P. 1
rezumat teza

rezumat teza

|Views: 6|Likes:
Published by kyffus
rezumat teza doctoreat
rezumat teza doctoreat

More info:

Categories:Types, Research
Published by: kyffus on Jun 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2014

pdf

text

original

REZUMATUL tezei de doctorat „ Raportul dintre multilateralism şi regionalism în contextul globalizării”

Cuprins
Lista abrevierilor……………………….………………………..............................................1 Introducere…….…………………….…………….…………………………………………….4 Capitolul I – Globalizarea-fenomen specific contemporaneităţii …………………………..7 1.1 Antecedente istorice ale globalizării……………………………………….….............7 1.2 Concepte şi teorii despre globalizare……………………….………………………..10 1.2.1. Definiţii şi concepte…….…………………….……………………………..10 1.2.2. Dimensiuni ale globalizării……………………….………………………...14 1.2.3. Teorii explicative ale globalizării……………………….………………….18 1.3 Coordonate specifice ale procesului de globalizare economică……………….....23 1.3.1. Extinderea liberalizării fluxurilor internaţionale……………………….…23 1.3.2. Locul societăţilor transnaţionale în economia globală………………....29 1.3.3. Accentuarea integrării pieţelor mondiale………………..………………35 1.4 Evaluări contradictorii privind globalizarea economică contemporană………......37 Capitolul II – Multilateralismul–coordonarea politicilor comerciale în cadrul GATT-OMC…………………………………………………………...44 2.1 Protecţionism şi liberalism în istoria comerţului internaţional…………………….44 2.2 Scurtă sinteză privind teoriile comerţului internaţional……………………………51 2.3 Primele forme de instituţionalizare a comerţului internaţional…………………....59 2.3.1.GATT- prima formă de instituţionalizare a comerţului internaţional…...60 2.3.1.1. Principii de bază ale activităţii GATT, excepţii şi derogări…………………………………………………….....61 2.3.1.2. Problematica negocierilor din cadrul GATT ………………...62 2.3.2. Runda Uruguay şi crearea OMC………………………………………....66 2.4. Organizaţia Mondială a Comerţului- pilon al ordinii economice globale ………..73 2.4.1. Limitele GATT, un acord provizoriu………………………………………74 2.4.2. OMC: funcţii, principii, structură organizatorică………………………....76 2.4.3. OMC- o instituţie din structura de guvernanţă globală……………….…80 2.4.4.Tematica negocierilor şi spectrul activităţilor normative în cadrul Conferinţelor Ministeriale…………………………………………..……...83 2.4.5. Sunt îndreptăţite criticile la adresa OMC? ……………………………107

……....... Tendinţe şi configuraţii ale acordurilor comerciale regionale……….…………………….. Motivaţii şi strategii ale ţărilor angajate în acorduri comerciale regionale…………………………………………………….………………………………………………………....122 3.197 Anexa 5..2 .....……………………..1 .2..3.....196 Anexa 4..…………..1 Acordurile comerciale regionale în aria sistemului comercial multilateral…….3 .……………………………………………………….………………………………………………….1.....203 2 .201 Anexa 7.….…………………………………………………... Compatibilitatea regionalismului cu multilateralismul.2...156 4...1...………...………117 3..177 4...... Trăsături definitorii ale acordurilor comerciale regionale pe tipologii.. Sugestii alternative pentru reformarea OMC………………………..o coexistenţă supusă aprecierilor contradictorii……...167 4.2.160 4...….………....…………198 Anexa 6. Tendinţe în evoluţia unor grupări regionale………………………....3 Integrarea regională în direcţia globalizării? …………………………………….…………...4......202 Bibliografie..152 4...……...2.…………...…………..3.132 3..1. Dimensiuni şi evoluţii ale integrării regionale……………….166 4..……...1....... Building blocs sau stumbling blocs? Regionalism versus multilateralism………………….145 4...1.....2.……..……………………....…………118 3.195 Anexa 3.……………….... Prevederi OMC cu privire la acordurile comerciale regionale……….....………………………………………………………190 Anexa 1.3 Regionalism şi multilateralism ..……..………………….1. Rezultate ale acordurilor comerciale regionale……………………….1..4..6....……117 3.1.……………….……………………………………………………….………………182 4....……..………..……………………………………….3.2 Consideraţii teoretice privind fundamentele integrării europene………….. Lansarea regionalismului deschis………………….………….111 Capitolul III – Integrarea regională în contextul globalizării………………….….……….……………………………………………………….…………………182 4.124 3. Forme de integrare regională şi tipuri de grupări……………….138 Capitolul IV – Multilateralismul şi regionalismul – tendinţe complementare sau contrare ? ………………………………….145 4.………….…….......………..…….……...……..194 Anexa 2..……………………………………………………….…...1.………..…….1 Aspecte privind dimensiunile şi evoluţia procesului integraţionist…....2.2 Tendinţe şi efecte ale comerţului în cadrul acordurilor comerciale regionale . sub semnul comportamentelor blocurilor comerciale regionale……………………186 Concluzii.145 4.…….1..

care fac referire la trăsăturile. rolul societăţilor transnaţionale. preferenţialitate. deoarece evoluţia acestui raport poate marca echilibrele mondoeconomice. în contextul celor mai largi. coordonatele şi tendinţele procesului. nediscriminare. regionalism. Fluxurile internaţionale de capital (derulate în principal sub forma investiţiilor şi a împrumuturilor externe) s-au multiplicat în ultimele decenii ale secolului XX. am considerat importantă sublinierea raportului dintre activitatea investiţională a STN şi fluxurile internaţionale de comerţ. Dintre dimensiunile principale ale globalizării (economică. Evoluţia fluxurilor comerciale de mărfuri şi servicii a urmat o traiectorie ascendentă. publicitate. 3 . bănci. STN. înmulţirii instrumentelor financiare (noi forme de plasament) şi amplificării utilizării tehnologiei informaţiei. sunt selectate câteva dintre ele. Criza financiară din Asia de Est. agricultură. Crizele financiare înlănţuite şi consecinţele acestora au relevat dimensiunea globală a fluxurilor financiare. în cazul anumitor ţări. Capitolul I („Globalizarea – fenomen specific contemporaneităţii”) relevă evoluţia istorică a globalizării. protecţionionism. Rezultatul relevă mai mult o complementaritate decât o substituire a acestor două fenomene. Pentru problematica tezei. privind globalizarea. Prezente în toate domeniile economiei (industrie. actori importanţi ai globalizării. depăşind pe aceea a producţiei mondiale. după unii seculară. integrare. ulterior şi în ţările în dezvoltare. după alţii mult mai recentă. accentuarea integrării pieţelor mondiale (de mărfuri şi servicii sau funcţionale). turism etc. au cunoscut o extindere şi intensificare a activităţii lor în economia mondială. Deşi registrul definiţiilor şi al conceptelor în legătură cu globalizarea este amplu. aceasta este una dintre temele supuse dezbaterilor contradictorii. acorduri comerciale regionale (ACR). culturală. liberalizare. subiecţi implicaţi în trendul ISD. Astfel.Cuvinte-cheie: Globalizare. ecologică) se insistă asupra celei de natură economică. declanşată în anul 1997. factorul politic) tendinţele de liberalizare a fluxurilor economice internaţionale. multilateralism. a liberalizării fluxurilor de capital. a demonstrat necesitatea abordării prudente. fiind analizate: aspecte relative la factorii favorizanţi (progresul tehnic.) STN şi-au extins locaţia din ţările dezvoltate. asigurări. Sinteze ale părţilor principale ale tezei de doctorat Abordarea temei: „Raportul dintre multilateralism şi regionalism în contextul globalizării” în teză este motivată de dinamica fenomenelor mondoeconomice şi de ritmul accelerat al schimbărilor ce se produc în prezent. datorită: dereglementărilor din tot mai multe economii naţionale.

pe termen lung. creată în 1995. a termenelor şi scadenţelor stabilite la Runda Doha. la un nivel mai amplu şi mai coercitiv decât GATT. Derularea lentă şi stadiul nesatisfăcător al negocierilor multilaterale lansate la Runda Doha se explică şi prin faptul că multilateralismul este pus în discuţie. cu consecinţele ei. poate genera bunăstare. în cadrul căruia s-au desfăşurat 8 runde de negocieri. deoarece cererile ţărilor în dezvoltare nu au fost satisfăcute de către ţările dezvoltate. dar nu în mod automat. OIM) OMC reprezintă un cadru de colaborare între majoritatea statelor lumii. 4 . Alături de celelalte instituţii de vocaţie internaţională (FMI. dosar care a şi blocat negocierile. în adaptarea legislaţiei naţionale de către statele membre la regulile convenite şi în respectarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor. dintre care runda Uruguay a fost cea mai complexă. Situaţia economică mondială. în mai multe rânduri. Lucrarea reliefează şi preocupările pentru reformarea OMC. a condus la reportarea. constituie o altă componentă importantă a globalizării contemporane. O însumare a evaluărilor pozitive şi negative ale globalizării conduce la concluzia unui proces contradictoriu care. Lansarea Rundei Doha la sfârşitul anului 2001 a constituit o încercare de relansare a negocierilor de liberalizare în plan comercial. Prima formă de instituţionalizare a comerţului internaţional a reprezentat -o acordul provizoriu GATT. caracterizată prin încetinirea creşterii economice şi accentuarea intenţiilor protecţioniste. reunind 123 de ţări participante şi concluzionând 29 de acoduri pe domenii diferite. Banca Mondială. chiar dacă fluxurile de persoane rămân încă puternic restricţionate în cele mai multe state ale lumii. Dosarul cel mai controversat a fost cel al comerţului internaţional cu produse agricole. în pofida unor manifestaţii internaţionale (ca cele de la Seattle) ale căror protagonişti puneau în discuţie rolul şi eficienţa reglementărilor OMC. Analiza activităţii Conferinţelor Ministeriale ale OMC relevă progresele înregistrate în liberalizarea schimburilor comerciale. având la bază principii democratice şi asigurând o abordare uniformă a reglementărilor comerciale la nivel mondial. deoarece efectele liberalizării schimburilor comerciale asupra ţărilor în dezvoltare sunt contrastante. regulile de funcţionare ale OMC sunt contestate. aspectele complexe privind tematica şi desfăşurarea rundelor de negocieri şi spectrul activităţilor normative din cadrul Conferinţelor Ministeriale ale OMC. Structură pilon în arhitectura guvernanţei globale. Capitolul II („Multilateralismul-coordonarea politicilor comerciale în cadrul GATTOMC”) analizează evoluţia colaborării comerciale multilaterale. el aducând cu sine şi multe sfidări.Migraţia internaţională. OMC impulsionează şi reglementează activitatea comercială multilaterală.

Abordarea aspectelor teoretice privind fundamentele procesului integraţionist regional surprinde dificultatea teoretizării. importanţa istoriei şi a geografiei în evoluţia acesteia. sunt relevate atât păreri ce exprimă neîncredere. Sunt relevate posibile modalităţi ce pot favoriza convergenţa dintre regionalism şi multilateralism. dar mai cu seamă a voinţei politice a statelor în acest sens. încercând un răspuns la întrebarea sugerată de tematica lucrării: tendinţele dintre regionalism şi multilateralism sunt contrare sau complementare. Rezultate pozitive ale ACR se pot obţine printr-o configuraţie şi printr-o implementare optimă. Evoluţia raportului dintre procesul integrării regionale şi procesul globalizării oferă scenarii posibile în care grupările regionale pot fi vectori către o integrare treptată pe pieţele mondiale de mărfuri şi servicii. 5 . Aceeaşi tendinţă a înregis trat şi indicatorul „gradul de integrare regională”. în condiţiile globalizării contemporane? Din acest unghi. MERCOSUR. proces care ocupă teren din ce în ce mai amplu în spaţiul internaţional al relaţiilor economice şi politice. impactul asupra dezvoltării regionale etc. Studiul evidenţiază tipologii şi forme de integrare regională. NAFTA. şi relaţia dintre regionalism şi perspectiva unei dezvoltări globale durabile şi echilibrate. care rezidă tocmai în multitudinea raţionamentelor şi motivaţiilor afişate de către membrii la constituirea grupărilor. Abordări complementare au condus la evaluări nuanţate privind impactul ACR asupra creării sau deturnării de comerţ. configuraţiilor. fiind coordonată de instituţii regionale. pesimism cât şi opinii încrezătoare. Se stabilesc condiţiile în care se pot înfiinţa ACR. ale căror obiective şi scopuri trebuie să fie compatibile cu spiritul OMC. ANDEAN şi ASEAN) a înregistrat o traiectorie ascendentă în ultimii ani. a rezultatelor şi efectelor acestora asupra membrilor şi non-membrilor.tendinţe complementare sau contrare?”) sintetizează opiniile. sau pot constitui spaţii de rezistenţă faţă de tendinţele globale. constituite ca entităţi juridice. Abordarea fenomenului proliferării acordurilor comerciale regionale (ACR) în aria sistemului comercial multilateral conduce la explicarea tendinţelor. Evoluţia fluxurilor comerciale în cele cinci grupări analizate (UE. Consecinţele implementării ACR sunt apreciate în legătură cu: evoluţia fluxurilor comerciale din interiorul şi din afara grupării. modificările în volumul şi structura schimburilor comerciale. optimiste privind evoluţia către complementaritate.Capitolul III („Integrarea regională în contextul globalizării”) abordează integrarea regională. de reducere a barierelor din calea schimburilor comerciale şi de respectare a angajamentelor asumate. Capitolul IV („Multilateralismul şi regionalismul . Implicarea OMC în reglementarea ACR constituie o secţiune individualizată în cadrul capitolului.

Dacă. 6 . ele vor contribui la o dezvoltare echilibrată a economiei mondiale. regionalismul şi multilateralismul vor fi fenomene mai m ult contrare. sau mai mult complementare este încă incert. în viitor. În măsura în care raportul dintre cele două procese este unul de complementaritate.

Ana BAL 2003. Comerţ internaţional. lucrare de diplomă „Relaţiile comerciale şi de cooperare economică ale României cu Italia în perioada 1992-2002” Absolventă a Liceului „Şcoala Centrală”.113. Secţia umanbilingv. Creştină „Dimitrie Cantemir”. Calificarea: Interpret Limba Franceză cu Studii Medii transpunerii standardelor Uniunii Europene privind protecţia mediului înconjurător asupra economiei 1999 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Martie 2006 . Bucureşti.07. bloc 10. Bucureşti. Politici comerciale Oct.247.dr. Disciplinele : Economie mondială.2005 Master Integrare europeană din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”.225 E-mail: irinatobosaru@yahoo.24. etaj 6.1980. Colentina nr.prezent Asistent universitar la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Univ. disertaţie “Impactul româneşti” 1999-2003 Licenţiată a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. sector 2 Starea civilă: necăsătorită Telefon: 0721. Bucureşti. 7 . România Domiciliul Sos.univ.CURRICULUM VITAE IRINA TOBOŞARU DATE PERSONALE Data şi locul naşterii 7.com STUDII 2004-prezent Doctorand al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice. ap. specializarea Economie mondială. conducător ştiinţific Prof. scara B. 2003 Preparator universitar la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.

République Française. Seria RO Nr. n0 d’inscription: 04000103039 -12 iunie 2006 Roma.” 2004 Certificat de absolvire a cursurilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. 0017592 Iunie 1999 First Certificate in English. Iulie 2004 Certificat de participare la Universitatea Europeană de Vară. vorbit foarte bine scris. vorbit foarte bine scris. citit. Bucureşti. Università per stranieri di Perugia.Nr.univ. Seminar cu titlul: “I movimenti di merci. Coordonator al stagiului: prof. Economie mondială STAGII ŞI STUDII DE PERFECŢIONARE Iunie 2007 Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana.Febr.2006 Univ. Seria D. Creştină „Dimitrie Cantemir”. capitale e persone-tendenze della globalizzazione economica”.Maurizio Franzini. Cercetări de marketing internaţional. Politici comerciale. Italia. CELI 5. le Ministère de l’Education Nationale. University of Cambridge. citit. LIMBI STRĂINE Engleză : Franceză : Italiană: scris. Tema: „ La nouvelle Europe élargie: perspectives et premiers résultats. Comerţ internaţional. citit.Centre International de Formation Européenne – Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (Nice) în colaborare cu Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti. 024662 8 . Academia de Studii Economice. vorbit foarte bine CUNOŞTINŢE IT Noiembrie 2007 Permisul european de conducere a computerului Complet (ECDL Core). Certificate Number : 2337369 Februarie 1999 Diplôme Approfondi de la Langue Française. Facoltà di Economia. eliberat de ECDL România. Disciplinele : Transporturi şi expediţii internaţionale. Matricola: 10036048 15 Martie 2006 Stagiu de doctorat la Universitatea Sapienza.

Microsoft Windows 98/Me/2000 Pro/XP Microsoft Office (Word. Excel. FrontPage. simţ organizatoric. Outlook) Utilizare Internet ABILITĂŢI PERSONALE responsabilă. comunicativă 9 . Access. flexibilitate. Powerpoint.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->