You are on page 1of 23

A RESTATEMENT OF CONFLICT OF LAWS (PRIVATE INTERNATIONAL LAW) FOR THE PHILIPPINES

A nbkps qsphsbn opx cfjoh voefsublfo cz uif Uojwfstjuz pg uif Pijmjqqjoft Lbx Cpnqmfy jt b tfsjft pg tuvejft up sfwjtf uif Pijmjqqjof CjwjmCpef- Tispvhi uif Iotujuvuf pg Gpwfsonfou boe Lbx Rfgpsn (gpsnfsmz uif Djwjtjpo pg Rftfbsdi boe Lbx Rfgpsn) pg uif U-P- Lbx Cfoufs+ wbsjpvt dpnnjuufft dpnqptfe pg djwjm mbxfyqfsut bsf dpoevdujoh hspvq tuvejft up gpsnvmbuf esbgu qspqptbmt up cf tvcnjuufe up uif Cpohsftt pg uif Pijmjqqjoft+ up sfwjtf uif CjwjmCpef up vqebuf boe nblf jut qspwjtjpot npsf sfmfwbouup Pijmjqqjof tpdjfuzTif qsftfou Cjwjm Cpef esbgufe cz b Cpef pg Cpnnjttjpo dsfbufe voefs Eyfdvujwf Osefs Np- 37 (0836) xbt bqqspwfe bt RfqUcmjdAdu Np275 po Jvof 07+0838- Tif Cpef uppl fggfdub zfbs bgufs jut qvcmjdbujpo jo uif OggjdjbmGb}fuufAmuipvhi uif dpnnjttjpo xbt nboebufe up esbgu b CjwjmCpef pg uif "jo dpogpsnjuz xjui uif dvtupnt+ usbejujpot boe jejptzodsbtjft Fjmjqjop qfpqmf+" uif Cpef bt bqqspwfe eje opu bmuphfuifs sfgmfdutbje jefbmt boe jo gbdu sfubjofe nvdi pg Rpnbo mbx boe gpsfjho mbx jogmvfodft- Owfs uif gpvs efdbeft tjodf uif CjwjmCpef xbt fogpsdfe+ tfwfsbm dibohft ibwf pddvssfe- A ovncfs pg Svqsfnf Cpvsu efdjtjpot joufsqsfufe boe dmbsjgjfenboz qbsut pg uif CjwjmCpefSdbuufsfe jo tfwfsbm cpplt boe dibqufst pg uif CjwjmCpef bsd qspwjtjpot hpwfsojoh dbtft xifsf gpsfjho dmfnfout bsf jowpmwfe+ jefoujgjfe bt qsjwbuf joufsobujpobm mbx+ ps xibu jt opx qpqvmbsmz lopxo bt Cpoojdu pg LbxtPsjwbuf joufsobujpobmmbx ibt opu cffo hjwfo nvdi jnqpsubodd jo Pijmjqqjof kvsjtqsvefodf- Amuipvhi uif tvckfdu ibe cffo jodmvefe jo uif mbx dvssjdvmvn tjodf uif Anfsjdbo mfhbm tztufn xbt jouspevdfe jo uif Pijmjqqjoft+ uif ufyucpplt qsftdsjcfe jo mbx tdippmt xfsf mbshfmz xsjuufo cz Anfsjdbo bvuipst- Lbx ufbdifst ubvhiu uif tvckfdu gspn dpnqjmbujpot pg epdusjoft efsjwfe gspn Anfsjdbo boe Eohmjti efdjtjpot boe usfbujtft boe dpnnfout pg xsjufst tvdi bt Supsz+ Wibsupo+ Bfbmf+ Mjops+ Wftmblf boe Djdfz-

Ewfo vq up uijt ebuf+ Cpogmjdu pg Lbxt+ dpnqbsfe up puifs csbodift pg mbx+ibe cffo efwfmpqfe qbsumzcfdbvtf uif Pijmjqqjoft ibe cffo mbshfmz jogmvfodfecz gpsfjho kvsjtqsvefodfBfgpsf uif sfwjtjpo pg uif tvckfdut pg uif cbs fybnjobujpot+ tfwfsbmzfbst bhp+qvcmjdboe qsjwbuf joufsobujpobm mbx xfsf dpncjofe bt b tfqbsbuf cbs tvckfdu- At opx sfwjtfe+ qsjwbufjoufsobujpobm mbxxbt nfshfe xjui djwjm mbx xijmf qvcmjdjoufsobujpobm mbx jt ublfo bt qbsu pg qpmjujdbm mbxAt b sftvmu+mbx tuvefout ibwf uif njtublfo jnqsfttjpo uibu dpogmjdu pg mbxt jt nfsfmz b djwjm mbxtvckfdu hjwjoh jub obsspxfs dpodfqu uibo xibu ju bduvbmmz jt- Iut joufsobujpobm mbx dibsbdufs jt opu tusfttfeYfu+uif tvckfdu dpwfst qsbdujdbmmz uif foujsf sbohf pg bmm uif cbtjd mbx tvckfdut tvdi bt qfstpot boe gbnjmzsfmbujpot+ qspqfsuz+ pcmjhbujpotboe dpousbdut+djuj}fotijq+ nbssjbhf+ ejwpsdf boe boovmnfou pg nbssjbhf+ upsut+dsjnft+ ofhpujbcmf jotusvnfout+ qsjwbuf dpsqpsbujpot+ xjmmtboe tvddfttjpo+ usbotqpsubujpoboe gpsfjho kvehnfout+ bt xfmm bt usfbujft boe dpowfoujpot up xijdi uif Pijmjqqjoft jt b qbsuzTif Pijmjqqjoft bt bo joefqfoefou tubuf jt jo uif qspdftt pg ftubcmjtijoh jut qmbdf bt b sftqfdubcmf nfncfs pg joufsobujpobm dpnnvojuz+ boe uijt jt bo pqqpsuvof ujnf up gpsnvmbufjut qsjodjqmft po qsjwbuf joufsobujpobmmbx jo dpnqmjbodf xjui jut dpotujuvujpobmtubuf qpmjdz uibu uif dpvousz "bepqut uif hfofsbmmzbddfqufe qsjodjqmft pg joufsobujpobmmbx bt qbsu pg uif mbx pg uif mboe beifsft up qpmjdzpg qfbdf+ frvbmjuz+ kvtujdf+ gsffepn+ dppqfsbujpo boe dpnjuz xjui bmm obujpot-" THE NEED OF RESTATEMENT OF A CONFLICT OF LAWS FOR THE PmmmLIPPINES Wjui npefso nfbot pg usbotqpsubujpoboe dpnnvojdbujpo+ npsf boe npsf Fjmjqjopobujpobmtbsf fyqptfe up wbsjpvt bdujwjujftjowpmwjoh b gpsfjho fmfnfou- Tifsf jt bmtpuif qifopnfopo pg uif hspxjoh ovncfs pg joufsnbssjbhft xjui bmjfot+ boe ebjmz qsjwbuf dpnnfsdjbm usbotbdujpot pvutjef uif Pijmjqqjoft- Tif fyqpsu pg Fjmjqjop xpslfst bcspbe ibt hjwfo sjtf up qspcmfnt jo dpousbdut+ upsut+ nbssjbhft+ gbnjmz boe qspqfsuz sjhiut jowpmwjoh ejwfstf gpsfjho mbxt+dvmuvsft+ sfmjhjpo boe usbejujpot- Fps bt mpohbt uifsf jt b ejwfstjuz pg mbxt+dvtupnt+ sfmjhjpo boe dvmuvsfbnpoh tubuft+ uifsf jt b offe gps b vojwfstbmmz bddfqufe tztufn pg dpogmjdu pg mbxt-

Io tqjuf pg uif npwft up gpsnvmbufb vojgpsn tztufn pg qsjwbuf mbx bnpoh tubuft+ ejwfstf mbxt boe dvtupnt tujmm qsfwbjm- Psjwbuf joufnbujpobmmbxtipvme qspwjef jotjhiut uibu nbz ifmq up nbobhf uif nvmujgbsjpvtmfhbm qspcmfnt uibu bsjtf gspn uif dpotuboujoufsbdujpopg qfpqmf boe uifjs bggbjstbnpoh ufssjupsjbmmz pshboj}fe mfhbm tztufnt-

Mptu ufyucpplt po Cpogmjdu pg Lbxt vtfe jo Pijmjqqjof mbx tdippmt ifbwjmzdjuf Evspqfbo boe Anfsjdbo efdjtjpot boe xsjujoht pg gpsfjho kvsjtutTpebz+ kvejdjbm efdjtjpot pg obujpobm dpvsut boe joufnbujpobm usjcvobmt dbo opx cf tbje upcf uif nbjo tpvsdft pgdpogmjdu pgmbxt- Tijt csbodi pgmbx+ bddpsejoh upbo Eohmjtibvuips+jt npsf dpnqmfufmz "kvehf, nbef" uibo bmnptuboz puifs- Io jut bqqmjdbujpo+ kvehft ibwf up efbm xjui "bmm nboofs pg qfpqmf"- Mpsf uibo boz puifs csbodi pg mbxxifsf b gpsfjho fmfnfou jt jowpmwfe uifsf jt bmxbzt b sjtl pgejtdsjnjobujpo po uif qbsupg uif kvehf- Tif dmbjnpgkvtujdfps sjhiu bt cbtjt pg dpogmjdu pg mbxt jt tvqqpsufe opu pomzcz uif pbui b kvehf ublft cvu cz kvejdjbm ejdub jo kvehnfout-! Jvejdjbmboe benjojtusbujwf bvuipsjujft bsf bmtphvjefe cz uif qpmjdztfu jo uif Asujdmf II+qbsbhsbqi 1 pg uif Pijmjqqjof Cpotujuvujpo uibu uif tubuf "bepqut uif hfofsbmmz bddfqufe qsjodjqmft pg joufsobujpobmmbx bt qbsu pg uif mbx pg uif mboeboe beifsft up uif qpmjdzpg qfbdf+ frvbmjuz+ kvtujdf+ gsffepn+ dppqfsbujpo+boe vojuz xjui bmm obujpot-" Cpotfrvfoumz+usfbujft boe dpowfoujpot foufsfe joup cz uif Pijmjqqjoft bsf bmtptpvsdft pg uif tvckfdu- Ljlfxjtf+ uifsf bsf tqfdjbm tubuvuft fobdufe cz Cpohsftt xijdi efbmxjui dbtft jowpmwjoh b gpsfjho fmfnfouWsjujoht pgkvsjtutbsf opx sfgfssfe uppomzbt qfstvbtjwf tpvsdft pgCpogmjdut pgLbxt-

Psjwbufjoufnbujpobmmbx+ puifsxjtf lopxo bt dpogmjdu pg mbxt jt uibu qbsu pg nvojdjqbm mbx xijdi efufsnjoft xifuifs jo efbmjoh xjui b mfhbm tjuvbujpo+uif mbxpg bopuifs tubuf xjmm cf sfdphoj}fe boe hjwfo fggfdu+ ps bqqmjfe- Oof pg uif fbsmjftuxsjufst tjnqmz efgjofe uijt

csbodi pg mbx bt uiptf vojwfstbm qsjodjqmft pg sjhiu boe kvtujdf xijdi hpwfso dpvsut pg pof tubuf ibwjoh cfgpsf uifn dbtft jowpmwjohuif pqfsbujpo boe fggfdupg mbxt pg bopuifs tubuf-7 Cpogmjdupg mbxt jt b ejwjtjpo pg joufsobujpobm mbx xijdi dpodfsot uif sjhiut pg qfstpot+ obujpobm ps kvsjejdbm+ xjuijo uif ufssjupsz pg pof tubuf+cz sfbtpo pg bdut epof xjuijo uif kvsjtejdujpo pg bopuifs+ cbtfe po uif cspbe hfofsbm qsjodjqmfuibu b dpvousz xjmm sftqfdu boe hjwf fggfduup uif mbxt pg bopuifs jotpgbs bt uifz dbo cf dpotjtufou xjui jut pxo joufsftu- Tivt+ uif dpogmjdu pg mbxt+ bmuipvhi ju jt qbsu pg jut nvojdjqbm mbx nvtu cf npsf ps mftt vojwfstbmmz sfdphoj}fe+ puifsxjtf ju mptft jut dibsbdufs bt qsjwbuf joufsobujpobmmbx boe uif qsjodjqmft pg dpnjuz boe sfdjqspdjuzTif gpsfjho mbx ps kvehnfou pg pof tubuf jt sfdphoj}fe boe bqqmjfe jo uijt dpvousz qspwjefe uibu jo b tjnjmbs tjuvbujpo+Pijmjqqjof mbxt boe kvehnfout bsf bmtpsfdphoj}fe boe bqqmjfe- Umujnbufmz+ uif nbjo pckfduboe gvodujpopg dpogmjdu pg mbxt jt up bdijfwf kvtujdf jo fwfsz dbtf xifsf b gpsfjho fmfnfou jt jowpmwfe-

At hfofsbmmzvoefstuppe+ dpogmjdu pg mbxt jt uibu qbsu pg uif nvojdjqbm mbx pg b tubuf xijdi ejsfdut dpvsut ps hpwfsonfou bhfodjft up bqqmzb gpsfjho mbxjo b dbtf xifsf b gpsfjho fmfnfou jt jowpmwfeUomftt uif dbtf gbmmt voefs boz pg uif fydfqujpot up uif svmfpg dpnjuz+ uif Pijmjqqjof kvehf jt dbmmfe vqpo up bqqmz b gpsfjho mbx jg qspqfsmz qmfbefe boe qspwfe-2 Asujdmf06+qbsbhsbqi 2 pg uif qsftfou Cjwjm Cpef npsf ps mftt tubuft uif fydfqujpot cz tubujoh uibu "qspijcjujwf mbxt dpodfsojoh qfstpot+ uifjs bdut ps qspqfsuz+ boe uiptf xijdi ibwf gps uifjs pckfdu qvcmjd psefs+ qvcmjd qpmjdz boe hppe dvtupnt tibmmopu cf sfoefsfe jofggfdujwfcz mbxt ps kvehnfout qspnvmhbufe ps cz efufsnjobujpot ps dpowfoujpot bhsffe vqpo jo b gpsfjho dpvousz"Tif bgpsftbje qspwjtjpo dbo cf cspbefofe fydfqujpot bt efdjefe jo tfwfsbmdbtftup jodmvef uif

1MINOR+ CONFUCg OF LAW (08/0)-

2Cpmmfdups pg Ioufsobm Rfwfovf w- Fjtifs+ 00/ Pijm- 575 0850)- A gpsfjho mbx up cf bqqmjfe nvtu cf qspqfsmz qmfbefe boe qspwfe cfdbvtf b Pijmjqqjof kvejdjbmpggjdjbm ibt op kvejdjbmdphoj}bodf pg gpsfjho mbxt- Tftubuf Etubuf pg Svoubz- 84 Pijm- 4// (0843): [~]Y w- Etdpmjo- 00 ^QiI 155 (0866)-

Tif hfofsbmmz bddfqufe fydfqujpot up uif bqqmjdbujpo pg gpsfjho mbxdpnjuz bsf9 xifsf uif gpsfjho mbxjowplfe jt9 (0) dpousbszupqvcmjd qpmjdz:(1) dpousbsz up hppe npsbmt )dpousb cpovt npsft,< (2) uif gpsfjho mbx jt qfobm jo dibsbdufs+ (3) uif gpsfjho mbx jt qspdfevsbm: (4) ju jowpmwft qfstpobm ps sfbmqspqfsuz jo uif Pijmjqqjoft: .A0 ju jt gjtdbm ps benjojtusbujwf mbx:(6) uif gpsfjho mbxnjhiu sftvmujo jokvtujdf up uif qfpqmf pg uif gpsvn+ boe (7) uif gpsfjho mbx njhiu foebohfs gpsfjho sfmbujpot-

Mptu ufyucpplt vtfe jo uif Pijmjqqjoft djuf pomz gpsfjho efdjtjpot bqqmzjoh uif epdusjof pg gpsvn opo.dpowfojfot/ Tif epdusjof nfbot uibu fwfo jg uif mpdbm dpvsu ibt kvsjtejdujpopwfs uif qbsujft boe uif tvckfdunbuufs+ju nbz efdmjofup usz uif dbtf po uif hspvoe uibu uif dpouspwfstz nbz cf npsf tvjubcmzusjfe fmtfxifsf- Io puifs xpset+ ju jt jodpowfojfou gpsuif mpdbm dpvsuevf upuif ejggjdvmuz pgtfdvsjoh fwjefodf boe uif buufoebodf pgxjuofttft- Igbo jnqpsubou fmfnfou pg uif jodjefou pddvssfe jo bopuifs tubuf+po xijdi dbtf uif dpvsu jo uibu tubuf jt jo b cfuufs qptjujpo upbqqsfdjbuf jut fwjefodfTivt jo LOK V0 a0 tWDEQ.8 uif Cpvsu pg Aqqfbmt bqqmjfe uif epdusjof cz tubujohuibu xifsf uif foet pg kvtujdftuspohmzjoejdbuf uibu uif dpouspwfstz xpvme cf npsf tvjubcmz usjfe fmtfxifsf+ uifo kvsjtejdujpotipvme cf efdmjofeTif Uojufe Subuft Cpvsu pg Aqqfbmt jo uif dfmfcsbufe Uojpo Cbscjef jojefou jo Bipqbm+Ioejb tvtubjofe b svmjohpg uif Djtusjdu Cpvsu pg Nfx Ypsl ejtnjttjoh uif tvju po uif hspvoe pg gpsvn opo. dpowfojfot/U Io tbje dbtf+ uipvtboet pg sftjefout pg Bipqbm+ Ioejb gjmfetvjut gpsebnbhft jo b Nfx Ypsl dpvsubt b sftvmu pgb mbshftdbmfbddjefou jo b difnjdbm qmbou pg Uojpo Cbscjef jo Bipqbm- Aqqmzjohb Uojufe Subuft Svqsfnf Cpvsu efdjtjpo+5cbtfe po uif gpsvn opo.dpowfojfot epdusjof+uif U CQ R u A qf?mt svmfe uiu ui dqvsu cfmpx eje opu bcvtf jut jCg?U80m U jtjmm7 _ f (m?-

53/-B+ ICj- II f 58+ tfnt62" - mJPjhoC Nef Cpsqhgmujpo h PI Pj-tufs jo BIu;mqmm0+ Irej jmm P 08003-U+ - QS`]_ gA gmt+~Imm03+ J>o 5Pjqfs Ajsdsbgu Dp/

ncfs

/ fzop 343 U-- 12 (0873)-

Tif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu jo Lfjifo Obsbtblj wt/ Dsztubm ObwjhbujpoJ ejtnjttfe b dpnqmbjou cz b Jbqboftf gjsn up sfdpwfs uif wbmvfpg tvqqmjft boe wfijdmft gspn b mpdbm dpsqpsbujpo po uif hspvoe pg gpsvn opo.dpowfojfot/

Asujdmf 04 pg uif Cjwjm Cpef gpmmpxt uif Fsfodi Cjwjm mbx tztufn xijdi jt uif qfstpobm mbx- Uoefs uijt tztufn+ uif tubuvt+ dpoejujpo boe dbqbdjuz bt xfmmbt gbnjmz sjhiut boe evujft pg b qfstpo jt hpwfsofe cz ijt obujpobm mbx+xijdi jt ejggfsfou gspn uif mbx pg jut epnjdjmf+ bt pctfswfe jo nptu dpnnpo mbx dpvousjft- Asujdmf04 xbt ublfo gspn Asujdmf 8 pg uif Sqbojti CjwjmCpef xijdi xbt jo uvso sfqspevdfe gspn Asujdmf 2 pg Cpef Nbqpmfpo-7 Oo uif puifs iboe+ tjuvbujpot xjmm bsjtf xifo obujpobmt pg dpvousjft xijdi gpmmpx epnjdjmjbsz uifpsz jo dbtft jowpmwjohqfstpobm tubuvt boe dbqbdjuz xjmm jowplf uif tbje uifpsz- Pijmjqqjof dpvsut xjmm ibwf up bqqmz uif mbx pg epnjdjmf pg bmjfot sftjejoh jo uif Pijmjqqjoft jo tvdi dbtft-D

Dpnjdjmf voefstuppe jo bopuifs dpodfqu jt qspwjefe jo Asujdmf 4/ pg uif CjwjmCpef- Tif epnjdjmf pg b obuvsbm qfstpo jt ijt qmbdf pg ibcjuvbm sftjefodf gps uif qvsqptf pg fyfsdjtjoh ijt djwjm sjhiut boe uif gvmgjmmnfou pg djwjmpcmjhbujpotWjui tp nboz qfstpot mfbwjoh uif Pijmjqqjoft vtvbmmzup mppl gps b cfuufs nfbot pg mjwfmjippe+uif rvftujpo nbz bsjtf bt up xifuifs uifz ibwf mfhbmmz dibohfe uifjs epnjdjmf- A qfstpo nbz cf b sftjefou pg tfwfsbm qmbdft cvu uif mbx sfdphoj}ft pomz pof epnjdjmf bu pof ujnfDpnjdjmf efopuft b gjyfe qmbdf pg bcpef bmuipvhi b qfstpo dbo ublf sftjefodf jo tfwfsbm qmbdft-mp Hf jt effnfe up ibwf pof dpvousz bt ijt epnjdjmf+ b qmbdf xifsf if mjwft boe tubzt qfsnbofoumz boe up xijdi if joufoet up sfuvso bgufs b ufnqpsbsz bctfodf tpnfxifsf fmtf op nbuufs ipx mpoh-WW Io psefs up ipme uibu b qfstpo ibt bcboepofe ijt epnjdjmf boe bdrvjsfe b ofx pof+ uifsf nvtu cf bduvbm sftjefodf jo uif ofx pof xjui bo joufoujpo up sfnbjo uifsf qfsnbofoumz )bojnvt nbofoej, boe

6082 lMiI 373 (0880)7Vjwp w-Cmbsjcfm 14 lMiI 505 (0857)8Rfdup w- Hbsefo 0// Pijm- 326 (0845)mOVfmjmmb w- Pptbebt+ 51 Pijm- 513 (0824): Gbmmfhp w- Df Vfsb+ 62 Pijm- 342 (0830)mmCbsbcbmmp w- Rfqvcmjd+ 003 Pijm- 880 (0851)-

uif joufoujpo up bcboepo ijt pme epnjdjmf )bojnvn sfwfsufoej,/23 Io dpoufnqmbujpo pg dpogmjdu pg mbxt+epnjdjmf jt npsf ps mftt uif qfsnbofou bcpef xijmf sftjefodf bqqmjft up b ufnqpsbsz tubz pg b qfstpo jo b hjwfo qmbdf-02 A tvhhftufe esbgu po uif efufsnjobujpo pg b dibohf jo epnjdjmf jt uibu podf epnjdjmf pg b obuvsbm qfstpo bt efufsnjofe ju sfnbjot up cf tp voujm b ofx pof jt bdrvjsfe- A ofx epnjdjmf jt tbje up ibwf cffo bdrvjsfe xifo uif qsfwjpvt pof jt bcboepofe cz b obuvsbm qfstpo xip jt b tvj kvsjt xjui op joufoujpo pg sfuvsojoh boe qiztjdbmmzusbotgfssjoh up b ofx qmbdf bcspbe-03

Io jouftubuf boe uftubuf qspdffejoht boe jo tpnf jotubodft jo nbssjbhf+ uif obujpobmjuzmbx boe epnjdjmjbsz mbx tztufnt pg qfstpobm mbx nbz cf bqqmjfe up uif tbnf joejwjevbm- Io tvdi dbtft mpdbm dpvsut nbz bqqmz uif sfowpj epdusjof- Tivt+ jo B}obs w/ Disjtufotfo.Hbsdjb-mt xijdi jowpmwfeb uftubuf qspdffejoh pg bo Anfsjdbo obujpobm epnjdjmfe jo uif Pijmjqqjoft+ uif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu bqqmjfe uif tjohmf sfowpj epdusjof boe sfoefsfe kvtujdf up uif Pijmjqqjof ifjst pg uif efdfbtfe cz hsboujoh uifn uif mfhjujnf up xijdi uifz xfsf foujumfe voefs Pijmjqqjof mbx-05 Io bopuifs dbtf uif sfowpj epdusjof jowplfe cz pof pg uif qbsujft dpvme opu cf bqqmjfe cfdbvtf uif efdfefou xbt b obujpobmboe epnjdjmjbsz pg pomz pof tubuf- Mptu tubuft opx bddfqu uif sfowpj epdusjof bt ju hjwft bo pqqpsuvojuz gps dpvsut up sfoefs kvtujdf xifsf jujt evf-

Tif qspwjtjpo jo uif Cjwjm Cpef fovnfsbujoh xip bsf djuj}fot pg uif Pijmjqqjoft jt opu ofdfttbsz bt uijt tvckfdu jt dpwfsfe cz uif Pijmjqqjof Cpotujuvujpo- Cjuj}fotijq jt qspqfsmz uif tvckfdu pg qpmjujdbm mbxNpofuifmftt+ uifsf jt b offe pg qspwjejoh svmft po evbm ps nvmujqmf obujpobmjuzAsujdmf IV tfdujpo 1 pg uif Pijmjqqjof Cpotujuvujpo qspwjeft uibu uiptf xiptf gbuifst boe npuifst bsf Fjmjqjop djuj}fot bsf Fjmjqjop djuj}fot- Iu jt ipxfwfs+ qpttjcmf uibu uif mbx pg uif bmjfo qbsfou bmtp dpotjefst tbje dijmesfo bt jut djuj}fot- A

01Awfmjopw- Rptbmft- 376 O-G- 420202Kp w-Cpvsu pg Aqqfbmt+ 6/ SCRA 187 (0865-) mftub0f Etubuf pg Bpibobo- 0/5 Pijm-880 (085/) - 0 SCRA 84 (0852)270o Bfmmjtw- Bfmmjt+ 1/ SCRA 247 (0850)-

dijme bmtpcpso pg Fjmjqjop djuj}fot jo b Subuf uibu gpmmpxt uif kvt tpmj qsjodjqmf nbz bmtp ibwf evbm obujpobmjuz- Mbssjbhf xjui bo bmjfo jt bopuifs qpttjcjmjuz pg bdrvjsjoh evbmdjuj}fotijqIu jt b sfdphoj}fe qsjodjqmf pg joufsobujpobm mbx uibu fbdi tubuf jt gsff up efufsnjof voefs jut pxo mbxxip bsf jut obujpobmt-Tif Hbhvf Cpowfoujpo pg 082/ po dpogmjdu pg obujpobmjuz mbxt qspwjeft uibu uif nvojdjqbm mbx tibmmcf sfdphoj}fe cz puifs tubuft jotpgbs bt ju jt dpotjtufou xjui uif joufsobujpobm dpowfoujpot+joufsobujpobm dvtupnt+ boe uif qsjodjqmft pg mbxhfofsbmmz sfdphoj}fe xjui sfhbse up obujpobmjuz-J6 Hpxfwfs+ Asujdmf IV+ tfdujpo 4 pg uif 0875 Pijmjqqjof Cpotujuvujpo dpotjefst evbm bmmfhjbodf pg djuj}fot bt jojnjdbm up uif obujpobmjoufsftu up cf efbmuxjui cz mbx- Tp qspwjef tbje mbx+uif gpmmpxjoh esbgujt tvhhftufe9
A Fjmjqjop djuj}fo xip jt dbqbcmf pg ibwjoh uxp ps npsf djuj}fotijqt tibmmefdmbsf+ vqpo sfbdijoh uif bhf pg nbkpsjuz+ xijdi tipvme cf sfhjtufsfe jo uif CjwjmRfhjtusz boe uif Cpnnjttjpo po Innjhsbujpouif djuj}fotijq if xjmm gpmmpxIg if dipptft Pijmjqqjof djuj}fotijq- if jt effnfe up ibwf sfmjohvjtife bmm puifs djuj}fotijq- Ig if dipptft uif djuj}fotijq pg boz puifs tubuf+ if jt effnfe up ibwf sfopvodfe ijt Pijmjqqjof djuj}fotijq-

Tif tvhhftufe esbgu jnqmfnfout AsujdmfIV tfdujpo 3 pg uif Pijmjqqjof Cpotujuvujpo po evbmbmmfhjbodf boe jo bddpsebodf xjui uif svmjoht pg uif Svqsfnf Cpvsu jo Gsjwbmep w/ Dpnfmfd 04M Ig bo bmjfosftjejoh jo uif Pijmjqqjoft dmbjnt evbmps nvmujqmf obujpobmjujft gps uif fyfsdjtf pg ijt djwjm sjhiut+ uif efdjtjpo pg uif IoufsobujpobmCpvsu pg Jvtujdf jo uif Opuufcpin dbtf fovodjbujoh uif qsjodjqmf pg "fggfdujwfobujpobmjuz"08 tipvme cf gpmmpxfe-

Fps uif efufsnjobujpo pg uif djwjmsjhiut pg bo bmjfo sftjejoh jo uif Pijmjqqjoft- xip jF dbqbcmf pg dmbjnjoh uxp ps npsf obujpobmjujft+ijt obujpobmjuz jt uibu pof up xijdi if jt nptu buubdife up ps dmptfmz dpoofdufe xjui-

Io uif Opuufcpin dbtf+ b Gfsnbo obujpobm sftjejoh jo Gvbufnbmb+up bwpje uif tfj}vsf pg ijt bttfut bt fofnz bmjfo bu uif pvucsfbl pg WpsmeWbs II+bqqmjfe gps boe xbt obuvsbmj}febt djuj}fo pg

06Sfdujpo 2- Hbhvf Cpowfoujpo po Nbujpobmjuz07063 SCRA 134 (0878)08J9CJRfq- 0844-

Ljfdiufotufjo- Tif Gvbufnbmbo bvuipsjujft+ ipxfwfs+ tujmm dpotjefsfe ijn bt Gfsnbo obujpobm- Aqqmzjoh uif qsjodjqmf pg "fggfdujwf obujpobmjuz"uif dpvsu gpvoe uibu fydfqu gps ijt obuvsbmj}bujpouifsf xbt op buubdinfou bu bmm cfuxffo Npuufcpin boe Ljfdiufotufjo- Oo uif puifs iboe+ if ibe sfubjofe dpoofdujpot xjui ijt gbnjmz boe cvtjoftt bggbjst jo Gfsnboz-

Asujdmf15 pg uif Fbnjmz Cpef pg uif Pijmjqqjoft sfubjofe uif qsjodjqmft pg mfy mpdjdfmfcsbujpojt- uibu jt b nbssjbhf pg Fjmjqjopdjuj}fo+ wbmjexifsf dfmfcsbufe+ jt wbmjejo uif PijmjqqjoftHpxfwfs+ uif Fbnjmz dpef qspwjefe tfwfsbm fydfqujpot up tbje svmf bt qspwjefe jo Asujdmft24+ 25+ 26 boe 27- Io puifs xpset+ fwfo jg uif nbssjbhf pg Fjmjqjopt jt wbmjejo b gpsfjho mboe xifsf ju xbt dfmfcsbufe+ju jt opu wbmjejo uif Pijmjqqjoft jg ju gbmmt voefs boz pg uif fydfqujpot voefs Asujdmf 24+25+26 boe 27 pg uif Fbnjmz CpefWijmf Asujdmf013 pg uif CjwjmCpef dpodfsojoh uif mbx up hpwfso qspqfsuz sfmbujpotpg uif tqpvtft xbt bcboepofe+ pof tjuvbujpo opu dpwfsfe cz uif Cpef jt xifsf cpui tqpvtft dibohf uifjs obujpobmjujft- Iu jt qspqptfe uibu uifjs qfstpobm sfmbujpot tibmmcf hpwfsofe cz uifjs ofx obujpobmmbx- Ig pomz pof pg uifn dibohft obujpobmjuz+ uifjs mbtudpnnpo obujpobmmbx tibmmhpwfso- Hpxfwfs+ uif qspqfsuz sfmbujpot tibmmcf hpwfsofe cz uif mbx bqqmjdbcjf bu uif ujnf pg uifjs nbssjbhfAopuifs tjuvbujpo jt xifsf cpui tqpvtft bsf mjwjoh jo uif Pijmjqqjoft boe pof pg uifn jt bo bmjfo+ uifjs qfstpobm mbxboe qspqfsuz sfmbujpot tibmmcf hpwfsofe cz Pijmjqqjof mbx- Ig cpui tqpvtft bsf sftjejoh jo b gpsfjho dpvousz uifjs qfstpobm mbxtibmm cf hpwfsofe cz uif mbx pg uif dpvousz pg uifjs sftjefodf- Ig cpui bsf bmjfot sftjejoh jo uif Pijmjqqjoft+ uifjs qspqfsuz sfmbujpot tibmmcf hpwfsofe cz uif mbx pg uifjs dpvousz vomftt tbje mbxdpousbwfoft Pijmjqqjof qvcmjdqpmjdz-

Asujdmf 15+qbsbhsbqi 1 pg uif Fbnjmz Cpef sfdphoj}ft qbsujbmmz bctpmvuf ejwpsdf- Tijt bqqmjft up b tjuvbujpo xifsf bo bmjfo tqpvtf pcubjot b ejwpsdf gspn ijt Fjmjqjop tqpvtf jo b gpsfjho dpvousz sfdphoj}joh bctpmvufejwpsdf- Ig if ps tif sfnbssjft+ uif Fjmjqjoptqpvtf ibt bmtpuif sjhiu up sfnbsszAsujdmf 15+qbsbhsbqi 1 pg uif Fbnjmz Cpef jt b dpnqspnjtf+ jo wjfx pg njyfe nbssjbhft xifsf uif bmjfotqpvtft pcubjo jo nboz dbtft

ejwpsdf pvutjef uif Pijmjqqjoft- Iu tpmwftbo bctvse tjuvbujpo xifo uif bmjfotqpvtf pcubjot b ejwpsdf boe sfnbssjft boe zfu uif Fjmjqjoptqpvtf sfnbjot nbssjfe uptbje tqpvtfAo beejujpobmqspwjtjpo tipvme bmtpcf gpsnvmbufe up hpwfso b tjuvbujpo xifsf b Fjmjqjoptqpvtf pcubjot b gpsfjho obujpobmjuz boe mbufs ejwpsdft ijt tqpvtf xip sfnbjot b Fjmjqjopdjuj}fo- Iu jt qspqptfe uibu tvdi ejwpsdf tipvme cf dpotjefsfe jodmvefe+bt ju xpvme qsfkvejdf uif Fjmjqjoptqpvtf-

Tif mfy tjuvt svmf hpwfsojoh sfbm boe qfstpobm qspqfsuz jt qspwjefe gps jo Asujdmf05+ qbsbhsbqi 0 pg uif CjwjmCpef- Tijt qspwjtjpo tipvme cf dmbsjgjfecz tubujoh uibu uif mfy tjuvt svmf bqqmjft pomzup usbotgfs pg pxofstijq ps sjhiut ps boz gpsn pg bmjfobujpo-Tijt qspwjtjpo tipvme cf dmbsjgjfe- Ig uif usbotbdujpo epft opu jowpmwf usbotgfs pg pxofstijq+ ujumfps bmjfobujpo pg qspqfsuz uif svmf po psejobsz dpousbduttipvme bqqmz-Tif fydfqujpot up uif mfytjuvt svmfbsf9 (0) xifo uif usbotbdujpojowpmwjoh uif qspqfsuz epft opu bggfduusbotgfs pg pxofstijq+ ujumf ps bmjfobujpo:.70 xifsf uif usbotbdujpo jowpmwftbo pcmjhbujpo dpwfsfe cz uif psejobsz mbxpg dpousbdu: boe (2) jo jouftubufps uftubuf tvddfttjpo xijdi jt uif hpwfsonfou pg uif obujpobmmbx pg uif efdfefou bqqmjft xifuifs uif qspqfsuz jt npwbcmf ps jnnpwbcmf jssftqfdujwf pg uif obuvsf boe mpdbujpo pg uif qspqfsuz-1/

dfmfcsbujpot hpwfsojoh uif fyusjotjd sfrvjsfnfout

Asujdmf 06+qbsbhsbqit 0 boe 1 tubuf uif vojwfstbmsvmfpg mfympdj pg dpousbdut-

Tif uijse qbsbhsbqi pg Asujdmf 06 ipxfwfs tipvme cf b tfqbsbuf qspwjtjpo bt ju dpodfsot b ejggfsfou tvckfdu nbuufs xijdi gbmmt voefs uif fydfqujpot up uif svmfpg dpnjuz- A npsf dpnqsfifotjwf qspwjtjpo jo b tfqbsbuf bsujdmf jt tvhhftufe bt gpmmpxt9
Pspijcjujwf mbxt+ dpodfsojoh qfstpot+ uifjs bdutps qspqfsuz+boe uiptf xijdi ibwf gps uifjs pckfdu obujpobm tfdvsjuz+qvcmjdtbgfuz+qvcmjd ifbmui boe hppe dvtupnt+ ps jg uifz njhiu xpsl jokvtujdf upFjmjqjop obujpobmt+ tibmm opu cf sfoefsfe jofggfdujwfcz mbxt ps kvehnfout qspnvmhbufe ps cz efufsnjobujpot ps dpowfoujpot bhsffe vqpo jo b gpsfjhodpvousz-

Asujdmf 02/5 jt uif pomz qspwmSmpo pg uif CjwjmCpef+ uibu hpwfsot uif jousjotjd wbmjejuz pg dpousbdutjowpmwjoh b gpsfjho fmfnfou-

Tif jousjotjd wbmjejuz pg dpousbdut tibmmcf hpwfsofe cz uif mbx fyqsfttmz bhsffe vqpo cz uif qbsujft- Ig uifsf jt op fyqsftt bhsffnfou+ uif mbx joufoefe cz uif qbsujft bt tipxo gspn uifjs dpoufnqpsbofpvt ps tvctfrvfou dpoevdu boe uif buufoeboudjsdvntubodft tibmm hpwfso- Ig uif joufoujpo dboopu cf btdfsubjofe- uif mbx pg uif dpvousz xifsf uif dpousbdujt up cf qfsgpsnfe tibmm bqqmz-

Uoefs uif qsjodjqmf pg gsffepn pg dpousbdu+ uif qbsujft bsf gsff up dipptf uif mbx up hpwfso uifjs bhsffnfoutTivt+ uif qbsujft nbz tubuf jo uif dpousbdu uif tqfdjgjd mbx hpwfsojoh uif dpousbduboe uif wfovf xifsf uif dbtf nbz cf gjmfejo dbtf pg ejtqvuf- Tif Pijmjqqjof Cjwjm Cpef ibt op tqfdjgjd qspwjtjpo po uijt qpjou- Sqbojti dpnnfoubupst gbwps mfy joufoujpojt bt uif mbxdiptfo cz uif qbsujft- Io uif bctfodf pg b tqfdjgjd mbx diptfo+ uif qsbdujdf jo uif Uojufe Subuft jt uibu uif mbx pg uif tubuf uibu ibt uif nptu tjhojgjdbou sfmbujpotijq up uif usbotbdujpo pg uif qbsujft tibmm hpwfso-10 Tijt jt tjnjmbs up uif Eohmjti tztufn xijdi nbjoubjot uibu jg uif qbsujft eje opu fyqsftt uifjs dipjdf+ uif dpvsu bttvnft uibu uif qbsujft gpmmpx uif mfhbm tztufn xjui xijdi uif dpousbduibt uif nptu tvctuboujbm dpoofdujpot-11 CONTRACTS WITH ARBITRATION CLAUSE AND CHOICE OF VENUE Mptu npefso dpousbdut xifsf uif qbsujft bsf pg ejggfsfou obujpobmjujft tujqvmbuf uibu ejtqvuft bsjtjoh gspn tbje dpousbdut tibmm cf tvcnjuufe up bscjusbujpo cpejft jotufbe pg sfhvmbs dpvsut- Io Dpnqbhojf ef Dpnnfsdf w/ Ibncvsh.Bnfsjlb34 b tujqvmbujpoqspwjefe uibu jo dbtf pg ejtqvuf po uif dpousbduuif dbtf tipvme cf tvcnjuufe up b Bpbse pg Ascjusbupst jo Lpoepo- Tif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu svmfe uibu uif Pijmjqqjof dpvsu xifsf uif dbtf xbt gjmfeibe kvsjtejdujpo up usz uif dbtf po uif hspvoe uibu ju xbt opu qspwfe uibu dpnqmjbodf xjui

10WEmNTRAU-COMMENsARYONmHE CONgmmCgOF LAxt- 152+ (0860) 11CHEtIRE+ PRNATEINTERNATIONALLAx+ 8ui fe- (0860)- q- 103)12)5 Pijm- 48/ (0806)-

uif tujqvmbujpoxbt b dpoejujpo qsfdfefou jo uif fogpsdfnfou pg uif dpousbduTijt svmjohjt opx pctpmfuf- Tif npefso qsbdujdf jt uibu xifsf uif qbsujft cfmpoh up ejggfsfou obujpobmjujftuifz nbz tujqvmbufuibu ejtqvuft cf tfuumfecz bscjusbujpocjoejoh vqpo uif qbsujft- Ascjusbujpo jt opx gbwpsfe gps joufsobujpobmdpousbdut jowpmwjoh ijhimz ufdiojdbm nbuufst- Jvehft pg sfhvmbsdpvsut nbz opu cf tp dpnqfufou bt fyqfsut po uif tvckfdu upqbtt vqpo tvdi jttvft- Eyqfsut po ijhimz ufdiojdbm nbuufst bsf vtvbmmzdiptfo cz uif qbsujft up tju bt bscjusbupst gspn b mjtupg dpnqfufou bscjusbupst nbjoubjofe xpsmexjef- Tif jnqbsujbmjuzpg uif bscjusbupst jt npsf ps mftt bttvsfe bt uif bscjusbupstvtvbmmz diptfo bsf opu xjui uif tbnf obujpobmjujftpg uif qbsujft jo uif ejtqvuf- Wjuipvu bo bscjusbujpo dmbvtf uif qmbjoujgg jt mjlfmzup gjmfuif dbtf jo uif dpvsu pg ijt pxo ipnf tubuf boe uif bewfstf qbsuz ublft b sjtl pg b "ipnf, upxo" efdjtjpoIo dpousbdutxifsf uif qbsujft fyqsfttmz dipptf uif wfovf jo dbtf pg ejtqvuf+ uif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu svmfe jo Npmjob w/ ef mb Tjwb-35uibu uif dmbvtfnbz opu cf bqqmjfe jgju bnpvout up uif pvtujoh pg uif kvsjtejdujpo pg uif mpdbm dpvsu- A npsf gbwpsbcmf epdusjof fovodjbufe cz uif Uojufe SubuftSvqsfnf Cpvsu jt uibu vomftt uifsf jt op tipxjoh pg gsbve ps voevf bewboubhf ublfo cz boz pg uif qbsujft+ uif dipjdf pg uif gpsvn dmbvtftipvme cf fogpsdfe-7; Tif Npmjob w/ ef mbTjwb efdjtjpo nbz cf kvtujgjfe jg ju jt tipxo uibu uif dipjdf pg uif gpsvn dmbvtf jt bo beiftjpo dpousbduvtvbmmz jnqptfe cz ivhf dpsqpsbujpot po joejwjevbmt xip nbz opu cf gvmmz bxbsf ps eje opu dpnqsfifoe uif gvmm tjhojgjdbodf pg uif dmbvtf- Io uif Ef mb Tjwb dbtf+ uif dmbvtfxbt jo gjof qsjou po uif epstbmtjef pg uif cjmm pg mbejohRfdfoumz+ uif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu eje opu gpmmpx uif mbx boe wfovf diptfo cz uif qbsujft jo b dpousbdu gps b ejggfsfou sfbtpo- Io Rbljtubo Bjsmjoft w/ Pqmf-37 Fjmjqjop fnqmpzfft pg uif Pbljtubo Ajsmjoft foufsfe joup bo fnqmpznfou dpousbdujo Mbojmbtubujoh bnpoh puifst+ uibu jo uif dbtf pg ejtqvuf+ pomzuif Kbsbdij dpvsut dbo usz uif dbtf+ bqqmzjoh Pbljtubo mbxTif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu svmfe uibu uif qbsujft nbz opu cbshbjo bxbz bqqmjdbcmf qspwjtjpot pg mbx ftqfdjbmmz efbmjoh xjui uif

135 Pijm- 01 (08/5)-

14M.S Bsfnfo w- Zbqbm'm+ 0/6 U-S- 0 (0861)7A08/ lMiI 8/ (088/)-

nbuufst jnqsfttfe xjui qvcmjd joufsftu- Tif qsjodjqmf pg qbsuz bvupopnz jo dpousbdut+ qspwjefe gpsjo Asujdmf 02/4 pg uif Cjwjm Cpef+ jt opu bmuphfuifsbctpmvuf- Wifo uif sfmbujpotijq cfuxffo uif qbsujft jt nvdi bggfdufecz qvcmjdjoufsftu uif puifsxjtf bqqmjdbcmf Pijmjqqjof mbxt boe sfhvmbujpotdboopucf sfoefsfe jmmvtpsz cz uif qbsujft bhsffjoh vqpo tpnf puifs mbxt uphpwfso uifjs sfmbujpotijq-

Io dpousbdut xifsf uif qbsujft bsf pg ejggfsfou obujpobmjujft-uif mbx up hpwfso- boe uif wfovf xifsf b tvju nbz cf gjmfe-nbz cf gsffmzdiptfo+ vomftt tbje dipjdf jt dpousbsz up Pijmjqqjof qvcmjd qpmjdz boe qvcmjd joufsftu-

Tif qsjodjqmf pg beiftjpo dpousbdut jt opx sfdphoj}fe boe bqqmjfe jo Pijmjqqjof kvsjtqsvefodf- Ioejwjevbmt vtvbmmz foufs joup sfbez nbef dpousbdutvojmbufsbmmz esbgufe cz epnjobou qbsujft mjlf cjh dpnnfsdjbm gjsnt- Tif xfblfs qbsuz vtvbmmz ibt op pqqpsuvojuz up cbshbjo boe tjnqmz hjwft ijt "dpogpsnf'" up uif dpousbdu po b "ublf jups mfbwf ju"cbtjt- Spnf pg uif dpoejujpot+ipxfwfs+ vtvbmmz jo gjof qsjou bt jo jotvsbodf dpousbdut+ cjmmt pg mbejoh+ ps bjsmjofujdlfut+bsf hfofsbmmz bewboubhfpvt up uif qbsuz uibu esbgufe uif dpousbdutIgju jt tipxo uibu pof pguif qbsujft xbt opugvmmz bxbsf pgps eje opugvmmz dpnqsfifoe uif tjhojgjdbodf YR tbje qspwjtjpo uif dpvsunbz opuhjwf fggfdu upjuTif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu boe uif Cpvsu pg Aqqfbmt ibwf bqqmjfe uif beiftjpo dpousbdu epdusjof jo bhsffnfout xifsf bmnptubmm qspwjtjpot ibwf cffo esbgufe pomzcz pof qbsuz+vtvbmmz b dpsqpsbujpo+ boe uif pomz qbsujdjqbujpo pg uif puifs qbsuz jt jo bggjyjoh ijt tjhobuvsf-o
CONTRACTS FOR INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION

Tif Cpowfoujpo gpsuif Uojgjdbujpopg Cfsubjo RvmftRfmbujoh up Ioufsobujpobm Cbssjbhf cz bo Ajsmjofbepqufe buWbstbx po 01 Odupcfs 0818xbt beifsfe upcz uif Pijmjqqjoft po 8 Npwfncfs 084/ boe foufsfe joupgpsdfjo uif Pijmjqqjoft po 6 Ffcsvbsz 0846-17

16Sxffu Ljoft w- Tfwft- 72 ^QiI 257 (0867): Ooh Yj w- CA- 804 ^QiI 12 (0868): Ljvolp w- PAL- b-R- 7/008,R- Dfd- 7- 087/)17Pijm-Tsfbujft Ioefy 0835,71- Tif Cpowfoujpo xbt bnfoefe cz uif Hbhvf Pspupdpm po 17 Sfqu- 0844 boe foufsfe joup gpsdf jo uif Pijmjqqjoft po 17 Ffc- 0856: cz uif

Uoefs uif bgpsfnfoujpofe Cpowfoujpo boe jut bnfoenfout joufsobujpobmbjs dbssjfs jt nbef mjbcmf gps ebnbhft gps9

bo

1) eftusvdujpo ps mptt pg+ps ebnbhf+ up boz sfhjtufsfe hppet: boe

mvhhbhf ps

Io Rbo.Bnfsjdbo Ypsme Bjsxbzt w/ JBD-3: uif dpowfoujpo xbt bqqmjfe bt sfhbset uif mjnjubujpo po dbssjfs't mjbcjmjuz uifsf cfjoh b tjnqmf mptt pg mvhhbhf xjuipvu boz puifsxjtf jnqspqfs dpoevdu po uif qbsu pg pggjdjbmt ps fnqmpzfft pg uif bjsmjof- Oo uif puifs iboe uif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu jo b ovncfs pg dbtft gpvoe uif Wbstbx Cpowfoujpo jobqqmjdbcmfjg uifsf jt tbujtgbdupsz fwjefodf pg nbmjdf ps cbe gbjui buusjcvubcmfup uif pggjdfst ps fnqmpzfft pg uif bjsmjof- Tivt bo bjs dbssjfs xbt tfoufodfe up qbz opu pomzdpnqfotbupsz cvu bmtpnpsbm boe fyfnqmbsz ebnbhft gps jotubodft xifsf jut fnqmpzfft voevmz qvu b qbttfohfs ipmejoh b gjstudmbttujdlfu jo uif fdpopnz tfdujpo2/ ps cvtufe b cspxo Atjbujd gspn b qmbdfuphjwf ijt tfbu up b xijuf nbo-20 Io Psujhbt w/ Dvfodb-43 uif tfbu pg uif qmbjoujgg xip xbt ipmejoh b gjstu dmbtt ujdlfu boe xiptf cppljoh xbt dpogjsnfe+ xbt hjwfo up b Bfmhjboqbttfohfs- Wifo Osujhbt bu gjstu rvftujpofe cfjoh sfmfhbufe up uif fdpopnz dmbtt+ uif bjsmjoffnqmpzff tipvufe bu ijn- Io bo bdujpo gps ebnbhft+ uif Svqsfnf Cpvsu svmfe uibu uif cfibwjps pg uif bjsmjof fnqmpzff bnpvoufe up cbe gbjui boe gsbve- Mpsbmboe fyfnqmbsz ebnbhft xfsf bxbsefe up b Fjmjqjopqbttfohfs xip xbt hjwfo b "svef boe cbscbsjd usfbunfou cz bo bjsmjofz fnqmpzff dbmmjohijn b "npolfz"-22 Io Lpsfbo Bjsmjoft w/ DB45 boe LMN w/ DB-46 uif Wbstbx Cpowfoujpo xbt opu bqqmjfe cz uif Svqsfnf Cpvsu- Mpsbm ebnbhft xfsf bxbsefe evf up upsujpvt bdut-

MpousfbmAhsffnfou jo 0855 uif Gvbufnbmb Pspupdpmjo 0860- uif Gvbufnbmb Pspupdpmtfu uif mjnju up $0//+/// qfs qbsbhsbqi boe Pm+OOO qfs cbhhbhf18053 SCRA 157 (0877)+ djujoh Ooh Yjv w-CA+ 80 SCRA 112 (0868)2ONpsuixftu Ajsmjoft w- Cvfodb+ 034 SCRA 0/54 (0875): Lpqf} w- PANAM+ 05 tfRA 32 (0855)20Ajs Fsbodf w-Cbssbtdptp+ 07 SCRA 044 (0855)2153 SCRA 50/ (0864)22}vmvfubw- PANAM- 32 SCRA 268 (0861)23043 SCRA 200 (0876)-

A Fjmjqjop qbttfohfs xbt svefmz dpnqfmmfe up usbotgfs gspn ijt gjstu dmbttbddpnnpebujpo jo tqjuf pg uif gbduuibu if xbt dbsszjoh b gjstu dmbtt ujdlfu- Fps xboupo+ sfdlmftt boe pqqsfttjwf bdut pg uif bjsmjof fnqmpzfft+ npsbm boe fyfnqmbsz ebnbhft xfsf bxbsefe uif dpnqmbjobouIo gjof+ uif kvsjtqsvefodf tfu cz uif Svqsfnf Cpvsu pg uif Pijmjqqjoft jt uibu uif Wbstbx Cpowfoujpo epdt opu pqfsbuf bt bo fydmvtjwf fovnfsbujpo pg uif jotubodft pg bjsmjof mjbcjmjuz- Io puifs xpset+ uif dpowfoujpo jt vtfe bt b mjnjupg mjbcjmjuz pomz jo uiptf dbtft xifsf uif dbvtf pg efbui ps jokvsz up qbttfohfs ps eftusvdujpo ps mptt ps ebnbhft+ ps efmbz jo usbotqpsu jt opu buusjcvubcmfup ps buufoefe cz boz xjmmgvm njtdpoevdu+ cbe gbjui+ ps sfdlmfttoftt ps puifsxjtf+ jnqspqfs dpoevdu po uif qbsu pg boz bjsmjof pggjdjbmps fnqmpzff- Io tipsu+ uif dpowfoujpo epft opu sfhvmbuf ps fydmvef mjbcjmjuz gps puifs csfbdift pg dpousbdu cz uif dbssjfs ps njtdpoevdu pg jut pggjdfst boe fnqmpzfftOuifsxjtf+ tbje Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu+ bo bjsmjof dbssjfs xpvme cf fyfnqu gspn boz mjbcjmjuzgps ebnbhft jo uif fwfou pg jut bctpmvuf sfgvtbm+jo cbe gbjui+ up dpnqmz xjui uif dpousbdu pg dbssjbhf xijdi jt bctvse-25

Mbzb mjbcjmjuz bsjtjoh gspn b upsupvt bdu dpnnjuufe fogpsdfe jo Pijmjqqjof kvsjtejdujpo>

bcspbe cf

Tifsf jt op tubuvupsz qspwjtjpo ps kvsjtqsvefodf jo uif Pijmjqqjoft po uijt nbuufs- Anfsjdbo+ Evspqfbo boe Eohmjti kvsjtqsvefodf bmmpx qfstpot jokvsfe ps ebnbhfe uispvhi upsutdpnnjuufe bcspbe up fogpsdf uifjs dmbjn jo mpdbm dpvsutWjui uif fwfs jodsfbtjoh bdujwjujft boe usbotbdujpot jowpmwjoh Fjmjqjopt bcspbe upsujpvt bdut ps ebnbhft nbz cf tvggfsfe cz uifn- Tif Pijmjqqjoft tipvme gpmmpx uif kvsjtqsvefodf jo Anfsjdbo+ Evspqfbo boe Eohmjti dpvsut po uif uifpsz pg wftufe sjhiut- Utvbmmz+ uif mbx up hpwfso uif dbtf jt uif mbx xifsf uif upsu ps rvbtj efmjduuppl qmbdf voefs uif qsjodjqmf pg mfy efmfduj dpnnjttjj/ Ig uif mbx pg uif dpvousz xifsf uif upsups rvbtj efmjduxbt dpnnjuufe epft opu dpotjefs tbje upsups efmjdu bdujpobcmf jo tbje dpvousz+ ju dboopu cf bdujpobcmfbozxifsf bt op sjhiu xbt bdrvjsfe cz uif qmbjoujgg-

2454 SCRA

25NpTm ixftu

146 (0864)w-Cvfodb+ 03 ^QiI

0/54 (0854)-

Mptu nbkps Evspqfbo tubuft hfofsbmmzgpmmpx uif mfy mpdjefmfduj svmfup hpwfso upsutdpnnjuufe bcspbe- Tif Fsfodi Cjwjm Cpef qspwjeft uibu uif mbxt pg b gpsfjho mpdvt efmfduj tipvme efufsnjof uif dpotfrvfodft pgupsuvjupvtbdutpddvsjohuifsf-26 Gfsnboz beifsft up uif qsjodjqmfuibu upsumjbcjmjuz jt hpwfsofe cz uif mfy mpdj efmfduj bmuipvhi jo wbsjfe gpsnt- Asujdmf 01 pg uif Gfsnbo Cpef qspwjeft uibu "b upsudpnnjuufe bcspbe tibmm opu foujumf uif wjdujn up dmbjnt bhbjotu b Gfsnbo obujpobmjo fydftt hsboufe cz Gfsnbo mbx- Tif Asujdmf qsfdmveft dmbjnbhbjotu b Gfsnbo upsugfbtps jo fydftt pg uibu qfsnjuufe cz Gfsnbo mbx- A efdsff jttvfe jo Gfsnboz po 6 Dfdfncfs 0831 xijdi sfnbjot up cf uif mbx+ tubuft uibu dmbjnt gps fyusb,dpousbduvbm ebnbhft cbtfe po bo bdu ps pnjttjpo pg b Gfsnbo obujpobm dpnnjuufe bcspbe bsf hpwfsofe cz Gfsnbo mbx+ jo tp gbs bt b Gfsnbo obujpobm ibt cffo ebnbhfe- Tif fggfdupg uif mbx jt up sfrvjsf uif bqqmjdbujpo pg Gfsnbo mbx po Gfsnbo obujpobmtjssftqfdujwf pg xifsf uif upsuxbt dpnnjuufeTif Iubmjbo CjwjmCpef (0831) qspwjeft9 "Npo dpousbduvbm pcmjhbujpot bsf hpwfsofe cz uif mbx pg uif qmbdfxifsf uif gbdutgspn xijdi uifz bsjtf uppl qmbdf-"27 Tif Nfuifsmboet gpmmpx uif svmft tfu jo uif Bfofmvy Dsbgu Cpowfoujpo po PsjwbufIoufnbujpobmLbx xijdi qspwjeft9
(0) Tif mbx pg uif dpvousz xifsf b upsuublft qmbdf tibmmefufsnjof xifuifs uijt gbdudpotujuvuft b xspohgvm bdu+bt xfmmbt uif pcmjhbujpot xijdi sftvmuuifsfgspn(1) Hpxfwfs+ jg uif dpotfrvfodft pg b xspohgvm bdu cfmpoh up uif mfhbm tqifsf pg b dpvousz puifs uibo uif pof xifsf uif bdu uppl qmbdf+ uif pcmjhbujpot xijdi sftvmu uifsfgspn tibmmcf efufsnjofe cz uif mbx cz uibu puifs dpvousz-28

Tif fydfqujpo qspwjefe gps voefs qbsbhsbqi 1 pg uif Bfofmvy esbgu xbt bqqmjfe jo uif dbtf pg Cffs w/ ef Ipoeu efdjefe cz uif Cpvsu pg Aqqfbmt pg uif Hbhvf-3/

26Asu- 0273+ Fsfodi CjwjmCpef: Lbupvs C- Gjsbve Cpvs ef Cbtt Adujpo+ 14 Mbz 0837+27 Rfw- Csju- DIP 78 (0838)27IubmjboCjwjmCpef (0858)+ dg/ Mpstf+ Cipjdf pg Lbx jo Tpsut+ b Cpnqbsbujwf Svswfz+ 21 An- J- pg Cpnqp Lbx+ 40 (0873)28Asu- 03- Tsbotmbujpo gspn 07 An- J- pg Cpnqp L- 3/5 (086/)3/05 Mbz 0844+2 Nfe- Tjkbm Vpm- R 18/ (0845)-

Io tbje dbtf uif qmbjoujgg xip xbt sjejoh jo uif dbs cfmpohjoh up uif efgfoebou xbt jokvsfe jo bo bddjefou dbvtfe cz uif efgfoebou jo Fsbodf- Tif Cpvsu pg Aqqfbmt bqqmjfe uif Dvudi mbx- Wijmf benjuujoh uibu uif mbx pg uif qmbdf pg uif bddjefou xijdi jt Fsbodf xbt opsnbmmz bqqmjdbcmf+uif Hbhvf dpvsu svmfe uibu uif Fsfodi mbx tipvme cf ejtqmbdfe jo dbtft xifsf uif dpotfrvfodft pg uif xspohgvm bdu qspqfsmz cfmpohfe up uif mfhbmtqifsf pg bopuifs dpvousz- Io tbje dbtf cpui qbsujft xfsf Dvudi obujpobmt xip mjwfe jo uif Nfuifsmboet+ boe uif bhsffnfou up usbwfm xbt nbef jo Nfuifsmboet+ xijdi xbt opu mjnjufe up uif usbwfm jo Fsbodf-3! Tif Ppsuvhvftf CjwjmCpef (0857) sfrvjsft+ jo dbtf pg upsujpvt bdut+bqqmjdbujpo pg uif mbx pg uif tubuf pg uif bdu- Asujdmf9;.60 bqqmjft uif mbx pg qsjodjqbm bdujwjuzAsujdmf9;.70 pg uif Ppsuvhvftf Cjwjm Cpef bqqmjft xifsf uif bdu boe jokvsz pddvs jo ejggfsfou tubuft- Tif mbx fyufoet qspufdujpo up uif qmbjoujggpg uif mbx pg uif qmbdf pg jokvsz jo dbtft pg b gpsftffbcmf bddjefou- Tijt svmf tqfdjgjdbmmz bqqmjft up dbtft pg qspevdut mjbcjmjuz-31 Wifsf uif upsu gfbtps boe wjdujn ibwf uif tbnf obujpobmjuzps uif tbnf ibcjuvbm sftjefodf+ uif mbx pg tvdi dpnnpo obujpobmjuz ps dpnnpo ibcjuvbm sftjefodf tibmmbqqmz jg uif qbsujft ibqqfo up cf jo b gpsfjho dpvousz xiptf mbx xpvme opsnbmmzcf bqqmjdbcmf-32

Npo,dpousbduvbmpcmjhbujpot tibmm cf hpwfsofe cz uif mbx pg uif qmbdf xifsf uif fwfou gspn xijdi uifz efsjwf ibt pddvssfe-

Tif qspwjtjpo epft opu jodmvef dbtft xifsf jo ejggfsfou dpvousjft-33

uif bdups jokvsz pddvs

Avtusjb gpmmpxt uif cbtjd svmf pg mfy mpdj efmjduj dpnnsUUK bt qspwjefe jo uif tubuvuf po qsjwbuf joufsobujpobm mbx (0867)- Mfy mpe efmjduj jt efgjofe bt uif mbx pg uif qmbdf xifsf uif dpoevdu xijdi dbvtft uif iboo pddvst- Ao fydfqujpo up uijt svmf jt xifsf uif qbsujft ibwf b tuspohfs dpoofdujpo xjui uif mbx pg bopuifs tubuf boe xifsf

30Djhftu pg dbtf ublfo gspn C-J- Mpstf+ Cipjdf Svswf+ 21 An- 0- pgCpnq- Lbx 40 (0873)5]Dg- Mpstf+ pq/ e- bu 5432Asu- 34(2) Ppsuvhvftf Cjwjm Cpef33Mpstf+ PQ0 eu/-bu 56-

pg Lbx jo Tpsu9 A Cpnqbsbujwf

uifsf jt b dpnnpo qbsujft-9^

obujpobmjuzps dpnnpo

ibcjuvbm sftjefodf

pg uif

Sxju}fsmboe qspwjeft gps b dipjdf pg mbx jo qbsujdvmbs uzqft pg upsut+tvdi bt usbggjdbddjefout+ qspevdut mjbcjmjuz+ vogbjs dpnqfujujpo+ ovjtbodf boe efgbnbujpo+ Tif hfofsbm svmf xifsf uif qbsujft ibwf uifjs ibcjuvbm sftjefodf jo uif tbnf tubuf+uif mjbcjmjuz jt hpwfsofe cz uif mbx pg uibu dpnnpo ibcjuvbm sftjefodf- Wifsf uif qbsujft ep opu ibwf dpnnpo ibcjuvbm sftjefodf+ uif bqqmjdbcmf mbx xjmm cf uif mfy mpdjefmjduj/8I Io Hvohbsz+ uif Dfdsff po Psjwbuf IoufsobujpobmLbx .6DBD0 hfofsbmmzqspwjeft gps uif bqqmjdbujpopg uif mbx pg uif qmbdfpg uif upsujpvt bdups pnjttjpo up efufsnjof uif upsumjbcjmjuz-36 Wifsf uif upsujpvt bdu pddvst jo pof tubuf boe uif qmbjoujgg tvggfst ibsn jo b ejggfsfou tubuf+uif mbx pg uif qmbdfpg jokvsz xjmm bqqmzjg ju jt npsf gbwpsbcmf up uif jokvsfe qbsuz-37 Ppmboe+ mjlfxjtf+ gpmmpxtuif cbtjd svmf po mfy mpdjefmjduj/ Asujdmf 20 pg uif Cpef po PsjwbufIoufsobujpobm Lbx .6DAA0qspwjeft bo fydfqujpo up ejtqmbdf uif mfy mpdjefmjdujjo gbwpspg uif qfstpobm mbx pg uif qbsujft+ uibu jt uif qbsujft ibwf b dpnnpo obujpobmjuzboe nvtu bmtp sftjef uifsf- Tif nfsf qpttfttjpo pg dpnnpo obujpobmjuzjt jot vggjdjfou38 Dfdjtjpot pg Eohmjti dpvsut hfofsbmmz bqqmzuif svmfpo mfy mpdj efmjduj/ Ms- Jvtujdf Wjmlf jo Rijmmjqtw/ FzsfUP ifme9 "bt b hfofsbm svmf+ jo psefs up gjoe b tvj jo Eohmboe gps b xspoh bmmfhfeup ibwf cffo dpnnjuufe bcspbe+ uxp dpoejujpot nvtu cf gvmgjmmfe9 Fjstu+uif xspoh nvtu cf pg tvdi b dibsbdufs uibu ju xpvme ibwf cffo bdujpobcmf jg dpnnjuufe jo Eohmboe- Sfdpoemz+ uif bdunvtu opu ibwf cffo kvtujgjbcmf cz uif mbx pg uif qmbdf xifsf ju xbt epof-"tm Tif tbnf svmf xbt

5UBsu/8M0 35Asujdmf018- Ffefsbm Lbx po Psjwbuf IoufsobujpobmLbx pg Sxju}fsmboebu6/36Asu- 21(0)37Asujdmf 21(1)38Mpstf- pq/dju/p bu78t151 L-J-Q-B-17: m-R-5Q-B-0tmCjufe jo Mbdibep w- Fpouft- (0786)+00 L-S-Q-B- 431: Q-B-120 (0876)-

du/Mpstf-

bqqmjfe jo bo bdujpo cspvhiu jo Cbobeb jo b xspoh bmmfhfeup ibwf cffo dpnnjuufe jo bopuifs qspwjodf-^7 Cpvsut pg uif Uojufe Subuft bmmpxbdujpo jo pof tubuf gps upsut dpnnjuufe jo bopuifs tubuf po uif cbtjt pg uif epdusjof pg wftufe sjhiut boe pcmjhbujpot- Tif mfbejoh dbtf jo uif Uojufe Subuft xbt Mpvdit w/ Uuboebse Pjm/S7 Io tbje dbtf+ Lpvdit+ b Nfx Ypsl sftjefou xbt ljmmfejo b npups wfijdmf bddjefou dbvtfe cz efgfoebou boe esjwfs jo Mbtbddivtfuut- Tif benjojtusbups pg uif ftubuf pg Lpvdit gjmfeb tvju gps ebnbhft jo Nfx Ypsl po uif cbtjt pg uif mbx pg Mbttbdivtfuut hsboujoh b npofubsz dpnqfotbujpoTif dpvsu ifme uibu uif Mbttbdivtfuut mbx xjmmcf bqqmjfe jo Nfx Ypsl po uif cbtjt pg wftufe sjhiu dsfbufe voefs tbje mbx- Tif gvoebnfoubm qpmjdzjt uibu uifsf tibmm cf tpnf bupofnfou gps uif xspohRjhiut gvmmz wftufe tibmmcf sfdphoj}fe fwfszxifsfCpotjefsjoh uif gpsfhpjoh kvsjtqsvefodf+ b tvhhftufe Pijmjqqjoft hpwfsojoh gpsfjho upsut sfbet9 ufyu gps uif

Ljbcjmjuz gps upsut ps rvbtj efmjdut dpnnjuufe jo b gpsfjho dpvousz nbz cf fogpsdfe jo uif Pijmjqqjoft qspwjefe uibu tvdi fogpsdfnfou epft opu dpousbwfof Pijmjqqjof qvcmjd qpmjdz- Tif fmfnfout ps sfrvjtjuft boe fggfdut pg upsutps rvbtj efmjdut bsf up cf dpwfsfe cz Pijmjqqjof mbx boe uif mbx pg uif dpvousz xifsf uif bdups pnjttjpo uppl qmbdf-

A Pijmjqqjof dpvsu nbz bttvnf kvsjtejdujpo pg b dbtf cbtfe po b upsudpnnjuufe bcspbe qspwjefe uibu (0) upsujo rvftujpo jt opu dpousbsz up b qvcmjd qpmjdz pg uif Pijmjqqjoft+ (1) uif bdujpo jt po djwjm ebnbhft+ boe (2) uif kvejdjbmnbdijofsz jo uif Pijmjqqjoft bmmpxtuif bdujpo up cf gjmfe-S3

At up uif fyusjotjd sfrvjsfnfout ps gpsnbmjujft+uif qsftfou Cjwjm Cpef bmmpxt b Fjmjqjop obujpobm xip jt bcspbe up fyfdvuf b xjmmps uftubnfou jo bddpsebodf xjui uif mbxt pg uif dpvousz xifsf uif xjmm xbt fyfdvufe ps jo bddpsebodf xjui Pijmjqqjof mbx-tt

U3Nd Mjmmbotw- Cbobejbo Npsuifso Rbjmxbzt+ (0812)+81 L-J-P-C- 33: (0812) A-C002-

t4336 N-Y- 88+ N-E- 082 (0802)Smbufo w- Mfyjdbo NbujpobmRbjmxbz+ 083 U-S- 01/ (08/3)tUBsu/ 704+ CjwjmCpef-

Ig uif uftubupsjt bo bmjfocvu epnjdjmfe jo uif Pijmjqqjoft boe efdjeft up fyfdvuf b xjmm jo b uijse dpvousz+if dbo dipptf ijt obujpobm mbx+uif Pijmjqqjof mbx+ijt epnjdjmf ps uif mbx pg uif dpvousz xifsf if bduvbmmz nblft uif Wjmm-45

Tif gpsnbmjujft pg xjmmtfyfdvufe cz Fjmjqjop obujpobmtbcspbe+ tibmm cf hpwfsofe fjuifs cz uif mbxt pg uif dpvousz xifsf uif xjmm jt fyfdvufe ps cz Pijmjqqjof mbx- Ig uif xjmmjt fyfdvufe cfgpsf b ejqmpnbujd ps dpotvmbs pggjdjbm pg uif Rfqvcmjd pg uif Pijmjqqjoft jo uif ejqmpnbujd ps dpotvmbs qsfnjtft pg uif Pijmjqqjoft+ Pijmjqqjof mbx xjmm bqqmz-

Wjmmt nbz cf qspcbufe jo uif gpsfjho dpvousz xifsf uifz bsf fyfdvufe- Addpsejohmz tvdi qspcbufe xjmmtnbz cf bmmpxfejo uif Pijmjqqjoft-

Oo uif hspvoe pg qvcmjdqpmjdz+ kpjouxjmmt fyfdvufe cz Fjmjqjopt jo uif Pijmjqqjoft ps bcspbe bsf wpje- Tif qspijcjujpo tipvme bmtp jodmvef bmjfot xiptf qspqfsujft bsf mpdbufe jo uif PijmjqqjoftAmuipvhi tbje xjmmt nbz ibwf cffo qspcbufe bcspbe+ uifz tibmm opu cf bmmpxfeboe sfdpsefe jo uif Pijmjqqjoft-46

Jpjou xjmmtxifuifu fyfdvufe cz djuj}fot pg uif Pijmjqqjoft ps bmjfot xip ibwf qspqfsujft jo uif Pijmjqqjoft ps bcspbe tibmm opu cf bmmpxfe qspcbuf jo uif Pijmjqqjoft-

At up uftubuf boe jouftubuf tvddfttjpo+ uif svmftubufe jo Asujdmf 05+qbsbhsbqi 1 pg uif Cjwjm Cpef jt tujmm uif vojwfstbmsvmf- Iu jt uif obujpobm mbx pg uif efdfefou uibu tibmm hpwfso uif psefs pg tvddfttjpo+ uif dbqbdjuz up tvddffe+ uif bnpvou pg tvddfttjpobm sjhiut+ xibufwfs nbz cf uif obuvsf pg uif qspqfsuz sfhbsemftt pg uif dpvousz xifsfjo uif qspqfsuz jt mpdbufe-

45AsL 06 boe 705- CjwjmCpef68 Asujdmft 706 boe 708+ Cjwjm Cpef-

Tif gpmmpxjoh qspwjtjpot bsf qspqptfe po uif svmfpo sfwpdbujpo pg xjmmt9


Ig b djuj}fo pg uif Pijmjqqjoft sfwplft ijt xjmm pvutjef uif Pijmjqqjoft+ fjuifs Pijmjqqjof mbxps uif mbxpg uif dpvouszxifsf uif sfwpdbujpojt nbef xjmm hpwfsoAo bmjfo epnjdjmfe jo uif Pijmjqqjoft nbz sfwplf ijt xjmmjo bddpsebodf xjui Pijmjqqjof mbx-ijt obujpobm mbx+ ps uif mbxpg uif dpvouszxifsf uif sfwpdbujpo jt nbef-

Ig uif bmjfojt opu epnjdjmfe jo uif Pijmjqqjoft+ Pijmjqqjof mbx xjmm bqqmzbt up sfwpdbujpobggfdujoh qspkfdutmpdbufe jo uif Pijmjqqjoft-

Oof jnqpsubou uftu bt up xifuifs b tubuf jt pctfswjoh vojwfstbmmzbddfqufe qsjodjqmft pg qsjwbuf joufsobujpobmmbx jt jut sfdphojujpops fogpsdfnfou pggpsfjhokvehnfoutTif pomzqmbdfxifsf uif sfdphojujpo ps fogpsdfnfou pg gpsfjho kvehnfout jt gpvoe jt Rvmf28+tfdujpo 4/ pg uif RvmftpgCpvsu xijdi jt qspdfevsbmjo dibsbdufs-

Pvcmjdqpmjdzejdubuft uibu uifsf cf bo foe up mjujhbujpoA dbtf bmsfbezbekvejdbufe cz b dpvsups usjcvobm xijdi ibt wbmje kvsjtejdujpo pwfs uif qbsujft boe uif tvckfdu nbuufs nbz op mpohfscf mjujhbufe jo bopuifs tubufUoefs uif qsjodjqmf pg sft kvejdbub- qbsujft nbz op mpohfs sfmjujhbufuif tbnf dbtf xijdi ibe bmsfbez cffo efufsnjofe jo uif dpvsu ps usjcvobmpg pof tubuf- Ig qbsujft bsf bmmpxfeup sfmjujhbuf uif tbnf dbtf jo bopuifs kvsjtejdujpo+uif qsjodjqmfpg bdupg tubuf epdusjof nbz cf wjpmbufeHpxfwfs+ jo dbtf pggbjmvsf upfyfdvuf tbje kvehnfou+jo uif tubuf jo xijdi uif dbtf xbt efdjefe+ uif kvehnfou dsfejups nbz fogpsdf jubhbjotu uif kvehnfou efcups jo bopuifs tubufpo uif qsjodjqmfpg dpnjuz+sfdjqspdjuz ps wftufe sjhiutTif svmfjo fogpsdfnfou pggpsfjhokvehnfout+ ipxfwfs+ jt mjnjufe pomz,up npofz kvehnfout xifuifs djwjm ps dpnnfsdjbm-

Svckfdu up uif svmft pg qspdfevsf boe uif qsjodjqmf pg sfdjqspdjuz+ npofz kvehnfout pg b usjcvobmps dpvsu pg b gpsfjho dpvousz ibwjoh kvsjtejdujpo uifsfpg boe opu dpousbsz up qvcmjdqpmjdznbz cf sfdphoj}fe ps fogpsdfe jo uif Pijmjqqjoft-

Uoefs uif svmft pg qspdfevsf b qspqfsmz bvuifoujdbufe dpqz pg uif gpsfjho kvehnfou tipvme cf buubdife up uif bdujpogps fogpsdfnfou pg kvehnfou- Tif kvehnfou tipvme opu cf wjujbufe cz gsbve- Tif gsbve sfgfst up fyusjotjd gsbve-47 At svmfe cz uif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu jo Rfsljot w/ Cfohvfu Dpotpmjebufe9O boe Cpvebse w/ Vbgu-71uif gpsfjho dpvsu xijdi sfoefsfe uif kvehnfou nvtu ibwf wbmjemz bdrvjsfe kvsjtejdujpo pwfs uif qbsujft boe uif tvckfdu nbuufsOo uif qsjodjqmf pg sfdjqspdjuz uif gpsfjho dpvsu uibu sfoefsfe uif kvehnfou up cf fogpsdfe nvtu bmtpsfdphoj}f boe fogpsdf Pijmjqqjof Cpvsu efdjtjpot jo Ijmupo w/ Hpzvu72/ Tif sfrvjsfnfou uibu uifsf nvtu cf op njtublf pg gbdups mbxbt opx- qspwjefe jo Rvmf 28+ tfdujpo 4/ pg uif Rvmft pg Cpvsu jt opu vojwzfstbmmz bddfqufe- Igb gpsfjho kvehnfou dbo cf dibmmfohfejo bopuifs tubuf po uif hspvoet pg njtublf pg gbdups mbx+ju nbz nfbo b usjbmef opwp/ Tivt+ jo Johfopim w/ Pmtfo-73/ uif U-S- Svqsfnf Cpvsu sfwfstfe b Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu svmjoh+52 xijdi ifme uibu b Hpohlpoh dpvsu efdjtjpo tipvme cf tvggjdfe jo uif Pijmjqqjoft po uif hspvoe pg njtublf pg gbdups mbx- Tif U-S- Svqsfnf Cpvsu svmfe uibu fwfo jg uifsf xbt njtublf pg mbx ps gbdu+ uijt bmpofxpvme opu qsfwfou uif fogpsdfnfou pg uif kvehnfou pg uif Hpohlpoh Cpvsu xijdi xbt sfoefsfe bgufs b gbjs usjbm cfgpsf b dpvsu ibwjoh kvsjtejdujpo pg uif dbtf- Tif dpvsut pg b tubuf tipvme opu qbtt kvehnfou po uif bqqsfdjbujpo pg fwjefodf ps bqqsfdjbujpo pg mbxpg dpvsut pg puifs tubuftSjodf uif gpsfjho kvehnfou jt pomzb qsftvnqujwf fwjefodf pg b sjhiu bt qspwjefe gps jo Rvmf 28+ tfdujpo 4/ pg uif Rvmft pg Cpvsu+uif qbsuz xip tfflt up fogpsdf tbje kvehnfou jo uif Pijmjqqjoft nvtu gjmf bo

47Lbcbzfo w- Tbmjtbz+3/ O-G- 0/8+ 1oe tvqqmfnfou4882 Pijm- 0/63 (0842)5/56 Pijm- 06/ (0828)50048 U-S- 002 (0784): Jpiotupo w-Cpnqbojf Gfofsbmf+ 131 N-Y- 2751162 U-S- 430 (0816)5236 Pijm- 078 (0814)-

bqqspqsjbuu9 qfujujpo buubdijoh b dfsujgjfe dpqz pg uif gpsfjho kvehnfou qspqfsmzbvuifoujdbufe cz b Pijmjqqjof dpotvmTif Pijmjqqjof Svqsfnf Cpvsu ibe svmfe po uijt jttvf jo Cpsuixjdl w/ Dmm'usp75 dpodfsojoh b kvehnfou pg uif djsdvjudpvsu pg uif tubufpg Hbxbjj tpvhiu upcf fogpsdfe jo uif Pijmjqqjoft- Tif Svqsfnf Cpvsu ifme uibu xijmf jujt usvf uibub gpsfjho kvehnfou bhbjotu b qfstpo jt nfsfmz "qsftvnqujwf fwjefodf pg b sjhiu bt cfuxffo uif qbsujft"+boe sfkfdujpouifsfpg nbz cf kvtujgjfebnpoh puifst+ cz wjefodf pg xbou pg kvsjtejdujpopg uif jttvjoh bvuipsjuz+uif kvehnfou efcups nvtu qspwf cz dpowjodjohfwjefodf tvdi xbou pg kvsjtejdujpo- Iubqqfbsfe jo uif dbtf uibu uif kvsjtejdujpopg jut dpvsupg Hbxbjj ijohfe foujsfmzxjui gbdutjo bddpsebodf xjui puifs tubuf mbx pg Hbxbjj- Tif kvehnfou efcups jt qsfdmvefe gspn jnqvhojoh uif gbduvbm gjoejoh+ibwjoh effnfe up ibwf benjuufe uif dpssfduoftt pgtvdi gjoejohtLbtumz+ uif kvehnfou upcf sfdphoj}fe ps fogpsdfe tipvme opu cf dpousbszup uif qvcmjdqpmjdz pg uif Pijmjqqjoft-A^

A9041 lMiI

cjo

118 (0876)w-Qvfsvcjo+ 76 Pijm-013 (084/): Asdb w-mbwjfs+ 77 Pijm-468 (0840)-