ULAGANJE U PROIZVODNI POGON IZGRADNA TVORNICE RAVNOG STAKLA

Investicijski projekt omogućit će dodatno zapošljavanje ne samo u tvornici već i u pratećim djelatnostima (transport, ugostiteljstvo i druge usluge) što će rezultirati smanjenjem nezaposlenosti i novim prilikama za lokalno gospodarstvo

Visina investicije:150 mil. € Broj zaposlenih: 200 zaposlenih Uvjet: Urbanistički plan uređenja Studija utjecaja na okoliš

PRIJE ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA*
KORACI

NAKON ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA*
KORACI

1.

Pismo namjere investitora

Pismo namjere investitora

1.

2.

Javni natječaj Rok: 1 mjesec Rok: 1 mjesec

Javni natječaj

2.

Odluka Vlade RH o proglašenju strateškog projekta
3.

Urbanistički plan uređenja Rok: 6-12 mjeseci

Rok:Skraćena i pojednostavljena procedura. Odluka obuhvaća i ostale aktivnosti potrebne za realizaciju projekta, 1 mjesec

3.

4.

Studija utjecaja na okoliš Rok: 4-6 mjeseci Rok: 4-6 mjeseci

Studija utjecaja na okoliš

4.

Lokacijska dozvola
5.

Lokacijska dozvola Rok: 1 mjesec
5.

Rok: 1-2 mjeseca

Građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta
6.

Građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta Rok: 1 mjesec
6.

Rok: 1 mjesec

UKUPNO TRAJANJE PROCEDURE: 13 - 22 mjeseca

UKUPNO TRAJANJE PROCEDURE: 8 - 10 mjeseci

* Prema nacrtu prijedloga Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske iz lipnja 2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful