preluată de etrieri.

2
0
b t t
i
b h p
Q m R
s
×
· × ×
unde: p – procentul de armare longitudinală din zona întinsă;
s
i
– proiecţia pe orizontală a fisurii înclinate;

e e et at
Q n A R · × ×


unde: n
e
– numărul de ramuri a unui etrier;
A
et
– aria secţiunii transversale a unei ramuri a unui
etrier,
întretăiată de fisura înclinată; A
et
= 0,503 cm
2
R
at
– rezistenţa de calcul a materialului din etrieri.


2 2
0 t
i
e
et at a
e
e
2 2
0
b t t
i
b
b h R p 35 31, 5 11 1, 23
s 30, 39cm
q 458, 539
n A m R 4 0, 503 1, 085 2100
q 458, 539daN/ cm
a 10
b h p 35 31, 5 1, 23
Q m R 1, 085 11 15126, 32daN
s 30, 39
Q 3006,3daN Q 15126, 32daN
× × × × × ×
· · ·
× × × × × ×
· · ·
× × × ×
· × × · × × ·
· < ·
Betonul poate prelua singur forţa tăietoare exterioară ce acţionează asupra
elementului. Prin urmare, armarea transversală se va face din condiţii
constructive.
70
Capitolul VII: Calculul stîlpului central
71
Capitolul VII: Calculul stîlpului central
72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful