You are on page 1of 13

Tehnika Visokog Napona

Predmet proučavanja

Predavač Milan Savić
1

Savić: Visokonaponski rasklopni aparati. Z. izdanje ETF 2002 • M.Savić. Stojković: Tehnika visokog napona.Literatura • M. 2 . izdanje: ETF i Akademska misao 2004 god. Atmosferski prenaponi.

Aktivnosti • • • • Predavanja Vežbe na tabli Računarske vežbe Laboratorijske vežbe 3 .

Polaganje • Kolokvijumi posle završetka oblasti (u prvom semestru 2 i u drugom 2) • Popravni kolokvijum pred ispit • Posle položenih kolokvijuma se ne polaže ispit • Kolokvijumi važe samo do junskog ispitnog roka. • Ispit se sastoji iz zadataka i teorije. Ima 8 do 10 teorijskih pitanja iz cele oblasti 4 .

Osnovni pojmovi • Nazivni napon mreže • Najviši napon mreže • Najviši napon opreme = najviši napon mreže • Naznačeni napon opreme 5 .

Lista napona • • • • • Nazivni 6 kV 10 kV 20 kV 35 kV Najviši radni 7.2 kV 12 kV 24 kV 38 kV • • • • Nazivni 110 kV 220 kV 400 kV Najviši radni 123 kV 245 kV 420 kV 6 .

Definicija prenapona • Napon koji je veći od najvišeg napona opreme naziva se PRENAPONOM Podela izolacije • Neobnovljiva • Samoobnovljiva 7 .

Predmet proučavanja Tehnike visokog napona • Nastanak prenapona u električnim mrežama • Razorna pražnjenja na izolaciji • Uredjaji za generisanje visokih napona u laboratorijama • Merenje visokih napona • Postupci ispitivanja opreme • Koordinacija izolacije 8 .

ferorezonanse.Prenaponi • Spoljašnji (atmosferski) usled atmosferskog pražnjenja • Unutrašnji – Sklopni (komutacioni) nastali radom rasklopne opreme – Privremeni (usled zemljospojeva. naglog rasterećenja) 9 . rezonanse.

Razorno pražnjenje • Preskok na samoobnovljivoj izolaciji • Proboj na neobnovljivoj izolaciji 10 .

Amplituda i trajanje prenapona atmosferski sklopni privremeni 11 10-6 10-4 10-2 100 T(s) .

Podnosivi naponi Nazivni napon 10 kV 20 kV 35 kV 110 kV 220 kV • Podnosivi napon 50 Hz • • • • • 28 kV 50 kV 70 230 360 • Podnosivi udarni atmosf. • 75 kV • 125 kV • 170 kV • 550 • 850 12 .

Podnosivi naponi Nazivni napon 400 kV • Podnosivi udarni sklopni • 950 kV • Podnosivi udarni atmosf. • 1425 kV 13 .