Formular de înscriere S

(pentru studenţi)
Date personale
Prenume
Prenume:

Nume:

Telefon:

E-mail:

Status academic în anul univ. 2012/2013
(se va bifa cu x varianta corespunzătoare şi se vor completa spaţiile punctate aferente)
Studii pentru licenţă
Master

Şcoală doctorală

Universitatea..............................................................................
Facultatea...................................................................................
Universitatea..............................................................................
Facultatea...................................................................................
Master ........................................................................................
Universitatea..............................................................................
Facultatea...................................................................................
Şcoala
doctorală......................................................................... .......................

Adresa instituţiei de învăţământ de care aparţine
Denumirea............................................................................................................................................
Str............................................................. nr. .............. Localitatea:....................................................
Tel.:...........................................Fax:............................. E-mail:...........................................................

Motivele înscrierii (c. 100 de cuvinte)
Doresc să urmez acest curs deoarece

*Pentru studenţii din provincie
Bifaţi cu X căsuţa alăturată, dacă doriţi să primiţi loc de cazare pentru acest curs de vară.