NUMERICAL LITERACY

TUTORIAL 4.1
Ahli Kumpulan: Ahmad Muzakkir Chew Sook Rui Florina Wang Wui-Xin Sharleena Jaelyn

Contoh: lukisan  Pepejal 3-D ialah apa-apa bentuk yang mempunyai tiga dimensi. dan tidak mempunyai ketebalan. iaitu panjang (atau ketinggian). Kesemua bentuk ini berada dalam satu satah. Contoh: piramid . iaitu panjang dan lebar. Bentuk 2-D ialah apa-apa bentuk yang mempunyai dua dimensi. lebar dan ketebalan (atau kedalaman).

6 permukaan dan 12 sisi Perbezaan Kubus mempunyai sama panjang sisi manakala kubid tidak mempunyai sis yang sama panjang Prisma mempunyai 7 permukaan dan 10 bucu manakala silinder 3 permukaan dan tidak ada bucu. Nyatakan persamaan dan perbezaan antara  (a) Kubus. silinder dan prisma Persamaan Kubus dan kuboid mempunyai bentuk segi empat Kubus dan kuboid mempunyai 8 bucu. .2. kuboid.

 (b) prisma dan piramid Persamaan Kubus dan kuboid mempunyai bucu Perbezaan Prisma mempunyai 10 bucu manakala piramid mempunyai 5 bucu Prisma mempunyai 15 sisi manakala piramid mempunyai 8 sisi. .

 (c ) piramid dan kon Persamaan Hampir kepada bentuk segi tiga Perbezaan Piramid mempunyai 5 permukaan manakala kon mempunyai 2 permukaan Piramid mempunyai 8 sisi manakala kon mempunyai 2 sisi .

Tiada permukaan melengkung. Hubungan antara  (a) kubus dan kuboid    Kubus dan kuboid mempunyai 8 bucu. Memenuhi ruang .3.

 .  Silinder mempunyai permukaan melengkung manakala prisma tidak mempunyai permukaan melengkung. (b) silinder dan prisma Silinder tidak mempunyai bucu manakala prisma mempunyai 10 bucu.

 Poligon merupakan bentuk tertutup yang terdiri daripada segment garisan yang mempunyai sekurangkurangnya tiga sisi. Nyatakan definisi poligon dan kelaskan mengikut bilangan sisi. poligon dinamakan berdasarkan bilangan sisi bentuk.  Biasanya. .4.

Nama Poligon Segi tiga Kuadrilateral Pentagon Heksagon Bilangan sisi 3 4 5 6 Heptagon Octagon Nonagon Decagon 7 8 9 10 .

5. Nyatakan ciri-ciri poligon yang mempunyai n-sisi. 3≤ n ≤ 10  n=  3 (segi tiga) (kuadrilateral) (pentagon) Mempunyai tiga sisi  n=4  Mempunyai empat sisi  n=5  Mempunyai lima sisi .

 n=6  (heksagon) (heptagon) (octagon) Mempunyai enam sisi  n=7  Mempunyai tujuh sisi  n=8  Mempunyai lapan sisi .

 n=9  (Nonagon) (Decagon) Mempunyai sembilan sisi  n=10  Mempunyai sepuluh sisi .

+ TERIMA KASIH. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful