P. 1
1

1

|Views: 1|Likes:
Published by Laurentiu Radoi

More info:

Published by: Laurentiu Radoi on Jun 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE Ordin nr…..

pentru aprobarea utilizarii formularelor de înregistrare şi raportare a datelor privind expunerilor medicale la radiaţii ionizante Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei Generale Politici, Strategii şi Managementul Calităţii în Sănătate nr............................./2008, ministrul sănătăţii publice emite următorul ORDIN Art. 1. Se aprobă utilizarea de către unităţile sanitare care furnizează de servicii de radiologie-imagistică medicală, medicină nucleară şi radioterapie a formularelor prevăzute în anexa nr. 1, pentru: a) registrul parametrilor individuali de expunere în radiodiagnostic; b) registrul parametrilor individuali de expunere în medicină nucleară; c) registrul parametrilor individuali de expunere în radioterapie. Art. 2. (1) Se aprobă utilizarea Fişei pentru înregistrarea datelor privind expunerea medicală individuală la radiaţii ionizante, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Fişa pentru înregistrarea datelor privind expunerea medicală individuală la radiaţii ionizante se întocmeşte la prima procedură radiologică efectuată şi se înmânează pacientului odată cu rezultatul examinării sau la finalizarea procedurii de radioterapie. (3) Personalul medical are obligaţia de a asigura informarea corespunzătoare a pacientului asupra necesităţii păstrării Fişei pentru înregistrarea datelor privind expunerea medicală individuală la radiaţii ionizante şi prezentării acesteia la orice expunere medicală ulterioară la radiaţii ionizante. Art. 3. (1) Se aprobă utilizarea de către unităţile sanitare care furnizează servicii de radiologie-imagistică medicală, medicină nucleară şi radioterapie a formularelor de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante, prevăzute în anexa nr. 3. (2) Datele înregistrate se centralizează la nivelul unităţilor sanitare şi se raportează, pe suport de hârtie sau în format electronic, laboratorului de igiena radiaţiilor ionizante din cadrul autorităţii de sănătate publică, în funcţie de arondarea teritorială a unităţii sanitare. Art 4. (1) Se aprobă utilizarea de către laboratoarele de igiena radiaţiilor a formularelor de raportare centralizată a datelor privind expunerea medicală la radiaţii ionizante, prevăzute în anexa nr. 4. (2) Datele înregistrate conform prevederilor alin. (1) se raportează de la nivelul laboratorului de igiena radiaţiilor către autorităţile de sănătate publică din teritoriul arondat şi Institutului de Sănătate Publică – Bucureşti, pe suport de hârtie sau în format electronic.

1

(1) Formularele prevăzute în anexele nr. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. MINISTRU EUGEN NICOLĂESCU 2 . (2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip. toate instituţiile implicate. unităţile sanitare publice sau private. centralizează datele raportate de către autorităţile de sănătate publică şi întocmeşte un raport anual. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti elaborează metodologia de evaluare şi control al calităţii datelor şi asigură îndrumarea metodologică a unităţilor sanitare care furnizează servicii de radiologie-imagistică medicală. Art 8. controlului calităţii acestora prin sondaj şi asigurării centralizării şi raportării datelor. Art 7. care va fi inaintat Ministerului Sănătăţii Publice. după caz.(3) Laboratorul de igiena radiaţiilor are responsabilitatea evaluării datelor raportate de către unităţile sanitare care furnizează servicii de radiologie-imagistică medicală. disciplinar. 1 . Partea I. 11. (2) Formularele prevăzute în anexa nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art 6. 3 şi 4 va fi elaborată de către Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. până cel târziu la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care se face raportarea. Art 9. (1) Anexele nr. medicină nucleară şi radioterapie. care va asigura şi accesibilitatea acestora online. medicină nucleară şi radioterapie în ceea ce priveşte colectarea şi raportarea datelor. precum şi personalul implicat în furnizarea de servicii de radiologie-imagistică medicală. 4 se asigură de către autorităţile de sănătate publică. 10. în condiţiile legii. medicină nucleară şi radioterapie. autorităţile de sănătate publică. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează administrativ. Art.3 se asigură de către unitatea sanitară care furnizează servicii de radiologie-imagistică medicală. contravenţional sau penal. medicină nucleară şi radioterapie. (3) Forma electronică a formularelor prevăzute în anexele nr. Art. Art 5.

crt. Nume şi prenume Cod numeric personal (C. Formular pentru Registrul parametrilor individuali de expunere în radioterapie Nr .) Câmp (cm x cm) Volum ţintă Doza per sedinţă (Gy) Nr. * se va completa. Nume şi prenume Cod numeric personal (C. Formular pentru Registrul parametrilor individuali de expunere în radiodiagnostic Cod numeric personal (C.Anexa nr.) Doza pacient Alte informaţii* DAP (Gy x cm2) Dz la piele (mGy) Doza efectiva (mSv) Nr .a.P) Vârsta Sex Înălţime Greutate Stare fiziologică Însărcinată Da/Nu. B. (sec. 1. Nume şi prenume Vârsta Sex Înălţime Greutate Cod procedura kV mA Timp Exp.P. A. Formular pentru Registrul parametrilor individuali de expunere în medicina nucleară Nr . ţintă 3 . după caz: debitul dozei absorbite în aer la suprafaţa ecranului de intrare al intensificatorului de imagine ( în fluoroscopie).P) Vârsta Sex Înălţime Greutate Cod procedura Distanţa sursăpacient (cm. de ordine al sedinţei efectuate Doza totală cumulată (Gy) /vol.) Stare fiziologică Însarcinată Da/Nu Vârsta sarcinii Distanţa sursăpacient (cm. valoare CTDI (în tomografia computerizată). Vârsta sarcinii Cod procedura Radionuclid folosit Forma chimică Activitate administrată MBq/ procedură Doza efectivă estimată (mSv) C.N.) mAs Câmp cm. x cm. crt.N.N. crt. ş.

. (Gy x cm.. (mGy)..... Unitatea sanitară care a eliberat exemplarul nr.... □ HDR.......................................................................... .bloc...........................................................................Unitatea sanitară .................................................. Expunere pacient Procedura specifică ................ 1 FIŞĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA DATELOR PRIVIND EXPUNEREA MEDICALĂ INDIVIDUALĂ LA RADIAŢII IONIZANTE Titular: Nume şi prenume .............................. □ medicină nucleară (□ diagnostic...................... Expunere pacient 4 ......... □ medicină nucleară (□ diagnostic........ (Gy x cm.................. unitate de măsură .......................................... Sex: M / F Domiciliul: Localitatea...Unitatea sanitară ................ Secţia .......................................... Secţia .. □ teleradioterapie (□ X..... □ linac) □ brahiterapie (□ manual........... forma chimică ........ □ terapie) Activitate administrată (MBq) ......... Secţia ...................................... la data............................................. Secţia ........................... radionuclid .................) Volum ţintă ............................ 1 ......... ........ .... CDTI ...... Se completează după caz: □ radiodiagnostic □ radiologie intervenţională Valoare masurată a dozei: doza la piele ................................Unitatea sanitară .............................. Medic practician Nume şi prenume............................................... □ LDR..........(mGy) altele (se specifică) ................... Se completează după caz: □ radiodiagnostic □ radiologie intervenţională Valoare masurată a dozei: doza la piele .... 1 Medic ordonator: Nume şi prenume................ □ cobalt..............................ap......... Data ................................................... ... Doza totală cumulată în volumul ţintă (Gy) .........Unitatea sanitară ........................................................... CDTI . Data ............................. □ terapie) Activitate administrată (MBq) ............................ Secţia ..................................... .......... Secţia ........ Expunere medicală la radiaţii ionizante nr...............str........ Expunere pacient Procedura specifică .................... Secţia ............................................................................. Medic practician Nume şi prenume.... Doza totală cumulată în volumul ţintă (Gy) ......................................Unitatea sanitară . unitate de măsură ... □ HDR................... Medic practician Nume şi prenume......... □ LDR... radionuclid . .. tip radionuclid ............................... (mGy).. □ cobalt....nr.................................. Cod numeric personal .... forma chimică .Localizarea ......................................................judeţul/sect.... ...Unitatea sanitară ........................... valoare ................ Expunere medicală la radiaţii ionizante nr..................... valoare ........................Anexa nr.... □ teleradioterapie (□ X................ .............. valoare DAP..... ...........................Localizarea ..........) Volum ţintă ............................... Expunere medicală la radiaţii ionizante nr................. 3 Medic ordonator: Nume şi prenume............ 2 )...................................................... doza efectivă estimată (mSv) .............................................................................................. tip radionuclid ........................ 2 )................ 2 Exemplar nr.....................................(mGy) altele (se specifică) .................. ....... 2 Medic ordonator: Nume şi prenume........ valoare DAP.................... doza efectivă estimată (mSv) ................................................................... □ linac) □ brahiterapie (□ manual......................................

