Sisteme Informatice Financiar-Bancare

TEST GRILĂ 1. În functie de gradul de detaliere, datele pot fi: a) date elementare si date compuse; b) multimi de date elementare si entităti informationale; c) entităti indivizibile si cuante de informatie; d) cuante de informatie si colectiile de date; e) entităti informationale si colectiile de date. 2. Dintre dezavantajele rezultate din organizarea datelor în fisiere face parte si următorul: a) Redundanta redusă; b) Acces facil la date; c) Dependenta programelor fată de date; d) Globalizarea datelor; e)Usurinta de a obtine răspunsuri rapide (on-line) la probleme neprevăzute. 3. Dintre cerintele minimale impuse unei baze de date nu face parte următoarea: a) asigurarea unor costuri minime în prelucrarea si întretinerea informatiei; b) posibilitatea exploatării datelor de mai multi utilizatori; c) capacitatea recuperării datelor ca urmare a unor manipulări eronate sau deteriorări accidentale (integritatea datelor); d) maximizarea redundantei datelor; e) flexibilitate, în sensul de adaptare la interogări noi, neprevăzute initial. 4. Arhitectura bazelor de date nu presupune existenta următoarei componente: a) baza de date propriu-zisă; b) sistemul de gestiune al bazei de date; c) sistemul de translatie; d) componente hardware; e) factorul uman. 5. Sub aspectul nivelurilor de abstractizare si de protectie a datelor, se disting următoarele trepte: a) schema fizică a datelor; b) schema conceptuală a datelor; c) schema abstractă; d) schemele logice posibile ale datelor; e) un nivel extern. Care dintre variantele de mai sus este eronata?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful