You are on page 1of 9

Asinkroni Motor

Natpisna Pločica

.Što su Asinkroni Strojevi  Asinkroni strojevi su strojevi izmjenične struje kod kojih je brzina vrtnje rotora različita od brzine vrtnje okretnog magnetnog polja i mijenja se s promjenom opterećenja.

Konstrukcija asinkronog motora .

kolutne asinkrone motore.kavezne asinkrone motore. . koji na rotoru imaju trofazani simetrični namot.kojima je rotorski namot izveden u obliku kaveza.Izvedbe rotora: Rotori trofaznog asinkronog motora dijele se na: . .

Rotorski namotasinkronog motora (kavezni namot) .

Rotorski namotasinkronog motora (kolutni motor) .

Statorskim namotom poteku tri struje fazno pomaknute za 120° koje formiraju okretno magnetsko polje. a rotor sekundarni namot. Okretno magnetsko polje u namotima rotora inducira elektromotornu silu koja kroz namote rotora protjera struju. Trofazni asinkroni motor u utorima statora ima trofazni namot koji se priključuje na mrežu. Stator predstavlja primarni.potreban je višefazni sustav.Kako bi se u stroju stvorilo okretno magnetsko polje. .Princip rada asinkronog motora  Asinkroni strojevi rade na načelu okretnog magnetskog polja. Pošto se namoti rotora nalaze u magnetskom polju i kroz njih teče struja. javlja se moment sile koji zakreće rotor.

Vježba:Natpisna Pločica Radni napon i struja Visina osovine od tla 4 paripola Nr.7/5A Cosφ=0.82 1420min-1 IPS4 S1 VDE 0530 Njemači standard za kvalitetu KONČAR Spoj u zvijezdu i trokut CODE 276684 3~ ∆/Y 4kW 50Hz to°C Iso50/F IEC 34-1 Tip motora Snaga Frekvencija Faktor korisnosti Klizanje Način rada motora Otpornost prema prašini i vosi Klasa izolacije Međunarodni standard za veličinu . 518011 TYPE SA2 112M4 B3 380/660V 8.