....................... forma chimică .................. doza efectivă estimată (mSv) ........... 2 )........Unitatea sanitară ................... 5 Medic ordonator: Nume şi prenume... Secţia . □ cobalt...................) Volum ţintă .......................... □ linac) □ brahiterapie (□ manual...........Procedura specifică ............... ......................................... valoare DAP.................. Se completează după caz: □ radiodiagnostic □ radiologie intervenţională Valoare masurată a dozei: doza la piele ............ Secţia .............. □ HDR.............................................................Unitatea sanitară .................... 2 ). tip radionuclid .................................................. forma chimică ............... valoare ............................. Data ............... □ LDR................................................ 5 ................ □ medicină nucleară (□ diagnostic.................................................. □ teleradioterapie (□ X.............................. (Gy x cm..............Localizarea ......................... 2 )....... Data ......) Volum ţintă ............................. (mGy)... □ HDR.................... 4 Medic ordonator: Nume şi prenume........ □ terapie) Activitate administrată (MBq) ........... (mGy)................... Expunere medicală la radiaţii ionizante nr.......................... valoare ................................... 6 Medic ordonator: Nume şi prenume........ □ teleradioterapie (□ X.......... CDTI ................... CDTI .......... □ terapie) Activitate administrată (MBq) ................... radionuclid .................................... Expunere pacient Procedura specifică ..... □ teleradioterapie (□ X...........................(mGy) altele (se specifică) ... unitate de măsură ...... □ medicină nucleară (□ diagnostic.... □ linac) □ brahiterapie (□ manual............. Doza totală cumulată în volumul ţintă (Gy) ... (mGy).Unitatea sanitară ............ radionuclid .. □ medicină nucleară (□ diagnostic................. CDTI ........................... forma chimică ......... □ HDR...................... radionuclid ..................... □ terapie) Activitate administrată (MBq) . Expunere medicală la radiaţii ionizante nr....................................... Secţia .............. ......................................... unitate de măsură ... valoare DAP............ unitate de măsură ............................................... tip radionuclid ................................. □ LDR. Secţia .. tip radionuclid .......Localizarea ..... valoare DAP....................................................Unitatea sanitară ............. □ cobalt..... □ cobalt......... Medic practician Nume şi prenume...................................................................... ...........(mGy) altele (se specifică) .............. Data ... Expunere medicală la radiaţii ionizante nr........................ Se completează după caz: □ radiodiagnostic □ radiologie intervenţională Valoare masurată a dozei: doza la piele ................. ........................... □ linac) □ brahiterapie (□ manual.............................. Medic practician Nume şi prenume.......................... □ LDR........................................................ Secţia ......................................) Volum ţintă ..................................... Doza totală cumulată în volumul ţintă (Gy) .......................(mGy) altele (se specifică) ...... .......................... doza efectivă estimată (mSv) ................... Doza totală cumulată în volumul ţintă (Gy) .............................. (Gy x cm.............Localizarea .....................................................Unitatea sanitară ............................. valoare ........................ (Gy x cm....................................... doza efectivă estimată (mSv) ........ Expunere pacient Procedura specifică ...... Se completează după caz: □ radiodiagnostic □ radiologie intervenţională Valoare masurată a dozei: doza la piele ........................

............. Doza totală cumulată în volumul ţintă (Gy) ... altul .. medicină nucleară. valoare DAP........................................... 2 )................................ MEDICINĂ NUCLEARĂ ŞI RADIOTERAPIE Cap...................... radionuclid ...... dentar Tomografie computerizată Radiologie Cardiologică 6 ................... Se păstrează de către pacient şi se prezintă medicului (radiolog.................. □ HDR.........…..... I............................................(mGy) altele (se specifică) ....Localizarea ................................................... echipamente Fluoroscopie Radiografie Generatoare de radiaţii x Mamografie Rx.......... forma chimică ........... □ medicină nucleară (□ diagnostic..... ........................Unitatea sanitară .................................. valoare ................................. din care: medici ……........................... □ LDR................. radioterapeut) spre completare pentru orice procedură cu radiaţii ionizante efectuată Anexa 3 FORMULARE DE RAPORTARE CENTRALIZATĂ A DATELOR PRIVIND EXPUNEREA MEDICALĂ LA RADIAŢII IONIZANTE UTILIZATE DE CĂTRE UNITĂŢILE SANITARE CARE FURNIZEAZĂ SERVICII DE RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ................... .. Str................................................................ Fişa unităţii medicale care raportează: Anul ……................. doza efectivă estimată (mSv) ..............) Volum ţintă ................................................................e-mail ...... Se completează după caz: □ radiodiagnostic □ radiologie intervenţională Valoare masurată a dozei: doza la piele .................. (Gy x cm..Medic practician Nume şi prenume.......... asistenţi medicali . □ terapie) Activitate administrată (MBq) .….......... .................................................... personal medical calificat pentru efectuarea de proceduri cu radiaţii ionizante: total ........... telefon ...... Judeţul ........ □ teleradioterapie (□ X............................................ □ cobalt..... trimestrul .. fax ... Cod poştal .................... tip radionuclid ............. Nr.. Localitatea.......... Unitatea sanitară .................................. Nr.... Tip echipament Radiologie generală Utilizare Nr...... Expunere pacient Procedura specifică .... CDTI ......... □ linac) □ brahiterapie (□ manual................ unitate de măsură .......... Secţia ........................................... (mGy)...................................... Data ........................

.....................................CT SPECT-CT Calibrator de doză Radiaţii x Cobalt 60 LINAC Unităţi stereotaxie radiochirurgicală Simulatoare Manual (tip şi nr...... examinări pe sexe M F Doza medie* pe tip de examinare DAP (Gy x cm2) Doza la piele (mGy) Doza efectivă (mSv) Examinări în funcţie de localizare Radiografii Craniu Torace Sân Tip expunere Cod procedură Nr.......intervenţională Medicina nucleară Non-cardiologică Camere gamma Scanere rectiliniare Pet scannere PET................ examinări pe grupe de vârstă <15 ani 16-40 ani >40 ani Nr............. Informaţii privind tipul examinărilor 1............... trimestrul ...................... total examinări AP/PA LAT PA LAT CC MLO LAT C1 C2 T1 T2 S1 S/C S2 S/C S3 S/C M CC Membre şi articulaţii Coloană cervicală Coloana toracică Coloană lombară AP LAT AP LAT JLS Pelvis şi sold Abdomen Tract gastrointestinal superior Explorare colon Urografie ERCP Total Radioscopii Torace esofag stomac CT1 CT2 CL1 CL2 CL3 P A TG1 TG2 TG3 U2 ER T3 7 ...... Nr...... Semnătura ..................... surse) HDR LDR Titular de autorizaţie: Nume şi prenume . Cap......................….............................................. Semnătura . Examinări radiografice şi radioscopice: Anul ……............... Radioterapie Teleterapie Brahiterapie Persoana responsabilă cu raportarea: Nume şi prenume ................................. Telefon ... II......................…......

.......... inferioare Angiografie mb........ iar la coloana 6 se va înregistra doza medie glandulară estimată 2........ examinări pe sexe M F Doza medie* efectivă/procedură (mSv) Dacă distribuţia dozelor nu este normală.....…................................. Timp exami nare Nr.... Proceduri angiografice / intervenţionale Anul .. examinări pe grupe de vârstă <15 ani 16-40 ani >40 ani Nr....Gastroduoden Colon Total * TG4 TG5 Dacă distribuţia dozelor nu este normală.. aortografie) Angiografie plevină Angiografie mb..... Trimestrul .............. trimestrul . se calculează valoarea mediană a dozelor 3.............. crt..... Examinări în funcţie de localizare Cap Coloană cervicală Coloană lombară Torace Abdomen Pelvis Extremităţi Total * Cod procedură C CC CL T A P E Nr total examinari Nr examinari pe grupe de varsta 16 <15 >40 -40 ani ani ani Nr..... 3..... examinări pe sexe M F DAP (Gy x cm2) Doza medie* Doza la piele (mGy) Doza efectiva (mSv) Tip procedură Procedee diagnostice Coronarografie Ventriculografie Angiografie cerebrală Angigrafie carotidiană Angiografie abdominală (renală...........….. Examinări tomografice computerizate (CT) Anul …….... se va preciza şi scopul examinării: screening (S) sau clinic (C)............... total exami nări Nr... se calculează valoarea mediană a dozelor Notă: pentru examenul sânului – nr. superioare Flebografie Procedee terapeutice Angioplastie coronariană (PTCA) Angioplastie carotidiană Angioplastie renală Angioplastie periferică (PTA) Valvuloplastie Montare filtru cavă Embolizare cerebrală Cod procedură C1 V1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 F Ap 1 Ap 2 Ap3 Ap4 Vp FC EC 8 .......... mezenterică..

...................... se calculează valoarea mediană a dozelor 4......... se calculează valoarea mediană a dozelor 9 ............... Examinări în funcţie de localizare Dental-intraoral Dental panoramic Dentar general Total Nr..Embolizare periferică EP Embolizare abdominală EA (chemoembolizare hepatică..... examinări pe sexe M F Doza medie* efectivă / procedură (μSv) Cod examinare D1 D2 D3 Nr.... Examinări Rx dentare Anul ....... Trimestrul . etc) TIPSS TIPSS Procedee terapeutice non-vasculare Vertebroplastie Vp Nucleoplastie Np * Daca distribuţia dozelor nu este normală... total examinări * Daca distribuţia dozelor nu este normală........ examinări pe grupe de vârstă <15 ani 16-40 ani >40 ani Nr...

............. se calculează valoarea mediană a dozelor 2..... Doza efectivă medie* (mSv) Scintigrafie de perfuzie cerebrală Scintigrafie tiroidiană Scintigrafie funcţie tiroidiană (iodocaptare) Scintigrafie pulmonară perfuzie Scintigrafie pulmonară ventilaţie 99m Tc HMPAO pertechenat pertechenat NaI NaI pertechenat MAA pertechenat 99m 131 131 Tc I I Tc Tc Tc I 99m 99m 123 99m 99m Tc SV 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 SV 6 SV 7 SH1 SH2 SR1 SR2 SR3 SH1 SH2 SO1 SO2 SG1 SA Scintigrafie cardiovasculară Tc Tc MIBG MIBG Pertechenat Coloid Pertechenat DTPA Glucoheptonat Pertechenat DIPA Pertechenat MDP Pertechenat Pertechenat 99m 99m Tc 99m Tc Tc Tc 99m 99m * Daca distribuţia dozelor nu este normală.... Proceduri diagnostice Anul ... Informaţii privind expunerea rezultată din procedurile de medicină nucleară 1.... pacienti pe grupe de vârstă (ani) <15 16-40 >40 Nr..... Procedurile terapeutice Anul ............. pacienţi pe sexe M F Activitate administrată (MBq) Medie Min...... max......... pacienţi pe grupe de vârstă (ani) <15 1640 >40 Nr................. total pacienţ i Nr........................ Max. Trimestrul .... pacienti pe sexe M F Activitate administrată MBq medie min................ III... Indicaţie terapeutică Tumori maligne tiroidă Hipertiroidism Policitemia vera Metastaze osoase Metastaze osoase Sinovit Radio nuclid 131 Cod procedu ră TMT HT PV MO1 MO2 SV Nr.... Trimestrul ................. Radio nuclid Forma chimică Cod procedur ă SC1 SC2 ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST4 SP1 SP2 SP3 Pertechenat RBC MIBI TETROFOSM IN Tl 131 I 123 I Scintigrafie hepatică Scintigrafie renală Scintigrafie hepato-biliară Scintigrafie osoasă Tract gastrointestinal Altele 99m Examinare Nr total paci enti exa min ati Nr.Cap.... Doza efectivă /procedură (mSV) I I 131 32 89 32 P Sr P Y 90 10 ....

. Informaţii privind expunerea rezultată din procedurile terapeutice de radioterapie 1... pacienţi pe grupe de vârstă (ani) <15 16-40 >40 ani ani ani Nr....... Leucemie Limfoame Tumori sân Tumori pulmon -torace Tumori ginecologice Tumori cap şi gât Tumori cerebrale Tumori piele Tumori vezică Tumori prostată Tumori rect Tumori benigne Total ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC Leuc1 Leuc2 Leuc3 Lfm1 Lfm2 Lfm3 TS1 Ts2 Ts3 Tpt1 Tpt2 Tpt3 Tg1 Tg2 Tg3 Tcg1 Tcg2 Tcg3 Tc1 Tc2 Tc3 Tp1 Tp2 Tp3 Tv1 Tv2 Tv3 Tp1 Tp2 Tp3 Tr1 Tr2 Tr3 Tb1 Tb2 Tb3 11 ......... TELETERAPIE Localizare Tip procedură Cod procedură Nr........ Max..Altele (specificaţi) Total tratamente MNA Cap. IV.... Trimestrul .. Proceduri de radioterapie externă Anul ........... pacienţi pe sexe M F Doza volum ţintă (Gy) Medie Min............. total pacienţi Nr...................

... pacienti pe sexe M F Doza volum ţintă (Gy) Medie Min..... total pacienţi Nr.................... pacienţi pe grupe de vârstă (ani) <15 16-40 ani >40 ani Nr.... Max.. Tumori sân Manual HDR LDR Manual HDR LDR Manual HDR LDR Manual HDR LDR Manual HDR LDR Manual HDR LDR Tumori cap şi gât Tumori aparatul genital Tumori prostată Altele BTs1 BTs2 BTs3 BTcg 1 BTc2 BTg3 BTg1 BTg2 BTg3 BTp1 B Tp2 BTp3 BA1 BA2 BA3 Total 12 . Trimestrul .................................. BRAHITERAPIE Localizare Tip procedură Cod proce dură Nr.. Proceduri de brahiterapie Anul ..2.....

............ Semnătura .. Tip echipament Radiologie generală Fluoroscopie Radiografie Generatoare de radiaţii x Mamografie Rx....... altul ......... Examinări radiografice şi radioscopice: 13 ................................................................................................... Nr...................... Informaţii cu caracter general Autoritatea de sănătate publică .................. 4 FORMULARE DE RAPORTARE CENTRALIZATĂ A DATELOR PRIVIND EXPUNEREA MEDICALĂ LA RADIATII IONIZANTE UTILIZATE DE CĂTRE LABORATOARELE DE IGIENA A RADIAŢIILOR Cap..............Anexa nr...................................... Cardiologică Non-cardiologică Utilizare Nr........ Laborator igiena radiaţiilor Judeţul pentru care se face raportarea .CT SPECT-CT Calibrator de doză Radiaţii x Cobalt 60 LINAC Unităţi stereotaxie radiochirurgicală Simulatoare Manual (tip şi nr............. Cap............ II Informaţii privind procedurile de radiodiagnostic şi radiologie intervenţională 1....................... dentar Tomografie computerizată Radiologie intervenţională MRI scannere Camere gamma Scanere rectiliniare Pet scannere PET... Telefon .... din care: medici ............................. echipamente Medicină nucleară Radioterapie Teleterapie Brahiterapie Persoana responsabilă cu raportarea: Nume şi prenume .................Trimestrul ....................................... surse) HDR LDR Director executiv Nume şi prenume .. Semnătura ....……................ personal medical calificat pentru efectuarea de proceduri cu radiaţii ionizante: total ....... asistenţi medicali ...... Anul .......... I...............

............ 3............... iar la coloana 6 se va înregistra doza medie glandulară estimată 14 ..... Nr............... crt.......Judeţul / municipiul Bucureşti ..... Anul .. se va preciza şi scopul examinării: screening (S) sau clinic (C)..... total examin examină are ri Radiografii Craniu Torace Sân AP/PA LAT PA LAT CC MLO LAT Membre şi articulaţii Coloană cervicală Coloană toracică Coloană lombară C1 C2 T1 T2 S1 S/C S2 S/C S3 S/C M CC CT1 CT2 CL1 CL2 CL3 P A TG1 TG2 TG3 U2 ER AP LAT AP LAT JLS Pelvis şi şold Abdomen Tract gastrointestinal superior Explorare colon Urografie ERCP Total Radioscopii Torace Gastroduoden Colon Total * esofag stomac T3 TG4 TG5 Dacă distribuţia dozelor nu este normală... examinări pe grupe de vârstă <15 ani 16-40 ani >40 Nr..... Trimestrul ... Doza medie* şi deviaţia standard pe examinări tip de examinare pe sexe Doza la Doza DAP M F piele efectivă 2 (Gy x cm ) (mGy) (mSv) Examinări în funcţie de localizare Tip expunere Cod Nr...... se calculează valoarea mediană a dozelor Notă: pentru examenul sânului – nr...

. se calculează valoarea mediană a dozelor 3.. Trimestrul .......... Trimestrul ........ total exami nări Nr........... examinări pe grupe de vârstă 16-40 <15 ani >40 ani ani Nr... total examinări Nr... examinări pe grupe de vârstă <15 ani 16-40 ani >40 ani Nr.. Examinări în funcţie de localizare Cap Coloană cervicală Coloană lombară Torace Abdomen Pelvis Extremităţi Cod exam inare C CC CL T A P E Nr......... examinări pe sexe M F Doza medie* efectivă/procedură şi deviaţia standard (mSv) Total * Dacă distribuţia dozelor nu este normală.. Anul .. aortografie) Angiografie plevină A4 Angiografie mb.. examinari pe sexe M F Doza medie* şi deviaţia standard DAP (Gy x cm2) Doza la piele (mGy) Doza efectiva (mSv) Tip procedură Cod examina re Timp exami nare Procedee diagnostice Coronarografie C1 Ventriculografie V1 Angiografie cerebrală A1 Angigrafie carotidiană A2 Angiografie abdominală A3 (renală.. Anul ......... Nr.. superioare A6 Flebografie F Procedee terapeutice Angioplastie coronariană Ap 1 (PTCA) Angioplastie carotidiană Ap 2 Angioplastie renală Ap3 Angioplastie periferică Ap4 (PTA) Valvuloplastie Vp Montare filtru cavă FC Embolizare cerebrală EC Embolizare periferică EP Embolizare abdominală EA (chemoembolizare hepatică............... se calculează valoarea mediană a dozelor 15 ......... mezenterică...................... Examinări tomografice computerizate (CT) Judeţul / muncipiul Bucureşti .........) TIPSS TIPSS Procedee terapeutice non-vasculare Vertebroplastie Vp Nucleoplastie Np * Dacă distribuţia dozelor nu este normală........... Proceduri angiografice /intervenţionale Judeţul / municipiul Bucureşti . etc......2............... inferioare A5 Angiografie mb...............

....... pacienţi pe sexe M F Doza efectivă medie* şi deviaţia standard (mSv) Examinare Radio nuclid Forma chimică Cod proce dura Nr.. Trimestrul ..................... Anul . Examinări Rx...... total exami nări Activitate administrată MBq medie min max Scintigrafie de perfuzie cerebrală Scintigrafie tiroidiană Scintigrafie funcţie tiroidiană (iodocaptare) Scintigrafie pulmonară perfuzie Scintigrafie pulmonară ventilaţie 99m Tc 99m Tc I 131 I 99m Tc 123 I 131 HMPAO pertechenat pertechenat NaI NaI pertechenat MAA pertechenat SC1 SC2 ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST4 SP1 SP2 SP3 99m Tc Tc 99m Pertechenat 99m SV 1 SV 2 SV 3 SV 4 SV 5 16 Tc RBC MIBI TETROFOS MIN Scintigrafie cardiovasculară Tl ...... Trimestrul ... III.............. se calculează valoarea mediană a dozelor Cap...... Nr..........4. Nr.. pacienţi pe grupe de vârstă (ani) <15 16 -40 >40 Nr............ examinări pe grupe de vârstă (ani) <15 Dental-intraoral Dental panoramic Dentar general Total * Examinări în funcţie de localizare Cod examinare D1 D2 D3 Nr.. Proceduri diagnostice Judeţul / municipiul Bucureşti ................ Informaţii privind expunerea medie rezultată din procedurile de medicină nucleară 1.................. examinări pe sexe M F Doza medie* efectivă/procedură şi deviaţia standard (μSv) 1640 >40 Dacă distribuţia dozelor nu este normală.......... total examinări Nr... dentare Judeţul ... Anul ........................

Anul ...... Informaţii privind expunerea medie rezultată din procedurile de radioterapie 1........ Proceduri de radioterapie externă Judeţul / municipiul Bucureşti ......... total pacienţi Nr.............. pacienţi pe sexe M F Doza volum ţintă (Gy) Medie Min... Indicaţie terapeutică Radio nuclid 131 Cod procedură Nr................... pacienti pe sexe M F Activitate administrată (MBq) Medie Min Max Doză efectivă /procedură (mSV) Tumori maligne tiroidă Hipertiroidism Policitemia vera Metastaze osoase Metastaze osoase Sinovit Altele (specificaţi) Total tratamente I TMT HT PV MO1 MO2 SV MNA 131 32 89 I P Sr P 90 Y 32 Cap.............. se calculează valoarea mediană a dozelor 2.... pacienţi pe grupe de vârstă (ani) <15 16-40 >40 Nr.. Trimestrul ........... Leucemie Limfoame ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC 17 .. TELETERAPIE Localizare Tip procedură Nr. pacienţi pe grupe de vârstă (ani) <15 16-40 >40 Nr...... total pacienţi Nr......... Anul ........ Proceduri terapeutice Judeţul / municipiul Bucureşti . IV.......... Trimestrul ..............131 123 I I Scintigrafie hepatică Scintigrafie renală MIBG MIBG Pertechenat Coloid Pertechenat DTPA Glucohepton at Pertechenat DIPA Pertechenat MDP Pertechenat Pertechenat SV 6 SV 7 SH1 SH2 SR1 SR2 SR3 SH1 SH2 SO1 SO2 SG1 SA 99m Tc Tc 99m Scintigrafie hepato-biliară Scintigrafie osoasă 99m Tc Tc Tc Tc 99m Tract gastrointestinal Altele * 99m 99m Dacă distribuţia dozelor nu este normală...... Max...............

.... Anul ... Proceduri de brahiterapie Judeţul / municipiul Bucureşti ........ Max................ Trimestrul ...... total pacienţi Nr.. Tumori sân Tumori cap şi gât Manual HDR LDR Manual HDR LDR Manual HDR LDR Manual HDR LDR Manual HDR Tumori aparatul genital Tumori prostată Altele BTs1 BTs2 BTs3 BTcg 1 BTc2 BTg3 BTg1 BTg2 BTg3 BTp1 B Tp2 BTp3 BA1 BA2 18 . pacienti pe sexe M F Doza volum ţintă (Gy) Medie Min..... BRAHITERAPIE Localizare Tip procedură Cod proce dură Nr....Tumori sân Tumori pulmon -torace Tumori ginecologice Tumori cap şi gat Tumori cerebrale Tumori piele Tumori vezica Tumori prostata Tumori rect Tumori benigne Total ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC ortovoltaj Co 60 LINAC 2....................... pacienţi pe grupe de vârstă (ani) <15 16-40 >40 Nr.........

Total LDR Manual HDR LDR BA3 19 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->