You are on page 1of 40

i

IpliMiHiiiaiaiaMl^^

Matyas, Flrian i|gy honforlalas eltti magyar hadjrat Nemetorszagban es I. iSndre, Kalman kirlyaink halla everol

d27
i-137

^d-^l

l
K U K
V. I!

RTEKEZSEK
TRTNETI
A
IT.

T U D O M iS Y O K

13

O L.

KI\n.TA A MAYAI! TFD.

AKAPMiA.

OSZT L Y RENDELET

\.

l'AEli
KTET.

IMRE
8.

OSZTLtTITKIl.

XVII.

SZM.

EOY HONFOGLALS ELTTI

MAGYAR HADJRATRL NMETORSZ(iBAi\


ENDRE, KLMN KIRLYAINK HALLA

I.

EVRL

MTYS FLJKlAX

(01v:istiilutt

Ak;Ml.'iiii;i

11.

osztlya 18!t.

lpriiis

l-t'ii

larloll

illrsii.

BUDAPEST.
1898.

RTEKEZSEK
A TKTNETI
I X. I V.
fvt 80 kr.

TUDOMNYOK KKBL.
3 frt 20 kr.

Els ktet. (1867-1870.) I-Xir.


1

Msodik ktet.
2

1871 1872.)

Harmadik ktet. (18731874.) I X.


I VI.
3 frt 20 kr.

fi-t.

Negye

dik ktet. (18741875.)


3 frt
r,b

tdik ktet.
3

(187.^ 1876.)
frt 0?. kr.

kr.

Hatodik ktet. (18761877.) I X. Hetedik ktet. (I877 1S78.) I x. 3 frt.


I.

Nyolczadik ktet.
40 kr.

helynevek

s a trtnelem.

Pesti/

Frigyestl.

II.

Erzsbet

Anglia kirl3'nje s Ausztria.

156368. ^yertheimey

Edtl. 30

kr.

III.

kirlyi

knyvek a vegyes hzakbeli kirlyok kor-

szakban. Kajnik Imrtl.

10 kr.

IV.

Az els hazai

hrlap.

1705

1710.
VII.

Thaly Klmntl. 30
bO
kr.

kr.

V. Dob Istvn Egerben.

Gyrfs
10 kr.

Istvntl.

VI.

Szalay goston emlkezete.


kr.

Dek

Farkastl.

szaknyugoti utam. R.mer Flristl. 10


tl.

VIII. Bl Mtys. -Efaaw ii/ps-

40 kr.

IX. Tata fnykora. (1412


s grfjai.
I.

1542.)

Wenzel Gusztvtl. 40
kr.

kr.

X.

krmczi rgi kamara

Krizsk Pltl. 40

Kilenczedik ktet.
Franczias

tervezett ngyes szvetsg Ausztria-, Orosz-.

Spanyolorszg kzt. 1787


rsze.

1790.

Werth'mer Edtl. 50

kr.

11.

Limes Dacicus els

Torma

Krolytl. 9f kr.

III. Jelents

gyula-

fehrvri kptalan levltrban tett kutatsokrl. Szilgyi Sndortl. 10 kr.

IV.

kalendriumokrl. .Jakab Elektl. 40 kr.


fele.

V.

Az aquincumi amphi-

theatrum szaki

Torma

Krolytl,

frt.

VI.

A A

zmi

ohati

apl-

sgok. Balssy Ferencztl. 30 kr.

VII. Npolyi Pter.


kr.

Egy diplomata

a XVII.

szzad
s

elejrl.

Szilgyi Sndortl. 10

VIII.

Eenaissance kezdete

fejldse,

klns tekintettel haznk mpitszetl emlkeire.

Myskovszky

Victortl. 40 kr.

IX. Marsigli lete s munki. Beliczay Jnstl. 60 kr.


s

X. Az eurpai vasti gy fejlemnyei


pontjbl.

eredmnyei a magyar magnjog szemXI.

Wenzel Gusztvtl.

50

kr.

A
a

paraszt vrmegye.

Gyrfs

Istvntl 30 kr.

XII. Adatok a helynevek trtnethez. Majlth Belti. 20 kr.


I.

Tizedik ktet.
Sndortl. 20 kr.
Mihlytl. 30 kr.

Bethlen

Gbor

svd

diplomczia.

Szilgyi

II.

Az 1609-ki pozsonyi orszggyls


Forgch
kr.

trtnethez. Zsilinszky

III.

dm

Bthory Sfia kszereinek trtnet-

IV. A Fuggerek jelentsge Magyarorszg trtnetben. Wenzel Gusztvtl. 40 kr. V. A jszknok nyelve s nemzetisge. Gyrfs Istvntl. 50 kr. VI. Mythologiai elemek a szkely npkltszet- s npletben. Kozma FerencztT. 30 kr. VII. A Hajdk kibkitsi ksrlete
bl. Majlth Blatl. 20

Innchon 1607-ben. Majlth Belti. 20


nyelve.

kr.
I.

VIII.

Petrarka

Code.\;

kn

Gyrfs

Istvntl. 60 kr.

IX.

Ekczy Gyrgy els sszekttetsei

m
EGY HONFOGLALS KLOTTl

MAGYAR HADJRATKOL XE)1ET0HSZA(;BAN


KS

I.

ENDRE,

KLMN KIRLYAINK HALLA VRL

kLt^ ^^^^'

MTYS

I.OIMAN

(UlviistatuK a

-M.

Tud. Akai^jit 11. osztillvH I89M.

prilis

t-iki

lailntl

i1lrsi-ii.l

BCDAPEST.
KIADJA A JIAGYAK TUDOMNYOS ^lri^j^A.

v\

ELOZME7YEK.
A
fczljn

kivncsisg
az

megvan

gy llatban mint emberben,


s

egyn

esetleges

srelmt vdelem vagy menekls


tapasztalsbl

ltal

megelzhetni.
szokott

jvjrl gondoskod
helyzetre
is

tanulni

embernl a kivncsisg

tudsvgygy alakul

mert

mg knyelmes
Innen van
az,

trekedik,

hogy szellemi

fejldse teljeslhessen.
hogy,
is

mita az

emberi gondolat
olvaskrt

szjval,

rsban s sajt ltjn

kzlhet,

szles

szerzett

kivncsisg

a regnyii-odalomnak

nagy kelendsget a
olvasgatni
rgi

trtneti

munkknak.
is

Mi

lnk

vgygyal

szoktuk

mess

krnikink

utn

tudsok
;i

szerkesztette

becsesebb trtneti

mveket. Sokat tanultunk


de boszankodtunk
is

kritikai elmellel rt

munkkbl:

olykor,

midn

irodalmi hazugsgon fog-

tuk az
sgon.

rt.

Az

is

elfordult, hogy mosolyogtunk a kpzeldsi

hborton vagy sznakoztunk a kszletlensgre vnll tudatlan-

tvedseket

Kvetkeztek a birlatos megjegyzsek: mert ferdtseket kmletbl vagy flelembl elhallgatni, felsg-

srtsi

bn

a histria,
s

mint valdi tnyek tudomnya,


pedig
s

elleD_

megrovs
az

helyreigazts

felebarti

ktelessg

teljestse,

olvas

kznsg

a tanri eladsokat szbe

tartani knyszerlt tanul ifjsg irnt.

Megklnbztetjk mi a szndkos hazugsgokat, a fogyatkos tl tehetsg

vagy naiv hiszkenysg okozta tved-

sektl. Ily tvedsek tbbnyire gyans ktfi adatok


felhasznlsbl szrmaznak. Pldkat
is

knnyelm
fel.

hozhatunk

melyek
1*

vatossgra intsk e tekintetben jabb trtnetrinkat.


51.

TUD. AKAD. RTEK. A TRT.-Tl

D.

KR. XVII. K. 8.

?Z.

iIATYAS

FMIKI

Nmely ktfi gyjteniny

gyarlsga.

Szmos tvedsekre adnak alkalmat a ktfi gyjtemnyekkel nyeresgre spekull hanyag s tudatlan vllalkozk. Pldul szolgl a Monumenta Arpadiana* czm, ndlicher nevt bitorl gyjtemnyes munka 1849-bl. Hinyosak abban
nemcsak egyes oklevelek msolatai, hanem
a
teli

sajthibkkal

nyomdai

killts

is.

Nem

is

tancsos

annak

valamelyik

kzlemnyre, kritikai fellvizsglat nlkl.


bizonytjk.

Iiivatkozni.

Pldk

IV. Bla

1267-diki

oklevlrl

az ll az .512. lapon,
(e

hogy az az orszgos levltr pldnyrl vett msolat

mems

brana tabuiarii
vel,

regii).

De ha

sszehasonltjuk azt az eredeti-

azt ltjuk,

hogy a tartalom egy rsze ki van hagyva,


ll

csak Fejr hibs s hinyos msolata

elttnk. (Cod.

dipl.

IV.

3.,

3912.11.)
eredetiben:

Az

dux

Ti'ansilvanus,

msolatokban

Transilvanie.

A
:

VI. czikkben possessiones eius non distrapossessiones et

hantur, e helyett

hona
is

ipsius

medio tempore

non

distrahantur,

tbbi

szveg
s

egsz vgig hinyos s

tredkszer.

befejezst

keltezst

pedig

mg Fejrbl
:

sem tudta a szerkeszt hibtlanul adni. Az


sigillis

eredeti

Nostris

fecimus communiri.

msolat: consignari.

Az

ere-

deti s Fejr:

Datum anno

/y)fH

MCCLXVII.

Endlicher:

Datum anno MCCLXVII.


Klns balsors ldzi a magyar nemessgnek adott ezen
kivltsglevl

msolit.

hibs

tredkes

kzlsek
s

utn

vgre hasonmst kaptuk a millniumi dszmben,

mellkelve

van
ezt

hozz a rvidtsekkel

rt

szveg

nyomatott

tirata.

De

sem kaphattuk hibtlanul. Az eredeti omnibus querelantibus satis/iat ll, az tir


Pedig Fejr helyesen adta:
satisfiat.

14-dik

sorban:

satisfaciat<^ olvas.

2.

Mulatsgos qxi pro

(/iio-ra

adott

alkalmat a tbbszr

emltett Endlicher-fle megbizhatlan szveg,

midn

a Sz.-Lszl

els ti'vybeii felsorolt egyhzi nneijekrl gy r: 39. De sanctarum veneracione festivitatum. (Xuvemb.) Omnium Sanctorum. Sancti Hainrici, Saucti Maiu'ic, Sancti Andree. Teht
Mricz-napja, Imre s Andrs iiinepei kztt.

Szemet szrt ezen Novemberi Mricz Magyaroi-szg egyik


trtnetrjnak. Mivel pedig trtneti emlkirataink Sangalleni

kiadsa Szab Kroly szernt leghbb s legpontosabb kiads.


historikusunk
kesztt,

nem akarta szvegrontssal gyanstani a szerhanem csak sajthibnak tekintette a Mauriciust,


sztag jutott volna
ki a szveget:

ii

mintha
javtotta

ci

bet

helyett a szba, s gy
].),

Mindenszentek napja (nov.

Sz..5.),

Imre, vagy mint a szveg nevezi, Sz.-Hainricus napja (nov.


Sz.-Mii(ri}ias na])ja (nov.
2.5.),

Andrs napja

(nov.

.30).

Jegy-

zetben

pedig gy folytatja: A szveg Sz.-Mauriciust mond. hres thbai vrtannak, kinek lndzsja oly nagy szerepet

jtszik s ki egy magyarorszgi


lse
esik.

klastromnak patrnusa, nnep-

nagyon megfelel

volna.

Csakhogy az

nnepe

szept. 22-re
el

trvny egszen chronologiai rendben sorolja


5.)

az

nnepeket kivtel nlkl: ezt pedig Sz.-Jmre (nov.

s Sz.-

Andrs napja (nov. :in.) kzt emlti. Vilgos teht, hogy november havban kell esnie. Ebbe pedig a hasonl nev szentek kzt csak Maurinus apt napja esik, melyet egy XY. szzadi esztergomi breviarinn) meg is emlt*. M. O. trt. 11.
1491.50. lapokon.

Ngy
vrtant
s

szrevtelt
eltrs

tesznk

ezen

eladsra.

1.

Nyomatott

bi-eviriumaink

nlkl november 25-dikn Sz.-lvatalin


nnepelik.
2.

nem Maurinust

Velenczben
rem

1519-ben

nyomatott esztergomi

brevirium

ifaurinust

novemberben, hanem jnius 10-diku adja: Maurini confessoris. 3. Pedig tveds van a czmezsben, mert a rmai Martyrologiumban Maurinus nem confessor, hanem mrtir: .Tuni
10.

Coloniae

S.

Maurini abbatis
a
svjczi

et

martyris.

4.

Kr

volt

figyelemre

mltatni

szerkeszts

ezen

hibs

ttelt.

Az
utat

orszgos

(ompilati])l kell kirni,


s

nnepek sorozatt nem. a Sangalleni rtktelen hanem, ha mellzni akarjuk a bcsi


megtekinteni
az

nem kvnjuk
valdi

lllosvay-codex

illet

lapjt az udvari kTiyvtrban, a

Corpus

.lurisbl kell

magunkat

szveg

tartalmrd biztostani.

Ott pedig Sz.-Lszl

MTYS Fr.KIN

I.

trvnye

38-clik

fejezetben ezt olvassuk:

Sancti Rnierici

flucis,

Sancti Martini, sancti Andre*.

Hogy
hftlmi

lehet

oknyomoz()

trtnettudsnak

megfeledkezni

haznkfirl, a Szabriban szletett Sz.-Mrtonrl. a pannon-

monostor vdszentjrl. Errare

humnum

est

Ezeket elre bocstva, kezdjk meg eladsunkat

egy

seinknek
temnyeit,

tulajdontott

els hadjratrl nyugaton. Mita a kl-

fld tudsai kiadtk rgi okleveleik s kori trtneteik

gyjs

tanulmnyoztk

azokat

hazai

trtnetrink

kiigaztottk, a

mennyire tudtk, ingatag chronolgink tbb

tves

tteleit.

Ezen megllaptsok ismerett egy


Csak a megrendelsre dolgoz
'

szaktuds
s e

sem

nlklzheti.

miatt

sietsggel

mkd

compilator

hiheti,

hogy

ktfi ismeretek

hinyt hivatalos tekintlyvel ptolhatja.


Ily tekintlyes politikai kitnsg volt a Svjczba meneksbb akadmiai ftitkr Szalay Lszl, ki Geibel lipcsei kiad megbzsbl Magyarorszg trtnete* czm munka
klt,

megrsra
jratait
e

Tllalkozott,

nlkl

hogy els vezreink hadvolna.

tzetesb vizsglat

trgyv tette
volt

O
be

olvasinak

tekintetben

csak

kznl
elg

jabb

munkkbl kivont
is

msolatokat

adta.

De

szinte

volt nyiltan

vallani

kszletlensgt.

seink hadjratainak
biztosabb

chronolgija

mg

igen
is

zagyva. Pertz

Monumentiuak gondos egybevetse egymaga


volna

hatalmas lps
teljesen

chronotaxis

eszkzlsre.

De

kielr'ct

frcdrniiyokpt csak hazai


r.iiM'llirtiii.<r

tudomnyos

test-

leteink kzvi

titi'^.'ti.i

(T.

kt.

19. lap. 14. jegyzet.)

Mi nem
is

\rtu]; a tu;l'iiii;inyos testletek segtsgt,

hanem

a rendelkezsnkre llott ktfi munkkbl konstatltuk elszr


az idpontot,

melyben a magyar hadsereg elszr lpte t

az j haza nyugati hatrt,

mi Arnulf csszr

utols ve, 899


al

eltt

nem

trtnhetett.

Csak ezutn fogtuk behat birlat

a ksza hrt, mely szerint

egy Unr/ri hadsereg, mr 37 vvel


:

elbb rabolt s puszttott a nmet tartomnyokban s abban ksbb kori betoldst ismertnk fel. Ezen utbbi eljrsunk eredmnyrl szmolunk ma be
tuds tagtrsainknak.
484

HOXFOiLAr.AS

Et/ITTI

MAOTAK HAruRATROL.

Egy

IX. szzadi adat

magyar hadjratrl nmet


fldn.

Egy
saink

szzad mlt

el

azta, mita

Katona kiadta

magyar

vezrek trtnett (1778); de sem

, sem

ismertebb historiku-

utna nem emlegettek magyar hadjratot nmet fldn

az rnulf csszrt megelztt vekben. Csak napjainkban tart

komolynak,

st

fontosnak trtnetrink egyik

kitnsge nmi

Unyri nprl

szl tudstst 862-rl egy trtneti dszmben.

Kijegyeztk magunknak abbl a kvetkez szvegeket

Egy belgiumi klastromban rtk 890 krl azt a krNmet Lajos kormnyhoz feljegyezte: Eddig e jip_ek eltt ismeretlen ellensg, a magyar kezdte Wrpdalmt pusttani*. Ez a betrs a frank birodalomba igen valszn s termszetes, ha a magyar akkor a mai Moldvban
nikti^mely a 862. vhez.
lakott
sk.
:

de

szinte lehetetlen, ha hazjt messze keleten keres-

codext Brsszelben magara magyarok Ungrinak neveztetnek.* Az ugor veugr, mibl unger s hungarus lett, ri/ihh sokkal a bejvetelnl. Mr 862-ben gy nevezik a magyarokat
Sithienses

Az Annales

hasonltottam ssze.

Nyugaton.
r ok

Nyugati Rurpban 862-beii hallottk elszr a magyanev t. Akkor eltntek, puszttottak s ismt visszamentek
vadonaikbii, Puszttsaikon kvl alig

maradt akkori

niegjelesorai.

nsknek ms emlke, mint a klastromi krnikk nhny

M. 0.
tartott

trt.

I.

23.

104, 121. lapokon.


felttesen valszintnek vagy lehetetlennek

A
rozottan

mit szerz
az

idzetek

lltja.

Hogy

els rszben, azt a kt utbbiban hatt. i. a 862-ben emb'tett Ungrik csaks

ugyan

magyarok

voltak,

hogy ezek valban eltntek s

puszttottak

Nmet Lajos birodalmban.


hinnnk,

Azt
frfi

kell

hogy becses jsgnak tartja a tuds

ama
volt

krniks adatot, mely megrdemelte a codex ssze-

hasonltsa vgett tett utazsi fradsgot. Pedig kztudoms

dolog

ezen

adat

nlunk

1761

ta,

midn

azt

Pray

mostanitl eltr magyarzat ksretben kiadta.

MATYAS FLRIAN

Nla

is

magyart

jelent

ugyan az Ungri

nv. s ha,

gy-

mond, az adat euykor s iyaz, gy kpzeli a jelzett betst. Oseink a Dcziban maradt avarokkal trsultak s onnan
tttek be a Lajos kirly uralma alatt ll keleti Pannniba.

Ekkor mr a magyarok
tak

kijttek volt zsibl,


s

egytt tanyz-

Dcziban

az

avarokkal,

ott

vrtk

be az alkalmat

Pannnia elfoglalsra. i) Pray ezen vlemnye nem


igaztsul a

vlik be. Szolgljanak helyre-

kvetkezk:

Midn

Pray

az

avarokat

862-ben

Dcziban

szemlli,

elkerlte figyelmt Konstantin biznti csszr azon nyilatkozata,

hogy munkja niegirsig (950) csak 5.5 v telt el, mita a besenyk kiszortottk a magyarokat a^ Dneper. Prut s Szeret
mellki Etelkznek nevezett tartomnybl.-) hborra kvetkezett idre mutat, 895 96-ra,

Ez

bolgr

megrkeztek a Krs-

s Tiszamellki vidkre.

midn Nem

elddink
lehettek

teht 862-ben az avarokkal trsulva a Tisza vidkn.

Azt sem
nniban.

veszi

szre

Pray,

hogy Kroly csszr mr


s

805-ben avarokat

teleptett

(Jarnuntum
pedig

Sabaria kzt Pan-

metzi

annlista

megjegyzi,

hogy egyik

pannniai kagn arra krte a csszrt, helyezze

vissza rgi

hatalma lvezetbe;
')

s krse

teljeslt.")

Pannnia teht nem


'lU.iU

Vn I'raucuniMi

anualibr;

luima

uiiiuiiim

imriin muiLioria

Huugaronnu injecta e-t ab annalium Eertiuiauuruiii scripturc, qui ad aiimim DCCCLXJI. ita habt Dam magnam regni eius (Ludovici) par:

tm

caedentes

et

igne

pojinli- ;ni'\|iirti. iiui


veritiiti
r.iM-i iitiiH M
Ili

sed et hostes, ante illis vastantes praedantur Ungri vocantur, i-egnum eius popiilantiir. Ea res si pi-opter scriptoris forte synchroni ant sane proxim
;

anrlni

itit.

riiiM'iiila

est: ita. nisi fallor. accipi potest, ut hungari nvi

avarniii in

Dacia

socii

repentiiiam

qiiamdam in orieutalem Pannoniam.


res suas interea

Ludovici regis impero obnoxiam, incursioneni susceperint. Itaque egressos


antea ex Asia luuigaros in Pacia
bilissc avbitror.

cum Avaribus
se-r belli

constaet

ilnm

ii)ipnriniiiiii\

praedaeqne occasio daret,

ad Paiinoiiiani

iM('n|):ni<linii.

ia

cninpUiiiaretur. Annl, veter. liunn. avar.

')

Patzinacitae

venientes
(950)

in terrani, quani

uuuc incolunt, iuveutis


ipsi suas Ibi

ibi

Turcis incolis, debellatos ejecerunt,

sedesque

posuerunt,
T)e

tenentque jam
imj).

hodie

aiinum qninquagesimnni qnintum.


petens

adm.
queni

cap. 37.
")

Altr

Caganus

sibi

JKinorcni

aiitiqnuni

dari,

48C

volt

;i

t'niiik

hiroilaloi

kiegszt rsze IX-dik s;izadban


fekdt.

a Morva-hdoltsg

pedig a Duna-vidk szaki rszn

Orgrfok vdtk a nmet hatrt az Enus foly


comites avarici limitis.

mentn, mint

a frank vknyvek 826-ra emltik. Balderichum et Gerholtum

Affuerunt Balderichus et Gerholtus

comites pannonii limitis praefecti. Pannnia teht

nem

llott

Lajos kirly uralma alatt 862-bcn.

Az

idzett adat bveb'b ismertetse.


hiteles voltt
illeti,

mi azon adat
tartjk,

a Pertz-fle kiads-

ban olvassuk, hogy a 861

882-ig
fel

terjed rszek szerzjl


Figyelmeztetnnk
kell

Hinkmrt
az

a reims-i

rseket.')

azonban ezen szerzsg prtolit azon eshetsgre, hogy, habr


rsek

hven

jegyezte

is

a napjaiban lefolyt esemnyek

sorozatt, mgis az elhJ)


tsairl
szl

nem

fajiiifda'f

Uugri
n'i

sei-egek puszt-

adatot nmely kslib-kori

fggosztbettc az

rseki feljegyzs vghez.


kell

Ezen lltsunk megokolsa eltt fel hoznunk a krdses adatot egsz terjedelmben s hason;

ts vgett az

egykor

fuldai

krniks jelentst Lajos kirly

ugyanazon

vi dolgairl.

862. Lajos nmetorszgi kirly megliiv maghoz Maiuczba

unokacscst Lothrt, s kre, hogy jjjn hadi kszlettel vele egytt


a

vind

npek

ellen,

kiket

abotritoknak

hvnak.

Lo-

thr ezt megigr

ugyan, de utbb megszeg

igrett.

Lajos

hagyva Ki'oly fit, ki csak a napokban nslt volt Erkangr grf lenyval, ifjabb fia Lajos ksretben megtmad a. vindeket. De elvesztvn nhny fembert az eredmeny teln tkzetekben, azon rgy alatt, hogy az ellensg
otthon

hdolata jell tszokat adott, visszatr a muusi

Frankfurt-

ban plt palotjba. raboljk orszga nagy

dnok ldklssel

gytjtogatssal
ltal elbl)

rszt.

De mg azon npek

Cagauus
praebuit,

ajjiid

Immiips Ijaberi'
fotius

snU'liiit.
r('i;i]i.

Ciijus |in'ciljiiN im|)er!it()i- as:


jn.\<a

et suiinuaiii

]irMniin

connii vituni

praecepit. Pertz SS.


')

III.
iiiilc

Aniialiiim Bortiniaiioruiii |iaiN Icrtia


Hfnu-ii'<i

ab anno SKl
Pertz SS.

us'
I.

ammin

882. auctoi-c Hinomarc.

archifiiiscciii,!.

nein taj)asztalt ellensgek


ttjk az orszgt.*
')

is,

kik Ungrinak

neveztetnek, pusz-

Hinkmr, mint
a

II. Lotlir prtemhei-e,

krrmmel emlti
tartott

hajdani

ellenfl
(niil
r,

a Fontenay-i
prospere
fuldai

gyz

sikertelennek

hadjratt

gestis).

Ellenben
emltsre

egy

nmet kor-

mnyprti

krniks,

mlt

gyzelmi

tnyl hirdeti a kirly azon hadjratt.

Karlmann bke s szabad menet biztostsval megEegensburgba. grvn, hogy tartzkodni fog minden gonosz cselszvstl atyja jogos hatalma ellen. Karlmann ekkor
*8(32.

rkezik

visszavonul bkvel birtokra, a kirly pedig kiindulva Mainczbl, kihallgatson

fogad unokaccst, Lothr kirlyt. Ugyanellen, s

azon esztendben hadat indta a kirly az abotritok

azok

fellzadt

vezrt Tabomiuzlit engedelmessgre

hajt,

knyszert,

hogy tnszokul adjon

tbbeket

kik

kzt volt a

vezr

fia

is. -)

nmet fldn trtnt azon egy esztendei esemnyekrl kzlt ketts tudstsban feltn, hogy mindkt tudst megemlti Kari vagy Karlmann herczeg visszatrst atyjhoz Lajoshoz tovbb Lothr kirly tallkozst nevezett nagybtyjval vgre, habr egymstl eltrleg a fellzadt

')

Ludvicus rex (iermaniae Lotharium Bepotem suum apud Mogunpetit, ut

tiam accersens

cum

eu coiitra Winidos, qni


i^hii

appellantur Aboh-iti
pi-oinisit
;

cnin apparatu hostili pergat.


a promissione sua deficit.

^r

iniiimm iturum
in.iiiu
r..i)nti<

post

ver

Lu^lxiu-

relicto

in patria

filio

Carolo

riuoniam
filium

nuper nxorem Ercanjarii

filiam

duxerat,

suum ducens aggreditur Winidus. Uude

amissis

Ludvicum quibusdam prinio-

ribus, et nihil prospere gestis sub obtentu

tium super
caede
et

Moenum

fluvium (revertitur). Dani


praedantur.

obsidum ad Fraucofurd jjalamagnam regui ejus partm


antea
illis

igni

vastantes

Sed et hostes

populis
I.

inexperti, qui Ungri vocantur,


=)

regnum

ejus populantur. Pertz 8S.

458.

862.

Carlmanuus per sacrameuta pacis ac


veuit,
et reddita

securitatis suae,

ad

Reganesburgum

ratioue

convicit

adversarios, patrique

suo reconciliatur,

jiiramento confirmans, ne contra ejus potestatem dein-

ceps mente malitiosa macliinaretur. Et Carlmannus- quidem ad sua cum pace revertitur. Rex ver Moguntiam profectus occurrentem sibi ad colloquium uepotem suum suscepit Hlotarium regem. Eodem quoque anno rex duct in Abotritos excrcitu, ducem eorum Tabomiuzlem rebellau-

tem dicto obedire.


HS.
I.

et filium

sunm cum
488

aliis

obsidibus dare eoegit. Pertz

374.

'

niRAI.AT

-.',\

HONKOil.A.AS

K.uTTI

HAia-AR

HArUAH

\TI!ill..

szlvok ellen viselt hburt.


rl

kt jdgny hadsereg imszttsai-

pedig

csak a klfldi rsek,

Lothr alattvalja bir tudo-

mssal. Bajos azonban elhinni, hogy a dnokhoz kzelebb lak


'idai szerzetes megfeledkezett volna a szomszd

hamburgi

brmai egyhzak hveit ldkl

s krost

dn betsrl, ha
trtnt volna.

az valban az eladott esemnyekkel egy

idben
;

Az uugriknak
Fuldtl
hre
r

tulajdontott

rablhadjrat
rintette

elsben

is

tvolabb

es

bajor

fldet
tl

mgis

eljutott

Lothr kirly Enuson


eltt az eseuK'ny
is

fekv

ismeretlen.

orszgba, mg a nmet Ezen anomlia ezer esztend

mlva

megrdemli, hogy az idelis szempontok ltal vezetett


a

trtnetbvr
foglalkozzk.

szokatlan
az

jelensg
eljrst

megvitatsval

tzetesen

Knnyti
hr

kt

nprl,

dnok

ungrikrl

szl

sszefggse

egymssal.
:

Mivel ugyanis a

nmet
kajiott

mindkt npet hallgatssal mellzi


hogy, mihelyt
az

ebbl

azt kvet-

keztetjk,

egyik

nprl
is.

tett

llts

lgbl

voltt kimutattuk, valtlansgnak fog bizonyulni a vele

kapcsolatos
a

msikrl

s/.i'ih)

llts

Lssuk

teht, intztek-e
I/ajos
kiifily

dnok

hny
vcliik

zl)i'ii

rablohadjratot,

Nmet

idejben, a

hatrus keresztnyek ellen.

dnok IX. szzadi rablbetrsei a frank


birodalomba.
csszr, mint udvari titkra

Nagy Kroly
jegyzi.
3.H

Eginhrd meg-

esztendeig

hborskodott

pogny szszokkal. Sz804-bcn az Elba mellki


kltztette,

vetsgesei valnak e kzben

mr

78()-ben az Abotriti szlvok.

Ki

is

tntette

ket

csszi",

midn

szszokat

csaldostul

Praucziaorszgba

fldjeiket

pedig az Elba jobb partjn az abotritiknek adomnyozta.

Nagy Kroly pspksgeket


vidken,
valktl
s

is

lltott fel

a meghdtott
adt
az
alatt-

mint

alapt

leveleibl
kvetelt
:

kitnik,
csak

maga

rszre

nem

a papi

tized beszol-

gltatsra utastotta a hveket.M


')

brmai pspksg alapt


Wirniliain ecclesiam, ef

In

locu

Brcmon vocatu super


cathedram.

lliinicn

episcopalem

statiiimus

489

idus

.Julii

anno dominicae

in-

levele
volt,

788-baii

kelt

jlius

14-dikn.

Els pspke
kvetett,

Willehfl
s

kit kt v niulva

790-ben Willerich
kijutott

nyoz a megyt 50 ven t

kormKegyes Lajos hallig 840-ben.

Mi
nak
lalja
lsa,
is

a dn betrseket

illeti,

bven Nagy

Kroly-

ezekbl. Godefrid dn fejedelem megtmad a frankok

szvetsgeseit, az abotritiket, s azzal fenyegetzk,

bogy
bkt

elfog-

Achent
s

is,

a csszri szkvrost.
vezr

De

megl

sajt csat-

az

elhunyt

unokavre,

Hemming
w/.

kte

808-ban a csszrral, moly jdkalomnial


ki elvlaszt hatrul. 'j

Eider folyt tztk

Kvetkezik a hamburgi
Sz.-Anszgr
keresztny

rseksg

alaptsa
s

832-ben,

kormnyzsa,
hitre.
I.

ki

dnokat
szent

svdeket

trtett
is

Mikls ppa a brmai pspksget


86.3-ban,
lett

az

megyjhez
865-ben.

csatolta

pedig bevgezte

Ennek

letben trtnhetett teht a krdses 862-diki

dn

pusztts.

Ezen kt egyeslt egyhz trtnetbl, klnsen pedig


Sz.-Anszgr letrajzbl nyerhetnk hiteles tudstst, a norvg
s

dn kalzok dulsairl a nmet szaki tenger partvidkein. dm l)rmai kanonok megrta 1070 krl azon egyhzak

trtnett, hivatkozva vknyvekre

letrajzokra,

levltri
rt szz v

oklevelekre

az regebbek szhagyomnyaira.

csak a trgyi

igazsgot tart szeme eltt, s sajt lpzelethJ a nyert adatokat

nem

mdostotta.^) Idzik az igazsgszeret

mlva Saxo Grammaticus Roschildi prpost Dnia trtnetben (Histria danica)


s

Helmold. az szaki szlvok historikusa.


jabb
Ailaiui

Mi mellzhetjk
carnationis

e kt

szerzt,

mert elg
e.lit.

felvilgost

DCCXXXXVIII.
paceiii
cuiii

Brcui.

In-t.

Jlarlcii

1B07.

p.

13 U.
')

Mux
De

iiupci'atnrc faciens Ki.iloraiii Iluviinu i-egni iBfI.

minum

accepit. Ailani. lib.


=)

c.

l-t.

his

qnae scribo aliyua per scheiiulas dispersa coUegi

ver
nihil

de

historiis

mutuavi

et privilegiis

romanorum

multa

pleraqne orania

seniorum, quibus res nta

est,

traditione didici, testem habens veritatem

de meo corde propalari


certis

nihil
si

sum

roborabo testimoniis. ut

temere definiri. Sed quae positurus mihi non creditur, saltem auctoritati

tribuatur.
;ti!atkezclst

A Liemr

rsekhez intzett elsz vgn. Tanulhatnnak ettl

iiyulczszsz

esztend mnlva

is

brndos

bbeszcd

histo-

rikusaiuk.

490

adatot talltunk a IX. szzadi esemnyekhez a kzelebb kor-

ban

lt

brmai kanonok egyhztrtnetben.


az
apja, a

utn,

Nmet Lajos kirly, mg .36 esztendeig


felnyomultak a

hasonnev

csszr halla

uralkodott u germn npeken. Ezen

id

alatt

Kenuson egyszer a dn kalzok

ostrom al fogtk Kln vrost. Majd behatoltak az Elba torkolatnl

Hamburgba,
Rnuson

feldltk s legettk azt.

dm

kanonor-

nok beszli az esetet Sz.-Anszgr egykor letrajzbl.

mannok
Elba

felnyomulva.,

ostrom

al fogak Klnt; az
felgettk.
ltal.

torkolatnl

pedig

Hamburgot
s

Elpusztult

egszen a jeles

vros
s

rabls

tzvsz

Eomba dlt

templom, a kolostor
ttt

knyvtr

is.

oda veszett a nagy szorgalommal gyjSz.-Anszgr pedig, mint rjk, maghoz vve

a szent ereklyket,

egyszer ltnyben meneklt

el

onnan.

Ez.

mint mondjk,

I.

Lajos (csszr) utols vben trtnt (840).')

dnok

Ezen rabl betsek miatt hadat indta Nmet Lajos a ellen, s a hbor oly bkektssel vgzdtt, melyben
8 7 6-ig,

az ellenfelek eskvel grtk, hogy Lajos letben tartzkodnak

minden rablbecsapstl birodalmba. Mit


kirly elhunyt, folytonosan

midn

meg

is

tartottak.

frank histria

szernt Szigafrid

Haldan testvrek uralkodtak (Dniban).

Ezek Lajos czzrnak ajndkokat kldtek, t. i. egsz markolatig arany kardot s sok egyebet, mialatt bkektst krtek. Ekkor
meghatalmazott kveteket kldtt mind a kt
bkt eskvnek egymsnak.^
fl

az Eydora

folyhoz, hol nemzeti szoks szernt fegyvereikre tve kezket.


*)

s albb Nmet Lajos


('Dloiiiiiin

hall-

')

Nordmaiini

veru

Hammaburg

inceiulerunt.
Ibi ecclesia
est.

iiuenilio disperiit.

pev Keimiii vecti oliseilerunt per AIIimiu Inclyta cvitas tota aut praeda aut claustrum bibliothoca sumnio
;

ibi

ibi

coUecta studio coiisumta


reliquiis

Sanctus autem Ansgarius, ut soribitur,

cuiii

sanctorum nudua

evasit.

Hoc

ut aiunt
21.

factum

est

anno Lutheteszi

vici senioris nvissimo. Hist. ecol. I, cap.

szentek illusztrlt legeni4.'i-re

dja 185S-diki nmet kiadsban Sz.-nszgr letirja

Ham-

burg pusztulst a
-)

1.31

-dik lapon.

In

histria

Francorum Sigafrid

cuni

fratre
:

legitur. qui

etiam mnnera Luthevico caesari miserunt


;

Haldan regnasse gladium videlicet

capulo tenus aureum, et alia multa

ad Eadoram
iuravtn-uiit.

fluviuni
lAb.
I.

niediatoribus.
;i:i

pacom rogantes. Et missis utrinque pacem (irmam ritu gentis per arma

o.

Aduin. Pcrtz SS. VII.


4a 1

rl:

Luthewig, a nagy s kegyes Caesar, kimlt.


npeket,

(J

adfizetkk
s

tette a szlv

a normannokat

pedig,

szvetsggel

fegyverrel

lektve,

annyira

visszatartotta,

hogy,

midn

egsz

Francziaorszgot

puszttottk,

az

orszgnak

legkevshb

sem rtottak.*

')

Azon krhuuy, hogy a duok a haml.urgi dils utn birodalmt hkt ktve, Nmet Lajos letben 876-ig annak ktsgbe tbb nem hborgattk, oly hiteles, eddig senki ltal nem vont dolognak tnik fel, hogy ennek folytn a sithini
hanem a Lajos
valtlannak, krniks dnokrl szl 862-diki adatt nemcsak kirly szlv hborjrl szl hrhez ksbbi
korba,n csatolt betoldsnl- kell tartanunk. Mivel teht a dnok betse a IX. szzad kzepe tjn
lehetetlen dolognak bizoa tengermellki nmet tartomnyokba ttrhetnk az ungri-k betrsrl szl s az elbbivel
nyult,

kapcsolatos hr megbirlsra.

111.

magyar hadjratra vonatkoz anachronizmus


brlata.

Miutn kimutattuk a dnokrl

s/l.',

hr alaptalan

voltt,

szerzsgt azon megjegyzst tehetn ellennkben a Hinkmr azrt akkor az fntart tudsok egyike, hogy pusztthattak
ungri-k,

ha nem
hatros

is

nnival
vidkn.

bajor

pen a tengermellken; de mgis a Panvagy karantn tartomnyok valamely

Ily fltevsnek

azonban
ejus

ellent

mond maga

a vits szveg
seri

Dani magnam regui


hostes

partm

antm

iUis popilis

inexperti
lehet

praedantur; - Ungri - regnum


igyekeznk

et

ejus

populantur.*
egyes

Ezen nem
tzetes

felletesen tsiklanunk,

hanem

kifejezsek

mltatsval kell azt rtelmeznnk.


felderteni.
sorabos et

tnyllst krdsek- s feleletekben


')

Luthevicus pius caesar magnus obiit. Ipse boemanos ut tributarios efficeret. Nordceteros Slavorum populos ita perdorauit, on modo retinuit, ut cuni m^nnos autem foederibus ac bellis compvessos imunerint. Adain. Franciam totam vastaverint, reg-iio ejus vei .iniine
lib.
I. c.

34. Pertz SS. VII.

492

brlat ROV HONKOOLAI.AS KI-OTTI MAdYAI HADJRATRL.

1.

A
Az

dnok az

orszga nagy rszt prdljk. Ki-ds:


:

Melyik

rszt ?

Felelet

dnokkal

hatros

hamburgi

brmai vidket,
2.

ungri-k azeltt azon npeknl ismeretlenek voltak.

K. Mely npeknl? F. Azoknl, kiket a dnok bntalmaztak. .3. Azeltt (antea) voltak ismeretlenek. K. Mi eltt? F. A dnok betse eltt.
Kvetkezik teht, hogy az
egy
ungri-k
is

a dnokkal ugyan-

idben zskmnyoltak a hamburgi

brmai krnyken.

Ezek folytn ktsgtelen, hogy a krdses trtneti adat rja mindkt np puszttsait ugyanazon egy vidken s egy idben
trtnt dolognak kpzelte.

Nehogy pedig ezen rtelmezst rszrehajlnak avagy erltetettnek mondhassk, lssuk, mikp vlekedik a tbbszr emltett

brmai
egyhzi

kanonok

e dolog fell, s s

krdezzk meg, tallt-e


jellt feljegyzsre

dn
az

vagy ungri nprl szl


levltrban.

vszmmal
tallt

valban

ilyesmire,

melybl

dn, szlv s ungri csapatok ltal egyttesen vgbe vitt puszttst

emlt

fel

az egyeslt

egyhzmegyben. Csak az vszm

klnbzik.

Nem

862-ben,

a magyarok ungri nevezete,


tes volt.

hanem f)]-ben trtnt mr nagyon fjdalom


!

az,
is

midn
ismere-

Hogy
garius

ezen

osztendoszuihan

nem

esett tveds, biztost


ve.

minket Hoger hetedik hamburgi rsek hallozsi


rsek kimlt
vet
tlttt

Adal-

DCCCCIX. Mjus
az
rseki

IX-dikn. Utda Ho-

ger

ht

szken.

Azon idben rettent


egyrszt

ldzs
szlvok,

nehezlt

Szszorszgra,

midn

dnok
az

msrszrl a csehek

s ungri-k

fosztogattk

egy-

Ekkor a hamburgi megye a szlvok a brmai a magyarok rohama ltal pusztult el. Ez alatt isten confessora, Hoger elhunyt s temettetett Sz.-Mihly templomban, eldje mell DCCCCXV-ben. Srba ttelt Deczember XX-dikn nnehzakat.
pelik.

')

JMiaravit

ai-chiepiscopns

{Adalgarius)
sodit

anno domini
annos ^^I.

DCCCCIX.
illis

VII idus Mai.

Hogerus archiepiscopus
persecucio

In diebus

immanissima
sis

Saxoniam

oppressit,

cum

hinc Dani et Sclavi.

inde Behenii et X'ugri laniarent ecclesias. Tunc parrochia

Hammaburgenest.

aSclavis--et Eremeiisis Ungronim impptn demolita


493

Interea eou-

Ili

MTY\>;

KI.('>l:lN

^Vlagyar eldeink ezeu 915-diki hadjrata Szszorszgbau, hova Brma is tartozott, oly nevezetes esemny, hogy megemlegettk azt mint nagy dolgot a nmet krnikk; utnok pedig
feljegyeztk,
jllehet

ksbbi

keltezssel,

Ott csszr

idejre,

Anonymus nyomn Kzaival


oda
jra

egytt sszes krniksaink.

Szomor vge ln azonban Brmban egy nem sokra betrt magyar csapatnak mert dm kanonok az egyhzi hagyomny nyomn a kvetkez hrt kzli felle: Reginward alig egy vig lt az rseki szkben. Beszlik az napjaiban Brmban. utdok, hogy nagy csoda trtnt az
;

Az

ungri-k ugyanis felgyjtk az egyhzakat, lelk a papokat

az oltr eltt, ldsk s rabb tevk az egyhziakat a nppel


egytt.
tet
is,

Ekkor meggyalzk
mely dhngsk
isten

s csonktk a

pognyok a keresz-

jelei

fnmaradtak napjainkig.

De

boszul

nem hagy

bntetlenl knszenvedse gnyalit.


flig

Mert hirtelen csods vihar keletkezett, mely felszakt a


gett templomfdelek
zsindelyeit, s a

pognyok arczba vg
kerltek.
ki

azokat,

kik,

midn

futsnak
kezei

eredtek vagy a folyba vesztek,

vagy

vrosi

polgrok

kz
halla,

Ezt kvet a
29-dikn
>)

letiport

hvek j psztornak

szeptember

temettetett eldei mell a Sz. -Mihly egyhza Ijan.^

Trtnt

pedig ez 916-ban.
Dei Hogerus obiit et sepultus
n ecclesia sancti Mykaelis

I'essor

est.

cuiii

ilecessore suo

anno doniini DCCCCXV. Deposicio ejus Xlll.


lib. 1.
c.

kai. Jiiuuarii

habetur.

Adam.

42 4-t.

Pertz SS. tll. 303.

vix annum unum sedit. In diebu? illis grand ') Eegiuwardus miraculum fertur a posteris Bremae contigisse, Ungros scilicet incensis
ecclesiis

sacerdotes -ante altaria trucidasse, clerum vulgo mixtum aut iinpune occisos, aut ductos in captivitatem. Tunc etiam cruces a paganis
;

truncatae, ludibrio habitae


tein duraverunt.

cujus

signa furoris usque ad nostram aetaibi derisa est, iucreduloa

Sed Deus zelotes, cujus passi

abire non passus est inultos.

Nam

snbita et mirabilis

orta

tempestas a

scmieremis ecclesiarum tectis scindulas elevavit, quas in faciem atque ora paganorum rotans, dum fugae praesidium querunt, aut ia fluvium praecipitai-i compulit aut in manus civium concludi. Nec mora, prostratuni

gregem nvi pastoris occubitns secutus bris una cuni praedecessoribus suis in
niendatus
est.

est.

Qui depositus
S.
1.

III.

kai. Octo-

basilica

Miobaelis terrae

com-

Lib.

I.

c.

46. Pertz SS. VII. 303.

brlat

F.C.Y

IIOXFOOI.ALS

eltti MACYAl;

llAI>.I.<I!ATI('lI,.

17

Hogy megknnytsk
szl rtkeselih adatokat.

tirtnetlivrainknak a ktfi nyos sszehasonltjuk itt a 915-re

mozs fradalmait, felhozzuk

A
tott a

915-diki hadjratrl szl kl- s belfldi adatok. 862-diki esemnyeket


915-diekrl,

kzl
0:5

fuldai krniks

nem

rha-

mert ezek

vvel

ksbben

trtntek.

Regino prumi apt sem

rhatott,

mert pen ezen esztendl)en


incarnationis

hunyt

el.

Evknyveinek folytatja azonban hven regisztrlja

a 915-diki dolgokat.
TTngarii totani

Anno dominicae Alamanniam igne et


et

DCCCCXV.
;

gladio vastaverunt
et

scd

p,f

totam Thnringiam

Saxoniam pervaserunt,

usque Fuldam

monasterium pervenerunt. Cont. Eegin. Pertz SS. I. 614. feljegyzsekben 91.') helyett ksbbi vagy korbbi v-

szmtsra

is

tallunk.

a liadjratot:

DCCCCXVI. Ungari

gy a Quedlinburgi krnika 916-ra teszi Saxonia vastata, et cunctis

circumquaque direptis venerunt usque ad Fuldam.* Pertz SS.


TIT.

53.

Szigebert

mr

kt

kiilclnbsggel

adja

az esemnyt:

DCCCCXVII. Hungari Aleinanniam


Fuldam
perveniunt.
is.

totani devastantes usque

Ezt olvassuk

szi-l-szra a

vknyvekben
vek: sx915.

Nehogy pedig
totam

itt

az

magdeburgi Alemannia Saxonia


et gladio vasta

nlkl flrertst okozzon: kiegsztik azt az Einsiedelni vknyTTngari


cf

Alemanniam igne
et

verunt:

xcd

tdtnm Thuringiam
!tl.

Saxoniam pervaserunt.
szvegekiien a

Pertz SS.

III.

.legyezzk

meg
itt

ezen
a

.W

rf

kapcsol) kifejezst,

mely gy
jelil.

mint

8l)2-diki interjtolatif-

ban egyidej esemnyt

Hogy
nytja

ezen betrseket jelz 915 a

valikli

vszm,

bizo-

dm

kanonoknl Hoger rsek temetsi ideje; tovbb

Regino
fle

folytat('ija

Hildesheimi, Weissenburgi s Lambertvastaiites oinni.i

krnikk:

i>915.

Ungari

venerunt

usijiie

ad Fuldam. Pertz SS. JII. 52.

Hazai krnikink mind


Fuldt
ki
M. TUn.

Ott

idejben

emltik

fel

is

rintett hadjratot.
teszi

A
KI!
495

szerzket Anonymus
XVII. K. 8. SZ.

vezrli,

93 l-re

a Szszorszgban folytatott puszttsokat:


2

Dux

AKAI). KTKI. A TRT.-TIH).

Zult;(

iiiiiio

(loiiiiuice

incarnationis anno

DCCCCXXXI

genuit

filium

quem nominavit Tocsun. Eodem anno

inimici Athonis

auxilium necem ejus macbinabantur bungarorum rogare ceperunt. Zulta misit exercitum magnum contra Atbonem regem. Qui cnm egressi essent a duce Zulta Bavariam Alemanniam et Saxoniam atque Thuringiani iu gladio percusserunt. Font. TI. 489. Lsd Kzait s
regis theotonicorum, iu

Kpes krnikt. Font.

II.

7.5.,

130.

11.

A
tll)bre

mennyire
keltezi

bazai

krniksaink

ksleltetik,

annyival

magyar betrst a velk ugyanegy kr nmet krniks, Mrton minorita. (1280 1346.) () mr nem Nmet Lajos, banem Arnulf idejbez, 885-bz csatolja a krdses nagyar badjrat brt. Arnolf csszr megver 885-ben
ezen

ta puszttottk.

normannok badseregt (89 l-ben trtnt), kik Grllit 40 v Ekkor az ungri-k Szszorszgot s Tburingit tszguldva, meglk a tburingiai berczeget. Ugyanezek feldlvn Frankonit s Szszorszgot, egszen Fuldig jutottak.*
>)

Az

itt

felsorolt

adatokbl

bizonyos, bogy a dnok

nem
s

zavartk tbb a

Nmet

Lajossal 840 krl kttt bkt,


is

velk egytt
betrs

kpzelt ungrik badjrata

elmaradt. Megersti

e kvetkeztetst

a dnok- s szlvokkal egytt trtnt magyar


Szszorszgba
915-l)en.

konstatlsa

nnietfldi

magyar badjrat tebt 862-ben anacbronizmus. Ennyivel megelgednk a felletes munkjt vgezni siet
krniks.

Mi nem

mellkczlokrt

tltjk letidnk in-yolil)

rszt nemzeti bistrink szolglatban.

Azrt

tov.iMi.

is

i,\\-

tatjuk a bizonytst a Hinkmr-fle


tels idtlen voltrl, s
lgy

adatboz

illesztett hresz-

kimutatjuk annak ksbb kori

keltt,

az

antea inexperti

id

eltti

basznlatbl, valamint

azon krlmnybl, bogy az ungri vagy bungari nevezetet bun


s

avar

npekre

is

szoktk volt bosszabb

idn

t alkalmazni.

impertor aimo ilomini 885 exercitum Normannorum Tunc Ungari Saxoniam et Thuringiam superantes ducem Tliuringiae occidenint. Item Saxoniam et Thuringiam devastaiites usqiie ad Fuldam perveneruiit. Eccardi. Corp. hist. I. 1612. 1. Ezen berczeget nem
')

Arnolfus

IM-Digavit.

a fuldai tborzskoi- ltk

meg.

liaiiem

!)08-ban f Bnrklirtnak

hvtk.

Pertz ni. 94.

496

IRAI.AT F.ia

Az

antea inexperti vagy incogniti


rknl.

mondat ksbbi

Hrom szerzt
a nyugati hadi tren

ismernk, kik a magyarokat,

midn

ezek

els zben megjelentek, az eltt hallatlan


ellensgnek neveztk;
^s

ismeretlen

tj

pedig a 889 s

kvetkez vre szl adatokban. Regino apt l tanuja lehetett


]Mei't

a 862-diki

esemnyeknek.

csak
s

23

vvel
fel

utna.
[uiimiai

.s8.5-ben, azt rja,

hogy
.

nyrta
Lotlir

meg

vette
fit. ')

kolostorba

Hugt,

kirly

Ekkor teht Kegino 23


csak
889-bcii

vesnl jval idsebi)


olvasival,

lehetett;

mgis

tudatja

hogy

az

ungarii nprl azeltt Nmetorszgban hrt senki sem hallott,

mg nevk
tizedik
nyeit,

is

ismeretlen
is

volt.*)

Liutprnd
szzad
azt
i-ja,

pviai

dikon,

ki

szleitl

tudhatta

kzepn az els magyar-olasz

hadjrat esemidejl)eii

hogy blcs Le s Arnulf csszi-ok

ismeretlen nyugaton a Hungari nevet visel nemzet.^)

Ezek nyomn a XI. szzadi Herimn


nevezi
az
foly

is

j ellensgnek

olaszokon

gyzedelmesked

a bajor

fldet

is

az

Enns

mentn pusztt magyarokat.^)

korabeli
liostes

Naiv hiszkenysg adhat teht hitelt ama Nmet Lajos betoldott megjegyzsnek, hogy e mondat: Ungi-i
autea
illis

pojjulis iue.\perti

a nyugaton csak
s

jelentkezett

magyar

vitzekre

illik

hogy
mea

ksbb Mr 862-ben
est.

')

S85. In l'ruinia iiioiiasteiio (Hug) lufiuu

attousus

Erani
tustos.

onim tunc temporis


l'ertz SS. I. 59!).
-)

(lominici ovilis iinamvis

non

idiincus,

tamen

Gens uugiinoniiii irtrn untc


I.

servilis inauditii

qiiia iiec noininata.

l'fii-tz

SS.
')

590.

Hac
tunc

tempestati' l.c.

ri.i|iliyr"i;ciiitu>
iniporiiiiii

rjui

nnnc usque superost.


temporis
I.

ri'^diat

l'iinstantiui hujus Hiingarorum pens


.\nmlphn-!

patcr.
iiobis

oiiinibus

lialiobatur

iiicuonita.

principabatiir

SNcnibus,
')

lib.

c.

2.

9fiO.

rngarii

liustcs

iiovi

Italiam niapua ex parte vastaverunt.


e.\

et conserto pruelio victores,

viginti niillia

Italis

una die pereiiieruut.

Itideni

e.xploratam

Baioai'iam
Iteni

invadentes

circa

Anesum

Hmen

pluri-

mas

praedas
llu.

abducuiit.

Pannonias

depopulatas

ccupant.

Pertz

SS. V.

20
gy nevezik a
llts

MTYS

FI.^rIX

szabatos

magyarokat nyugaton. Kifogst telictnk azon volta ellen is, hogy: Nyugati Eurpban
elszr az unger
I.

862-ben

hallottl:

hungarus (rtsd magyar)

nevt. (M. 0. trt.

104.,

121.

1.)

Mert elfordul
is

a>

hunga-

rus nevezet az V. szzadtl fogva a tizedikig, tbb zben


s avar npre

hun

alkalmazva

megfordtva

tapasztaljuk, hogy
s

X. szzadi rk a magyaroknak adnak hun

avar elneve-

zst.

bizonvtkok kvetkeznek.

Hun. avar

ungr nevezetek vltakoz hasznlata.


alatt egy

A
irat gy

hunokat ungari nevezet

XVIII. szzadban

flfedezett

katakomba
:

faln lehetett olvasni Salzburgban.


doniini

A fel-

hangzik

Anno

CCCCLXXVII.
et
sociis

Odoacer rex
hoc speleo

Eugiorum, Cepidi Grothi Ungari


Dei saevientes B.
habitantibus ab

Heruli contra ecclesiam

Maximum cum
fidei

LY

in

confessionem

trucidatos

praecipitarunt.

Hansiz Germ.

sacra. T. I.
illeti,

Mi

az

avarok ungarus nevt

a 744-beu elhunyt

Liutprnd longobrd kirly srkvn olvashatni azt Pviban.

Elmondja rla Pl dikon, hogy nagy gondot


avarokkal.')

fordtott a kirly

a bke fntartsra mindkt szomszdjval, a frankokkal s az

Ezen szveghez
feliratot,

tett jegyzetben felhozza a

komolvasll.*)

menttor, Orazio Bianchi, a kirly sirkvn

mg mindig

hat verses

melyben az avar helyett ungarus

Toursi Gergely a VI. s Pl dikon a VIII. szzadban


az avarokat hilnoknak nevezik,

midn

megemltik a Szigebert

frank kirly
gy r:

gyzelmet .570-ben. Az elbbi Post mortem Chlotarii regis Chuni Gallias appetunt.
ltal

rajtok vett

Contra quos Sigebertus exercitum


hello vicit et fugavit.

dirigit.
2.3.

et gesto contra eos

Lib. IV.

Pl dikon kt nevet ad azon

avaroknak:

Eo quoque
Fraiirnrnlii

')

sLiutprand rex Laniobardorum inaxiraa somper cura


custndieus.o Lib. VI.
regis
:

Avarumque pacem
')

c.

.'S.

Liutpraiidi

tumulus
grata

in

basiliiia S. Pciri

in

Cnelu
lioc,

aiireo,

cum hac epigraphe


col.

Lympraiidus rex
degebaiit

T'ngarus a soIu
pace.

adiutus

Franous et omues Viciui


670.

Gesta

Ijangobardorum

niKLAT KCY

1I(I.\I'01ILAI,.\S

ELTTI

.MA<.iYAl;

II Ali.l

liA

Uill,.

21

tenpdi'c

compLTta Hiuini

(^iii

ct Aviires
irnuiiit.

iiKirte

('lilntai-ii illu
iii

regis

super Sigebertuiii eius

filiiini

(^uilms

Tlairin-

gia occurrens eos juxta, Albini Huviuiu poteiitissime siiperavit.*

Lib. II.

c.

10.

XII. szzadban mr mind a hrom nevezet kzs liasznlat. gy Anonyniusunk kor- s kartrsa Viterbi Clotfrid csszri

jegyz, ki 1186-ig
gy

viszi

versben s przban

rt

krnikjt,

adja

hrt a Szigeberttel

hadakoz avarok

veresgrl: .570. Eodeni tempore Avares, qui et

Hunni

sivc

Ungari audita uiorte regis Chlotarii, super


bertuni

filiuni

eius 8igi-

arma convertunt.

Pistor. SS. II. 308.

nl

azt Regensburgi

Ugyan Gotfrid, Bertht, Nagy Ki'oly anyjt, mint Uiija(nem magyart rtnk alatta) mutatja be olvasinak. Idzi Andrs is: Cronica Godefridi Viterbiensis,
imperialis

juondam
versum.

curiae

capellani
cui

et

notarii,
fit

ponit

iuinc

Nascitur Ingelnheim,
hist.
I.

Bertha

Ungara

niater.:

Eccard. Corp.

204-t.
illeti,

Mi

a iiiaf/i/arohd

IX.

X.

szzadi

rk

ket

majd Huni. majd Avares nven


vek 896-ra.
'acientes.

emltik.

Fuldai vkny-

Pacem Greci
Pertz
I.

cuni Avaris qui dicuntur

Ungari

412.

Widukind

magyarok
illius

mind

hrom nevezett
ferre

ismeri.

Dalamanci impetum

(Henrii)

non valentes, conduxerunt adversus eum Avares quos

modo Ungarios vocamus. Avares autem, ut quidam putant, reliquiae erant Hunorum.* Pertz III. 425. gy emlegeti ket mg Ditmr is: 9.54. Ecce iterum Avares, id est Ungari adversus nos arma commoverant. Pertz III. 7.39. Vgre mellzvn a keleten szoksos Trk nevezetet, nyugaton magyart
illet agrn jelzvel
9.3.3.
1.

is

tallkozunk;

Annales "NVeingartenses
Idus
Jartii.

Heinricus
1.

Aekaronos

intcrt'oeit

Pertz

67.

El

kell

mg hoznunk

ez

alkalommal a kzpkori

tr-

tnetrk tjkozatlansgt az esemnyek chronolgiai

megha-

trozsban, gy nagy esemny szmba ment hajdan Sz.-Istvu


kirly

megkeresztelse,

melynek

idejrl

hazai trtnetrink

klnbz vlemnyeket

nyilvntottak.

Klfldi

krniksok

a kzpkorban rviden hatroznak ezen gyben.


499

Az

egyik

83H-ra.ij a msik 84:-ra,2) a haniiadik Ho-ve'^) teszi a szeut

kirly megkeresztelst.

sol

is,

Ezekhez hasonl vszmt lehetett azou ismeretku mki a cinok s magyarok 9]5-(liki hadjratt a 862-diki

esemnyek kz betoldotta.
Hunnonmi,
Ungari

')

83b.

idcst

effectus et bajitizatus. ('hrun. S. Aeufidii


=)

Ungariorum rex tepliaiius diristianus apud Leibnitz. SS. III. SfiO.


suo
hist.

843.

cum

rege

Stephano
T.

ad

fidem conversi snt.

Martinus Fuldensis. Eceard. Corp.


")

1663.
filius

853. Lotharius

impertor Ludovici

in

Prumicnsi monasterio.
regni

Eo tempore
Siffi-idus

rorum Stephanus uomine christianus


tibus et populo
Pistor. SS.
I.

sui.

monachus efficitur Hunnorum, ide.st Ungaeffectus baptizatus est cum magnai>resbyter. Epitome historiar. apud
(855) rex

lo:)I.

BEFEJEZSL.
Cliionul(Jgiai rtekezsben az

idszmts biztostsra

ir-

nyul minden igyekezet, s alig nyilik alkalom elms megjegyzsek ttelre, melyek a hallgatsg lankadoz figyelmt lnkthetnk.
hallidejt

Azrt

mg tizenegyedik
hozunk
fel

szzadi
s

kt

kirlyunk

jelz

adatokat

bevgezzk elad-

sunkat.

I.

Endre k'ly hallozsi


trtnete*
czni

ve.

Magyarrszg
hogy
v
kivl
I.

dszniiil)en

(ilvas^uk.

Endre

kirly 1060-ban

hunyt

el

s cscse,

Bla azon

Sz.-Mikls

napjn

koronztatott

meg.

A nmet
nagy

udvar
s

vitzeket

kldtt a magyar

kirlylioz

ksrettel.

Eberhard
Btt,
szerencse

szsz zeitzi inispkt,


fit

Vilmos thringiai i-grfot


Annl. Altah.
az

a bajor palotagrf
egyszerre

(1060).

hadi .Mg
Sz.-

urv

tette

Hlt

orsz:ii:nak.

magt kirlynak Kejrvron. Mikls napjn (deczember 6.). Mugh-n Keniik kn'>nikja
1060-ban megkoronztatta
totta fenn. Idzett

tar-

II.

66.

1.

Nem
elejt

vette szre a tuds szerz.

Iiogy az .iltahi

vkny-

vek chronolgiai czlokra


a fuldai,
hersfeldi

nem alkalmas
s

tekintly.

krnika

hildesheimi

vknyvekbl szede-

gettk:

1033-tI pedig 1076-ig ismeretlen

nev

szerzetes rta

megbzhatlan

ktfkbl

sok

egyni

kpzelgssel.

Adatai

olykor kt vvel elre keltek;

pldul:

Sz.-Imre halla 10.33

(1031) s Konrd herczegsge Karintiban-1038, 1036 helyett. Mskor ksnek egy vvel pldul Salamon berezeg s Judit herczegn eljegyzse 1058. 5) s Endre kirly halla li6u.
: :

24
61
liolyctt.
lug;it;i.g

MTYS

Fl.MxIN

jjcdig

iiciiicsak

(;vszlm't;l^^a,

lianuiii

a maa

gyar belliborrl
sgnak,
gy,

szltj

feljegj'zsei

sem

felelnek

meg

val-

miutn

Eppo

iDspk,

Vilmos rgr(5f

s a bajor ellen

hadsereg

Endrhez megrkeztek, nem a lzadk

kldi

ket

a kirly,

hanem

szkni

akar az

kisretkben nejvel,

val s menyvel egytt bajor fldre.

seglyre jtt nme-

tek pedig csak akkor harczolnak olyan vitzl,

midn

Bla a

szkevnyeket ldzbe

veszi.i)

Ellenben hazai krnikink


taibl

bizonyos,

s klfldi egykor irk adahogy Endre a nmet hadcsapatokkal sietett

meglepni s
csaldjt

elfizni

Blt,

csak a Tisza mellki veresg utn

vonult vissza vitzeivel a bajor

hatr

fel.

Kincseit pedig s
volt

mg

segdhadak megrkezte eltt elkldte

Tietbald grf ksretben Mlkbe. Lsd Laml)ertet, Berthoklot


s a

magdeburgi vknyveket.") A hadi esemnyek vszmt mr krnikink adataibl


lehet alaptani,

meg

kiegyenltst.

Meg

is

ha megkisreljk az ellenmondsos ttelek tettk ezt mr a mlt szzadban, elbb

Tur()czi Lszl, utna

Katona

Istvn.

Mi

az eljrst

kvetkez

mdon

ismteljk:

Tbbfle adattal birunk Endre els s utols uralkodsi


ve megjellsre.

kezdetre nzve Sz.-Istvn halltl Endre


s

trnra lpsig

1 1

vet

4 hnapot szmtanak.
ki-cnikk

Kzai

s a

budai csoporthoz
')

tartnz)

rszletezik

is

a szmtst

In TJngariam

iiiittiintur

ex latere regis Eppo de Civitatc Citiza,


alii

inarchio Saxonicus, marchio Baioaricus, et

quamplurimi.

Igitur post

pauGOS dies adventus eorum in Ungariain rex Andreas jam aperte cognoiceus conjurationem fratris advci'sus se factaiii, adsuiiiens

luirumque,

conlectaque

reginam filiiini non parva multitudino principuiu gentis suae.

simul cuni uostratibus in liaiuariaiu voluit oxire


in ipsis faucibus vianiiii.
l'ertz H.
=)
i|ii;i';

niieni frter

subito

jjc.rtam rcgni vooaiit a toron adgreditur.

XX.

810,
iluces

Willelnuis ot Potli

theutonicorum,
transiernnt,

furore

concitati ciim

agminibus suis festinauter Tysciam


utraquo parte fortiter
est,

et comniisso prelio

ab

Kpes kr Font. II. 105. Marchio et episcopus priores Uiigariam ingressi non exspeotato duce Boenioi'uiii, cmn Bele signa ooutulerunt, at(jue inlinitam multitudinem UngariDniiii Deinde videntes missi regis peremerunt tantae multitudiiii so

pugnatum.

numero

et viribus iuipares esse finibus

hostium cxcedere volebnnt. Lam-

bert Pertznl V.

101.

HlKAl.AT

KciV

llll.MiiM,AI,AS

KLillTI

MAliVAU IIAUJ AATHi II,.

JD

Pter

Aba

veivel,

s fl

meg

liroiii

&^'.,

eszteudvel

a koronzs idejt pedig 1047-re


s vradi

teszik.
ki.sehl)

Endre vgrl csak a pozsonyi


krnika nyilatkozik,

ineg a zgrbi

midn

1060-t

jell.

Vgre Kzai,

Miigelni Henrik s a kisebb krnikk

Endre uralkodsa egsz


kezdett a vgrl
10.38
s

tartamt 15 esztendben hatrozzk meg.

Mrjk

ssze

elszr

is

az

uialoni

szl adattal. Sz.-Istvn

1038-ban mlt ki;

+11=
s

1049.

Ez sok; mert 1047-ben koronztk. Pter


tel

Aba
v

vei 8 s 6

v.

1038.

augusztus

15-tl
s

szmtott

hnap

1047. febr. lo-dikre esik,

15 v mlva

1062-hz jutunk,

mi ismt igen
4 hnap pedig

sok.

Vegyk

H h helyett teht a 11 v ngy

hnapjt, s ekkor a 8-dik v 1046. aug. 15-dikn telik be, a


decz.

15-dikn vgzdik. Endre teht 1046-ban


ht
is

kezdi uralkodst s pr

mlva,

1047-ben,
:

koronztatik

meg. Egykorit Lambert


1046-ra. Pertz V. 160.

ezt bizonyltja

Petrus rex Uuga-

riorum ab Andrea propinquo suo dolo circumventus caecatur.


Herinin
is:

]04(i.

Andrem regem
vet
is.

constituunt. Pertz V. 126.

Most mr nem nehz meglelni

az

utuls

1046.

deczember 15-diktl 15 vet szmtva, eljutunk


1

1061. decz.

5-dikig. Bla koronzsa pedig csak


6.),

nappal trtnt elbl),

Sz.-Mikls napjn (decz.


vilgbl.

Nem

kirly vge s

mikor Endre mr kimlt volt e hanem 1061-re esik teht Endre Bla koronzsa. s ezen eredmny |)ontosan
l060-ra,

egyezik az egy- s kzeikor rk adataival.


Bernold,^) a

Lsd Lambert,')
*)

Magdeburgi
Aiuhi'iis

vknyek,=*) az Alberik-fle krnika

lUUl.

iMiuu

l'm-to

(;.\cussiis

iiii;riiiiitilllii

jieilibus

est

CMUcalcatus. Pei-tz. V. 162.

Audreas rex Pauuouiai'ura cum fratre suo regnum sibi circumquaiiue vastante multas inj rias perpessus fuisset taudeiu febrc
')

lOUl.

ii

pulsatus

omnes thesauros suos

in castrtim

MedilUeka,

ncciion et Hliuiii
I.

Hem-ico regi per Tliietbaldiiin comiteni transmisit.

Pistor.

299.

Peitz

V. 428. Ez a Bertliold-codex eyyik varinsa Pistorinl.


")

MLXI. Heinricus

rex Willelielnium niarchionem Thuriugorum et

K|ipi)nem Cicensem episcopum, cuni duce Boeniioruui et exercitu bawarieo

nsit

in
')

Ungariani ad ferenduni auxilinm regi Andre. Pertz XVI.


liKil.

174..

In

Fngaria rognavit

Bela

Pugil

annis cjuatuor.

IT.

99.

Edit. ItiOH.

adatait s Aunalista Saxo tudstst Vilmos

rgrf

Eppo

pspk

bajor

hadsereg kldetsrl

Magyarorszgba.')

Lambert mini pontos vszmt nagy becsben ll. 2) Nem. ingathatja meg e szmts helyes voltt hazai krnikink azon hire, hogy Bla hrom teljes ven t uralkodott. Mert Kzai megrta, hogy kirlysga kt s fl vig tartott:'*)
a zgrbi krnika pedig elhunyta napjt, szeptember
is
1

l-dikt

jelli.*)

Megjegyzend

egybirnt,

hogy,

midn

szletsi

vet
szaki,

a hivatilos vagy

msnem mkds
illesztjk,

tartamt a korszerint

epochlis

szmtsra

kzszoks

csak

kerek szmot hasznlunk, dnk.


(lesar

a trtszmok

emltstl

idegenke-

Pldul

Julin

csszrsgt
csszrr

idzzk.

Julint,

mint

czm

trnrkst,

kiltja ki s paizsOn fel-

emelteti a hadsereg Galliban.

Ekkor

mg

csak trnkvetel.

Constancius i-s/.r meghalt

november 3-dikn. Ekkor kezddik .hili.in (sszrsga. Meglik t a persa hadjratban 363. jnius j!6-(likn. Uralkodsa teht kt vig sem tartott
.361. vi
r)
;

(Orosius egy vet s 8 hnapot

mgis,
is

a kik

nem
is,

veszik

szmba a napokat,
korszaki

a felezett veket

egszl tekintve,

csszrsgi vt emltik.

gy Bla kirlysgra nzve


tekintjk,

hrom ha a

1061

1063-at
1063.

hrmat

szmllhatnak a

nem teljeseket. Ha csupn csak a fhatalom tartamt veszszk, mg Kzai kt vt is soknak talljuk. 1061.
krnikk, de
decz.

6-diktl
telt
el.

szept.

11-dikig csak egy v s

kilencz

hnap

Azon
vknyvek,

tekintlyekre

liivatkozs

sem

vlik

Ix'.

hogy az

egykor klfldiek, mint Konstnczi Berthold


szabatosan
ellenben.

az Altaichi

adjk

az

1060-diki

vet

Lambert
sajt

1061-dike
1)

Mert Berthdld eltr adata


iiiiin/l.iuiiei]i

vagy

1061. Heinrii-us rex WillelK-liiiinii

Hliuni Willehtliui
et

(le

Whiijnare, et Epiionem Cicensem eiiiscoiium

cum dme Bopiuiorum

exercitus bawarico misit iu TTngai'iam ad fevendniii aiixiliiim rc^i Andre.

Annaliata Eccardul Covp.


")

bist. I.

492.

Equidem

iiiii-or

in

seculo

tam burbam

tantam Uuiuinis in

teniporum putatiune solertiam fuisse nt in chronologis nostri tempoi-is pudorem aliqueni exprimere possit, si aliquem sensnm barum reruni
haberent. Scaliger.
")

')

De emendat. teiuporum. Begnavit duobus annis et in tercio iiiigi-avit a seculo. Funt. H. Obiit MLXfTT. tPvtio Idus 8opfciubris. F.uit, 111. J.-.4.

8fi.

BIHAI.AT K(jY

IIOXFOdl.AI. \S

EMITTI MAIJYAI! HADJRATRL.

'J I

msolja

szrakozottsgbl

szrmazhatott,

a hibt

helyrealtaichi

igaztja szerzetes trsa,

ugyan Konstnczi Beruold. Az

szerzetes vszmtsa

sem kifogstalan, s ellenslyozza azt a Magdeburgi vknyvek helyesebb adata. Vgre Annalista Saxo
krnika dntenek a krdses gyben,
Ijajm-

s az Alberik-fle

midn

Bla kirlysga kezdett, illetleg a


st

hadsereg ide rkez-

1061-re teszik.

lesz ezen

megllai)tst

is.

mint
kinek,

Katona

javasolja,')

Turczi Lszl nevre regisztrlni,


letekkel foglalkozott,

midn
Erdeme

az elksz-

nem

llott volt

mg

rendelkezsre annyi
teht annl

ktfi adat, mint neknk mostnnsg.


nagyobb.

Megjegyezzk

luu'.

hogy

a/,

idzett

dszmljen

EpjMj

pspkt Eberhard nven endti a szerz

egykor Landjertnl
helyes volta fell a

Eppo
vits

Ekbert.2)

Elmondtuk okainkat az 1061-dik v


gyben,
de

nem tmogatjuk
s

ri

tekintlynkkel azon

felttlen

fentartst,

kijelentjk,

hogy kszsggel
is,

meg-

hdolunk a velnk
czfolat

ellenkez

nzetnek

mihelyt a trgyias

kvetkezetes voltrl

meggyzdtnk.

Kt egykor

tau

Kluiu kirly hallozsi vrl.

Alii H-dik
111.'l-re

esztend,

melyben

Klmn

kirly elhunyt,

meg van mr diplomi adatokkal


utal

llajitva.

Nehogy mgis egy


tehesse,

kln

vlemny

v.ihU

krdss

ime

kt egykor szerz tanisga.

Prgai Kozma, ki 11-2.5-ban vgezi krnikjt, megendti


lllt-ban II. Istvn tallkozst a cseh herczeggel. azon zi-

bl, hogy a rgi bke


Regis Colomanni post

b.initsMg kztk fentartassk

sllK.
duceiii

oliitiini.

inineipes ejus mittunt

.id

')

Optimo Tm-otzius
sic

ct ujus c;untiuuiilor
:

Amh-eae regis
)

consignat

tam iuitiuiu quam exitum sAnilreas eligitur anno 1040, seqiienti corocrit.

natur.x Obiit anno


Kkbcrti\s,

MLXI.
qui
et

Hist.

reg.

II.

151.

Kiijm

aliha^

Kiililensis

XV.

kai.

Oee. nbiit.

I(i58-rii.

Lanihevt P.Mtziil V. n;o.

Wladislauni, (|u;itcuu8
renovaret
et

cum

rege

iiord/o

iiomiiif
ct

Steplianu

corroboraret

auti({iiaiii

pacein

aiiiicitiani.

Pertznl IX. 122.

Magv
lista

teszi ezen

idszmtst az ugyan egykor Anuanovello noniine Stepliano occu-

Saxo: 1116. Qiio etiam anno principes Ungarie mortuo


suo, ciim rege

Colomanno rege

rerunt AYladizlao

duci

Boemie ad corroborandam antiquara

paceni et amicitiani. Pertznl VI. 754.

Ezen ketts bizonytkra kt ellenvetst tehetne valaki. Els, hogy azok egyikl)en sincs meghatrozva a krdses esz-

tend

a mit
:

itt

olvasunk, az csak a bke fntartst

illeti.

Felelet

vszm utu mindketten Klmn kirly megtrtnt hallt teszik. A mi Kozmnl post obitum statini
nlkl hatrozatlannak ltszik, azt az annalista elg vilgosan

Az

adja: 1116 mortuo Colomanno rege

rex anno 1116 mortuus

est.

Egy

i'ij

kirly

Postquam Colonianniis sem szokta ok nlksbbkori

kl a bke megerstst vek multig halasztani.

A
msol,

msik kifogsra, hogy


ki

t.

i.

az Annalista

Kozmtl

veszi

adatt, teht

tagadlag vlaszolhatunk. Igaz, hogy


rja,

de ekkor mr aggastyn lehetett.

nem kln tan munkjt egsz 1152-ig Mert maga emlti, hogy
1116-ban teht
eos,

1101-ben jeruzslemi zarndoksgot vgezett,

mr meglett ember
das
attigimus.

volt,

1101. Nos quoque inter

qui se

salo eredre presumserunt,

Joppen portum post sex hebdomaCorp.


hist.
I.

Eccardi

593.

Mi

msolst

illeti,

a kt tudsts

nmely mondata azonos ugyan, de a

szkts egymstl klnbzik s nehz eldnteni,


csnztt-e a nvtelen krnikstl vagy ez amattl.

Kozma

kl-

Bevgezhetjk teht elmlkedsnket a honfoglals eltti,

nyugatra intzett magyar hadjrat

valszintlensgrl,

vala-

mint Endre

tett hallozsi

Klmn kirlyaink kimutatott vagy megersveikrl. Azon v meghatrozst, melyen seink


munkakpesebb tagtrsainkra bzzuk. hogy hazai fel,

hadserege elszr lpte t haznk nyugati s dlnyugati hatrt, ifjabb

Mg
trhetbb

egy indtvnyuyal lpnk

trtnet-

rsunk kezdetleges llapott rendszercscbl) akadmiai eljrssal


tehessk.

Nem

volna-e

czlszeri

dolog,

nyilt

j)ly:i/,at

helyett

RTRLAT EOY HOXFOGLALS ELTTI JtAOYAR HADJRATRT,.

29
sor-

egyes

ismert

szakemljereket
pln-inolgia

elszltaui.

vllalkozzanak

rendhen a helyes

megllaptsra ligy keleti mint

nyugati hadjratainkrl a vezrek koraijn.

mdozatra nzve

lehetnnek a fejtegetsek rtekezsek vagy terjedelmesebb derk

munkk. Ezt hajtotta egykor nhai Szalay Lszl ftitkr


is.

Kvetkezhetnk azutn
meghatrozsa
djat.

feladatni Vajk-Istvn

keresztelsi

idejnek

stb.

Nem

is

kellene

munkra hatrozott
becslt

Megkimlnk

ez ltal a
;

kitznnk ily magt tltrtne-

mkedvelt

a haszontalan irkafirktl

a brlt pedig

az olvass

unalmtl.

gy tisztzhatnk fokozatosan

tnk

vits

esemnyeit s szkebbre szorthatnk a hivatalos


a szmadatok kezelse az algebrai feladatok

tekintlyi! conjecturk uralmt.

Hasonlik
a
ez,

itt

fejtegetshez, s az eljrsi
zettel

mdozatok kzlse nem sok

lve-

jr

mulatsg

mkedvel olvas vagy hallgat rszre. Olyas mint midn politizl kznsgnek a matbem.Tti-

kui analysis rszleteivel kedveskednk.

a svdekkel. Szilgyi Sndortl. 10 kr.

X. Francziaorszg magatartsa

II.

Jzsef fsszrnak

II. Fi-igye.s

porosz kirlylyal trtnt tallkozsaival szemlien.

Wertheimer Edtl.

kr.
I.

Tizenegyedik ktet. Igncz. lo kr. II. Az 1681-ki


Mihlytl. 50
kr.

Masolino

olasz

kpr

mvei.

Irta

Vais:

soproni orszggyls trtnethez. Zsilinszky

III.

A magyar

alkotmny felfggesztse 1673-ban. Dr.


1683-ki

Krolyi rpdtl. 40
Klmntl. 30
kr.

kr.

IV.

Az

tborozs trtnethez.

Thaly

V. Kritikai tanulmnyok a Frangepn csald trtnethez.


kr.

Wenzel Gusztvtl. 40
pitvnyai.

VI. Bethlen Gbor fehrvri

sremlke s
lltlagos

ala-

Szilgyi

Sndoril.

ra 10

kr.

VII.

Egy

rmai

mediterrn-t Pannoniban. Dr. Ortvay Tivadartl. 50 kr.


dobogi sirmez. Lipp Vilmostl. 10 kr.
iratai

VIII.

keszthely-

IX. Grf Plffy Mikls fkanczellr


kr.

Magyarorszg kormnyzsrl. Marczali Henriktl. 40

X. Erdly

katonai vdereje talakulsa a XVIII. szzadban. Jakab Elektl. 60 kr.

Tizenkettedik ktet.
korban.

I.

Adalk Pannnia trtnethez Antoninus Pius

Hampel

Jzseftl. 20 kr.

II.

Szabolcs vrmegye alakulsa.

Kamira

Kabostl. 30 kr

III.

Az

1637/38-k

pozsonyi

orszggyls
a

trtnethez.

Zsilin.izky Mihhjtl. 30 kr.


pitja.

kr.

IV.

Mabillon
V.

Jnos

diplomatika megllasznyi

Horvt rpdtl. 30
Majlth
Bltl.

Az
VI.

1642-ik

vi

bkekts

tr-

tnete.

70
kr.

kr.

VII.

A mai Nagyvrad
s

megalaptsa.
a

Bunyitay

Vincztl.

20

sszehasonlt vizsglatok
eredete
rgisge
fele.

hazai

szakeurpai praehistorikus keszkzk

krl.

Els
kr.

fele.

Ortvay Tivadartl. 40

kr.

VIII.

Ugyanaz. Msodik

60

IX.
becs-

Az 1646-ki

tokaji tancskozmny. Zsilinszky Mihlytl. 40 kr.

X.

kerek vr. Szcntklray

Jentl. 30
I.

kr.

Tizenharmadik ktet.
taucskzniny.
1

Lnyay Zsigmond

s a

nagyszombati bkeII.

B44

45-ben.

Zsilinszky Mihlytl. 40 kr.

A Praehistoi-kus

keszkzk

rgisgi jellegeirl.

Ortvay Tivadartl. 30

legnyek strikeja 1573-ban s 1676-ban.

Dek
Dek

III. A kolozsvri tvesFarkaitl. 40 kr. IV. Trs


kr.

Jnos szerepe a linczi bkektsben. 1645.


szrevtelek

Zsilinszky Mihlytl.

V. Bvid

Kemny Jnos

nletirsrl.

Farkastl.

VI. Szilgyraegye

kzpkori memlkei. Bunyitay Vincztl. 30 kr.

mny

1647/48-ban. Zsilinszky Mihlytl. 40 kr.

VII. Az eperjesi tancskoz VIII. Rosztizlaw galiczai

herczeg IV. Bla magyar kirlynak veje. Wenzel

Criisztvtl. 10 kr.

IX. A SzkeX. Az rks

lyek szrmazsrl s intzmnyeirl. Orbn Balzstl. 20 kr.

kr.

fispnsg a

magyar alkotmnytrtnetben. Hajnik Imrtl. 60

XI.

708-ki

pozsonyi orszggyls trtnethez. Zsilinszky Mihlytl. 60 kr.


Cibor diplomcziai sszekttetseibl.

XII. Bethlen

vry

Lipttl. 50 kr.

Tizennegyedik ktet.
emlkeirl. Fulszky
Ferencztl.

I.

Tanulmnyok a npvndorls

kornak

20 kr.

II.

Duka Tivadar Krsi Csorna

Sntlorrl.

Jakab Ehldol. 4u

kr.

III.

A magyar

jobbgyupess"

szii;

A mohcsi vsz utn. Acsdy Igncztl. 30 kr.

IV. Carvajal Jnos bibornq


Yilmostl.

magyarorszgi kvetsgei 1448 1461-ben. Frakni

50

kr.

Tanulmnyok a npvndorls kornak emlkeirl. Pulszky Ferencztl. 40 i VI. Tanulmnyok a rmaiak dciai aranybnyszatrl. Tgls Gbort^
40
1

kr.
frt

VII.

czhek

trtnetrl Magyarorszgon.

Szdeczhj

Lajost^

40 kr.

VIII.

pcsi

egyhzmegye alaptsa

els

hatrai. Ortv^
a

Tivadartl. 80 kr.
vsz utn.

IX.

magyar nemessg
kr.

birtokviszonyai

mohd

Acsdy Igncztl. 80

X.

A magyar

pogny

srleletek. Pulszl
!

Ferencztl. 20 kr.

Tizentdik
tri.

lEtet.

I.

Tanulmnyok a rmaiak

dciai

aranybnysa
Deinl

Tgls Gbortl. 90 kr.

II.

Olhok kltztetse Dlmagyarorszg

a mlt

szzadban.
kr.

Szentklray .Jentl. 20 kr.

III.

szepesi

jog.

Klmntl. 40

IV.

kirly brsgi szemlyes jelenlte s ennek hel;

tartja a vegyeshzakbeli kirlyok korszakban. Hajnik Imrtl. 20 kr.

Klmn
olhjai
s

kirly oklevelei. Fejrpataky Lszltl. 90 kr.

VI. Bihar vrmegj

a vallsuni.

Bunyitay Vincztl.
75

T.'>

kr.

IX.

VII.

Szermi

Gyrj

lete s emlkirata.

Szdeczky Lajostl.

kr. kr.

kiadsnak hinyai. Szdeczky Lajostl.


kirly viszonya

45

VIII.

Szermi emlkiri

Giannino

di

Gruccio

fi-auczia

trnkvetelhz.

Nagy Lajos magyj Pr Antam

30 kr. 45 kr.
;i

X.

Pcz nemzetsg rksdsi pere 1425


90 kr.

XI. Pr lzadsa. Mrki Sndortl.

1433. Xagy ImrU XIT. Krs meg^

XV.

.szzadban. Csnki

Dezstl. ra

2 orint.

Tizenliatodik ktet. I. A magyar Anjouk eredete. vry LiptU Balssy Ferencztl. 30 kr. iJ II. A megye s a vrispnsg. 30 kr. IV. Oklevelek 1 Rgi magyar birtokviszonyok. Acsdy Igncztl. 60 kr.

Istvn kir-ly korbl. Fejrpataky Lszltl. 80 kr.

V. Taine Hippolyt

Adc

mint

trtnetir.

Zsilinszky

Mihlytl.
kr.

40

kr.

VI.

Ujabb

tanulmnya

a rzkorrl.

Hampel
frt

Jzseftl. 60

Komromy
Igncztl.
1

Andrstl. 45 kr.
20 kr.

VIII.

vn. gocsa vrmegye keletkez jobbgy-adzs 1577 97-bn. csit


s

IX. Lengyelorszgi adalkok haznk

fleg rd
X.

XVIXVIII.

szzadi trtnethez.

Veress

Endrtl.

45

kr.

Trtem

egyezsek s tvedsek. Mtys Flrintl. 30 kr.


kori iskolzsa Parisban. Bkefi,

Remigtl. 80

kr.

XI. A czisztercziek kz XII. A ronianismus Illyi


Szkfogla:

cumban. Uthy Lszltl. 25

kr.
I.

Tizenhetedik ktet.
Karcsonyi
ti.

A
II.

pusztaszeri monostor kegyurai.

.lnostl.
III.

75 kr.

Pogny szoksok seinknl. Mtys Flri


a
kr.

30 kr.

Tanulmnyok
l

bosnyk-djakovri pspksg trtnetbj

Dr.

Hodinka

Antaltl,

frt

20

frt.

IV. Npolyi Lszl trnkvetelsni

klfldi vonatkozsai. Szkfoglal Schnherr Gyultl. 30 kr.


s Dalmczia. Marczali Henriktl.
1

V.

Az i-pd

VI.

szabad hajdk trtneti

vonatkoz levltri kutatsok.

Komromy

Andrstl. 80 kr.

VII. Karai Ls

budai

prpost,

knyvnyomtats

meghonositja

Jagyarorszgon.

Frakr

Vilmostl. 30 kr.
Bad.^pest, 1S9S.

Az .VrHEN.AEM

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET


UNIVERSITY OF

TORONTO LIBRARY

.^rtfctr^