PERUSAHAAN MAKANAN NURUL IMBANGAN DUGA PADA 30 APRIL 2013 DEBIT (RM) 2150.00 75569.00 26000.00 3000.00 15000.

00 11750.00 12000.00 4500.00 1500.00 2400.00 20000.00 32200.00 80.00 100.00 61600.00 120.00 400.00 2400.00 4500.00 4000.00 900.00 550.00 714.00 333.00 2000.00 2300.00 500.00 12000.00 3900.00 226233.00 KREDIT (RM)

Tunai Bank Modal Kenderaan Deposit kadar bayaran Mesin dan peralatan Chempaka Machinery Lengkapan Deposit sewa Sewa Insurans Simpanan tetap Belian Angkutan Masuk Alat tulis Jualan Belanja am Pengiklanan Gaji Upah buruh langsung Kadar bayaran Pulangan jualan Pulangan Belian Diskaun diberi Diskaun diterima Pemborong Kenanga Suria Enterprise Kedai Makan Jaya Wangsa Mas Trading Kedai Runcit Naqib

150000.00

175.00 226233.00

PERUSAHAAN MAKANAN NURUL IMBANGAN DUGA TERLARAS PADA 30 APRIL 2013 DEBIT (RM) KREDIT (RM) Tunai 2150.00 Bank 75569.00 Modal 150000.00 Kenderaan 26000.00 Deposit kadar bayaran 3000.00 Mesin dan peralatan 15000.00 Chempaka Machinery 11750.00 Lengkapan 12000.00 Deposit sewa 4500.00 Sewa 1500.00 Insurans 200.00 Simpanan tetap 20000.00 Belian 31200.00 Angkutan masuk 80.00 Alat tulis 140.00 Jualan 61600.00 Belanja am 90.00 Pengiklanan 430.00 Gaji 2400.00 Upah buruh langsung 4950.00 Kadar bayaran 4000.00 Pulangan jualan 900.00 Pulangan belian 550.00 Diskaun diberi 714.00 Diskaun diterima 333.00 Penghutang 18200.00 Pemiutang 2000.00 Susut nilai kenderaan 216.00 Susut nilai terkumpul kenderaan 216.00 Susut nilai lengkapan 100.00 Susut nilai terkumpul lengkapan 100.00 Susut nilai mesin dan peralatan 250.00 Susut nilai terkumpul mesin dan peralatan 250.00 Hutang lapuk 500.00 Hutang ragu 364.00 Peruntukan hutang ragu 364.00 Upah buruh langsung terakru 450.00 Insurans terdahulu 2200.00 Alat tulis terakru 40.00 Faedah simpanan tetap terakru 50.00 Faedah simpanan tetap 50.00 Ambilan 1000.00 227703.00 227703.00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful