You are on page 1of 15

PENDEKATAN PEMUSATAN MURID

Konsep

Contoh

Ciri-ciri

sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran.KONSEP " Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. " Pendekatan wujud berdasarkan pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. " Haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran. .

 .

KONSEP PENDEKATAN " Pendekatan boleh digolongkan mengikut : Cara pengelolaan kelas Cara fakta disampaikan Pengajaran bahasa dan pengajaran m/pelajaran lain Keaktifan pengajaran atau pelajar .

. pendekatan deduktif. pendekatan situasi. pendekatan psiko-linguistik. pendekatan dari segi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke isi abstrak.KONSEP PENDEKATAN Cara pengelolaan kelas Cara Fakta/isi disampaikan Keaktifan pengajaran atau pelajar Pengajaran bahasa dan pengajaran m/pelajaran lain pendekatan komunikasi. pendekatan individu. pendekatan memusatkan murid. pendekatan kumpulan. pendekatan kelas. pendekatan eklektik. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. pendekatan induktif. pendekatan memusatkan guru. pendekatan pasangan. pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu.

Definasi P P M Ciri-ciri Kaedah .

Definasi • Murid memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran • Guru pemimpin yang membimbing murid dalam aktiviti pembelajaran .

• Kepimpinan guru bersifat demokratik. bekerjasama dan bertolak ansur. • Murid banyak berinteraksi dapat mewujudkan sifat sosial yang positif seperti tolong menolong. • perkembangan murid bersifat menyeluruh dari segi JERIS. • mementingkan pengelolaan berkumpulan. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat diberi perhatian.Ciri-ciri •Murid melibatkan diri secara aktif di dalam pembelajaran •Komunikasi dua hala antara guru dan murid. •Murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif. . •Strategi pengajaran mengutamakan pencapaian objektif.

perbincangan penyoalan penyelesaian masalah Simulasi Kaedah main peranan sumbangsaran kumpulan pembelajaran melalui pengalaman Lapangan .

 Contoh aktiviti :   Perbualan pagi mengenai tema mingguan.KAEDAH DAN TEKNIK  Sumbangsaran Terbahagi kepada dua iaitu: (jangka pendek dan jangka panjang)  Menggalakkan perkembangan mental  Menggalakkan murid mengemukakan idea  Memupuk sikap kerjasama  Melatih murid menyelesaikan masalah  Meningkatkan keyakinan murid  Dapat menghasilkan idea yang paling baik. (Tema: Diri saya) .

.  Contoh aktiviti :  Perbincangan mengenai makanan yang berkhasiat dan yang tidak berkhasiat.KAEDAH DAN TEKNIK  Perbincangan  Merupakan aktiviti yang melibatkan perbincangan antara individu yang lain mengenai sesuatu topik atau masalah.

main blok. main ular 12 .KAEDAH DAN TEKNIK  Bermain  Mewujudkan intraksi yang meluas  Menggalakkan perkembangan JERIS  Meningkatkan daya cipta kanak-kanak  Mengurangkan rasa kebosanan  Mewujudkan persaigan dan cabaran.  Contoh aktiviti :  Main alatan manipulatif.

KAEDAH DAN TEKNIK  Simulasi          Situasi terkawal yang diwujudkan untuk melatih menyelesaikan masalah Dua kaedah simulasi iaitu: (sosiodrama dan main peranan) Wujudkan situasi sebenar Bersikap positif Menguasai sesuatu kemahiran Pemikiran analitis dan kreatif Aspek efektif Kepelbagaian aktiviti P &P. Contoh aktiviti :  Main peranana sambutan hari raya 13 .

masam 14 . bertukar-tukar pendapat. berbincang.KAEDAH DAN TEKNIK  Penyelesaian Masalah  Murid mencari maklumat. menyoal dan akhirnya cuba membuat rumusan yang munasabah  Guru sebagai fasilitator.  Contoh aktiviti :  Menyelesaikan masalah pengkelasan makanan mengikut rasa manis. masin. pahit.

perkhemahan .KAEDAH DAN TEKNIK  Lapangan  Memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengalaman yang tidak ada di sekolah  Mempelbagaikan aktiviti.  Contoh aktiviti  Menjalankan aktiviti kesedaran alam sekitar.