You are on page 1of 1

SZÉLSŐÉRTÉK FELADATOK

1. Ossza fel a 4-et két részre úgy, hogy az egyik rész négyzetének és a másik rész köbének összege maximális (minimális) legyen! (6 és -2, valamint 8/3 és 4/3) 2. Az 1000 cm2 felszínű, felül nyitott hengerek közül a maximális térfogatúnak mekkora a sugara? Mekkora a térfogata? ( r =
1000

π

≈ 10,3cm;

Vmax =

1000 1000 ≈ 3433,55cm 3 ) 3 3π

3. Határozza meg a 108 dm2 felszínű, felül nyitott négyzet alapú egyenes hasábok közül a maximális térfogatú hasáb méreteit és térfogatát! (alapél 6 dm, magassága 3 dm) 4. Azok közül a négyzet alapú téglatestek közül, amelyiknek az egyik csúcsába összefutó élek összege s, melyiknek lesz a legnagyobb a térfogata? Mekkora a maximális térfogat? (
V max = a 3 = s3 ) 27
r= 2  a 3  

5. Határozza meg az a alkotójú legnagyobb térfogatú kúp m magasságát és alapkörének
 a ; sugarát!  m =  3

6. Négy db. egyenként 1 méter hosszú rúdból négyzetes alapú sátor vázát készítjük el.
2 2 Mekkora alapterület esetén lesz a sátor maximális térfogatú? Vt = a = dm 

 

4 3

 

7. Egy ablak egy a és b oldalú teljes téglalapból és egy föléje rajzolt félkörből áll, kerülete 4m. Hogyan válasszuk meg a méreteket, hogy az ablak területe maximális legyen?
8  m ≈ 0,72m; a = b = 8+π  r= a  2

8. Az r sugarú körbe írható derékszögű négyszögek közül melyiknek a legnagyobb a területe? (A négyzet a=b = 2r ) 9. Az r = 4 cm sugarú félkörbe az átmérőn fekvő maximális területű trapézt szeretnénk rajzolni. Hogyan kell a trapézt méretezni? (A maximális területű trapéz az egyenlő szárú trapéz, amelynek rövidebbik párhuzamos oldala 4 cm, magassága 12 cm.) 10. Határozza meg az R sugarú gömbbe írt maximális térfogatú kúp sugarát és magasságát!
 2 2 r = R;  3  m= 4  R 3  

11. Határozza meg az R sugarú gömbbe írt maximális palást felszínű henger magasságát és sugarát! 12. Egy adott R sugarú körcikkből tölcsért formálunk. Mekkora középponti szög mellett lesz a
 2  tölcsér térfogata maximális?  α = 2π   3

13. Az

f ( x ) = 32 cos 2 x +

halmazon! 14. Egy szabályos négyoldalú gúla alapéle 18 cm, magassága 40 cm. Szabályos négyzetes hasábot írunk bele, amelynek alapja a gúla alapjára esik, fedőlapjának csúcsai pedig a gúla oldallapjaira esnek. A hasábok közül melyiknek a legnagyobb a térfogata? 15. Tekintsük az ( x − 2) 2 + y 2 = 4 egyenletű kört. E kör első síknegyedbe eső ívének tetszőleges pontja P. E pont vetülete az x tengelyen legyen Q. Határozzuk meg a P pont helyzetét úgy, hogy az origó(O) és a P, valamint Q pontok meghatározta háromszög területe maximális
 legyen. Számítsa ki e maximális területet!  t = 2     3 3

1 függvénynek adjuk meg a szélsőértékeit a 1 − sin 2 x

[0;2π]